okna i drzwi - vitra.com.pl .klamka okienna chowana, bezpieczna. poczwórne uszczelnienie okna...

Download okna i drzwi - vitra.com.pl .klamka okienna chowana, bezpieczna. Poczwórne uszczelnienie okna gwa-rantujące

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

okna i drzwi

Prszkw

Warszawa

VITRA46-060 Prszkw k/Opola, ul. Parkowa 1, Polandtel. +48 77 464 96 00, tel. +48 77 464 87 55, fax +48 77 464 85 62e-mail: oferty@vitra.com.pl

Salon firmowy WARSZAWA00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 /19Atel. +48 22 840 32 75, tel. kom. 784 953 733e-mail: bartycka@vitra.com.pl

www.vitra.com.pl

VITRA to rodzinna firma, w ktrej sztuka produkcji drewnianych okien i drzwi prze-kazywana jest z ojca na syna. Obecnie ju czwarte pokolenie przekazuje sobie zdo-byte umiejtnoci i dowiadczenia, kontynuuje tradycj i produkuje najwyszej jako-ci wyroby. Korzenie rodzinnego rzemiosa sigaj 1920 r. Cika i wytrwaa pracakolejnych pokole zaowocowaa i przyniosa wymarzone efekty, czego dowodem jest zakadpowstaywPrszkowiek/Opola,wyposaonywnowoczesnyparkmaszynowy. Systematycznyrozwjsprawi,iwobecnejchwiliVITRAjestliczcymsiproducentemstolarkidrewnianejwkrajuizagranic. Zakadzatrudniawysokiejklasyspecjalistw idowiadczonkadr techniczn.Wsp-pracujezwielomaznanymipolskimiizagranicznymifirmami,zajmujcymisidostarczaniemwysokiejjakocimateriawdoprodukcjiokienidrzwi. KatalogprezentujcyprodukowaneprzeznaswyrobymapomcPastwuwwyborzetychjedynychiwaciwych,ktreuczyniPastwamieszkaniaidomyjeszczepikniejszymii zdrowszymi.Wofercieposiadamyniezbdneelementy stolarki otworowejpotrzebnejdowyposaeniacaegodomu,takiejakokna,drzwizewntrzne,parapety,okiennice,roletyorazogrodyzimoweiinne. Jestemydoskonaleprzygotowani,abyspeniawszystkienawetnajbardziejoryginalneyczeniaizrealizowakadwizj.BdzienamniezwyklemiosuyPastwuswojwiedz,poczwszyodfachowegodoradztwa,obmiaruaskoczywszynaprofesjonalnymmontauiserwisiegwarancyjnym.

nowoczesnetechnologie

Maksymalnawartoizolacjicieplnej,minimalnakonser-wacja,wysokaefektywno,przyjemnyklimatpomieszcze-nia,dugaywotno,rnorodnakolorystyka,wspaniaeza-bezpieczenieprzedwpywemczynnikwatmosferycznych...tocharakterystykaokiendrewniano-aluminiowych

oknadrewniano-aluminiowe

NOWOInnowacyjne rozwizanie polegajcena zastpieniu skrzyda tradycyjnego,skrzydem caoszklanym, z zewntrz-n szyb stepowan. Okucia cakowi-cie chowane, niewidoczne Invisible,klamka okienna chowana, bezpieczna.Poczwrne uszczelnienie okna gwa-rantujce cakowite stumienie haasw.Pakietszybowypotrjnyoznakomitychparametrachtermoizolacyjnych(moliwywspczynnikU=0,4W/m2K).Dzikiza-stosowaniu zewntrznejnakadki alumi-niowejgwarancjanawetdo30 latnapowoklakiernicz-szczegyuprzed-stawicieliVITRY.

oknovitrastructural

CLASSIC

INTEGRAL

THERMO CLASSIC

SOFTLINE

Classic toproduktprzeznaczonydlaklientwce-nicych tradycyjne rozwizania.Charakteryzujesiklasycznym,ostrymksztatemprofilialuminiowych.

Thermo Classic - wypenieniekomrprofilialuminio-wychwysokiejklasyizolatoremtermicznympozwalauzyskapoczonyefektociepleniaiograniczeniawy-zibiajcejcyrkulacjipowietrzacodajewspczynni-kwprzenikaniaciepaponiejU=0.8W/m2K

systemydrewniano-aluminiowe

INTEGRAL to konstrukcja okna z niewidocznymprofilemskrzyda.Prostaformatopodstawowace-chatakwykonanegookna.SzczeglnieItegralznaj-dujezastosowaniewobiektachinstytucjonalnych-nowoczesnychkonstrukcjachzelementamifasad.

Softline charakteryzujesi zaokrglon liniprofilialuminiowychjesttobardzostyloweajednocze-nie nowoczesne wzornictwo, przeznaczone dlaklientwcenicychnowatorskierozwizania.

LINEAR RETRO

Quadrat tomodernistyczna linia charakteryzujcasinowoczesnym,minimalistycznymksztatempro-filialuminiowych.Designokienwykonanychwtymsystemiedoskonalewtapiasiwobiektywykonanewnowoczesnejstylistyce.

Lineartorozwizanie,wktrympowierzchniaskrzy-dajestzlicowanazpowierzchniramy.Systemtenbardzodobrzesprawdzasiwkonstrukcjachfasa-dowychlubogrodachzimowych.

Quadrat FB nowoczesnyprostoktnyksztatprofilialuminiowychwwersji zlicowanej.Pozwalana za-stosowanie szerszych ni standardowo pakietwszybowych.Podobnie jakLinear iQuadrat idealnerozwizaniedoobiektwbiurowychihotelowych.

Retroprzeznaczonyjestdoobiektwzabytkowychlubstylizowanychnazabytkowe.Specjalniewypro-filowanyksztat aluminiumnadajeoknomwykona-nymwtymsystemieniepowtarzalnycharakter.

systemydrewniano-aluminiowe

QUADRAT QUADRAT FB

Dziki specjalistycznym maszynom i wykwalifikowanejzaodzewyprodukujemyidostarczymyokna,oktrychPa-stwomarzornorodnychksztatach(prostokty,trjkty,trapezy,wielokty,uki,koa),wymiarach,iformach(stylowelubnowoczesne),oknaotwieranelubstaeszklonewramie(witryna)orazskrzydle,oknajedno-,dwu-,lubwieloskrzydo-we,oknarozwierne,uchylno-rozwierne,przesuwne,skada-neczyobrotowe.

oknadrewniane

systemydrewniane

PROFIL 88 PROFIL 78 PROFIL 68

Profil 88 i 78 torozwizanieciepochronneprzeznaczonedodomwekologicznych wykorzystujcych naturalne rda ciepa. Pogrubioneprofilewrazzpotrjnymiszybamionajlepszychparametrachcieplnych,pozwalaj na osigniecie wspczynnikw przenikania ciepa poniejU=0.8W/m2Kdlacaegookna.Zprofili88i78moliwedowykonaniasokienawnastpujcychwariantach:CLASSIC,SOFTLINE,RETRO iHISTORY

Profil 68 to linia okien podsta-wowych, wykorzystujcych szy-b podwjn o wspczynnikuU=1.1W/m2K,codajenamdobreparametrywprzystpnejcenie

Tworzymy wysokiej jakoci produkty, ktredostpne s w szerokiej gamie kolorystycznej.Poniej prezentujemy jedynie przekrj standar-dowych kolorw lazurowychmoliwychdo za-stosowanianadrewnie.Wszystkiepowokima-larskiesprzyjaznedlarodowiska.

Wan cech konstrukcji okien drewniano-aluminio-wychjestatwouzyskaniaefektuoknadwukolorowego.Zamwienieokien,drzwi,fasadyczyogroduzimowegooinnymkolorzewewntrzinazewntrzjestnaturalncechproduktu,wynikajczkonstrukcji.Powlekajcpowierzch-niprofilialuminiowychlakieramiproszkowymimoemyza-oferowakilkasetkolorwzpaletyRALwwieluodcieniachistrukturach.Istniejerwniemoliwouzyskaniaefektustruktury drewna, efektumotkowego jak i struktury 3D.

Systemy przesuwneokientarasowych/balkonowych

Sys

tem

yuc

hyln

o-p

rzes

uwny

typ

u S

KB

Sys

tem

y p

rzes

uwny

nisk

op

rog

ow

y ty

pu

HS

sosna meranti

wierk

kolorystyka

Jeliniechceszstosowawswoimdomuroletponiewauwaasz,ebrak imurokutozpewnocipowinienezastanowisinad instalacjokiennic.Oddawiendawnastosowano juokiennice,zarwnojakoochronaprzedsocem,burzamiiwiatremorazjakoozdoba.Takwicokiennicemajswojhistori izapewnerwnieTypowininesinaniezdecydowajelichceszdodaniecourokuswojemudomowemuotoczeniu,rwniewsytuacjigdykierujTobwzgldypraktyczno-funkcjonalne. Okiennice,oprcztego,ezdobiPastwadomidodajmuurokutozapewniajcisziwzmacniajbez-pieczestwo.Zrnicowanastylistykaorazbogatapaletabarwzaspokoinawetnajbardziejwymagajcych.

okiennice

drzwizewntrzne

Bogata oferta drzwiwypracowana na przestrzeni wielulat,jakmoemysiposzczyci,tokilkadziesitwzorwpo-czwszy od stylowych po nowoczesne jednym zdaniemdowyboru,dokoloru.Nowoczesnyparkmaszynowyicy-frowemaszynydoobrbkidrewnagwarantujjako,ktrejinnimogtylkopozazdroci.Dzikitemutrwaoiestety-kanaszychdrzwiidziewparzezfunkcjonalnoci,cozkoleiprocentujePastwazadowoleniem.

drzwizewntrzne

MODERN CLASSIC

Konstrukcjadrzwizewntrznychopartajestnadrewnianejpyciewie-lowarstwowej wypenionej poliuretanem ktrej dopenieniem jest ramawykonanazdrewnaklejonegocopowodujeedrzwistrwaeistabilneprzezwielelat.

drzwizewntrzne

NOWO. Drzwi zewntrzne z zamonto-wanymnazewntrzpanelemaluminiowymczw sobie niezwyk trwaooraz es-tetyk. Jednoczenie konstrukcja ta jestwrczniezniszczalnymrozwizaniem.

Zpowodzeniemwsppracujemyz inwestorami instytu-cjonalnymiw zakresie dostawy imontau stolarki okiennejorazdrzwiowejwobiektach uytecznoci publicznej, osie-dlachmieszkaniowych,osiedlachdomkwjednorodzinnychwkrajuizagranic.

inwestycjeobiektowe

partner VITRY

VITRA46-060 Prszkw k/Opola, ul. Parkowa 1, Polandtel. +48 77 464 96 00, tel. +48 77 464 87 55, fax +48 77 464 85 62e-mail: oferty@vitra.com.pl

Salon firmowy WARSZAWA00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 /19Atel. +48 22 840 32 75, tel. kom. 784 953 733e-mail: bartycka@vitra.com.pl

www.vitra.com.pl