outsourcing&more - numer 9 / issue 9 (marzec-kwiecień 2013 / march-april 2013)

Download Outsourcing&More - numer 9 / issue 9 (marzec-kwiecień 2013 / March-April 2013)

Post on 24-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2.978,25 PLN – przeciętne wynagrodzenie brutto, 34.532m2 powierzchni biurowej, 14.551 absolwentów szkół wyższych rocznie, 1.076,29ha powierzchni Specjalnych Stref Ekonomicznych – te i wiele innych informacji na temat województwa warmińsko-mazurskiego znajdziecie Państwo w marcowym wydaniu Outsourcing&More. Dodatkowo, tematem numeru jest branża TSL – Transport, Spedycja i Logistyka – materiał przygotowany dzięki współpracy z Polską Izbą Spedycji i Logistyki. PLN 2.978,25 – average monthly gross salary, 34.532sqm of office space, 14.551 graduates of universities, 1.076,29ha of Special Economy Zones – those and much more information concerning Warmia and Mazury Voivodeship you can find in march edition of Outsourcing&More. Additionally, the main topic is TSL industry – Transport, Shipping and Logistics – the publication prepared thanks to cooperation with Polish International Freight Forwarding Association.

TRANSCRIPT

 • nr 2 (9)marzec / kwiecie 2013 (dwumiesicznik) Bezpatny magazynMarch / April 2013 (bi-monthly magazine) Free of charge magazine

  issn 2083-8867

  TSL

  Warmia i Mazury Biznes i RelaksWarmia & Mazury Business & Relax

  Jak podej do optymalizacji?How to approach optimization?

  Outsourcing usug logistycznychOutsourcing of logistic services

  A take / And:

  Transport Shipping Logistics

  Rynek usug TSL w PolsceTSL market in Poland

  Partnerzy wydaniaPublishing partners

 • nr 2/2013 (marzec / kwiecie) 3

  Od RedakcjiEditorial Note

  Drodzy Czytelnicy!

  Miesic marzec otwieramy powikszon sieci dystrybucji

  Outsourcing&More. Do obecnej grupy odbiorcw doczamy

  dystrybucj 500 egz. w punktach prasowych na terenie caej

  Polski, w tym w sieci kawiarnii Starbucks, hotelach Accor,

  Hyatt, Sheraton, Hilton, Marriott, Best Western i wielu innych

  lokalizacjach. W tym miejscu warto wspomnie, e nawiza

  limy rwnie wspprac z firmami Bluevine Consulting oraz

  NowyAdres S.A., dziki czemu Outsourcing & More bdzie

  obecny na wszystkich konferencjach organizowanych przez te

  podmioty.

  Ostatni numer w zmienionej szacie graficznej rozszed si

  w penym nakadzie, a wydanie, ktre trzymacie Pastwo

  w rkach rwnie ma potwierdzon szerok dystrybucj.

  Marzec i kwiecie br. to miesice wielu wydarze w brany

  outsourcingowej, zarwno w Polsce jak i poza granicami

  naszego kraju. Do najwaniejszych wydarze realizowanych

  poza Polsk naley zaliczy VIII Polish Outsourcing Forum,

  ktre w tym roku odbywa si w Bangalore w Indiach. Outsour

  cing&More ma zaszczyt peni rol gwnego Patrona Medio

  wego tej konferencji i wraz z kilkudziesicioosobow delegacj

  polskiego rzdu, miast i organizacji pozarzdowych bdziemy

  promowa Polsk jako idealn lokalizacj na rozwj dziaal

  noci BPO/SSC, a take innych form nowoczesnego outsour

  cingu.

  Regionem Polski, na ktrym skupilimy si w biecym

  numerze jest Warmia i Mazury. Zostalimy mile zaskoczeni

  otwartoci na biznes caego wojewdztwa, umiejtnie cz

  cego podejcie probiznesowe z infrastruktur turystyczn,

  inwestycyjn i transportow tej czci Polski. Zapraszamy na

  Warmi i Mazury. Tym razem raport HR przygotowany zosta

  przez firm Grafton, a opis rynku nieruchomoci otrzymalimy

  dziki wsppracy z CBRE.

  Tradycj stao si ju szersze opisywanie poszczeglnych sek

  torw brany outsourcingowej. Tym razem skupilimy si na

  TSL Transporcie, Spedycji i Logistyce. Dziki wsppracy

  z Polsk Izb Spedycji i Logistyki oddajemy w Pastwa rce

  materia opisujcy rynek tych usug w Polsce, wraz z wieloma

  interesujcymi publikacjami. Materia PISiL zosta uzupe

  niony o informacje przesane od takich podmiotw jak Fracht,

  Rohlig oraz SIXT.

  Zapraszam do lektury.

  Dear Readers!

  We are entering the month of March with an expanded distri

  bution network of Outsourcing&More. The existing group

  of recipients is being enlarged by an additional distribution

  of 500 copies at press outlets throughout Poland including the

  Starbucks coffee shops, the Accor, Hyatt, Sheraton, Hilton,

  Marriott, Best Western hotels and many other locations. It is

  worth mentioning here that we have also established coope

  ration with the Bluevine Consulting and NowyAdres S.A.

  Companies, thanks to which Outsourcing&More will be present

  at all conferences organized by these organizations.

  The last issue with the revised graphic layout has been fully

  distri buted, and the issue you are now holding in your hands

  has a confirmed wide distribution too. March and April are

  months full with events in the outsourcing industry both in

  Poland and abroad. Listed among the most important events

  orga nized outside of Poland ought to be the VIII Polish Outsour

  cing Forum, which this year is taking place in Bangalore, India.

  Outsourcing&More is proud to take the role of the main Media

  Partner of this conference and we intend, along with a few

  dozen representatives of the Polish government, cities and

  nongovernmental organizations, to promote Poland as an ideal

  location for development of BPO/SSC industry as well as other

  forms of modern outsourcing.

  The region of Poland we are focusing on in this issue is the

  Warmia and Mazury. We have been positively surprised by

  the business openness of the entire region, which skillfully

  combines a probusiness approach with the tourism, invest

  ment and transport infrastructure of this part of Poland. We

  invite you to Warmia and Mazury. This time, the HR report was

  prepared by the Grafton Company. We obtained the property

  market description thanks to cooperation with CBRE.

  It has become our tradition to describe individual sectors of

  the outsourcing industry in more detail. This time we focused

  on TSL Transport, Shipping and Logistics. Thanks to coope

  ration with the PIFFA Polish International Freight Forwarders

  Association, we are able to present you with materials descri

  bing the market for these services in Poland along with many

  interesting publications. Additionally to the PIFFA materials

  we have added more information submitted by such compa

  nies as Fracht FWO Polska, Rohlig SUUS Logistics and SIXT

  Polska.

  Enjoy your reading.

  Dymitr DoktrRedaktor Naczelny

 • Spis treci / Index

  nr 2/2013 (March / April)4 nr 2/2013 (marzec / kwiecie) 5

  Partnerzy / Partners

  Bezpatny magazyn / Free of charge magazine

  Redaktor naczelny / Editor-in-chiefDymitr Doktr d.doktor@outsourcingandmore.pl

  Grafika/DTP / Art./DTPJacek Cieliski

  Okadka / CoverJacek Cieliski

  Reklama / Advertisingreklama@outsourcingandmore.pl

  Wydawca / Published by

  RIPOSTA Doktr S.J.ul. Dolna 21b/4000773 Warszawawww.riposta.pl

  Adres redakcji / Editorial addressRIPOSTA Doktr S.J.ul. Dolna 21b/4000773 WarszawaT: +48 22 213 02 45F: +48 22 213 02 49redakcja@outsourcingandmore.pl www.outsourcingandmore.pl

  Druk / PrintDrukarnia Jantar

  Obsuga prawna / Legal supportChudzik i Wsplnicy

  Prenumerata i dystrybucja / Subscriptions

  Bezpatna prenumerata po uprzedniej rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl

  Outsourcing&More is bimonthly free of charge magazine. See the website www.outsourcingandmore.pl for more details

  Wybrane zdjcia pochodz z serwisu Fotolia.pl

  Selected photos come from Fotolia.pl website.

  Nakad / Circulation3000 egz. / copies

  Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona / All rights reserved. No copying, reproduction or photocopying allowed without written consent of the publisher.

  Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze / The views expressed in this publication as well as the content of the adverts are not necessarily those of the editor.

  Autorzy / Authors

  Mariusz WiniewskiHead of Tricity Office

  CBRE Polska

  Mithun SridharanOutsourcing Verband

  Iwona Wickiewicz-SzabowskaRadca prawny w Kancelarii

  Chudzik i Wsplnicy Radcowie Prawni Sp.p.

  Noemi Chudzik, LL.M.Radca prawny / Solicitor, Partner

  w Chudzik i Wsplnicy Radcowie Prawni Sp.p.

  Iwona MitrosKoordynator ds. Marketingu

  Marketing CoordinatorGrafton Recruitment

  Andrzej BukaDyrektor Zarzdzajcy/Managing

  Director, Fracht FWO Polska

  Anna GalasKierownik ds. rozwoju logistyki kontraktowej

  w ROHLIG SUUS Logistics

  Pawe ReczyskiPrezes Sixt rent a car Polska

  OUTSOURCINGVERBAND

  German Austrian Swiss Outsourcing Association

 • Spis treci / Index

  nr 2/2013 (marzec / kwiecie) 5

  Prospects in Poland Rusza kolejna, IV edycja oglnopolskiego cyklu konferencji ..............................................22Prospects in Poland starts for the fourth time ....................................23

  Modele cenowe ......................................................32Pricing models .......................................................34

  Dlaczego Pozna ....................................................... 40Why Pozna .............................................................. 42

  d Miasto skupiajce najwiksze wiatowe centra BPO i IT, przyciga uwag kolejnych globalnych marek, przez co powiksza sw konkurencyjno wobec innych orodkw biznesowych w Europie. .........................................................44Lodz A city hosting some of the worlds largest BPO and IT centres, still attracts the attention of further global brands, thus increasing its competitive edge over other European business centres. ...............................................46

  Aktualnoci ..............................................................8

  Bibliografia Outourcingu.......................................20

  Kalendarium ..........................................................21

  PAIiIZ / Invest in Poland .......................................36

  Kielce, mniejsze miasto wiksze moliwoci ........................................15Kielce, smaller city bigger opportunities .......................................15

  Kielce w centrum uwagi brany outsourcingu .........................................16Kielce in the centre of attention of the outsourcing sector ...................................17

  Gliwice konsekwentnie buduj pozycj lidera logistyki na lsku Gliwice logistycznym hubem na lsku .......18Gliwice consequent in becoming logistics leader in Silesia