osaaminen näkyväksi työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · oman osaamisen arviointi...

of 41 /41
Inka Ukkola – TJS Opintokeskus Osaaminen näkyväksi – Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen

Upload: others

Post on 19-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Inka Ukkola – TJS Opintokeskus

Osaaminen näkyväksi – Työssä hankitun osaamisen

tunnistaminen

Page 2: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● AKAVAn ja STTK:n yhteinen

palveluorganisaatio, joka tarjoaa

koulutus-, kehittämis- ja

kulttuuripalveluja jäsenliitoille ja

yhdistyksille

Toiminta

● Koulutukset,

koulutustarvekartoitukset mm.

henkilöstön edustajien koulutus

● Kehityshankkeet liitoissa

● Myönnämme TJS-tukea

TJS Opintokeskus

Page 3: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Tavoitteet

● Oppia ymmärtämään osaamisen yhteisöllinen luonne

● Saada välineitä oman osaamisen tunnistamiseen ja dokumentoimiseen

● Vaihtaa näkökulmaa puuttuvasta osaamisesta työssä näytettyyn osaamiseen

Page 4: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Virittäytyminen

● Mitä tunteita oman osaamisen arvioiminen herättää

Page 5: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään,

mitä kaikkea osaamista itsellä on

● Tuntuu, että oman osaamisen puutteet on helpompi nähdä kuin ne

vahvuudet, joita pitäisi työnhaussa esitellä

● On liiankin helppo olla itsekriittinen

● Osaamisen sanoittaminen ja kiteyttäminen on vaikeaa

● Vanheneeko osaaminen? Miten esitellä työnhaussa osaamista, jos siihen

liittyvästä työkokemuksesta on aikaa?

● Arviointitilanne vaikuttaa tunteisiin. Vaikeinta osaamisesta kertominen

lienee haastattelussa, missä myös onnistuminen olisi tärkeintä.

Osaamisen arvioinnista koettua

Page 6: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● ”Osaisitko vähän neuvoa…”

● Saman työyhteisön jäsenet tunnistavat yleensä vaivatta kaikkien muiden työyhteisön jäsenten osaamista

– paitsi omaansa.

Miten osaamista tunnistetaan työpaikalla?

Page 7: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Mikä on työssä vaikeaa?

● Haasteet, joista työntekijä kuitenkin vielä suoriutuu, piirtävät näkyviin hänen osaamisensa rajoja.

Page 8: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Kertoja kuvaa todella vaikean tilanteen työssä, josta kertoja ei heti tiennyt, kuinka siitä selviää. Hän ei kerro, miten sen ratkaisi.

2. Toiset (1-2 hlöä) pohtivat, miten olisivat itse tilanteen ratkaisseet.

3. Kertoja paljastaa, miten tilanteen ratkaisi.

4. Mitä osaamista kertoja osoitti? Kirjataan

5. Vaihdetaan kertojaa.

Oma osaaminen tutuksi ja näkyviin

Page 9: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Mitä näistä taidoista opetettiin koulussa?

● Riippuen siitä, millaisia haasteellisia tilanteita analysoitte, nousee esiin erilaista osaamista.

– Jos pohditte jonkin kehittämishankkeen ongelmakohtia, löydätte kehittämisprosessin hallintataitoja.

– Jos kohteena ovat asiakastilanteet, löytyy vuorovaikutustaitoja...

Mitä osaamista löytyi

Page 10: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Taito löytää hyviä yhteistyökumppaneita

● Neuvottelutaito

● Jämäkkyys

● Sparraus- tai coachingosaaminen

● Suostuttelutaito

● Taito osata vakuuttaa

● Taito hallita kokonaisuuksia

● Projektinjohtamistaito

● Kielitaito

● Kulttuurin tuntemus

Osallistujista löytynyttä osaamista 1/3

Page 11: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Verkostoitumistaito

● Päättelykyky

● Periksi antamattomuus

● Vastuunotto

● Kommunikointitaidot

● Muutosjohtajuus

● Liiketoimintaprosessien automatisointiosaaminen

● Psykologinen pelisilmä

● Kyky ratkaista ihmisten välisiä ristiriitoja

● Priorisointikyky

Osallistujista löytynyttä osaamista 2/3

Page 12: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Kompromissitaidot

● Empatiakyky

● Palvelualttius – isolla sydämellä

● Luovuus

● Tiedon etsintä

● Kekseliäisyys, innovointi

● Ongelmanratkaisutaidot

● Kokonaisuuksien hallinta

Osallistujista löytynyttä osaamista 3/3

● Taito osta löytää tukea

● Kyky tunnistaa, milloin tarvitsee tukea

● Ajanhallintataidot

● Yhteistyötaidot

Page 13: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Osaaminen ilmenee sosiaalisessa toiminnassa: työyhteisössä, oppilaitoksissa, harrastuksissa, perheen tai ystävien kesken…

● Siksi sitä myös tunnistetaan yhdessä

● Meidät on monesti opetettu vain arvioimaan lähinnä itseltä puuttuvaa osaamista

Osaaminen on yhteisöllinen asia

Page 14: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Mitä työnantajat odottavat

Page 15: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Vastaat nimettyjen kausisopimusnimikkeiden strategisesta hankinnasta. Tehtäviisi kuuluvat muun muassa kausisopimusten kilpailuttaminen, toimittajaneuvottelut, sopimusten teko ja niiden jalkauttaminen sekä aktiivinen toimittajayhteistyön kehittäminen. Teet tiiviisti yhteistyötä eri liiketoimintayksiköiden ja alueellisten hankintaorganisaatioiden kanssa ja kehität yhteistyötä eteenpäin. Lisäät Skanskan kilpailukykyä niin tunnistamalla uusia kansainvälisiä toimittajia kuin kehittämällä koko toimitusketjua. Tuet nimettyjen nimikkeiden ja tuotteiden asiantuntemuksellasi projektien hankintatoimea ja osallistut aktiivisesti keskeisten projektien tarjoustoimintaan jo hankekehitysvaiheessa. Työskentelet innostuneessa tiimissä ja teet laajaa yhteistyötä sekä Skanska Suomen eri yksiköiden että pohjoismaisten kollegojesi kanssa.

Lähde: uranus.fi – ruutukaappaus 18.12.2015

Page 16: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoista koulutusta (tekninen tai kaupallinen)

● vahvaa ymmärrystä hankinnan teoriasta sekä siihen liittyvästä keskeisestä käytännön

osaamisesta (mm. toimitusketjun johtaminen ja hallinta, kilpailutusprosessi,

sopimustekniikka ja toimittajien kehittäminen)

● vähintään kolmen vuoden kokemusta ja näyttöä käytännön hankintatoimesta sekä

operatiivisella että strategisella tasolla

● hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää esiintymis- ja vaikuttamiskykyä

● itsenäistä työskentelyotetta ja tiimityöskentelytaitoja

● rakennustekniikan ja -tuotteiden tuntemusta

● sujuvaa suomen ja englannin kielitaitoa (suullinen ja kirjallinen).

Arvostamme

Page 17: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Lähde: uratie.fi – ruutukaappaus 18.12.2015

We are looking for experienced Project Managers to Neste ICT function to lead successful ICT projects as a part of Neste development portfolio. You are one key person to ensure project success and to achieve business benefits. Position doesn’t include direct supervisor responsibility, but to be successful in this position you should be able to lead your network, both Neste and vendors.

Page 18: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● We expect you to have strong project know-how and experience of leading projects in different work environments. You know the success factors of an ICT project, and you are able to lead a project and develop project work based on your know-how. In addition, we expect you to understand system development in different phases and in different ways. We appreciate experience of challenging and international ICT projects.

● You have to be able to understand the big picture and recognize essential matters. You are capable of leading project staff in hectic environment and you are cooperative and always aiming to find a solution to problems. You can make decisions and communicate clearly in both Finnish and English. You must also be able to document complex issues.

Page 19: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot

2. Motivaatiokvalifikaatiot

3. Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot

4. Mukautumiskvalifikaatiot

5. Innovatiiviset kvalifikaatiot

Väärälän kvalifikaatioluokittelu:

Ammattikoulutus ja kvalifikaatiot. 1995. väitöskirja

Page 20: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Elämänhallintataidot

● Osaamisen hallintataidot

● Tiedonhallintataidot

● Verkostoitumistaidot

Jyrki J. Kasvin osaamislajittelu

Lähde: Jyrki J. Kasvi: Teknologian muutos, työmenetelmien

kehittyminen ja osaamistarpeet, esitelmä 2.2.2005

Page 21: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Työ, perhe ja elämä Lähde: Jyrki J. Kasvi: Teknologian muutos, työmenetelmien

kehittyminen ja osaamistarpeet, esitelmä 2.2.2005

Page 22: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. suunnitelmallisuus

2. oman elämän hallinta

3. oppimistaidot

4. joustavuus.

Emma Berg: akateemisten generalistien parhaat avut

Emma Berg: Sopiva maisteri. Kansainvälistyvä korkeakoulutus ja

työelämän vaatimukset työnantajan silmin. Pro gradu –työ 2010.

Page 23: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Kehittymisosaaminen

2. Tiedonhankintataidot

3. Yhteistyötaidot

4. Työvälineiden käyttöosaaminen

5. Laatuosaaminen

Ruotsin työvoimaviranomaisten jaottelu

6. Suunnitteluosaaminen

7. Vuorovaikutusosaaminen

8. Esteettinen osaaminen

9. Suoriutumisosaaminen

10. Eettinen osaaminen

Lähde: Ruotsalaiset validointikeskusten kotisivut, 2008

Page 24: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Digitaalinen lukutaito.

● Hallittava uusia tiedon luonnin välineitä.

● Työn ja elämän hallinnan taidot.

● Hallittava työn uusia muotoja.

● Verkosto-osaaminen.

● Osattava toimia osaamisyhteisöissä

Osaamisen vaatimukset muuttuvat

● Osaamisen rakentamisen taidot.

● Erityisosaamista monipuolisesti.

● Refleksiivisyys ja arvo-osaaminen.

● Kriittinen tarkastelu ja nopeat johtopäätökset.

Järvensivu ja Alasoini: Työpoliittinen aikakauskirja 3/2012

Page 25: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Osa

amis

en

arv

ioin

nin

käs

itte

itä:

● Ajan käytön hallinta

● Itsensä johtamistaito (kyky johtaa omaa työtään)

● Kyky oppia uutta

● Oma-aloitteisuus

● Kyky nähdä tulevaisuuden tarpeita

● Tiedon hallinta ja hyödyntäminen

● Kyky hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia

● Luovuus

● Vastuunotto

● Riskinottokyky

● Muutosvalmius

● Riskienhallinta- ja turvallisuusosaaminen

● Paineensietokyky

● Ennakointiosaaminen

● Päätöksentekotaito

● Vuorovaikutustaito

● Yhteistyötaidot

● Kuuntelutaito

● Suullinen viestintätaito

● Kirjallinen viestintätaito

● Kielitaito

● Tiedon ja osaamisen jakaminen

● Kyky kohdata eri kulttuureista tulevia

● Verkostoitumisen osaaminen

● Ihmisten johtaminen

● Suunnittelu- ja organisointitaito

● Osaamisen johtaminen

● Taito hallita ristiriitoja

● Ongelmaratkaisutaito

● Projektiosaaminen

● Tietotekniikan työvälineiden osaaminen

● Talouden osaaminen

● Markkinaosaaminen

● Toimintamalliosaaminen

● Prosessien johtaminen

● Brändiosaaminen

● Laatuosaaminen

● Kansallisen lainsäädännön tuntemus

● Yrittäjyys

● Markkinointiosaaminen

● Logistinen osaaminen

● Ulkomaankaupan osaaminen

● Tutkimusosaaminen

● Tuotekehitysosaaminen

● Palveluosaaminen ja palveluketjun kokonaisuuden hallinta

● Myyntityö- ja asiakaspalveluosaaminen

● Kyky sopeutua työyhteisön sääntöihin

● Kyky toimia organisaation arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan

● Digitaalinen lukutaito

Page 26: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Osaaminen on abstrakti käsite.

● Osaamista itsessään ei näe, mutta osaaminen konkretisoituu siinä, miten työtä on tehty.

● Kun puhut osaamisestasi, puhut siis siitä, miten olet käytännössä toiminut.

Osaamisen todentaminen

Page 27: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Osaaminen on sitä, mitä tarvitaan, jotta saa työssään tuloksia aikaan.

● Osaamista voidaan hankkia opiskelun, työnteon, harrastusten tai yleensä elämänkokemuksen kautta.

● Joskus osaaminen on sidoksissa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten paineensietokykyyn tai riskinottohaluun.

Mitä on osaaminen?

Page 28: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Mitä osaamista – missä näkyy

Henkilökohtaiset ominaisuudet & yleiset

työelämätaidot

Koulutus / erikoistumisala

Työkokemus

Tunnollisuus, vastuullisuus, tulee helposti toimeen muiden kanssa

Tradenomi

Tuntee matkailualaa

Entinen juniorivalmentaja,

osaa kuunnella

Page 29: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit

Edgar Schein

Page 30: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit 1. Tämän ankkurin vetämä ihminen haluaa organisoida toisten työtä. Jotkut pitävät johtamisesta vallan ja vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi. Jotkut taas haluavat esimiestyöhön ihmissuhdetaitojensa vuoksi.

Edgar Schein

Page 31: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit 2. Ammatillinen ankkuri tuo tyydytystä tekemisen ja osaamisen kautta, eikä niinkään aseman kautta. Tätä ankkuria kutsutaankin usein käsityöläis- tai insinööriankkuriksi.

Edgar Schein

Page 32: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit 3. Tämä ankkuri on tyypillinen asiantuntijatehtävissä työskenteleville. He haluavat tehdä työnsä mahdollisimman itsenäisesti.

Edgar Schein

Page 33: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit

4. Luovuusankkuri houkuttelee ihmisiä itsenäisiksi yrittäjiksi ja keksijöiksi. Projektien suunnittelu ja vetäminen voi olla palkitsevaa. Joillekin on myös tärkeää jättää jälkeensä jotain näkyvää.

Edgar Schein

Page 34: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit 5. Tämä ankkuri saattaa vaikuttaa jo koulutuksen valintaan. Työ on lähinnä toimeentulon hankkimista, ei haluta ottaa haasteita tai suuria riskejä. Työn pitää olla sellainen, josta pääsee irti sulkemalla työpaikan ovi.

Edgar Schein

Page 35: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit 6. Henkilö haluaa auttaa muita ja tehdä hyvää ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Tätä työtä löytyy keskimääräistä enemmän yleishyödyllisistä järjestöistä. Työstä voi tehdä mielekkään myös se, että pääsee tukemaan ja auttamaan työtovereitaan.

Edgar Schein

Page 36: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit

7. Tämä ankkuri on osittain tullut johtajuusankkurin tilalle. Monet haasteiden etsijät ovat urallaan erittäin liikkuvia. Kun yksi työ on opittu, siirrytään kokonaan erilaisiin tehtäviin.

Edgar Schein

Page 37: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

1. Johtajuus

2. Ammatillisuus

3. Itsenäisyys

4. Luovuus

5. Turvallisuus

6. Palveluhaluisuus

7. Haasteiden hakeminen

8. Elämän kokonaistasapainon etsiminen

Ura-ankkurit

8. Tämän ankkurin valitsevan elämässä tilaa pitää olla myös perheelle ja yksityiselämälle työn lisäksi. Työn antoisuus on tärkeää, mutta sisältö voi olla melkein mitä tahansa.

Edgar Schein

Page 38: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Miten osaamista voi dokumentoida?

● Tallentamalla

asiakaspalautteita tai

muistioita

● Kirjaamalla tilanteita ja

esimerkkitapauksia muistiin

● Pyytämällä (kirjallista)

palautetta työkavereilta,

esimiehiltä, harrastusseuran

jäseniltä,

yhteistyökumppaneilta…

● ?

Page 39: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● Muistellaan kerrottuja esimerkkejä

● Kirjoittakaa yksi yhdelle keskusteluryhmän jäsenelle: mitä keskustelukumppanin osaamisesta jäi mieleen – käyttäkää kokonaisia lauseita

Mitä osaamista tänään löytyi

Page 40: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

● N.N. on suoriutunut vaativista tehtävistään ammattitaidolla, yhteistyökykyisesti, vastuullisesti ja luovasti.

● A.A. hoiti tehtäviään määrätietoisesti ja ripeästi. Hän oppii nopeasti erilaisia kehittämisprosesseja ja pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen työtoveri.

● T.T. on työssään on osoittanut laajaa oppialansa hallintaa, taitoa soveltaa oppimaansa ja kykyä esittää asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi. Hänen myönteinen asenteensa työhön on ilahduttanut sekä henkilökuntaamme että yhteistyökumppaneitamme.

Käytännön esimerkkejä:

Page 41: Osaaminen näkyväksi Työssä hankitun osaamisen …...2016/01/13  · Oman osaamisen arviointi edellyttää harjoittelua, pitää oppia näkemään, mitä kaikkea osaamista itsellä

Hyvää kotimatkaa

Inka Ukkola: (09) 229 3030 [email protected]

Lataa PDF-julkaisu: www.opinovi.fi