palfy miklos zsoltarok 1964

of 140 /140

Upload: rita-dulanyi

Post on 07-Sep-2015

58 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zsoltarok

TRANSCRIPT

 • A ZSOLTROK KNYVE

  V L O G A T O T T Z S O L T R O K M A G Y A R Z A T A

  KTA:

  DR. P L F Y M I K L S

  Evanglikus Egyetemes Sajtosztly Budapest, 1964

 • Felels szerkeszt s kiad:

  KLDY ZOLTN

  A vdbortk Dnes Pl munkja Endedlyszm: . . . H. 41308/1963 = 1000 pld.

  64.4475 Egyetemi Nyomda Budapest,

 • ELSZ Azta, hogy a vilg teremtsekor ujjongtak a hajnalcsilla-

  gok s az istenfiak rmujjongsban trtek ki (Jb 38:7), az egsz teremtett vilgnak az a legszebb feladata, hogy di-cstse az Istent. Ezrt teremtette Isten a vilgot! Ez letnk rtelme s clja! Az igazi, az l hit kifejezsi formja a di-csret! Csak akkor ismeri s szereti az ember Istent, ha tudja magasztalni, tud neki hlt adni, ha tud hozz imdkozni. Erre tantanak meg bennnket a szoltrok. Ezek a kegyesek nem gy imdkoznak s halleljznak, mintha Isten csak ember kitallta res fogalom vagy szp eszme volna. Jl is-mert szemly szmunkra az r. l Isten, akinek a bntet-st rezni nagy szksg", de akinek a bnt megbocst, megvlt s dvssget ajndkoz szeretett megtapasztalni letjt s letforml er! Ezrt olyan rtkesek a keresz-tyn hit szempontjbl is ezek a zsoltrok: a vigasztals s er, a bels ergyjts s nekibuzduls forrsai.

  Ezrt olyan szp feladat a zsoltrok eredeti mondanival-jval foglalkozni. De ezrt olyan nehz feladat is! Az ige ma-gyarzatban nem mindig volt knny eleget tennem az n. tudomnyos exegzis kvetelmnyeinek, msrszt mgis azon a szinten tartanom, hogy kzrthet maradjak, ahogyan a megbzats szl.

  A legfontosabb maga a fordtott szveg. Alapul termsze-tesen a Biblia Hebraica hber szvegt vettem, de flhasz-nltam a fontosabb klnbz nyelv fordtsokat is. Nem riadtam vissza attl sem, hogy a szveg utn feltntessem a lnyegesebb fordtsi, illetve szvegkritikai problmkat is. Abban a remnyben tettem ezt, hogy hber nyelv- s gya-korl knyvem idkzben napvilgot lt s a lelkszek job-ban bele tudnak majd sni a szvegfordts titkaiba. Arrl 1 3

 • sem feledkeztem meg, hogy remnysgem szerint nem lelkszek is kezkbe veszik ezt a knyvet. S ha ennek segt-sgvel is megszabadulnak a mindenkori" magyar Biblia mgikus hasznlattl, akkor elrtem clomat. Sok, eddig kedves ige" taln mg kedvesebb lesz szmukra, ha meg-ismerkednek a Szentrs szvegnek ilyen jelleg krdsei-vel is.

  Elssorban azokat a zsoltrokat vettem fl ebben a kis gyjtemnyben, amelyek vagy teljes egszkben, vagy rsz-leteikben szerepelnek az 1953-as n. magyar evanglikus perikparendben. Ezrt tekintettel kellett lennem arra, hogy lelkszeinknek prdiklniok kell majd ezekrl a zsoltrokrl. Nhny zsoltrmagyarzat vghez ezrt fggesztettem sko-puszt is, ha gy lttam s gondoltam, hogy ez ppen az ige-hirdets szempontjbl hasznos. Budapest, 1963. dventje

  Dr. Plfy Mikls

  4

 • BEVEZETS

  1. . A knyv neve sszefoglal cme eredetileg nem volt a hber knonban a

  zsoltrok knyvnek. A zsid gylekezet tehillmnek ( = himnuszok) nevezte el. A zsoltrok" elnevezssel pedig az jtestmentomban tallkozunk (Lk 20:42, 24:44, Csel 1:20, 13:33). Gykerei az testmentom grg fordtsban (Sep-tuagin ta=G) vannak, amely az alexandriai zsid diasprban keletkezett Kr. e. a 3. szzadban. A Codex Vaticanus-ban pszalmoi, a Codex Alexandrinus-ban pedig pszaltrion a zsoltrgyjtemny grg neve. A pszalmosz nv valsznleg a bber mizmr (nek) fordtsa volt, amely 57 zsoltr meg-klnbztet felirata.

  2. . Felosztsa. Nem minden zsoltr kerl t bele a gyjtemnybe. Az T-

  ban magban (v. pl. Ex 15:118, l S m 2:110, s 38:1020, Jn 2:310), de azon kvl is sok zsoltrt isme-rnk mg (pl. az n. salamoni zsoltrok" Pompejus korbl s a qumrni zsoltrokat), amelyek a zsoltrok kanonikus gyjtemnybe nem vtettek fl.

  A hber knon 5 knyvre osztotta fl az egsz g y j t e -mnyt a Tra analgijra. I. knyv: 141; II. knyv : 4272; III. knyv: 7389; IV. knyv: 90108; V. knyv : 107150. Mindegyik knyv vgn liturgikus doxolgia ta l l -hat, az V. knyv vgn maga a 150. zsoltr tlti be ezt a szerepet.

  5

 • 3. . A zsoltrok hasznlata. A zsoltrok knyve a fogsg utni zsid gylekezet nekes-

  knyve volt. sszevlogatsnl dnt szempont volt, hogy istentiszteleti hasznlatra alkalmas legyen az illet zsoltr. Hiszen ma m r tudomnyos kzkincs az a felfogs, hogy az testmentomi zsoltrkltszet a kultusz ta la jn virgzott ki. A zsoltrok felirata bizonytja ezt elssorban. Egyes feliratok kifejezetten meg is jellik azt az istentiszteleti alkalmat, illetve kul t ikus nneplyt, amelyre kszltek vagy alkalma-sak, hogy ot t eladjk ket. gy pl. a templomszentels n-nepe" megjells (Zs 30) minden bizonnyal a fogsg utni gylekezet kul t ikus nnepe volt.

  Nemcsak a zsoltrok szerzsgre s trtnet i ht terre vo-natkoz feliratok, hanem a liturgikus s zenei feliratok r-telmnek megllaptsa is fontos az illet zsoltr tartalmra, rtelmezsre s mfajra vonatkozlag, ezrt kln is fog-lalkozunk ezzel a krdssel.

  1. A sr" (nek) fogalma gyakran egyt t szerepel a miz-mr" (nek, zsoltr) szval (Zs 30:1, 48:1, 92:1 stb.). Mind-kettt zeneksrettel adtk el (Zs 33:2, 98:5 stb.). A sr" azonban mindig a templomi istentisztelettel sszefggsben szerepel s ta ln kimondottan azokra a kult ikus s templomi nekekre vonatkozik, amelyekben Jahv t s jelenltnek a helyt (szentlyt) magasztaljk. A Krnikk knyve szerint nekkrusok adtk el zeneksrettel ezeket az nekeket (v. IKrn 6:16k, 25:6k, 2Krn 5:13, 23:18). A mizmr" viszont mindig Jahvera , magra vonatkozik. A G legtbbszr zsol-t r n a k (pszalmosz) ford t ja . A hber sz rtelmvel kap-csolatban a r ra szoktak hivatkozni, hogy a zmr gyk jelenti a szltke megmetszst (v. Lev 25:3k, s 5:6) s magnak a szlnek a szedst" is (carpere). Zenei rtelemben pedig valamilyen hros hangszer pengetst" jelenten. Msok viszont u ta lnak arra, hogy az akkd nyelvben a zamru je-lentse csupn nekelni" s ezrt az T-ban is nekelni", jtszani", dicsrni" a jelentse.

  A mizmr" 35 zsoltrban szerepel ebben a szkapcsols-ban: mizmr ledvd vagy ledvd mizmr. A Krnikk ha-gyomnya szerint ugyanis Dvid volt a kultikus berendezett-sgek kezdemnyezje s megteremtje (v. IKrn 22:2

  6

 • 29:5) s ennek a hagyomnynak megfelelen szrmaztatja a hber knon Dvidtl a zsoltrok egyik gyjtemnyt . A 3., 7., 18., 34., 51., 52., 54., 56., 57., 59., 60., 63. s 142. zsoltrok helyzetmagyarzata sok tekintetben a fogsg utni zsid gylekezet historizl" trekvse ugyan, de arrl tansko-dik, hogy a ledvd feliratot a szerzsg rtelmben vettk.

  2. A sr hamm'lt" (Zs 120134) fel i ratra vonatkozlag az albbi rtelmezsek te r jed tek el a kutatk kztt:

  a) Az els rtelmezs tlzottan formlisan gy rti a meg-jellst, hogy az nekek egymsutnisgra vonatkozik (sorozatnekek") a felirat. Nem veszi teht tekintetbe az ige alapjelentst.

  b) A msodik rtelmezs szerint a fogsgbl hazatrk ne-keirl lenne sz (vndornekek") s utalnak Esdr 2:1 s 7:9-re. Ez a magyarzat viszont nem fedi az rintett zsoltrok tartalmt.

  c) Egy msik rtelmezs szerint tnyleges lpcszetrl van i t t sz (v. Hie: canticum graduum), mgpedig az nekkarok lpcszetes felllsrl.

  d) A legvalsznbb rtelmezs az, amely az ige alapjelent-sbl indul ki. szerint zarndoklsrl" van itt sz, mg-pedig annak utols felvonsrl, amikor a processio meg-rkezik a templomhoz (v. 2Sm 6, IKir 12:32k, 2Kir 23:lk s Kraus, Die Knigsherrschaft Gottes im Alten Testament, 48). Leghelyesebb teht zarndoknek-nk illetve processis neknek fordtanunk ezt a zsoltrfeliratot.

  3. A miktm" sz eredeti rtelme ma mr nem llapt-hat meg (Zs 16:1, 56:1, 57:1, 58:1, 59:1, 60:1). Mowinckel (Psalmenstudien IV,4k) az akkd katmu igre hivatkozik, amelynek befedni" a jelentse s ezt a fordtst javasolja: engesztel zsoltr". Luther arany kszernek" ford t ja Ibn Ezra nyomn, aki a cetem = arany szbl szrmaztatja a miktm-ot.

  4. A maszkl" szt (Zs 32., 42., 44., 45., 5255., 74., 78., 88., 89. feliratban s 47:8-ban) a zsoltr mvszi vagy tan-tsszer tartalmra vonatkoztatjk (mvszi nek" ill. ta-nt nek"). Mivel azonban alig van didaktikus mozzanat a fenti zsoltrokban, ez a magyarzat is snt t .

  7

 • 5. A siggjn"-t (7:1) szinte egynteten panaszdal"-nak fordt jk.

  6. A tehilla" a 145. zsoltr feliratban s sok ms zsoltr szvegben fordul el. A szgyk alapjelentse szerint: di-csret", himnusz".

  7. A tefilla" a panaszdalokat s kr imdsgokat jelli meg (17., 86., 90., 102., 142. V. Hab 3:1). A msokrt mon-dott imdsgot is jelentheti (109:4).

  8. A binegnt" az albbi zsoltrok feliratban szerepel: 4., 6., 54., 55., 61., 76. Jelentse: hros hangszer, ill. azon val jtk. A fenti zsoltrokat teht hros hangszer ksre-tben adtk el az istentiszteleten.

  9. Az el hannehlt" csak egyszer 5:1-ben fordul el. A furulyhoz, illetve psztorsphoz hasonl hangszernek kel-lett lennie, v. lSm 10:5, lKi r 1:40, s 30:29. A sz tbbes-szm alakja ar ra utal, hogy a hangszer ktg sp volt egy szjsppal s egyik gn a dallam, a msikon a ksret hang-zott.

  10. Az ,,'al mhalat" ktszer fordul el: 53:1-ben s telje-sebb formban 88:1-ben. Ma mr nem t u d j u k a jelentst s rtelmt megllaptani. gy tnik azonban sokaknak, hogy elssorban a zsoltrok dallamra vonatkoz szakkifejezs akar lenni.

  11. A szel" 39 zsoltrban 71-szer fordul el s hrom-szor Hab 3-ban. Jelentse bizonytalan. A sz etimolgiai r-telmezsnek megfelelen gondolnak doxolgiai kzjtkra, ismtlsre (refrn) s meghajlsra (trdeplsre). Legvalsz-nbb, hogy a zenei kzjtk mszava volt (intermezzo).

  12. Lehazkr" Sz szerint ezt jelenti: Emlkeztetl", hogy megemlkezs legyen". Az telldozat egyik tartoz-kval, a tmjnnel hozzk kapcsolatba (Lev 2:2.9, 5:12, 6:8, Num 5:26), mer t a ksi zsidsg istentiszteletn ennek az ldozatnak a bemutatsakor imdkoztk.

  13. A lamenaccah" (a karmesternek,") 55 zsoltr fel i ra-tban s Hab 3:19-ben fordul el. Ez a kifejezs a mai napig tisztzatlan. Legkzelebb fekv az a felfogs, amely a szo alapjelentsbl indul ki: kivlnak lenni", vezetni", diri-glni" (v. Esdr 3:8, IKrn 23:4, 2Krn 2:1). A Zsoltrok

  8

 • knyve prbafzetben ennek megfelelen tallhat: a kar-mesternek".

  14. A Jedtnnak" (39:1) vagy Jedtn szerint" (62:1, 71:1). IKrn 16:41 szerint Jedtn Hmn mellett Dvid egyik zenekari vezetjnek a neve s ezrt a hber lidtn ezt jelenti: Jedtntl", vagy Jedtn rszre", az 'al je-dtn pedig: Jedtn szerint" (Jedtn karmester md-jra).

  15. Az ,,'al jnat lem rehqm" (56:1) dallam megjells lesz. A fordtsa ez lehetne: A tvoli nagy fn (l) ga-l a m b r a (dallamra), ami npdal lehetett s ebbl arra is kvetkeztethetnk, hogy a vilgi dalok dallamt hasznltk fl a templomi nekeknl.

  16. Az ,,'al 'ajjelet hassahar" (22:1) szintn dallammegjel-ls. Fordtsa: A hajnalpr nje (dallamra)". [V. J irku elmlett: Aj je le t has-Sahar (Ps 22:1): ZAW 65 (1953) 85k],

  17. Az ,,'al ssannm" (45:1, 69:1) jelentsvel kapcsolatban is csak tallgatsokra vagyunk egyelre utalva. Egyesek liliom"-nak, Luther ,,rzsk"nak fordt ja . Annyi azonban bizonyos, hogy valamilyen dalnak a cme vagy kezd szava volt s annak dallamra kellett a fenti zsoltrt nekelni.

  18. Az ,,'al ssn 'dt" hasonl az elz pontokban tr -gyaltakhoz. A kt szt taln kln kellene vlasztanunk. Az els (a liliom . . ." szerint) megjelln a dallamot, a msodik pedig (bizonysgttel") a zsoltr tartalmra utalna.

  19. ,,'Al tasht". Ez a megjells az 57., 58., 59. s 75. zsol-tr feliratban a meldira vonatkozik. Annak a bordalnak a dallamra, amelyet s 65:8 szerint akkor nekeltek a sz-retelk (El ne puszttsd, mert lds van benne"), amikor a szlszemek teljesen tltszak, teht rettek voltak. V. 15. pont.

  20. ,,'Al haggittt". (8:1, 81:1, 84:1). Zenei msz, vagy nekdallam. Taln szintn valamelyik szreti nek kezddtt gy

  21. ,,'Al mt labbn" (9:1) Valsznleg ez is dallamra utal: A Haljl meg a f ir t" dallamra kellett nekelni.

  22. ,,'Al hassemnt" (6:1, 12:1). Sz szerint: A nyolca-dikra". A zenei elads szakkifejezse volt teht, vagy pedig zeneszerszm neve. Azt akarja jelezni, hogy a megadott h -

  9

 • ros hangszer melyik vltozatn kellett a zsoltrt ksrni. V. IKrn 15:21.

  Egyes zsoltroknl mindenfle felirat hinyzik. Viszont meg kell emltennk, hogy a G kzl nha feliratot akkor is, ha az M-ben nincsen s elhagyta a zenei szakkifejezseket, a trtneti megjegyzseket pedig rszben mdostotta, rsz-ben msokkal cserlte ki.

  4. . Zsoltrmfajok. Messze vezetne, ha az adott keretek kztt ismertetni akar-

  nnk a formatrtneti kutats trtnett s eddigi eredm-nyeit Gunkellal elkezdve napjainkig. Aki jobban bele akar tekinteni a Sitz im Leben" problmakrbe, megtallja azt HSchmidt, AWeiser, SMowinckel s HJKraus zsoltrkom-mentr jban, vagy pedig a klnbz testmentomi beve-zetsekben. Mi itt csak a legfontosabb zsoltrmfajokat is-mer te t jk rviden.

  1. A himnusz. A himnuszok Isten nagysgt, felsgt, te-remt s vilgbri tevkenysgt, valamint szvetsgi szo-lidaritst, hsgt s szeretett dicst nekek. A templom-ban hangzottak el nneplyes istentiszteleti keretben az egsz gylekezet kzremkdsvel.

  A himnuszok kz tartoznak: Zs 8., 19., 29., 33., 47., 65., 66., 93., 96., 97., 98., 99., 100., 104., 105., 111., 113., 114., 117., 135., 145., 146., 148., 149., 150. Kln csoportonknt, letve gyj temnyenknt szoktk itt megjellni az n. trnralpsi zsoltrokat": 47., 93., 96., 97., 98., 99. (V. Kraus, J a h w e -KnigsLieder" megjellst).

  2. A panaszzsoltrok. Ez a csoport a legterjedelmesebb s minden zsoltrnak kzel egyharmada ehhez a mfajhoz tar-tozik. A panasznekek alanya szerint vannak kollektv s individulis panaszdalok a zsoltrok gyjtemnyben. Az egyni panaszzsoltrokban a szemlyes let legklnbzbb krdsei, fknt a betegsg szerepel, mely a hall kzels-gbe sodorja a kegyest (25:17, 31:10kk, 42:10, 71:20), a Sel birodalma fel, ahol nem magasztalhatja az Urat. Msrszt hitletben l t ja s tudja megtmadottnak magt a bnsk, trtneti zsoltrok (78 stb.), a tra-zsoltrok s tra-liturgik

  10

 • a trvnyt ugyan jl ismer, de azt lbbal tipr emberek l-tal, akik arra vrnak, hogy elbukjk hitben.

  Sokig allegrikusan a fogsg utni gylekezetre rtet tk az ,,n"-t ezekben a zsoltrokban. Nem a gylekezet beszl itt, hanem a kegyes maga, aki ki akar ja nteni szvt Istene eltt. A hatrtalan bizalom hangja csendl meg bennk Isten irnt.

  A kollektv, illetve npi panaszzsoltrok alaphangulata a gysz, a bjtls, amelyre nagy nemzeti csapsok: szrazsg, rossz terms, hbors veszly stb. adtak okot. A np ssze-gylt a templomban, hogy ldozatok bemutatsa s gysz-szertartsok kzepette megvallja bnt, elismerje az isteni harag jogossgt s kr je az r irgalmt. Sokszor kvetkezik be akcentus-eltolds ezeknl a zsoltroknl, s akkor inkbb rtatlansgi vagy bnbnati zsoltrokrl kell beszlnnk csakgy, min t az individulis panaszzsoltrok esetben.

  3. A hlaad zsoltrok. A panaszzsoltrok ellenplusai ezek, amikbl azonban

  arnylag kevs maradt renk (18., 30., 32., 34. stb.). Hozz-tarozik az ember lnyeghez, hogy a krs s panasz flzi a hlaadst. Az teljesedett be ezekben a zsoltrokban, amit panaszdalban krt a kegyes: Isten meghallgatta szksg-ben s betegsgben. Ezeknek a zsoltroknak a helye a temp-lom, ahol a megmeneklt bemutatja hlaldozatt bartai s rokonai ksretben. Idvel azonban elszakadtak ezek a zsol-trok a kultusztl s a hlaldozati nekbl csak" hlanek lesz, egyni imdsg. Ezek az nekek klnben is rokon-sgban vannak a himnuszokkal s vilgosan felismerhet ra j tuk a klasszikus prftk hatsa.

  4. Kisebb mfajok. A fenti fbb mfajokon kvl egsz sor kisebb mfaj ja l

  tallkozunk. Ilyenek az ldsmondsok (pl. Zs l : lkk) vagy ldskvnsok (Zs 115:12kk) mindazrt, ami az letet jobb s szebb teszi. Ellenplusai az tokmonds s tokkvns (1:4kk, 112:10, 119:21,137), amelyek azonban beleolvadtak legtbbszr ms mfajokba. Itt kell megemltennk az n. kirlyzsoltrokat (pl. Zs. 2), a zarndoknekeket (84, 122), a gyzelmi nekeket, amelyek eredetileg teljesen vilgi dalok voltak, a hsk haditetteit dicstik, d e azokban is Isten ha-

  l l

 • talmas cselekedeteit l t jk (46:9k, 66:5kk, 118;15). Az dv-arnylag ri tkn fordulnak el. A prftai elem rendkvli mdon megtermkenytet te a zsoltrkltszetet, rszben az eszchatolgikus hit irnyban, rszben a prftai liturgik formjban (75., 85., 126.). A blcsessg irodalom is hatssal volt a zsoltrok tartalmra s gy jttek ltre a tantkltem-nyek (Zs 1.49).

  Magtl rtetd, hogy olyan zsoltrok, illetve dalok s nekek is helyet kaptak idvel a zsoltrok gyjtemnyben, amelyek eredetileg nem voltak kultuszi jelleggel felruhzva. Ilyen a mr emltett dvzl kltemnyek" csoportja, amely a profn lra termke s tartozka volt.

  5. . A zsoltrok keletkezse. Az eddigiek alapjn vilgos, hogy a Dvidnak, Salamon-

  nak, Mzesnek, szfnak, Krh fiainak, Hmnnak vagy Jedtnnak tulajdontott zsoltrok a valsgban nem bizo-nyos, hogy tlk is szrmaznak. Azt a felfogst kpviseljk, hogy a zsoltrok szerzi eredetileg ltalban ismeretlenek voltak s taln csak a tnyleg Dvidtl szrmaz zsoltroknak volt megfelel jelzete.

  a) Az egyes zsoltrok szerzsgrl ma mr szinte egy-ntet a vlemny, hogy az T gylekezetnek az egyszer tagjai s a papok (prftk is) egyarnt szerzi a zsoltrok-nak. Az individulis panaszzsoltrok, a hlaad s bnbnati nekek nagy szma arrl tanskodik, hogy az egyes gyleke-zeti tagok sok zsoltrt kltttek, amelyeket azutn meg-szrve flvettek a kultuszba s taln n. ajndkozsi fo r -mulval is elltva (v. Zs 19:15) a templomban helyeztek el. Az gy keletkezett zsoltrokat ma mr nem tudjuk meg-klnbztetni a papok szerezte zsoltroktl.

  Alig kpzelhet el viszont, hogy a kollektv himnuszok, panaszdalok s hlaad zsoltrok a szentlyen kvl kelet-keztek volna. Ezeket a papok s templomi nekesek, illetve karmesterek rtk a trtnelmi zsoltrokkal egytt (v. 78). Az n. kirlyzsoltrok szerzi feltevs szerint kultuszi pr-ftk voltak elssorban, de egyes kirlyok is kzremkdhet-tek a zsoltrok ltrejttben.

  12

 • b) A zsoltrok thagyomnyozsa sokrten trtnhetett : kivlogattk az istentiszteleti hasznlat szempontjbl alkal-masakat, ezeket megriztk a templomi archvumban, r en -deztk s gyj tt tk ket. Sokat kzlk minden bizonnyal mr kvlrl is tudtak a kegyesek s nekeltk az emberek. A rendezs kzben kisebb gyjtemnyek alakultak ki.

  Az egyes zsoltrok szvegn termszetesen aktulis vl-toztatsokat is eszkzltek a papok. gy pl. a 2. s 3. knyv-ben a Jahve istennevet vgig Elohmra vltoztattk. ssze-fggtt ez azzal a 3. szzadi zsid kegyessgi irnyzattal, amely kerlte a szent nv kiejtst.

  Ellttk feliratokkal is a zsoltrokat s az gy kialakult gyjtemnyeket valsznleg 300 krl Kr. e. kanonizltk (v. GunkelBegrich, Einleitung in die Psalmen, 440 kk). Mintegy 1000 esztend nektermse tallhat meg teht a Zsoltrok knyvben Dvidtl egszen a fogsg utni korig, amikor mint imdsgos s nekesknyv felbecslhetetlen szol-glatokat tett az testmentomi istenhit elevensgnek a meg-maradsa tern. Kollektive valsult meg teht a 102. zsoltr 19. versnek egyni krse:"

  r jtok fl ezt a jv nemzedknek, hogy az jjteremtett np dicsrje az URat!

  13

 • VLOGATOTT ZSOLTROK MAGYARZATA

 • 1. zso l t r

  AZ IGAZSG GYZELME A szveg

  1 Boldog ember, aki nem jr a bnsk tancsn1,

  a vtkesek tjra r nem ll s kajnok krben nem l le.

  2 Hanem az r kijelentsben leli rmt, jjel-nappal tantsn elmlkedik.

  3 Olyan , mint a folypartra2 ltetett fa, mely gymlcst idejn megtermi

  s nem hervad el lombja brmit cselekszik, siker koronzza3.

  4 Nem gy a bnsk! Hanem mint a szlkergette polyva!

  5 Ezrt nem llnak meg a bnsk az tletben, sem a vtkesek az igazak kzssgben4

  6 Hiszen ismeri az r az igazak tjt, a bnsk tja pedig a semmibe vsz.

  1 S - b e n a ba'acat s bdrk s z a v a k a t f l c se r l t k , m e r t a h b e r

  n y e l v r z k n e k j obban m e g f e l e l a hlk bdrk. E r r e a v l t o z t a -t s r a a z o n b a n n incs s zksg , h a gy r t j k a k i fe jezs t : t a n c s a sze r in t " , a z a z n e m f o g a d j a e l a b n s k t a n c s a i t . V. . Z s 81:13, 2 K r n 22:5, J e r 7:24, M i k 6,16.

  2 A v z m e l l l t e t e t t f a k p e gyakor i a f o g s g u t n i b lc ses sg i roda -l o m b a n : Zs 119:136, P l d 5:16, 21:1, s 32:2. Ford t sa v i s z o n t bi-z o n y t a l a n : a v z fo lys" s n t z c s a t o r n a " e g y a r n t l ehe t sges r t e lmezs , h iszen m r J e r e m i s k o r b a n (VII . sz. 2. f e l e ) s zpen k i p t e t t c s a t o r n a - r e n d s z e r b iz tos to t ta a t a l a j n e d v e s s g e t s vege-tc i t o l y a n t e r l e t e k e n is, a h o l m a s i v a t a g o k v a n n a k P a l e s z t i n -ban . V. J e r 17:8.

  2 A zsoltrok knyve 17

 • 3 J s 1:8.

  4 A G a b'adat he lye t t b'acat-ot o lvaso t t s gy f o r d t j a : en bou l =

  t ancsban , vgzse szerint . A z szvege szer in tem j.

  Mfaja s tartalma 1. Eredetileg a Zsoltrok knyve bevezetse volt ez a zsol-

  tr, mert Csel 13:33 egyik figyelemremlt verzija a mos-tani 2. zsoltrt mondja az 1. zsoltrnak (a zrichi biblia gy is fordt ja s jegyzetet fz hozz). A gyjt szndkosan ll -tot ta ppen ezt a zsoltrt az testmentom nekesknyve" lre, hiszen formjban s tar ta lmban egyarnt tmutat, nevel, dntsre hv alaphangot t meg.

  2. A fogsg u tn olyan nagyjelentsg blcsessgirodalom termke az 1. zsoltr. Errl a hasznlt szavak, a stlus s a tartalom egyarnt tanskodnak. Tmja szerint viszont a tra-zsoltrokhoz (v. Bevezets 4. . 4.) tartozik (19:8kk, 119). Szerzje teh t a blcsessgtantk egyike (v. Jer 8:9, 18:18, Prd 12:9k, Pld 8:lkk), akinek az a hivatsa s f e l -adata, hogy f ia ta l embereket vezessen be a blcsessg t i t -kaiba". Ennek az letblcsessgnek azonban szilrd hitbeli alapja van: Isten tantsa, kijelentse, tmutatsa az emberi blcsessg (hokma) forrsa (v. pl. Zs 119:98: Parancsola-toddal blcsebb teszel ellensgeimnl, mer t rkk enym az").

  3. Egyetrts van a tekintetben, hogy a fogsg utn r t zsoltrral van dolgunk. A tantzsoltrok kultikus helyt azonban nehz meghatroznunk. Az tny, hogy a nem ku l -t ikus reflexik is belefolytak eredetileg az istentiszteletbe. A profn let s az istentisztelet krt csak ksbb klntet-tk el egymstl.

  4. A zsoltr tartalmi tagozdsa knnyen ttekinthet: a) 13: az igaz ember lete; b) 45: a bns ember le te ; c) 6: a ktfle let vge.

  Az ige

  Az igaz ember lete (13). ldskvnssal kezddik s ezrt emlkeztet bennnket a Hegyibeszd makarizmira (Mt 5:311, Lk 1:45, 6:2022 stb.). Viszont nem a kegyes

  18

 • s megszokott papi ldsformult hasznlja (Jer 17:7), amely Isten ldsval az tkot lltja szembe (5. v.), hanem szinte vilgias" termszetessggel gratull" az igaz ton jr em-ber boldogulshoz s boldogsghoz. Az 'asr eredetileg lp-teket jelent s gy benne cseng az ember le tt ja , magatar-tsa s existencija. Eredmnyes, sikeres az lete annak az e m b e r n e k . . . " Azt se feledjk, hogy a rgi s megszokott intelem helyt foglalja el a blcsessgirodalomban az 1. zsol-tr dvzl formulja s megllaptsa. Az int sz engedel-messgre szlt fel. Ez viszont dicsri a mr meglt, en -gedelmes letet. A Boldog ember . . . " lecsiszolt formulj-ban teht tovbb l az eredeti jelents: Sikerrel jr az az ember . . . "

  Mi jellemz a valban boldog emberre? Mik a gymlcs-term let felttelei? Erre a krdsre az 1. vers negatvan, a 23. versek viszont pozitvan vlaszolnak. A helyes meg-rtshez tudnunk kell azt is, hogy az 1. zsoltr a mr eml-te t t tra-zsoltrokkal egytt dnt szerepet szn a hitletben a trvny betltsnek. Ennek a teolginak a talajn ala-kult ki az a felfogs, hogy a trvnyt hsgesen betltk, az Isten t jain jrk az igazi hvk", a kegyesek" (haszidm). V. 111:1. A kegyesek, az istenflk t ja a parancsolatok meg-rzsnek az t j a (119:32), a vilgossg t ja (: Pld 5:6), t e -ht az engedelmessg tja, az let s bkessg t j a (: s 59:8), az dvssgnek, a boldogsgnak az t ja (: 139:24). A trvnyt be nem tltk, azt semmibe vevk trvnytiprk" s tr-vnyszegk": a bnsk (rs'm). Ezeknek is megvan a ma-guk tja. Ezt azonban nem az Isten tmutatsa (trja) sze-r int vlasztottk, hanem az emberi szv fundl ta ki (v. Pld 16:9, s 57:17), amely termszetnl fogva rossz (Gen 6,12, Bir 5:6, 2Kir 17:13, Jer 17:9, Mt 15:19, Rm 1:21, 3:23). Ez az t tekervnyes, nem a vilgossgnak, hanem a sttsg-nek az t ja (Pld 4:19, Mt 7:13), teht a hallba vezet t .

  Ars' gykt a legklnbzkppen ford t jk: gonosz, isten-telen a leggyakoribb. Azonban ppen nem Istenben nem hv, Isten ltezst tagad, elvi atheistkrl van itt sz, akik teht a gylekezeten kvl llva tmadnk a kegyeseket, az Istenhez h embereket. A gylekezetben egymssal szemben ll csoportok egyike ez s tekinthet olyan trsadalmi r-

  2 * 19

 • tegnek is, amely klnsen a felebarti szeretetre vonatkoz isteni rendelkezseket (a szvetsg trvnyeit) semmibe ve-szi. V. Pld 10:16, 12:10, 29:16, s 48:22, 57:20, Hab 1,13).

  A rsa' teht az a gylekezeti tag, akit bnsnek talltak Isten tr ja szerint s akit emiatt kizrtak a szentlybl (Zs 15). (V. a G fordtst: hamartolos, anomos). A bnsk" megvetik Isten kijelentseit, sa j t letelveik s normik (ch) szerint lnek s cselekszenek.

  A vtkesek egy adot t parancsolat vagy tilalom megszegi. Ami a bnsknl" alapelv, eszme, tancs s letnorma, az a vtkeseknl" te t t lesz, teht aktulis bn. I t t mr nem marad re j tve a bns szndk sem, hanem az isteni paran-csolatok nylt megszegsv fajul.

  A kajnok" (lcm) a blcsessgirodalomban gyakran fel-lp gnyold ember" gondolkods- s beszdmdjt lep-lezi le (Zs 73:811, s 28:15 s Mai 3:14). Krket, klubokat, galrikat alkotnak. A bnst a t i tkos letelv, a vtkezt a jrt t , a gnyoldt a kzs kr" (msb) jellemzi.

  Az igazn boldog ember nem vllal kzssget ezzel a h-rom csoporttal. Ez a szeparatv magatarts azonban nem farizeizmus nla, hanem az egszsges hitlet termszetes velejrja, ahogyan az jtestmentomban is tallkozunk ez-zel a magatartssal: 2Kor 5:11, 6:1418, 2Tesz 3:6.

  A msodik vers az igaz ember (caddq) pozitv magatart-st r ja le. Itt tnik ki, hogy az elbbi szeparatizmus nem a megkeseredett s f lnk ember grcss magatartsa, hanem az az ember, aki cltudatosan teszi azt, amit cselekszik: Az r tr ja lelkesti hi tben s cselekedeteiben. Ennek a vers-nek s az egsz zsoltrnak a megrtshez szorosan hozz-tartozik a trh rtelmnek a megllaptsa. Szoksos ford-tsa tvtra vezet: trvny, amelybe azutn mindenfaj ta nomista gondolkodst belertenek. A tra kijelents", t-mutats", eligazts", Isten kegyelmes kinyilatkoztatsa (v. GRad. TheolAT I. 192202). A zsoltr felttelezi, hogy ez a kijelents rsban is megvan m r : a tra Isten lezrt s lert zenete, amit felolvasni (Deut 31:911) s ol-vasni lehet (Js 1:7). A mzesi tan ts ugyan a ftartalma (Mai 3:22), de mr a Szentrs" knonszersgt jelzi. Mert a zsoltrok tekercst mindenkppen benne tudta a szerz a

  20

 • tra szban. Akkor pedig nem szabad leszktennk a tr-vny" fogalmra csupn. Isten eleven megszltst tallja meg az igaz ember a trban (Zs 119) s vilgossgot te remt (Zs 119:4. 105. 130.). Aki gy tallkozik Isten akaratval, az rmt leli" benne. Hiszen akkor ez a trvny nem terhes iga mr, hanem az rm forrsa (Deut 30:l lkk).

  Az kor embernek nem volt vilgos s egyrtelm t -mutatja az let krdseiben. Ezrt kellett minden esetben jra meg j r a megkrdeznie valamelyik istent. Az test-mentom embernek azonban megbzhat irnytt adott a ke -zbe az r s ezrt szereti s rla elmlkedik j jel-nappal (Zs 119: 97. 165.) az igaz ember. Szorosan bels kapcsolatra mutat a jhgh sz, amely azt jelenti, hogy az igaz fnnhan-gon olvassa, maga el mondja s gy emlkeli Isten igjt az rsban (v. Zs 119:97., Deut 6:7, 11:19, 17:19, Js 1:8. Azt is jelenti, hogy az oroszln morog" zskmnya fltt s 31:4, vagy a galamb turbkol: s 38:14). Nem a tra kls, bet szerinti elsajttsrl van teht itt sz, ahogyan ezt az orthodox zsid ma is teszi, hanem a coram deo tnyrl: Is-ten akaratbl, kijelentsbl, tantsbl, tmutatsbl lni jjel-nappal (v. Zs 119:97., 98.). Istennek tetsz tar talmat s rtket ez a magatarts s let terem.

  Ezt a gondolatot szemlieteti a zsoltr az albbi kt kp-ben, amelyekben megint szemben llnak egymssal az igaz ember s a bnsk.

  Az igaz ember lett a blcsessgirodalomban hasznlt kp-ben (v. Jb 8:16, Jer 17:8) vzben gazdag helyre l te tet t fhoz hasonltja (3. v.), amely idejben te rem s nem szrad le a levele id eltt a nyri hsgben vzhiny miatt. Luther mondja errl: Olyan lesz, mint a patakok mell ltetett fa . Klti s prftai kijelents e z . . . Olyan lesz, mint a szp plmafa. Az jellemzi, hogy ott van, ahol vz is van. dn zldi tlen-nyron . . . Ilyen az igaz ember: van de patakja , amely zldelv s dv teszi gykereit s leveleit" (Ml-haupt I, 2021). Az testmnetom gyakran hasznlja ezt a kpet (v. J e r 11:19, Ez 17:5kk, Zs 92:1315.). Nem f , nem virg, amely gyorsan elhervad (s 40:7), ahogyan egybknt a termszetes ember lett szoktk jellemezni (Zs 103:15k).

  Az let igazi rtelme, hogy a Teremt meghatrozta idben

  21

 • teremjen gymlcst. tvit t rtelemben teht a megbzhat-sgra utal az let termsben" (v. Zs 92:13kk). Ehhez a kphez kapcsoldik azutn az a megllapts, hogy a trbl l ember lett siker koronzza" (v. Js 1:8). Izmos hit-beli optimizmus, hogy nem eredmnytelen az igaz ember lete. Nem szabad azonban flrertennk a viszonzstan r-telmben, mintha az igaz ember ignyt emelhetne Istennel szemben kegyes lete (igazsga) jutalmazsra. Ebbe a zsk-utcba elg gyakran betvedt a zsid hit. Pedig a szerz itt is azt akar ja mondani, hogy mert az Isten Isten nem vgzdhetik kudarccal Isten akaratnak, tmutatsnak a kvetse (v. 6a. v.). Az let igazi r te lmt s tartalmt nem maga a siker", az eredmnyessg adja, hanem a hv enge-delmessg. A zsoltr az isteni biolgia alaptrvnyt vall ja: A j fa nem teremhet rossz gymlcst (v. Mt 7:1620. Weiser, Psalmen I, 72).

  A bns ember sorsa (45). Szges ellenttben van ez-zel a bnsknek az letsorsa. A bns ember hasonl a poly-vhoz. Palesztinban a gabona betakartsa utn a kvket a falu mellet t magasan s szabadon fekv szrn kitertettk s klnbz csplszerszmmal kicspeltk. Az gy keletke-zett garmadt szrlapttal (v. Mt 3:12) a szllel szembe szrtk. A mag visszahullott a fldre, a knny szalmt (t-reket) s polyvt pedig e l f j t a a szl (v. Zs 35:5, Jb 21:18, s 17:13, Hs 13:3. GDalman, Arbeit und Sitte in Pals-tina. III. 123139). Ugyanilyen res s tartalmatlan (knny-fajsly) a bns ember lete is. A zsoltrnak ezt a kemny megllaptst az a pedaggiai szndk ha t j a t, hogy helyes dntsre, az igaz t vllalsra s vlasztsra sztnzze a gylekezetet s annak tagjait . Helytelen volna teht vala-milyen farizeusi gggel vagy nigazsggal vdolni a zsolt-rost.

  Az 5. vers kp nlkl mondja el ugyanezt. rtelme azon fordul meg, hogyan magyarzzuk a mispth szt. Egyik fel-fogs szerint a mispth az utols tletre vonatkozik (Duhm, Kittel). A msik Isten lland igazsgos eljrsra" vonat-koztatja (Gunkel). Szerintem a hber sz eredeti alapjelen-tsbl kell kiindulnunk. A sfth gyk azt jelenti, hogy kt vagy tbb nem egy szinten lev, egyenetlen trgyat, egyms-

  22

 • sal ellenttben lev dolgot, gyet, terepet stb, elegyengetni, az ellentteket elsimtani, megszntetni, egy szintre hozni. Nem vallsos rtelemben ez azt jelenti, hogy a vits gye-ket, ellentteket a brsgon elegyengetni s gy igazsgot tenni. A bktlensget, viszlyt, pert s hborsgot ember s ember, kzssg s kzssg kztt megszntetni. Ebben a vonatkozsban a mispth jelentse: trvnykezs, trvny, tletmonds, igazsgszolgltats, jog s jogrend egyarnt. A sfth pedig mindennek az re, teht az igazsgot tev br". Vallsos rtelemben az Isten s ember kztt meg-lev egyenetlensgnek, bktlensgnek a megszntetse. A b-ktlensget ppen a bn s vtek okozza Isten s az ember, a szvetsg Istene s a vlasztott np kztt. A mispth en-nek a megszntt kimond isteni tlet, vgzs a sfth, az igaz Br" rszrl. Jelentse teht : trvny, rend, vgzs, tlet (flment s elmarasztal!). Isten igazsgszolgltat te-vkenysge, st kegyelmes tlet", megbkls" is (v. Zs 7:6, 103:6, 119:75kk stb.).

  A zsoltr egsz szkopusza is azt igazolja, hogy Isten lland igazsgszolgltat" tevkenysgre utal itt az 5. versben a zsoltrr. Mr itt a fldn rvnyesl egyrszt Isten oszt igazsga, msrszt az dvssget munkl akarata. Mr itt a fldn fontosnak ta r t ja az igazak gylekezetnek a tisztas-gt. Teht nemcsak az utols tletrl beszl (mint a G s Hie, amikor a jqm-t anasztszontai-al, ill. resurgent-tel for-dtjk, vagyis a feltmadsra gondolnak). Azon van a hang-sly az testmentom let- s hallrtelmezse szerint, hogy mr most boldog az ember, hogy Isten igje mr most gy-mlcszv teszi az igaz ember lett, elutastsa tartalmat-lann a bns ember ltt.

  A ktfle let vge (6). Az igazak kzssgnek (gyle-kezetnek) az lettjt ismeri s szvn viseli az r. Nem racionlis megismersrl s ismeretrl van itt sz, hanem a jd' ignek arrl a mlyebb jelentstartalmrl, amely jel-lemzi a f r j s felesg viszonyt (Gen 4:1 stb.), teht Isten rszrl a szeretet-kzssg megteremtst. Msutt ezt a gon-dolatot gy fejezi ki az T, hogy tmljbe szedi a knnye-ket (Zs 56:9), a bkessg gondolatai foglalkoztatjk npvel kapcsolatban (Jer 29:11), nem szunnyad s nem alszik Izrel

  23

 • rizje (Zs 121:4). Ezrt nem mondhatja senki, hogy t ja re j tve van az r ell s tletem elkerl Isten ell" (s 40:27). A jd' szban teht benne van Istennek a npet kiv-laszt s vele kzssget teremt szolidaritsa s szeretete. Gondoljunk csak tbbek kztt mosnak erre a fontos kije-lentsre: Csak titeket ismertelek a fld minden nemzetsge kzl (azaz csak veletek lptem kzssgre), ezrt ltoga-tom meg ra j ta tok minden bntket" (m 3:2). Helyesen hangslyozza Buber is a jd' gyknek ezt a kzssget, kon-taktust teremt jelentst. Ezzel a szolidaritsval formlja meg az igazak kzssgt" is. Ezrt az igazak tja (maga-tartsa, lete) Isten kijelentsnek, irnytsrak, velk k-zssget teremt hsgnek (hszd) a vilgossgban van (Pld 4:18), a bnsk t ja viszont a semmibe, a pusztulsba visz. Az utols tlet drmai pillanatban semmit rnek bi-zonyul (Pld 13:13).

  Szkopusz Joggal kerlt ez a zsoltr az egsz zsoltrgyjtemny lege-

  lejre. Hiszen a keresztynsgnek egyik legfontosabb tant-st hangslyozza: hit nlkl nincsen Istennek tetsz let s a kett nlkl nincsen igazi egyni s gylekezti hitlet. Isten trjban tallkozik mindkett Isten akaratval, az letet forml s irnyt letrenddel. Benne kijelentette Isten az let cljt s rtelmt: hogy kzssgnk legyen Istennel s az emberekkel. Lt s nemlt, az let s hall, a vilgossg s sttsg kereszttja el llt ma is bennnket s dntsre knyszert.

  Az gy rtelmezett trt Jzus is egytt tudja az evang-liummal s re pt, amikor ezt mondja: Nem jttem, hogy eltrljem, hanem inkbb hogy betltsem." (Mt 5:17).

  24

 • 2. zsol tr

  ISTEN S FLKENTJE A szveg

  1 Mirt zendlnek a nemzetek1, zgnak2 hiba a npek?3

  2 Hadirendbe lltak1 a fld kirlyai, fejedelmek egymssal tancskoznak

  az r s Flkentje5 ellen: 3 Tpjk le magunkrl bilincsket,

  dobjuk el ktelket!"

  4 A Mennyben lakoz kineveti, csff teszi ket az R6.

  5 Majd beszl velk haragjban, flgerjedsben r juk ijeszt:

  6 n kentem fl kirlyomat ' szent hegyemen, a Sionon!

  7 Kihirdetem az R rendelst mondta nekem: Fiam vagy te, n nemzettelek ma tged!

  8 Krjed csak tlem s n neked adom rksgedl a nemzeteket,

  birtokodul a fldkereksget! 9 sszetrd8 ket vasvesszvel,

  mint valami cserpednyt sszezzod ket!"

  10 Most ezrt kirlyok, t r je tek szhez, okuljatok ti fldi brk!

  25

 • 11 Szolgljtok az URat flelemmel, reszketve vigadjatok! 12 Cskoljtok a fit9,

  hogy meg ne haragudjk s el ne pusztuljatok az ton! Mert hamar fellngol a haragja.

  Mind boldogok, akik benne bznak!

  1 B r m e n n y i r e m o d e r n a nemzet sz, a 'am s gj kztt a l igha l ehe t m s k n t e l fogadha t s m i n d e n t ek in te tben helyt l l meg-k lnbz te ts t t e n n n k . Azt mgsem m o n d h a t j u k , hogy Is ten nagy p o g n y n p p " teszi b r a h m o t , i l l e tve m a g v t (Gen 12:2, 17:6, 18:18).

  2 J b 37:2.

  3 Nptrzsek , meghd to t t k isebb npek a nagy nemzet (gj) ha t-

  ra in be l l . 4 Had iksz lds r t e lmben ( l S m 17:16, J e r 46:4). 5 V. Kh le r , Lexicon, 651.

  fi T b b kz i r a tban jahvh szerepel 'adonj helyet t , ezrt haszn lom

  az R i s tenneve t r helyet t . 7 W e l l h a u s e n ta gyak ran j a v t j k t ez t az is teni k i je len ts t s a ki-

  r ly s z j b a a d j k : Engem szen te l t ek k i r lyv szent hegyn, a S ionon" . Ez a kor rekc i a G kz i r a t a i r a tmaszkodik . V. BH.

  8 V. J b 34:24, J e r 15:12, Mik 5:5.

  fl A szveget i t t m i n d e n b izonnyal a r m o s t o t t k mr . E r r e u ta l a

  bar (fi) haszn la ta , b r a 7. ve rsben a bn sz szerepel. De m r a 9. v e r s ra' szava (a hbe r racac helyet t) is armosi ts .

  Mfaja s tartalma A zsoltrok knyvben valamikor ez volt az 1. zsoltr s

  a mostani 1. zsoltrt szmozs nlkl bevezetsnek szntk az egsz gyjtemnyhez. V. 1. zsoltr.

  Mfa ja szerint a kirlyzsoltrok kz tartozik (Gunkel Begrich, Einl. Ps. 5. .). A legtbb magyarz szerint vala-melyik jdai kirly trnralpsekor hangzott el Jeruzslem-ben. Mowinckel egyenesen a koronzsi szertarts li turgij-nak ta r t ja , amelyet klnbz szemlyek (prftai szerz, ki-rly) ad tak el. Ez a feloszts azonban tlzott, hiszen az eg-szet mondhat ta maga a kirly. Jl ismerjk a rgi kelet trt-netnek azt a jelensgt, hogy a hatalmas uralkod halla megrzta az egsz birodalmat. A leigzott npek igyekeztek a trnvltozst arra felhasznlni, hogy visszaszerezzk fgget-lensgket. Ezrt az j uralkod els feladatnak tartotta,

  26

 • hogy a leigzott nptrzsek, npek, fejedelmek lzadst el-foj tsa s uralmi ignyt proklamlja flttk.

  A zsoltr hasonl esemnyt tkrz, amely arrl tansko-dik, hogy egyiptomi (30 venknt tartottak ilyent) s mezo-potmiai mintra Jeruzslemben is tartottak taln venknt trnralpsi nnepet (H. Schmidt, Ps.), vagy ppen kirlyi Sion-nnepet" (HKraus, Die Knigsherrschaft Gottes im AT, 4. .). Kzelebbit azonban nem tudunk ezeknek az idpont-jrl hitelesen mondani.

  A szerzt az udvari klt-prftk kztt kell keresnnk, hiszen a zsoltr stlusa s tar ta lma erre utal (Weiser, Kraus, Gunkel).

  Tartalmilag: a) 13: A fldi kirlyok lzadsa Isten ellen; b) 46: A mennyei Kirly hatalma; c) 79: Sin kirlynak az adoptlsa; d) 1012: Az intelem.

  Az ige

  A fldi kirlyok lzadsa (13). Csodlkozik s fel-hborodik a zsoltrr (lamm) azon, hogy a npek s a ki-rlyok fllzadnak Izrel s Istennek az uralma ellen. Hi-szen ez az Isten mindenhat (3. v.) s kivlasztott kirlynak kezbe adta a npeket (8. v.). Lzadsuk s sszeeskvsk (2b) teht nem is annyira Izrel, mint inkbb Isten s Fl-kent je" ellen irnyul. Nem aggds van teht a krdsben, hanem megtkzs s az a szilrd hit, hogy hiba" zgnak, zendlnek Isten ellen. Uralma s Flkentjnek a hatalma megrendthetetlen.

  Az exegtk nagy tbbsge arrl beszl az izreli kirly vilghatalmval kapcsolatban (v. Zs 18:4448, 72:8-11, 89:26), hogy nem tudunk Izrel trtnetnek olyan korsza-krl, amikor valban vilghatalmi tnyez lett volna Izrel kirlya. Hiszen kisebb szomszdos npeken ideig-rig ura l -kodott ugyan, de aligha nevezi a zsoltr ezeket a fld k i r-lyainak" s a fld brinak" (10. .). A vallstrtnszek a rgi Kelet uralkodinak az udvari stlust" sejtik a monda-tokban.

  Ezzel szemben Rad (Theol. AT, I (1957) s Alt (Das Gross-reich Davids: Kleine Schriften II 66kk) nyomn helyesen mu-

  27

 • tat r Kraus (Psalmen I, 15) a kvetkezkre: a) Izrelnek volt vilguralmi elkpzelse. Alt mutatta ki, hogy Dvid kirly-sga nagy szerepet jtszott a rgi Kelet vilgbirodalmainak a trtnetben, ami azutn a dvididk szmra kvetelmny s elrend cl volt. b) Br stlusbeli hasonlsg van a kirlyzsoltrok s a rgi keleti kirlyeszmny" kifejezsei kztt, hangslyoznunk kell, hogy Sin uralkodja nem is-teni kirly", hanem Jahve kivlasztott kirlya. Csak azrt le-het a vilg ura, mert J ahve a vilg Teremtje s Ura. A D-viddal kttt szvetsg greteit aktualizljk a Ntnjven-dls prftai exegti. A npek s a fldkereksg Izrel Is-ten (Zs 24:12, 47:3.9, 89:12, s 6:3). Kitnik ebbl, hogy a kirlyzsoltrok sokkal inkbb Jahve flkentjnek s biro-dalmnak a prftai skprl beszlnek, mint megjelens-rl a trtnelemben. c) Nevetsgesnek tnt teht nem egyszer, ha Sin kirlya vilguralmrl" nyilatkozott. M-gtte azonban ot t ll az r, a fldkereksg Teremtje s Ura. De nem hatot t-e skandalonknt az UT korban is, ha Isten-nek a vilguralmrl beszltek a Messis Jzussal kapcsolat-ban?! Mindenkppen az UT s az ahhoz igazod messisi krisztolgiai exegzisnek az oldalra kell inkbb llnunk, mint azokhoz a modern magyarzkhoz, akik elsietett valls-trtneti kvetkeztetseikkel megrestik a 2. zsoltr, s lta-lban a kirlyzsoltrok zenett.

  Sin kirlya Isten flkentje (Messis: lSm 2:10.35, 12:35, Zs 18:51 stb.), mennyei Urnak a vdelme alatt ll. A trt-nelem igazi kzppontjban nem is a fldi hatalmassgok harcolnak ltkrt, hanem Isten harcol orszgnak, kirlys-gnak a fellltsrt. Ezrt lzads Isten ellen minden z-goldsuk, morgsuk, s ezrt van kudarcra tlve.

  A mennyei Kirly hatalma (46). A megtmadott Fl-kent helyett ezrt beszl most a zsoltr a mennyei Kirly nyugalmrl, magatartsrl, aki csak nevet raj tuk (Zs 37:13, 59:9). Ez az antropomorfizmus azt aka r j a rzkeltetni, hogy nem valamilyen mitikus hatalom ll a jeruzslemi kirly mgtt, hanem a mindent t jelenval s parancsol r, aki mindent a hatalmban t a r t (Zs 8:2), aki teht tiszteletet pa-rancsol magnak, ha nem akar jk figyelembe venni s csff teszi" a lzadk erlkdst.

  28

 • A vilg Ura azonban nem nzi sokig ttlenl a dolgok fo-lyst. Egykor ma jd" szt r t a npek fejedelmeivel s akkor rettegve ismerik fl, mit jelent Isten s Flkentje ellen fo r -dulni, akit maga az r kent fl a Sionon (nszk = italldoza-tot kinteni", szentelni").

  Sin kirlynak az adoptlsa (79). Az r rendelke-zsnek a tar talmt hirdeti meg most Sio-n kirlya, amelyet a trnralps alkalmval kzlt vele nneplyesen: Fiam vagy te, n nemzettelek m a tged". Magnak a t rnra -lpsi szertartsnak kt mozzanata volt, ami szmunkra ez-zel a zsoltrral kapcsolatban fontos. A kir lyt a Szentlyben megkoronztk s (a frakhoz hasonlan) megkapta a jegyzknyvet (erre utal i t t szfr hasznlata), amely ta r ta l -mazta az isteni megbzatst s az j kirly uralkodi neveit. Majd a palotjba vezettk, ahol elfoglalta a kirlyi szket s kihirdette uralmnak a kezdett. Itt van a helye a zsoltr 7. versnek: a flkent kihirdeti mandtumt s u l t imtum-mal fordul a npekhez. Legfontosabb volt a trnralpsnl annak a proklamlsa, hogy Isten fiv fogadta Dvid leszr-mazottjt. A 7. vers vilgosan utal arra is, hogy nem miti-kusn rtet tk ezt a viszonyt, hanem per adoptionem (v. 2Sm 7:14, Zs 89:27k). A konzekvens mit ikus fisgot csak Egyiptomban ismertk, ahol a fra testbe ltztt isten, mert Amn nemzette az anyakirlynvel. Izrelben az adop-tls azt jelenti, hogy Isten kivlasztja" karizmatikus adot t -sgai alapjn a kirlyt s a maga jobbjra ltet i : Kirlyi u ra l -mnak az rksv s apostolv avatja (keni). Izrelben Is-ten a fiv te t te a kirlyt (v. Noth, Gott, Volk, Knig im AT: Ges Stud zAT, 222).'

  A kirly f iv adoptlsnak egyik ajndka, hogy szaba-don krhet brmit a mennyei Kirlytl" (lKir 3:5kk, Zs 20:5, 21:3.5, 2Sm 24:12). Isten rkse. Isten tulajdonba adja a nemzeteket s a fldkereksget. Isten a teremt, a f i" az rkse: Mt 21:38, Mk 16:2kk, Gal 4:7. A lzad npeket ez figyelmezteti egyt ta l arra, hogy Sin kirly a fld, a npeket psztorknt legelteti s tetszse szerint bn-hat velk.

  Erre utal a 9. vers kpe a cserpedny sszetrsrl (s

  29

 • 45; Rm 9:21). Az egyiptomi trnralpsi szertartsban szim-bolikusan cserpednyeket zzott szt a fra, amelyeken ra j ta volt az idegen nemzetek neve. A mezopotmiai uralkod is gy zzza szt a nemzeteket, mint cserpdarabokat. Ma mr nehz megllaptani, hogy mennyi rokonsg van a kr-nyez npek trnralpsi proklamcii s e kztt a ki jelents kztt. Csak annyit tudunk mondani, hogy itt, ebben a ki je-lentsben gret s tlet van : Az l Isten kezbe kerl , aki ellentll vagy fllzad a Fi" ellen. A Fi" kezben van az Atya" minden bri hatalma az adoptls alapjn s utn.

  Az intelem (1012). Az utols szakaszban arra int a zsoltr, hogy engedelmeskedjnk Istennek s Flkentjnek, hiszen Sin kirlya mgtt a vilg Ura van, az l Isten, a Teremt, a mennyei Kirly, aki fl tkenyen rkdik kl-csnadott" hatalmn. Ezrt kell szhez trnik" s flelem-mel szolglniok az Urat". (V. Plfy, Istenflelem, 120).

  A 11. vers msodik sort a kommentrok legtbbszr kor-rigljk erre a szvegre: Cskoljtok remegve a lbt!" s arra hivatkoznak, hogy a lbcsk (babilniai s egyiptomi pldk nyomn!) a legnagyobb tiszteletads volt abban az idben. Ha azonban a Szentrs egsznek az sszefggs-ben r t jk a masoretikus szveget (Zs 100:2, Ex 23:25, Deut 10:12, 17:16, Pld 16:12, Fii 2:1213, Zsid 12:28), akkor meg kell hagynunk a szveget a maga dialektikus feszltsgben.

  Maga Luther elmondja, hogy sokig gyllte a 2. zsoltr 11. verst. Nem szvesen hallotta, hogy Istentl flnnk kell, mert nem ismerte mg az rm, a remnysg s bizalom kapcsolatt a flelemmel. Ez a flelmetes Isten ugyanis nem-csak a szigor br, hanem a szeret mennyei Atya is. A ha-rag Istene egy a szeretet Istenvel, de gy, hogy a harag mindig reali ts marad Istenben. Mindkett rk vonsa Is-tennek, de mgis gy, hogy az ember a ha rag Istentl a sze-retet Istenhez menekl, abba kapaszkodik, benne bzik gyer-meki ragaszkodssal. A haragv, az ember t elvet Istentl val flelem teht csak tmeneti pont a Szentrsban a hitre, a bizodalmas hitre, a f idutiara, amelybl azonban sohasem hinyzik a szent flelem: . . . flelemmel s rettegssel vi-gytek vghez a ti idvessgteket; Mert Is ten az, aki munkl ja bennetek mind az akarst, mind a munklst jkedvbl"

  30

 • (Filp 2:12b-13). Ahol a hit knnyelmsgg lesz, ott mindig helyn val az Isten mindenhatsgra val utals, amely flelmet breszt. Ezrt beszlnek a reformtorok az rs alap-jn mindig istenflelemrl, ahol mi kegyessgrl vagy vall-sossgrl rtekeznk. Ezrt kezdi Luther az egyes parancso-latok magyarzatt mindig a flelemmel! Hiszen ha komo-lyan akarunk beszlni Istenrl, azt csak annak az elismerse mellet t tehetjk, hogy az Isten r mindenek fltt. Ennek a felismersnek s elismersnek kzvetlen kvetkezmnye az Istentl val flelem.

  Egyedl az istenfl magatar ts mlt kicsinyhez s nagy-hoz egyarnt. tkzben veszti e l" lett az Istent nem fl ember. Lesjt re az Isten ha rag ja (5a = 12c). A zsoltr bi-zonysgttele azonban arrl is tud (s ezt vallja az egsz T), hogy az Isten haragja csak aktulis" esetekben robban ki s pusztt. Egybknt nem a harag, hanem az dvssget munkl szeretet Isten lland (hsges" = hsd) maga-tartsa.

  Erre hivatkozik ez a zsoltr is utols sorval, amikor min-den emberi magatarts lnyegeknt az Istenbe vetett bizal-mat jelli meg. Akik benne bznak (a sz eredeti jelentse szerint: akik nla rejtznek el, akik nla keresnek oltalmat s menedket), azok lesznek a boldogok. Ezzel akar ja a szerz mg egyszer alhzni, hogy az testmentomi hit s a rgi Kelet kpei kztt minden forml is megegyezs ellenre, az alapszemlletben kiengesztelhetetlen ellentt van. Felttlen s rendthetetlen bizalom a vilgot kormnyz Istenben, aki-nek hatalmban van nemcsak a jelen, hanem a jv is.

  gy rthet, hogy az UT a zsoltr messisi, teht a jvbe mutat kijelentseit magra Jzusra vonatkoztatta (Csel 13:33, Zsid 1:5, 5:5). A legmegvetettebb lesz mindenek Kirlya, a megalzottnak jr minden hatalom (Mt 28:18, Fii 2:11). Aki nem rti meg, hogy ezt a Kirlyt csak flelemmel lehet tisztelni s szeretni, az rossz ton jr. Mert az Istentl val flelemnek, st rettegsnek meg kell maradnia a szere-tet mellett a hitben. Ezrt boldog az az ember, aki tud hinni a megfesztett s feltmadott Krisztusban pedig Benne a bnt flelmetesen gyll Isten jelentette ki magt annak az embernek, aki flelmben is Istenhez menekl.

  31

 • 12. zsoltr

  A Z EMBER SZAVA S ISTEN BESZDE A szveg

  1 A karmesternek. A semntre. Dvid zsoltra.

  2 Szabadts meg URam, mert fogytn vannak a hvek1, eltntek2 a hvk az emberfik kzl!

  3 Hibavalsgot beszl ez is, az is3, sima szjjal felems szvbl szlnak.

  4 Irtson ki az R minden sima ajkat, minden nagyotmond nyelvet,

  5 amely azt mondja: Gyzzk a nyelvnkkel! Helyn van a sznk! Ki parancsol neknk?!

  6 A nyomorultak elnyomsa, a szegnyek shajtsa miatt most mr flkelek azt mondja az R,

  s szabadulst szerzek annak, aki rte shajt4. 7 Az R gretei tiszta igaz gretek,

  fldkohban finomtott ezst, htszer megtiszttva.

  8 URam, te megrzi, megvsz bennnket5 ettl a nemzetsgtl

  mindrkre 9 br6 krlttnk bnsk jrnak-kelnek,

  s az alvalsgot magasztaljk az emberek. 1 Hasz d korr ig lsa f iszd- re (v. Hs 4:1) nem he ly t l l (v. Mik 7:2, s, 57:1).

  32

 • 2 V. Zs. 73:19.

  3 T b b k z i r a t b a n az 'dl p r aepoz c i szerepel , d e ez a m o n d a t r te l -

  m n n e m v l toz t a t . E l l e n b e n a jdabr j e l e n t s e a p e j o r a t v fe-cseg" r t e l m e f e l m u t a t .

  4 V i t a t o t t he ly . M i a h a g y o m n y o s f o r d t s t f o g a d j u k el, b r a hbe r

  ige j e l e n t s e i n k b b : f j n i , f j t a t n i , l i hegn i " . T e h t : ak i u t n li-h e g n e k " , a k i t k e m n y e n s z o r o n g a t n a k " . V. Zs. 10:5, H a b 2:3.

  3 F o r d t s u n k a t a k l n b z f o r d t s o k t m a s z t j k a l (G s Hie) .

  6 K z i r a t o k t m a s z t j k a l f o r d t s u n k he lyessg t .

  Mfaja Az exegtk tbbsge szerint kultikus liturgia ez a zsoltr,

  amelyet vltakoz karok, illetve elnekesek s karok adtak el az istentiszteleteken. Ebben az esetben kollektv panasz-dal ez a zsoltr. Viszont ms zsoltroknl is tallkozunk azzal a jelensggel, hogy a zsoltrr kollektven beszl az egyik csoport" (itt: hvk, hvek, szegnyek, nyomorultak: s mindez egy trsadalmi csoport!) nevben a msik csoport (itt: bn-sk, trvnytiprk: v. 1. zs.) ellen (v. 5:5kk).

  Tartalma 25: A hvek panasza s knyrgse Istenhez; 6: Isten v-

  lasza; 79: A gylekezet dicsrete.

  Az ige

  A hvek panasza s knyrgse (25). Az 1. vershez v. Bevezets 3. . 22.13.1. pontjait .

  A panaszdal stlusban knyrg a zsoltros Isten szaba-dt (segt) kzbelpsrt (v. Zs 3:8, 6:5, 7:2, 20:7, 33:16 stb.), mer t megritkult a hvek serege a gylekezetben. A h-vek (hsgesek!" s hivk a gylekezetnek azok a tagjai, akiket msutt igazaknak mondanak a zsoltrok (Zs 1). H-sges" az, aki Isten hsgt, szvetsgi szeretett megtapasz-talta s ennek a hsgnek (hesed) alapjn rendezte viszonyt az Istennel. A sz eredetileg a trsadalmi letben gykerezik s jelenti azt a szoros elktelezettsget, amelyben a Jahve ltal egyestett emberek lnek egymssal. Izrel egy testvri k-zssget alkot s ezen a kzssgen bell mindenkinek seg-tenie kell a msikon. Ezrt van az, hogy a kzssgi rzs

  3 A zsoltrok knyve 33

 • (hesed) a legfontosabb erklcsi fogalom. Vallsos viszonylat-ban is errl van sz. Szvetsg" van Isten s teremtse, Is-ten s npe, Isten s az egyes ember kztt, aki tagja annak a vlasztott npnek. Ezt a szvetsget megtar t ja Isten mg akkor is, amikor emberi szmts szerint mr nem kellene szolidaritst vllalnia npvel. S mivel Isten szvetsgi vi-szonyban l vele, az ember is elktelezettje a hesed ltal embertrsainak.

  A hsges ember mindent Istentl vr s kap s Isten szne eltt jr, vele szeretetkzssgben van (Zs 16:10, 18:26 stb., Deut 33:8, Mik 7:2). A hsggessel szemben Isten hsges (Zs 18:26). A hsges ember t eh t azonos az igaz emberrel" , csak ennl a hangsly az erklcsi magatartson van, amannl pedig a hv" kapcsolaton Istennel (m 5:4.6.14). Ellentte teht nem az istentelen", hanem ppen azok a vallsos em-berek, a gylekezetnek azok a tagjai, akik a sajt igazs-gukra, erejkre", rdemeikre tmaszkodva elvesztettk az igazi s szinte kapcsolatot Istennel s ebbl kifolylag nem vllalnak kzssget embertrsaikkal sem.

  Hasonl eredmnyre vezet a hvk" megjells vizsglata is. A hvs" szvetsgi szava az men sz: az a szilrd pont", amire pteni lehet s ezr t beszl az T megbzhat" emberekrl (Ex 18:21). Szemlyekkel kapcsolatban az ll-hatatossg, hvsg" rtelme lesz (Zs 31:6, 54:7, 57:11, 108:5) klnsen ebben az sszefggsben: szeretet s hsg", vagy tarts, valsgos szeretett" (Gen24:49, Zs 25:10, 40:11). Azokrl a gylekezti tagokrl van teht sz, akik hek J a h -vehoz s szvetsgi rendjhez.

  Az a panasz, hogy fogytn vannak a Jahvehoz h izreliek, gyakori az T-ban (lKir 19:10, Hs 4:1, Jer 5:1, s 57:1, 59:14kk) s Luther t is ez a tapasztalat indtotta az Ach Gott vom Himmel, sieh darein" kezdet neknek a megrsra. A kanani letst lus behatolt Isten npe letbe. A trvny-szegk" (Zs 1,1) csoportja let t a szviv a gylekezetben. Azok teht, akik nem vontk le hitkbl" a gyakorlati kon-zekvencikat az emberi egyttls minden pontjn, akikbl hinyzott a hitbl fakad erklcsi magatarts.

  Az emberi s gylekezeti kzssg mlyrehat megromls-rl van itt sz egy konkrt ponton: Az emberi rintkezs

  34

 • egyik legfontosabb terletn, a beszd, a kimondott sz vil-gban. A hazugsg, az szinte sz hinya, mely sztzill min-den emberi kzssget, a rgalmazs, amely a j t t nyit minden jogtalan cselekedetnek, vlaszfalat vont ember s ember kz.

  rtktelen", tartalmatlan" lett a sz, amelynek pedig ppen az a rendeltetse, hogy a megrts s egyetrts esz-kze legyen embertl az emberig. Felems szv" diktlja a szavakat, amelyek ppen ezrt gyilkos fegyverr vlnak a msik ember megrontsra, a kzssg metafizikai alapjai-nak a megsemmistsre. Mert a kzssg csak akkor egsz-sges, ha az igazsgon pl fel.

  Innen mr csak egy lps a 3. s 4. versek megllaptsa: Az igazsgot s szeretetet lbbal tipr embert elkprztatja sa j t hazugsga s mris az eritis sicut deus" t jra lp. A teremts rend je szerint a beszd egyms mell rendeli az embert (Gen 2:19). A hbrisz (gg) ezt a rendet tpi szt.

  Isten bntet kzbelpsrt knyrg az rtat lanul rgal-mazott s igazsgban megtmadott zsoltros (45). Idzi a bnsk" fennhjz kijelentseit (v. Zs 10:4.6.), hogy kzbelpsre indtsa az Urat. Egyesek az 5. versben mgikus tokszavakra gondolnak (SMowinckel), holott Isten uralmt vonjk ktsgbe.

  Isten vlasza (6). Isten kijelentse szab hatr t ennek az emberi elbizakodottsgnak. Mowinckel, Gunkel s Begrich mutat tak r elszr arra, hogy egy pap vagy kultuszprfta ajkrl hangzik el ez a kijelents (orkulum") [V. Begrich, Das priesterliche Heilsorakel: ZAW 52 (1934) 8192], ami-lyennel msutt is tallkozunk (Zs 2:7k, 32: 8kk stb.). Je l -lemz azonban, hogy nem a bnsk megbntetsre, hanem a szegnyek" megsegtsre kel fl" az r mennyei t r-nusrl, hogy igazsgot tegyen nekik, akiket a trvnyt lb-bal tiprk, az lkegyesek lerohantak flnyesked szrada-tukkal, nagyotmond nyelvkkel" lehengereltek. Ezt fejezi ki a 6. vers utols mondata a d jegyzetben megadott ford-tsban.

  A gylekezet dicsrete (79). Az Isten igjnek, gre-tnek megbzhatsgt dicsr himnusz mr a gylekezet v-

  3* 3 5

 • lasza Isten gretre. Isten szava nem hazudik, nincs csalrd mellkze, tiszta mint a tbbszrsen finomtott nemesfm. Isten h marad igjhez, pthet re a hvek gylekezete (v. Jer 1:12).

  Erre u ta l a 8. v. hitvallsa: Isten elvgzi majd a bza s a konkoly sztvlasztst, megrzi a hveket ezzel a nemzet-sggel szemben" mindrkk. A hitnek ebbe a szilrd pontba kell kapaszkodnia, mert a hsg s igazsg Isten v-delme alatt ll. Luther az igaz s hamis tants ellenttt is rzkeltette fordtsban s a rajongkra utalva azt tantotta, hogy az igaz tants sohasem ncl, hanem a gylekezet ptst, kldetsnek az rtelmt s cljt szolglja a vilg-ban. ,

  36

 • 16. zsol tr

  A FIAK RKSGE Szveg

  Dvid miktmja. 1 rizz meg Istenem, mert nlad kerestem oltalmat. 2 Ezt mondtam1 az Rnak: Te vagy az n Uram2,

  rajtad kvl nincsen, ami j nekem! 3 A szentek vagyok, akik a fldn vannak,

  a dicsk, akikben mindig kedvem telt3. 4 Megsokasodnak azok fjdalmai,

  akik mssal llnak ssze, nem ldozok nekik vresldozatot,

  nem veszem ajkamra nevket. 5 URam, te vagy osztlyrszem s serlegem,

  te tartod ersen sorsomat4. 6 A mrktelek kies helyre estek,

  birtokom5 tetszik is nekem. 7 ldom az URat, aki tancsot adott,

  mg jjel is intenek arra vesim. 8 Mindig magam eltt tartottam az URat,

  ha jobbomon van, nem ingadozom. 9 rl ennek a szvem, vgad a lelkem,

  testem is biztonsgban lakozik, 10 mert nem engeded t ltemet a Selnak,

  nem hagyod, hogy hved a srgdrt lssa. 11 Megismerteted velem az let svnyt,

  tlrad az rm, ahol te vagy, rk gynyrsg van jobbodon.

  37

 • 1 Sok kz i ra t (. . GSHie) a l a p j n f o r d t j u k gy.

  2 A masore t ikus szveg (BH) r e n d k v l nehzkes. A zso l t rok ma-

  gya r p r b a f z e t b e n ezt a f o rd t s t t a l l j u k : nagyobb j a v a m nincs n ladn l " .

  3 Ezt a verse t a legklnbzbber i f o r d t j k . Legtbben a G verzi-

  j t f o g a d j k el . A z szer int is r the t . 4 Szszer int : so r skvemet .

  5 A G s S o lvassa a l a p j n .

  Mfaja s tartalma Ennek az igen jelents zsoltrnak a szvege helyenknt

  (elssorban a 3. s 4. versek) annyira romlott, hogy megbz-hat s ktelez fordtst adni nem is lehet. Mindenkinek magnak kell megbirkznia a hber szveggel. Hasonl okok miatt a verssorok beosztsa sem ismerhet fel vilgosan a hber szvegben.

  A zsoltr alaphangulata az ember bizalma Istenben (Gun-kelBegrich, EinlPs 6. . 24). Korra, s ezzel kapcsolatban az egyes kifejezsek s kpzetek rtelmre vonatkozlag, megoszlanak a nzetek. A kutatk tbbsge gy vli, hogy a zsoltr kzvetlenl a babilniai fogsg utni korbl val. M-sok a chasidim (kegyesek) krben keresik a szerzt s gy gondoljk, hogy a zsoltr az testmentomi vallsnak a szek-tkkal s misztrium vallsokkal val sszetkzsbl rt-het meg a hellnista korban (Gunkel).

  AWeiser szerint a szvetsgi nnep kultuszra utalsok, mint pl. Isten jelenlte (1., 8., 11.) Isten megdicslse szent gylekezetben (3), elklntse a blvnyok imdstl (4) a sors meghatrozsa s az orszg felosztsa (5 k), arra en-gednnek kvetkeztetni, hogy a zsoltr a fogsg eltti nnep kultuszval van rokonsgban.

  Tartalma: a) 14: Bizonysgttel Istenrl; b) 58: K-zssg Istennel; c) 911: Igaz remnysg Istenben.

  Az ige

  Bizonysgttel Istenrl (14). A miktm rtelmhez v. Bevezets, 3. . 2.

  Bevezet mondatval a bizalom hangjt ti meg. Imd-sgban mondja el a szerz gondolatait Istenrl, amely egy-ttal elhatrolst is jelent minden ms istentl s hatalmas-

  38

 • sgtl. (v. IKor 8:3). A zsoltros csak egy Istent ismer el. Mindezt egy hsgnyilatkozatban foglalja ssze, ami mindig alapja volt a hitbeli magatartsnak (sz szerint: mindig azt mondtam"): Te vagy az n URam!"

  Ez a valloms azonban egy bizonyos szksghelyzetben fo-gamzik meg: Valaki Istenhez menekl (vagyis a templomba), hogy elrejtzzk nla (v. Zs 7:2, 11:1, 17:8, 25:20, 31:2, 71:1, 140:5, 141:8.9, 144:2). Ebben ismeri el ignyt s gondvisel-st. Kiegsztsknt s magyarzatknt fzi hozz, hogy ra j ta kvl nem ismer ms jt". Szmra Isten nem az egyik j, hanem az egyetlen j: maga az dvssg.

  Egy olyan vilgban s krnyezetben, ahol nemcsak a po-gnyok hittek a dmoni hatalmakban mennyen s fldn, hanem magt az testmentomi gylekezetet is ismtelten megksrtette a blvnyimds, mersz vallsttel volt gy imdkozni.

  Isten egyetlen uralmnak az elismerst rszletezi tar ta l -milag a 3. s 4. vers. A szent sznak az rtelmt a gyk maga jelzi: Az Isten ltal elklntettek gylekezete, amelynek az T abban l t ja rendeltetst, hogy meglssk" raj ta Isten dicssge. A szentek a fldn" a hvek gylekezete (chasi-dm: Zs 34:10).

  Isten kizrlagos uralmnak az elismerse azt jelenti, hogy komolyan veszi az els parancsolatot (Ex 20:2k). A szerz vilgosan l t ja ezeket az sszefggseket: Ha az igazi, az egy Istennel ltrejt t szvetsgi kzssg a jt, a boldogulst je-lenti az letben, akkor a blvnyimds csak bajt, szvfj-dalmat" jelent (Zs 147:3, Pld 15:13). Ami nem az egy Isten-nel van kapcsolatban, az bn vele szemben. Ezek kz ta r -toznak az idegen kultikus elemek is, amelyek kzl megne-vezi a vres ldozatot (s 1:1 lkk), aminek a mgikus hit ki-engesztel s megvlt ert tulajdontott, az istennevek hasz-nlatt a varzslsban. A zsoltrr vilgosan elhatrolja ma-gt ezektl a tvhitben lktl.

  Kzssg Istennel (58). Az egsz T bizonysgttele szerint letet, elhordozhat letet csak Isten ajndkozhat az embernek. Ez az let akkor kerl veszlybe, ha Isten s az ember kapcsolata megromlott: ha bn s vtek, szeretet-

  39

 • lensg s engedetlensg nem elvileg, hanem a gyakorlatban megrontja s megsznteti kzssgnket Istennel. Az T szempontjbl ez annl dntbb, mer t szerinte a hall vget vet kzssgnknek Istennel. Ezrt fontos, hogy evilgi le-tnk zavartalan legyen Istennel.

  Az Istennel ilyen letkzssgben l ember boldogsgt kpekbe ltztetve mondja el a szerz. Az osztlyrsz"-rl, a sorskvek"-rl s a birtok"-rl szl kpies beszdnek az a trtneti httere, hogy Deut 31:9kk szerint az szi nagy sz-vetsgi nnep keretben ht esztendnknt jra rendeztk a birtokviszonyokat a honfoglals s orszgfeloszts hagyom-nyaihoz kapcsoldva (Num 16:55, 18:21, Deut 4:21, Js 13:23, 14:4, 15:13, 17:5). Jzsu knyve szerint nemcsak a csaldok-nak, hanem a trzseknek is sorsoltak ki birtokrszt, kivve Lvi trzst (Num 18:29, Deut 10:9), akinek Jahve az rk-sge, azaz az ldozati rszesedsbl s egyb kultikus adom-nyokbl lt,

  A 16. zsoltr azutn mr (v. Zs 73:23kk) eszmeileg rtel-mezi ezt a rgi ttelt (v. Rad, Theologie I, 401k; Kraus, Psal-men I, 122k). Ennek a ttelnek a lecsapdsait ta ll juk meg az albbi zsoltrokban is: 25:13, 37:9, 60:8kk, 61:6 stb.). A sors", osztlyrsz", birtokrsz" szavak azutn az Isten kegyelmt jelentik az istentiszteletben. Ugyancsak ezt jelk-pezi a serleg is, taln Isten nnepi kelyhe", amely kult ikus tkezskor (ldozati lakomn, amely az letkzssget szim-bolizlta Istennel s a felebartokkal) krbe jrt a rsztvevk kztt (v. 23:5, 116:13, s 51:22, Jer 16:7, 25:15, 35:5, Ez 23:33). Ez a vers teht azt akarja mondani, hogy az imdkoz sorsa rkre kapcsolatban marad Istennel, s ezt a kzssget kls krlmnyek nem zavarhatjk meg. Mert nem egysze-ren gondolatasszocici csupn, amikor az osztlyrsz" gondolata elvezeti a fldosztsig. A fldi javakban is Isten szvetsgi szeretett (gondviselst) li t. Hite az Istenben helyesen vezeti el arra a felismersre, hogy az let kls ja-vaiban is Isten szeretett ismerje fl s megelgedetten fo-gadja azokat rksgknt" Isten ajndkoz kezbl.

  De a fldi letre gondolva is Istenre irnyul tekintete s ldja" az Urat, azaz elismeri hatalmt s felsgt minden

  40

 • vonatkozsban" [Horst, Segen u. Segenshandlungen in der Bibel ETh, 1/2 (1947) 31]. Ez a dicst elismers" Isten segt kinyilatkoztatsra vonatkozik (7). Isten tancsot adott a hozz menekl imdkoznak, megismertette vele az let svnyt" (11). Mg az jszaka csendjben is hallja hango-san a bels hang intelmt, ami arra figyelmezteti s eml-kezteti. Az antik ember felsorolja bels szerveit, ha lelki magatartst akarja megjellni (Rad, TheolAT I 157). s a szvvel egytt gyakori az T-ban a vesk megemltse is, amelyeket csak Isten tud megvizsglni (v. Zs 7:10, 26:2, 73:21, Pld 17:3, 21:2, Je r 11:20, 17:10, 20:12).

  Mindig maga eltt t a r t j a az Urat, mindig abban a bizo-nyossgban l, hogy Isten jelen van, fogja a kezt, a jobbjn ll (Zs 110:5, 121:5) s ezr t nem ingadozik. Helyesen mutat re Kraus (Psalmen 1,116), hogy a gylekezet arra a ter-letre lp a templomban, ahol Isten, az rk szikla" van je-len (s 26:24). A jeruzslemi templom-hegy szent szikl-ja sidk ta szilrdan ll (HSchmidt, Der heilige Fels in Jerusalem (1933) 94kk). Ezt a kpzetet tvittk ksbb ma-gra Istenre s maga let t az rk szikla" (Zs 31:4, 42:10). Aki teht a szentlybe lp, a nagy kozmikus katasztrfk-nak is ellentll nem ingadoz" terletre lp. gy rtend ennek a zsoltrrnak a vallomsa is.

  Igaz remnysg Istenben (911). Vidm remnysg tlti el a jvt illeten is, mert testt-lelkt Isten kezben tudja. Mint valami nagy messzesgben fel tnik ugyan eltte az utols nagy erprba, a hall, de aki Istennel s Istenben l, az nem fl a halltl, annak szemben a hall gyakorla-tilag elveszti hatalmt s rettenetessgt.

  Atekintetben, hogy a 10. verset hogyan kell r tennk, hogy a hall ell megmeneklsrl vagy a feltmads re-mnysugarrl van-e i t t sz, megoszlanak a vlemnyek. A legtbben az jabbak kzl azon a vlemnyen vannak, hogy a szerz a korai halltl val megmeneklst kri, ill. arra gondolt. Viszont a vers s a kontextus nem engedik meg ezt az rtelmezst. Egszen ktsgtelen, hogy a szerz nem valamilyen klnleges hallrl (korai stb.) elmlkedik, ha-nem ltalban gondol a hallra s a hall problmjval akar megbirkzni istenhite alapjn.

  41

 • Azt azonban nem lehet pontosan megllaptani, hogy ho-gyan kpzeli el ezt konkrtan. Ha a vers msodik felt az els prhuzamaknt ford t juk (mint fent) s rt jk, akkor Istenhez menetelrl lenne sz (Gen 5:24, 2Kir 2:lkk).

  Ha a sahat szt a hber sh.t gykbl szrmaztat juk (meg-ront, megrothaszt = elmls!), akkor az UT-nak megfelelen, ahol ez a vers Jzus feltmadsra vonatkoztatva szerepel (Csel 2:25kk, 13:15), a hallbl val feltmadsra lehetne gon-dolnunk. Ez az rtelmezs sem lehetetlen. Szerintem azon-ban a krdst rosszul teszik fl itt a magyarzk. A szerzt nem a ,,hogyan", hanem a mer t" foglalkoztatja. Taln mer t nem akart pogny sznben feltnni, hiszen az korban a feltmadshitet a vegetcis istenek kultusza (Ras Samrban bal kultusza. V. Ez 8:14, Hs 6:lkk) tartalmazta.

  A szerz szemben az a fontos, hogy ahol a kzssg Is-tennel az egsz embert minden letszektorban (testt-lelkt, 9. v.) meghatrozza, ott a hall hatalma megsznt. Isten ha -talmhoz viszonytva a hall s a Sel nem szntethetik meg a vele val kzssget. Az rk hall s pusztuls helyett rk rvendezst reml a hv, mert az Istentl vrt letben rej l ik az a gyzelmes er, amely a hall fe le t t is diadalmas-kodni tud.

  gy rthet meg ezeknek az igknek az j testmentomi alkalmazsa is. A 10. vers nem akar jvendls lenni Krisz-tus feltmadsra (Luther s Klvin egyrtelmen a messisi krisztolgiai rtelmezs mellet t dntttek). De azz lett, mer t az j testmentomi feltmadshitnek s ennek a 10. versnek ugyanaz az alapja: hit abban, hogy Isten az let Ura s az hatalma diadalmaskodik a hallon, diadalmaskodott Krisztus feltmadsban is.

  A 11. vers ennek a gondolatnak a tar ta lmt telti. Hogy Isten legyzeti vele a hallt, az szilrd remnysge. Hogy hogyan, az mg titok. Csak az bizonyos, hogy megismerteti vele az let svnyt. A titokrl majd Isten rnt ja le a leplet, s akkor rkk" tartanak az Istennel val letnek a gyny-rsgei. Hiszen az az igaz let, hogy megismerjenek Tged, az egyedl igaz Istent s akit te elkldtl, a Jzus Krisztust" (Jn 17:3).

  42

 • 22. zsoltr

  N ISTENEM, N ISTENEM, MIRT HAGYTL EL ENGEM?

  A szveg

  1 A karmesternek. Az ajjelet hassahar szerint. Dvid zsoltra1.

  2 n Istenem, n Istenem, mirt hagytl el engem? Mirt van tvol szabadullsom, amikor jajgatva kiltok?

  3 Istenem! Kiltok nappal s te nem felelsz, jjel is akkor sem hallgathatok.

  4 Pedig tev a Szent, trnolsz Izrel dicsretei fltt.

  5 Tebenned bztak atyink, bztak s megmentetted ket.

  6 Hozzd kiltottak s megmenekltek, benned bztak, s nem szgyenltek meg.

  7 De n nem ember, n freg vagyok, emberek gyalzata s a np megvetettje.

  8 Gnyoldik rajtam, aki csak lt engem, ajkt biggyeszti, a fejt csvlja.

  9 Az Rra hagyatkozott: mentse ht meg, mentse ki, hisz kedvt lelte benne!"

  10 Te hoztl ki az anyamhbl, anym emlin biztattl engem.

  11 Rd hagyatkoztam az anyaltl fogva, anym mhtl te vagy Istenem.

  43

 • 12 Ne lgy tvol tlem, mert kzel a vsz, mert nincs, ki segtsen!

  13 Hatalmas bikk vettek krl engem, Bsn ersei krlfogtak engem.

  14 Flttottk rm szjukat, mint marcangol, ordt oroszln.

  15 Elmlk, mint a vz, kimarjultak sszes csontjaim,

  szvem olyan lett, mint a viasz: megolvad belsmben.

  16 Torkom2 kiszradt, mint a cserp, nyelvem az nyemhez tapadt

  a hall porba fektettl engem.

  17 Kutyk vettek engem kril, rossz emberek kzssge3 kertett be,

  tfrtk4 kezem-lbam. 18 Meg tudnm szmolni5 minden csontomat,

  k meg csak nznek, bmulnak rm. 19 Megosztoznak ruhimon,

  s sorsot vetnek a kntsmre.

  20 Csak te ne lgy tvol URam! Erssgem, siess segtsgemre!

  21 Mentsd meg fegyvertl ltemet, kutyk karmbl egyetlenemet!

  22 Szabadts meg az oroszln torkbl, blnyek szarvaitl! Vlaszoltl nekem.

  23 Hadd hirdessem neved atymfiainak, s dicsrjelek a gylekezetben!

  24 Kik az URat flitek, dicsrjtek t, Jkb minden magva, dicststek t,

  reszkessen tle Izrel minden magva! 25 Mert nem veti meg s nem

  utlja a nyomorult nyomorsgt, nem rejti el orcjt tle,

  meghallgatja, ha hozz kilt.

  44

 • 26 Rlad szl dicsretem a nagy gylekezetben. Fogadalmimat megadom az t flk eltt.

  27 Esznek az alzatosak s betelnek, dicsrik az URat, akik t keresik.

  ljen szvetek igen sok! 28 Majd r emlkeznek s megtrnek az Rhoz

  a fld szls hatrai mind, s leborul szned eltt

  a npek minden nemzetsge. 29 Mert az R a kirlyi hatalom,

  uralkodik a nemzetek fltt. 30 Esznek s leborulnak a fld minden hatalmasai,

  trdet hajtanak eltte mind a porba szllk, s aki lelkt nem tudja letben tartani.

  31 t szolgljk az utdok, nemzedkek beszlnek az RrI.

  32 Eljnnek, s hirdetik igazsgt egy leend npnek, hogy cselekedte ezt.

  1 V. a Bevezets 3. . 1. 13. 16. pon t ja i t !

  2 Az M-ben e rm" n e m illik az l l tmnyhoz. A para l le l izmus m e m -b r o r u m is az ado t t ford ts t (hikki) t masz t ja a l .

  3 A gonoszok serege" he lye t t a kzssge" v a g y gylekezete"

  fo rd ts t a j n lom, m e r t a h b e r 'dh sznak n incsen sereg v a g y csapat je lentse (v. Le lk ipsz tor 1955. 181). M g akkor sem, ha

  a nme t szvegek i t t m i n d e n t t a Rotte" szt ha szn l j k (Kraus , Psa lmen 1,174). A p rbak iads is az egyedl he lyes nyelvi s exe -getikai ton ha lad t , a m i k o r a kzssg" szt haszn l j a ezen a helyen, a gonoszok helyet t ped ig a k i fe jezbb rossz e m b e r e k " fo rd ts t vlasztot ta . Hiszen a z i t t szerepl hif. pa r t i c ip ium t b b es -szma azokat az e m b e r e k e t r t i , ak ik a rosszat cselekszik. H a el -l en t tp r j r a , a j" - ra (thb) gondolunk, a k k o r mlyebb teolgiai vonatkozsai t is m e g r t j k .

  4 A 17c vers fo rd t sa m g tbb p rob lmt okoz. Ntscherhez h a -

  sonlan egy lca'r igt t te leznk f l ka'ri a l a k b a n s ennek a j e l e n -tse va lban tszrni" , k i lyukasz tani" . De v a n egy kr ige is, ame lynek szintn hasonl j e l en tse van (v. Kh le r , Lexicon, 454),

  pl. Gen 26:25; f l e t kinyi tni , k i lyukasz tan i : Zs 40:17. Hogy ez t a helyet n e m ve t t k fl az j t e s t m e n t o m i szenveds tr tne tbe , az

  mg n e m rv e fo rd t s he lyessge ellen. 5 GSHie ezen a he lyen gy f o r d t a n a k : meg t u d j k szmllni" .

  45

 • Mfaja s tartalma A 22. zsoltr irodalmi m f a j szempontjbl individulis

  panaszdal. tekintetben sok ms panaszdallal rokon, ame-lyekben a zsoltros szabadt Istennek a segtsgrt kilt s shajtozik. Annyiban m s ez a zsoltr a rokon zsoltrok-hoz kpest (31, 69.), hogy nem annyira ellensgnek a sorsa s magatartsa rdekli, min t inkbb sa j t viszonya Istenhez.

  Egybknt mr a mlt szzad kzepn megllaptottk,, hogy a 22. zsoltr kt egymstl merben ellenkez hangu-lat rszre tagozdik, a) 222: az igaz ember szenvedse (119); b) Dicsret s hla Isten segt kzbelpsrt (2332).

  Valsznnek kell ta r tanunk Krausnak (Psalmen I, 177) azt a fltevst, hogy az ldozati lakomkon nekeltk ezt a zsol-trt, amelyre a szegnyeket is meghvtk (v. 27. v.).

  Az ige Az igaz ember szevedse (119). Mint mr emltettem,

  a zsoltr els felben az a nagy problma foglalkoztatja a zsoltrost, hogy mirt szakadt meg letkzssge Istennel, mirt hagyta el Istene. Ktsgbeesett helyzett, szenvedsei-nek nagysgt s mlysgt, szinte remnytelennek tlt helyzett akar ja rzkeltetni, amikor megkettzi seglykil-tst: n Istenem, n Istenem, mirt hagytl el e n g e m . . . " (2. v.). Az ember nem t u d j a megrteni, mit jelent elhagyva lenni Istentl. Zsoltromban (azaz a 18. zsoltrban) sokat r-tam errl, de csak Isten tudja , hogy mennyire talltam fejn a szget. . . csak akkor t ud juk megrteni, mit jelent Istentl elhagyatva lenni, ha tud juk , mi az Isten. Isten pedig let, Vilgossg, Igazsg, Blcsessg, Igazsgossg, Jsg, Hata-lom, rm, Bkessg, Boldogsg s Minden J . . . Krisztus a sajt szemben is hasonl volt az elhagyott, eltkozott b-nshz, istenkromlhoz s eltkozotthoz, mg ha bn s v-tek nem is volt benne. Hiszen nem jtk, nem trfa , nem szlhmossg, ha azt mondja elhagytl engem. Valban el-hagyatott volt minden dologban, ahogyan elhagyatott a b-ns, ha v t k e z e t t . . . " (Luther: WA 5, 602, 1428; 605, 34 606,9).

  46

 • Az elhagyatottsg tarts. De nem szakt Istennel (Jb 2:9). Panasza, seglykrse, imdsga jjal-nappal hangzik (3. v.). A minden hallgats" ellenre meglv alapja, hogy az az Isten ma is az Izrel npv s gylekezetv pecstel Is-ten. Ott trnol Sin fltt (Zs 99:3, s 6:3, 57:15). Ez az Isten szent, magasabb az egeknl (Zsid 7:26). Hogyan kzeledhet a bns ember ahhoz az Istenhez, akinek trnusig csak np-nek dicsretei juthatnak el (4. v.). De ezek a dicsretek p-pen azrt szlhatnak Isten trnushoz, mer t szabadt, meg-vlt Istenknt bizonytotta meg magt npe trtnetben: Kihozta Egyiptombl, csodsan vezette a pusztban s g-retei betelj esi tseknt gylekezett" formlta . Vele van n-pvel a trtnelem minden sorsforduljn. Ez az Isten teht nemcsak a szent" tvoli, hanem a csodlatosan kzeli" Is-ten is.

  Hromszor fordul el az 56. versekben a mondat: t eben-ned b z t ak . . . s megmentetted ket". Az Izrelnek adott se-gtsg megvigasztalja az egyes embert is s bizalommal tlti el a ksrtsek flelmetes riban. Ez a bizalom emeli ki a ktsgbeessbl s d neki biztonsgot ahhoz, hogy ennek a bizodalmas hitnek" (fidutia) az alapjn kintse a szvt. Hiszen tagja annak a gylekezetnek, amely az gretek ho r -dozja s magva" az sknek, akiknek imdsgt s bizako-dst annyiszor meghallgatta a szvetsg hsges Istene.

  A 7. versben jbl a maga egyni helyzetre tekint, let-nek nem emberi, hanem a porba tiport mltsgra: . . . nem ember, n freg vagyok". Ez a babilniai zsoltrokbl is is-mert kp emlkeztet az Ebed Jahve alakjra (s 53) s M-sodik sais kijelentseire Izrelt illeten: Ne flj, f r -gecske Jkb, . . . n megsegtelek" (41:14. V. s 42:19kk, Jb 25:6). A tovbbi mondatok mr nem a szenvedst rszle-tezik, hanem a szenveds elidzte szgyent. Hiszen az akkori emberek megtlse szerint a szenveds Isten kzvetlen b n -tetse. Isten hagyta el azt az embert, aki ilyen nem emberi helyzetbe kerl t s erre emlkeztetik most ellensgei (89). Gny s csfolds ksri ellensgei" rszrl, ka jn t a -nccsal ltjk el, amelyet maga idz a 9. versben (v. Zs 37:5, Pld 16:3). Az ironikus tancs mgtt azonban az a v-lemny hzdik meg, hogy Isten gy sem fog rajta segteni.

  47

 • Krnyezete teh t az Istenbe vetett hitben tmadja meg a zsoltrost.

  Ez a tmads ergyjtsre buzdtja. A panasz jbl elhall-gat, Istenire tekint , de nem az sk trtnetben rtkeli Isten cselekedett, hanem sajt letn. Itt is azt kell ltnia, hogy Isten szletse pillanattl kezdve ott volt mellette: a gratia praeveniens", Isten megelz kegyelme dolgozott rte, mi-eltt mg reszmlt volna letre. Szletse pillanattl kezdve Isten kezben van lete (1011).

  S ebben a pillanatban lehetsgess vlik szmra, hogy krleg nyj t sa ki kezt Isten utn. A 12. versben hangzik el az els kr sz ebben a zsoltrban: Ne lgy tvol tlem!" Kt szempontbl is indokolja ezt. Az els: . . . m e r t kzel a vsz". Az T emberei nem flnek kimondani, hogy az Isten tvol is lehet az embertl. S ezt nem elvileg rtik, hanem gyakorlatiasan, hogy ti. vgs konzekvencijban a hallt je-lenti Isten tvollte. Amikor azrt ennek a zsoltrnak a szer-zje azrt knyrg Istenhez, hogy ne legyen tvol tle, ak-kor az letrt imdkozik. A msik megokols: . . . mert nincs, aki segtsen" Istenen kvl (Hs 13:9).

  A 12. vers els megokolst fejti ki egszen rszletesen a zsoltros a 1319. versekben klnbz kpekben s szim-bolikus szavakkal. Bikk" s Bsn ersei" vettk krl a szenvedt. Bsn termkeny vidk Kelet-Jordniban. Kl-nsen ers s ezrt hres szarvasmarha faj tnak kellett ott tenysznie, mer t mos (4:1) is hasznlja ezt a kpet. A 14. vers ugyanezt mondja ms kppel. A 17. versben egy har-madik kppel szemllteti a helyzetet. Ezeknek a metafork-nak a jelentst tbbflekppen rtik az exegtk. Gunkel szerint az llathasonlatokkal azt akar ja mondani a szerz, hogy elkel s gazdag emberek az ellensgei. Egyb zsolt-rokban is tallkozunk ezzel a mfaj ja l (Zs 7:3, 10:9k, 27:2, 35:21k). Viszont nem szabad megfeledkeznnk arrl a tny-rl sem, hogy ezek az ellensgek" mindig Istentl elszakt nem emberi hatalmassgok a panaszdalokban. Arra emlke-znk teht ezeket az llatmetafrkat olvasva, hogy a mezo-potmiai rolvas" kltemnyekben dmoni hatalmakra ve-zetik vissza a betegsget s szenvedst s azokat veszlyes llatok alakjban brzoljk. A 1516. versek tartalma a be-

  48

 • tegsgek dmonaira enged kvetkeztetni a fenti rtelmezs szerint.

  Szerintem az els magyarzat a kzenfekvbb, hiszen p-pen a gylekezet hveinl" nehz feltteleznnk a pogny dmonhit beszivrgst a hitletbe, akik annyira hangslyoz-zk Isten egyetlensgt, hogy szinte magban Istenben t te -leztk fl a dmoni vonsokat (V. Plfy, Istenflelem, 1949). ppen a 1516. versek hasonlatai (mint a vz: Js 7:5, Ez 7:17, 21:12; mint a viasz: Deut 20:8, 2Sm 17:10; torka kisz-rad, mint a cserp: Zs 69:4) mutat jk, hogy a flelem s re t -tegs testi reakcijrl van itt sz. gy tall juk meg a helyes sszefggst is az elz versekkel s a kvetkezkkel. Nem csoda, ha a teljes lelki tehetetlensg rzse a hall gondola-tig viszi s a szakadk szln jbl Isten krdst veti fl lel-kben: Isten fekteti a hall porba. Abban van ppen szen-vedsnek a lnyege, hogy ugyanaz az Isten engedi szenvedni, akitl egyedl vrhatja dvssgt. A hitnek arra a magas-latra viszont mg nem tudot t eljutni a zsoltros, hogy a szenvedst ajndkoz", t eh t tvoli" Istent is kzelvalnak tudja. Az isteni segtsg lthat s kzzelfoghat megbizo-nytsra van szksge, hogy megrendlt hite visszatrjen.

  A 17. vers rdekesen vilgt r arra a tnyre, hogy a szen-veds nem fggetlen sem Istentl, sem az emberi kzssg-tl, amelyben l. Az imdkoz zrt kzssgnek ltja, a val-lsos s trsadalmi kzssg bibliai fogalmval ('d = grg: sznagg) megjellve a rosszat akar emberek szjtti k-zssgt, gylekezett. A kitasztott hallra s te temre vrnak, mint a kutyk (v. lK i r 21:19). A 17c. v. sajnos nem fordthat egyrtelmen. De tanulsgos, amit Luther mond ezzel a hellyel kapcsolatban: Meg kell trgyalnunk ezt a vits helyet is kezemet, lbamat tfrtk, hogy az a ltszat ne keletkezzk, hogy elmegynk mellette. A zsidk csk-nysen kitartanak amellett, hogy nem lehet gy olvasni: -t-frtk, hanem: mint valami oroszln. . . Klsleg, a grammatika szerint, ersen az a ltszat, hogy nekik van iga-zuk s nem neknk. Azt is nehezen lehet mondanunk, hogy ezen a helyen minden elromlott a knyveikben. s hogy a punktci megvltoztatsa esetn caari helyett caaru-t olvasva, szintn nem segt semmit. Hiszen elgg kztudo-

  4 A zsoltrok knyve 49

 • ms, hogy a punktcinak nem lehet hitelt adnunk, mert csak ksbb talltk ki. Neknk azonban, akik Krisztusban hisznk s Krisztus nyomn ezt az egsz zsoltrt Krisztusra vonatkoztatjuk, nem esik neheznkre ezt a verset gy olvas-nunk tfr tk, a msik helyett: mint valami oroszln. Mert mi n e m az rs misztriumai a lapjn vilgtjuk meg a valsgosan megtrtntet, hanem a vilgosan megtrtnt alapjn az rs misztriumait, vagyis az T-t az evangliom-bl magyarzzuk meg s nem megfordtva . . . S miutn tny, hogy Krisztus kezt s lbt t fr tk a kereszten, s az is tny, hogy ez a zsoltr rillik Krisztusra, hiszen tartalma csodlatosan megegyezik vele s a grammatika sem mond neki ellent szigoran, azrt vita s aggodalom nlkl olvassuk gy: t f r t k . . . Klnben is mi rtelme lenne ennek: a go-noszok csapata krlvett engem mint valami oroszln, kezei-met s lbaimat?" (WA 5, 632, 3739; 633, 1019. 2228).

  Akrmilyen szokatlanul is hangzik, a 17. versben azt a jel-legzetesen bibliai gondolkodst vlem flfedezni, ahogyan J -zsef beszl Gen 50:20-ban, hogy amit az emberek rosszul, a rossz rvnyestsre eszeltek ki, azt jra fordtotta az Isten Jra fordult a rossz, dvssg lesz a krhozatbl, bnbocs-nat az elhagysbl".

  A 18., 19. versek arra engednek kvetkeztetni, hogy lemez-telentettk a szenvedt. Ott fekszik mr remnytelenl a ,.hall porban" s a rossz emberek bmuljk. gy gondol-jk, hogy utirte Isten igazsgos tlete s most elveszik tle a kntst is, hogy sorsot vessenek re. Ebben a sors-vetsben az az srgi kp hzdik meg, hogy akinek a ruh-jra sorsot vetnek, az msokrt, a sorsvetkrt halt meg. Azokrt, akik ott lnek a hallra tlt lbainl s gy gondol-jk, hogy hallval befejezdtt, lezrult mindaz, amirt Is-tennek ez a szolgja lt, kzdtt s harcolt, szenvedett s meghalt, ami t tantott s lt.

  Dicsret s hla A 20. versben valami egszen j kezddik. A szenveds-

  ttnetnek vge van. Elnmult a panaszdal a zsoltros ajkn. Istenhez fordul, mert tud ja , hogy beksznt a gyzelem ha j -

  50

 • nala. Ez a fordulat azonban csak gy kvetkezhetik be, ha Isten cselekszik, ha fe l je fordul az Isten, ha segt ra j ta az Isten. Csak gy rthet az a bmulatos, sok vszzadon t tretlenl megmaradt hitbizonyossg, amivel ismtelten t a -llkozunk a zsoltrokban s ami azutn Jzus szavaibl is ki-csendl: Isten meghallgatja az igazn krt, aki t Istenknt, s nem a menekls eszkzeknt hvja segtsgl.

  Krse a 13. s 14. versek szavait eleventi fl. Tudja, hogy Isten az egyetlen erssge". Isten kzelsge s kzzelfog-hat segtsge nlkl egyetlent", azaz az lett is elvesz-ten. Mosit kvetkezik azutn 22c-ben az a mondat, amely sszekapcsolja a panaszdalt a dicsrettel (himnusszal) s hla-ad nekkel (v. Bevezets, 4. . 2.). Joggal ttelezik fl, hogy egyes panaszzsoltrokban azrt kvetkezik be ez a han-gulatvltozs", mert az imdkoz gretet" (oraculum) ka-pott a meghallgatsra [v. Zs 6., 28., 56., 69. s Begrich, Das priesterliche Heilsorakel: ZAW 52 (1934) 8192. Deutero-esaisi szvegen rekonstrulta meggyzen ezt a jelensget. V. Rad, Theologie AT, I. 399). A megkapott isteni gretet kveti mindig a hlaads s dicsret (Zs 107:21k), Isten sza-badt, megvlt cselekedeteinek a magasztalsa.

  gy van ez ebben a zsoltrban is. Visszatekint menekl-sre s most prdiklni akar ja Isten nevt a gylekezetben. Bizonysgot akar tenni arrl, hogy a szent Isten (4. v.) maga hidalta t azt a szakadkot, amelyet az ember nem tudott t-ugrani s hozz eljutni. Dicsr neke azonban nem mono-lg, a gylekezethez s a gylekezetben (qhl = ecclesia) hangzik el. Mert amiben az imdkoznak rsze volt, az az egsz gylekezet gye. Mert sem akar uralkodni testvrei hitn, hanem az a vgya, hogy munkatrsak legyenek az lmben (2Kir 1:24). De csak akik megtapasztaltk a hit k-srtseit is, akik megjr tk a nyomorultak t j t (25. v.), akik a flelem s bizalom feszltsgben lnek, azok tudnak egytt rlni s egytt dicsrni az Urat.

  A csak szbeli hitvallssal nem elgszik meg az imdkoz. Fogadalmat tesz a gylekezet szne eltt. ldozatot mu ta t be az rnak s er re (Lev 7:1521) nemcsak Jkb (24. v.) s Izrel magvt (25. v.) h vja meg, akik flik az Urat", teht az izreli kultuszkzssg tagjait, hanem mindazokat, akik 4 51

 • keresik" t (27. .). Izrelben szoks volt, hogy bizonyos l-dozatokat abbl a clbl muta t tak be, hogy ne csak az Isten s az ember, hanem az ember s embertrsai kztt megsza-kadt vagy megromlott kapcsolat helybe is egszsges vi-szonyt s kzssget hozzanak ltre. Az ldozat vrt engesz-telsl az ol trra hintettk, az ldozati llat egy rszt elget-tk, a megmaradt ldozati hst pedig elfogyasztottk. Erre a lakomra meghvta az ldozatot bemutat bartait, rokonait s ismerseit. Ettek s dicstettk az Urat . Ennek az imd-koznak minden oka megvolt egy ilyen ldozatnak a bemu-tatsra. Hiszen nnepelnie kellett Isten megbocst kegyel-mt s meg kell j tania kzssgt az ,, 'd"-val (17b. v.). Nyilvnvalv kellett tenni, hogy az az Isten, aki neki sza-badulst szerzett, msoknak az gyt is a magv teszi.

  Nem meglep, hogy ennek a himnusszer rsznek az utols szakasza (2832) eschatologikus jelleg. Nem rajong egyni vonsa teht a zsoltrnak, amikor a fld szls hatrai t" s a npek minden nemzetsgt" neszmlsre, megtrsre s az r imdsra szltja fl. Hiszen az T hite szerint Isten a vilg Ura, a Sionon trnol Isten a vilg Teremtje. Ezrt kell trdet haj tania eltte minden npnek. Mg a halottak (30b, c) is csatlakoznak ehhez a nagy gylekezethez", ami annl meglepbb, mert egybknt az testmentom szerint a halottaknak nincs kapcsolatuk Istennel s nem dicsrhetik az Urat (Zs 6:6, 88:1113). I t t megsznik ez a korlt is, a porba szllk is" (Dn 12:2) rszt vesznek az Istent dicst himnuszokban.

  A 3132. versek kln is hangslyozzk a megmenekl-tek utdainak a jelentsgt. Isten orszgnak a jvend kpe kpzdik meg gyantlanul" is az imdkoz lelki sze-mei eltt, amelyben nagy gylekezett" formldik az el-mlt, a jelenval s az eljvend nemzedkek vilga. Nemze-dkrl-nemzedkre tovbb plntldik Isten dvssges tet-teinek az emlkezete s az arrl szl hitvalls. Isten dvs-sgtrtnetnek ezen az elre mutat t j n terjed el majd az egsz vilgon a zsoltrosnak minden ksrtst killt bizo-dalmas hite Istenben.

  A zsoltr utols mondata gy hangzik: hogy cselekedte ezt". Visszautal ebben a mondatban arra, ami ennek a zsol-

  52

 • trnak is a kzponti mondanivalja: Isten cselekedett". Min-den mondat ennek a ttelnek a kifejtse.

  Szkopusz Ennek a zsoltrnak a kezd szavait vette Jzus ajkra,

  amikor a kereszten az Istentl elhagyatottsgban is meg-maradt Isten mellett. Ennek a zsoltrnak a passijt jrta meg, amely tnak a vgn a hit gyzelme s Isten orszg-nak a megteremtse ll elttnk.

  Jzus pldja nyomn az skeresztyn gylekezet a 22, zsoltr tbb mondatt felhasznlta Jzus szenvedsnek a l e rsnl, klnsen Mt evangliomban. Ez az skeresz-tyn el jrs arrl tanskodik, hogy benne lt az T-ban s jl tudta azt is, hogy Krisztust nem lehet az T nlkl meg-rtennk.

  53

 • 23. zsoltr

  A Z R AZ N P S Z T O R O M A szveg

  1 Dvid zsoltra.

  Az R az n psztorom: nem szklkdm. 2 Pzsitos legelkn deleltet,

  csendes vizek mentn1 terelget engem. 3 ltemet megjtja,

  igaz utakon2 vezet engem az nevrt.

  4 S jrnk br a hall rnyknak vlgyben, nem flek a rossztl,

  mert te velem vagy: psztor botod s plcd megnyugtatnak engem3.

  5 Asztalt tertesz nekem szorongatim eltt.

  Megkened olajjal fejem, a serlegem csordultig van.

  6 Csupa jsg s szeretet ksr engem letem minden napjn,

  s az R hzban lakozhatom4 mg napjaim tartanak.

  1 Egyesek az 'al p r - t ' -e l - re v l toz t a t j k , ami flsleges. Ford t sunk

  g r a m m a t i k a i l a g s t a r t a lmi lag is kor rek t . 2 Szszer int a k i taposo t t nyom. csaps . : N e m fe l t t l en l szksges a n a h a g kor rek t ra , m e r t a naham ig-

  nek is v a n a f e n t i jelentse, v. Khler , Lexicon 608. 4 Ez a k i j e l en t s e l lene mond sz in tn a dvidi szerzsgnek.

  54

 • Mfaja A 23. zsoltr mfaj i lag nehezen sorolhat brmelyik cso-

  portba, hiszen a 2., 3. s 6. versek hitvallsszerek, a 45. versek pedig hatrtalan bizalmat sugroznak. A zsoltr st-lusa s gondolatai megneheztik magt az exegzist is, mer t kp s tartalom a zsoltr klti-allegrikus beszdben sok-szor egymsba folynak.

  Az ige

  Nem szklkdm (1). A psztor kpe gyakori nemcsak az T-ban (Zs 79:13, 95:7, 100:3, s 40:11 stb.), hanem az egsz keleti gondolkodsban. Mezopotmiai szvegek is be-szlnek az istensg psztori szolglatrl. Az egyik Samas-hoz rt himnuszban ezt olvassuk: Gondoskodol az orszgok minden emberrl; mindentt a te kezedben van mindaz, amit csak elhozott Ea, a kirly, az uralkod. Te legelteted mindazokat, akikben az let lehellete van" [AFalkenstein WSoden, Sumerische und akkadische Hymnen u. Gebete 24Ok; HJ Kraus, Psalmen I, 189],

  Az T-ban azonban nem az egyes s Isten, hanem elssor-ban a kzssg, a np, a gylekezet s Isten kapcsolatt je-lli meg s tartalma szerint npe dvtrtneti vezetsre vo-natkozik (Zs 100:3, s 40:11, 49:9k, 63:14, Ez 34:10kk). Csak ritkn lp ki a psztor s nyj kpbl s lesz az egyes em-ber bizalmas kapcsolatnak a megjellsv. A psztor kpe hlsan emlkezteti a zsoltrost, a nyj" egy tagjt arra, hogy a Psztor" hatalmas s jsgos uralma alat t nincs mi-tl tartania, nem szklkdik semmiben. Ez az ige, .az r az n psztorom, a hit szava. Aki hiszi ezt, annak lete s bkessge van ebben a vilgban. Nem szklkdm. A hitbl kvetkezik ez: miben lehetne hinyom? Van mi t ennem, mert van psztorom." (Mlhaupt, Luthers Psalmenauslegung 1.315).

  A j psztor (2). Ez az els kp Dlpalesztina domb-vidkre visz el bennnket, ahol nincs szntfld, sem erd-sg, hanem csak kevs emberi telepls s sovny juh-legelk. Itt-ott mly sziklavlgyek szelik t ezt a felfldet, ahol aztn az ess vszakban a patakok vagy kelet fel a

  55

 • Jordn-vlgybe, vagy nyugat fel a Fldkzi-tengerbe foly-nak. Egybknt kiszikkadt, sivr, st flelmetes vlgyek ezek, bvhelyet adva a vadllatoknak s a rablknak.

  Ezen a terleten legelteti nyjt ers botjra tmaszkodva a keleti psztor. Egsz embernek kell lennie, oroszlnokkal s medvkkel is fl kell vennie a kzdelmet. A psztor nem kopasz t jon terelgeti a nyjat , hanem a legjobb legelt ke-resi, ahol bven van ivvz is. Kp nlkl: Isten npnek a tagjaknt rszesti a zsoltrost a szvetsg npnek adott minden ldsban. S ezt a szerz hber imperfektummal fe-jezi ki, ami szinte idtlensget d (mint a magyar jelen id) megllaptsnak. A mr megtapasztalt isteni gondvisels s a jvben is remlt hsg tallkozik a hit fkuszban.

  Az letjt (3). A zldel pzsitos legelkn s a friss viz patakokbl j erre kap a nyj . A nafsi jesbb kifeje-zs tbbet takar, mint amennyit a fordtsok ltalban nyj-tanak. Mr Luther is rmutatot t arra, hogy a nefes sz nem-csak a lelket, hanem a testet is jelenti (Mlhaupt, Luthers Psalmenauslegnung I. 31213): teht az egsz ember t a maga existencijban. A sub ige pedig kztudomsan nem-csak klsleg megfordulst, visszatrst a rossz" trl je-lent, hanem bels, magatartsbeli megvltozst, megtrst, jjszletst is. Itt is arrl van sz az eddigi psztor-ny j " kpen bell maradva , hogy a rossz t ra tvedt s azon a puszuls fel halad nyja t" s juhot" visszatrti a helyes tra. A kpbl kilpve azonban ennl tbbrl van itt sz: Egsz eddigi lett belsleg is jjteremti, maghoz az ltala megjellt helyes (igaz") t ra viszi, j r a meg jra a sajt kpre formlja.