panostaja sijoita kasvu- yrityksiin · •digitaalinen markkinointi •suoramarkkinointi...

of 28 /28
Panostaja – Sijoita kasvu- yrityksiin 10.11.2017 Nordnet Toimitusjohtaja Juha Sarsama

Author: others

Post on 28-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Panostaja –

S i jo i ta kasvu-

yr i tyks i in

10.11.2017 Nordnet

Toimitusjohtaja

Juha Sarsama

Page 2: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Sisältö

1. Panostajan toimintamalli

2. Sijoituskohteet

3. Panostaja sijoituskohteena

2

Page 3: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

3

Panostajan toimintamalli1

Page 4: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Panostaja omistaa ja kehittää kasvuyrityksiä

Aktiivinen

enemmistöomistajaPerustettu

1984

Sijoitukset

omasta taseesta

8sijoituskohdetta

Listattu

NASDAQHelsingissä

4

Page 5: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

• Yrityksen arvonluontipotentiaalin

tunnistaminen ja

sijoitusstrategian luominen

• Enemmistöosuuden ostaminen

ja vähemmistöomistajien

sitouttaminen

• Sijoitus omasta taseesta

mahdollistaa omaehtoisen ja pitkäjänteisen omistushorisontin

• Sijoitusstrategian toimeenpano;

kasvu, yritysostot ja operatiivinen

tehokkuus

• Hallitus ja strategiatyö

• Liiketoiminnan ja johtamisen

kehittäminen; aktiivinen tuki,

työkalut ja järjestelmät

• Johdon osaamisen kehittäminen

• Jatkuva yrityskauppa-

markkinan seuranta

• Arvonnousun

realisoiminen omistuksen

myynnin yhteydessä

• Tavoitteena

mahdollisimman hyvä

tuotto sijoitetulle

pääomalle

Panostajan toimintamalli

5

Page 6: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Panostajan sijoituskriteerit

• Suomalaiset yritykset

> 50 % • Enemmistöomistus

5-50 m€ • Liikevaihto 5-50 miljoonaa euroa

€+ • Ennustettava positiivinen kassavirta

• Toimiala, jossa on merkittävää kasvupotentiaalia joko orgaanisen kasvun tai yritysostojen kautta

TOP 3 • Mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema

6

Page 7: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

CoreHW 2017

Megaklinikka 2015

KotiSun 2014

Selog 2012

Grano 2008

Heatmasters 2007

Suomen Helakeskus 2007

KL-Varaosat 2007

10 VUOTTA1-5 VUOTTA

Panostaja on pitkäaikainen omistaja

• Tyypillinen omistusaika on 5-10 vuotta

• Omistusaika määritellään omaehtoisesti omistajien keskuudessa ilman ulkopuolisia pakotteita

• Joustavuus omistusajassa mahdollistaa pitkäaikaisiin kehityshankkeisiin sitoutumisen

7

Page 8: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Panostaja on vastuullinen sijoittaja

8

• Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena

omistajana.

• Huomioimme uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG). Asioiden läpikäynti on integroitu sijoitusprosessiimme.

• Uskomme, että näiden näkökohtien huomioiminen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen

liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä Panostajan pitkän aikavälin menestymisen kannalta.

• Poissulkevat kriteerit

• ESG –analyysi

• Vaikutukset kohdeyhtiön

liike-toimintaan ja arvoon

• ESG -due diligence

Sijoitusvaihe Omistusaika

• Sijoituskohteen yritysvastuu-kehityssuunnitelma

• Olennaisten ESG –asioiden johtaminen ja seuranta

Exit

• ESG –asioiden status

• ESG –asioiden vaikutus arvoon

Page 9: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

• Liikevaihto 8 m€• Tuotelähtöinen

lukkoliikeketju

• Liikevaihto 34 m€• Toimialan

innovatiivinen edelläkävijä

Flexim Panostajan omistuksessa

9

Turvallisuustoimiala on murroksessa. Toimialan tuotteet eivät tuo kilpailuetua. Teknologian kehittymisen myötä palveluilla voidaan aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Palvelu- ja teknologiapanostuksin sekä yritysostoin on mahdollista kasvattaa toimialalle johtava tekijä

Palveluliiketoiminnan kehitys

1

Kasvu yritysostoin

2

Vahva tuotekehitys

3

Arvonluonnin teemat2007 2014

Palvelut

Painotus

Omistajastrategiassa palvelukehitys keihäänkärkenä, joka vaati kulttuurimuutoksen

Palvelut

Painotus

Johtamisen kehittäminen

4

Sijoitushypoteesi

Maantieteellisen peiton kasvattaminen ja oman teknologian hankkiminen mm. Bewator Oy (Flexim) 2009

Vahva panostus omaan Safea –tuoteperheeseen ja teknologiaan

Asiantunteva hallitus ja johto. Kasvun mahdollistaminen ja hallitseminen

Page 10: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liikevaihto Liikevoitto-%

Flexim Panostajan omistuksessa – jatkoa

10

Cagr 23 %

8/2015

on myynyt

Flexim Security Oy:n

Assa Abloy Oy:lle

Myyntivoitto

12,3 m€

Liikevaihto m€ ja liikevoitto-% omistusaikana

Page 11: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013

Liikevaihto Liikevoitto-%

Vindea Panostajan omistuksessa

11

Arvonluonti omistusaikana

• Teollisuuden lisäarvologistiikkaan keskittynyt Vindea hankittiin 2003 ja siitä luovuttiin 5/2014

• Aktiivinen omistaminen ja kehittäminen:

• Aktiivinen add-on strategian toteuttaja

• Merkittäviä täydennysostoja, laajentuminen lukuisilla uusilla avauksilla

• Lisää osaamista ja asiakkuuksia, uusia resursseja

• Vindea saavutti vahvan markkina-aseman ja kasvoi kannattavasti

Cagr 34 %

Taloudellinen kehitys5/2014

on myynyt

Vindea Group Oy:n

Suomen Transval Group Oy:lle

Myyntivoitto

5,5 m€

Page 12: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

1212

Sijoituskohteet2

Page 13: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Sijoituskohteemme

LV 4,5 m€80 %2007

LV 9,8 m€100 %2007

Osakkuusyhtiöt: Ecosir Group Oy 38,6 %, Spectra Yhtiöt Oy 39,0 %Juuri Partners Oy 20,0 %

Muut omistukset: Rollock

LV 31,9 m€57 %2014

LV 13 m€75 %2007

LV 88,2 m€52 %2008

LV 10,3 m€60 %2012

LV 4,7 m€75 %2015

LV 3,5 m€63 %2017

13

Page 14: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Grano

14

Sisällön suunnittelu

• Visuaalinen suunnittelu

• Rakenne- ja

pakkaussuunnittelu

• Tila- ja

tapahtumasuunnittelu

• Myymäläsuunnittelu ja -

ilmeet

• Verkkosivut

• Digitaaliset kanavat ja

palvelut

• Sisältösuunnittelu

• Käännökset

• Kuvaus- ja kuvapalvelut

• Arkistointi ja digitointi

Sisällön hallinta

• Brändin hallinta

• Aineistonhallinta

• Rakentamisen projektin

hallinta

• Kiinteistön hallinta

• Työkulun hallinta

• Tilausjärjestelmät

• Postitus ja

logistiikkapalvelut

Sisällön julkaisu

• Paino- ja

tulostuspalvelut

• Tekniset dokumentit

• Digitaalinen

markkinointi

• Suoramarkkinointi

• Tapahtumamarkkinointi

• Myymäläratkaisut

Sisältöä palveluna - ArvoketjuGrano lyhyesti

• Grano on Suomen johtava sisältö- ja

markkinointipalveluyhtiö

• Liikevaihto yli 100 m€ (2016 PF)

• Henkilöstöä yli 900

• Suomen kattava 25 toimipisteen verkko

Talouden avainluvut

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto EBITDA EBITDA-%

Page 15: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Grano - kehityspolku

15

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liik

eva

ihto

(M

EU

R)

Suomen Graafiset Palvelut

Domus Print

Microtieto Suomi

Maino-PainoDuo

MainospisteNewex

Eriksen

Sporttipaino

Oulun Kopiokeskus

Monikko

Kopiolahtinen

Diesel

Kaupallinen

painaminen

Rakentamisen

palvelut

Digitaaliset

kyvykkyydet

Valtakunnallinen

presenssi

Digitaalisuuden

kehittäminen

2017

Page 16: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

KotiSun

16

KotiSun Group

Viemäripalvelut

• Viemäri-

saneeraukset

• Viemäri-

saneeraukset

• Viemärihuolto

• Lämmön-

säätö• Käyttövesi ja

lämpöverkko-

saneeraukset

KotiSun lyhyesti

• Konseptoituja käyttövesi-, lämpö- ja

viemäriverkoston remontteja kuluttajille

avaimet käteen -palveluna

• Älykästä huonekohtaista

lämmityksensäätöä Kotivo-tuotteella

• Alansa markkinajohtaja Suomessa

• Henkilöstöä yli 300

• Suomen kattava 12 toimipisteen verkko

Palvelut

Talouden avainluvut

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016

Liikevaihto EBITDA EBITDA-%

*2014 tilikausi 10 kk

Page 17: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

KotiSun - kehityspolku

17

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016

Viemäripalvelut

• Yhtiö aloitti käyttöveri- ja

lämpöverkkoremontit

2011

• Yhtiö laajentui

voimakkaasti uusille

paikkakunnille 2012-2015

• Yhtiö laajentui viemäri-

saneerauksiin

loppuvuonna 2015.

• Viemärisaneeraus-

palvelua on laajennettu

voimakkaasi 2016 - 2017

• Vuonna 2016 KotiVo –

tuotte lisättiin tarjoamaan

• 2017 yhtiö laajentui

Ruotsiin

• 2017 yhtiö aloitti

sähköhuoltopalvelujen

tarjoamisen

Liik

eva

ihto

(M

EU

R)

*2014 tilikausi 10 kk

Page 18: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

CoreHW

18

Heatmasters lyhyesti

• CoreHW Oy on radiotekniikassa

käytettävien integroitujen mikropiirien ja

antennien suunnittelu- ja insinööritoimisto,

joka tarjoaa korkean lisäarvon

mikropiiritoteutuksia ja konsultointia

valikoidulle joukolle teknologiayrityksiä

• Perustettu 2013

• Henkilöstä 40

Talouden avainluvut

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1

2

3

4

2013 2014 2015 2016

Liikevaihto EBITDA EBITDA-%

• CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon suunnittelupalveluita RF- ja IC-

toimialueella, toteuttaen mikropiirejä ja antenniteknologiaa sekä

tarjoamalla niihin liittyviä konsultointipalveluita:

• RFIC -suunnittelu

• Digitaalinen suunnittelu

• Referenssi- ja antennisuunnittelu

• Testaus ja tuoteanalyysi (”IPR –testaus”)

• Järjestelmäsuunnittelu

Palvelut

Sovellusalueet

Page 19: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

CoreHW - markkinanäkymä

19

2016 2022 CAGR

Wide-Area IoT 0,4 2,1 30 %

Short-range IoT 5,2 16 20 %

Pc/laptop/tablet 1,6 1,7 0 %

Mobile phones 7,3 8,6 3 %

Fixed phones 1,4 1,3 0 %

15,9 29,7 10 %

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verkossa olevien laitteiden määrät (miljardia) 2016 – 2022 Mobiililaitteiden RF FE –markkinat ($ Mrd.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lähteet: CoreHW johdon arvio, Gartner 01/2017, Mobile ExpertsLähteet: Ericsson Mobility Report 11/2016, CoreHW johdon arvio, Gartner

Page 20: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

2020

Panostaja sijoituskohteena3

Page 21: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Segmenttikohtainen jako Q3/2017 (3 kk)

Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.21

52%

22%

8%

7%

5%4%3%

Liikevaihto, %-osuus

Grano KotiSun KL-Varaosat

Selog Helakeskus Megaklinikka

Heatmasters

1,4

1,1

0,3 0,30,2

0,0

0,0

-0,7-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0Liikevoitto, M€

Page 22: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Tuloksen muodostuminen

22

2016 2015 2014

Tulos jatkuvista liiketoimista 5 471 3 714 1 977

Tulos myydyistä liiketoimista 3 750 9 785 6 257

Tilikauden tulos 9 221 13 499 8 234

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 4 154 7 834 5 385

• Tuloksen muodostuminen:

• Vuotuinen osuus sijoituskohteiden voitosta

• Irtaantumistuotot sijoituskohteiden myynnin yhteydessä arvonmuutoksen realisoituessa

Page 23: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Voitonjako

23

0,12

0,05 0,05

0,04

0,00

0,04

0,05

0,04

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osinko ja pääomanpalautus Osinkotuotto

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin

tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja

ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin

sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen

voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön

osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin

vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina,

pääomanpalautuksina tai osakkeiden

takaisinostoina.

Voitonjakopolitiikka

Page 24: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Hajautettu portfolio

24

Sy

klisy

ys

++

++

+

De

fen

siiv

ise

t

+

Etusykliset Jälkisykliset

Syklin vaihe

Page 25: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Ankkuriomistaja tuo vakautta

25

%

Osakkeista

Kotitaloudet 62,45

Yritykset 18,08

Rahoitus- ja

vakuutuslaitokset 10,76

Julkisyhteisöt 8,19

Voittoa

tavoittelemattomat 0,12

Ulkomaat 0,04

Muut 0,37

64%18%

10%

8%

Omistusjakauma

31.8.2017

• Johdon omistus sisäpiirirekisterin mukaan yhteensä

1 415 287 kpl, 2,69 % (ei sisällä omistusta Johtopanostus Oy:n

kautta)

• Matti ja Maija Koskenkorvan sekä heidän lastensa omistusosuus

yhteensä 32,11 % (sisältää omistuksen Treindex Oy:n kautta)

20 suurinta omistajaa 31.8.2017 % Osakkeista

1 Treindex Oy 11,78 %

2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 8,11 %

3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 6,60 %

4 Koskenkorva Maija Kristiina 5,42 %

5 Koskenkorva Matti Olavi 5,06 %

6 Koskenkorva Mauno Juhani 2,55 %

7 OP-Henkivakuutus Oy 2,48 %

8 Koskenkorva Mikko Matias 2,45 %

9 Johtopanostus Oy 1,96 %

10 Malo Hanna Maria 1,87 %

11 Kumpu Minna Kristiina 1,87 %

12 Porkka Harri 1,78 %

13 Leino Satu Maria Helena 1,58 %

14 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,28 %

15 Pravia Oy 1,20 %

16 Koskenkorva Helena Anneli 1,11 %

17 Koskenkorva Pekka Juhani 1,11 %

18 Panostaja Oyj 0,92 %

19 Haajanen Taru 0,84 %

20 Pentti Kalervo 0,82 %

Yhteensä 60,79

Page 26: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Panostaja sijoituskohteena

26

Listaamattomien yritysten tuottopotentiaali

1

Hajautus

2

Aktiivinen arvonluonti

3

Ainutlaatuinen kanava sijoittaa suomalaisiin listaamattomiin kasvuyrityksiin

Hajautettu ja tasapainoinen sijoitussalkku kasvavia yrityksiä

Koeteltu toimintamalli ja näytöt arvonluonnista aktiivisena omistajana

Page 27: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on

varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet

emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina,

pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

Taloudelliset tavoitteet

27

Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon

kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq

Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton.

siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite on jokaiselle segmentille yli 22 %

viisivuotiskaudella2014–2018

kun omaan pääomaansisällytetään pääomalainat

Oman pääoman

tuotto vähintään

Omavaraisuusaste

on vähintään

Kumulatiivinen

osakekohtainen tulos (EPS)

Page 28: Panostaja Sijoita kasvu- yrityksiin · •Digitaalinen markkinointi •Suoramarkkinointi •Tapahtumamarkkinointi •Myymäläratkaisut Grano lyhyesti Sisältöä palveluna - Arvoketju

Omistamme ja kehitämme

suomalaisia pk-yrityksiä

28

Juha Sarsama

Toimitusjohtaja

040 774 2099

[email protected]

www.panostaja.fi