opetussuunnitelmasta opettajille mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi opetussuunnitelmasta...

of 35 /35
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen, Pirjo Sinko, Liisa Jääskeläinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Author: lamque

Post on 02-Mar-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi?

EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen, Pirjo Sinko, Liisa

Jääskeläinen ja Arja-Sisko Holappa

Opetushallitus

Page 2: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Verkkosivut: oph.fi/ops2016

Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Page 3: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

LAIT, ASETUKSET

PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

OPETUS JA OPISKELU

OPPIMINEN

Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmässä

Page 4: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetussuunnitelman merkitys

Perusopetuslaki 30§ 1 mom. • Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus

saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Page 5: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetussuunnitelman perustemuutosten taustalla

Valtioneuvoston asetuksen muutos 28.6.2012 • Tavoitteet ja tuntijako

Perusopetusasetuksen muutos 28.6.2012 • Eri vuosiluokkien vähimmäistuntimäärät muuttuvat

Perusopetuslain muutokset • Työrauhaa koskevien pykälien uudistaminen 30.12.2013 • Ei muutoksia oppiaineisiin

Opiskeluhuoltolaki 30.12.2013 • Muutokset opetussuunnitelmaan jo 1.8.2014

Page 6: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Uudistuvat opetussuunnitelmat

Yleissivistävä koulutus Esiopetus X Perusopetukseen valmistava opetus (uudistettu 2009) Perusopetus X Lisäopetus X Aikuisten perusopetus X Lukiokoulutukseen valmistava koulutus X Lukiokoulutus Aikuisten lukiokoulutus Taiteen perusopetus

Page 7: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Miksi muutosta tarvitaan?

Page 8: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Koulua ympäröivä maailma muuttuu

Teknologia

Tiedon määrä ja luonne

Ilmastonmuutos, luonto

Talous

Työn luonne

Väestö

Yhteisöjen monimuotoisuus

Lasten ja nuorten kasvuympäristö

Koulu

Page 9: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Miksi uudistumista tarvitaan?

Miksi? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä

Mitä? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja sivistyksen sisältö muuttuu

Miten? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria on tarpeen pohtia

Page 10: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Muutos antaa mahdollisuuden

miettiä työn lähtökohtia, tavoitteita,

toteuttamista…

Page 11: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetussuunnitelman perusteiden laadinta

Page 12: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Uudistuksen ydin

Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka • edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta • vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten

kanssa • edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii

hyvästä osaamisen tasosta • luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?

Mitä? Miten? Miksi?

Page 13: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Mikä muuttuu? Opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan • arvoperusta ja tehtävä

Oppimisen ja osaamisen määrittely • oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-

alainen osaaminen

Tapa toimia • toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen

Perusopetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen • vuosiluokkakokonaisuudet, monialaiset

oppimiskokonaisuudet

Page 14: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Miten puhaltavat oppiaineiden ja oppimisen uudet tuulet?

Page 15: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Oppiminen ja osaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa

Oppilas on aktiivinen toimija. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva palaute ja ohjaus kannustavat oppilasta oppimaan.

Page 16: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Oppimisympäristöjä koskevat näkökulmat

Huomioitavaa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ulko- ja sisätilojen lisäksi luonto ja rakennettu ympäristö tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet

Page 17: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työtapojen valinnan lähtökohdat

Lähtökohtana oppimiskäsitys ja tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen edistäminen Motivaation vahvistaminen Eriyttäminen ja työtapojen valinta Eheyttäminen ja työtapojen valinta Yhteisöllisen oppimisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen

Page 18: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Mitä ihmettä on monilukutaito laaja-alaisena osaamisena?

Page 19: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Kulttuurinen osaaminen,

vuorovaikutus ja ilmaisu

Monilukutaito

Tieto- ja viestintä-

teknologinen osaaminen

Työelämä- taidot ja yrittäjyys

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Ajattelu ja oppiminen

Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen

Perusteluonnos 24.1.2014

Page 20: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Laaja-alainen osaaminen: monilukutaito

Tavoite: kehittää lasten ja nuorten erilaisten viestien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja jatkumona esikoulusta läpi elämän; edetään perustaidoista laaja- alaisuuteen Haaste: Tietoa voidaan tuottaa ja esittää monikanavaisesti: sanallisesti, kuvallisesti, äänellisesti, numeerisesti ja kinesteettisesti ja näiden yhdistelmien avulla.

Page 21: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Pääkäsitteen määrittelyä ja etsintää Monilukutaito-käsitteeseen kuuluu aikamme monet erilaiset lukutaidot, tulkitsemisen ja tuottamisen taidot – pohjana laaja tekstikäsitys Pääkäsitteen etsintää (laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot / tekstikäytänteet, monilukutaito, uudet lukutaidot, digitaalinen lukutaito, literacy, multi-literacy, numeracy, multimodala färdigheter, multilitteraciteten) Käsite kattaa kirjoitetun tekstin lukutaidon,, kuvanlukutaidon, numeraalisen/matemaattisen lukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon

Page 22: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Laaja tekstikäsitys

Monilukutaito perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat olla muun muassa

puhuttuja kirjoitettuja auditiivisia/äänellisiä visuaalisia/kuvallisia audiovisuaalisia painettuja analogisia digitaalisia.

Page 23: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Kuka opettaa ja miten? Kuuluu kaikkiin oppiaineisiin: kullakin tiedonalalla on omat sille tyypilliset tavat välittää ja tuottaa tietoa Opetuksessa edetään arkikielen hallinnasta kohti tiedonalojen käsitteellistä kieltä Liittyy ajatteluntaitoihin: kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, arvioida ja arvottaa tietoa Hyödynnetään uudistuvaa teknologiaa mutta opitaan myös perinteisiä käsin harjoitettavia viestintätaitoja Vapaa-ajan tekstit, informaali oppiminen ja ilo mukaan monilukutaitoon

Page 24: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Toimintakulttuuri – millainen voisi olla koulu oppivana yhteisönä?

Page 25: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat

Lait, asetukset, opetussuunnitelman perusteet, omat suunnitelmat ja päätökset Johtaminen ja työn organisointi Ammatillisuus Pedagogiikka Vuorovaikutus ja ilmapiiri Oppimisympäristöt

Page 26: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Toimintakulttuuri on yhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia

Ilmenee käytäntöinä Monet asiat kirjoitettuja ja tiedostettuja, jotkut tiedostamattomia ja tahattomia Vaikuttaa sen piirissä oleviin, mm. aikuisten vuorovaikutus- ja kielenkäyttömallit Tärkeätä tehdä kaikki toimintakulttuurin osatekijät tiedostetuiksi ja korjata niitä, jos tarpeen Kehittämisen edellytyksenä luottamusta rakentava ja kaikkia osallistava keskustelukulttuuri

Page 27: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa

Oppiva yhteisö

Hyvinvointi ja turvallinen

arki Vuorovaikutus

ja monipuolinen työskentely

Kulttuurinen moninaisuus

ja kielitietoisuus

Osallistuminen ja

demokraattinen toiminta

Vastuu ympäristöstä

ja tulevaisuuteen

suuntautu-minen

Paikallinen

Page 28: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja vaikuttaminen valtakunnallisiin

perusteisiin

Page 29: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan)

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä

Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä ennen 1.8.2016 siten, että syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen

Page 30: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perustetyöhön voi vaikuttaa!

Opetushallitus pyytää opetuksen järjestäjiltä palautteen esi-, perus- ja lisäopetuksen perusteista ja OPS 2016 -verkkosivuilla on avoin kommentointi kolmesti valmisteluprosessin aikana • Marraskuu 2012: yleiset linjaukset • Syyskuun alku 2013: esiopetus • Huhtikuu 2014: perusopetus ja lisäopetus

Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään viralliset lausunnot uusista opetussuunnitelman perusteista • Esiopetus: loppukevät 2014 • Perusopetus ja lisäopetus: alkusyksy 2014

Page 31: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Opetussuunnitelmatyön ytimessä

Opetussuunnitelmaprosessissa on mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti: • Missä ollaan nyt? • Mistä halutaan pois? • Mitä kohti halutaan mennä? • Mitä pitäisi tehdä?

Page 32: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Paikallisesti ratkaistavia asioita

Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan

Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain

Page 33: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

ePerusteet – uusi työkalu

Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa ePerusteet Opetussuunnitelman perusteiden teksti muodostuu kahdesta osasta • normiosa • tukiaineisto

Työkalua voidaan käyttää myös paikallisessa työssä

Page 35: Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja … ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelmasta opettajille Mikä muuttuu ja miksi? EDUCA 25.1.2014 Irmeli Halinen, Eija Kauppinen,

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Kiitos!