oky^coky ss'09 collection

28
PRIMAVERA VERÁN _ PRIMAVERA VERANO _ SPRING SUMMER 09

Upload: rotelpa-sa

Post on 24-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

OKY^COKY's Look Book for the spring-summer 2009 season

TRANSCRIPT

PRIMAVERA VERÁN _ PRIMAVERA VERANO _ SPRING SUMMER 09

PRIMAVERA VERÁN _ PRIMAVERA VERANO _ SPRING SUMMER 09

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Rotelpa, sa

Parque Tecnológico y Logístico de VigoTEXVIGOCalle C, nave C136315 Vigo (Spain)

Telf.: +34 986 240 001Fax: +34 986 240 449

[email protected]

SHOW ROOMS

MADRIDTelf.: +34 913 457 864M.: +34 670 339 444Fax: +34 913 597 080

BARCELONAM.: +34 639 324 450Fax: +34 972 687 367

PORTOTelf.: +351 226 060 805M.: +351 914 831 099Fax: +351 226 060 825

LONDONTelf.: +44 (0 )1672 569 314M.: +44 07791 638 394Fax: +44 (0 )1672 569 314

MÜNICHTelf.:+49 893 565 1605M.: +49 171 643 1695Fax: +49 89 359 7339

PRENSA/PRESSTelf.: +34 915 233 393Fax: +34 915 233 346

© OKY^COKY 2008Depósito Legal: C-4116-2008

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin previo consentimiento de Rotelpa, SA.

É prohibida a reprodución total ou parcial desta publicación sen o consentimento previo de Rotelpa, SA.

The total or partial reproduction of this publication is strictly forbidden without the prior consent of Rotelpa, SA.

Coor

dina

ción:

OKY

-COK

Y I F

otog

rafía

: BAS

ILIO

MÉN

DEZ I E

stilis

mo:

MAR

IBEL

DOR

ADO

I Mak

e-up

: CRI

STIN

A GU

EDEL

LA I D

eseñ

o gr

áfico

: SIS

TEM

A DI

SEÑO

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo _ Calle C, nave C1 _ 36315 Vigo (Spain) _ Tel.: +34 986 240 001 _ Fax: +34 986 240 449 _ E-mail: [email protected]

www.okycoky.com

cofinanciado por la XUNTA DE GALICIA