osnovne tehniČke karakteristike vodovodnog sustava opĆine konjic

of 36 /36
Opće karakteristike vodovoda općine Konjic UVOD Grad Konjic se proteže duž obale rijeke Neretve, a okružuju ga obronci planina Bjelašnice i Prenja. Nadmorska visina se kreće od 270 do 320 m n.m. Konjic ima umjerenu kontinentalnu klimu sa srednjom godišnjom temperaturom od 9,5 o C. Minimalna godišnja temperatura iznosi O o C. Sjeverozapadno, počevši od samog grada, nalazi se Jablaničko jezero. Uže gradsko područje ispresjecano je potocima i rijekama, od kojih su najznačajnije rijeke Neretva i Trešanica, te potoci Tuščica, Orašje, Radava, Drecelj i Suhi Dol koji su većinom regulirani. Kroz Konjic prolazi magistralni put M17 Sarajevo-Mostar, kao i željeznička pruga. U gradu živi 13 800 stanovnika, a općina broji 33 650 stanovnika.

Author: nikolina-josipovic

Post on 15-Feb-2015

200 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vodosnabdjevanje

TRANSCRIPT

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

UVODGrad Konjic se protee du obale rijeke Neretve, a okruuju ga obronci planina Bjelanice i Prenja. Nadmorska visina se kree od 270 do 320 m n.m. Konjic ima umjerenu kontinentalnu klimu sa srednjom godinjom temperaturom od 9,5 oC. Minimalna godinja temperatura iznosi OoC. Sjeverozapadno, poevi od samog grada, nalazi se Jablaniko jezero. Ue gradsko podruje ispresjecano je potocima i rijekama, od kojih su najznaajnije rijeke Neretva i Treanica, te potoci Tuica, Ora je, Radava, Drecelj i Suhi Dol koji su veinom regulirani. Kroz Konjic prolazi magistralni put M17 Sarajevo-Mostar, kao i eljeznika pruga. U gradu ivi 13 800 stanovnika, a opina broji 33 650 stanovnika.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

GRADSKI VODOVOD KONJICJKP Konjic, osnovano je1990.g., kao poduzee sa punom odgovornosti, u cilju pruanja usluga vodosnabdjevanja graana i drugih potroaa u Opini Konjic. Jezgro poduzea ini gradski vodovod Konjic, u sklopu kojeg se nalazi vodovodni s. Bijela, te sistemski odvojeni vodovodi: Vodovodni s. elebii, Vodovodni s. Buturovi polje i Vodovod Borako jezero. Gradski vodovod Konjic je izgraen 1960.g., zahvatom vrela Ljuta od 168 l/s. Sustav je gravitacioni, a rezervoar Klipanovac je zapremine 1 700 m3. Ovaj vodovod snabdjeva 15 500 stanovnika, privredu i ostale potroae u gradu Konjicu i ire. Duina magistralnog cjevovoda od vrela do rezervoara je 4 950 m, profila 450.Pritisak u gradskoj mrei se kree od 1 4 bara. U sklopu ovog gradskog vodovoda 1998.g. je izgraen i puten u rad novi vodovod Konjic, tzv. Sjeverni Prsten . Kapacitet novog rezervoara iznosi 3 400 m3 . Vodovod Bijela je izgraen 1983.g. zahvatima Crnog vrela i Ribnjaka to skupa daje koliinu od 46 l/s, koja se gravitacionim sistemom vodi do rezervoara kapaciteta 700 m3 . Duina cjevovoda ovoga sistema je 10 185 m, a pritisak u mrei iznosi 3 6 bara.Broj korisnika, koji ovaj vodovod snabdjeva, je 3 900 stanovnika i dvije tvornice. Podjela kompletnih vodoopskrbnih mrea Konjic ili njihovih dijelova mogua je po nekoliko kriterija: 1) Materijalu izvedbe: lijevano eljezne, eline, azbest cementne, plastine PEHD,PVC 2) Funkciji: glavne (dovodne, opskrbne, dovodno opskrbne) i razdjelne, 3) Pogonskom reimu: gravitacijske, potisne i kombinirane, 4) Nainu teenja: pod tlakom i kombinirane (pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem), 5) Shemi: granate i prstenaste. Mjera protoka na podruju grada Konjica ima 1 mjera 400 mm, i nalazi se na samom izvoritu. Mjera je elektro magnetski. Koeficijent ukupne naplate na podrucju grada konjica iznosi 90 % za fizika lica, a za pravna lica 92 %. Gubici na vodovodnom sistemu na podruju Konjica iznose oko 60 %.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Na slici je prikazana shema gradskog vodovoda Konjic dok su postojala dva rezervora, Klipanovac i emer.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

TEHNIKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA KONJIC

-Vodovodne cijevi VODODOVNE CIJEVI KONJIC - elebii (novi bazen) VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN mm 225 160 110 90 75 63 6/4" 5/4" 150 100 80 Nazivni pritisak DUINA 1 478 310 308 2 164 1 836 3 354 728 123 10 301 187 222 637 409 10 710 4 246 14 956 200 m3

-

Ukupno AC CIJEVI

Ukupno Duina primarna Kaptaa - Bazen ( PEHD 225 ) UKUPNA DUINA ZAPREMINA BAZENA

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

VODODOVNE CIJEVI - Konjic VRSTA L CIJEVI PROFILI DN mm 400 250 200 150 125 100 80 400 225 160 355 315 250 225 180 140 110 63 400 150 80 Nazivni pritisak DUINA [m 1 632 180 4 224 1 027 2 384 2 616 877 12 940 1 900 700 1 500 4 100 1 030 1 300 150 2 264 1 113 462 796 1 317 8 432 2 059 1 568 139 3 766 573 726 1 299 30 537 1 700 m3 3 400 m3

Ukupno PVC CIJEVI

Ukupno PEHD CIJEVI

Ukupno AC CIJEVI

Ukupno POCINANE Ukupno UKUPNA DUINA ZAPREMINA BAZENA Bazen Klipanovac Bazen emer 2" 6/4" -

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

VODODOVNE CIJEVI KONJIC Borako Jezero VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN mm 110 90 63 6/4" 80 21/2" Nazivni pritisak DUINA [m] 2 801 600 1 071 402 4 874 525 525 940 940 6 339 2 100 8 439 50 m3

Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINANE Ukupno Duina primarna Kaptaa - Bazen( PEHD 90/75/63) UKUPNA DUINA ZAPREMINA BAZENA

VODODOVNE CIJEVI KONJIC Buturovi Polje VRSTA PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI PROFILI DN mm 225 140 63 6/4" Nazivni pritisak DUINA [m] 2 560 1 052 3 612 200 200 400 1 000 4 012 3 000 10 000 17 012 120 m3

Ukupno AC CIJEVI 150 Duina primarna Kaptaa ( Krupi) - Bazen (Biliina) - PVC 140 Kaptaa ( Raotii) - B.Polje - PEHD 125 UKUPNA DUINA ZAPREMINA BAZENA

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Potroai, prikljuci, potronja - Grad Konjic Korisnici po Broj ne Broj priklj. Mjerena Pauala Ukupna Broj priklj. za kategoriji obuhv.stan potr. potr. potr. otpadne vode Domainstvo 3 658 521 280 3 658 Industrija 11 65 560 145 600 2 Komercijala 430 68 500 37 680 410 Javne 44 23 700 26 750 44 institucije 3 Javno koritenje Total Napomena: Obuhvaena su sva naselja osim onih koji se napajaju sa izvorita Ljuta, potronja se obraunava po vodomjerima osim naselja Glaviine( 463 prikljuka na vodovodnu mreu).

Rezervoari vode Konjic

Ime

Lokacija Gornji nivo

Donji nivo

Zapremina (m)

Godina izgradnje

Stanje

Klipanova c emer

Konjic

335,8

331,8

1 700

1 965

ok

Konjic

329

325

3 400

1 997

ok

Pomol

Konjic

431

427

150

2 007

ok

Repovica

Konjic

433

428

100

1 999

ok

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

shema

Total/Ukupno

5 350 (m)

Prijenos vodovodne linijePrimarna (od izvorita do rezKlipanovac) Materijal ACC PEHD Promjer 350 560 Godina izgradnje 1 965 1 997 Stanje Duina 4 950 4 950

Vodovodne pumpe Konjic Lokacija Vrsta pumpe Pumpe

God. izgra dnje

Broj pum pi

Konjic Drecelj Konjic Varda Konjic Tuleg KonjicPleha

Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna

1 998 2 1 987 1 1 978 1 1 997 2

Protok vode m3/go d 5 913 59 130 19 710 1 971

Procje na crpki l/s 4,5 4,5 1,5 1,5

Potronj a, kWh/ god 4 015 40 150 4 015 401,5

Tehniko Zadnja stanje obnova pumpe Ispravna Ispravna Ispravna Ispravna 2 005 1996,2001 ,2003 2008, 2010

* Pumpna stanica Drecelj i Varda ukupna instalisana snaga 11 kW * Pumpna stanica Tuleg i Pleha ukupna instalisana snaga 1,1 kW Sve pumpe na podrucju Konjica su centrifugalne: Proizvoa: elektro kovina mribor Tip: vcv 50/6 ; Snaga P= 1 1,9 kw ; Hmax = 68 m ; Hmin = 35 m ;

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Protok 0,5 1,5 l/s ; Obrtni moment 2830 1/min ; 50 hz ; 220/380 V ; 6,4/3,7 A

-Materijali Materijal L PVC PEHD AC POCIN. Promjer 80 - 400 160 - 400 160 - 400 80 - 400 6/4-2" Godina izgradnje 1965- 1997 1970-1998 1997-2011 1965-1987 1965-1990 Ukupno Stanje dobro dobro dobro dobro dobro Duina 12 940 3 100 8 322 3 766 1 299 29 427

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Vodovod elebii Vodovodni sistem elebii izgraen je 1979.g.Kaptaom Idbarzahvata vodu rijeke Batice u koliini od 5 l/s. Sistem transporta vode je gravitacioni, s rezervoarom elebii , zpremine 300 m3. Magistralni cjevovod je duine 3 500 m i profila 150. Ukupna duina cjevovoda iznosi 16 150 m. Vodovod elebii snabdjeva 1 650 stanovnika.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Vodovod Buturovi Polje Vodovod Buturovi Polje izgraen je 1982.g. Voda se obezbjeuje iz tri kaptae : kaptaa Krupi, kaptaa Cikua i kaptaa Skok. Iz kaptae Krupi ,koja je izdanost 15 l/s,voda se cjevovodom pod pritiskom od 10 bara vodi do rezervoara Buturovi Polje zapremine 300 m3, odakle se dalje snabdjeva naselje Buturovi Polje. Kaptaa Cirkua i Skok su zajedno uvezani u jedan sistem, sa magistralnim cjevovodom koji posjeduje devet rasteretnih i jednu razdijelnu komoru. Iz razdijelne komore, voda se usmjerava ka tri rezervoara : rezervoar Trusina ( zaprmine 100 m 3), rezervoar Seonica (zapremine100 m3), te rezervoar Gorica (zapremine 2x50 m3 ). Duina cjevovoda iznosi 9 406 m, a pritisak u mrei 2-5 bara. Vodovod Buturovi Poljesnabdjeva1960 stanovika i dvije tvornice.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Vodovod Borako jezero Vodovod Borako jezero, izgraen je 1965., sa kaptanom pumpnom stanicom kapaciteta 5 l/s i agregatom snage 7,5 kW. Voda se pomou ovog sistema, cjevovodom duine 120 m i profila 80, die do rezervoara zapremine 50 m 3.Odavde se voda distribuira u mreu cjevovodom duine 1 200 m i profila 100. Ukuna duina cjvovoda iznosi 4 100 m, s pritiskom u mrei 1-3 bara. Vodovod snabdjeva 960 stanovnika. Problem ovog vodovoda je njegov kapacitet u ljetnim mjesecima. Naime,u periodu turistike sezone na Borakom jezeru,a to je od juna dokraja septembra, broj stanovnika poraste sa 960 na 3 000,to uzrokuje uvoenje redukcije vode.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

PROGRAM RADA ViK KONJICOpina Konjic je osnovala poduzee Vodovod i Kanalizacija Konjic sa zadatkom da obavlja sljedee poslove : Proizvodnja i distribucija vode, Sanitarno tehnike poslove i kontrolu kvaliteta vode, Odvoenja i preiavanje otpadnih voda Upravljane javnim vodovodima i javnom kanalizacijom, Upravljanje seoskim vodovodima i kanalizacijama Rekonsrukcije i odravanje vodovodne mree i prikljuaka, vodenih objek ata, elektoinstalaterskih postrojenja, vodomjera, postrojenja za dezinfekciju vode, odravanje mjerne i regulacijske tehnike vodnog sustava, Rekonstrukcije i odravanje kanalizacijske mree i prikljuaka, kanalizacijskih objekata i elektrotehnikih postrojenja, Voenje tehnike dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije Izdavanje suglasnosti za prikljuenje na javnu vodovodnu i kanalizacijsku meu, Odvoenje atmosferskih voda sa urbanih povrina oborinskom kanalizacijom, Odravanje i ienje ulinih slivnika, ulaznih graevina i kanala za atmosfersku vodu, Odravanje i ureenje javnih esmi i fontana, Odravanje javnih nunika, Izvoenje prikljuka na vodovodnu i kanalizacijsku mreu.

Pored osnovne djelatnosti, pouzee obavlja i sljedee komparativne sporedne djelatnosti , i to : Izvoenje radova na proirenju vodovodne i kanalizacijske mree. Nadzor nad izgradnjom vodovodne, kanalizacijske mree i objekata, Obavljanje projektantskih usluga za vlastite potrebe, Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe, Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe i trea lica.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

ADMINISTRATIVNI GUBICI Mjerenje proizvodnje vodeNa izvoritu Ljute ( ije se vode zahvataju za potrebe vodosnabdjevanja Konjica ), na glavnom cjevovodu, postoji instaliran mjera potoka. Meutim, oitavanje proizvedenih koliina vode trenutno nije mogue s obzirom da na mjerau ne postoji pokaziva protoka. Preduvjet za poznavane gubitaka u sustavu je poznavanje koliina proizvedene i potroene vode ( u tom cilju ViK Konjic e u narednom periodu, a prema dinamici projekta instalirati pokaziva protoka na vodomjer, te zapoeti kontinuirano i uestalo praenje proizvodnje kako bi se mogla provesti aktivnost na oitanju potronje t e odrediti bilans u sustavu.

Mjerenje potronje U cilju odreivanja bilansa proizvedene i potroene vode, te identifikacije gubitaka neophodno je sve potroae opskrbiti s izbadarenim vodomjerima. Takoer, potrebno je napraviti i bazu podataka na vodomjerima koja bi sadravala sljedee podatke : datum postavljanja vodomjera, vrsta, veliina, starost, datum badarenja, te vrstu i vrijeme opravki. Baza treba periodino,od itanja do itanja, biti pregledna kako bi se uoile eventualne nekonzistentnosti u podacima. Ukoliko je uoena nelogina potronja, postojei se vodomjer zamjeni drugim ispravnim do narednog oitanja. Na ovaj nain se moe identificirti uzrok problema, te ukoliko je on na strani i na tetu ViK-a to prije otkloniti. Takoer u sustavu treba identificirati mjesta na kojima su zatvarai, reduceri ili drugi fazonski komadi u blizini vodomjera i koji mogu uzrokovati turbulenciju i na taj nain poremetiti tonost oitanja. Neaurirani spiskovi potroaa Drugi uvjet za pravilno funkcioniranje sustava je raspolaganje tonim spiskovima potroaa. Mogui su znaajni administrativni gubici kod domainstava zbog nepostojanja tonog broja potroaa. U tom smislu potrebno je to prije izvriti potpunu evidenciju svih individualnih potroaa u okviru software - skog paketa koji slui za to. Pored toga potrebno je i za sve potroae aurirati podatke o broju lanova domainstva, kao i podatke o instaliranim vodomjerima, kao i vezu izmeu potroaa i vodomjernog mjesta. Jedino na taj nain mogue je doi do tone evidencije koji

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

potroai nisu pokriveni vodomjerima, koji vodomjeri nisu badareni u odgovarajuem periodu ikoji nisu ispravni. Na osnovu toga mogao bi se uvesti obraun na osnovu stvarnih oitanja tamo gdje su vodomjeri ispravni i badareni i kvalitetna procjena paualne potronje tamo ge jo ne postoji vodomjer ili nisu u funkciji. Potrebno je napraviti i popis potroaa koji ne plaaju uslugu,te napraviti analizu njihovog socijalnog stanja. Ova analiza se moe napraviti u suradnji s Opinom i ima za cilj da se prepoznaju socijalno ugroene kategorije potroaa za koje treba izraditi posebni socijalni program naplate. Za ostale potroae izradit e se program prisilne naplate izvrenih usluga. Auriranjem spiskova, registracijom svih potroaa, uvoenjem mjerenja i naplate po potroenoj vodi, kao i pravilnim informiranjem stanara o nainu naplate ode i izradom programa naplate,ovaj problem bi se postepeno rjeavao. Mala privreda nepostojanje vodomjera i paualna naplata je jedan od potencijanih izvora administrativnih gubitaka, koji se mogu rijeiti jedino ugradnjom vodomjera za sve ove potroae. Poznato je da na podruju opine Konjic postoji odreeni broj nelegalno prikjuenih potroaa. Fakturisanje i naplata Fakturisanje usluga se vri u raunovodstvu vodovoda mjeseno. Sva velika poduzea, odnosno industrijski potroai imaju instalirane vodomjere koji se redovno oitavaju, meutim ne vodi se aurna evidencija tih oitanja jer se utroak vode za dio tih poduzea obraunava na osnovu oitanja, a dio paualno na osnovu sklopljenih ugovora izmeu vodovoda i tih poduzea. Prema podacima iz raunovodstva sva velika poduzea imaju ugraene vodomjere, a njih je 64. Situacija sa tzv. ,,malom privredom je sloenija. Takvih je u evidenciji 199, od ega njih samo 91 ima ugraene vodomjere i obraun se vri na osnovu stvarnog o itanja, a za ostalih 108 paualno.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Problematika Stanje sa obraunom i praenje individualnih potroaa je neto tee i za domainstva se takoer obraun vri mjeseno, meutim za najvei broj tih potroaa obraun je po paualnom principu. Nakon zavretka rata, a uslijed teke ekonomsko-socijalne situacije u Opini, jedini nain prikupljanja sredstava od isporuke je paualno po lanu domainstva. Ova politika zadrala se sve do danas i odnosi se na sva domainstva kojih je prema podacima iz 2000. bilo 2 959. Dodatni razlog za to je i da ne postoje ugraeni vodomjeri kod svih potroaa( instalirano je oko 500 vodomjera), kao i rezultati probnih oitanja koji su davali znaajno veu potronju nego to to pokriva paualni obraun. Razlog za to je dijelom u nebadarenim vodomjerima, ali isto tako u dotrajaloj i neodrivoj vodovodnoj instalaciji u stambenim objektima. Trenutno se paualnim obraunom uzima da je mjesena potronja po stanovniku 5 m 3, to ne predstavlja stvarnu potronju. Ovaj izvor administrativnih gubitaka jedino je mogue izbjei prelaskom na obraun na osnovu stvarne potronje tj. stvarnih oitanja. Takoer, izvriti popravke dotrajale mree iza vodomjera te otkloniti curenja u cijevima. Poseban segment na koji se treba obratiti panja jeste praenje i obraun usluga za ovu vrstu potroaa. Trenutno se u softverskom paketu , koji se vodi na posebnom raunaru, nalazi samo dio podataka za ovu kategoriju potroaa. Radi se o potroaima uze gradske zone dok se podaci iz naselja elebii, Buturovi polje, Glavicine, Repovica, Borako jezero i Drecelj ne nalaze pohranjeni na raunaru. Softverski paket koji se koristi za obraun i fakturisanje nije bas najbolji. Podaci nisu najbolje organizirani, ne postoji mogunost za sortiranje podataka prema odreenim mjerama, kao sto je kategorizacija potroaa po nekim bitnim kriterijima. Jedna od najznaajnijih zamjerki jeste da se bez angairanja proizvoaa softwera ne moe mijenjati cijena niti koliina usluga niti definiranje naina obrauna za pojedine kategorije potroaa, kao ni definiranje poreskih osnovica, procenata poreza i td.. Poboljanje raunovodstvenog software-a Uzimajui u obzir sve navedeno treba razmotriti mogunost da se sa proizvoaem software-a postigne dogovor o svim potrebnim izmjenama i dopunama na software.skom paktu kako bi on bio spreman za pohranjivanje svih relevantnih informacija, kao i dobijanje potrebnih pregleda i izvjetaja.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

PODACI O DEZINFEKCIJI I KVALITETU VODE KLORFirma Vodovod i Kanalizacija Konjic gazduje s 10 vodovoda. Glavni je gradski vodovod Konjic i jo devet lokalnih vodovoda. Klorisanje vode vri se na samom izvoritu odnosno kaptai, direktno u cjevovod. Ubrizgavanje klora u cjevovod vri se klorinatorom ( elektro magnetskom pumpom), uz struni nadzor osoblja u J.K.P. ViK. Utroak ukupnog klora na podruju Konjica za dezinfekciju vode je 1,5 tona na mjesenom nivou. Uzorkovanje vode, odnosno koliini rezidualonog klora radi se svakodnevno na podruju grada Konjica, koje vre djelatnici firme iz ViK, odnosno vri se vizuelna kotrola prisutnosti klora pomou reagensa. Analiza vode radi se u u Zavodu za javno zdrastvo HNK, bakterioloki nalazi za podruje grada Konjica uzimaju se 2 puta mjeseno, a fiziko kemijska analiza vode svako 3 mjeseca, koje se pored standarnih uzorkavanja vode ovisi i o ukupnom broju stanovnika. Dezinfekcija vode svih vodovoda radi se natrijum hipohloritom koji sadri 10 do 12% aktivnog klora i u tenom je stanju. Na vodovodu Konjic (izvoriteLjuta) ubrizgavanje natrijum- hipoklorita u cjevovode vri se direktno u cijevi pomou membranskih elektromagnetnih pumpi u klornoj stanici koja se nalazi 200 m nizvodno od vodozahvata. Kontrolu prisutnosti rezidualnog klora vri uposlenik vodovoda Konjic koji je obuen za te vrste poslova na nekom od izljevnih mjesta, a bakterioloku kontrolu vode vri Zavod za javno zdravstvo Mostar jednom mjeseno lokalni vodovodi, a gradski vodovod 2 puta mjeseno. Uzorkovanje vode radi uposlenik higijensko epidemioloke slube Ope bolnice Konjic,. U lokalnim vodovodima uzorci se uzimaju najee u osnovnim skolama (elebii, Glavaticevo, Lisicici i td).. KONJIC, 29. OKTOBRA (ONASA) U cilju trajnog rjeavanja problema dezinfekcije vodovoda u vodovodnim sistemima elebii, Borako jezero, Seonica i Ljuta, Javno komunalno poduzea (JKP) Vodovod Konjic instaliralo je etiri klorinatora.Klorinatori su obezbijeeni uz pomo japanske humanitarne organizacije JEN, koja je za njihovu nabavku izdvojila 12.000 KM.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic Svako sredstvo za dezinfekciju ima svoje korisnike limite koji se mogu grupno nazvati : zdravstveni, tehnoloki, sigurnosni i finacijski. Tako i najee koriteni dezinficijensi klor i klor dioksid uz svoje pozitivno djelovanje imaju i veliki broj nepoeljnih svojstava. To saznanje je uvjetovalo razvoj novog postupka kojim se pokualo dobiti novo sredstvo za dezinfekciju hipoklorit. Objedinio je najbolje karakteristike klora i klordioksida, a to su: djelotvornost, proizvodnja na mjestu koritenja, sigurnosne mjere rada i niska cijena proizvodnje. Proizvodnja na mjestu koritenja tj. na izvoritima,u tehnolokim procesima i sl. predstavlja najeftiniju, pouzdanu i sigurnosnu alternative postojeim sredstvima za dezinfekciju. Ovo je pouzdan i jeftin postupak. Meutim,u zavisnosti od doze i uvjeta klorisanja, te kvaliteta vode ispoljavaju se u manjem ili veem stepenu odreeni nedostaci : relativno brz gubitak slobodnog klora, pojava neprijatnog mirisapo kloru, klor fenolu, pa je izraena potreba za deklorisanjem. Navedeni nedostaci mogu se izbjei primjenom kloraminiranja klorisanje vode uz predhodno dodavanje amonijaka odnosno amonijeve soli. (skuplji je, stajanjem gubi mo) ?????Danas se sve vie naputa ova nain dezonficiranja

Ozon kao dezinfekcijsko sredstvo -Sposoban je za dezinfekciju pri malom vremenu kontakta i niskim koncentracijama. - Veoma nepovoljno deluje na mikroorganizme, - Brzo oksidie organske materije, - Uklanja obojenost, ukus i miris void, - Ozon deluje 10-20 puta bre i 300-600 puta jae od iste koncentracije klora. Prednosti 1. Utjee na organoleptiki kvalitet vode (boja, miris, ukus) 2. Vee eljezo, magan i sulfide 3. Kratko vrijeme djelovanja 4. Visoka germicidna svojstva 5. Jedno od najefikasnijih dezinfekcijskih sredstava 6. Kao ostatak se javlja kiseonik Mane 1. Formiraju se jedinjenja broma 2. Visoki poetni trokovi 3. Veoma je korozivan 4. Visoka toksinost 5. Zahtjeva mnogo energije koja se mora generisati u postrojenju 6. Za kompletnu dezinfekciju sistema mora se koristiti u kombinaciji sa neki drugim dezinfektantom (najee klorom) Ozon je, iako nedovoljno ispitan, veoma dobro dezinfekcijsko sredstvo, koje je u sve veoj primen.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Uz klor i klor dioksid kao najjae oksidacijsko sredstvo za tretman vode, koristi se ozon. Ozon osigurava irok spektar aplikacija. Kod dezinfekcije vode uklanja bakterije, viruse, gljivice i parazite. Primjenjuje se i za oksidaciju anorganskih tvari u void kao to je eljezo, mangan, arsen, nitriti i sulfidi. Oksidira organske tvari i na taj nain uklanja neugodan miris, okus vode i boju. Takoer oksidira i cikline ugljikovodike, trihalometane, kloramine i ostale derivate klora. Nakon oksidacije s ozonom, tvari i koloidi otopljeni u vodi postaju netopivi i mogu se otfilitrirati. Prednost ozona je da za razliku od ostalih sredstava za dezinfekciju i oksidaciju ne daje opasne nusprodukte. Budui da je ozon visoko reaktivan, proizvodi se na licu mjesta i odmah dozira u vodu, bez skladitenja. U vodi se razgrauje u kisik, s polu -ivotom od nekoliko minuta. Ozon svoju primjenu nalazi od pripreme.

Dezinfekcija vode UV - om Dezinfekcija vode UV-om je ekonomski prihvatljiva, pouzdana i jednostavna za rukovanje. Prednosti UV-a nad konkurentnim ureajima su da ne reproducira okus, miris ili boju; ne mijenja pH vode; ne zahtijeva kemikalije, jednostavan je za instalaciju i rukovanje te su trokovi rada iznimno niski u usporedbi s konkurentnim ureajima. Ovisno o aplikaciji, moe se odabrati izmeu nekoliko tipova UV-lampi niskotlane, ivine ili srednjetlane. UV-C svjetlo koje proizvode Barrier sistemi, unitava reprodukcijski mehanizam mikroorganizama. Srce Barrier UV sistema su visoko kvalitetne UV lampe, optimalno rasporeene unutar kuita da odgovaraju svakoj aplikaciji. UV sistem se moe montirati horizontalno ili vertikalno. Ureaj je standardno opremljen UV senzorom koji nadzire proces dezinfekcije. Kako bi iskoristivost UV-a bila to vea, ureaji su opremljeni mehanizmom za ienje kvarcnih cijevi, koji moe biti manulani ili automatski. Svaka vrsta doziranja, najjednostavnije i najpreciznije se vri postavljanjem automatskog dozirnog sustava. Dozirni sustavi su prilagoeni doziranju kemikalija potrebnih za tretman vode koja ulazi u rashladne tornjeve, parne kotlove ili reverznu osmozu. Koriste se i za razliite druge procese u kojima se djelovanjem kemikalija, kontrolira kvaliteta vode. U cilju maksimalne preciznosti i zbog optimizacije potronje kemikalija, ureaj se najee povezuje na impulsni vodomjer, ili se doziranje vri na osnovu mjerenja odreene tvari u vodi.

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Godinji izvjetaj o radu ViK Izvjestajo provedenim aktivnostima u 2009.godini Javno komunalno poduzee upravlja sljedeim vodovima: -gradski vodovod i gradska kanalizacija- Konjic -Vodovod Bijela -Vodovod elebii -Vodovod Buturovi Polje -Vodovod Borako jezero -Vodovod Borci -Vodovod Ovari -Vodovod Glavatievo -Desna obala u to spadaju sljedea naselja: Memidani, Lisicici, Kralupi, Pokojiste, Cerici, Donjeselo, Homolje,Galjevo i Vinista 1.Gradski vodovod Konjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odravanju vodovodne i kanalizacijske mree izvreni su i sljedei znaajniji radovi: -Rezervoar Klipanovac-zamjena brojanika na vodomjeru na cijevi 400 ; -ienje rezervoara emer i Klipanovac sa popravkom ograde ; -Postavljanje vrea pijeska na izvoritu Ljuta zbog nedostatka vode (01.10.2009.) -Rekonstrukcija kanalizacijske mree u ulici eljeznika( kod kapije Sipad-a u duini 60 m ukljuujui i izradu kanalizacijskog ahta) sa prethodnim iscrpavanjem septike jame te izvreno je novo prespajanje sa kanalizacijskim sistemom; -Rekonstrukcija kanalizacijske mree u Ulici 4.Muslimanske, prespajanje septike jame i uvejenje na kanalizacijski syistem. -Redovno ispiranje slivnika oborinske vode kanalizacije (108)

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

-Redovno ienje i putanje u rad fontane na raskru naTrgu Alije Izetbegovica, te izrada prikljuka fontane u UliciM.Tita -Zavreni su komplet prikljuci za naselje Pomol,Tuleg i Glavica B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje, odvodnju sanitarnih,fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrava ViKd.d. Konjic su sljedei: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi 400 na lokalitetu Klipanovac, Puhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi 225 u naselju Glavicine ( lo kvalitet ugraenih cijevi i nestruno izvedeni radovi). -U dijelu nasejaTresanicatj .lijeva obala, Kolonija 22, Varda-kod vulkanizera Pasic, Luka 9-11, ve dui period, dolazi do estog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije. -Postoji problem sa ulicnim slivnicim-zbog nestrune izgradnje (vii od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graevinskih radova poslije rata zabetonirani i prezidani. -Potrebno je izvriti zamjenu dotrajalih ventila na vie stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) Godisnji izvjestaj o raduViK Izvjestaj o provedenim aktivnostima u 2010.godini 1.Gradski vodovodKonjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odravanju vodovodne i kanalizacijske mree izvreni su i sljedei znaajniji radovi. -Rezervoar Klipanovac-popravka zranog ventila DN80 na cijevi400 ; -ienje rezervoara emer i Klipanovac sa popravkom ograde ; -Rekonstrukcija kanalizacijske mree u ulici Luka 9-11 i 4. Muslimanske brigade 19-21 ; -Rekonstrukcija slivnika u Starom gradu( zazidani u sljedi zvodjenja radova oko stare uprije) ;

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

-Rekonstrukcija slivnika i oborinske kanalizacije u naselju DonjePolje- Duranovic (zazidan i usljed renoviranja puta) -Redovno ispiranje slivnika oborinske kanalizacije (108) ; Redovno ienje i putanje u rad Fontana na raskrcu( Trg Oslobodjenja Alija Izetbegovic) i u uliciM.Tita

B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje, odvodnju sanitarnih,fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrzavaViKd.d. Konjic su sljedei: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi 400 na lokalitetuPuhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi 225 u naselju Glavicine( los kvalitetu graenih cijevi i nestruno izvedeni radovi). -U dijelu naseja Tresanica tj .lijeva obala, Kolonija 22, Varda-kod vulkanizera Pasic, eljeznika 8, ve dui period, dolazi do estog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije, te je potrebno uraditi potpunu rekonstrukciju kanalizacijske mree. U proloj godini su zapoeti radovi na rjeavanju ovog problema a potrebno je uraditi potpunu zamjenu kanalizacijskih pokleklih cijevi. -Postoji problem s ulinim slivnicima- zbog nesrtune izgradnje (vii od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graevinskih radova, poslije rata, zabetonirani i prezidani. -Potrebno je izvriti zamjenu dotrajalih ventila na vie stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni)

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic PLANSKI PROGRAM I DALJNI RAZVOJ VODOVODA OPCNE KONJIC

PODRUJE STRATEKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATKI OPIS

CILJ

OPINA KONJIC 1. OBEZBJEENJE SVIH KORISNIKA OPINE DOVOLJNOM KOLIINOM KVALITETNE VODE 1.A. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAD SVIM VODOVODNIM SISTEMIMA OPINE A.1.4. Planiranje, projektovanje i izgradnja novih vodovodnih sistema sa predajom na upravljanje JKP ViKKonjic A1.4.1. Izrada elaborata o nainu i uslovima predaje lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViKKonjic. OpinaKonjic Propisivanje procedura i uslova za predaju i prijem lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViK, koji su trenutno u nadlenosti MZ, gdje se ne vri kontinuirana dezinfekcija. Unaprjeenje vodosnabdijevanja na teritoriji opine. REALIZACIJA PROJEKTA

AKTIVNOSTI 1. Formiranjestrunekomisije 2. Rad komisije 3. Izradaelaborata 4. Rangiranjeprioriteta KORISNICI OEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA

NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina JKP ViK Komisija Komisija

PERIOD 2008-2009. 2008-2009. 2009-2009.

Opina JKP ViK 2008-2009. Stanovnitvo i privreda opineKonjica Jedinstvena kontrola i nadzor nad svim sistemima 10.000,00 KM OPINA

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic PODRUJE STRATEKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT OPINA KONJIC 1. OBEZBJEENJE SVIH KORISNIKA OPINE DOVOLJNOM KOLIINOM KVALITETNE VODE 1.C. OBEZBJEENJE STALNOG KVALITETA VODE ZA PIE RAUNAJUI I PERSPEKTIVNI RAZVOJ OPINE C.3.2. Uvoenje stalne kontrole kvaliteta vode za pie C.3.2.1. IzradaElaborata o stalnoj kontroli kvaliteta vode za pie prema vaeim propisima. C.3.2.2. Izgradnja odgovarajue laboratorije unutar JKP ViKKonjic. C.3.2.3. Uspostavljanje baze podataka o kvalitetu vode za pie OpinaKonjic Uvoenje kontinuiranog monitoring kvaliteta vode za pie Zatita kvalitetnih izvorita pitke vode na podruju opine kao stratekog resursa opine Konjic. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. Provoenjemjerazatiteiz Elaborata 2. Prikupljanjepotrebnihsagl asnosti. 3. Izbordobavljaa 4. Izvoenjeradova. KORISNICI OEKIVANI REZULTATI NOSIOCI AKTIVNOSTI Opina-ViK Opina PERIOD 2008-2009.

LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ

2008-2009.

Opina 2009-2009. Dobavlja 2009-2009. Graani i privredaopineKonjic. Obzirom da je pitka voda vrhunskog kvaliteta strateki resurs opine Konjic neophodno je hitno poduzeti mjera zatite izvorita od mogueg zagaenja kroz formiranje zona zatite ime bi se onemoguilo zagaenje slivnih podruja izvorita. 250.000,00 KM OPINA KANTON

PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

PRILOZI: Izvoriste Ljuta

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Rezervoar Klipanovac(poluukopani)

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic

Pumpa (centrifugalna)

Ope karakteristike vodovoda opine Konjic