omistajan käsikirja 2011 · ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai...

of 83 /83
Omistajan käsikirja 2011 Cross Roads Cross Roads Deluxe Cross Country Ness Cross Country

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

Omistajan käsikirja 2011

Cross Roads Cross Roads Deluxe

Cross Country

Ness Cross Country

Page 2: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

1

SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE JA TAKUUEHDOT 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 4

TURVALLISUUS Yleiset turvallisuusohjeet ja varoitusmerkinnät 5 Yksityiskohtaisia turvallisuusohjeita, ajovarusteet 6 - 12

AJONEUVON RAKENNE 13 - 27

Yleiskuvat 13 - 14 Ohjaustangon hallintalaitteet, ohjaamo 14 Virtalukko, monitoiminäytön ohjaus 15 Mittaristo ja sen toiminnot 16 - 23 Hallintakahvat, polkimet 24 - 24 Polttoainetankin korkki, sivuseisontatuki 26 Sivulaukut, työkalusarja 27

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET 28 - 34

Tarkastuskohteiden taulukko 28 Polttoaine, moottoriöljy 29 Jarrut 30 - 31 Kaasukahva, kytkin 32 Ohjaus, vanteet, renkaat, jousitus 33 Toisioveto, sähkölaitteet, sivuseisontatuki 34

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ 35 - 42

Sisäänajo, tankkaus 35 Moottorin käynnistäminen 36 Vaihteisto 37 Ajaminen, pysäköinti ja kuljetus 38 - 42

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO 43 – 71

Määräaikaishuolto-ohjelmataulukko 43 Moottoriöljyn tarkastus ja vaihto 44 Ilmansuodatin 45 Toisiovedon hihna, takapyörän linjaus 46 - 48 Jousitus 49 - 52 Huohotinjärjestelmä, polttoainejärjestelmä ja kaasukahva 53 - 54 Kytkin 55 Jarrut 56 – 57 Renkaat, vanteet, vaihdevivusto 58 Sytytystulpat 59 Pakoputkisto, istuimen irrotus, sivuseisontatuki 60 Akku, sulakkeet, ajovalot, muu sähköjärjestelmä 61 – 64 Kiritystiukkuudet 65 Maalipintojen hoito, pesu ja puhdistus 66 - 69 Säilytys 69 – 70 Vianetsintätaulukot 71 Äänentoistolaitteiston toiminnot 72 – 76 Tekniset tiedot 77 - 78 Huoltokirjamerkinnät 79 - 80 Huoltotuotteet 81

Page 3: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

2

Copyright 2010 Polaris Sales Inc. Tässä julkaisussa oleva tieto perustuu tuoreimpaan käy-tettävissä olevaan tuotetietoon. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi joitakin rakenteiden yksi-tyiskohtia on voitu muuttaa julkaisun painamisen jälkeen, minkä vuoksi tässä julkaisussa esitetyt toimenpiteet ovat esimerkin luonteisia. Julkaisun osittainenkin lainaaminen tai kopiointi on kielletty. VICTORY-moottoripyöriä koskevat seuraavat U.S. patentit: 6,976,691 ; 6,407,663 ; D489670 ; D482311 ; D482304 ; D481980 ; D481973 ; D474142. VICTORY, VICTORY MOTORCYCLES, FREEDOM, HAMMER, POLARIS ja THE WAY OUT ovat Polaris Industres Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Page 4: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

3

TERVETULOA VICTORY-TIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Victory-moottoripyörän. Polaris Industries Inc:n valmistamat ajo-neuvot ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Yhtiö tuottaa moottoripyö-rien lisäksi

moottorikelkkoja

ATV-ajoneuvoja eli mönkijöitä

rinnakkain istuttavia Ranger-maastoajoneuvoja

päästöttömiä maastoajoneuvoja

Ajoneuvon turvallisen käytön kannalta on tärkeää tutustua huolellisesti tähän omistajan käsikirjaan ja noudattaa siinä annettuja ohjeita. Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. Riskien tiedostaminen ja niiden välttäminen on ehdottoman tärkeää.

Käsikirjasta löytyvät ohjeet ajoneuvon päivittäisten tarkastusten sekä huoltotoimenpitei-den tekemiseen. Polaris suosittelee suurempien huoltojen ja korjausten teettämistä val-tuutetussa Victory-huoltopisteessä.

Paikallinen Victory-kauppiaasi tuntee tuotteen perinpohjaisesti ja on valmis auttamaan kaikissa ongelmatilanteissa. Häneltä löytyvät myös laadukkaat Victory-lisävarusteet ja –tarvikkeet.

Noudata tässä käsikirjassa esitettyä huolto-ohjelmaa. Sen mukaisesti tehdyt huollot ja tar-kastukset varmistavat ajoneuvon turvallisuuden sekä luotettavan toiminnan.

HUOMAA: Omistajan käsikirja kuuluu moottoripyörän perusvarusteisiin. Jos ajoneuvo myydään, omistajan käsikirjan tulee siirtyä uudelle omistajalle.

HUOMAA: Jotkut tässä omistajan käsikirjassa esitetyt kuvat tai tekniset toimenpiteet saattavat poiketa ajoneuvosi rakenteista.

TAKUUEHDOT

1. Takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä lukien (yksityiskäyttö). 2. Huollot on suoritettava valtuutetussa Victory-huollossa. 3. Takuu ei korvaa normaalisti kuluvia osia, kuten toisiovedon hihnaa tai jarrupaloja. 4. Takuu raukeaa, jos ajoneuvoon tehdään rakenteellisia muutoksia tai sitä käytetään

kilpailuissa. 5. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita. 6. Takuukortin allekirjoitus vastaa takuusopimusta. 7. Suoritetut huollot merkitään ohjekirjan lopussa olevaan huoltokorttiin sekä mukana

tulevaan huoltokirjaan. Brandt-Polaris Oy - Huolto-osasto

Page 5: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

4

AJONEUVON TUNNISTETIEDOT Kirjoita muistiin ajoneuvosi moottorin, rungon ja virta-avaimen tunnistetiedot sivun alalaidassa oleville riveille.

Ajoneuvon valmistenumero ja ajoneuvon tyyppikilpi löytyvät ohjaustangon alapuolelta rungon emäputkesta. Valmistenumeroa tarvitaan omistajan vaihdoksessa, vakuutuksia sovittaessa sekä varaosia tilatessa.

Moottorin valmistenumero muodostuu tyyppi-tunnuksesta (8 ensimmäistä numeroa) sekä sar-janumerosta (5 numeroa). Numero on kampi-kammion takaosassa sylinterin juuren vieressä.

Virta-avaimen numero löytyy alkuperäisen avainrenkaan mukana toimitettavasta tunnisteli-pukkeesta. Poista se avainrenkaasta. Lipukkeen numeron sekä omistussuhteesi esittämällä voit tilata uuden virta-avaimen valtuutetulta Victory-kauppiaalta.

Rekisterikilpi tulee asentaa sille varattuun paikkaan pyörän takaosaan.

AJONEUVON TUNNISTETIEDOT :

Moottoripyörän malli: ________________________________

Ajoneuvon valmistenumero: ________________________________

Moottorin valmistenumero: ________________________________

Virta-avaimen numero: ________________________________

Page 6: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

5

TURVALLISUUSOHJEITA Yleiset turvallisuusohjeet Varoitusmerkinnät

Moottoripyörällä ajaminen vaatii täydellistä keskittymistä. Älä koskaan lähde ajamaan jos olet alkoholin, huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden (kolmiolääkkeet) vai-kutuksen alainen. Edellä mainitut aineet heikentävät huomiokykyä sekä pidentävät reak-tioaikaa.

Moottoripyörä on nopea ja suorituskykyinen ajoneuvo. Sen turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta sekä ajettaessa että ajoneuvon ylläpidossa. Tarkasta ajoneuvon kunto sekä hallintalaitteiden virheetön toiminta aina ennen liikkeelle lähtöä. Kun ajat, ennakoi riskejä sekä noudata liikennesääntöjä.

Kaikki ajoneuvon rakenteeseen tehdyt muutokset, erityisesti suorituskykyä lisäävät, saatta-vat johtaa rakenteiden rikkoutumiseen ja merkittävään turvallisuusriskin kasvamiseen.

ÄLÄ TEE RAKENNEMUUTOKSIA TÄHÄN AJONEUVOON. Erityisesti huippunopeutta li-säävät muutokset ovat vaarallisia, koska ajoneuvon jarrut sekä iskunvaimennus saattavat jäädä alamittaisiksi. Se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen.

Victory mitätöi ajoneuvokohtaisen takuun voimassaolon, jos ajoneuvoon tehdään sen suorituskykyä parantavia rakennemuutoksia tai lisävarusteasennuksia.

Victory suosittelee noudattamaan ehdottomasti tässä omistajan käsikirjassa annettuja käyttö- ja huolto-ohjeita. Ajoneuvon turvallisuuden varmistaminen vaatii huolto-ohjelman mukaisesti ja ammattitaitoisen Victory-huollon tekemiä tarkistuksia sekä huoltoja.

Älä luovuta ajoneuvoa vieraalle varmistamatta sitä, että hän on lukenut ja ymmärtänyt omistajan käsikirjassa sekä varoitustarroissa kerrotut ohjeet.

Varoitusmerkinnät

Tässä omistajan käsikirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkintöjä havainnollistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä tai ajoneuvon rakenteiden vaurioitumisen vaaran.

VAROITUS!

Huutomerkki ja teksti VAROITUS! (WARNING!) kehystettynä varoittaa vakavan onnetto-muuden riskistä tai hengenvaarasta.

VAROITUS Teksti VAROITUS (WARNING) ilmaisee vammautumisen riskin.

HUOMAA Tämä merkintä (CAUTION) kertoo ajoneuvon vaurioitumisen mahdollisuudesta.

NEUVO Neuvo-merkinnällä (NOTE) ilmaistuissa kohdissa kerrotaan erityisen tärkeitä ohjeita tai muita neuvoja.

Page 7: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

6

TURVALLISUUSOHJEITA Turvallinen ajaminen Tekninen kunto Turvallisen ajamisen peruslähtökohdat

o Victory-moottoripyöriä ei ole tarkoitettu maastoajoon. Aja vain päällystetyillä alus-toilla.

o Ajajan lisäksi saa kuljettaa vain yhtä matkustajaa, jos moottoripyörässä on matkus-tajalle tarkoitettu istumapaikka sekä jalkatuet.

o Älä ylitä ajoneuvolle määriteltyä enimmäispainoa. Mallikohtainen enimmäispaino on merkitty omistajan käsikirjan teknisiin tietoihin ja moottoripyörän tyyppikilpeen, joka löytyy ohjaustangon alapuolelta runkoputkesta.

o Älä aja alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. o Lue huolellisesti omistajan käsikirja ja opettele päivittäiset perushuollot ja –tarkas-

tukset. o Käytä aina hyväksyttyä kypärää, tarkoituksenmukaista ajoasua sekä suojaa silmäsi. o Tiedosta ajotaitosi sekä mahdolliset fyysiset rajoitteesi ja vältä rajojesi ylittämistä. o Jos olet kokematon moottoripyöräilijä, harjoittele ajamista muulta liikenteeltä eriste-

tyllä alueella. Harjoittele moottoripyörän käsittelyä erilaisilla alustoilla, asvaltin lisäk-si myös hiekalla.

o Moottoripyörää ei saa luovuttaa henkilöille, joilla ei ole asianmukaista ajokorttia tai riittävää kokemusta moottoripyörällä ajamisesta.

o Noudata sääntöjä ja asetuksia. Moottoripyörän moitteeton tekninen kunto

o Tee aina ennen ajoon lähtöä moottoripyörän perustarkastus (s. 28). Kiinnitä erityistä huomiota kaasukahvan, kytkin- ja jarruvivun sekä jarrupolkimen normaaliin toimi-vuuteen sekä ohjauksen moitteettomaan herkkyyteen.

o Noudata ajoneuvon sisäänajosta annettuja ohjeita (s. 35) ensimmäisen 800 km:n aikana.

o Jos moottoripyörästä alkaa kuulua epämääräisiä sivuääniä tai sen hallittavuudessa ilmenee äkillisiä ongelmia, pysähdy ja selvitä niiden syy. Korjaa puutteet välittömäs-ti, toimita moottoripyörä tarvittaessa valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen. Rikkou-tuneella ajoneuvolla ajon jatkaminen vaarantaa turvallisuutta sekä saattaa kasvat-taa korjauskustannuksia.

o Jotkin Victory-moottoripyörämallien varusteet tai pyörään asennettavat lisävarus-teet, kuten pehmeät/kovat sivulaukut, tuulisuoja tai matkustajan selkänoja, saattavat vaikuttaa ajettavuuteen. Jos moottoripyörässäsi on em. lisävarusteita, varaudu nii-den aiheuttamaan ajettavuuden muutokseen.

o Älä siirrä moottoripyörää, jos sen ajonestolaite (ohjauslukko) on kytkettynä. Kytketty ohjauslukko heikentää moottoripyörän käsiteltävyyttä huomattavasti.

Page 8: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

7

TURVALLISUUSOHJEITA Riskien ennakointi Ajotekniikka Riskien ennakointi ajamisen aikana

o Varmista näkyvyytesi. Moottoripyörän ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittäi-nen syy on se, ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripyörää. Vältä kaikenlaisia katvealueita ja seuraa muiden ajoneuvojen kuljettajien käyttäytymistä.

o Ole erityisen tarkkaavainen risteysalueilla. o Pidä kätesi ohjaustangolla ja jalkasi jalkatapeilla tai astinlaudoilla. o Noudata nopeusrajoituksia. Nopeuden kasvaessa myös ohjaukseen tarvittavan

voiman tarve lisääntyy. Nopeuden kaksinkertaistaminen kasvattaa jarrutusmatkan nelinkertaiseksi.

o Sovita nopeutesi aina vallitseviin olosuhteisiin ja nopeusrajoituksiin. Aja erityisen varovaisesti huonoissa olosuhteissa kuten pimeässä, sumussa tai sateessa. Hil-jennä nopeutta jos:

- tien pinta on huomattavan epätasainen - tien pinnalla on irtohiekkaa, savea tai multaa, soraa tai muita

vastaavia irtonaisia aineksia - tien pinta on märkä tai jäinen - ajolinjasi risteää maalatun ajoratamerkinnän - joudut ylittämään metallirakenteita, kuten viemärikaivojen kansia tai

raitiovaunujen kiskoja - joudut ajamaan puupintaisilla silloilla - sää on hyvin tuulinen tai sateinen - liikennevirta ruuhkautuu pahasti - rekka tai vastaava ajoneuvo ohittaa tai kohtaa siten, että aiheutuu

voimakkaita ilmanpyörteitä Turvallinen ajotekniikka

o Opettele käyttämään molempia jarruja yhtä aikaa. Pelkästään takapyörään vaikut-tavaa jarrua käyttämällä voi hyödyntää korkeintaan 40 % on käytettävissä olevasta jarrutehosta. Etujarrun osuus on hyvin merkittävä kaikissa hidastuksissa.

o Varo renkaiden lukkiutumista jarrutusten aikana. Lukossa oleva rengas lähtee hel-posti luistoon, mikä voi johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen. Jos pyörä horjahtaa jarrutuksen aikana, löysää jarrua hetkeksi.

o Pyri ennakoimaan hidastamisen tarve siten, ettei jarruja tarvitse käyttää moottori-pyörän ollessa kallistettuna. Kallistetun moottoripyörä jarrutus voi johtaa luistoon ja hallinnan menettämiseen. Suorista moottoripyörä ennen voimakasta jarruttamista.

o Sovita nopeus sekä mutkaan johtava ajolinja ennen mutkaa siten, että voit ajaa koko mutkan ajolinjaa muuttamatta tai jarruja käyttämättä.

o Kallistuksen aikana moottoripyörän maavara pienenee. Jos jokin pyörän rakenteista osuu kallistuksen aikana tien pintaa, seurauksena voi olla hallinnan menetys.

o Nosta seisontatuki yläasentoon ennen liikkeelle lähtöä. Alas jätetty seisontatuki saattaa osua voimakkaasti tien pintaan ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

o Älä kytke moottoripyörään peräkärryä. Se vaikuttaa voimakkaasti moottoripyörän hallittavuuteen.

Page 9: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

8

TURVALLISUUSOHJEITA Matkustaja Kantavuus Matkustajan kanssa ajaminen

Matkustajaa ei saa kuljettaa moottoripyörällä, jos tätä varten ei ole käytettävissä omaa istumapaikkaa sekä asianmukaisia jalkatukia.

o Älä ylitä ajoneuvolle määriteltyä kokonaismassaa. o Neuvo matkustajaa ottamaan tukeva ote kaksin käsin joko ajajasta tai penkin kiinni-

pitoremmistä sekä asettamaan jalkansa jalkatapeille tai astinlaudoille. Matkustaja saattaa heilahtaa vaarallisesti tai tippua kyydistä, jos hänellä ei ole tukevaa otetta.

o Tarvittaessa säädä moottoripyörän takajousitusta kantavammaksi (s. 50). Liian löy-sä jousitus päästää takajousituksen pohjaamaan, mikä voi aiheuttaa ajoneuvon hal-linnan menetyksen.

o Mikäli moottoripyörän takaiskunvaimentimessa on paluuvaimennuksen säätömah-dollisuus, säädä paluuvaimennus jäykemmäksi aina kun lisäät jousen esijännitystä.

o Ohjeista matkustajaa ennen ajamaan lähtöä moottoripyörällä ajamisen perusperi-aatteet, erityisesti turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Tietämätön matkustaja saattaa tehdä yllättäviä liikkeitä, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen.

o Huomioi matkustajan paino sekä vaikutus ajettavuuteen. Aloita rauhallisesti ja var-mista matkustajan kyky seurata moottoripyörän liikkeitä.

o Vältä yllättäviä kiihdytyksiä sekä voimakkaita jarrutuksia. Niihin valmistautumaton matkustaja saattaa horjahtaa pahasti, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettä-miseen.

Kantavuus ja kokonaismassa

Kantavuus on se massa, joka voidaan kuljettaa ajoneuvolla ylittämättä sille määriteltyä kokonaismassaa.

o Victory-moottoripyörille määritelty kokonaismassa sekä kantavuus ilmoitetaan omis-tajan käsikirjassa sekä moottoripyörän runkoon liitetystä tyyppikilvestä.

o Kuormaa määriteltäessä laske yhteen: - ajajan paino - matkustajan paino - ajajan ja matkustajan ajovarusteiden paino - lisävarusteiden paino - kaikkien muiden moottoripyörään kiinnitettyjen tavaroiden, laukkujen

ym. paino sisältöineen

Kantavuus Cross Roads 263 kg

Kantavuus Cross Country (takalaukulla) 254 (239) kg

VAROITUS!

Älä koskaan ylitä moottoripyörälle määriteltyä kokonaismassaa tai lastaa suurempaa kuormaa kuin kantavuus sallii. Liian suuri kuorma heikentää merkittävästi moottoripyö-rän hallittavuutta.

Page 10: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

9

TURVALLISUUSOHJEITA Kuormaus Ajovarusteet Moottoripyörän kuormaaminen

Noudata seuraavia ohjeita moottoripyörän kuormaamisessa sekä lisävarusteiden käytös-sä.

o Kuljeta mahdollisimman vähän tavaroita, minimoi turha paino. o Sijoita tavarat mahdollisimman lähelle moottoripyörän painopistettä, eli eteen ja lä-

helle moottoria. o Pyri kuormaamaan mahdollisimman tasapainoisesti siten, että paino jakautuu yhtä-

läisesti molemmin puolin pyörää. o Varmista kuorman sidonta huolellisesti. Irtoava tai lepattava kuorma saattaa sotkeu-

tua moottoripyörän hallintalitteisiin tai pyöriin, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja vakavaan onnettomuuteen.

o Älä sijoita suurikokoisia tai painavia tavaroita (teltta, makuupussi, laukku) ohjaus-tankoon tai pyörän etuosaan. Tälle alueelle sijoitettu kuorma heikentää merkittävästi ajoneuvon hallittavuutta sekä painopisteen että aerodynamiikan muuttumisen takia. Lisäksi huonosti kiinnitetty kuormaa saattaa haitata ohjausta ja heikentää moottorin jäähdytystä.

o Älä käytä jalkojen lepuutustankoa (highway bars) kuorman sidontapisteenä. o Pyörään asennetut sivulaukut saattavat heikentää pyörän vakautta, erityisesti hyvin

tuulisissa olosuhteissa. o Älä käytä yli 120 km/h nopeuksia, jos pyörässä käytetään pehmeitä sivulaukkuja. o Lastaa sivulaukut tasapainoisesti, molemmille puolille yhtä paljon painoa. o Noudata käyttöohjeissa annettuja tai laukun valmistajan asettamia painorajoituksia.

Ajovarusteet

Asianmukaiset ajovarusteet varmistavat mukavuuden sekä pienentävät vammautumisen riskiä onnettomuustilanteissa. Käytä aina olosuhteisiin sopivia ajovarusteita.

1. Kypärä. Kypärä on tärkein suojavarusteista, se suojaa vakavilta päävam-moilta. Käytä vain viranomaisten hyväksymää kypärää (E-hyväksyntä).

2. Silmien suojaus. Käytä laadukkaita ajolaseja tai kypärään kiinteästi asennettua suojavisiiriä. Ajolasien/visiirin tulee olla valmistettu särkymät-tömästä materiaalista, älä luota aurinkolaseihin. Pidä ajolasit tai visiiri puhtaina.

3. Ajohanskat ja –jalkineet. Victory suosittelee hyvin istuvien, moottoripyöräkäyttöön suunniteltujen, suojilla varustettujen hansikkaiden sekä jalkaterän ja nilkan hyvin suojaa-vien tukevien ajosaappaiden käyttöä.

4. Vaatetus. Käytä ajo-olosuhteisiin sopivia, tiukasti istuvia, värikkäitä ajovarusteita. Löysät ajovarusteet saattavat revetä tai kietoutua moottoripyörien hallintalaitteiden sekä renkaiden ympärille. Värikkäät ajovarusteet parantavat moottoripyöräilijän havaittavuutta. HUOMAA: Moottoripyörän ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittäinen syy on se,

ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripyörää.

Page 11: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

10

TURVALLISUUSOHJEITA Lisävarusteet Polttoaine ja pakokaasut Lisävarusteet

Koska Victory ei voi tarkastaa kaikkia moottoripyörään asennettavia lisävarusteita, omis-taja on vastuussa siitä, ettei moottoripyörän tekninen turvallisuus kärsi lisävarusteista tai niiden takia moottoripyörään tehtävistä asennuksista tai muutoksista.

o Älä asenna moottoripyörään lisävarusteita, jotka voivat heikentää sen ajettavuutta. o Varmista ennen lisävarusteiden asentamista ettei varuste:

- pienennä moottoripyörän maa- tai kallistusvaraa - rajoita jousituksen tai ohjauksen liikevaraa - muuta merkittävästi ajoasentoa - heikennä ajovalon, taka- ja jarruvalon tai vilkkujen näkyvyyttä

o Älä asenna suurikokoisia tai painavia lisävarusteita moottoripyörän etuosaan. Muut-tunut aerodynamiikka saattaa heikentää moottoripyörän ajettavuutta.

o Älä asenna sellaisia lisävarusteita, joiden virran kulutus ylittää moottoripyörän latausjärjestelmän kapasiteetin. Latausjärjestelmän häiriöt saattavat aiheuttaa merkittäviä sähkövikoja, häiritä moottorin käyntiä tai ajovalojen toimintaa.

o Victory suosittelee vain valmistajan hyväksymien, alkuperäisten lisävarusteiden käyttämistä, erityisesti katteita, tuulisuojia sekä sivulaukkuja.

o Noudata aina huolellisesti lisävarusteiden asennusohjeita. Polttoaine ja pakokaasut

o Tarkasta ennen ajamaan lähtemistä polttoaineen määrä polttoainemittarista tai polt-toainetankin korkki avaamalla

o Sammuta moottori aina ennen tankkaamista. o Älä tupakoi tankatessa tai tankkaa avotulen tai muun kipinälähteen läheisyydessä. o Avaa polttoainetankin korkki varovasti. Älä täytä tankkia liian täyteen, vain täyttöau-

kon putken alareunan tasolle. o Älä roiski bensiiniä tankin tai moottoripyörän päälle. Huuhtele roiskeet välittömästi

runsaalla vedellä. o Vaatteille tai iholle roiskunut polttoaine on pestävä välittömästi runsaalla vedellä ja

saippualla. o Vältä kosketusta bensiinin kanssa, varo sen joutumista silmiin tai mahalaukkuun.

Nielty tai silmiin joutunut polttoaine edellyttää aina välitöntä lääkärin tarkastusta.

VAROITUS!

Bensiinin käsittelyssä on aina räjähdys/palovaara. Noudata erityistä varovaisuutta tan-katessa. Tankkaa aina hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkoilmassa.

VAROITUS!

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, pakokaasujen sisältämä häkä saattaa aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman.

Page 12: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

11

TURVALLISUUSOHJEITA Pysäköinti Moottoripyörän kuljetus Pysäköinti

o Jos jätät moottoripyörän vartioimatta, sammuta sen moottori ja poista virta-avain. o Pysäköi moottoripyörä siten, etteivät ulkopuoliset henkilöt pääse kosketuksiin

kuuman moottorin tai pakoputkiston kanssa. o Pysäköi moottoripyörä kantavalle alustalle. Käytä pehmeällä maaperällä mahdolli-

suuksien mukaan kiveä, levynpalaa tai vastaavaa sivuseisontatuen alla. Jätä vaihde päälle.

o Käännä sivuseisontatuki täysin auki ja päästä moottoripyörä tukeutumaan siihen. Käännä ohjaus vasempaan laitaan ja varmista, että moottoripyörä pysyy tukevasti tuen varassa pystyssä.

o Mäessä pysäköitäessä pyörän keulan on osoitettava ylämäkeen. Varmista että vaihde on päällä.

HUOMAA: Kova helle saattaa pehmentää asvaltin, mikä voi johtaa pysäköidyn moottori- pyörän kaatumiseen.

Moottoripyörän kuljetus

Käytä moottoripyörän kuljetukseen lavallista tai umpinaisella kuormatilalla varustettua kuljetusautoa. Älä hinaa moottoripyörään toisella ajoneuvolla.

o Varmista moottoripyörän pysyminen pystyssä kuljetuksen aikana. Kyljellään kulje-tettavasta moottoripyörästä saattaa valua polttoainetta, mikä aiheuttaa räjähdys-vaaran sekä osien vahingoittumisen riskin.

o Älä tue moottoripyörää ohjaustangosta. Löysennä vilkkujen kiinnitystä ja siirrä niitä ylöspäin. Pujota kiinnityshihna etujousituksen teleskooppihaarukan putken ympäri alakolmiopalan yläpuolelta. Tue pyörä molemmilta puolilta.

o Sido pyörä myös takahaarukasta molemmin puolin. Katso kuva. o Siirrä etuvilkut oikeille paikoilleen ennen pyörällä ajamista.

Page 13: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

12

VAROITUS- JA TIEDONANTOMERKINNÄT 1. Valmistusnumero ja – tiedot, tyyppihyväksyntämerkinnät 2. Ajoneuvon päästömittaustiedot 3. Melupäästöjen mittaustiedot 4. Polttoainesuositus ja –varoitukset 5. Sivulaukkujen kapasiteetti 6. Takaiskunvaimentimen paineil- masäädön taulukko(s.51). 7. Varoitus sivulaukuista 8. Varoitus kaatumaraudoista/lepuut- tajista

Page 14: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

13

AJONEUVON RAKENNE

1. Jarrusatula 2. Sytytystulpat 3. Sivupaneeli, alla diagnostiikkapistoke 4. Öljyn lauhdutin 5. Akkukotelo 6. Vaihdepoljin 7. Jalkatuki/astinlauta 8. Sivuseisontatuki 9. Moottoriöljyn tyhjennystulppa 10. Öljynsuodatin 11. Jalkatuki 12. Jarrusatula 13. Rekisterikilven teline 14. Radion antenni 15. Jousen paineilmasäätö (alla) 16. Sulakekotelo (alla) 17. Sivupaneeli 18. EFI:n suojakansi 19. Polttoainetankki 20. Taustapeili 21. Ilmansuodattimen kotelo 22. Ajovalo 23. Äänenvaimennin 24. Vetohihnan suojus 25. Hihnapyörän suoja 26. Öljyn mittatikku 27. Jarrunestesäiliö 28. Jarrupoljin

Page 15: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

14

AJONEUVON RAKENNE Hallintalaitteet

1. Etukate 2. Jarrunestesäiliö 3. Etujarruvipu 4. Takavalo 5. Katteen pleksi 6. Kytkinvipu 7. Polttoainetankin korkki 8. Ajajan istuin 9 Matkustajan istuin 10. Sivulaukun lukko 11. Vilkku

Hallintalaitteet

1. Kytkinvipu 2. Taustapeili 3. Nopeusmittari 4. Varoitus- ja merkkivalot 5. Kierrosmittari 6. Jarrunestesäiliö 7. Etujarruvipu 8. Kaasukahva 9. Sähkökatkaisimet 10. Bensatankin korkki 11. Vakionopeussäädin 12. Kaiuttimet 13. Polttoainemittari 14. Monitoiminäyttö 15. Jännitemittari 16. Soittimen käyttökytkimet 17. 12V virran ulosotto 18 Soittimen näyttö 19. Kahvalämmittimen kytkin

Page 16: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

15

AJONEUVON RAKENNE Virtalukko Virtalukko

Virta-avainta virtalukossa kääntämällä kytke-tään sytytysvirta sekä tarvittaessa pysäköinti-valot. Virtalukon asennossa:

1. Virta katkaistu, avaimen voi poistaa.

2. Virta kytketty, moottorin voi käynnistää, kaikki virtapiirit kytkettyinä. 3. Pysäköintivalot kytkettyinä, virta-avaimen voi poistaa. Hätävilkkutoiminto käytettävis- sä. Monitoiminäytön ohjausnappi

Monitoiminäytön ohjausnappi on ohjaustan-gon vasemman sähkökytkinrungon etupuolel-la. Nappia painelemalla valitaan ja ohjataan mittariston monitoiminäytön toimintoja.

Page 17: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

16

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Roads Varoitus- ja merkkivalot

Varoitus- ja merkkivalot

Vaihde vapaalla Merkkivalo palaa vaihteen ollessa vapaalla.

Öljypaineen varoitusvalo Varoitusvalo syttyy jos moottorin öljy-paine laskee liian alhaiseksi. Jos va-lo syttyy moottorin käydessä, sam-muta moottori välittömästi ja tarkasta moottoriöljyn määrä.

Kaukovalojen merkkivalo

Suuntamerkin merkkivalo

Polttoaineen määrän varoitusvalo

Engine Check –varoitusvalo Varoitusvalo syttyy moottorin hallintajärjestelmän havaitessa moottorin tai anturien häiriön. Valo sammuu häiriön poistuessa. Varoitusvalon toistuva syttyminen tai sen jatkuva pala-minen edellyttää vian välitöntä korjaamista valtuutetussa Victory-huollossa.

Varoitusvalo vilkkuu virran ollessa kytkettynä mutta moottori sammutettuna, mikä ilmaisee järjestelmän toimintavalmiuden.

Varoitusvalo palaa, jos ala-asennossa olevan sivuseisontatuen (sivu 26) tai pyörän kaa-tuessa moottorin sammuttava turvajärjestelmä estää moottorin käynnistämisen (sivu 25).

Victory-moottoripyörissä käytettävä vikadiagnostiikkatoiminto antaa mahdollisuuden löytää mahdollinen vian aiheuttaja (sivu 19).

Vakionopeussäätimen merkkivalo (jos kuuluu ajoneuvon varustukseen)

Page 18: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

17

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Roads Monitoiminäyttö

Monitoiminäyttö

Nopeusmittarin alaosan monitoiminäytöstä voi seurata useita eri toimintoja, kuten osa-matkamittareita, keskinopeutta, keskikulu-tusta ja ajoaikaa.

Toiminto valitaan selaamalla niitä näytön ohjausnappia painellen. Jokainen näyttö voidaan nollata painamalla ohjausnappia yhtäjaksoisesti pitkään.

Matka- ja osamatkamittari(t)

Matkamittari näyttää ajoneuvolla ajetun kokonaismatkan. Osamatkamittari(t) tallentaa muistiin sen matkan, mikä on taitettu osamatkamittarin edellisestä nollaamisesta. Kierrosmittari

Moottorin kierrosmittari ilmaisee kampiakselin sen hetkisen kierrosnopeuden minuutissa.

Käytetyn vaihteen ilmaisin

Käytetyn vaihteen ilmaisin näyttää numerona kulloisenkin käytössä olevan vaihteen, jos moottoripyörällä ajetaan. Jos näyttöö tulee kaksi viivaa (--), moottoripyörä ei liiku, mutta vaihde on kytkettynä. Näytön kirjain N ilmaisee vaihteiston olevan vapaalla. Polttoainemittari

Näytön yläreunassa olevat nestekidepalkit ilmaisevat jäljellä olevan polttoaineen määrän.

Toiminnot

Vakiotoiminnot Lisävarustepaketin toiminnot

Matkamittari Toinen osamatkamittari

Osamatkamittari Keskikulutuksen mittari

Kierrosmittarin numeronäyttö Hetkellisen polttoaineen kulutuksen näyttö

Valitun vaihteen ilmaisin Ajotuntimittari

Kello Keskinopeusnäyttö

Polttoainemittari Akun varaustilan ilmaisin

Ulkolämpötilan näyttö

Page 19: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

18

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Roads Monitoiminäyttö

Kello

Kello tulee asettaa aikaan aina kun moottoripyörän akku on ollut irrotettuna virtapiiristä tei se on päässyt purkautumaan täysin. Kello asetetaan aikaan seuraavasti:

1. Kytke virta-avaimella virta päälle. Selaa monitoiminäytön ohjausnapilla matkamitta-rin näyttö.

2. Paina ohjausnappia ja pidä se pohjassa kunnes kellon tunti-ilmaisin vilkkuu. Vapauta nappi.

3. Selaa oikea tuntilukema lyhyillä ohjausnapin painalluksilla. 4. Paina ohjausnappia kunnes näytölle ilmestyy seuraava kohta. Toista kohtien 3 ja 4

toimenpiteet asettaakseni kymmenet minuutit ja minuutit kohdalleen. 5. Kellonaika tallentuu, kun painat ohjausnappia minuttien asettamisen jälkeen pitkään

yhtäjaksoisesti. Kytke virta pois päältä. Ajotietokoneen toiminnot (lisävaruste) Polttoaineen keskikulutusmittari ilmaisee polttoaineen kulutuksen edellisen nollauksen jälkeen ajetulla matkalla.

Polttoaineen hetkellisen kulutuksen ilmaisin näyttää kulloisenkin kulutuksen.

Ajotuntinäyttö ilmaisee ajoneuvon käyttöajan edellisestä nollauksesta.

Keskinopeusnäyttö ilmaisee edellisen nollauksen jälkeen käytetyn keskinopeuden.

Akun varaustilan ilmaisin kertoo akun varaustilan. Moottorin käydessä näytöllä näkyy latausjärjestelmän jännite, moottorin ollessa sammutettuna akun napajännite.

Ulkoilman lämpömittari. Mittayksikön valinta

Monitoiminäyttöön voi valita joko eurooppalaisen metrisen tai anglosaksinen mittajärjes-telmän mukaiset yksiköt.

1. Käännä virta-avain OFF-asentoon. 2. Paina näytön ohjainnappia samanaikaisesti virran kytkemisen kanssa. 3. Kun näyttö alkaa vilkkua, valitse haluttu yksikkö ohjainnappia painamalla. 4. Paina ohjainnappia yhtäjaksoisesti kunnes valittu mittayksikkö lukkiutuu näytölle ja

järjestelmä siirtyy seuraavaan mittayksikköön. 5. Jatka kunnes olet valinnut kaikki haluamasi mittayksiköt.

Page 20: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

19

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Roads Monitoiminäyttö

Moottorin diagnostiikkatoiminto

Moottorin ohjausjärjestelmä tallentaa muistiin ajon aikana mahdollisesti tapahtuvat häiriöti-lanteet ja niiden syyt. Jos ”Engine Check” –varoitusvalo syttyy ja nestekidenäyttöön tulee vikakoodi, ota välittömästi yhteys valtuutettuun Victory-huoltoon. Vikakoodeja tulkitsemalla voidaan nopeasti määrittää (diagnosoida) vikojen mahdolliset syyt ja suorittaa tarvittavat korjaustoimen-piteet.

Vikakoodi säilyy aktiivisena näytöllä vain niin kauan kuin ajotietokoneen näyttö saa virtaa. Älä kierrä virta-avainta OFF-asen-toon.

Vikakoodi tallentuu ajotietokoneen muistiin, mutta sen lukeminen jälkeenpäin edellyttää erikoislaitteistoa. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun Victory-huoltoon.

Tyypilliset vikakoodien näytöt

LO Akun jännite Ajoneuvon virtapiirien jännite tippuu alle 11 voltin yli 10 sekunnin ajaksi

OV Akun jännite Ajoneuvon virtapiirien jännite nousee yli 15 voltin yli 10 sekunnin ajaksi

ERROR Ohjausjärjestelmä Moottorin ohjausjärjestelmä havaitsee jonkin sen toimintoihin tai antureiden toimintaan liittyvän vian.

Vikakoodien tarkastus

Jos mittaristossa palaa ”Check Engine” –varoitusvalo, eikä vikakoodi ilmesty näkyviin, sen voi selata näytölle seuraavasti:

1. Paina monitoiminäytön ohjausnappia kunnes näyttöön tulee teksti ”Ck ENG”. 2. Paina ohjausnappia kunnes näytölle ilmestyy diagnostiikkatoiminnon käyttövalikko. 3. Kirjoita tai tallenna muistiin kolmella numerolla ilmaistu vian tyyppi ja kohde. 4. Painele ohjausnappia kunnes vikakoodeja ei enää ilmesty näytölle. 5. Ota yhteys valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen.

Page 21: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

20

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Country Varoitus- ja merkkivalot

Polttoainemittari

Mittarin näyttö ilmai-see jäljellä olevan polttoaineen mää-rän. Nopeusmittari

Kierrosmittari

Kierrosmittari ilmai-see kampiakselin kierrosnopeuden minuutissa. Jännitemittari

Moottorin ollessa sammutettu mittari näyttää akun napajännitteen, moottorin käydessä latausjännitteen. Käytetyn vaihteen ilmaisin

Käytetyn vaihteen ilmaisin näyttää numerona kulloisenkin käytössä olevan vaihteen, jos moottoripyörällä ajetaan. Jos näyttöö tulee kaksi viivaa (--), moottoripyörä ei liiku, mutta vaihde on kytkettynä. Näytön kirjain N ilmaisee vaihteiston olevan vapaalla. Varoitus- ja merkkivalot

Vaihde vapaalla Merkkivalo palaa vaihteen ollessa vapaalla.

Öljypaineen varoitusvalo Varoitusvalo syttyy jos moottorin öljypaine laskee liian alhaiseksi. Jos valo syttyy moottorin käydessä, sammuta moottori välittömästi ja tarkasta moottoriöljyn määrä.

Kaukovalojen merkkivalo

Suuntamerkin merkkivalo

Page 22: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

21

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Country Varoitus- ja merkkivalot

Monitoiminäyttö Varoitus- ja merkkivalot

Polttoaineen määrän varoitusvalo

Engine Check –varoitusvalo Varoitusvalo syttyy moottorin hallintajärjestelmän havaitessa moottorin tai anturien häiriön. Valo sammuu häiriön poistuessa. Varoitusvalon toistuva syttyminen tai sen jatkuva pala-minen edellyttää vian välitöntä korjaamista valtuutetussa Victory-huollossa.

Varoitusvalo vilkkuu virran ollessa kytkettynä mutta moottori sammutettuna, mikä ilmaisee järjestelmän toimintavalmiuden.

Varoitusvalo palaa, jos ala-asennossa olevan sivuseisontatuen (sivu 26) tai pyörän kaa-tuessa moottorin sammuttava turvajärjestelmä estää moottorin käynnistämisen (sivu 19).

Victory-moottoripyörissä käytettävä vikadiagnostiikkatoiminto antaa mahdollisuuden löytää mahdollinen vian aiheuttaja (seuraava sivu).

Vakionopeussäätimen merkkivalo Monitoiminäyttö

Normaalissa käytössä näytössä näkyvät kellonaika, valittu vaihde sekä lämpötila.

Näytön alaosan riville voi valita ajotietoko-neen toimintoja. Toiminto valitaan näytön ohjausnappia (s. 15) painellen. Toiminto nollataan painamalla ohjausnappia yhtä-jaksoisesti pitkään.

Polttoaineen keskikulutusmittari ilmaisee polttoaineen kulutuksen edellisen nollauksen jälkeen ajetulla matkalla.

Polttoaineen hetkellisen kulutuksen ilmaisin näyttää kulloisenkin kulutuksen.

Ajotuntinäyttö ilmaisee ajoneuvon käyttöajan edellisestä nollauksesta.

Keskinopeusnäyttö ilmaisee edellisen nollauksen jälkeen käytetyn keskinopeuden.

Matka- ja osamatkamittari(t)

Matkamittari näyttää ajoneuvolla ajetun kokonaismatkan. Osamatkamittari(t) tallentaa muistiin sen matkan, mikä on taitettu osamatkamittarin edellisestä nollaamisesta.

Page 23: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

22

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Country Monitoiminäyttö

Moottorin diagnostiikkatoiminto

Moottorin ohjausjärjestelmä tallentaa muistiin ajon aikana mahdollisesti tapahtuvat häiriötilanteet ja niiden syyt. Jos ”Engine Check” –varoitusvalo syttyy ja nestekidenäyttöön tulee kellon näytön kohdalle ”Err”-teksti ja vaihteen ilmaisimen sekä lämpötilan näytön riveille vikakoodit, ota välittömästi yhteys valtuutettuun Victory-huoltoon.

Vikakoodeja tulkitsemalla voidaan nopeasti määrit-tää (diagnosoida) vikojen mahdolliset syyt ja suorit-taa tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Vikakoodi säilyy aktiivisena näytöllä vain niin kauan kuin ajotietokoneen näyttö saa virtaa. Älä kierrä virta-avainta OFF-asen-toon.

Vikakoodi tallentuu ajotietokoneen muistiin, mutta sen lukeminen jälkeenpäin edellyttää erikoislaitteistoa. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun Victory-huoltoon. Vikakoodien tarkastus

Jos mittaristossa palaa ”Check Engine” –varoitusvalo, eikä vikakoodi ilmesty näkyviin, sen voi selata näytölle seuraavasti:

1. Paina monitoiminäytön ohjausnappia kunnes kellon näyttöön tulee teksti ”Err”. 2. Kirjoita tai tallenna muistiin numeroilla ilmaistu vian tyyppi ja kohde. 3. Ota yhteys valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen.

Kello

Kello tulee asettaa aikaan aina kun moottoripyörän akku on ollut irrotettuna virtapiiristä tei se on päässyt purkautumaan täysin. Kello asetetaan aikaan seuraavasti:

1. Kytke virta-avaimella virta päälle. Selaa monitoiminäytön ohjausnapilla matkamitta-rin näyttö.

2. Paina ohjausnappia ja pidä se pohjassa kunnes kellon tunti-ilmaisin vilkkuu. Vapauta nappi.

3. Selaa oikea tuntilukema lyhyillä ohjausnapin painalluksilla. 4. Paina ohjausnappia kunnes näytölle ilmestyy seuraava kohta. Toista kohtien 3 ja 4

toimenpiteet asettaakseni kymmenet minuutit ja minuutit kohdalleen. 5. Kellonaika tallentuu, kun painat ohjausnappia minuttien asettamisen jälkeen pitkään

yhtäjaksoisesti. Kytke virta pois päältä.

Page 24: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

23

AJONEUVON RAKENNE Mittaristo Cross Country Monitoiminäyttö

Lisävarusteiden kytkimet Mittayksikön valinta

Monitoiminäyttöön voi valita joko eurooppalaisen metrisen tai anglosaksinen mittajärjes-telmän mukaiset yksiköt.

1. Käännä virta-avain OFF-asentoon. 2. Paina näytön ohjainnappia samanaikaisesti virran kytkemisen kanssa. 3. Kun näyttö alkaa vilkkua, valitse haluttu yksikkö ohjainnappia painamalla. 4. Paina ohjainnappia yhtäjaksoisesti kunnes valittu mittayksikkö lukkiutuu näytölle ja

järjestelmä siirtyy seuraavaan mittayksikköön. 5. Jatka kunnes olet valinnut kaikki haluamasi mittayksiköt.

Lisävarusteiden kytkimet

Mittariston alapuo-lelle on mahdollis-ta asentaa useita lisävarusteille tar-koitettuja sähkö-kytkimiä. Vakiovarustukseen kuuluvan kahvalämmittimien tehossa on kaksi asentoa. ”Hi”-asento antaa täyden tehon, ”Lo”-asennossa kahvalämmittimet toimivat puolella teholla. Keinu-kytkimen keskiasennossa lämmitys ei ole päällä.

Page 25: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

24

AJONEUVON RAKENNE Ohjaustangon hallintalaitteet Ohjaustangon hallintalaitteet

Kytkinvipu Kytkinvipua painettaessa moottorin veto takarenkaalle loppuu. Liikkeelle lähdettäessä vapauta kytkin rauhallisesti.

HUOMAA: Moottori ei käynnisty, jos vaihde on kytketty ja kytkin vapautettu.

Valonvaihdin Kytkee joko lähi- tai kaukovalon.

Suuntamerkin katkaisin Kytkee suuntamerkin (vilkun) vasemmalle tai oikealle. Vilkku palautuu automaattisesti.

Äänimerkin katkaisin

Hätävilkun katkaisin

Monitoiminäytön ohjausnappi Monitoiminäytön ohjausnapilla valitaan halutut mittariston monitoiminäytön toiminnot.

Moottorin (hätä)sammutuskytkin Moottorin (hätä)sammutuskytkin katkaisee virran käynnistysmoottorille, sytytykselle sekä polttoai-neen suihkutukselle. Katkaisin tulee olla käynnis-tettäessä asennossa:

Käynnistysmoottorin katkaisin Katkaisinta painamalla moottori käynnistyy, JOS virta-avain on oikeassa asennossa, (hätä)sam-mutuskatkaisin on oikeassa asennossa ja vaihde vapaalla tai kytkin painettuna.

Kaasukahva Kaasukahvalla hallitaan moottorin kierrosnopeut-ta ja siitä saatavaa voimaa. Kierrosnopeus kas-vaa kaasukahvaa avattaessa. Kaasukahva pa-lautuu automaattisesti, jolloin moottori asettuu tyhjäkäynnille. Etujarruun vaikuttava vipu Vipua painamalla etupyörä jarruttaa.

Page 26: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

25

AJONEUVON RAKENNE Ohjaustangon hallintalaitteet Muut varusteet ja hallintalaitteet Äänentoistolaitteen käyttökytkimet

Jos moottoripyörän varustukseen kuuluu äänentoistolaite tai kypäräpuhelinjärjestelmä, sen käyttökytkimet on sijoitettu ohjaustangon vasemmalle puolelle. Katso käyttöohjeet sivu 72 alkaen. Vakionopeussäätimen kytkimet

Jos moottoripyörän varustukseen kuuluu vakio-nopeussäädin, sen käyttökytkimet on sijoitettu ohjaustangon oikealle puolelle. Katso käyttöoh-jeet s. 40 alkaen. Kaatumistunnistin

Jos moottoripyörä kallistuu enemmän kuin 45 astetta, moottorin ohjausjärjestelmään liitetty kaatumistunnistin sammuttaa moottorin. Toi-minnon aktivoituminen sytyttää mittaristossa ”Check Engine” –varoitusvalon. Moottorin käynnistäminen edellyttää sytytysvirran kat-kaisemista 20 sekunnin ajaksi kiertämällä virta-avain ”OFF” –asentoon. Vaihdepoljin

Vaihteistoa käytetään vasemman jalan tuen yhteyteen asennetulla polkimella. Painamalla polkimen kärkeä alaspäin kytkeytyy ykkönen, nostamalla poljinta ylöspäin kytkeytyvät suu-remmat vaihteet. Vapaa on 1- ja 2-vaihteiden välissä. Jarrupoljin

Takapyörään vaikuttavaa jarrua käytetään oikean jalkatuen yhteyteen liitetyllä polkimella. Polkimen painaminen hidastaa takarenkaan pyörimisnopeutta.

Page 27: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

26

AJONEUVON RAKENNE Muut varusteet ja hallintalaitteet Vaihde- ja jarrupolkimen säätö

Vaihde- ja jarrupolkimia voidaan säätää pi-tuussuunnassa kolmeen asentoon. Vakio-asento on keskellä.

Säätö tehdään irrottamalla astinlaudan alla oleva palkimen tukirungon kiinnityspultti (6 mm kuusiokolo) ja siirtämällä tukirunkoa ha-lutulle etäisyydelle.

Kiinnityspultin kiristysmomentti: 11 Nm

HUOMAA: Polkimien etäisyyssäädön jäl- keen on polkimien korkeus as-tinlaudasta aina säädettävä so-pivaksi.

Polkimien korkeuden säätö tehdään polkimen välitystangon pituutta muuttamalla. Löysää välitystangon säädön lukitusmutterit ja muuta lukitustangon pituutta kiertämällä sitä. Kiristä lopuksi säädön lukitusmutterit, kiristysmomentti on 11 Nm. Sivuseisontatuki

Sivuseisontatuki on pyörän vasemmalla puolella.

1. Pidä moottoripyörä pystysuorassa ja kään-nä sivuseisontatuki täysin auki.

2. Laske moottoripyörän paino rauhallisesti si-vuseisontatuen varaan. Jätä vaihde päälle.

3. Nosta moottoripyörä täysin pystysuoraan ennen sivuseisontatuen nostamista yläa-sentoon. Varmista huolellisesti sivuseison-tatuen nouseminen yläasentoon.

HUOMAA: Victory-moottoripyörät on varustettu sivuseisontatuen turvajärjestelmällä, joka sammuttaa moottorin tai ei anna sen käynnistyä, jos sivuseisontatuki on ala-asennossa. Mittaristossa on myös sivuseisontatuen merkkivalo.

NEUVO: Kovalle säärasitukselle altistuva sivuseisontatuen turvajärjestelmä saattaa ai- heuttaa joissain olosuhteissa vikakoodin. Sen numero on ”520267” ja kohteen numero ”31”. Vikakoodi voidaan nollata kytkemällä sytytysvirta pois päältä.

Page 28: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

27

AJONEUVON RAKENNE Muut varusteet ja hallintalaitteet Polttoainetankin korkki

Polttoainetankin korkin suojaläpän alla on korkin lukko, jota käytetään virta-avaimella. Avaa läppä, aseta virta-avain lukkoon ja paina korkkia kevyesti samal-la kun kierrät lukkoa virta-avaimella. Korkin lukitus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAA: Muista aina sulkea polttoai- netankin korkki. Auki jäänyt tankin korkki saattaa osua ääriasentoon käännettyyn ohjaustankoon ja haitata ajamista.

Sivulaukkujen lukitus

Sivulaukkujen lukitus avataan virta-avai-mella, minkä jälkeen laukun kannen voi avata painamalla sen avauspainiketta.

Sivulaukut tulee lukita aina ennen aja-maan lähtemistä.

HUOMAA: Älä ylitä sivulaukuissa ilmoi-tettua enimmäiskuormitusta.

Työkalusarja

Ajoneuvon varustukseen kuuluvalla työkalusarjalla voidaan tehdä päivittäiseen käyttöön liittyviä pe-rushuoltotoimenpiteitä. Työkalusarjaan kuuluvat:

1. 4 mm koloavain 2. 5 mm koloavain 3. 6 mm koloavain 4. Kiintoavain, 4 ja 6 mm kita 5. Kiintoavain, 8 ja 10 mm kita 6. Ruuviavain, ura- ja Ph2-päät 7. Ilmanpainemittari (renkaat ja

takajousituksen säätö) 8. Sulakevedin

Page 29: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

28

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Ennen ajoa tehtävät tarkastukset Suorittamalla suosituksen mukainen ajoneuvon tarkastus aina ennen ajoon lähtemistä eh-käistään teknisten vaurioiden syntymistä ja varmistetaan turvallinen ajomatka. Tarkastuk-sen suorittaminen on erityisen tärkeää ennen pitkää ajoa sekä pitkän säilytyksen jälkeen. YLEISTÄ

Tutustu huolellisesti omistajan käsikirjaan Lue omistajan käsikirja täydellisesti heti kun olet saanut uuden ajoneuvon ja käytä sitä aina tarvittaessa. Olemme keränneet kaikki oleelliset turvalliseen moottoripyöräilyyn ja tämän ajoneuvon käyttöön liittyvät ohjeet tähän käsikirjaan.

Tarkasta hallintalaitteiden toiminta Kaasun, jarrujen ja ohjauksen pitää ehdottomasti toimia täydellisesti. Jos yhdessäkään näistä on jotain vikaa tai puutteita, se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Jos ajoneuvo joutuu kolariin, kaatuu tai suistuu tieltä, kaikki rakenteet on tarkastettava vaurioiden löytämiseksi. Vaurioituneet rakenteet saattavat pettää yllättävästi, mikä voi johtaa onnettomuuteen ja hengenvaaraan. Teetä tarvittaessa vaurioiden tutkinta valtuu-tetussa Victory-huollossa.

Kohde Tehtävä tarkastus Sivu

Polttoaine Tarkasta bensiinin riittävyys sekä polttoaineletkujen vuodot 29

Moottoriöljy Tarkasta moottoriöljyn määrä sekä öljyvuodot 29

Jarrut Tarkasta jarrukahvan ja –polkimen napakka tuntuma, jarrunes-teen määrä, nestevuodot sekä jarrupalojen kunto

30

Kaasukahva Tarkasta toiminnan herkkyys ja esteetön palautuminen 32

Kytkin Kokeile toimivuus sekä vapaaliikkeen pituus 32

Ohjaus Tarkasta herkkä toimivuus sekä mahdolliset väljyydet 33

Jousitus Tarkasta toiminta sekä öljyvuodot 33

Hallintalaitteiden vaijerit/letkut

Tarkasta vaijerien moitteeton kunto sekä mahdollisen neste-kytkimen letkun kunto ja nestemäärä

Vanteet/renkaat Tarkasta renkaiden kuvion syvyys, ilmanpaineet sekä vanteet 33

Toisiovedon hihna Tarkasta hihnan kireys sekä hampaiden kunto 34

Varoitusvalot Tarkasta varoitus- ja merkkivalojen toiminta

(Hätä)sammutin Tarkasta moottorin (hätä)sammutuskytkimen toiminta

Ajovalot Tarkasta ajovalojen, vilkkujen sekä jarruvalon toiminta

Seisontatuki Tarkasta toiminta sekä pysyminen yläasennossa 34

Kiinnitykset Tarkasta pultti- sekä mutteriliitokset ja sivukansien asennus 34

VAROITUS!

Tarkastusten laiminlyönti saattaa johtaa yllättävään tekniseen vikaan, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen, vakavaan loukkaantumiseen sekä hengenvaa-raan.

Page 30: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

29

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Polttoaine Moottoriöljy Polttoaineen määrän tarkastus

1. Kytke virta päälle ja tarkasta polttoainemittarista polttoaineen riittävyys. 2. Avaa polttoainetankin korkki ja arvioi polttoaineen riittävyys. 3. Tarkasta myös polttoaineletkujen kunto vuotojen ja murtumien havaitsemiseksi.

Uusi vaurioituneet osat.

HUOMAA: Bensiinin käsittelyssä on aina räjähdys/palovaara. Noudata erityistä varovai- suutta tankatessa. Tankkaa aina hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkoilmassa.

HUOMAA: Sammuta moottoripyörä aina kun tankkaat.

NEUVO: Käytä aina puhtaita astioita polttoaineen siirrossa/säilytyksessä.

NEUVO: Kausisäilytyksen tai muun pitkän säilytyksen ajaksi suositellaan polttoainetan- kin tyhjennystä tai lisäämään polttoaineeseen sen säilyvyyttä parantavaa lisä- ainetta.

Moottoriöljyn määrän tarkastus

Moottoriöljyn tarkastustikku sekä täyttöaukko ovat moottorin oikealla puolella.

NEUVO: Moottorin tulee olla normaalisti käyntilämpöinen moottoriöljyn määrää tarkastettaessa.

1. Kytke vaihde vapaalle, käynnistä moot-tori ja anna sen käydä lämpimäksi muu-taman minuutin ajan.

2. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä 2-3 minuuttia.

3. Aseta moottoripyörä täysin pystysuo-raan asentoon.

4. Kierrä korkki/mittatikku auki, puhdista se ja kierrä mittatikku täysin kiinni. 5. Kierrä mittatikku auki ja tarkasta öljypinnan taso. Sen tulee olla mittatikkuun merki-

tyllä alueella. 6. Lisää tarvittaessa öljyä siten, että sen pinta asettuu suositustasolle.

Suositeltu moottoriöljy Victory Semi-Synthetic 20W-40 (vastaava JASO MA-luokiteltu)

VAROITUS!

Älä käytä moottoria sisätiloissa tai muissa huonosti tuuletetuissa tiloissa, pakokaasujen sisältämä häkä saattaa aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman.

Page 31: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

30

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Jarrut

Etujarrun tarkastus

Vedä jarruvivusta ja vapauta se. Vivun tulee palautua alkuasentoon herkästi, eikä vedon aikana saa tuntua takeltelua.

Jarruvivussa tulee olla jämäkkä vaste, se ei saa painua 20 millimetriä enempää vapaa-asennostaan ennen vasteen tuntemista.

Liian suuri vivun liike saattaa johtua jarrunes-teen vähäisyydestä tai jarrujärjestelmään pääs-seestä ilmasta. Katso kohta ”Huolto” tästä kir-jasta sivulta 56 tai toimita ajoneuvo valtuutet-tuun Victory-huoltopisteeseen.

Joustavan pehmeä (sienimäinen) jarrukahvan liike paljastaa jarrujärjestelmässä olevan vian. Tarkasta jarrunesteen määrä ja jarrupalojen kunto.

Jarruvivun etäisyyden säätö

Jarruvivun etäisyyttä ohjaustangosta voi säätää 5 asentoon.

1. Työnnä jarruvipua kauemmas ohjaustangosta. 2. Jos haluat jarruvivun loitommas ohjaustangosta, käännä säätökiekkoa ja valitse

pienempi numero. 3. Jos haluat jarruvivun lähemmäs ohjaustankoa, kierrä säätökiekosta suurempi

numero. Jarrunesteen määrän tarkastus

1. Tue moottoripyörää siten, että jarrunestesäiliö asettuu vaakatasoon. 2. Tarkasta jarrunestesäiliön kyljessä olevasta tarkastusikkunasta jarrunesteen määrä

sekä väri. 3. Jarrunesteen pinnan tulee täyttää tarkastusikkunan lähes kokonaan. Jarrunesteen

tulee olla kirkasta. Lisää nestettä tarvittaessa, katso s. 56. HUOMAA: Jarruneste on vaihdettava kahden vuoden välein.

Suositeltu jarruneste Korkealaatuinen DOT4-luokiteltu jarruneste

VAROITUS!

Jarrujärjestelmän puutteet ja viat voivat johtaa täydelliseen jarrujen häipymiseen, mikä voi johtaa onnettomuuteen sekä hengenvaaraan.

Page 32: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

31

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Jarrut Takajarrun tarkastus

Paina jarrupoljinta ja vapauta se. Polkimen tulee palautua perusasentoon herkästi.

Jarrupolkimessa tulee olla jämäkkä vaste, se ei saa painua kahdeksaa (8) millimetriä enempää vapaa-asennostaan ennen vas-teen tuntemista.

Liian suuri polkimen liike saattaa johtua sen väärästä säädöstä, jarrunesteen vähäisyy-destä tai jarrujärjestelmään päässeestä ilmasta.

Joustavan pehmeä (sienimäinen) jarrupolki-men vaste merkitsee jarrujärjestelmä vikaa. Tarkasta jarrunesteen määrä ja jarrupalojen kunto. Jarrunesteen tulee olla kirkasta. Jos jarruneste on tummunut, se pitää vaihtaa. Katso kohta ”Huolto” tästä kirjasta sivulta 57 tai toimita ajoneuvo valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen.

Jarrunesteen pinnan tason tulee asettua jarrunestesäiliössä ole-vien merkkien väliselle alueelle. Lisää jarrunestettä (korkealaa-tuinen DOT 4) tarvittaessa.

Jarrupolkimen vapaaliikkeen säätö

Jarrupolkimen palauduttua lepoasentoon jarrupiirin pääsylinterin mäntä asettuu pääsylin-terin sisällä olevaa rajoitinta vasten. Tällöin jarrupiirissä ei ole painetta ja takarengas pää-see pyörimään vapaasti.

Säätö tehdään muuttamalla jarrupolkimen ja pääsylinterin välissä olevan tangon pituutta.

1. Avaa välitystangon säädön lukitusmutteri. 2. Säädä reaktiotangon pituus. 3. Mittaa välys ja kierrä lukitusmutteri kiinni. 4. Pyöritä takapyörää ja varmista ettei jarru laahaa.

VAROITUS!

Jarrujärjestelmän puutteet ja viat voivat johtaa täydelliseen jarrujen häipymiseen, mikä voi johtaa onnettomuuteen sekä hengenvaaraan.

Page 33: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

32

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Jarrut Kaasukahva Jarrunestevuodot

Tarkasta kaikkien jarruletkujen kunto sekä liitosten tiiviys. Vaihda rikkoutuneet osat välittömästi. Jarrupalojen kitkapinnan paksuus

Tarkasta sekä etu- että takajarrupalojen kit-kapinnan riittävyys. Kitkapintaan merkityt ku-lumisurat eivät saa kulua näkymättömiin. Kitkapinnan tulisi olla vähintään 1 mm.

HUOMAA: Victory suosittelee jarrupalojen vaihtotyön teettämistä valtuute- tussa Victory-huollossa.

Kaasukahva

1. Käännä kaasukahvaa ja päästä se va-paaksi. Kaasukahvan tule palautua pe-rusasentoon välittömästi ja herkästi.

2. Käynnistä moottori ja käännä kaasukah-vaa hitaasti. Moottorin kierrokset eivät saa nousta heti, vaan kaasukahvassa tulee olla 2-4 mm vapaaliike. Se sääde-tään kaasukahvan rungon ja kaasuvaije- rien välissä olevilla säätöholkeilla (s. 54).

3. Jos kaasukahvan toiminta takeltelee tai vaijerit ovat rispaantuneet, tutki takeltelun syy sekä vaihda tarvittavat osat. Käänny tarvittaessa valtuutetun huollon puoleen.

Kytkin

Kytkimen tulee toimia herkästi. Kokeile kytki-men toiminta vetämällä kytkinvipu ohjaustan-koa vasten ja vapauttamalla se. Vivun tulee palautua perusasentoon takeltelematta.

Vaijerivedolla toteutetussa kytkinvivussa tulee olla 1-1,5 mm välys kytkimen luistamisen estä-miseksi. Välys tarkastetaan vetämällä keveästi kytkinvipua. Selkeän vastuksen tuntuessa kyt-kinvivun rungon ja kytkinvivun välin tulee olla 1-1,5 mm välys. Säädä tarvittaessa, ohjeet sivulla 55.

HUOMAA: Välys vaikuttaa myös starttimoottoriin liitettyyn turvapiiriin, joka estää mootto- rin käynnistämisen vaihde päällä, jos kytkinvipua ei paineta samaan aikaan.

Page 34: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

33

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Ohjaus Jousitus Vanteet ja renkaat Ohjaus

Pidä moottoripyörää täysin pystysuorassa asennossa ja käännä ohjaustankoa ääriasen-tojen välillä vasemmalta oikealle. Ohjauksessa ei saa tuntua takeltelua.

Varmista kaikkien ohjaustangolta lähtevien vaijerien, letkujen ja kaapelien reititys. Ne eivät saa jäädä puristuksiin tai rajoittaa ohjaustangon kääntämistä. Varmista myös moottorin let-kujen sekä takajarrun letkujen sekä niiden liitosten tiiviys. Jousitus

Tarkasta etuhaarukan nestevuodot sekä mahdolliset muut vauriot. Paina etujarruvipua ja pumppaa etuteleskooppia siten, että voit varmistua jousituksen herkästä toimivuudesta.

Paina ja kevennä moottoripyörän takapäätä varmistaaksesi jousituksen herkkä toiminta. Säädä takajousituksen ilmanpaine suosituksen mukaiseksi. Katso ohjeet sivulta 51.

HUOMAA: Moottoripyörän maavara sekä kallistusvara pienenee merkittävästi kahden ih- misen tai muuten suuren kuorman vaikutuksesta. Tätä voidaan ehkäistä lisää- mällä takajousituksen ilmanpainetta. Katso ohjeet sivulla 51.

Vanteet ja renkaat

Varmista renkaiden kulutuspinnan riittävä ku-viosyvyys (min. 1,6 mm).

Tarkasta renkaiden kunto mahdollisten viilto-jen, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta.

Tarkasta vanteiden vauriot.

Tarkasta renkaiden ilmanpaineet ja säädä ne kullekin kuormalle sopivaksi. Renkaiden ilman- paineen tarkastus tulee tehdä kylmille renkaille.

Koko Valmistaja Malli Suosituspaine kuormalla

alle 90 kg yli 90 kg

Eturengas 130/70-18

63H Dunlop Elite 2,5 bar (36 psi) 2,7 bar (38 psi)

Takarengas 180/65-16

80H Dunlop Elite 2,6 bar (38 psi) 2,8 bar (40 psi)

Page 35: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

34

ENNEN AJOA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET Toisiovedon hihna Sähkölaitteet Kiinnitykset Sivuseisontatuki Toisiovedon hihna

Tarkasta toisiovedon hihnan hammastuksen se-kä hihnapyörien kunto. Hampaissa ei saa olla selkeitä murtumia tai irronneita paloja.

Hihnan sivusta vähäisessä määrin purkautuva tukikudos ei edellytä hihnan välitöntä vaihtoa. Seuraa hihnan kulumista.

Hihnapyöriin saattaa muodostua pieniä kuluma-uria hihnan hampaiden kohdalle. Pieni kuluma ei edellytä hihnapyörien välitöntä vaihtamista. Seuraa kulumisen edistymistä.

Tarkasta toisiovedon hihnan kireys. Se tulee olla suositellussa tiukkuudessa.

Tarkemmat ohjeet toisiovedon hihnan huollosta löytyvät sivulta 46-48. Sähkölaitteet

Tarkasta ajovalojen, vilkkujen sekä jarruvalon toiminta sekä jarruvipua että jarrupoljinta painamalla. Vaihda tarvittaessa uudet polttimot.

Tarkasta mittariston merkki- ja varoitusvalojen toiminta kytkemällä virta-avaimesta virta päälle. Kaikkien merkki- ja varoitusvalojen tulee syttyä ennen moottorin käynnistämistä.

Tarkasta (hätä)sammutuskytkimen toiminta. Kiinnitykset

Tarkasta silmämääräisesti kaikkien pulttien ja mutterien tiukkuus sekä satulan alla olevien sivukansien pysyminen paikallaan.

Jos moottoripyörään on lastattu tavaroita, tarkasta myös niiden kiinnitykset. Sivuseisontatuki

Pidä moottoripyörää täysin pystysuorassa asennossa ja nosta sivuseisontatuki. Sen tulee pysyä yläasennossaan tukematta.

Tarkasta sivuseisontatuen kiinnitys sekä akselointi. Kiristä kiinnitys ja vaihda kulunut akselipultti tarvittaessa.

Tarkasta sivuseisontatuen pään pehmuste. Se ei saa olla repaleinen, eikä kulunut peh-musteen etupuolelle merkittyä kulumarajaa enempää. Vaihda pehmuste tarvittaessa.

Page 36: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

35

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Sisäänajo Tankkaus Sisäänajo

Sisäänajo on ajoneuvon käyttöiän kannalta tärkein yksittäinen ajosuoritus. Huolellinen si-säänajo parantaa moottorin suorituskykyä sekä ajoneuvon kaikkien osien luotettavuutta.

Victory-moottoripyörien sisäänajomatka on n. 800 km. Aja vaihtelevalla nopeudella, alkuun hyvin rauhallisesti. Lisää vähitellen nopeutta, mutta koko ajan sitä muutellen.

NEUVO: Tarkista sisäänajon aikana säännöllisesti (päivittäin) kaikki ajoneuvon neste-

pinnat, letkut, kiinnitykset ym. tärkeät kohteet. Tankkaus

Huolehdi polttoaineen riittävyydestä. Tankatessa moottoripyörän tulee olla pysäköitynä normaalisti sivuseisontatuen varaan. Polttoainetankin saa täyttää polttoainetankin täyttö-aukon putken alareunan tasalle.

Suositeltu bensiini Lyijytön, min. 91-oktaaninen moottoribensiini (95E10)

HUOMAA: Victory-moottoripyörissä ei saa käyttää metanolipohjaista E85-bensiiniä. Sen

sijaan bensiiniä, jossa on enintään 10 % etanolia tai enintään 15 % MTBE-li- säainetta, voi käyttää.

Matkamittarin lukema

Suositeltu ajotapa

0 – 150 km Vältä käyttämästä enempää kuin 1/3 kaasukahvan liikeradasta kiihdy-tyksissä. Vältä tasaisella kierrosluvulla pitkään ajamista sekä isolla vaihteella alhaisilla kierroksilla vedättämistä.

150 – 500 km Vältä voimakkaita kiihdytyksiä, vedätystä pienillä kierroksilla sekä ajamista kaasukahva avattuna enempää kuin puolet kaasukahvan liikeradasta. Aja vaihtelevalla nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

500 – 800 km Vältä kaasukahvan avaamista enempää kuin 3/4 sen liikeradasta.

800 km Teetä ensihuolto valtuutetussa Victory-huollossa. Ensihuollossa tarkas-tetaan kaikkien moottoripyörän laitteistojen toiminta sekä nestepinnat ja vaihdetaan moottoriöljy sekä öljynsuodatin.

VAROITUS!

Bensiinin käsittelyssä on aina räjähdys/palovaara. Noudata erityistä varovaisuutta tan-katessa. Tankkaa aina hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkoilmassa.

VAROITUS!

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, pakokaasujen sisältämä häkä saattaa aiheuttaa tajuttomuuden ja kuoleman.

Page 37: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

36

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Polttoainejärjestelmän ilmaus Moottorin käynnistäminen Kaatumisen turvajärjestelmä Polttoainejärjestelmän ilmaus

Jos polttoainetankki tyhjenee kokonaan, polttoainejärjestelmä tulee ilmata ennen moottorin käynnistämistä.

1. Täytä polttoainetankki. 2. Käännä virta-avaimesta virta päälle. 3. Varmista että (hätä)sammutuskytkin on käyntiasennossa. 4. Anna polttoainepumpun käydä kunnes se sammuu, noin kolme (3) sekuntia. 5. Käännä (hätä)sammutuskytkin sammutusasentoon. 6. Odota noin kolme sekuntia ja käännä (hätä)sammutuskytkin käyntiasentoon. 7. Toista tämä 4-5 kertaa ennen starttaamista.

Moottorin käynnistäminen

1. Tee suosituksen mukaiset tarkastukset ennen moottoripyörän käynnistämistä. 2. Laita virta-avain virtalukkoon ja kytke virta päälle. 3. Asetu moottoripyörän päälle ja nosta se pystyasentoon. 4. Paina etujarruvipua kevyesti ja nosta sivuseisontatuki yläasentoon. 5. Jos vapaan merkkivalo ei pala, vaihda vapaalle. Moottoripyörän voi käynnistää

myös vaihde kytkettynä, jos kytkinvipu on vedettynä ohjaustankoa vasten.

HUOMAA: Moottori ei käynnisty, jos vaihde on kytkettynä ja kytkin vapautettuna.

6. Varmista että (hätä)sammutuskytkin on käyntiasennossa. 7. Paina ohjaustangon oikealla puolella olevaa käynnistysmoottorin käyttönappia. Älä

koske kaasukahvaan. Vapauta käynnistysmoottorin nappi välittömästi moottorin käynnistyttyä.

NEUVO: Jos moottori ei käynnisty noin 10 sekunnin käynnistyksen aikana, lopeta käyn- nistysyritys noin viideksi (5) sekunniksi ja yritä sen jälkeen uudestaan.

8. Moottorin käynnistyttyä seuraa öljynpaineen varoitusvalon sammumista. Jos varoi-tusvalo ei sammu muutaman sekunnin kuluessa, sammuta moottori ja tarkasta moottoriöljyn määrä uudestaan.

HUOMAA: Vältä nopeita kaasun avauksia välittömästi moottorin käynnistämisen jälkeen.

Anna kylmän moottorin lämmetä noin minuutti ennen liikkeelle lähtöä, puoli minuuttia lyhyen ajotauon jälkeen. Rauhallinen lämmityskäyttö varmistaa moottorin kaikkien osien moitteettoman voitelun.

Kaatumisen turvajärjestelmä

Joissakin malleissa käytetään moottorin sammuttavaa turvajärjestelmää, jos moottoripyörä kallistuu enemmän kuin 45 astetta. Järjestelmä aktivoituessa syttyy CHECK ENGINE –va-roitusvalo. Järjestelmä nollautuu kääntämällä virta päälle ja odottamalla noin 10 s. ennen moottorin käynnistysyritystä.

Page 38: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

37

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Vaihteisto Vaihteisto

Vaihteita käytetään vasemman jalkatuen yhteydessä ole-valla polkimella. Polkimen kärkeä alaspäin painamalla kytkeytyy ykkönen, eli pienin vaihde. Suuremmat vaihteet kytketään nostamalla vaihdepolkimen kärkeä.

Vapaa on 1- ja 2-vaihteiden välissä. Vaihteiston ollessa vapaalla mittaristossa palaa merkkivalo ja moottoripyörää voi siirtää esteettä. Vaihteiden käyttö ja liikkeelle lähtö

1. Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä. 2. Annan moottorin käydä tyhjäkäyntiä ja vedä kytkinkahva vasten ohjaustankoa. 3. Paina vasemmalla jalallasi vaihdepoljinta alaspäin kunnes tunnet liikkeen loppuvan. 4. Päästä kytkin avautumaan rauhallisesti, samaan aikaan hiukan kaasua lisäten.

Kytkimen tarttuessa ajoneuvo lähtee liikkumaan eteenpäin. 5. Vauhdin kasvaessa kytke suurempi vaihde. Paina kytkinvipu alas ja nosta vaihde-

poljinta ylöspäin, minkä jälkeen voit vapauttaa kytkinvivun rauhallisesti. 6. Vauhdin hidastuessa tulee valita pienempi vaihde painamalla vaihdepoljinta alas-

päin. Käytä aina kytkintä ja päästä se rauhallisesti, erityisesti jos ajo-olosuhteet ovat liukkaat.

Suositellut vaihtonopeudet

Kiihdytys Hidastaminen

Vaihteensiirto Nopeus Vaihteensiirto Nopeus

1 > 2 30 km/h 6 (O/D) >5 80 km/h

2 > 3 50 km/h 5 > 4 55 km/h

3 > 4 65 km/h 4 > 3 40 km/h

4 > 5 80 km/h 3 > 2 25 km/h

5 > 6 (O/D) 100 km/h 2 > 1 15 km/h

VAROITUS!

Vaihteiden kytkeminen ilman kytkimen käyttöä saattaa johtaa moottorin tai voimansiir-ron osien rikkoutumiseen, mikä voi johtaa johtaa onnettomuuteen ja hengenvaaraan.

Kytkimen vapauttaminen nopeasti pienemmän vaihteen kytkemisen yhteydessä saat-taa aiheuttaa niin voimakkaan moottorijarrutuksen, että takarenkaan pito katoaa. Se voi johtaa johtaa onnettomuuteen ja hengenvaaraan.

Page 39: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

38

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Kiihdyttäminen ja hidastaminen Moottorin sammuttaminen Kiihdyttäminen

Moottorin kierrosnopeus nousee kaasukahvaa kiertämällä, mikä aiheuttaa nopeuden kas-vamisen. Mitä nopeammin kaasukahvaa kiertää, sitä voimakkaammin moottoripyörä kiih-tyy. Tasaisen ja mukavan kiihtyvyyden varmistamiseksi kierrä kaasukahvaa rauhallisin liikkein.

Hidastaminen

Moottoripyörän vauhdin hidastaminen tulisi suorittaa jarruja käyttämällä. Kierrä kaasukah-va kiinni jarrutuksen yhteydessä ja paina kytkinvipu tarvittaessa vasten ohjaustankoa, jotta moottorin veto vapautuisi.

Jarruvipua ja –poljinta tulisi käyttää asteittaisesti tiukemmin puristaen/painaen, ei koskaan äkkinäisin, voimakkain liikkein.

Renkaan pyörimisnopeuden hidastaminen jarrulla heikentää sen sivuttaispitoa. Pyri välttä-mään jarrutuksia, jos moottoripyörä on kallistettuna.

Nopeuden hidastuessa kytke pienempi vaihde. Moottorin sammuttaminen

Pysäytä moottoripyörä ja kytke vaihde vapaalle ennen kuin sammutat sen moottorin. Moot-torin voi sammuttaa joko (hätä)sammutuskytkintä painamalla tai virta-avainta kiertämällä.

NEUVO: Moottorin sammuttamisen jälkeen saattaa erottaa moottorin hallintajärjestel- män toimintaan liittyviä ääniä.

VAROITUS!

Hyvin nopeat ja rajut kiihdytykset saattavat aiheuttaa akillisen ajajan tai matkustajan kehon horjahduksen taaksepäin. Se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen ja onnettomuuteen.

Voimakas kiihdytys liukkaalla alustalla (kostea, irtonainen aines asvaltin pinnalla) saat-taa aihautta takarenkaan yllättävän luiston, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan mene-tykseen ja onnettomuuteen.

VAROITUS!

Hyvin voimakas jarrutus saattaa aiheuttaa renkaan lukkiutumisen, mikä johtaa lähes poikkeuksetta renkaan sivuttaispidon katoamiseen. Se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen ja onnettomuuteen.

Page 40: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

39

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Pysäköinti Pysäköinti

Pyri pysäköimään moottoripyörä mahdollisimman kantavalle maaperälle.

1. Pysäytä moottoripyörä ja kytke vaihde vapaalle. 2. Pidä moottoripyörä pystysuorassa ja käännä pyörän vasemmalla puolella oleva

sivuseisontatuki täysin auki. 3. Käännä ohjaustanko vasemmalla ja laske moottoripyörän paino rauhallisesti

sivuseisontatuen varaan. Kytke vaihde päälle. 4. Poista virta-avain ja kytke tarvittaessa ohjauslukko. 5. Nosta moottoripyörä täysin pystysuoraan ennen sivuseisontatuen nostamista

yläasentoon. Varmista huolellisesti sivuseisontatuen nouseminen yläasentoon.

Pysäköinti mäessä

Jos joudut pysäköimään mäkeen, käännä moottoripyörä aina keula ylämäkeen päin. Vaihteen kytkemällä varmistat moottoripyörän pysymisen paikallaan. Pysäköinti pehmeällä alustalla

Pehmeällä alustalla pysäköitäessä on sivuseisontatuen alle etsittävä jokin esine, kivi, va-neripala tai vastaava, joka lisää sivuseisontatuen tallaosan pinta-alaa ja siten sen kanta-vuutta.

HUOMAA: Voimakas auringonpaiste saattaa pehmentää asvalttia niin paljon, että se pettää sivuseisontatuen alla.

HUOMAA: Ajossa kuumentuneet moottori ja pakoputkisto saattavat aiheuttaa palovam-

moja sekä tulipaloriskin. Ota tämä huomioon ajoneuvoa pysäköidessäsi.

VAROITUS!

Nosta seisontatuki yläasentoon ennen liikkeelle lähtöä. Alas jätetty seisontotuki saat-taa osua voimakkaasti tien pintaan ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

Page 41: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

40

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Vakionopeussäädin Vakionopeussäätimen käyttö Jos moottoripyörä on varustettu vakionopeussäätimella, sen käyttökytkimet ovat ohjaustangon oikealla puolella. Tutustu huolellisesti seuraaviin vakionopeussäätimen käyttöohjeisiin. Huomioi seuraavat seikat vakionopeussäätimen toiminnasta:

o Vakionopeussäädintä voi käyttää kaikilla vaihteilla. o Vakionopeussäätimen käyttö edellyttää vähintään 40

km/h nopeutta. o Ajonopeus saattaa vaihdella hiukan mäkisellä tiellä. o Vakionopeussäädin ei kytkeydy, jos asetettu nopeus

ei ole käytetyn vaihteen luontevalla käyttöalueella. Esimerkiksi ylivaihteella (6.) ei voi ajaa 40 km/h nopeutta.

o Jos jarruvalot eivät toimi normaalisti, vakionopeussäädintä ei voi käyttää. Nopeuden asettaminen

1. Kytke vakionopeudensäädin toimintaan pai-namalla ON-painiketta. Noin kolmen sekun-nin kuluttua syttyy vakionopeupensäätimen ON/OFF-kytkimen keskelle punainen merkki-valo virran kytkeytymisen merkiksi.

2. Kiihdytä moottoripyörä haluttuun nopeuteen ja paina oikeassa laidassa olevan asetus-kytkimen SET-painiketta. Mittaristossa syttyy vakionopeussäätimen merkkivalo ja nopeus asettuu halutuksi.

HUOMAA: Vakionopeussäädin kytkeytyy pois pääl- tä, jos ajoneuvon kytkinvipua tai jarruja käytetään tai kaasu kierretään kiinni.

HUOMAA: Jos vakionopeussäädin kytketään sen virtakytkimestä pois päältä, tallennetut

nopeusasetukset pistetaan säätimeen muistista.

VAROITUS!

Vakionopeussäätimen varomaton tai virheellinen käyttö voi johtaa ajovirheeseen, onnettomuuteen tai hengenvaa-raan. Noudata aina kaikkia vakionopeussäätimen käytös-tä annettuja ohjeita. Älä koskaan käytä vakionopeussää-dintä liukkaalla, märällä tai ruuhkaisella tiellä.

Page 42: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

41

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Vakionopeussäädin Asetetun nopeuden palauttaminen

Ajoneuvon nopeus voidaan palauttaa takaisin säädetyksi painamalla keskimmäisen kytkimen yläosaa (RES).

HUOMAA: Säädetty nopeus voidaan palauttaa RES-nappia painamalla aikaisintaan kolmen (3) sekunnin kuluttua kytkimen, jarrun tai kaasun käytön aiheuttamasta vakionopeudensäätimen päältä kytkey-tymisestä. Jos RES-nappia painetaan aiemmin, nopeus ei välttämättä asetu halutuksi.

NEUVO: Virtakytkinen (ON/OFF) käyttö nollaa vakionopeussäätimen muistin. Kiihdyttäminen vakionopeussäätimellä

Vakionopeussäätimen keskimmäisen käyttökytkimen alaosan (ACC) painallus lisää ajoneuvon nopeutta 1-2 km/h. ACC-kytkimen jatkuva painaminen kiihdyttää ajoneuvon nopeuden halutuksi. Uusi nopeus asettuu säätimen muistiin heti kun kytkin vapautetaan.

NEUVO: Jos ajoneuvoa kiihdytetään kaasun avulla vakionopeussäätimen ollessa kytkettynä, ajoneuvon nopeus palautuun ennen kiihdytystä asetetuksi.

Hidastaminen vakionopeussäätimellä

Ajoneuvon nopeutta voidaan hidastaa joko painemella vakionopeussäätimen oikeanpuo-leisen käyttökytkimen alaosaa (DEC). Yksittäinen painallus hidastaa nopeutta 1-2 km/h. Jatkuva painaminen asettaa uuden vakionopeuden, kun DEC-kytkin vapautetaan.

HUOMAA: Vakionopeussäädin lopettaa toiminnan, jos asetettu nopeus on alle 40 km/h. Vakionopeussätimen väliaikainen pois kytkeminen

Vakionopeussäädin kytkeytyy pois päältä, jos:

o Käytetään jarruja o Kaasu kierretään kiinni o Kytkintä käytetään

Page 43: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

42

MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖ Peruutusvaihteen käyttö Peruutusvaihteen käyttö (lisävaruste) Victory-moottoripyörien matkailumallisto voidaan varustaa peruutusvaihteella. Sen käyttö edellyttää suurta huolellisuutta. Varmista aina ennen peruutusvaihteen käyttöä seuraavat asiat:

- moottoripyörän tulee täysin pysähdyksissä - tarkasta moottoripyörän takaa kaikki mahdolliset esteet, joihin voi

peruutettaessa törmätä - nosta sivuseisontatuki yläasentoon - istu moottoripyörän päällä jalat tukevasti maata vasten ja molemmat kädet

ohjaustangolla. ÄLÄ KOSKAAN käytä peruutusvaihdetta, jos:

- et yletä molemmilla jaloilla maahan tai ajoasentosi on muuten huono - jos ympäristössä on paljon ihmisiä tai paikka on muuten hyvin ahdas - matkustaja on kyydissä - maaperä on erityisen liukas - moottoripyörä rullaa itsestään eteen- tai taaksepäin - jos maaperä on kalteva

1. Pysäytä moottoripyörä ja pyydä mahdollista matkustajaa nousemaan paikaltaan. 2. Tue moottoripyörä täysin pystysuoraan asentoon sitä molemmin jaloin tukien. 3. Kytke vaihde vapaalle. 4. Jos moottori ei ole käynnissä, käynnistä se ja anna kaydä tyhjäkäynnilla. 5. Kytke peruutusvaihde sen käyttövivusta ja tarkasta mittariston vaihdenäytöstä, että

peruutusvaihde (R) on kytkeytynyt. 6. Tarkasta aikomasi peruutusreitti. 7. Paina starttimoottorin käyttönappulaa samalla kun tuet moottoripyörää molemmilla

jaloilla sen liikkuessa. 8. Kun peruutus on tehty, vapauta starttimoottorin käyttönappula. 9. Kun ajoneuvo ontäysin pysähtynyt, kytke peruutusvaihde pois käytöstä. Tarkasta

että mittariston vaihdenäyttöön muuttuu N-kirjain vapaan merkiksi. HUOMAA: Peruutusvaihdetta ei saa kytkeä ajoneuvon liikkuessa.

HUOMAA: Moottori sammuu, jos kytket ykkösvaihteen ennen kuin olet kytkenyt peruutus- vaihteen pois käytöstä.

Page 44: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

43

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Määräaikaishuollot Suositellun huoltovälin noudattaminen varmistaa ajoneuvon moitteettoman toiminnan sekä teknisen turvallisuuden. Moottoripyörän huolto tulee teettää/tehdä suositellun huolto-ohjel-man mukaisesti, takuuaikana valtuutetussa Victory-huollossa. Myös muut huollot on teetet-tävä valtuutetuissa huoltopisteissä, jos omistajalla ei ole riittävää ammattitaitoa sekä tarvit-tavia työkaluja.

Ensihuolto (sisäänajohuolto) tulee teettää noin 800 km ajon jälkeen. Seuraavat huollot suoritetaan 8000 kilometrin välein, vuoroin tarkastushuoltona ja isona huoltona.

HUOMAA: Määräaikaishuoltojen laiminlyönti mitätöi takuun voimassaolon. Huoltojen lai- minlyönti on myös turvallisuusriski.

NEUVO: Käytä aina alkuperäisiä Victory -varaosia ja huoltotuotteita. Muiden kuin alku- peräisosien käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskin.

Huoltotaulukossa käytettävien kirjainsymbolien tulkinta:

T = Tarkastus P = Puhdistus R = Rasvaus V = Vaihto Määräaikaishuolto-ohjelma

KOHDE Toimenpide HUOLTOVÄLI (x 1000 km)

0,8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Moottoriöljy+suodatin Vaihda V V V V V V V V V V V

Ilmansuodatin Tarkasta/vaihda T T V T V T V T V T V

Toisiovetohihna Tarkasta/vaihda T T T T T T V T T T T

Takapyörän linjaus Tarkasta T T T T T T T T T T T

Takajousitus Tarkasta T T T T T T T T T T T

Etujousitus Tarkasta (1) T T T T T T T/V T T T T

Renkaat ja vanteet Tarkasta/vaihda T T T T T T T T T T T

Polttoainejärjestelmä Tarkasta (2) T T T T T T T T T T V

Kytkin Tarkasta, voitele (2) T T T T T/R T T T T/R T T

Etujarru Tarkasta, vaihda nesteet ja palat (1,3)

T T T T T T T T T T T Takajarru

Vaihdepoljin Tarkasta/voitele T T T T T/R T T/R T T/R T T

Virta- ja muut lukot Tarkasta/voitele R R R R R R R R R R R

Sytytystulpat Tarkasta/vaihda (4) T T T T T T V T T T T

Pakoputkisto Tarkasta T T T T T T T T T T T

Akku Tarkasta/huolla T T T T T T T T T T T

Ajo-/varoitusvalot Tarkasta/suuntaa T T T T T T T T T T T

Sivuseisontatuki Tarkasta/voitele T T T T T/R T T T T/R T T

Ohjainlaakerit Tarkasta/voitele T T T T T T T/R T T T T

Huohotinjärjestelmä Tarkasta T T T T T T T T T T T

Kytkin ja kaasuvaijeri Tarkasta/voitele T T R T R T R T R T R

Selityksiä 1. Vaihda etuhaarukan öljyt, kytkin- ja jarrunesteet kahden (2) vuoden välein 2. Vaihda polttoaineen suodatin 40 000 km välein 3. Vaihda jarrupalat aina kun ne ovat kuluneet loppuun 4. Vaihda sytytystulpat 48 000 kilometrin välein

Page 45: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

44

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Moottorin öljynvaihto Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

Öljynvaihto tehdään käyntilämpöiselle moottorille. Varo öljynvaihdon aikana kuumaa pakoputkistoa sekä suoraa öljykosketusta.

1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan. Sammuta moottori.

2. Varmista moottoripyörän pys-tyssä pysyminen seisontatuen varassa.

3. Puhdista tyhjennystulpan alue moottorin alapuolelta.

4. Laita öljyn keräilyastia moottorin alapuolelle. 5. Kierrä tyhjennystulppa (6 mm kuusiokoloavain) auki. Valuta öljy keräilyastiaan. 6. Puhdista tyhjennystulpan tiivistepinta, aseta uusi tiiviste ja kierrä tyhjennystulppa

kiinni. Tulpan kiristysmomentti on 20 Nm. 7. Laita öljyn keräilyastia suodattimen alapuolelle. Kierrä suodatin auki suodatinavain-

ta käyttäen. 8. Puhdista moottorin lohkon tiivistepinta. 9. Voitele uuden öljynsuodattimen tiivistepinta moottoriöljyllä. Tarkasta tiivisteen

moitteeton kunto. 10. Kierrä öljynsuodatin kiinni käsin. Kun öljynsuodattimen tiiviste osuu moottorin

vastinpintaan, tee loppukiristys kiertämällä suodatinta vielä 3/4 kierrosta. 11. Poista öljyn mittatikku ja valuta moottoriin 4 – 4,25 litraa moottoriöljyä. Älä täytä liian

täyteen. Laita mittatikku paikoilleen. 12. Käynnistä moottori ja anna sen käydä

tyhjäkäynnillä pari minuuttia. 13. Sammuta moottori. 14. Tarkasta mahdolliset öljyvuodot öljynsuo-

dattimen ja öljyn tyhjennystulpan alueelta. 15. Tarkasta mittatikun avulla moottorin

öljypinnan taso. Lisää tarvittaessa moottoriöljyä siten, että öljypinnan taso on mittatikun ylämerkin tasolla(kun mittatikku ollut täysin kiinni moottorissa).

16. Käytetty moottoriöljy ja öljynsuodatin ovat ongelmajätteitä. Huolehdi niiden asianmu-kaisesta hävittämisestä.

Suositeltu moottoriöljy Victory Semi-Synthetic 20W-40 (vastaava JASO MA-luokiteltu)

Page 46: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

45

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Ilmansuodatin Ilmansuodattimen tarkastus ja vaihto

Ilmansuodatin tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti 16 000 kilometrin välein tai aina kun sen kunto vaatii sitä. Hyvin tukkoinen tai rikkoutunut ilmansuodatin saattaa aiheuttaa moottorivaurion.

1. Poista polttoainetankki, ohjeet tällä ja seuraavalla sivulla.

2. Löysennä ilmansuodatinta tukevan ase-telman kolme ruuvia.

3. Löysää ilmansuodattimen kiinnitysruu-veja kunnes ilmansuodattimen saa pois-tettua paikoiltaan.

4. Poista suodatin paikoiltaan. 5. Puhdista suodattimen asetelma ja muu

suodattimen ympäristö liasta ja pölystä. 6. Asenna suodatin päinvastaisessa työjärjestyksessä. Varo kiristämästä ruuveja lii-

kaa, kiristysmomentti on 4 Nm.

HUOMAA: Vaihda ilmansuodatin suositeltua vaihtoväliä useammin, jos moottoripyörää käytetään erityisen kosteissa tai pölyisissä olosuhteissa.

Polttoainetankin irrottaminen

Polttoainetankin irrottamisen yhteydessä saattaa pääs-tä pieni määrä polttoainetta valumaan. Varaudu vuo-toon keräysastialla sekä imukykyisellä materiaalilla.

1. Poista ajajan istuin sekä molemmat sen alla olevat suojakannet.

2. Poista polttoaineen suihkutusjärjestelmän suoja-kansi vetämällä sitä suoraan ulospäin.

3. Aseta puhdas, imukykyinen kangaspala/vastaa-va polttoaineletkun pikaliittimen alle tai ympärille.

4. Irrota polttoaineletkun pikaliitin painamalla yhtä aikaa sen lukitusnappeja ja irrota letku varovasti.

5. Irrota polttoainetankin takaosassa olevat ilma- ja ylivuotoletkut sekä polttoainetankin maadoitusjohdin.

6. Kierrä auki polttoainetankin kiinnityspultit. Kerää kaikki kiinnityksessä käytetyt aluslevyt sekä värinänvaimennusholkit huolellisesti talteen.

7. Varmista ohjaustangon täysin suora asento. 8. Nosta polttoainetankin takapäätä ja irrota polttoainepumpun sähköliittimet.

HUOMAA: Polttoainetankkia ei saa päästää lepäämään noston aikana. Tankin paino saattaa vaurioittaa polttoainepumppua ja sen kiinnitystä.

Page 47: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

46

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Polttoainetankin kiinnitys Toisiovedon hihna Polttoainetankin kiinnitys

9. Nosta tankin takapäätä niin korkealle kuin sen etuosan kiinnitys antaa mahdollisuuden. Tällä vältetään mm. sähköjohtojen vaurioitumista.

10. Vedä tankkia varovasti taaksepäin. Kun tankki irtoaa sen etuosan tuki-pisteestä, nosta se pois rungon pääl-tä paikkaan, jossa se ei voi vahin-goittua.

11. Asenna polttoainetankki paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä. Var-mista polttoaineletkun reititys.

HUOMAA: Polttoainepumpun 90 asteen asennustuki voi vaurioitua, jos se ei ole tarkasti oikein paikoillaan. Asennuk- sen aikana tuen pitää osoittaa suoraan taaksepäin. Jos polttoainetankki ei asetu itsestään paikoilleen vaan jää hiukan kantamaan, älä käytä voimaa sen painamiseksi paikoilleen, vaan tarkasta osien sovitus.

12. Asenna tankin takapään kiinnitysholkit ja pultit paikoilleen. Kiristystiukkuus on 24,5 Nm.

13. Ilmaa polttoainejärjestelmä (s. 36) ja käynnistä moottori. 14. tarkasta mahdolliset vuodot. 15. Asenna istuin sekä polttoaineen suihkutusjärjestelmän suojakansi paikoilleen.

Toisiovedon hihna

Moottori voima välitetään takapyörälle hammashihnan välityksellä. Hihna on käytännössä huoltovapaa, mutta se voi vaurioitua tai kulua. Hammashihna tulee vaihtaa suositellun huolto-ohjelman mukaisesti sekä aina, kun se vaurioituu merkittävästi.

HUOMAA: Victory suosittaa toisiovedon hihnan vaihdon teettämistä valtuutetussa Victo- ry-huollossa.

HUOMAA: Älä tee hihnan kireyden tarkastusta, jos moottoripyörällä on ajettu sateessa tai se on pesty edeltävän 24 tunnin aikana. Hihnan tulee myös jäähtyä ennen tarkastuksen suorittamista.

HUOMAA: Jos hihna vaurioituu ulkopuolisesta syystä kesken suositellun huoltovälin ja se on uusittava, Victory suosittelee myös molempien hihnapyörien uusimista, jos edellisestä hihnapyörien vaihdosta on yli 8000 km.

HUOMAA: Toisiovedon hihna on vaihdettava suositellun huolto-ohjelman mukaisesti, vaikka se näyttäisi silmämääräisesti tarkasteltuna hyväkuntoiselta.

HUOMAA: Vaihdetun toisiovedon hihnan kireys tulee säätää noin 800 km:n ajon jälkeen.

Page 48: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

47

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Toisiovedon hihna

Hihnan kireyden mittaaminen

Hammashihnan kireys tulee tarkastaa säännöllisesti. Sitä varten voi hankkia hihnan kireyden mittaamiseen sopivan mittalaitteen, varaosanumero PV-43532.

Varmista ennen hihnan kireyden mittaamista ettei hihna ole kuumentunut eikä kastunut edeltävän vuorokauden aikana.

1. Nosta takarengas ilmaan. Käytä joko asianmukaista nostolaitetta tai tue pyörän runkoa riittävästi esimer-kiksi puisilla tuilla. Varmista moottoripyörän pysymi-nen pystyssä sekä noston että mittaustoimenpiteen aikana.

2. Kytke vaihteisto vapaalle ja kierrä takarengasta siten, että venttiili asettuu kohtisuoraan alas.

3. Aseta mittalaitteen männän varren pieni O-rengas 4,5 kilon kohdalle (10 lbs).

4. Aseta mitta tai viivoitin mittalaitteen viereen siten, että pystyt lukemaan mitta-asteikon.

5. Aseta kireysmittalaitteen vastinpinta tarkasti vetohihnaa vasten etu- ja takahihnapyörien puoliväliin. Tarkasta mitassa/viivoittimessa oleva lukema.

6. Nosta kireysmittalaitteen mäntää kunnes O-rengas koskettaa mittalaitteen runko-osaa. Tarkasta mitan/viivoittimen lukema.

7. Laske kahden lukeman erotus. Se tulee olla: 32 mm (mittauksen virhemarginaali +/- 0,5 mm)

8. Säädä hihnan kireys tarvittaessa. HUOMAA: Hihnan kireyden mittaus tulee tehdä sen kireimmässä kohtaa. Varmista se

suorittamalla mittaus neljästä kohdasta pyörittämällä takarengasta 90 astetta.

Page 49: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

48

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Toisiovedon hihna Toisiovedon hihnan kireyden mittaaminen Sonic-mittalaitteella

Jänne (Span): 708,6 mm Suositeltu kireys

Leveys: 28 mm 20 Hz +/- 1 Hz

Hihnan massavakio (Belt mass contant): 8,4

Toisiovedon hihnan kireyden säätö

1. Varmista moottoripyörän pystyssä pysyminen.

2. Tarkasta takapyörän akselin linjaus. Käytä apuna taka-haarukan ja akselin säätö-kappaleen merkintöjä.

3. Poista mahdollinen takapyö-rän akselin mutterin suojus ja löysää akselin mutteria noin 1,5 kierrosta.

4. Hihnaa kiristetään kiertämäl-lä säätömutteria (13 mm) myötäpä-vään, löysätään kiertämällä vastapäivään. Kierrä säätöä molemmin puolin yhtä paljon.

5. Varmista takapyörän akselin linjauksen suoruus. Käytä apuna takahaarukan ja akselin säätökappaleen merkintöjä.

6. Kierrä takapyörän akselin mutteri kiinni momenttiin 88 Nm. 7. Pyöritä takarengasta ja varmista sen takeltelematon liike. 8. Tarkasta vetohihnan kireys edellisen sivun ohjeiden mukaisesti. 9. Pumppaa jarrupoljinta, jotta jarrupalat asettuisivat lähelle jarrulevyä.

HUOMAA: Hihnan kireyden säätöä ei saa tehdä, jos hihna on märkä. Toisiovedon hihnan puhdistus

Hihnan käyttöikä pitenee, jos sitä puhdistaa säännöllisesti. Victory suosittelee hihnan puh-distusta jokaisen renkaan vaihdon yhteydessä. Jos moottoripyörää käytetään toistuvasti erittäin märissä tai pölyisissä olosuhteissa, puhdistusta suositellaan tehtäväksi useammin.

1. Tee pesuaineseos vedestä ja miedosta saippuasta. 2. Puhdista pehmeällä nylon-harjalla ja pesuaineseoksella hihna sekä hihnapyörät,

erityisesti hihnapyörien uran reuna-alueet, joihin lika tiiviistyy. 3. Huuhtele hihna runsaalla vedellä ja anna sen kuivua täydellisesti.

VAROITUS!

Vinossa oleva taka-akseli kiihdyttää toisiovedon hihnan kulumista. Sen yllättävä kat-keaminen saattaa johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Page 50: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

49

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jousitus Ohjauksen laakerit Etujousituksen (teleskooppihaarukan) tarkastus

Etujousituksessa käytettävän teleskooppihaarukan moitteettoman toimivuuden varmistaminen edellyt-tää säännöllistä puhdistusta sekä huolto-ohjelman mukaista iskunvaimennusöljyjen vaihtamista 2 vuo-den tai 24 000 km välein. Cross-malleissa on ns. käännetty teleskooppihaarukka.

1. Pysäköi moottoripyörä. 2. Tarkasta silmämääräisesti mahdolliset etu-

haarukan tiivisteiden vuodot. Öljyvuotoa ei saa esiintyä, vuotavat tiivisteet on uusittava välittömästi.

3. Tarkasta liukuputkien pinnoitus. Puhdista liukuputket kaikesta ylimääräisestä liasta, hyönteisten jäämistä jne. Varo liukuputkien naarmuttamista.

4. Nouse moottoripyörän päälle, paina etujar-ruvipua ja pumppaa etujousitusta. Liikkeen tulee olla pehmeä ja takeltelematon, eikä kolahduksen kaltaista ääntä saa kuulua.

HUOMAA: Etuhaarukan huolto vaatii erikoistyö- kaluja. Victory suosittaa kaikkien etu- haarukan huolto- ja korjaustoimenpi- teiden teettämistä valtuutetussa huol-lossa.

Ohjauksen ja etupyörän laakerien tarkastus

1. Nosta moottoripyörän etuosaa siten, että eturengas irtoaa maasta. Tue moottori-pyörä tähän asentoon, varmista pyörän pysyminen pystyssä työskentelyn aikana.

2. Käännä ohjaustankoa ääriasentojen välillä. Liikkeen aikana ei saa tuntua takeltelua. Varmista ohjaustangolta lähtevien vaijerien, johtojen ja letkujen esteetön reititys.

3. Käännä ohjaustanko suoraan. Ota etuhaarukan alapäästä, etupyörän akselin koh-dalta tukeva ote ja yritä heiluttaa etuhaarukkaa pituussuunnassa. Välystä ei saa tuntua. Jos havaitset välyksen, emäputken laakerit on huollettava ja säädettävä.

4. Käännä etupyörä toiseen ääriasentoon. Ota etuvanteesta tukeva ote ja yritä vään-tää sitä sivusuunnassa. Välystä ei saa ilmetä. Välys edellyttää etupyörän laakerien uusimista.

5. Pyöritä eturengasta hitaasti. Jos liike takeltelee, tarkasta etupyörän laakerit, akseli sekä jarrupalojen ja jarrusatuloiden mäntien kunto syyn löytämiseksi. Huolla tai huollata kohteet välittömästi.

Page 51: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

50

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jousitus Takajousituksen ja takapyörän laakerien tarkastus

1. Istu ajajan paikalla ja pompauta takajousitusta muutaman kerran. Jousituksen tulee toimia herkästi ja takeltelematta.

2. Nosta takarengas ilmaan. Käytä joko asianmukaista nostolaitetta tai tue pyörän run-ko esimerkiksi puisilla tuilla. Varmista moottoripyörän pysyminen pystyssä noston ja tarkastustoimenpiteiden aikana.

3. Ota takahaarukan päästä, takapyörän akselin kohdalta tukeva ote ja yritä heiluttaa sitä pystysuunnassa. Tuntuva välys ilmaisee iskunvaimentimen laakerointiholkin kuluneen. Holkki suositellaan vaihdatettavaksi seuraavassa huollossa.

4. Ota takapyörän vanteesta tukeva ote ja yritä vääntää sitä sivusuunnassa. Välystä ei saa tuntua. Välys edellyttää takapyörän laakerien uusimista.

5. Kytke vaihteisto vapaalle ja pyöritä takarengasta hitaasti. Jos tunnet nykäisyjä tai muuta vastusta, tarkasta pyörän laakerit, akseli sekä jarrupalojen ja jarrusatuloiden mäntien kunto syyn löytämiseksi. Huolla tai huollata kohteet välittömästi.

HUOMAA: Victory suosittaa kaikkien takajousituksen huolto- ja korjaustoimenpiteiden teetättämistä valtuutetussa huollossa.

Takajousituksen kantavuuden (korkeuden) säätö

Moottoripyörän maavara ja kallistusvara pienenenevät merkittävästi, jos moottori-pyörällä kuljetetaan jotakuta tai poikkeuk-sellisen painavaa kuormaa. Tätä voidaan ehkäistä lisäämällä takajousituksen iskun-vaimentimen ilmajousen painetta.

Ilmajousen säätötaulukko löytyy oikean sivulaukun kanteen liimatusta tarrasta. Metrisillä yksiköillä tehty vastaava taulukko on seuraavalla sivulla.

HUOMAA: Takajousen ilmanpaineen säätö tulee tehdä kuormaa-mattomalle moottoripyörälle.

Käytä säätötyössä Victoryn kehittämää ilmapumpun ja painemittarin yhdistelmää (PN 2876654).

HUOMAA: Huoltamoilta ja muista paineilmakompressoreista saatava paineilma nostaa takajousen painetta erittäin nopeasti. ÄLÄ KOSKAAN käytä takajousituksessa suurempaa kuin 5 barin (72 psi) painetta.

NEUVO: Paineilmaa karkaa aina jonkin verran sen tarkastuksen yhteydessä, n. 0,25 bar (4 psi). Irrota paineilmamittari nopeasti venttiilistä.

Page 52: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

51

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jousitus Takajousituksen paineilmasäätö

HUOMAA: Takaiskunvaimentimen säädössä saa käyttää vain kuivaa ilmaa, eli paineilmapiirissä on oltava vedenerotin tai – kuivain.

VAROITUS: Paineilmakompressoria käyttäessä takajousen paineen nouse voi olla hyvin nopeaa ja ilma voi purkautua yllättävän voimakkaasti. Suojaa aina silmäsi ja mahdollisuuksien mukaan kasvosi.

Paineilmajousituksen säätötaulukko

Page 53: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

52

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jousitus Takajousituksen paineilmasäätö

1. Pysäköi moottoripyörä tasaiselle alustalle ja poista kaikki kuorma.

2. Poista oikean puolen suojakansi istuimen alapuolelta.

3. Irrota paineilmaventtiilin korkki. 4. Varmista tarvittava ilmanpaine sivu-

laukun kannen tai omistajan käsikir-jan taulukosta.

5. Asenna säätötyökalun letku tiiviisti paineilmaventtiiliin ja tarkasta jousen ilmanpaine.

NEUVO: Takajousituksen ilmanpainetta säädettäessä saattaa ilmetä pieni öljyvuoto. Se ei ole mer-kittävä. Jos vuotavan öljyn määrä on n. 5 kuutiosenttimetriä tai enemmän, ota yhteys valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen.

6. Jos jousen ilmanpainetta pitää pienentää, paina säätötyökalussa olevaa tyhjennys-venttiiliä. Vähennä painetta lyhyin painalluksin, koko ajan painelukemia seuraten.

7. Jos takajousen ilmanpainetta pitää lisätä, pumppaa työkalua kunnes tavoiteltu ilmanpaine saavutetaan.

HUOMAA: Takajousituksessa ei saa käyttää suurempaa kuin 5 barin (72 psi) painetta.

8. Kun haluttu ilmanpaine on asennettu, irrota säätötyökalun letku ja asenna paineil-maventtiilin korkki sekä moottoripyörän kyljen suojakansi paikoilleen

Sivusuojakansien poisto Ajajan istuimen alapuolella olevien suojakansien alta löytyy useita huolto- ja tarkastuskohteita. Vasemmalta puolelta löytyy diagnostiikan pistoke ja pääjohtosarjan liitin, oikealta mm. sulakkeet, takajousituksen paineil-masäädön venttiili ja kytkinvaijerin säätö.

Sivusuojakannet poistetaan seuraavasti:

1. Vedä sivusuojakannen kutakin kulmaa ulos- päin siten, että tunnet suojakannen tapin ir- toavan kumiholkista.

2. Kun kaikki tapit ovat irronneet, poista suojakansi. 3. Varmista ennen suojakannen asennusta kaikkien

kumiholkkien paikoillaan oleminen. Aseta suojakannen tapit tarkasti holkkien kohdalle ja paina suojakansi paikoilleen.

Page 54: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

53

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Huohotusjärjestelmä Polttoainejärjestelmä Kaasukahva ja -vaijerit Huohotusjärjestelmän letkujen tarkastus

Poista istuin sekä polttoainetankki. Paikanna huohotusjärjestelmän letkut ja etsi niistä merkkejä vuodoista tai halkeamista. Kiinnitä erityistä huomiota kampikammion ja ilman-suodatinkotelon liitoskohtiin. Uusi huohotusjärjestelmän letkut tarvittaessa. Polttoaineen suodatin

Polttoainetankin sisäpuolelle, polttoainetankin yhteyteen asennettu polttoaineen suodatin tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti 40 000 kilometrin välein. Työ edellyttää erikois-työkaluja. Victory suosittelee kaikkien polttoainejärjestelmän huoltojen teettämistä valtuute-tussa huoltopisteessä. Polttoaineletkujen tarkastus

Tarkasta polttoaineletkut murtumien varalta erityisesti liitoskohdista. Uusi vaurioituneet letkut välittömästi. Kaasukahva

Kaasukahvan tulee kiertyä auki ja palautua le-poasentoon pehmeästi ja takertelematta.

Kaasukahvan toiminta tarkastetaan moottori sammutettuna. Kierrä kaasukahva täysin auki ja päästä se palautumaan vapaasti.

HUOMAA: Tarkasta kaasukahvan palautumi-nen myös ohjaustanko käännetty-nä molempiin ääriasenteoihin.

Jos kaasukahvan liikkeessa on havaittavissa takertelua, selvitä sen syy. Kaasuvaijerit saat- tavat tarvita voitelua tai niiden päät ovat ris-paantuneet. Tarkasta kaasuvaijerien kunto irrottamalla pyörän oikealla puolella oleva EFI:n suojakansi (polttoainetankin alla).

Vahingoittuneet kaasuvaijerit on aina uusittava välittömästi.

VAROITUS!

Bensiinin käsittelyssä on aina räjähdys/palovaara. Älä päästä bensiiniä haihtumaan. Bensiini saattaa myös vaurioittaa maalipintoja ja muita materiaaleja.

Page 55: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

54

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Kaasukahva ja -vaijerit Kaasukahvan välyksen säätäminen

Kaasukahvassa tulee olla 2-4 mm välys ennen selkeästi tuntuvan vedon alkamista. Tar-kasta kaasukahvan välys myös ohjaustanko käännettynä molempiin ääriasenteoihin. Kaasukahvan välys säädetään kaasukahvan juuren vaijerilähdöissä olevilla säätörenkailla.

1. Sammuta moottori ja käännä eturengas suo-raan.

2. Avaa kaasuvaijerin juuressa olevan säädön lukitusrengas. Pidä säätörengasta paikoillaan lukitusrenkaita avatessa. Avaa molempien vaijerien säädöt.

3. Kierrä molempien vaijerien säädöt täysin kiin-ni eli mahdollisimman lähelle kaasukahvaa.

4. Kierrä kaasun avaajavaijerin säätöä (etum-mainen) kunnes kaasun välys on 2-4 mm.

5. Kierrä kaasun palautusvaijerin säätöä (taa-empi) kunnes tunnet sen aktivoituvan välittömästi kaasukahvaa kiertäessä. Sen jälkeen kierrä säätörengasta yksi kierros auki.

6. Kierrä molempien vaijerien lukitusrenkaat säätörenkaita vasten tiukasti. 7. Tarkasta kaasukahvan välys. 8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä. Käännä ohjaustankoa ääri-

asennosta toiseen. Moottorin kierrosluku ei saa muuttua liikkeen aikana. Jos niin käy, säädä välys uudelleen tai tutki mahdollinen vaijerivaurio.

Kaasuvaijerien päiden voitelu

Kaasuvaijerien päät tulee voidella huolto-ohjelman mukaisesti. Tarkasta samalla kaasuvai-jerien kunto. Uusi kaasuvaijerit, jos säikeitä on katkennut tai kuoressa on murtumia.

1. Irrota kaasuvaijerit kaasukahvasta. 2. Voitele kaasukahvan vaijerireitti Victory All Purpose –rasvalla tai vastaavalla kor-

kealaatuisella vaseliinilla. 3. Kytke vaijerit ja tarkasta kaasukahvan välys.

HUOMAA: Victory-moottoripyörissä käytettävien kestovoideltujen vaijerien voitelu saat- taa aiheuttaa vaijerien takeltelua. Voitele vain vaijerien päät.

Vakionpeussäätimen vaijerien tarkastus

1. Poista tankin alla oleva EFI:n suojakansi pyö-rän oikealta puolelta.

2. Tarkasta EFI:n läppärunkoon liittyvien vakio-nopeussäätimen vaijerien kunto sekä kiinni-tys. Uusi vahingoittunut vaijeri välittömästi.

Page 56: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

55

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Kytkin Mekaanisen kytkimen huolto ja säätö

Vaijerivedolla toteutetussa kytkimessä tulee olla pieni välys (1-1,5 mm) kytkimen luistamisen es-tämiseksi. Paina rauhallisesti kytkintä ja tarkasta, että kytkimen rungon ja kytkinvivun väliin jää 1-1,5 mm välys ennen kuin kytkinvivussa alkaa tuntua selkeä vastus.

Välys säädetään seuraavasti:

1. Poista satulan alta oikean puolen suoja-kansi ja paikanna kytkinvaijeri.

2. Pidä kytkinvaijerin säädön säätömutteria paikallaan ja kierrä lukitusmutteri auki.

3. Säädä oikea välys (1-1,5 mm) kiertämällä säätömutteria sopivaan suuntaan.

4. Kierrä lukitusmutteri kiinni. 5. Asenna suojakansi paikoilleen. 6. Kokeile kytkimen toiminta. Tarkasta myös

kytkimeen liitetyn käynnistysestopiirin toi-minta: moottori ei saa käynnistyä vaihde kytkettynä ja kytkinvipu vapautettuna.

Kytkinvivun akselin ja kytkinvaijerin voitelu

1. Poista suojakansi. 2. Avaa kytkinvaijerin säätö ja kierrä se mahdolli-

simman lyhyeksi. 3. Poista kytkinvivun akselin pultti ja irrota vipu

kahvasta. Varo kytkinvaijerin vaurioittamista. 4. Puhdista kytkinvivun laakerointiholkki sekä ak-

seli huolellisesti vanhasta rasvasta. Voitele holkki ja akseli Victory Moly Assembly –rasval-la tai vastaavalla korkealaatuisella vaseliinilla.

5. Asenna kytkinvipu paikoilleen. Akselin pultin ki-ristystiukkuus on 1 Nm, mutterin 5 Nm.

6. Säädä kytkinvivun välys.

Kytkinvaijeri on kestovoideltu, mutta sen pää tulee voidella huolto-ohjelman mukaisesti. Uusi vaijeri, jos säikeitä on katkennut tai sen kuoressa on murtumia.

1. Irrota kytkinvaijerin päät. 2. Voitele vaijerin päät Victory All Purpose –rasvalla tai vastaavalla kor-kealaatuisella

vaseliinilla. 3. Asenna vaijeri ja tarkasta kytkinvivun välys.

Page 57: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

56

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jarrut Etujarru

Tarkasta etujarrupiirin jarrunesteen määrä. Neste on vaihdettava huolto-ohjelman mukai-sesti 2 vuoden tai 24 000 km välein.

Nestemäärän tarkastus:

1. Tue moottoripyörää siten, että jarrunestesäiliö asettuu vaaka-tasoon.

2. Tarkasta jarrunestesäiliön kyl-jessä olevasta tarkastusikku-nasta jarrunesteen määrä sekä väri.

3. Jarrunesteen pinnan tulee olla tarkastusikkunaan merkityn ala-rajan yläpuolella, mutta se ei saa täyttää jarrunestesäiliötä kokonaan.

Jarrunesteen lisääminen:

1. Käännä ohjaustankoa siten, että jarrunestesäiliö asettuu vaakasuoraan. 2. Kierrä jarrunestesäiliön kannen ruuvit auki. poista kansi ja sen alla oleva tiiviste. 3. Lisää varovasti jarrunestettä säiliöön. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi. 4. Asenna nestesäiliön tiiviste ja kansi paikoilleen. Ruuvien kiritystiukkuus on 3 Nm.

Suositeltu jarruneste Korkealaatuinen DOT4-luokiteltu jarruneste

HUOMAA: Jarrunesteeseen kertyy kosteutta ilmasta. Käytä vain avaamattomasta pullos-

ta otettua jarrunestettä.

HUOMAA: Jarruneste saattaa syövyttää metallipintoja sekä muita materiaaleja. Pyyhi kaikki jarrunestetahrat pois välittömästi.

.

Jarruletkut

Tarkasta kaikki etujarrupiirin letkut sekä letkujen liitokset mahdollisten vuotojen löytämi-seksi. Uusi vaurioituneet osat välittömästi sekä kiristä vuotavat liitokset.

VAROITUS!

Jarrunestesäiliöitä ei saa täydentää muulla kuin suosituksen mukaisella, DOT4-luoki-tellulla jarrunesteellä. Väärän nesteen lisäys saattaa johtaa jarrujen vaurioitumiseen, mikä voi johtaa onnettomuuteen ja hengenvaaraan.

Page 58: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

57

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Jarrut Jarruvivun akselin voitelu

Jarruvivun akseli tulee voidella 2 vuoden tai 16 000 km välein.

1. Poista jarruvivun akselin pultti ja irrota vipu kah-vasta.

2. Puhdista jarruvivun laakerointiholkki sekä akseli vanhasta rasvasta. Voitele ne Victory All Purpo-se –rasvalla tai korkealaatuisella vaseliinilla.

3. Asenna vipu paikoilleen. Jarruvivun ja pääsylin-terin männän välillä oleva tappi asennetaan pak-sumpi pää jarruvipua vasten.

4. Sekä jarruvivun akselipultin että sitä varmistavan mutterin kiristystiukkuus on 6 Nm.

5. Tarkasta jarruvivun vapaaliike (max 20 mm). Takajarrupiirin jarrunesteen tarkastus ja lisäys

1. Tue moottoripyörä täysin pystysuoraan asentoon. 2. Jarrunesteen pinnan tason tulee olla säiliöön

merkittyjen ylä- ja alarajojen välillä. Jarrunesteen värin tulee olla läpikuultavan kirkasta.

3. Lisää jarrunestettä tarvittaessa. Kierrä jarrunestesäiliön korkki auki, poista sen alla oleva tiiviste ja lisää jarrunes-tettä säiliöön, kunnes nestepinta on ylämerkin tasolla.

4. Asenna tiiviste, korkki ja suojakansi paikoilleen. Jarrupalat ja –levyt

Seuraa jarrupalojen ja -levyjen kulumista. Vaihda uudet jarrupalat niissä olevien merk-kiurien kuluttua näkymättömiin (kitkapintaa jäljellä n. 1 mm).

Jarrulevyjen paksuus tulee mitata useasta (neljästä) eri kohdasta jarrulevyä, sekä le-vyn sisä- että ulkoreunasta. Jarrulevyt on uusittava, kun niiden paksuus alittaa jarru-levyyn merkityn minimipaksuuden, joka on:

- edessä 4,5 mm - takana 6,5 mm

Page 59: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

58

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Vaihdevivusto Renkaat ja vanteet Vaihdevivusto ja –poljin

Vaihdepolkimen asentoa säädetään muuttamalla välitystangon pituutta.

1. Avaa vaihdevivuston välitystangon päissä olevat lukitusmutterit. 2. Kierrä välitystankoa, jolloin vaihdepolkimen asento muuttuu. 3. Kierrä lukitusmutterit kiinni.

Vaihdepolkimen akseli tulee voidella 2 vuoden tai 16 000 kilometrin välein. Pultti- ja ruuviliitosten tarkastaminen

Seuraa huolellisesti kaikkien näkyvien pultti- ja ruuviliitosten kireyttä. Korvaa kaikki irron-neet pultit ja mutterit uusilla, kiristä löystyneet liitokset ja osat välittömästi. Victory suosittaa alkuperäisten Victory-varaosien käyttöä. Renkaat ja vanteet

Tarkasta vanteet säännöllisesti halkeamien, murtumien ja muiden vaurioiden havaitsemi-seksi. Vaihda vaurioitunut vanne välittömästi uuteen.

Varmista renkaiden kulutuspinnan riittävä syvyys. Victory suosittaa renkaan vaihtoa, jos urasyvyys on alle 1,6 mm tai rengas kuluu rengaskuvion urien pohjalla olevien kulumisilmaisimien tasolle.

Tarkasta renkaiden kylkien kunto mahdollisten viil-tojen, halkeamien ja muiden vaurioiden varalta.

Tarkasta renkaiden ilmanpaineet ja säädä ne kul-loisellekin kuormalle sopivaksi. Alkuperäisrenkaat:

HUOMAA: Renkaiden ilmanpaineen tarkastus tulee tehdä kylmille renkaille.

HUOMAA: Käytä vain alkuperäisten kaltaisia (mitoitus ja luokitus) renkaita.

Koko Valmistaja Malli Suosituspaine kuormalla

alle 90 kg yli 90 kg

Eturengas 130/70-18

63H Dunlop Elite 2,5 bar (36 psi) 2,7 bar (38 psi)

Takarengas 180/65-16

80H Dunlop Elite 2,6 bar (38 psi) 2,8 bar (40 psi)

Page 60: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

59

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Sytytystulpat Puristuspaineen mittaus Sytytystulpat

Sylinterikansissa sijaitsevat sytytystulpat tulee tarkastaa huolto-ohjelman mukaisesti ja vaihtaa 48 000 km välein. Vaihda aina molemmat sytytystulpat yhtä aikaa.

1. Varmista että moottori on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi. 2. Irrota sytytystulppien hatut. 3. Puhdista sytytystulppien kolot paineilmalla. Käytä suoja-

laseja. 4. Kierrä sytytystulpat auki sytytystulppa-avaimella. 5. Tarkasta sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa. 6. Sytytystulpan asentamisessa toimi päinvastaisessa

työjärjestyksessä.

HUOMAA: Muun kuin suosituksen mukaisen lämpöarvon sytytystulpan käyttö lisää mer- kittävästi moottorivaurion riskiä.

NEUVO: Voitele sytytystulpan kierteet ohuesti ennen asennusta esimerkiksi kuumuutta kestävällä vaseliinilla tai yleisvoiteluaineella. Sytytystulpan kunnon arviointi

Molempien sytytystulppien väri tulee olla sama. Sytytystulpan kärkielektrodeissa ei saa olla karstaa.

Sytytystulpan kärkielektrodien tai keskielektrodin eristeen selkeä vaaleus tai valkoinen karstakerrostuma paljastavat moottorin ylikuumenemisen. Sen syy voi olla sytytystulpan väärä tyyppi tai moottorin ohjausjärjestelmässä oleva vika.

Musta, karstoittunut sytytystulppa paljastaa moottorin käyvän liian rikkaalla tai moottorin palotilaan pääsevän öljyä. Syy voi olla polttoaineen suihkutusjärjestelmän väärät säädöt tai moottorivaurio. Moottorin puristusten mittaus

Suorita moottorin puristuspaineiden mittaus säännöllisesti, aina kun tarkastat sytytystulpat. Puristuspaineiden mittauksella voidaan seurata moottorin kulumista.

Työ vaatii moottorin puristuspaineen mittarin. Victory suosittaa mittauksen teettämistä val-tuutetussa huoltopisteessä.

Suositeltu sytytystulppa Kärkiväli Kiristystiukkuus

NGK DCBR 6E 0,9 mm 14,6-19,7 Nm

Page 61: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

60

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Pakoputkisto Istuin Pakoputkisto

Tarkasta pakoputkiston vauriot sekä vuodot säännöllisesti. Vaihda vaurioituneet osat uusiin. Tarkasta kaikki pakoputkiston liitoskohdat sekä niissä olevien kiinnittimien kunto.

Kiristä pakoputkiston liitoskoh-tien pultit, ruuvit ja mutterit seuraaviin tiukkuuksiin:

1. Pakosarjan liitos- mutterit: 16 Nm

2. Liitosmuhvit ja äänen-vaimentajan kannat-timen pultti: 47,5 Nm

3. Lämpösuojien ruuvit: 11 Nm

4. Tukipanta: 4 Nm 5. Äänenvaimentajien

kannatinpultit: 24 Nm Istuimen irrotus

1. Poista istuimen alla olevat sivusuojakan-net.

2. Avaa istuimen kaksi kiinnitysruuvia (6 mm 6-koloavain).

3. Nosta istuimen etuosaa ja vedä sitä samalla eteenpäin. Nosta istuin pois paikoiltaan.

4. Istuin asennetaan päinvastaisessa työ-järjestyksessä. Varmistu istuimen taka-osan lukituskielekkeiden asettumisesta tarkasti kohdalleen.

5. Istuimen kiinnitysruuvien kiristystiukkuus on 13,5 Nm.

Sivuseisontatuen voitelu

Sivuseisontatuen akseli sekä sen jousen päät tulee rasvata säännöllisesti. Lukkojen voitelu

Virtalukko, polttoainetankin lukko sejä sivulaukkujen lu-kot tulee tulee rasvata säännöllisesti. Victory suosittelee suihkutettavan Multi-Purpose-yleisvoiteluaineen käyt-töä. Suihkuta, kierrä avainta lukossa ja puhdista avain.

Page 62: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

61

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Akku Akku

Victory-moottoripyörissä käytetään huoltovapaata akkua, jonka akkukennojen täyttökorkit on sinetöity. Älä avaa sinetöintiä missään olosuhteissa. Pidä akun navat puhtaina, puhdis-ta ne tarvittaessa teräsharjan avulla. Voitele akun navat, Victory suosittelee laadukkaan akkunapavaseliinin käyttämistä.

VAROITUS!

Akun sisällä oleva neste on myrkyllistä ja hyvin syövyttävää, se sisältää rikkihappoa. Happo aiheuttaa vakavia palovammoja iholle sekä syövyttää kaikki materiaalit, mihin akkuhappoa pääsee roiskumaan.

TOIMENPITEET JOS AKKUHAPPOA JOUTUU

Iholle: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Suolistoon: Juo runsaasti vettä tai maitoa. Lähde sairaalahoitoon, akkuhappo on

hengenvaarallinen myrkky. Silmiin: Huuhtele runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja lähde sairaalahoitoon. Akun lataaminen

Tarkista akun jännite yleismittarilla tai jännitteen testauslaitteella. Jos akun napajännite on 12,8 V tai enemmän, se on täysi, eikä vaadi latausta.

Käytä akun lataamiseen pienakkujen lataamiseen suunniteltua akkulaturia. Liian voimak-kaalla jännitteellä tapahtuva lataaminen saattaa aiheuttaa akun ylikuumenemisen ja jopa räjähdysvaaran, koska latauksen aikana akusta haihtuu räjähdysherkkää vetykaasua.

Huolehdi siitä, ettei latauksen aikana akku joudu avotulen tai kipinöiden läheisyyteen, tai sitä käsitellä tupakoiden. Lataa akkua vain hyvin ilmastoidussa paikassa.

Akun varaustila Toimenpide Latausaika

12,8-13 V, täysi lataus Ei tarvitse latausta

12,5-12,8 V, 75% lataus Lyhyt lataus 3-6 tuntia

12-12,5 V, 50% täysi Melko pitkä lataus 5-11 tuntia

11,5-12 V, 25% lataus Pitkä lataus Ainakin 13 tuntia

Alle 11,5 V, tyhjä akku Erittäin pitkä lataus Ainakin 20 tuntia

HUOMAA: Akun varaustila tulee mitata noin kaksi tuntia akun lataamisen päättymisen jälkeen.

NEUVO: Huolehdi siitä, että uusi akku on täyteen ladattu ennen ajoneuvoon asenta- mista. Vajaasti varautuneen uuden akun asentaminen saattaa lyhentää sen käyttöikää ja jopa heikentää ajoneuvon suorituskykyä

Page 63: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

62

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Akku Akun säilytys

Jos ajoneuvoa ei käytetä pitkään aikaan, 2-3 kuukauteen, poista akku tai irrota akun kyt-kentäkaapelit. Akku tulee säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa. Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista säilytystä ja ennen pitkään säilytetyn akun käyttöön ottamista.

SÄILYTÄ AKKUA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA! Akun irrotus

Akku on sijoitettu moottorin edessä olevan alakatteen suojaan. Akun esille ottaminen ja huoltotyö edellyttävät alakatteen osittaista purkamista.

1. Kierrä alakatteen etuosan kiinnitysruuvit auki. Ruuveja on kaksi kappaletta katteen ylä- ja alareunoissa, oheisen piirroksen mukaisesti.

2. Irrota akun maadoistuskaapeli (-napa). 3. Poista akun virtakaapelin liitoksen punainen

kumisuojus ja irrota kaapeli (+napa). 4. Poista akun kiinnityshihna ja poista akku.

Akun asennus

Akku asennetaan päinvastaisessa työjärjestyksessä. Huomioi eri työvaiheissa seuraavat seikat:

1. Akun navat tulee olla eteenpäin. 2. Kytke ensin virtakaapeli (+). Liitoksen

kiritystiukkuus on 4 Nm. 3. Asennan virtaliitoksen suojus huolelli-

sesti paikoilleen. 4. Maadoituskaapelin napaliitoksen pultin

kiritystiukkuus on 4 Nm. 5. Katteen kiinnitysruuvien kiritystiukkuus

on 4 Nm.

Page 64: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

63

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Sulakkeet Sulakkeet

Jos ajoneuvo sammuu äkkiä tai ajon aikana il-menee jokin muu yllättävä sähkövika, kannattaa tarkastaa sulakkeet. Sulakkeen palaminen joh-tuu yleensä jonkin sähköpiirin oikosulusta. Etsi mahdollinen oikosulku, korjaa se ja vaihda sula-ke.

1. Poista oikean puolen suojakansi istuimen alta.

2. Nosta sulakekotelon lukitusvipua ja liu’uta kotelo irti kannattimestaan. Poista kotelon kansi.

3. Vaihda palanut sulake uuteen, vastaavan ampeeriluvun sulakkeeseen.

4. Asenna päinvastaisessa työjärjestykses-sä.

Sähkötoimiset lisävarusteet Sähköä vaativien lisävarusteidenasentamisessa ja käytössä on otettava huomioon seuraavia seikkoja:

o Victory suosittelee ensisijaisesti tehtaan hyväksymien lisävarusteiden asentamista. o Lisävarusteiden sähköliitoksissa tulisi aina käyttää ajoneuvon sähköjärjestelmään

kuuluvia virroituspisteitä. o Jos valmiiden virroituspisteiden käyttö ei ole mahdollista, lisävaruste tulee kytkee

oman sulakkeen kautta akulta lähtevän päävirtajohdon jakokappaleeseen ja lisäva-rusteen maadoitus tulee tehdä moottorin maadoituskaapelin liitokseen.

o Alkuperäisiä sähköjohtosarjoja ei saa kuoria, katkaista tai haaroittaa. o Alkuperäisten sähköjohtosarjojen liittimiä ei saa käyttää lisävarusteiden asentami-

seen, ellei Victoryn käyttöohjeissa sitä ko. laitteessa erikseen sallita.

Virtapiiri Sulake

Moottori, moottorin ohjausjärjestelmä 15 A

Polttoainepumppu, sytytyspuola 15 A

Ajovalo, jarruvalo 20 A

Vilkut, äänimerkki 10 A

Sytytys 10 A

Pääsulake 20 A

Lisävarusteet (sulakekotelon vieressä) 20 A

Vain Cross Country

Radio (katteessa ajovalon takana) 25 A

Page 65: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

64

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Valot

Ajovalojen suuntaus

Ajovalon suuntaus tulee tehdä kulloisenkin kuorman mukaan.

1. Tarkasta renkaiden ilmanpaineet. 2. Tarkasta takajousituksen säätö käy-

tettävällä kuormauksella. 3. Siirrä moottoripyörä tasaiselle alus-

talle n. 7,5 metrin päähän seinästä. 4. Pidä moottoripyörä täysin pystysuo-

rassa ja anna avustajan mitata ajo-valoumpion polttimon korkeus maan tasosta. Tee seinään merkki samalle korkeudelle.

5. Käynnistä moottori ja sytytä kauko-valot.

6. Tarkkaile mihin kohtaan seinää koh-distuu voimakkain valoteho. Sen tu-lee olla noin 75 mm seinään merki-tyn korkeuden alapuolella, ajajan istuessa normaalissa ajoasennossa ja matkustajan sekä aiotun kuorman ollessa lastattuna.

Ajovalon suuntaus Cross Roads

1. Löysää ajovaloumpion kiinnityksen (säätö)-mutteri. 2. Säädä ajovalon suuntaus suosituksen mu-

kaiseksi. 3. Kiristä (säätö)mutteri tiukkuuteen 38 Nm ja

tarkasta ajovalon suuntaus. Ajovalon suuntaus Cross Country

1. Poista ajovaloumpiota reunustava kehys vetämällä sitä suoraan ulospäin.

2. Kierrä ajovaloumpion yläpuolella olevia säätöruu-veja. Ruuvien kiristys nostaa ajovalon suuntausta, löysääminen laskee sitä. Sivusuuntaus tehdään kiertämällä toista ruuveista. Suuntaus muuttuu kiristettävän ruuvin suuntaan.

3. Asenna ajovaloumpion kehys paikoilleen ja tar-kasta ajovalon suuntaus.

Page 66: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

65

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Valot Kiritystiukkuudet Ajovalopolttimon vaihto

Ajovalon halogeenipolttimoiden vaihto:

1. Irrota ajovaloumpion takaosan johtoliitos.

HUOMAA: Käsittele vain johtoliitosta, älä vedä sähköjohdoista.

2. Irrota vaihdettava polttimo umpiosta. 3. Aseta uusi polttimo paikalleen, laita johtoliitokseen yleisvoiteluainetta ja kytke se.

NEUVO: Vältä koskemasta halogeenipolttimon lasiosaa, tahra lyhentää sen käyttöikää.

HUOMAA: HID- eli ksenonpolttimoiden vaihdo tulee teettää valtuutetussa Victory-huolto- pisteessä.

Yleiset kiristystiukkuudet

Jokaisella yksittäiselle ruuvi-, pultti ja mutteriliitokselle on määritelty optimaalinen kiristys-tiukkuus. Oheisissa kuvissa esitetään joitakin huoltokohteisiin liittyviä kiritystiukkuuksia:

1. Katteen pleksin ruuvit 4 Nm 2. Ohjaustangon päiden vastapainojen pultit 10 Nm 3. Sähkökatkaisimien runkojen kiinnitysruuvit 3 Nm 4. Etulokasuojan kiinnityspultit 23 Nm 5. Etupyörän akseli 71 Nm 6. Etupyörän akselin lukituksen pultit 23 Nm 7. Takapyörän akselin mutteri (voitele kierteet) 88 Nm 8. Etujarrusatulan kiinnityspultit 42 Nm

Page 67: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

66

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Maalipintojen hoito Maalipintojen hoito

Säännöllinen puhdistus sekä hoito lisäävät maalipintojen kestävyyttä, kuten myös mootto-ripyörän kumi- ja muoviosien hoito. Tässä osiossa kerrotaan keinot säilyttää Victory-moot-toripyörä mahdollisimman edustavana mahdollisimman pitkään.

HUOMAA: Mattapinnalla viimeisteltyjen pintojen puhdistaminen ja hoito vaativat normaa- lista poikkeavat puhdistus- ja hoitomenetelmät sekä –aineet. Katso sivu 67. Ennen pesua

1. Varmista pakoputkiston viileys. Tuki äänenvaimentajien päät. 2. Varmista että sytytystulppien hatut sekä öljytikku ovat tiiviisti paikoillaan ja polttoai-

netankin korkki suljettu. 3. Huuhtele kaikki irtoava lika runsaalla vedellä. Käytä vettä varovasti ilmansuodatin-

kotelon kohdalla sekä pakoputkiston liitoskohdissa. Kuivaa nämä alueet hyvin ennen kuin otat moottoripyörän jälleen käyttöön.

4. Puhdista etuhaarukan liukuputket sekä erityisesti tiivisteiden kohta kaikesta liasta. HUOMAA: Älä käytä painepesuria moottoripyörän pesemiseen. Painevesisuihku saattaa

tunkeutua renkaiden laakerointeihin, jousituksen ja ohjauksen laakerointeihin, jarruihin, EFI-laitteistoon sekä sähköosiin. Korkeapainepesurin käyttö saattaa johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen.

HUOMAA: Älä käytä katten pleksin puhdistamiseen alkoholi- tai liuotinpohjaisia lasinpuh-distusaineita tai karkeita puhdistusliinoja.

Moottoripyörän peseminen

Victory suosittelee pesuaineeksi Victory Bike Wash –tiivistettä, joka on suunniteltu irrotta-maan tehokkaasti tavanomaisen lian lisäksi myös maantiepien sekä hyönteisten jäännök-set. Victory Bike Wash myös nopeuttaa kuivumista sekä ehkäisee tehokkaasti pisaroista aiheutuvien laikkujen muodostumista.

1. Annostele kaksi korkillista pesuainetta noin viiteen litraan vettä. 2. Pese pyörä korkealaatuisella pesusienellä tai –hanskalla. Aloita pyörän yläosasta ja

pese yksi puoli kerrallaan. 3. Huuhtele pyörä runsaalla vedellä, älä käytä painetta. 4. Kuivaa pyörä korkealaatuisella säämiskällä tai mikrokuituliinalla.

Vaihtoehtoisesti pyörän voi pestä Victory Spray Rinse –pikapesuaineella, joka levitetään nopeasti pyörän päälle ja huuhdellaan pois.

1. Varmista että moottoripyörän kaikki osat ovat jäähtyneet. 2. Levitä Spray Rinse –pesuaine nopeasti moottoripyörän kaikkien osien päälle. Var-

mista pesuaineen tunkeutuminen myös pienempiin väleihin. 3. ÄLÄ PÄÄSTÄ PESUAINETTA KUIVUMAAN. Huuhtele pesuaine nopeasti runsaalla,

vesijohtopaineella ruiskutetulla vedellä.

Page 68: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

67

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Maalipintojen hoito Mattapintaisten osien ja maalipintojen pesu

Mattapintaiset metallipinnat vaativat omat puhdistus- ja hoitotoimenpiteet. Mattapinta ikääntyy kauniin tasaisesti, kun sitä hoidetaan oikein. Ikääntyminen ei heikennä maalipin-nan suojaavuutta.

Mattapintaan syntyneitä naarmuja ja hiertymiä ei voi kunnostaa tavanomaisin menetelmin. Jos mattapintaa pyrkii kiillottamaan, sen sävy voi muuttua, mutta kiiltäväksi sitä ei saa. Mattapintojen puhdistus

Mattapintaiset osat edellyttävät erikoispuhdistusaineiden käyttöä. Valmistaja suosittelee Victory Polish –sarjan Suede Finish Cleaner -pesuaineen (tuotenumero 90949) sekä 100% Microfiber Polishing Towel –puhdistuskankaan (90962) käyttöä.

1. Suihkuta Victory Polish Suede Finish Cleaner –puhdistusainetta kaikille mattapin-noille.

2. Pyyhi mikrokangasliinalla lika pois maalipinnoilta. Tee loppupuhdistus ja –kuivaus puhtaalla kohtaa kangasta.

3. Viimeistele puhdistus suihkuttamalla kaikille mattapinnoille Victory Polish –sarjan Suede Finish Protectant –suoja-ainetta (90950).

4. Levitä ja kuivaa suoja-aine puhtaalla, korkealaatuisella mikrokuituliinalla. 5. TÄRKEÄÄ: käytä suoja-ainetta jokaisen puhdistuksen jälkeen.

Pikapuhdistus

Jos moottoripyörä tarvitsee nopean puhdistuksen tai vettä ei ole saatavilla, puhdistukseen voi käyttää Victory Spray & Wipe Instant Detailer –puhdistusainetta. Se soveltuu kaikkien pyörän osien puhdistamiseen ja suomaa samalla maalipintoja UV-säteiltä, happamalta las-keumalta sekä tavanomaiselta lialta. Aine ei vahingoita muoviosia, joten sitä voi käyttää katteiden puhdistukseen.

HUOMAA: Victory Spray & Wipe Instant Detailer ei sovellu mattapintojen puhdistami seen.

1. Suihkuta puhdistusainetta kaikille pinnoille. 2. Pyyhi puhdistusaine korkealaatuisella mikrokuituliinalla. ÄLÄ KÄYTÄ PUUVILLA-

POHJAISIA PUHDISTUSKANKAITA. 3. Jos lika tuntuu piintyneeltä, suihkuta puhdistusainetta reilummin ja anna sen vaikut-

taa hetki ennen puhtaaksi pyyhkimistä.

NEUVO: Victory Spray & Wipe Instant Detailer estää veden tarttumista pinnoille, joten sitä voi käyttää tuulilasien pintakäsittelyyn.

Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi kuivaa pyörä korkealaatuisella säämiskällä tai mikrokuituliinalla.

Page 69: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

68

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Maalipintojen hoito Kiillotettujen alumiiniosien hoito

Ultraviolettivalo sekä hapettuminen himmentävät kiillotettua alumiinia vääjäämättä. Alku-peräisen kiillon voi palauttaa käsittelemällä kiillotetut alumiiniosat säännöllisesti asianmu-maisilla tuotteilla, kuten Victory Awesome Metal Polish –kiillotusaineella. Käsittelyn jälkeen alumiinipinta säilyy kiiltävänä useita kuukausia.

1. Ravista kiillotusaine huolellisesti ennen käyttöä. 2. Levitä kiillotusaine puhtaalla puuvilla- tai mikrokuitukankaalla. 3. Hankaa tummuneita kohtia kunnes tummentuma alkaa irrota tai metalli kiillottua. 4. Päästä kiillotusaine kuivumaan, kunnes siitä muodostuu nukan kaltainen kalvo. 5. Pyyhi kiillotusaineen jäämät metallipintojen päältä.

Maalipintojen viimeistely

Pure Victory –hoitosarjan tuotteilla voi moottoripyörän maali- ja metallipinnat viimeistellä ja suojata usealla eri tavalla.

Nopeaan viimeistelyyn sopii Windshield, Paint and Chrome Polish, jonka ainutlaatuinen koostumus varmistaa huippukiiltävät pinnat sekä suojaa kromiosia korroosiolta. Lisäksi aine estää veden tarttumista pinnoille, joten sitä voi käyttää tuulilasien pintakäsittelyyn.

1. Varmista käsiteltävien pintojen puhtaus. 2. Ravista purkki huolellisesti. 3. Levitä aine viimeisteltäville pinnoille lyhyillä, yhdensuuntaisilla liikkeillä. 4. Hiero ainetta kunnes näyttää melkein kiiltävältä, minkä jälkeen anna sen mattaan-

tua rauhassa. 5. Tee loppukiillotus käyttäen korkealaatuista mikrokuituliinaa.

Pitkäaikainen suojaus

Perinteisen vahauksen kaltaista pitkäaikaista maali- ja metallipintojen sekä muovisosien suojausta varten on kehitetty Pure Victory Liquid Spray Wax for Windshield, Paint and Chrome. Se voidaan levittää puhtaille, myös märille pinnoille välittömästi ajoneuvon pesun jälkeen. Aine muodostaa kestävän suojakalvon pinnoille, se ei sisällä hiovia ainesosia, silikonia tai petrokemiallisia liuottimia.

1. Varmista käsiteltävien pintojen puhtaus. 2. Ravista purkki huolellisesti. 3. Suihkuta ainetta viimeisteltäville pinnoille pienelle alueelle kerrallaan. 4. Pyyhi ja kiillota käsiteltävä pinta välittömästi korkealaatuisella säämiskällä tai mikro-

kuituliinalla. 5. Tee loppukiillotus kuivalla ja puhtaalla korkealaatuisella mikrokuituliinalla.

Page 70: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

69

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Nahka- ja kumiosien hoito Säilytys Nahka- ja kumiosien hoito

Victory suosittelee kumi-, vinyyli- ja nahkapintojen hoitamiseen käytettäväksi vain korkea-laatuisia erikoistuotteita, kuten Pure Victory Leather, Vinyl & Rubber Conditioneria. Se suojaa pintoja auringon UV-säteiltä, kosteudelta ja lialta. Säännöllinen käyttö lisää ehkäi-see osien ikääntymistä.

1. Levitä ainetta puhtaille pinnoille hieromalla sitä puhtaalla liinalla. 2. Jos osa on erityisen likainen, levitä ainetta runsaasti. 3. Puhdista osat toisella, puhtaalla kankaalla. Puhtaalla kankaalla pyyhkiminen lisää

osien kiiltoa. Säilytys

Moottoripyörän pitkäaikaisessa säilytyksessä täytyy ottaa huomioon muutamia seikkoja, jotta moottoripyörä tai sen mekaaniset osat eivät vahingoittuisi säilytyksen aikana. Noudata aina kemiallisten tuotteiden käyttöohjeita.

1. Pese ja puhdista ajoneuvo huolellisesti ennen pitkäaikaista säilyttämistä. Käytä mietoa saippuavettä, vältä painepesurin käyttöä. Huuhtele huolellisesti haalealla vedellä. Kuivaa huolellisesti.

2. Valitse säilytyspaikka huolellisesti. Sen tulee olla hyvin tuuletettu, mieluiten hyvin tasalämpöinen ja lattian kantava. Älä sijoita moottoripyörää lähelle voimakkaita lämmönlähteitä, kuten sähköpattereita.

3. Suojaa kaikki metalliosat, maalipinnat ja pehmeistä materiaaleista tehdyt osat kor-kealaatuisilla viimeistelytuotteilla.

4. Victory suosittelee polttoainetankin ja –järjestelmän suojaamista sekoituksella ben-siiniä ja Victory Carbon Clean Plus –suojainetta. Anna moottorin käydä 15-20 mi-nuuttia, jotta lisäaineistettu bensiini kulkeutuisi joka paikkaan polttoainejärjestelmäs-sä.

5. Vaihda moottoriöljy. Moottoriöljyyn kerääntyneet hiukkaset sekä hapettavat aineet saattavat aiheuttaa vaurioita moottorin metalli- ja laakeripinnoilla sekä tiivisteissä.

6. Tarkasta renkaiden ilmanpaineet, jos mahdollista myös säilytyksen aikana.

7. Poista akku ja säilytä se viileässä, kuivassa paikassa. Lataa akku kuukausittain.

8. Suojaa kelkka Victory-suojapeitteellä tai muulla hengittävällä kankaalla. Muovinen tai tiiviiksi pinnoitettu materiaali lisää kondenssiveden muodostumista.

9. Hiiret ja muut pikkujyrsijät ovat säilytettävän moottoripyörän vihollisia. Jos säilytys-paikassa on mahdollisuus pieneläintuhojen syntymiseen, varaudu niitä vastaan kai-kin keinoin. Tuki esimerkiksi pakoputkiston ja ilmansuodattimen aukot.

Page 71: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

70

MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTO Käyttöönotto Käyttöönotto pitkän säilytyksen jälkeen

1. Poista suojapeite ja silmämääräinen tarkastus. Tarkastele myös mahdollisia vuotojen jälkiä moottoripyörän säilytyspaikan lattialta.

2. Tarkasta renkaiden ilmanpaineet. 3. Asenna akku ja tarkasta kaikkien sähkölaitteiden toiminta. 4. Vaihda moottoriöljy sekä öljynsuodatin. 5. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat. 6. Suorita ennen ajoa tehtävät tarkastukset. 7. Tee koeajo varovaisesti, kokeile kaikkien hallintalaitteiden toiminta.

Täydellinen valikoima huoltotuotteita

Alkuperäiset metalli- ja muiden pintojen Pure Victory Polish -hoitotuotteet kattavat kaikki kuviteltavissa olevat tarpeet. Niiden avulla voit puhdistaa ja viimeistellä moottoripyöräsi uuden veroiseksi. Tuotevalikoima kattaa pesuaineista eri pintojen viimeistelyyn tarvittavat tuotteet, sekä myös maalipintojen naarmujen peittämiseen tarvittavat tuotteet.

Tarkasta aina pesun jälkeen mahdolliset maalipintojen vauriot ja korjaa ne mahdollisim-man nopeasti.

Page 72: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

71

Vianetsintätaulukot

VAIHTEIDEN KYTKEYTYMINEN TAKELTELEE

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Vaihteensiiron vivuston holkit Voitele vivuston holkit Vaihda kuluneet holkit uusiin

Väärä moottoriöljyn määrä tai tyyppi

Tarkasta moottoriöljyn määrä Vaihda suosituksen mukainen moottoriöljy

Kytkin vaurioitunut Korjauta kytkin valtuutetussa Victory-huollossa

AKKU EI LATAUDU TAI SE PURKAUTUU NOPEASTI

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Löystyneet tai hapettuneet johtoliitokset

Tarkasta ja puhdista akun napaliitokset sekä kaikki latausjärjestelmään liittyvät johtoliitokset Käänny valtuutetun Victory-huollon puoleen

Akun kapasiteetti ei riitä sähkö-käyttöisille lisävarusteille

Vältä lisävarusteiden käyttöä moottorin ollessa sammutettuna

Lisävarusteiden virheelliset kytkennät

Tarkasta kytkennät Tarkastuta kytkennät sekä mahdolliset virtavuodot valtuutetussa Victory-huollossa

Akku purkautuu itsekseen Tarkastuta virtavuodot valtuutetussa Victory-huollossa

JARRUJEN TEHO HIIPUU

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Likaiset jarrulevyt tai -palat Puhdista jarrulevyt Vaihda uudet jarrupalat

Kuluneet jarrupalat tai -levyt Tarkasta jarrupalojen ja –levyjen kunto Vaihda jarrupalat ja/tai -levyt

Jarrunesteen liian vähäinen määrä tai sen huono laatu

Tarkasta jarrunesteen määrä ja kunto Vaihda jarruneste

Page 73: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

72

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO Perustoimintojen esittely

Äänentoistolaitteiston toiminnot

Seuraavilla sivuilla oleva äänentoisolaitteiston esittely ja käyttöohje kattaa kaikki laitteiston toiminnot. Niitä ei ole asennettu kaikkiin Suomessa myytäviin malleihin, osa toiminnoista on tilatavissa lisävarusteena.

Toimintojen päivitys

Äänentoistolaitteiston ohjelmisto tulisi päivittää vuosittain, jotta viimeisimmät toiminnot olisivat käytettävissä. Radion aaltoalueet

Euroopassa myytävien mallien radiot on viritetty toimimaan seuraavilla aaltoalueilla:

FM: 87.5 – 107.9 MHz MW 522 – 1602 kHz LW 144 – 288 kHz

Näiden radion aaltoalueiden lisäksi äänentoistolaitteiston medialähteeksi voi valita AUX-toiminnon, jolloin toistettava media voi olla satelliittipaikannin, iPod tai muu mediatoistin. Käyttövalikon vaihtoehdot

Äänentoistolaitteiston käyttövalikoissa on useita laitteiston toimintaa säätäviä toimintoja:

- basso - treble (diskantti) - fader (kanavatasapaino) - kaiuttimet - automaattinen äänitason säätö - kypäräpuhelimen äänitaso - radion RDS-toiminto - radiokanavien esivalinta - AUX-liitännän ohjaus Äänentoistolaitteiston ohjauskytkimet

1. VOL-kytkimen yläosaa (+) painamalla kytke-tään äänentoistolaitteisto toimintaan sekä lisätään äänenpainetta. Kytkimen alaosan –painikkeesta vähennetään äänenpainetta ja kytketään äänentoistolaitteisto pois päältä.

2. TUNE-kytkimellä vaihdetaan toistettava ra-dioasema tai mediatoistimen kappale.

3. MODE-kytkintä yhtäjaksoisesti painamalla näytölle tulee äänentoistolaitteiston käyttövalikot. Niitä voi selata MODE-kytkimen lyhyillä painalluksilla. Joissakin toiminnoissa on myös alavalikoita.

4. PRE-kytkimellä selataan äänentoistolaitteiston muistiin ennakkoasetettuja radioka-navia. Tarkemmat ohjeet sivulla 74.

Page 74: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

73

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO Perustoimintojen esittely Matkustajan kuulokeliitännän ohjain

Matkustaja voi ohjata kuulokeliitäntänsä ää-nenvoimakkuutta ohjaimen +/-painikkeilla.

PTT-painikkeen käyttö kytkee kypäräpuheli-men. Yhteys säilyy niin kauan kuin painiketta painetaan. Virran kytkeminen äänentoistolaitteistoon

Äänentoistolaitteiston käyttö edellyttää virta-avaimen kääntämistä virtalukossa joko ACC- tai ON-asentoon. Monitoiminäyttöön ilmestyy Victory-teksti.

VOL-kytkimen (+) yläosan painaminen kytkee äänetoistolaitteiston päälle, minkä jälkeen näyt-töön tulee oheisen kuvan kaltainen grafiikka.

1. Käytettävä äänilähde (FM-/AM-/LW-radiokanavat / iPod / AUX) 2. Ennakkoasetetun radiokanavan tunnus 3. Stereo-toiston tunnus 4. Kypäräpuhelimen tunnus 5. Lyhytaaltoradion kanavatunnus (ei käytössä Suomessa)

NEUVO: Virran kytkemisen jälkeen näytössä on juuri ennen virran katkaisemista käytössä ollut toiminto.

Äänen voimakkuuden säätö

VOL-kytkimen yläosaa (+) painamalla lisätään ää-nenpainetta kauittumissa tai kuulokkeissa. Kytki-men alaosan –painikkeesta vähennetään äänen-painetta. Äänilähteen valinta MODE-kytkimellä valitaan haluttu äänilähde. Näytölle ilmestyy kulloinkin käytössä olevan äänilähteen tunnus (seuraavalla sivulla).

Page 75: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

74

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO Perustoimintojen esittely Äänilähteiden tunnukset

Radiokanavan valinta

TUN-kytkintä painamalla valitaan haluttu radioase-ma. +/-napin yhtäjaksoinen painaminen virittää kuu-luviin seuraavan radioaseman. Lyhyillä painalluksilla viritin hakee 0,1 MHz:n (kHz:n) askelilla. Radiokanavan pikavalinnan ennakkoasetus

Radioon voi ohjelmoida ennakolta pikavalittavaksi 15 asemaa.

1. Pikavalinnan asetus aloitetaan valitsemalla ha-luttu radion aaltoalue (FM/MW/LW) MODE-kytkimellä.

2. Hae TUNE-kytkimellä radioasema. 3. Paina PRE-kytkintä yhtäjaksoisesti. 4. Etsi vapaa pikavalinnan paikka selaamalla

TUNE-kytkimen ylä- tai alaosaa. 5. Kun sopiva pikavalinnan paikka löytyy, paina

yhtäjaksoiseksi PRE-kytkintä. Asema tallentuu.

NEUVO: Jos pikavalintapaikka on jo käytössä, uusi pikavalinta-asetus tallentuu sen tilalle.

6. Äänentoistolaite palautuu peruskäyttöön 5 sekunnin kuluttua tai VOL-painikeella. 7. Selaa pikavalittu radioasema äänentoistolaitteen äänilähteeksi PRE-kytkimellä.

Page 76: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

75

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO Perustoimintojen esittely Äänentoiston muokkausvalikot

Äänentoiston muokkausvalikot (basso, diskantti, kanavatasapaino, kaiuttimien kytkentä) aktivoituvat painamalla yhtäjaksoisesti MODE-kytkintä. Muokkausvalikoiden aktivoiduttua haluttu säätökohde valitaan lyhyillä MODE-kytkimen painalluksilla. Äänentoiston osa-alueita muokataan TUNE-näppäimen ylä- ja alaosan (+/-) painalluksilla. Muokkausvalikoista palataan normaaliin käyttöön joko odottamalla 5 sekuntia tai painamal-la VOL-näppäintä.

Automaattisesti säätyvä äänenvoimakkuus (AVC) Äänentoistolaitteiston automaattisesti nopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuuden (AVC) toimintaherkkyyden voi säätää etukäteen. Ennakkoasetuksissa:

OFF: AVC-toiminto on pois päältä LOW: äänen voimakkuus lisääntyy nopeuden

kasvaessa vain maltillisesti MEDIUM: äänen voimakkuus lisääntyy nopeuden

kasvaessa kohtuullisesti HIGH: äänen voimakkuus lisääntyy nopeuden

kasvaessa voimakkaasti

Page 77: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

76

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO Ulkoinen mediatoistin Ulkoisen äänilähteen/mediatoistimen ohjaus

Ulkoinen mediatoistin liitetään äänentoistolaitteiston liitti-meen. Ulkoinen mediatoistin valitaan selaamalla MODE-kytkimellä valikoista AUX-toiminto. Näyttöön tulee AUX-tunnus sekä järjestelmän tunnistmana mediasoittimen tunnus (NAV / MP3 / iPod).

Äänilähteen / mediatoistimen toimintoja (kappaleiden se-laus ym.) ohjataan TUNE-kytkimen ylä- ja alaosaa painele-malla.

HUOMAA: Äänentoistojärjestelmän ohjaustoiminnot on optimoitu iPod-mediatoistimelle, jonka näyttö ja toistotoiminnot toimivat järjestelmässä. Järjestelmä ei tue ta-vanomaisten MP3-soitinten kaikkia toistotoimintoja.

iPod-ohjaustoiminnot

1. Valitse TUNE-kytkimellä haluttu soittolista. 2. Soitettavaa kappaletta voi kelta nopeasti eteen- tai

taaksepäin painamalla yhtäjaksoisesti TUNE-kytki-men ylä- tai alaosaa (+/-).

3. Nopea TUNE-kytkimen ylä- tai alaosan (+/-) kak-soisnapautus tuo näyttöön kuunneltavan soittolistan kappalelistauksen.

4. Kappalelistausta voi selata TUNE-kytkimen +/-näp-päimiä painelemalla. Valitun kappaleen nimi näkyy näytön keskimmäisellä rivillä rullaavana tekstinä. Sen toisto aloitetaan kun PRE-kytkintä painetaan.

5. Artistin, soittoliston tai levyn valitseminen tehdään PRE-kytkintä yhtäjaksoisesti pai-namalla. Kun valintavalikko tulee näyttöön, sitä selataan TUNE-kytkimellä. Haluttu artisti, soittolista tai levy valitaan painamalla PRE-kytkintä.

6. Paluu perustilaan tapahtuu MODE-kytkintä painamalla. Garmin Zumo 660 –satelliittipaikannuslaitteen MP3-toiminnot

Lisävarusteena saatava Garmin Zumo 660 – satelliittipaikannuslaite on liitettävissä äänen-toistoistojärjestelmään ja erityisen liitäntäsarjan avulla voidaan käyttää paikannuslaitteen MP3-mediatoistinta moottoripyörän äänentoistolaitteiston ohjauskytkimillä.

Paikannuslaitteen antamat ohjeet ovat aina ykkössajalla, muu mediatoisto painuu taustal-le. Paikannuslaitteen tuottama äänenvoimakkuus tulee säätää sopivaan suhteeseen muun mediatoistimen äänenvoimakkuuden kanssa. Tutustu huolellisesti paikannuslaitteen asen-nus- ja käyttöohjeisiin. Victory suosittelee seuraavia asetuksia: MASTER 100%, NAVIGA-TION 80%, MEDIA 80%.

Page 78: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

77

TEKNISET TIEDOT Victory Cross Roads ja Cross Country 2011

MOOTTORI Victory Freedom® 106 / 6 V-Twin

Tyyppi 4-tahti 50° V2

Sylinteritilavuus 1731 cm³

Sylinterimitat 101x108 mm

Puristussuhde 9,4:1

Venttiilikoneisto (hydrauliset välyksen tasaimet ja ketjun kiristin) SOHC

Venttiilejä/sylinteri 4

Jäähdytys Ilma/öljy

Polttoaineen annostelu EFI / 45 mm

Pakoputkisto 2-1-2

Sytytystulppa NGK DCBR6E

Sytytystulpan kärkiväli 0,8-0,9 mm

NESTETILAVUUDET

Polttoainetankin tilavuus 22 L

- josta varatankki 3,8 l

Moottorin öljytilavuus/öljynvaihdossa 4,75 l / 4,25 l

VOIMANSIIRTO

Toisioveto Hammashihna

Vaihteet 6

Ensiöveto Rattain, 1,49:1

Vaihteiston välitykset: 1 3,13:1

2 2,02:1

3 1,50:1

4 1,20:1

5 1:1

6 (ylivaihde) 0,87:1

Toisiovedon välityssuhde 2,12:1

Kytkin Märkä, monilevyinen

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Laturin teho Max 48 A

Akku 12V 18Ah

Ajovalopolttimo H11

Pysäköintivalo 12V 5W W5W

Taka/jarruvalopolttimo, vilkut, rekisterikilven polttimo LED, huoltovapaa

Polttimo, merkki/varoitusvalot LED, huoltovapaa

SULAKKEET

Moottori, moottorin ohjausjärjestelmä 15 A

Polttoainepumppu/sytytyspuola 15 A

Valot 20 A

Vilkut, äänimerkki 10 A

Sytytys 10 A

Pääsulake 20 A

Lisävarusteet (radio Cross Country) 25 A

Page 79: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

78

TEKNISET TIEDOT Victory Cross Roads ja Cross Country 2011

MITAT Cross Roads

Cross Country

Ajoneuvon pituus 2 650 mm

- leveys 914 mm 995 mm

- korkeus 1 430 mm 1 351 mm

Istuinkorkeus 668 mm

Akseliväli 1 670 mm

Etuhaarukan kulma 29°

Etuhaarukan jättö 142 mm

PAINO

Kuivapaino (takalaukku) 338 kg 347 (363) kg

Paino tankki täynnä ajokunnossa 354 kg 363 (380) kg

Suurin sallittu kokonaismassa 617 kg

Kantavuus 263 kg 254 (239) kg

Akselipaino, edessä 209 kg

- takana 408 kg

RENKAAT JA VANTEET

Etuvanne 18 x 3.5

Takavanne 16 x 5.0

Eturengas (Dunlop Elite 3) 130/70-18 63H Radial

Takarengas (Dunlop Elite 3) 180/60-16 80H Radial

RUNKO JA JARRUT

Tyyppi Selkäputkirunko alumiinia

Etujousitus Teleskooppihaarukka, 43 mm putket

Takajousitus Alumiininen keinuhaarukka, monovaimennin, paineilmasäätö

Jousituksen liikevara etuhaarukka 130 mm

Jousituksen liikevara takahaarukka 120 mm

Etujarru 2x 300x5 mm levy

Etujarrusatula 4-mäntäinen

Takajarru 300x7 mm levy

Takajarrusatula 2-mäntäinen

Page 80: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

79

HUOLTOMERKINNÄT

800 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

8000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

16000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

24000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

32000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

40000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

Page 81: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

80

HUOLTOMERKINNÄT

48000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

56000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

64000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

72000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

80000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

88000 km Huoltopiste Huollon suorittaja Huomautuksia

Mittari-lukema

Allekirjoitus

Page 82: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

81

2011 VICTORY HUOLTOTUOTTEET

NRO MOOTTORIÖLJYT

2877269 1 L 20W-40 Victory semisynteettinen moottoriöljy

2873551 Öljynvaihtopaketti (sis. 6 x 1 qt 20W-40 öljy ja öljynsuodatin)

ISKUNVAIMENNINÖLJYT

2872185 1 Qt Takaiskunvimenninöljy, kaikki mallit

2877421 1 Qt Hammer/Kingpin 09-11 etu-iskunvaimenninöljy

2874568 1 Qt Vegas/Jackpot etu-iskunvaimenninöljy

MUUT HUOLTOTUOTTEET

2877268 125 ml Carbon Clean Plus - polttoaineen lisäaine

2877270 125 ml jarruneste DOT-4

Page 83: Omistajan käsikirja 2011 · Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. ... huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden

VICTORYN OMISTAJA

TIESITKÖ...

ALKUPERÄISVARAOSIA

Tämä merkki takaa Sinulle palvelun, laadun ja takuun.

Alkuperäisvaraosia saat ainoastaan valtuutetuilta Victory-jälleenmyyjiltä. Maahantuoja: Brandt-Polaris Oy, Tuupakantie 7 C, 01740 VANTAA

www.polaris.brandt.fi