ostatecul de radu stanca

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 ostatecul de Radu Stanca

  1/32

  ACTUL I

  Tabara Regelui Buer. Corturi ostasesti intinse de-alungul scenei. in fund, 0 intaritura ..

  Scena 1Hiram, Tigrolies, dupd ce au ceroetat de pe intiiritura

  earea, 58 intorc ;;i coboard spre corturi,HIRAM (privind in jur): Ce tacere adinca.,; Nimeni nu semisca prin tabara ... Nici 0 soapta nu razbate din COT-turi...TIGROLTES: Toti asteapta infrigurati intoarcerea soliei dintabara vra jmasa,HIRAM (nelini$tit): Numai de s-ar intoarce odata.TIGROLTES: Numai de s-ar intoarce eu vesti bune.HIRAM: Ai vreo nadejde ?TIGROLTES: Fiecare nutrim cite una.HIRAM: Tu, pe care?TIGROLTES: C a de aceasta solie atirna sfirsitul razboiului.

  Fie prin parasirea luptei, fie prin intetirea e1.HIRAM: Nu-nte1eg!TIGROLTES (ariitind spre fund, dincolo de intiiriturii): Dacablestematii aceia nu vor primi schirnbul, tot ce ne mairamine de facut e batalia hotaritoare. Daca-l primesc,cu-atit mai bine pentru ei.HIRAM: Si pentru noi. Cad daca-l primesc, biruinta va fiin chip neindoielnic a noastra. Daca nu, ramine sahota:asca sfirsitul indoielnic al 1uptei de partea cuiva fi ea.

  71

 • 8/2/2019 ostatecul de Radu Stanca

  2/32

 • 8/2/2019 ostatecul de Radu Stanca

  3/32

  TIGROLTES: La fel am socotit si eu cind am spus di nadaj-duiesc in sfirsitul apropiat al razbciului. La fel a socotitsi Buer .cind a ho~arit triI?it~erea so~iei: (ti zare$te peBuer pnntre corturi.} Dar iata-l pe batnn. Se-ndreaptaiucoace.HIRAM (punindu-$i mina strea$ina la ochi, ca s a vada maibine): Singur, sau numai mi se pare?TIGROLTES : Singur.HIRAM: Ciudat. Buer singur e un lucru neobisnuit printrecorturile noastre. Cum de-a iesit prin tabara f a r a Kleo-mede? .TIGROLTES: Ma-ntreb si eu. Nici umbra nu e mai lipita detrup ca batrinul aeesta de fiul lui. n poarta pretu-tindeni cu el. Si-n tabara si-n razboaie. La joeuriletinerilor, Buer sta pe marginea arenei si soarbe dinochi sprinteneala de cerb ttnar a fiului sau, Cind osteniise iau la-ntrecere eu areul pe tarmul marii, regele eintotdeauna de fata, privind eu nesat eum Kleomedearunca eel dintii si de prima data sageata in inima

  tintei.HIRAM: Adevarat. Kleornede i-e drag regelui ca ochii din cap.Macar ca, venind pe lume, I-a lipsit ~j de sotia stinsa-ndurerile facerii, si de nadej dea altor eopii. -TIGROLTES: CU ee a mihnit intii, Kleomede a bucurat peurma, Venirea lui pe lume i-a adus regelui noroe. Decind iJ-au dat zeii pe copilul acesta, sortii au cazutmereu de partea lui. Cetatile noastre n-au mai cunoseutnici foamea, nici seeeta. Femeile noastre au avut pin-tecul reavan si darnic - iar cimpurile s-au leganatmereu incarcate de roduri.HIRAM: Numai cu blestematul de Dropix lucrurile nu ne-aumai mers cum ne asteptam. Numai in razboiul eu elnoroeul s-a lasat cam mult asteptat, Sa se fi destramatharul lui Kleomede? Sa-si fi luat zeii bunavointa dela tinarul print, purtatorde noroe? 'TIGROLTES: De ce spui asta? Kleomede ne poartii si acurn,ca si mai-nainte, acelasi noroe. Au nu noroe se cheamaprada rara ee ne-a cazut deunazi in rniini? Nu norocs-ar putea numi prinderea lui Abatirs?HIRAM: Clta vreme solia nu s-a inapoiat eu raspunsul, nustiu cum sa 0 numese.74

  1 TlGROLTES (incuraJator): ~ume~t~:o noroe! Numeste-o ~ltu cum 0 numese toti ostenii lSee n a a 2-aAceiasi, Buer.

  BUER: Nu se vede nimie, vinjoase capetenii ? Nu s-a ivit niciun sernn de predare pe-ntariturile dusmane ?HIRAM: Nici unul, Buer.BUER: Totusi, ar fi vremea sa fluture steagul alb. Totusi,ar fi ~remea s a se vada eel trimis eu cheia cetatii,HIRAM: Scormonim zarea de multo N-am zarit insa nimiepin-acum. ~~~ci semnul, ~nic! f~rfota ~nei .pre~ari.Portile cetatii dusmane sint inchise ca 51 mai-nainte,Intiriturile ei stan mute ca miresele di.r~ra nu le placpetitorii.TIGROLTES: Esti prea grabit, stapine, Ochii iti ard de neastim-

  par ea niste flaeari. Narile iti fierb de neliniste ca roi-bilor necalariti ce se framinta sa scape din ehingi.Ai rabdare, Soli a abia a avut vreme s-ajunga in tabaravrajmasa.EUER: Ba a avut sa se si intoarca, (lndrePtindu-~i privireaspre Hiram.) Ce spui, Hiram, tu, eare esti intotdeaunapus pe indoieli?HIRAM (cu bdtrineasca in!elepciune): Ce sa spun? Daca ceiee sint asteptati ar fi la fel de iuti de picior precumsint de iuti la dorinta cei ce-i asteapta, soliile ar ajungeintotdeauna inapoi. inainte de-a fi sosit la locul unde

  au fost trimise.EUER (cuprins de 0 vadita agitajie, ca in preajma unui mareeveniment): Luni intregi am asteptat, Luni si sapta-mini am avut rabdare. Acum stau ca pe jaratic. N-amastimpar nici cit jderul flamind care pindeste pastra-vul pe sub pietre. Vreau sa pun 0 data capat razboiuluitrindav. Am lincezit destul sub zidurile blestemate.Abia astept sa sftrsesc pinda aceasta taraganata, sapun straji in cetatea cucerita si sa-mi vad de drum.{Pauzd. Apoi, cu fata inflorita de un zimbet.} Darbine ca-mi amintii 1 Ia spuneti-mi, caruia din voi doi7 1 )

 • 8/2/2019 ostatecul de Radu Stanca

  4/32

  sa-i las in grija tntaritura noului hotar, cind ne vornintoarce acasa? (Pune mina pe umarul lui Hiram.)Tie, Hiram, trestie mladioasa, indoita de toate turtu.nile, dar nedezradacinata de nici una? (Lar acum p ebratul lui Tigroltes.) Tie, Tigroltes, mistret stngeroshaituit in lupte inversunate, dar inca neatins de niciun vinator ? Cum ati hotarit ?TIGROLTES: Nicicum, 01 rege, Vom hotari la vremea cuvenita,HIRAM: Dupa ce ne vom vedea in stapinirea cetatii,BUER: Lucru ce nu mai poate sa-ntirzie multoHIRAM (dus p e ginduri): Lucru ce atirna deocamdata deDropix.BUER: Ceea ce are Dropix de facut nu e decit un simplu semneu capul ca se-nvoieste, Atita tot. Solia e doar limpede.Oamenii mei n-au a-i spune lui Dropix decit douaeuvinte: "Cetatea sau pruncul !" - "Luati cetatea" -e tot ee are Dropix de raspuns. Nu-nteleg atunci deee zabovesc atita trimisii? Cind se vor intoarce, iivoi pune-n lanturi. Drept pedeapsii pentrr,r intirzierea

  lor.HIRAM (ca mai sus) : Nu e atit deusor de dat un raspuns,BUER: De data aeeasta nu e vorba de dat un raspuns : ciraspunsul. Caci numai unul poate fi, si aeela nu ceremulta bataie de eap. (Lui Hiram.) Sau crezi poateea Dropix mai sUi pe ginduri sa se-nvoiaseii?HIRA.M: Sa nadajduirn cit nu.BUER: Eu sint sigur c a . nu. De buna seama, schimbul nu epe placul lui. Parca-l vad eum J~i musca pumnii defurie di lucrurile au luat 0 asemenea intorsatura.Parca-l aud cum blestema zeii eii l-au parasit si, silin-

  du-l sa piarda cetatea de hotar, au trecut de parteamea. Dar nu e nimic de faeut. Decit sa-ti fringi inima,mai bine-ti rupi mina. Dropix si-o va rupe, fiindcamina mai are, pe cind inima numai una - si aceeae Abatirs. Si Abatirs e in puterea mea. Stau eu spadaridicata deasupra copilului si nu astept decit raspun~ultatalui ca s-o inlatur. (Rizind.) Sarrnanul Dropix lCit trebuie sa fie de-nveninat! Dupa ce mi s-a-mpot~-vit indaratnic atita vreme, iata ca dintr-o-data e nevoitsa se dea batut. Si nici macar pe calea arrnelor. Cioarecum prin el insusi. prin usurinta fiului sau.76

  OLTES: Sau mai bine zis: prin norocul nostru.TIGRR. Acelasi lucru. Noroeul unuia nu e dedt cealalta ataBVE ., . 1 D ~ vb 1'1a nenorocului cel,:lla t. u~a cum za ava ~o 1or r;u.edecit cealalta fata a grabei ell care Dropix a primitschimbul. Trimisii nostri s-or fi lasat amagiti de cinestie ce bauturi sau gi1cevi ostasesti. Am, asadar, drep-tate sa fiuminios pe ei. Lenevia lor se cuvine pedepsitii.Sa le fie tuturor de-nvatatura, (Ies tali trei.)

  See n a a 3-aKleomede singur, Intra in scem1- p"intre intdrituri,trece nelini~tit tntr-o parte, apoi tncealaWi.. Are in

  mna 0 floase alba, pe care 0 jriimtntti !'nty-una.KLEOMEDE: Cit oare rna va mai framinta indoiala? Ce ~arpenestatornic mi-a-ncolacit sufletul de nu r n a mai mul-

  tumeste nici una, nici alta? Cine sint eu fat a de eel~e-a~ fost? Acela incaleca armasarul eel mai focos sigonea eu hohote de ris intre tinerii taberei - eu r n aferesc de toti si caut ungherul eel mai singuratic. Acelase lua la-ntrecere in nisipul arenei eu ceilalti, nepasatorla toate - eu umblu, invaluit de tristete, dupa umbrasi liniste. Care din doi e Kleomede eel adevarat?(Ridicindu-~i fata.} Vorbeste, fintina netulburata acerului! Arata-mi-l in oglinda ta pe eel cautat ] (In-drepiindu-se spre un 'copac.} Vorbeste, ulm singuratie!Spune-mi in care din doi s a rna reeunosc! In osteanulnevirstnic de pina rnai ieri, sau in strainul intunecatde astazi ? Sint ca un sul nelinistit. Umblu printredoua urzeli si nu rna pot impleti in niei una. (1ncercindsa-$i alunge acesie ginduri.). Dar se va-ntoaree solia,si-atunci poate rna voi Intoarce si eu la eel care eram.Caci daca soli a se-ntoaree, el pleaca, si 0 data eu ple-carea lui se va destrama si nelinistea mea ... (Cuprinsdin nou de indoieli.} Se va destrama P . r . Cine stie? ..Poate ea nelinistile sadite-n mine de prizonierul eel nonvo~ ramrne chiar daca el pleaca l Si-atunci? Ce r n aVOl face atunei? (Hotarit.) Mai bine-ar fi de nu s-ar

  7 7

 • 8/2/2019 ostatecul de Radu Stanca

  5/32

  mai intoarce niciodata solia. (Bruse} dindu-~i seamade eeea ee a spus.} Vai, dar asta ar tnsemna ... ar insem-na... plecarea lui pe veci... (Descumpanit, se asazape blocul depiatra.) Adineaori m-am strecurat Itngacortul in care sta si-si asteapta soarta. Mi-am desfacutcu pumnalul un ochi in pinza cortului si l-am privit.Sedea trist printre pietre. Din cind in cind, isi seuturacapul, si-atunci ii tresarea pe frunte parul ~irliontat.l~i framinta bratele intr-un zbucium necontenit.' Sim-am vazut deodata pe mine in el. M-am vazut inlocullui, prins eu de ostenii lui Dropix - si m-a cuprinso ura impotriva tuturor legilor ostasesti, impotrivatuturor acestor orinduiri care pina mai ieri imi erauatit de scumpe. Si m-am vrut prietenul dusmanuluimeu - prietenul acelui prieten pe care de atita vreme-ldoresc. (Se ridiea, prada unui mare zbucium liiuntric.)O! Cita z