parochie… waarheen?

of 17 /17
PAROCHIE… WAARHEEN? STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB

Upload: halima

Post on 23-Feb-2016

77 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parochie… waarheen?. Studiedag 10 oktober 2013 academisch centrum voor praktische theologie Met medewerking van CCV en IPB. Welkom en inleiding Marc Steen. Boek - voorkaft. Dagindeling. Voormiddag: vier ingerdiënten 9u50 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Parochie… waarheen?

PAROCHIE… WAARHEEN?

STUDIEDAG 10 OKTOBER 2013

ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE

MET MEDEWERKING VAN CCV EN IPB

Page 2: Parochie… waarheen?

WELKOM EN INLEIDINGMARC STEEN

Page 3: Parochie… waarheen?

BOEK - VOORKAFT

Page 4: Parochie… waarheen?

DAGINDELINGVoormiddag: vier ingerdiënten

9u50

• Parochie, waarheen? Reflecties in het licht van Vaticanum II Henk Witte

10u45

• Koffiepauze

11u10

• Verlangen drijft ons voort! Op zoek naar verbindingen waar mensen geraakt worden en een bezield verband ontstaat.

René Hornikx

12u05

• Gebedsmoment

Page 5: Parochie… waarheen?

NAMIDDAG: 2 KEER VIER WERKWINKELS1. Naar een kerk van vertrouwen. Het model van

Poitiers geeft te denken

Tomas Folens

2. Levende geloofsgemeenschappen voor morgen

Carine Devogelaere en Josian Caproens

3. Parochie en catechese

Hans Vandenholen

4. Parochie en jongeren: een overbrugbare kloof?

Bart Benats

1. De parochie: mogelijkheden en grenzen. Enkele reflecties vanuit het

expertisenetwerk over de parochie

Annemie Dillen en Thomas Knieps

2. Het gebed van de kerk: vieren in parochies

Elisah Gommers

3. Diaconie: hartslag van de parochie?

Antoon Arens

4. Gastvrije parochie voor jonge gezinnen

Hilde Pex

Page 6: Parochie… waarheen?

PAROCHIE, WAARHEEN? REFLECTIES IN HET LICHT VAN VATICANUM II HENK WITTE

Page 7: Parochie… waarheen?

KOFFIEPAUZE

Page 8: Parochie… waarheen?

VERLANGEN DRIJFT ONS VOORT! OP ZOEK NAAR VERBINDINGEN WAAR MENSEN GERAAKT WORDEN EN EEN BEZIELD VERBAND ONTSTAAT. RENÉ HORNIKX

Page 9: Parochie… waarheen?

GEBEDSMOMENT

Page 10: Parochie… waarheen?

PAROCHIE… WAARHEEN?

EVEN BIDDEND SAMENZIJN

Page 11: Parochie… waarheen?

HIJ DIE GESPROKEN HEEFT EEN WOORD DAT GAAT,EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN, EEN WEG TEN LEVEN,EEN SPOOR VAN LICHT DAT ALS EEN HANDSCHRIFT STAAT TEGEN DE ZWARTSTE HEMEL AANGESCHREVEN:HIJ SCHEPT ONS HIER EEN NIEUWE DAGERAAD,HIJ ROEPT ONS AAN, ‘IK ZAL JOU NIET BEGEVEN’.

Page 12: Parochie… waarheen?

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,die het gewaagd heeft onze hand te vragen;die ons uit angst en doem heeft weggetilden ons tot hier op handen heeft gedragen;Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.

Page 13: Parochie… waarheen?

Van U is deze wereld, deze tijd.Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,uw woord een bron waaruit wij willen drinken.Gij die tot hiertoe onze toekomst zijtdat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Page 14: Parochie… waarheen?

WE LEZEN UIT HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS1 In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?’ 2 Hij riep een kind, zette het in hun midden 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. 4 Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. 5 En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.

15 Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. 16 Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. 17 Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar. 18 Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.

19 Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. 20 Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Page 15: Parochie… waarheen?

ENKELE VOORBEDEN

We antwoorden zingend:

Page 16: Parochie… waarheen?

ONZE VADER

SLOTGEBED

Page 17: Parochie… waarheen?

PAROCHIE… WAARHEEN?SMAKELIJK!!