our direct laryngoscopy results: 3 years follow up direkt

of 3/3
r A a l þ a t n ý i r j m i r a O O h r c i r g a i n e a s l e R Mahmut Özkırış, Cemil Mutlu Özel Kayseri Tekden Hastanesi, KBB Kliniği. Kayseri, Türkiye Direkt Laringoskopi Sonuçlarımız / Our Direct Laryngoscopy Results Our Direct Laryngoscopy Results: 3 Years Follow Up Direkt Laringoskopi Yapılmış Hastalarda 3 Yıllık Takip Sonuçlarımız DOI: 10.4328/JCAM.694 Received:12.05.2011 Accepted: 01.07.2011 Printed: 01.07.2012 J Clin Anal Med 2012;3(3): 286-8 Corresponding Author: Mahmut Özkırış, Köşk Mah. İncirli Sok. No:36 Mühendisler Sitesi D Blok D:16, Melikgazi, Kayseri, Türkiye. T.: +905057465238 E-Mail: [email protected] Özet Amaç: Larengeal patoloji nedeniyle direkt laringoskopi (mikrolarengoskopi), uygulanan 126 hastanın patolojik ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. Ge- reç ve Yöntem: Mart 2007 ile Haziran 2010 tarihleri arasında Kulak Burun Bo- ğaz Kliniğimizde larenks patolojisi nedeniyle direkt laringoskopi (mikrolarin- goskopi) operasyonu uygulanan 126 hastanın patoloji sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: 126 hastanın 39’u (%30,9) kadın, 87’si(%69,1) erkek olup yaşları 21 ile 63 arasında (ortalama 40,2) değişmekteydi. 126 ol- gunun 87’sinde larengeal polip, 24’ünde larengeal nodül, 12’sinde yassı hüc- reli karsinom, 2’sinde entübasyon sonrası gelişen granülom ve bir hastada da larenks tüberkülozu tespit edilmiştir. Sonuç: Operasyon mikroskobu kullanıla- rak yapılan direkt laringoskopi (mikrolaringoskopi), larengeal patolojilerin net olarak değerlendirilmesini ve larenkse yönelik mikrocerrahi işlemlerin yapıl- masını sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler Larenks Patolojisi; Biyopsi; Patoloji Abstract Aim: To evaluate the pathological and clinical results of the 126 patients who had endoscopic direct laryngoscopy for laryngeal pathology. Material and Method: In this study, endoscopic direct laryngoscopy were applied to 126 laryngeal pathology patients between March 2007 and June 2010. The pathological results were reviewed retrospectively. Results: The age of the patients range from 21 to 63 (mean: 40,2 years), including 39 women (%30,9), and 87 men (%69,1). The pathological results of the 126 patients were; laryngeal polyp in 87 patients, laryngeal nodule in 27 patients, squamouse cell carcinoma in 12 patients, entubation granuloma in 2 patients and laryngeal tuberculosis 1 patient. Discussion: Direct laryngoscopy using the operating microscope (microlaryngoscopy) that is a surgical method provides a clear observation of the laryngeal pathologies and allows fine surgery to the larynx. Keywords Laryngeal Pathology; Biopsy; Pathology | Journal of Clinical and Analytical Medicine 286

Post on 14-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Journal of Clinical and Analytical Medicine |

  r

  A

  a

  l

  a

  t

  n

  i

  r

  j

  m

  i

  r

  a

  O

  O

  h

  r

  c

  i

  r

  g

  a

  i

  n

  e

  a

  s

  l

  e

  R

  1

  Mahmut zkr, Cemil Mutlu zel Kayseri Tekden Hastanesi, KBB Klinii. Kayseri, Trkiye

  Direkt Laringoskopi Sonularmz / Our Direct Laryngoscopy Results

  Our Direct Laryngoscopy Results: 3 Years Follow Up

  Direkt Laringoskopi Yaplm Hastalarda 3 Yllk Takip Sonularmz

  DOI: 10.4328/JCAM.694 Received:12.05.2011 Accepted: 01.07.2011 Printed: 01.07.2012 J Clin Anal Med 2012;3(3): 286-8 Corresponding Author: Mahmut zkr, Kk Mah. ncirli Sok. No:36 Mhendisler Sitesi D Blok D:16, Melikgazi, Kayseri, Trkiye.T.: +905057465238 E-Mail: [email protected]

  zet

  Ama: Larengeal patoloji nedeniyle direkt laringoskopi (mikrolarengoskopi),

  uygulanan 126 hastann patolojik ve klinik sonularnn deerlendirilmesi. Ge-

  re ve Yntem: Mart 2007 ile Haziran 2010 tarihleri arasnda Kulak Burun Bo-

  az Kliniimizde larenks patolojisi nedeniyle direkt laringoskopi (mikrolarin-

  goskopi) operasyonu uygulanan 126 hastann patoloji sonular retrospektif

  olarak incelenmitir. Bulgular: 126 hastann 39u (%30,9) kadn, 87si(%69,1)

  erkek olup yalar 21 ile 63 arasnda (ortalama 40,2) deimekteydi. 126 ol-

  gunun 87sinde larengeal polip, 24nde larengeal nodl, 12sinde yass hc-

  reli karsinom, 2sinde entbasyon sonras gelien granlom ve bir hastada da

  larenks tberklozu tespit edilmitir. Sonu: Operasyon mikroskobu kullanla-

  rak yaplan direkt laringoskopi (mikrolaringoskopi), larengeal patolojilerin net

  olarak deerlendirilmesini ve larenkse ynelik mikrocerrahi ilemlerin yapl-

  masn salayan cerrahi bir yntemdir.

  Anahtar Kelimeler

  Larenks Patolojisi; Biyopsi; Patoloji

  Abstract

  Aim: To evaluate the pathological and clinical results of the 126 patients

  who had endoscopic direct laryngoscopy for laryngeal pathology. Material

  and Method: In this study, endoscopic direct laryngoscopy were applied

  to 126 laryngeal pathology patients between March 2007 and June 2010.

  The pathological results were reviewed retrospectively. Results: The age of

  the patients range from 21 to 63 (mean: 40,2 years), including 39 women

  (%30,9), and 87 men (%69,1). The pathological results of the 126 patients

  were; laryngeal polyp in 87 patients, laryngeal nodule in 27 patients,

  squamouse cell carcinoma in 12 patients, entubation granuloma in 2 patients

  and laryngeal tuberculosis 1 patient. Discussion: Direct laryngoscopy using

  the operating microscope (microlaryngoscopy) that is a surgical method

  provides a clear observation of the laryngeal pathologies and allows fine

  surgery to the larynx.

  Keywords

  Laryngeal Pathology; Biopsy; Pathology

  | Journal of Clinical and Analytical Medicine286

 • | Journal of Clinical and Analytical Medicine

  Direkt Laringoskopi Sonularmz / Our Direct Laryngoscopy Results

  2

  GiriLarenks ile ilgili problemlerle, bata Kulak Burun Boaz ve Ba boyun cerrahisi olmak zere pratik hekimlikte sklkla karlalr. Larenks hastalklar son yllarda gelien yardmc tan yntemle-ri ile daha kolay anlalr hale gelmitir. Deerlendirme gerekti-ren larenks patolojileri arasnda kitleler, inflamasyonlar, travma, doutan anormallikler, nrolojik bozukluklar ve maligniteler yer alr [1,2]. Larenks patolojisi saptanan hastalarda veya tan ko-namayan hastalarda hem tannn konulabilmesi hem de tedavi ve biyopsi amacyla direkt laringoskopi yaplmaldr [3]. Bu a-lmamzda, larenks patolojisi saptanan, tan ve tedavi amal direkt laringoskopi uygulanan 126 olgunun patoloji sonular retrospektif olarak deerlendirildi.

  Gere ve YntemMart 2007 ile Haziran 2010 tarihleri arasnda Kulak Burun Bo-az Kliniimizde larenks patolojisi nedeniyle direkt laringoskopi (mikrolaringoskopi) operasyonu uygulanan 126 hasta retrospek-tif olarak incelenmitir. Ses kskl, boaz ars ve boyunda ilik ikayeti ile bavuran hastalara rutin Kulak Burun Boaz muayenesi yaplmtr. Hastalarn hepsinin orofarengeal, nazal, larengeal, boyun ve sistemik muayeneleri yaplmtr. Lezyonun yerini saptamak iin videolaringoskopi uygulanm ve larenks patolojisi saptanan hastalara tam kan saym, kan biyokimyas, protrombin zaman, aktive parsiyel tromboplastin zaman bakl-m, akcier grafileri ekilerek genel anestezi iin hazrlanm-tr.Larenks patolojisi saptanan olgulara direkt laringoskopi ope-rasyonu endotrakeal genel anestezi altnda uyguland. Aneste-zi yapldktan sonra ba, muayene masasnda 15 cm. yksekte olacak ekilde ban altna yastk yerletirildi. Cerrah tarafndan laringoskop sa elle ve dilin sa tarafndan epiplot grlnceye kadar ieriye yerletirildi. Epiglotun ucu grlnce laringoskop orta hatta getirilerek larenks, kord vokaller tamamen grlr hale getirilip laringoskop sabitletirildi. Ardndan mikroskop altnda btn yaplar yukardan aaya incelenerek cerrahi mdahale yaplacak patolojiye gre ya tamamen lezyon kar-tlp yada biyopsi alnarak steril artlarda patoloji laboratuarna gnderilmi ve tan konulmutur. Larengeal biyopsi alnan 126 olgunun operasyon sonras patoloji sonular retrospektif olarak deerlendirildi.

  BulgularKliniimizde, 20072010 tarihleri arasnda larenks patoloji-si saptanp direkt laringoskopi operasyonu yaplm hastalarn kaytlar retrospektif olarak incelendi. 126 hastann 39u (%30,9) kadn, 87si(%69,1) er-kek olup yalar 21 ile 63 arasnda (ortalama 40,2) deimekteydi. En sk rastlanan semptomlar; ses kskl (%88), bo-az ars (%35), dispne (%18) ve boyunda ilik (%8) olarak saptand.Larenks patolojisi ne-

  deniyle direkt laringoskopi operasyonu yaplan 126 olgunun 87sinde larengeal polip, 24nde larengeal nodl, 12sinde yass hcreli karsinom, 2sinde entbasyon sonras gelien granlom ve bir hastada da larenks tberklozu tespit edilmitir (Tablo 1). Malign lezyon saptanan olgular operasyon veya radyoterapi tedavisi iin bir st merkeze gnderilirken, larenks tberklozu saptanan hastaya gs hastalklar ile birlikte 6 aylk l an-titberkloz tedavi balanmtr. Antitberkloz tedavi sonras olguda tam kr salanm ve takibe alnmtr.

  TartmaLarenks hastalklar ile bata KBB ve Ba boyun cerrahisi olmak zere pratik hekimlikte sklkla karlalr. Larenks hastalklar son yllarda yardmc tan yntemlerinin gelimesi ile daha kolay anlalr hale gelmitir. Ses kskl, nefes darl, boyunda ar veya kitle ikayeti ile bavuran tm hastalarn larenks muaye-nesi mutlak gerekmektedir. Ses kskl, seste gszlk, fslt, ani kesilmeler vokal kord bulgular ve larenks anormallikleridir. Ses kskl yaknmas iki haftadan uzun sren her hasta organik larenks hastalklar asndan incelenmeli ve zellikle tmrler ekarte edilmelidir [1]. Deerlendirme gerektiren larenks bozukluklar arasnda kitle-ler, inflamasyonlar, travma, doutan anormallikler, nrolojik bozukluklar, bening ve malign tmrler yer alr [2-4]. Kitlesel yer kaplayc lezyonlar, direkt laringoskopi dahil ayrntl larenks muayenesini gerektiren sebepler arasnda en sk rastlanan ne-denlerdir. Bunlar arasnda en sk gzlenen selim poliplerdir. Vo-kal kordun kenar yzeyinde ortaya kar ve en sk bulgusu ses kskldr [4]. Genellikle bir akut ses travmasn (barma gibi) takiben vokal kord epiteli altna olan kanamay takiben gelien vokal kord polibi (ekil 1) bening larenks lezyonudur. Hemen da-ima tek tarafldr. Daha ok orta yal erkeklerde grlr. Teda-visi ise direkt laringoskopi altnda polibin cerrahi eksizyonudur. Vokal kord nodl (ekil 2) ise yanl fonasyon tekniine bal kronik ses travmas sonucunda gelien bening larenks lezyonla-rdr. Tipik olarak vokal kordlarn birbirlerine en fazla temas eden 1/3 n-2/3 arka birleim noktasnda yerleirler ve iki tarafldr. arkc nodl ad da verilmektedir. Profesyonel olarak sesini kullanan meslek gruplarnda daha sk gzlenir [2-4]. Entbasyon granlomu (ekil 3) ise genellikle endotrakeal entbasyondan birka hafta sonra ortaya kar. Etyolojide aritenoid kkrdak bl-gesindeki basn nekrozu ve tahri zellikle hastann uzun yatma sresi rol oynar [2].Semptomlarn larenkse bal olduu tespit edildikten sonra larenksin endoskopik incelemesi gerekmektedir [1,4]. Larenks

  ekil 1. Larygeal polip ekil 2. Vokal kord nodl ekil 3. Entbasyon granlomu

  Larenks Patolojileri Larengeal Polip Larengeal Nodl Larenks Karsinomu Entbasyon Granlomu Larengeal Tberkloz ToplamHasta Says 87 24 12 2 1 126

  Tablo 1. Direkt laringoskopi yaplm hastalarn patoloji sonularnn dalm.

  Journal of Clinical and Analytical Medicine | 287

  Direkt Laringoskopi Sonularmz / Our Direct Laryngoscopy Results

 • Journal of Clinical and Analytical Medicine |

  Direkt Laringoskopi Sonularmz / Our Direct Laryngoscopy Results

  3

  patoloji saptanan hastalarda veya tan konamayan hastalarda hem tannn konulabilmesi hem de tedavi ve biyopsi amacyla direkt laringoskopi yaplmaldr. Deerlendirme gerektiren la-renks patolojileri arasnda kitleler, inflamasyonlar, travma, do-utan anormallikler, nrolojik bozukluklar ve maligniteler yer alr. Direkt laringoskopi yalnz kolayca fark edilen bening veya malign lezyonlar iin deil grntleme tekniklerinde saptanan pheli lezyonlar veya dier muayene yntemleri ile tans konu-lamam larengeal bulgular olan hastalar iin de gereklidir [2]. Glottisi etkileyen kitleler ses kskl eklinde erken sempom ve-rirken larenksin dier blmlerindeki kitlesel lezyonlar ise globus hissi, irritasyona bal ksrk ve arya neden olur. Solunum sknts ise ancak byk kitle oluumu sonras gzlenir. Bizim olgularmzda da en sk hastalarn bavuru nedeni ses kskl idi (%88).Larenkste kitlesel lezyon saptanan olgulara direkt laringosko-pi yaplmal ve tan patolojik olarak desteklenmelidir. Direkt laringoskopi genellikle genel anestezi altnda yaplmaktadr. Bylece hem hasta tarafndan daha rahat tolere edilebilirken cerrah da grmesi ve mdahale etmesi gereken blgelere daha rahat ulaabilmektedir [5]. Larenksin ortaya koyulmas tekni-i tm laringoskopl ar iin benzerdir [6]. Hasta srtst yatar ba burun ve ene yere paralel olacak ekilde ba dayana ile ykseltilerek en uygun pozisyona getirilir (Boyce pozisyonu). Sa elini kullanan cerrah laringoskopu sol eliyle tutarak, dier aletleri kullanabilmek iin sa elini serbest brakr. Endoskop sa lingual sulkus boyunca sokulur ve muayeneyi yapmak zere farinkse, dil kkne, vallekulalara ve epiglotun lingual yzeyine doru ilerletilir. El aletin horizontal sap boyunca ne doru ha-fife kaydrlarak, laringoskop epiglot ucunun hemen altna iler-letilir sonra kaldrlr ve sinus piriformisleri gzlemek zere biraz daha ilerletilir. Laringoskopun larenks vestibl ierisine doru biraz daha ilerletilmesi plica aryepiglottikalar ve yalanc kord-lar hafife ayrarak hem tm uzunluunca vokal kordlar hem de glottis aklnn eklini ve boyutlarn ortaya koyar. Operasyon srasnda binokler ameliyat mikroskobu ayrntl inspeksiyon veya maniplasyon iin grnty bytr. Bylece lezyonlar-dan biyopsi alma, polip kartma veya ince mikrocerrahi onarm ilemleri gerekletirilebilir. Direkt laringoskopini n bitiminde, laringoskop kartlrken, aa hava yollarnn kirlenmesini n-lemek zere larenks, trakea ve farenksteki tm kan ve fazla sek-resyonlar aspire edilmelidir [7-10].Kitlesel yer kaplayan lezyonlar, direkt laringoskopi ile hem tan hem de gerektiinde tedavi edilebilmektedir.

  Kaynaklar1. Ballenger JJ, Snow JB Jr. Otolaryngology - Head and Neck Surgery. (eviri: Doan enocak 15. bask). Cilt 2., 1996; 1200-08.2. Aydn , stnda E, Gngr A. Larenks Kanserlerinde Tmr Yaylmnn Ri-jit Endoskoplarla Deerlendirilmesi. Trk Otolarengoloji Arivi 2002; 40: 185-88.3. Richtsmeier WJ, Scher RL. Telescopic laryngeal and pharyngeal surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: 995-1001. 4. Andrea M, Dias O. Newer techniques of laryngeal asessment. Otolaryngology - Head and Neck Surgery Ed. Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA. 2. bask. Cilt 3. St. Louis, Mosby-Year Book, 1998; 1967-78.5. Mendes Neto JA, Pinna BR, Caporrino Neto J, Pedroso JE. Comparison betwe-en telelaryngoscopy and suspension laryngoscopy in the diagnosis of benign vocal fold lesions. Braz J Otorhinolaryngol 2008; 74:869-75. 6. Dikkers FG, Sulter AM. Suspension microlaryngoscopic surgery and indirect mic-rolaryngostroboscopic surgery for benign lesions of the vocal folds. J Larygol Otol 1994; 108:1064-67. 7. Milutinovic Z. Indirect microsurgery of the vocal folds, Videostroboscopy, mic-rostroboscopy. Ear Nose Throat J 1993; 72: 134-36. 8. Altman KW. Vocal fold masses. Otolaryngol Clin North Am 2007; 40:1091-108.9. Mahieu HF, Dikkers FG. Indirect microlaryngoscopic surgery. Arch Otolaryngol Head Neck surgery 1992; 118: 21-24. 10. Johns MM. Update on the etiology, diagnosis, and treatment of vocal fold no-dules, polyps, and cysts. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 11: 456-61.

  | Journal of Clinical and Analytical Medicine288

  Direkt Laringoskopi Sonularmz / Our Direct Laryngoscopy Results

  Knye_temmuzBilimsel Kurul