obywatelskie stronie

Download Obywatelskie Stronie

Post on 22-Jul-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biuletyn Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Nr 2 (Kwiecień-Czerwiec 2015)

TRANSCRIPT

 • OBYWATELSKIES T R O N I E

  BIULETYN MIESZKACW GMINY STRONIE LSKIE

  NR 2 KWIECIE CZERWIEC 2015

  W TYM NUMERZE TAKE: REFERENDUM 6 WRZENIA (S.2); RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ (S.8);

  BUDET OBYWATELSKI (S.6); MOTYWACJE STRUJCEGO PSA (S.2); TO I OWO OD REDAKCJI (S.2),

  DMUCHACZA SZKA PRZYGD CIG DALSZY (S. 5)

  www.forumstronskie.pl www.facebook.com/obywatelskiestronie

  MAMY PONAD 600

  OSB BEZ PRACY

  NAJCIEMNIEJ

  POD

  LATARNI

  Czy zostaniemy uszczliwieni

  kolejn inwestycj?

  czyli jak nie owietla naszych wsi

  czytaj na str. 2

  Bezrobocie w naszej Gminie. Jak jest? Czytaj na str. 3.

  JAK NASZ SAMORZD DZIELI

  KAS BUDETU I JAK ROBI

  TO INNE GMINYZ rozmw, ktre przeprowadzilimy po wydaniu

  pierwszego numeru Obywatelskiego Stronia okazao si,

  e stronianie najbardziej lubi czyta o liczbach, sowem, o

  pienidzach gminy. O tym ile wydajemy na urzdnikw, ile

  idzie na inwestycje, no i ile mamy dugu. W kadym numerze

  bdziemy si starali przyblia Pastwu dane dotyczce

  naszych pienidzy w postaci rnych statystyk. Dzisiaj

  sprawdzilimy jak dzielone byy nasze pienidze w 2013 r. i

  jak swoje budety dzielili samorzdowcy innych gmin. Nie

  zajmowalimy si wszystkimi elementami budetw, a tylko

  tymi, ktre odnosz si gwnie do spraw spoecznych i

  socjalnych. Zapraszamy do zapoznania si z zestawieniem.

  O budetach czytaj na str. 4

  ZOSTALIMY

  WYRNIENI! -

  PRZESUCHANIEM

  NA KOMISARIACIE

  POLICJI!!!Czujemy si zaskakujco wyrnieni, czyli o tym

  jak niemal caa redakcja Obywatelskiego Stronia

  wyldowaa na Komisariacie Policji w Ldku-Zdroju w

  sprawie przedwyborczego paszkwilu na temat

  Burmistrza Stronia lskiego i nie tylko.

  Czytaj na str. 5

  JAKO PIERWSI

  W POWIECIE

  WPROWADZAMY

  PUBLICZNY REJESTR

  UMW!!!Czytaj na str. 4

  ISS

  N 2

  449-7

  177

 • Pierwsze koty za poty. Dzikujemy wszystkim,

  ktrzy pomagaj nam w wydawaniu i dystrybucji

  naszego pisma, przypomnijmy niezalenego od

  wadz. Finanse ograniczaj ilo wydawanych

  egzemplarzy, a to co mielimy poszo jak wiee

  bueczki. Przy okazji anegdota; na pytanie Co robi

  m? Stronianka odpowiedziaa: Czyta i oczy mu si

  otwieraj ! Oczywicie dotyczyo to biuletynu

  OBYWATELSKIE STRONIE. Jestemy dumni z

  takiego odbioru naszych tekstw. Czekamy na ciekawe

  zdjcia, polemiki i teksty Szanownych Czytelnikw.

  Redakcja Obywatelskiego Stronia

  To i owo od redakcji

  OBYWATELSKIES T R O N I E

  KWARTALNIK MIESZKACW GMINY STRONIE LSKIE

  NR 2 KWIECIE CZERWIEC 2015 www.forumstronskie.pl www.facebook.com/obywatelskiestronieSTR 2

  Latarnie hybrydowe w Kamienicy i Kletnie dziaaj

  niedostatecznie; w miesicach jesiennych i zimowych

  wiec zbyt sabo, lub wcale. Podobne problemy zgaszane

  s w innych gminach, np. portal KROSNO24.PL

  przytacza interwencje oburzonych mieszkacw.

  Oczywicie jest rwnie mnstwo pozytywnych opinii -

  producentw i sprzedawcw! Kto zyskuje na takich

  latarniach i dlaczego nie my!?

  Planowane jest owietlenie lampami hybrydowymi

  kolejnego odcinka naszych drg pomidzy Stroniem lskim

  a Bolesawowem. Poniewa w praktyce takie owietlenie nie

  sprawdza si stanowczo przeciwko temu protestujemy!

  Samorzdowcy zalepieni moliwoci uzyskania dotacji

  zachowuj si jak ludzie oszoomieni przecenami w galeriach

  lec i kupuj byle co; czy to si przyda, czy si nie przyda.

  To ju najprawdziwszy dotacjoholizm. Jednak nie stan

  zdrowia psychicznego nas wzburza. Oceniamy, e od dawna

  to ju nie jest gospodarno, to jest oczywista niegospoda-

  rno.

  Jak oceni przydatno tej inwestycji ? Wyobramy sobie,

  e dzielimy koszty tej inwestycji na kadego mieszkaca i

  bdziemy musieli wyoy te pienidze z wasnej kieszeni.

  Czy to jest faktycznie produkt pierwszej potrzeby ?

  Dalibymy wanie teraz po 500 z z wasnej kieszeni na

  latarnie hybrydowe w lesie ?

  To nieprawda, e uytkowanie owietlenia hybrydowego

  jest bardzo tanie. Wprawdzie nie pacimy za prd, nie ma

  przewodw - ale sama latarnia jest bardzo droga. Dodatkowo

  latarnie te sabo dziaaj w okresie jesienno zimowym. Maj

  zbyt mao wiata sonecznego, a na dokadk baterie o

  akumulatorowe w temperaturze poniej 0 C trac zdolno

  przechowywania prdu i co kilka lat musz by zmieniane; co

  znacznie podnosi koszt utrzymania latarni. Wszyscy

  d o w i a d c z a m y n i e d o s k o n a o c i / n i e t r w a o c i

  akumulatorkw w wielu urzdzeniach od telefonw

  poczynajc na autach koczc.

  Nowe owietlenie bdzie przebiegao w duym odcinku

  przez las. Zgosilimy, e tam na pewno latarnie nie bd

  miay wiata. Urzdnicy odpowiedzieli ze spokojem, e

  zostan wycite drzewa i gazie? To dopiero bdzie

  podroenie inwestycji i dewastacja rodowiska! Ile trzeba by

  wyci drzew eby te latarnie dziaay efektywnie? Pomys

  absurdalny.

  Niektrzy wskazuj rwnie na to, e cena tych lamp jest

  nieproporcjonalna do estetyki. Wprawdzie dentelmeni o

  gustach nie dyskutuj, ale Stronie przebija wszystkie

  pomysy samorzdowcw typu Groch z kapust z gow

  pust! Ju nie wystarcza naszym rzdzcym psucie

  krajobrazu beznadziejn rnorodnoci budynkw nie

  majcych odniesienia do kanonw architektury sudeckiej.

  Trzeba jeszcze koniecznie wstawia rozmaite lampy na

  kadej ulicy i w kadej miejscowoci! Nie maj one adnego

  odniesienia do siebie nawzajem, ani do otoczenia.

  Najbardziej wkurzajce s chyba ukone lampy na ulicy

  Nadbrzenej sprawiajce wraenie jakby chciay popuka w

  pust gow! Przechodzc obok nich czuje si zagroenie!

  Nie chcemy za jaki czas stwierdzi: A nie mwilimy.

  Lampy nie wiec, a pienidze (podroone o koszt kredytu)

  wyrzucilimy z boto. W zwizku z tym jeszcze raz

  apelujemy o rozsdek w wydawaniu naszych wsplnych

  pienidzy. Jak zobowiza rzdzcych do wydawania

  rodkw nansowych wycznie na inwestycje niezbdne!

  Czekamy na podpowiedzi Szanownych Czytelnikw.

  Adur55 i Marek Prtki

  PS. - Szwajcaria, Austria, Niemcy to pastwa wiodce we

  wprowadzajcych energii ze rde odnawialnych. Nie

  spotkalimy tam owietlenia lampami hybrydowymi.

  Dlaczego? Pewnie dobrze wyliczyli, e to si nie opaca.

  Pewnie wiedz, e to nie sprawdza si. A moe to wyprzeda

  kolejnego bubla dla niezbyt rozgarnitych krajw rodkowo-

  wschodniej Europy. Czy kto z Pastwa widzia takie latarnie

  w krajach rozwinitych?

  NAJCIEMNIEJ POD LATARNI

  Motywacja wyjania wytrwao, mimo przeciwnoci

  losu.

  Teorii na temat motywowania znajdziemy wiele, bardzo

  wiele. Problem w tym, e sprawa jest indywidualna. Dopiero

  gdy sami odkryjemy wasne motywacje, moemy z nimi

  pracowa czyli kontynuowa dziaanie mimo tego, e

  jestemy raczej leniwi i wbrew wewntrznym skonnociom:

  eby mi si tak bardzo chciao, jak mi si nie chce !

  Motywacje dziel na dwie zasadnicze grupy: motywacje

  zewntrzne (uniknicie kary, osignicie nagrody; ocena,

  pienidze, awans, wadza); motywacje wewntrzne (cechy

  osobowoci, szczeglne zainteresowania, osobiste

  pragnienia). W tych moemy wyodrbni; a). motywacje

  nieuwiadomione; jak nas uksztatowano tacy jestemy i

  tak mamy; b). motywacje uwiadomione; wymagaj

  pracy w procesie rozwoju osobistego, jak twierdzi pani

  psycholog Kamila Krocz: portal.abczdrowie.pl

  Patrz na te zagadnienia rwnie tak; jeeli podejmuj

  dziaanie, to jedynie dlatego, e mam nadziej na osignicie

  jakich korzyci.

  Poniszy tekst publikujemy z uwagi na jego warto

  merytoryczn, ale take istotne uwagi dotyczce natury

  ludzkiej. Jest to rwnie inspirujca opowie o

  czowieku zaangaowanym w tworzenie ludzkich,

  spoecznych wsplnot.

  Mywacje strujcego psa

  czyli co pomaga mi trwa

  w organizacjach monito-

  rujcych publiczne pienidze

  cig dalszy na str. 6

 • NR 2 KWIECIE CZERWIEC 2015 www.forumstronskie.pl www.facebook.com/obywatelskiestronie STR 3

  OBYWATELSKIES T R O N I E

  KWARTALNIK MIESZKACW GMINY STRONIE LSKIE

  Sesja z 27.04.2015 r. powicona zostaa

  problemowi bezrobocia na terenie naszej Gminy. Z tej

  okazji, radni otrzymali od zastpcy dyrektora

  Powiatowego Urzdu Pracy w Kodzku opracowanie,

  majce przybliy sytuacj na lokalnym rynku pracy.

  Ju pierwsze zestawienie tego opracowania nie

  wygldao optymistycznie zobaczmy, jak wyglda

  stopa bezrobocia w powiecie kodzkim na tle

  wojewdztwa dolnolskiego i caego kraju:

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Stopa bezrobocia - stan na 28.02.2015

  12% 11%

  24%

  Polska woj. dolnolskie Powiat Kodzki

  Pomimo wielkich rodkw przekazywanych

  naszemu powiatowi na tzw. walk z bezrobociem,

  dysproporcja w relacji do wskanikw krajowych i

  wojewdzkich jest wci ogromna. Niestety, z

  niewiadomych przyczyn PUP nie przygotowa w swoim

  opracowaniu wskanika stopy bezrobocia dla gminy

  Stronie lskie, ograniczajc si jedynie do podania

  liczby osb pozostajcych bez pracy na przestrzeni

  ostatnich 6 lat:

  Z powyszego wykresu moemy wywnioskowa, e

  na przestrzeni lat 2013-2014 doszo do do znaczcego

  spadku liczby osb pozostajcych bez pracy. W tym

  miejscu pojawia si jednak jeden istotny problem,

  ktry umyka przedstawionym statystykom. Zapytaem

  dyrektora PUP, czy prowadzona jest ewidencja

  (zestawienie), pozwal

Recommended

View more >