oky^coky aw'10-'11 collection

36

Upload: rotelpa-sa

Post on 16-Mar-2016

232 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

OKY^COKY's Look Book for the autumn-winter 2010-2011 season

TRANSCRIPT

Page 1: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 2: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 3: OKY^COKY AW'10-'11 collection

3

Page 4: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 5: OKY^COKY AW'10-'11 collection

5

Page 6: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 7: OKY^COKY AW'10-'11 collection

7

Page 8: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 9: OKY^COKY AW'10-'11 collection

9

Page 10: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 11: OKY^COKY AW'10-'11 collection

11

Page 12: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 13: OKY^COKY AW'10-'11 collection

13

Page 14: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 15: OKY^COKY AW'10-'11 collection

15

Page 16: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 17: OKY^COKY AW'10-'11 collection

17

Page 18: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 19: OKY^COKY AW'10-'11 collection

19

Page 20: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 21: OKY^COKY AW'10-'11 collection

21

Page 22: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 23: OKY^COKY AW'10-'11 collection

23

Page 24: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 25: OKY^COKY AW'10-'11 collection

25

Page 26: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 27: OKY^COKY AW'10-'11 collection

27

Page 28: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 29: OKY^COKY AW'10-'11 collection

29

Page 30: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 31: OKY^COKY AW'10-'11 collection

31

Page 32: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 33: OKY^COKY AW'10-'11 collection

33

Page 34: OKY^COKY AW'10-'11 collection

Rotelpa, sa

Parque Tecnológico y Logístico de VigoTEXVIGOCalle C, nave C136315 Vigo (Spain)

Telf.: +34 986 240 001Fax: +34 986 240 449

[email protected]@okycoky.comwww.okycoky.com

SHOW ROOMS

MADRIDTelf.: +34 913 457 864M.: +34 670 339 444Fax: +34 913 597 080

BARCELONAM.: +34 639 324 450Fax: +34 972 687 367

PORTOTelf.: +351 226 060 805M.: +351 914 831 099Fax: +351 226 060 825

LONDONTelf.: +44 (0 )1672 569 314M.: +44 07791 638 394Fax: +44 (0 )1672 569 314

ATHENSTelf.: +30 2310 281888Fax: +30 2310 265562

© OKY^COKY 2009Depósito Legal: C 3721-2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin previo consentimiento de Rotelpa, SA.

The total or partial reproduction of this publication is strictly

forbidden without the prior consent of Rotelpa, SA.

Coor

dina

ción:

OKY

-COK

Y I F

otog

rafía

: BAS

ILIO

MÉN

DEZ I E

stilis

mo:

MAR

IBEL

DOR

ADO

I Mak

e-up

: CRI

STIN

A GU

EDEL

LA I D

eseñ

o gr

áfico

: SIS

TEM

A DI

SEÑO

Page 35: OKY^COKY AW'10-'11 collection
Page 36: OKY^COKY AW'10-'11 collection

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo _ Calle C, nave C1 _ 36315 Vigo (Spain) Tel.: +34 986 240 001 _ Fax: +34 986 240 449

E-mail: [email protected]

www.okycoky.com