ordina lean six sigma

Download Ordina Lean Six Sigma

Post on 01-Jun-2015

247 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Continu verbeteren van uw bedrijfsprocessen

TRANSCRIPT

  • 1. ORDINALEAN SIX SIGMAContinu verbeteren van uw bedrijfsprocessen

2. CONTINU VERBETERENDOE JE MET ORDINAUw klanten beter bedienen n kosten reduceren lijken tegenstrijdige doelen.Dat zijn het echter niet. Uw organisatie hoeft enkel de juiste dingen te doen,op de juiste manier. Wat de juiste dingen zijn? Luister naar uw klanten.En de juiste manier? Daar helpt Ordina u bij met Lean Six Sigma.Met Lean Six Sigma verhoogt u het bedrijfsresultaat door Uw voordeelzeer nauwkeurig aan klantverwachtingen te voldoen.In zes maanden tijd kunt u al belangrijke verbeteringenDe prestaties van uw bedrijfsproces bepalen de tevreden-realiseren door de goede dingen op de juiste manierheid van uw klanten en daarmee uw bedrijfsresultaat.te doen. En van onze opdrachtgevers zag de klant-tevredenheid met 40% toenemen en realiseerde gelijk-Met Lean Six Sigma heeft u de mogelijkheid uw bedrijfs- tijdig een kostenbesparing van meer dan 30%. Met Leanproces structureel te verbeteren. Metingen zijn daarinSix Sigma kunt u ook deze winst behalen. In tweebelangrijk. Daarmee kunt u het gedrag van processen jaar wordt uw bedrijf een self supporting Lean Six Sigmaecht analyseren en vaststellen wat de kernoorzaak van een bedrijf en verwerven uw medewerkers waardevolleprobleem is. Het wegnemen van de kernoorzaak baant de Lean Six Sigma kennis.weg voor de oplossing. Hierin is Lean Six Sigma uniek.De valkuil van veel projecten is dat er te snel in oplossin-Samengevat is uw voordeel dat uw klanttevredenheidgen wordt gedacht. Hierdoor blijft het gewenste resultaat aantoonbaar omhoog gaat, uw kosten lager worden en deuit en gaat veel geld en energie verloren. Met Lean Six doorlooptijd van uw bedrijfsproces substantieel afneemt.Sigma blijft deze teleurstelling u bespaard. Bovendien is deLean Six Sigma methodiek branche- onafhankelijk.De Lean Six Sigma diensten die Ordina haar klantenaanbiedt zijn: Uitvoering van Lean Six Sigma projecten door OrdinaContinuverbeterenBlack Belts en Green Belts. Trainingen op diverse niveaus: Black Belt training; GreenBelt training; Yellow Belt training; Management training(workshop). Ondersteuning en advisering bij implementatie van uw IN ZES MAANDEN TIJD DE KLANT-Lean Six Sigma programma. Coaching van Black Belts en Green Belts in uw projectenTEVREDENHEID MET 40% LATENdoor een Ordina Master Black Belt. STIJGEN EN EEN KOSTENBESPARING VAN MEER DAN 30% REALISEREN. 3. Concrete resultaten van een GDR-sessieWaarom Ordina? Ordina kent veel aandacht voor de menselijke factorOrdina biedt een verbeteraanpak die de belangrijkste (Change Management) bij het implementeren vanvalkuilen bij verbeter- en dus veranderprogrammas ver-verbeteringen. Hierdoor worden resultaten echt verankerdmijdt door een op uw bedrijf toegesneden combinatie vanin de organisatie en is de verandering structureel;verandermanagement, verbetermethodieken, begeleiding Ordina heeft een groot eigen team van Lean Six Sigma& training, programmamanagement en communicatie. specialisten in huis, waaronder ervaren Master Black Belts, Black Belts, Green Belts en Change ManagementWij verschuilen ons niet achter jargon en maken zaken niet specialisten, die dezelfde taal spreken en een eenduidigeonnodig ingewikkeld. Wij beschikken over senior adviseursaanpak garanderen;met jarenlange ervaring in het verbeteren van bedrijfs- Ordina heeft Lean Six Sigma opleidingsmateriaal ont-processen en resultaten, die als geen ander bekend zijnwikkeld dat is toegesneden op Nederlandse bedrijven enmet de noodzakelijke aandacht voor de menselijke factorde Nederlandse bedrijfscultuur;bij verandering. Naast kennis van de methode en veranderkunde is in de opleidingen de Fun-Factor belangrijk, waardoorOrdina heeft een bewezen trackrecord in het begeleiden verbeteren en veranderen ook echt leuk wordt.van bedrijven bij het implementeren van Lean Six Sigma.Hierbij zijn de volgende succesfactoren naar voren Meer weten?gekomen: Wij maken graag een afspraak met u om de toegevoegde Ordina laat klanten de methodiek zelf leren en onder waarde van onze dienstverlening naar uw situatie tebegeleiding van coaches meteen toepassen. Hierdoor vertalen.kunnen verbetertrajecten uiteindelijk geheel zelfstandigworden uitgevoerd en wordt Lean Six Sigma een way ofRodney Schaapworking;Telefoon: 030 663 75 00 E-mail: leansixsigma@ordina.nl 4. Over OrdinaOrdina werkt binnen de Benelux aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunendeapplicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en hetaandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index.OrdinaRingwade 13439 LM NieuwegeinPostbus 71013430 JC NieuwegeinTelefoon: +31(0)30 663 70 00www.ordina.nl

Recommended

View more >