Östra torn - brunnshög

Download Östra Torn - Brunnshög

Post on 23-Feb-2016

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Östra Torn - Brunnshög. Tuna -Mårtens Fälad. Linero. Befintliga enheter lå 2013/2014. Djingis Khan. Toppen. Blåklinten. Orkesterparken. S:a 32 avd med 445-501 pl varav 53 pl i frist. förskolor. Östratornskolan åk F-9 . Flygelskolan åk F-5. Regnbågen. Gåsatoften. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentation

stra Torn - BrunnshgLinero Tuna -Mrtens FladDjingis Khanstratornskolan k F-9

BlklintenToppenFiolenFlygelskolan k F-5RegnbgenGsatoften Munspelet paviljongskolak F-3

OrkesterparkenBefintliga enheter l 2013/2014S:a 32 avd med 445-501 pl varav 53 pl i frist. frskolor

Diagram stra Torn - Brunnshg

-------- Lokalkapacitet: befintlig och beslutad- - - - - - - Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och freslagen enligt alt 2BristUtnyttjad kapacitetKapacitet enligt ml 11/16 + 2 Diagram stra Torn - Brunnshg

-------------------------------- Lokalkapacitet: befintlig och beslutad- - - - - - - - - - - - - - - - - - --Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och freslagen enligt alt 2vriga behov, t ex LIGBristUtnyttjad kapacitetDiagram stra Torn - Brunnshg

Diagrammet visar att det fn finns kapacitet fr 9 klasser (heldragen linje) och en LIG-grupp(grn resp bl frg) t o m aug 2014 d den tillflliga paviljongen p stratornskolan slopas. Fr o m lsret 2014/15 saknas det plats fr 3 kl inkl LIG-grupp kande med 1 klass per r till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m lsret 2016/17. Den strckade linjen visar hur det blir om man kar med plats fr 5 kl fr o m l 2016/17 Diagram stra Torn - Brunnshg

Diagrammet visar att det fn finns kapacitet fr 8 klasser (heldragen linje) som nyttjas av 7 kl k 7-9 samt 1 LIG-grupp (grn resp bl frg) i en tillfllig paviljong p stratornskolan.Fr o m lsret 2014/15 saknas det plats fr 2 kl inkl LIG-grupp kande med 1 klass per r till 6 kl inkl LIG-grupp fr o m lsret 2019/20Den strckade linjen visar hur det blir om man kar med plats fr 5 kl fr o m l 2016/17. Alternativ 1: Ofrndrad organisation inom resp. skola Flygelhallen byggs ut med en sal Flygelskolan blir F-6 skola med 7 klasser om sljdsalen byggs om fr F-klass Nya Munspelet blir F-6 skola med 7 klasser plus ngra specialsalar fr alla 3 skolorstratornskolan blir F-9 skola med 7 kl k F-6 plus 12 kl k 7-9 och specialsalarBrunnshg skola blir k F-9 skola med 4-6 kl k F-3 plus 6 kl k 4-9 + idrott + specialsalar ca 2016Kostnad ca 50 mkr + ca 170 mkr fr Brunnshg vilket tcker behovet tills Munspelet pav. slopasAlternativ 2: ndrad anvndning av stratornskolan Flygelhallen byggs ut med en sal Flygelskolan: F-6 skola med 7 klasser om sljdsalen byggs om fr F-klass Nya Munspelet: F-3 skola med 8 klasser stratornskolan: (F)4-9 skola med 0-4 kl k F-3 plus 20-26 kl k 4-9 och specialsalar i nytt husBrunnshg skola: k F-3 skola med 8 klasser + idrottsal ca 2018 eller tidigare i st f Munspelets paviljongerKostnad ca 120 mkr + 100 mkr fr Brunnshg vilket tcker behovet till ca 2023.Sammanfattning av alternativens kapacitet

Munspelets paviljongskola omlokalisering upp till 8-10 klDjingis Khanstratornskolan 4 kl k F-3 / 16 kl k 4-9BlklintenToppenFiolenFlygelskolan 7 kl k F-6RegnbgenGsatoften Munspelet flex. enhet klart 2014. 7 kl k F-6Solbjer 2 frskolor, Ev. 2015 resp 2017Brunnshg k F-910 kl + specialsalar 2016

OrkesterparkenFreslagen anvndning enligt alt 1 Munspelets paviljongskolaomlokalisering upp till 8-10 klDjingis Khanstratornskolan (4 kl k F-3) / 20-26 kl k 4-9BlklintenToppenFiolenFlygelskolan k F-6RegnbgenGsatoften Munspelet flex. enhet 8 kl k F-3 (klar aug 2014)Solbjer 2 frskolor, Ev. 2015 resp 2017Brunnshg flex. enhet 8 kl k F-3 (klar aug 2018)eller tid. i st f Munsp-pavilj.

OrkesterparkenFreslagen anvndning enligt alt 2 Diagrammet visar att det finns kapacitet fr 17 klasser (heldragen linje) men saknas plats fr 1 klass (rd frg) om man vljer att strikt hlla sig till att inte ha fler n 24-25 barn per klass.

I augusti 2014 tillkommer Nya Munspelet skola med 8 kl i k F-3 dvs att kapaciteten kar till

25 kl (heldragen linje) men minskar i aug 2017 om man stnger 1 kl k F-3 p stratornskolan.

Brunnshg skola med 8 kl fresls klar 2017 samtidigt som Munspelets pavilj. avvecklas dvs +/- 0 .

Det tillflliga bygglovet fr Munspelets paviljonger kan frlngas lngst till augusti 2021.