påske 2008

16
M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 – Mars 2008 – 68. årgang God Påske! Av innholdet: Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Da Randsorden var viktigste veien Konfirmantene deltar i fasteaksjonen

Upload: thor-wang

Post on 29-Mar-2016

240 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

…………………………………………

TRANSCRIPT

Page 1: Påske 2008

Menighetsblad for Søndre Land

Nr. 1 – Mars 2008 – 68. årgang

God Påske!Av innholdet:

Konsert med Sondre Bratlandog Annbjørg Lien

Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar

Da Randsfjorden var viktigste veien

Konfirmantene deltar i fasteaksjonen

Page 2: Påske 2008

2

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

I fjor påske var jeg prest i Trysil. En ting overrasket meg; den gudstjenesten som var desidert best besøkt var gudstjenesten Langfredag. Langfredag er fra gammelt av en sørgedag. Den dagen i kirkeåret hvor vi følger Jesus i hans lidelse og død. Det er en dag som er preget av alvor og ettertanke. Noe som selvfølgelig satte sitt preg på gudstjenesten. I tekstene, i salmene, i musikken, i lysene som ble tent. En sa det slik etterpå «det er godt at det finnes steder som tar livets skyggesider på alvor.»

Nå skal jeg vokte meg for å overtolke det gode oppmøte, men noen refleksjoner kan man jo gjøre seg. Kanskje handlet det noe om at langfredag forteller at Gud er en Gud som vet hva lidelse er, og som mer enn noe annet vil være der mennesker har det vondt. Og at mennesker trenger å høre og erfare akkurat det? Handlet det også om at vi i Norge har mer tradisjon for å dvele ved lidelse enn ved oppstandelse? Jeg vet ikke. Gir vi sorgen og det tyngende mer plass enn gleden og friheten?

Vi kjenner fortellingen om hva som skjedde med Jesus den gangen han var et menneske og ble korsfestet. I sin lidelse og fortvilelse roper han til slutt ut; ”min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?” Det kunne ikke bli verre. Selv de som sto han nærmest hadde sviktet han. Han var helt alene og kjente seg også forlatt av Gud. Og for en liten stund så det unektelig slik ut. Men vi som lever i dag og kjenner hele historien, vet at slik var det ikke.

Påskefortellingens viktigste budskap til oss er at dødskreftene, som langfredag forteller om, ikke er de sterkeste. For det finnes krefter som har mer kraft i seg; oppstandelseskreftene. De som reiste Jesus opp igjen fra de døde. Og det er krefter som også virker i livet sjøl. Det er de som virker når kulda slipper taket og våren kommer, når kornet spirer grønt ned mot Randsfjordens blå bredder, når barnekoret synger av full hals, når uvenner blir venner , når god musikk siger inn i sansene, når noen er glad i hverandre, når mennesker tross alvorlig sykdom holder livsmotet oppe. Oppstandelseskreftene finnes overalt, det gjelder bare å få

øye på dem.Under første verdens krig, ble forfatteren Selma Lagerløf

rammet av tungsinn og skrivesperre. Når krigen var slutt skrev hun romanen Bannlyst, en bok om dødens krefter og livets krefter. Og hovedspørsmålet var: Innretter vi oss som om døden er hellig, eller finnes det noe annet å bygge på? Selma Lagerløf skriver: «Døden har fått en større makt enn noen gang… Han tar vold og grusomhet i sin tjeneste…. Han slipper løs forbrytelsen og usedligheten. Det finnes ikke den ugjerning han ikke lar skje på jorden, og det ser ikke ut som det er noen slutt på hans herrevelde.» Og så fortsetter hun «og nå, mens vi lever under dødens harde tyranni begynner vi å spørre oss: Finnes det virkelig ikke noe her på jorden som er mektig nok til å ta opp kampen mot døden?» Og Selma Lagerløf svarer i samme åndedrag:» Og på jorden, det vet vi, finnes det bare en eneste en som vil stå døden imot og som er hans stadige og trofaste fiende, og det er livet selv.»

Det finnes mange flotte påskesalmer, en av dem er «Livet vant dets navn er Jesus.» Jeg tenker slik som tekstforfatteren av salmen; at livet selv er Gud, hovedpulsen i tilværelsen som aldri slutter å slå. Oppstandelseskraften som reiser opp der mennesker ligger nede. Som gjør at vi midt i livene våre, uansett hvordan vi har det, får ta imot et nytt håp. Det gir grunn til å feire påske.Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja. Han var død, men se han lever. Halleluja.Dødens porter åpner han. Halleluja. Viser vei til livets land. Halleluja

Gitte Bergstuen

Det gjelder bare å få øye på dem...

Fra drøm til virkelighet!Kirkens Nødhjelp har sin årlige FasteaksjonTirsdag 11. mars.Våre konfirmanter deltar aktivt!Ta vel i mot våre bøssebærere!Og gi en gave!

Page 3: Påske 2008

3

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Gospelkonsert med «Kordial»Søndag 13. april kl 18 blir det gospelkonsert og fullt trøkk i Hov kir-ke. Koret «Kordial» fra Hadeland kommer for første gang til vår kom-mune. Navnet Kordial betyr «med hjertet», og de legger vekt på å nå fram til tilhørernes hjerter. Koret synger moderne afro-amerikansk gospel på et høyt nivå og har med seg dyktige solister og et velklin-gende band når de kommer til Hov kirke denne søndagskvelden. I løpet av de ti årene Kordial har eksistert, har de utgitt en CD og en CD-singel, og de har holdt en rekke konserter rundt om i landet.Arrangementet i Hov kirke inngår som en del av Kulturuka for Barn- og unge. Selv om det blir en ungdommelig musikkstil i Hov kirke, skulle programmet egne seg for barn- og ungdom i alle aldere.

Sondre Bratland og Annbjørg Lien Søndag 20. april kl 18. blir det en virkelig stor konsertbegivenhet i Hov. Søndre Land kirkekor har fått med seg de dyktige musikerne Sondre Bratland og Annbjørg Lien som begge ser fram til en gjen-visitt i Hov kirke. De har begge besøkt kirken tidligere: Sondre Brat-land var her med Iver Kleive for 8 år siden, og det er 6 år siden Ann-bjørg Lien gjestet kirken sammen med «Bukkene Bruse».Dette blir en konsert med vekt på folkemusikk, med en egen avde-ling med de to lyriske musikerne, og med et samarbeid med koret om såvel lokale som mer tradisjonelle norske folkemelodier.

Teaterforestilling med KirkerotteneTirsdag 29.april kl 18 blir det et spennende program for de aller yng-ste. I løpet av mars måned vil alle 3-4-5 og 6-åringer i kommunen få en gave fra Søndre Land menighet. Filmen «Kirkerottene» er en spennende DVD-film som sendes til de yngste i vår menighet. Fil-men er laget av Kristian Sandmark fra Gjøvik og er en ny og mo-derne måte å presentere kirkens budskap på. Kristian er prest og arbeider i et trosopplæringsprosjekt på Gjøvik, med vekt på å lage film og medie-produkter til bruk i kirkene. I filmen følger vi Fredo og Vesle som er sparket fra et sirkus og tar seg inn i kirken. Ikke uven-tet skaper rottene flere utfordringer for organisten og katten hans.

I forbindelse med prosjektet «Kirkerottene» er at det også laget en dukketeaterforestilling, der barna får et «levende gjensyn» med figurene i filmen. Marianne Steinsrud fra Gjøvik er en av skuespillerne som deltar i forestillingen. Søndre Land barnegospel vil også delta i forbindelse med denne spennende teaterforestil-lingen i Hov kirke.

Konsertbegivenheter i april

Page 4: Påske 2008

4

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Alle vi som har besøkt kantina på Hovli vet at der er det et førsteklasses kjøkken, og siden vi ville få litt mer kunnskap om denne sektoren tok vi en tur innom kontoret til kjøkken-sjefen.

«Her ser jeg to skarver» sa kjøkkensje-fen på Hovli, Svein Martin Nilsen da han så bildet som ble tatt av han, så da er det kanskje på sin plass å presisere at kjøk-kensjefen er han med kokkelua !

Dialekten røper at han har trådd sine barnesko i Nord-Norge et sted, så hva var mer naturlig enn å spørre hvor. «På Ørnes i Meløy kommune på Helgelands-kysten», var svaret på det spørsmålet.

Nilsen har en allsidig yrkeserfaring. Han har vært til sjøs, både i utenriks- og innenriksfart. Hadde jobben som purser om bord i Hurtigruta m/s Lofoten. Som kjøkkensjef på Villa hotell i Vågå, hvor han ble kjent med Britt, som siden har stått ved hans side, både i gode og onde

dager. Hvor lenge har du vært kjøkkensjef

her på Hovli ?«Fra kl sju den 17.juli 1972, og da kom

jeg fra jobben som assisterende kjøkken-sjef på Tåsen sentralkjøkken i Oslo.»

Når tid åpner kantina ? Den er åpen fra kl 07.00 til kl.

15.30. Middagen serveres fra kl. 12.00 til 15.00 hele uka igjennom, er svaret. Men av og til hender det jo at enkelte retter er utsolgt hvis en kommer like før stengetid.

«På søndager er det spesielt mange som kjøper seg middag, og han fortel-ler at flere av gjestene avtaler å møtes i kantina.» «Det er blitt et sosialt fel-lesskap å samles rundt middagsbordet her».

Men for den som ikke for egen mas-kin kan komme, blir mat kjørt ut til de som har avtale.

Nilsen forteller at allerede i 1974 begynte de å selge mat til hjemmebo-ende eldre. Kjøkkenet på Hovli var det første i landet til å kjøre ut mat til dem som hadde behov for det, forteller han «Det var bare Frelsesarmeens suppe-kjøkken som var ute før oss», sier han med et glimt i øyet.

I en tid der vi leser om at mange al-ders- og sykehjem setter middagspro-duksjonen ut på anbud er det bare å håpe at så ikke skjer her.

Men det er ikke bare produksjon av dagens mat som foregår på kjøkkenet. Stolt forteller Nilsen at på loftet henger det en mengde elgpølser til modning. Dette «pølsearbeidet» foregår på dug-

nad, og «pølsesjefen» er Steinar Sør-hagen. Pølsa de lager er basert på den gamle oppskriften som Steinar laget da den nå nedlagte Sørhagen butikken i Fall hadde eget pølsemakeri.

På spørsmål om påskemenyen var bestemt, svarte han at de hadde me-nyen klar for hele året.

Når vi komponerer den, er det viktig at den næringsmessig skal være i balanse. På hver porsjon som kjøres ut, står det på merkelappen hva dagens meny er, og hva den næringsmessig inneholder. En kan få tilsendt meny-liste for hver måned.

En kan velge mellom tre porsjons-størrelser, og alle pensjonister får 50% reduksjon på oppsatt pris.

Vi takker for at Nilsen tok seg tid til å snakke med menighetsbladet, og til de som velger å spise en bedre middag i påska sier vi

Bon apetit! Orøn

Senioruniversitetet.Senioruniversitetet , eller pensjonistuniversitetet som det het tidligere, har et variert og rikholdig program for vårhalvåret 2008. Møter og ekskursjoner for resten av semesteret:

Torsdag 6.mars, kl. 11-14: Kommunestyresalen i Hov, Tidligere konsernsjef i RA Bjarne Gravdahl holder foredrag om TEKNOLOGIUTVIKLING –en drivkraft i den globale endringsprosess.Torsdag 3.april, kl. 18-20: Dokka ungdomsskole, auditoriet President i Norges Røde Kors Thorvald Stoltenberg. (Samarbeid med Røde Kors)

I tillegg til disse møtedagene blir det arrangert tur/ekskursjoner til følgende steder:TYSKLAND utenfor AUTOBAHN. (21.-30.april )VALDRES – Kunstnernes dal (Søndag 8.juni )DEN NORSKE OPERA (September 2008 (dato ikke fastlagt)) For detaljert program og påmelding , ta kontakt med: Folkeuniversitetet tf.: 61 11 62 10, [email protected] av Senioruniversitetet i Land har gratis inngang på alle møter i Senioruniversitetet i Gjøvik.

Menyen for påskeuka:16.mars (Palmesøndag)Oksesteik m/grønnsaker. Karamellpudding17.mars: Pølsegryte. Nypesuppe18.mars: Fiskekaker m/kål og gulrotstuing. Purreløksuppe19.mars:Lever i fløtesaus m/brekkbønner. Semulepudding20.mars (Skjærtorsdag) Kokt laks m/grønnsaker. Sviskegrøt.21.mars ( Langfredag) Oksekjøttgryte. Kompott22.mars (Påskeaften) Stekt kylling. Frisk frukt23.mars (1.påskedag) Kokt kveite m/gulrøtter. Aspargessuppe

Kjøkkenet på Hovli

Page 5: Påske 2008

5

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Gjennomfartsveien på Vestsida mellom Jevnaker og Dokka sto først ferdig høsten 1936. Før den tid var Randsfjorden den viktigste trafikkåren til omverdenen for vestfjerdingene, og det kunne by på problemer. Slik som i denne historien der Kristen Knudsen (91) fra Ringelia forteller om hvordan det gikk til da han skulle hente jordmorhjelp til Askvig i februar for 72 år siden.

Kristen Knudsen ser ettertenksomt ut over den ennå ikke islagte Randsfjorden der han kikker ut av utsiktsvinduet sitt på avlastingsleiligheten på Hovli. - Isen kan ennå legge seg. Men det er klart, da blir det itte rare isen å gå eller kjøre på.Som vestfjerdinger flest, skjønner han seg på is, Kristen Knudsen. I mai blir han 92 år, og oppvokst som han er ved fjordkanten på Aker like ved Søndre Askvig, lærte han seg tidlig når isen var gåendes og når den ikke var det. Hukommelsen og fortellerevnen er det ingenting i veien med, og snart tar han oss tilbake til ei tid da Randsfjorden var Vestsidas viktigste trafikkåre. Gjennomfartsveien på Vestsida mellom Jevnaker og Dokka kom først høsten 1936, så før den tid måtte Randsfjorden forseres for å få kontakt med omverdenen. Som den dagen i begynnelsen av februar for 72 år siden da 19-åringen Kristen Knudsen var gardskar på Nordre Askvig.Det var 2. februar, og husbondsfolk og gardsfolk på garden var samlet til søndagsmiddag i spisestua slik skikken var. Kona på garden, Rønnaug, var gravid i niende måned, og begynte å bli dårlig. Det ble etter hvert klart for alle at her trengtes det en jordmor. Men telefonen i Hov var søndagsstengt og isen var ikke kjørbar med hest. Så ble det til at unggutten Kristen skulle ta skiene fatt over isen til Holmen for å få tak i jordmora derfra. På skulderen bar han med seg ski som jordmora skulle bruke. Kjøpmann Pedersen i Fall kunne ikke hjelpe, men visste at Oskar Hagen hadde besøk denne helga av en kar med bil. Bilmannen het Helge Vassenden var klar til å hjelpe, og kjørte Kristen til jordmora frøken Ødegård i Hov. Men tilbake over den usikre isen,

var det ikke mulig å få med seg frøken Ødegård. Hun forlangte bilskyss via den mer sikre isen i Flubergsundet, og sjåføren Helge Vassenden var villig til å kjøre videre. Dette var siste vinteren det ble brukt snøplog med hest på Vestsida, og snøbrøytinga var mer beregnet til sledeføre enn bilkjøring. Allerede på Vilbergsjordet satte bilen seg fast i snødrivene. Opp Ligardsbakka måtte de igjen ut å skyve, og ved Engelien bar bilen av veien og ut i grøfta der den ble sittende bommende fast. I Engelien stilte de med hesteskyss for jordmora, og telefondamene Kristine og Marie ved sentralen i Sarastuen fikk formidlet beskjed til Askvig at nå var jordmorskyssen endelig på vei. Fra Nordgarn Askvig kjørte Ola Askvig ut i all hast for å møte jordmora, og ved Voldheim møttes de to hesteskyssene hver fra sin side.

Det hører med til historien at fødselen forløp uten dramatikk. Gudbrand Askvig, nå føderådsmann på Nordre Askvig, kom til verden ved 11-tida om kvelden, to timer etter at jordmora var kommet til gards. Hadde han ventet ytterligere en time, hadde han fått samme fødselsdag som faren.På Askvig var nok lettelsen stor over at alt hadde gått bra denne gang. Seks år tidligere

da datteren Marit ble født i april, dro far og sønn Per og Georg Viken over vårisen med spark for å hente jordmorhjelp. De kom for nær elveoset i Holmen og gikk gjennom isen. Faren Per druknet, mens Georg ble berget av Martin Vold som hadde sett det hele fra land.Høsten 1936 ble hele den gjennomgående veitraseen på Vestsida fra Jevnaker til Dokka innviet, og en ny tid kunne begynne. Avhengigheten av å bruke Randsfjorden ble gradvis borte etter hvert som privatbilismen økte. Men fortsatt er det slik i Søndre Land at det er vestfjerdingen som best skjønner seg på is.Kristen Knudsen begynte som gardsgutt på Søndre Askvig som 14-åring. Faren arbeidet på garden i 40 år, hvorav 30 år som selvstendig gardsbestyrer. Men Kristen flyttet etter hvert over til Nordre Askvig der han var i 22 år før han reiste ut og tok

seg anleggsarbeid hos Furuholmen. I 25 år var han med på store utbygginger, blant annet Postgirobygget

i Oslo før han pensjonerte seg etter 60 år i arbeidslivet. Han giftet seg i 1939 med Margot, og de fikk barna Sissel, Håkon, Vesla og Kari. Han og kona hadde en god pensjonisttid med flere utenlandsreiser før hun døde i 2002. Helsa og humøret og ikke minst hukommelsen har Kristen Knudsen ennå i behold, men vinterstid er han glad for å få et avlastningstilbud på Hovli. Der møter han så mange koselige mennesker.

Da Randsfjorden var viktigste veien

Levende hukommelse:Kristen Knudsen (92) fra Ringelia har mange historier å fortelle fra et langt liv. Som den gangen han skulle hente jordmor da Gudbrand Askvig på Nordre Askvig ble født for 73 år siden.

Anne Hoff Backe

«Det ble etter hvert klart for alle at her trengtes det en jordmor. Men telefonen i Hov var søndagsstengt og isen var ikke kjørbar med hest.»

Page 6: Påske 2008

6

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

• 5 kirker og kirkegårder.• 3 menigheter/sogn• 3 menighetsråd med til sammen • 22 valgte representanter• 10 fast ansatte medarbeidere• 5361 medlemmer

Av Søndre Lands 5877 innbyggere ( Pr. 31.12. 07 ) er 5361 medlem i Den Norske kirke. Det betyr at gan-ske nøyaktig 90 % av befolkningen er medlemmer i landets største trossam-funn. ( Etter en opprydning i kirkens medlemsregister skal disse tallene nå være riktige.) Medlem i kirken blir en gjennom dåpen.

OrganiseringMange sliter med å få tak i organisa-sjonsmodellen for den norske kirke.Det skyldes at den lokale kirke er orga-nisert i to forskjellige strukturer. Det er to organisasjonslinjer: 1: Den ene linjen er det vi kan kalle rådsstrukturen:

Her er menighetsrådene det demo-kratisk valgte «grunnfjellet» i kirken. Fellesrådet er det felles koordinerende organ for de tre menighetsrådene i Søndre Land prestegjeld. (2 represen-tanter fra hvert menighetsråd sitter i fellesrådet.) Fellesrådet tar seg av saker av økonomisk, praktisk og materiell art.(driften av kirkebyggene og kir-kegårdene mm.) De ansetter medar-beidere og har arbeidsgiveransvar for kirkeverge, kirketjenere, organister, menighetssekretær og diakon. Menig-hetsrådenes oppgave er først å fremst «å nære og styrke det kristne arbeidet i menigheten». Mens fellesrådet tar seg av rammene, er menighetsrådene mer opptatt av det aktive menighetsarbei-det og den åndelige siden. Men det er selvfølgelig vanskelig å skille de to forskjellige rådenes arbeidsoppgaver. Mens kirkevergen er den som adminis-trere fellesrådets arbeid, er menighets-sekretærens oppgave først og fremst å være menighetsrådenes administrative leder, i tillegg til å ta seg av kirkebok-

føring og også bistå med annen admi-nistrativ hjelp for prestene. I vår lille kommune vil det i praksis bli et nært samarbeid der vi hjelper hverandre med de forskjellige oppgaver. Leder i fellesrådet er Iver Øksne, mens leder i Skute menighetsråd er Torgeir Søffe-rud, i Søndre Land Anders Kleven og i Fluberg er Elsa Karin Brenden nylig valgt som leder.2: Den andre linjen er det som fra tid-ligere ble kalt «embetsstrukturen». De to prestene er nemlig ansatt av Ha-mar bispedømme i Hadeland og Land prosti, med Søndre Land som tjenes-teområde. Prost og biskop er prestenes overordnede, med Hamar bispedøm-meråd som ansettelsesmyndighet. (Mange ønsker at også prestene kunne ha vært lokalt ansatt av Fellesrådet.) Fra januar 2007 er de fleste prester i Norge blitt sogneprester. I prestegjeld der det er flere sogn ( slik som hos oss, med våre tre sogn ), har hvert sogn fått sin (sogne)prest. Prestene sitter som fast medlem i de sogn de har som tje-nestested. For oss i Søndre Land betyr det at Gitte Bergstuen er fast medlem i Fluberg og Skute menighetsråd, mens Øystein Wang sitter i Søndre Land menighetsråd. Her har de vanlig stem-merett på linje med de andre medlem-mene. Bispedømmet peker også ut en av prestene til å sitte i Fellesrådet. For denne perioden er det sognepresten i Fluberg og Skute som sitter der.

AktiviteterKirken er et selvstendig rettssubjekt i juridisk forstand og driver en selv-stendig virksomhet. Men det er kom-munen som har ansvar for å gi kirken økonomisk forsvarlige rammer å ar-beide ut fra.

Det er de (av biskopen) forordnede gudstjenester og de kirkelige hand-linger som dåp, konfirmasjon (inkl. konfirmantundervisning),vigsel og gravferd som danner grunnlag for de økonomiske rammer som kommunen bidrar med.

For 2007 ble det i Søndre Land gjennomført 110 gudstjenester i våre 5 kirker, med et snitt på ca 70 deltagere pr gudstjeneste. Det var 84 gravferder og 20 vigsler. 43 barn ble døpt, det var 5 utmeldinger fra kirken og 1 innmelding. 57 kon-firmanter deltok i konfirmasjons-forberedelsene og i konfirmasjons-handlingen.

I tillegg har prestene og diakonen ansvar for de ukentlige andaktene på Hovli og ellers besøksoppgaver, dåps-samtaler, sørgesamtaler og annen sjelesorg. Det er et godt samarbeid med skolene i kommunen og 5.klas-setrinnet får en Bibel/Nytestamente av menigheten og vi har årlige skole-gudstjenester til jul, påske og 17. mai. 4-åringer får Barnas kirkebok, ellers er Søndre Land barnegospel og Søndre Land kirkekor også aktiviteter menig-heten organiserer. Likevel skulle vi øn-ske at vi hadde flere ressurser når det gjelder barne- og ungdomsarbeidet. Vi har søkt trosopplæringsmidler i 2007, men fikk ingen økonomisk støtte til dette arbeidet. Mange frivillige i vår menighet legger ned et stort og viktig arbeid. Likevel merker vi at frivillig-hetskulturen er på vikende front også i det kirkelige arbeid. Kristne foreninger og organisasjoner sliter med å få ledere og rekruttere medlemmer. Denne si-tuasjon må kirken forholde seg til. Vi har store utfordringer når det gjelder å fornye den kirkelige virksomhet og skape levende menigheter som dagens kirkemedlemmer kan oppleve som relevante og meningsfulle. For å klare dette trenger kirken hjelp av alle sine medlemmer i våre tre sogn!

Øystein Wang

Kirken i Søndre Land -en presentasjon av arbeidet

Gitte Bergstuen

Page 7: Påske 2008

7

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

5361 Medlemmer

Søndre Land kirkelige fellesråd

Fluberg menighet

Fluberg menighetsråd

Søndre Landmenighetsråd

Skutemenighetsråd

Skutemenighet

Søndre Landmenighet

Sogneprest iSøndre Land

Sogneprest iFluberg og Skute

Prosten i Hadeland og Land prosti

Hamar Bispedømme

Kirkens arbeids-giverorganisasjon

Ansatte

1722medlemmer

420medlemmer

3219medlemmer

Gerd M. Wang, organistGudbrand Tandberg, organist

Steinar Hagen, kirketjener

Arnhild Hagenborg, menighetssekretær

Gerd Margot Michaelsen, kirkeverge

Liv Anne Rød Larsen, diakon

Biskop Solveig Fiske

Øystein Wang

Gitte Bergstuen

Elsa Karin Brenden, leder

Torgeir Søfferud, leder

Anders Kleven, leder

Iver Øksne, leder

Ragnar Granaasen

Øistein Sveum, kirketjener

Ole Andreas Bredviken, kirketjener

Page 8: Påske 2008

8

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Hov misjonsforeningDet norske misjonsselskap har lagt sitt områdestevne til Hov lørdag 26.april. Misjonsforeningen og Søndre Land menighetsråd er vertskap og arrangementet finner sted på Hovland.

Vi får besøk av Arnfinn Bjørgen og Kåre Skagestad. Skagestad er representant for region Hedmark og Oppland i landstyret for NMS. Han er sokneprest i Vang ved Hamar, og har vært misjonær i Kamerun. Her følger programmet for lørdagen.

PROGRAM:

Kl. 11.30 Registrering. Kaffe og rundstykker

Kl. 12.00 Åpning. Andakt v/Øystein WangEn kort orientering om kommunen vår.Musikalske innslag.

Kl. 12.30 Årsmøte med årsmøtesaker. Orientering om «Misjonsselskap» høsten 2008.

Kl. 14.30 Middag

Kl. 15.30 Misjonsfest.Taler: Kåre SkagestadMusikalske innslag.Kaffe og kaker. Kollekt

Påmeldingsfrist: 18.april til Ingebjørg Stenerud, Hov

Betaling kr. 100 for middagen. Overskuddet går til misjonen.

Har du problemer med å få endene til å møtes?

- Gjør rimelige innkjøp hos din lokale kjøpmann du også!

Påskeidyll i Halmerast. Foto: Øyvind Sporild

Skiltet står for Fall. Denne gangen også i en enda mer konkret betydning...

Tydelig skilting

Page 9: Påske 2008

9

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Vi har spurt Trygve Kleppen hvilken påskesalme han setter mest pris på. Svaret kom ganske så spontant, det må bli

«Jesus lever, graven brast».

Jesus lever, graven brast!Han stod opp med guddoms velde.Trøsten står som klippen fast:At hans død og blod skal gjelde.Lynet blinker, jorden bever,Graven brast og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant,Døden oppslukt er til seier.Jesus mørkets fyrste bandt,Jeg den kjøpte frihet eier.Åpen har jeg himlen funnet,Jesus vant , og jeg har vunnet!(Norsk salmebok, nr. 179)

«Jeg synes denne salmen gir meg så mye, sier Trygve.- - Derfor synes jeg den topper de fine påskesalmene vi har.Han nevner også «Å salige stund uten like», av Johan Halmrast. (nr. 189) som en påskesalme han liker godt

Orøn

Min påskesalme PensjonistforeningenSøndre Land pensjonistforening avholdt sitt årsmøte i kommunestyresalen på Rådhuset tirsdag den 19. februar, og mange hadde møtt fram. Olaug Lihagen var dirigent og ledet årsmøtet gjennom de forskjellige sakene på en

god og sikker måte. Et nytt styre ble valgt. Johs. Bergaust takket av som leder og ønsket ikke gjenvalg. Ella Røyseng ble enstemmig valgt til ny leder i pensjonistforeningen. Det nye styret består videre av: Adriane Hjelmevold ( nestleder ) Helge Lundgaard (sekretær.), Ingrid Bekkelien og Berit Gjerdet. Vararepresentanter er Kjell Olberg og Hans Snipstad. Vi ønsker Ella og det nye styret lykke til med det viktige arbeidet som ligger foran !

Johs. Bergaust overlater ”lederklubba” til den nye lederen, Ella Røyseng.

På oppfordring fra Pensjonistforeningen opplyser vi: Kantina på rådhuset er åpen for servering på hverdager fra kl. 09.00 - 13.00. Velkommen! Kulturkontoret

Page 10: Påske 2008

10

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Redaksjonskomité:Thor Johannes Wang (layout)Synnøve HaugstadsveenØyvind SporildPer LomsdalenOddmund RønningBirgit SingstadØystein Wang

Stoff til neste nummer må være levert innen 10. feb.

Søndag den 24.februar ble diakonen i Søndre Land Liv Anne Rød Larsen vigslet av Biskop Solveig Fiske. Det ble en høytidlig og innholdsrik dag som startet med gudstjeneste i Fluberg kirke. Søndre Land kirkekor og saksofonist Audun Solum var med å løfte gudstjenesten med sine musikalske bidrag – og det hele begynte med Egil Hovlands komposisjon «dette er dagen som Herren har gjort!» Foran i inngangsprosesjonen gikk konfirmant Håvard Trøen med korset etterfulgt av diakon Liv Anne, Konfirmant Ola Moen Fretheim tekstlesere og forbedere Elsa Karin Brenden, Roy Karrestad og Nina Døschler, prestene Øystein Wang og Gitte Bergstuen, diakonikonsulent Bjørn Vilberg og til slutt biskop Solveig.

Etter innledning med tekstlesning av Liv Annes ektefelle Dag Magne Staurheim holdt diakonen selv dagens preken. På sin engasjerte måte utfordret hun oss til å ta et oppgjør med vår tids syke selvbilder .Hun understreket at det er i forholdet til Gud, skaperverket , oss selv og vår neste at vi ser hvem vi er. Det vi har fått er gitt oss av Gud, derfor er vi tiggere og derfor har vi ikke noe å rose oss av. Hun minnet oss på at vi alle er svake og sårbare, det er ingen som alltid er den sterke, derfor lever vi mennesker i en gjensidig avhengighet av hverandre.

Under vigslingen holdt Biskopen en varm og personlig tale til diakonen. Hun ga uttrykk for takknemlighet og trygghet i forhold det arbeidet Liv Anne utfører før hun påla henne og fortsette i tjenesten i samsvar med bibelen og med vår kirkes bekjennelse. Liv Anne svarte på dette ved å avlegge løfte og bekrefte det ved å gi biskopen et håndtrykk Dette ble etterfulgt av forbønn for Liv Anne og tjenesten hennes:

Barmhjertige Gud, himmelske far, du har ved din Sønn Jesus Kristus sagt at høsten er stor, men arbeiderne få, og at vi skal be deg, høstens Herre, sende ut arbeidere for å høste inn din grøde. Hør da vår bønn for henne som i dag blir vigslet til diakontjeneste. Styrk henne i troen og dyktiggjør henne til den gjerning som blir henne betrodd. Send henne din ånd med tjenestens gaver, så hun kan bli en rett arbeider i din høst. Gi henne å utføre sin tjeneste med frimodighet og troskap og i alle ting vise seg som en god forvalter over din mangfoldige nåde.

Vær med henne i motgang og prøvelser, og gjør henne tålmodig og ydmyk av hjertet, så din kraft må kjennes i hennes svakhet. Gi at hennes gjerning må bære frukt etter din vilje. Og når arbeidsdagen er til ende, la henne komme inn til gleden hos deg og få del i arven med alle de hellige.

I den siste delen av gudstjenesten feiret vi nattverd. Kirkekoret sang «Se solens skjønne lys å prakt» på en melodi fra Torpa, akkompagnert av sin egen dirigent Gerd Myklebust Wang på piano og Audun Solum på saksofon. Mens nattverdskøen gikk sakte fremover var det fint å få med seg den vakre musikken,

etter hvert også fra organist Gudbrand Tandberg. Gudstjenesten ble avsluttet med at biskopen lyste velsignelsen og kirkekoret sang en velsignelse Av John Rutter. Etter utgangsprosesjonen hadde den nyvigslede diakonen sin fulle hyre med å hilse på alle som ville gratulere henne, folk fra Søndre Land, familie, kollegaer og venner. Ikke minst Liv Annes foreldre som kom helt fra Haugesund og som måtte vente to netter på fjellet på grunn av dårlig vær!

Etter gudstjenesten inviterte fellesrådet til feiring på Bjørnen. Og nesten hundre stykker hadde funnet veien dit.Sogneprest Øystein Wang ledet sammenkomsten og spilte til allsangen. Det ble servert smørbrød , kaffe og kaker og det ble tid til å prate sammen. Den nyvigslede diakonen fikk mange hilsener og gaver ; fra kommunen, diakonikonsulenten i bispedømmet, diakonforbundet, diakoniutvalget i Søndre Land, kollegaer, menighetene, fellesrådet og ikke minst fra en stolt far.Til slutt takket Liv Anne alle for en uforglemmelig dag og for støtte som mange på forskjellig vis har gitt henne. Hun presenterte også diakoniutvalget for oss. Utvalget består av Louise Lomsdalen, Synnøve Haugstadsveen,Sigrid Aas, Birgit Singstad og Nils Snipstad.

Som både biskop og flere av talerne på kirkekaffen sa; gratulere til Søndre Land, dere er heldig som har fått en så dyktig diakon! Ja, det er vi og vi håper vi får beholde deg lenge, Liv Anne!

Gitte Bergstuen

Diakonvigsling i Søndre Land. - En stor dag!

Page 11: Påske 2008

11

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Hov kirkeSøndag 25. mai kl. 11Andersen, Thomas Engelund Berget, Hilde Bratlie, Ola Byfuglien, Ken Fjeldberg Engelund, Vegard Hagen Eriksen, Remi Granum, Simen Græsdahl, Kristian Larsen Heimdahl, Martin Heimlund, André Hoel, Øystein Christoffer Dalby Jürs, Trine Elisabeth Kleven, Oda Marie Klevengen, Jan Martin Knudsen, Steffen Sveum Kristiansen, Sara Veronika Larsen, Magnus Enger Mosether, Martin Nyhus, Sindre Edvardsen Rudsengen, Elisabeth Carlotte Røste, Camilla Skaugrud, Sara Skjellerud, Maren Skjellerud, Stine Skoglund, David Storskogen, Anne Marte Strandvik, Linda Beate Tvinnereim, Vidar Johansen Venås, Edvard Tveit Vesterås, Kjersti Olaug

Skute kirkeSøndag 25. mai kl. 11Bergseng, Vibeke Bjørgo, Syver

Dahlstrøm, Sondre Pettersen Olsen, Ann Jeanette Sæther Sleperud, Kristoffer Harbu

Fluberg kirke1. juni kl. 11Andreassen, Ørjan Bredesen, Alexander Dalen, Kine Svendsen Etnestad, Håvard Trøen Fretheim, Ola Moen Gunderstuen, Nina Synnøve Haukedalen, Kim André Holmgren, Eskil Hageberg Nordengen, Cornelia Opkvitne, Astrid Elisabeth Fallingen Solhalug, Stein Roger Solum, Victoria Ødegårdstuen, Henriette Øverstad, Gøran

Enger kirke1. juni kl. 11Hesla, Håkon Skaug Løvlihaugen, Øyvind Nordheim, Mårten Sagbakken

Landåsbygda kapellSøndag 8. juniBergseng, Joakim Bergseng, Vegard Brenden, Erik Engen, Cecilie Skinnerud Hänsch, Elin Røstad Sandberg, Mette Rognstad

Hov og EngerDøpte:Axel Georg DimbladHermine Hanshus EdvardsenHans Rønning LarsenHedda Finstuen GrimeDaniel Veivåg

Døde:Klara VoldJan Petter Larsen (settes ned på Vestre Gravlund)Aud Therese EriksenAstrid HagenMagnhild MidtengEmma HaaveJorunn Kleppen

SkuteDøde:Bjørn Hellerud

FlubergDøpte:Oline Forberg KeulIngrid Johanne HagenErik Mikkelstuen

Vigde:Hege Meringdal og Marcus Christian Bull

Døde:Ola SkoglundSolveig Marie BratterudTora HellerudMalta Reinholt ØstergårdIdun VåtsveenMagne FredriksenBjørn Melvin ElvesveenOskar Martinsen

Slekters gangKonfirmanter

ODNES NORMISJONOdnes Normisjon har slått seg sammen med Dokka og omegn. Her er programmet for våren:Mandag 24.mars Storsamling i Gjøvik bedehus.Tirsdag 25.mars Bedehusbasaren på DokkaTorsdag 27.mars Nordsinni menighetshus kl. 19.00. Taler Arne WoldTorsdag 10.april Dokka bedehus kl. 19.00 Taler Thor LindstadLørdag 19.april Regionårsmøte i ValdresOnsdag 23.april Vi besøker Skogheim Normisjon i SnertingdalTorsdag 8.mai Odnes (Singstad) kl. 19.00. Taler Aslaug LeirdalTorsdag 24.mai Nordsinni menighetshus kl. 19.00. Taler Mari og Arnt GrimsbøTorsdag 5.juni Dokka bedehus kl. 19.00. Taler Arne WoldOnsdag 11.juni Stortreff på SkogstadTorsdag 19.juni Nordsinni menighetshus kl. 19.00Taleer Knut Ellefsrud

Diakonvigsling i Søndre Land. - En stor dag!

Page 12: Påske 2008

12

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

På den andre siden av Randsfjorden – bare et par kilometer fra huset der jeg bor – er to mennesker blitt drept. Det er grusom å tenke på at dette skjedde i mitt nærmiljø. Søndre Land er et-tertrykkelig satt på kartet med store overskrifter i landets største aviser. I tillegg har det dukket opp ulovlige hasj-plantasjer også i vårt nærmiljø, og Søndre Land har fått omtale også i den forbindelse. Mange har vel som meg, fått spørsmål fra venner og kjente med bosted andre steder i landet: «Hva er det som skjer oppe hos dere?»

Jeg kjenner et behov for å distansere meg fra det hele: «Ja, men jeg kjen-ner egentlig ikke så godt til det. – Det er noen innflyttere som lever ganske isolert. – De drepte kommer ikke fra kommunen vår og begravelsene skjer et annet sted... Det har egentlig ikke så mye med oss å gjøre. Dette er ikke re-presentativt for oss her i Søndre Land, vi er ikke slik...»

Jeg ser over fjorden igjen. Sollyset begynner å bre seg over Veståsen og lyse opp de store skogområdene på Vestsida. Så vakkert det er! Der lig-ger Voldheim, snart badet i sol. Det var der drapene skjedde. Et faktum vi ikke kommer forbi samme hvor mye vi ønsker å distansere oss fra det hele. Vi står alle i en relasjon til de drepte – til de som bodde der – og til de som må ha begått handlingene. Hvis vi bare har kjørt forbi stedet, så er det det vi har gjort. Hvis vi ikke har hilst på el-ler besøkt eller tatt kontakt, står vi li-kevel i et forhold til de som bodde der. De var våre naboer, de bodde i grenda

vår, de bodde i menigheten vår, i vår kommune. Det er faktisk nødvendig å bevisstgjøre oss dette. Ta det på alvor at dette er mennesker som kom i vår vei. «Ta dere vel av innflytterne,» står det i Bibelen. Kanskje kunne vi ha gjort noe som hadde forhindret at det skjedde? Kunne noen av oss ha klart å etablere en positiv kontakt? Noen har kanskje også forsøkt å gjøre det. For andre av oss er det for seint nå. Det blir etterpåklokskap å tenke slik. Men likevel kan vi fortsatt spørre: «Er det noe vi kan gjøre nå? Kan vi hjelpe til med noe i denne vanskelige situasjo-nen? Hva med framtidige muligheter? Hvordan tar vi imot de som flytter inn i kommunen vår? Har vi en form for «velkomstpakke» som gjør at framti-dige innflyttere kan føle seg velkom-men og inkludert i nærmiljøet? Kan vi bli flinkere til å bygge relasjoner, skape gode nettverk? Hvordan er vi egentlig som naboer, venner?»

«Ingen har noe med et annet men-neske å gjøre, uten at han også holder noe av hans liv i sin hånd.» Et sitat av dansken Knut Løgstrup som jeg synes uttrykker dette på en god måte. Som mennesker er vi overlatt til hverandres hender.

Når det kommer til stykket ligner vi mennesker veldig på hverandre. Vi har evner til å gjøre mye godt, men også mye vondt. Ofte sårer vi våre nærmes-te. Det kan være små og tilsynelatende små marginer som gjør noen av oss til drapsmenn og andre til vel ansette sam-funnsborgere. «Ondskapens akse» be-finner seg ikke noe annet sted enn inne i oss selv, i hvert enkelt menneske.

Jo, det var i vårt nærmiljø at drapene skjedde. Det angår oss, det berører oss; som enkeltmennesker og naboer, som lag og foreninger, som menighet og kommune. Drapene i vår kommune utfordrer oss som fellesskap til å tenke og handle!

Øystein Wang

Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Sammen kan vi ta drøm-mene tilbake. Bli med på fasteaksjo-nen 11. mars 2008!

Som engasjerte enkeltmennesker og menigheter i Norge kan vi bidra til å ta drømmene tilbake - enten det er drøm-men om skolegang, drømmen om å ikke være redd, eller drømmen om å kunne leve i et fritt land.

Hver gang en av ungene mine går ut døren, stopper hjertet mitt av redsel. Og det begynner ikke å slå igjen før de kommer hjem igjen, forteller Zahrah Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak.

Hun har allerede mistet en sønn i krigen. Han kom i veien for en skudd-veksling da han gikk på gata. En annen av hennes sønner, Karrar, har ikke mu-lighet til å gå på skolen, men er med og forsørger familien som gatefeier. Kan-skje en av de farligste jobbene i en av verdens farligste byer.

Zahrah er bare en av millioner men-nesker som lever i skyggen av krig og terror verden over. Mennesker som drømmer om å kunne være trygge. Mennesker som håper det en gang kan bli fred så de kan få tilgang til helt or-dinære rettigheter som skolegang, hel-setilbud og sikkerhet.

Krig og konflikt fører til fattigdom og hindrer utviklingen av et samfunn. Kamp om ressurser kan skape grobunn for nye konflikter. Dersom vi vil skape varig fred og trygghet, må fattigdom-men bekjempes.

Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjen-nom fasteaksjonen i 2008 rette fokus mot mennesker i skyggen av krig og terror. Gjennom en felles dugnad skal menigheter, lokalsamfunn, unge og

Drapene i Søndre Land «Fra drøm til virkelighet»

Page 13: Påske 2008

13

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

voksne over hele Norge være med å gjøre drømmer til vir-kelighet.

Kirkens Nødhjelp jobber både for å skape fred og med å bedre levekårene til dem som bor i områder rammet av krig, terror og konflikt. Ditt bidrag til fasteaksjonen er der-for viktig og vesentlig. Er du med?

Konfirmantene i Søndre Land skal være med som bøs-sebærere under årets aksjon.

Tirsdag 20. februar var de samlet til informasjonssam-ling på Hovland.

Changemakers er navnet på Kirkens Nødhjelps ung-domsorganisasjon og denne kvelden fikk vi besøk av tre flotte unge ettåringer. De hadde laget et fint opplegg og engasjerte konfirmantene gjennom filmsnutter og informa-sjon. Forskjellige aktiviteter fikk konfirmantene til å tenke i gjennom vårt forbruk og våre verdivalg. De tre hadde selv vært på besøk i Kenya og i Østen og presenterte inntrykk fra sine opplevelser.

Fasteaksjonen er en viktig del av konfirmantundervis-ningen i Søndre Land der konfirmantene får mulighet å gjøre noe konkret for å hjelpe mennesker rundt i verden som har det vanskelig.

I vinter fækk je en tømmerhøgger tell å ta en tjau (20) store grantrer i ner-jordet. Da tenkte je på ’n far som gikk bort en januardag før åtte år sea. Han vart jevngammal med en del ta de største grantrea. Sjøl hadd ’n vinterærbe i skoga og høgg tømmer i over 40 år.

VinterhøgstEt minne om ’n far.Et minne i granskog og bar.

Seint på høsten spørte du:Håkken er den neste som er blinke, tru?

Nå har tømmerhøgger’n kommi,han som legger store trer i bakken,han som høster og som sår.Vante hender kan de rætte taka,motorsaga gnæger, lagar djupe sagaskår.

Den store granastår ei stønn og svagarsom så mange du har fællt,greiner vifter siste hælsing,siste hælsing ifrå ’n far,før du dætterdætterdeiser tongt mæn lander mjukti snø som møter bar.

Tom blir plassender du var,tom og rar.

Nesten 80 ringeri den store stammenviser år med liv som var,år med sorger, slit og glede.I et sus frå de som står attmed et spørsmål uta svar,nå må are stå og undresslik som du:Håkken er den nestesom er blinke, tru?

«Fra drøm til virkelighet»av Hans Ludvig

Fredheim

Betraktninger fra butråppa

Noen av konfirmantene i ferd med å gjennomføre en av oppgavene

De unge fra Changemaker kommuniserte godt med konfirmantene

Page 14: Påske 2008

14

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Coop HovSentrumsveien 6, 2860 HovTlf: 61 12 99 50

Åpent 9 – 20 (18)Godt vi har hverandre!

Joker Landåsbygda

Tlf: 61 12 68 22

Gjør handelen lokalt!

Malia HovHus og Hjem Hov AS Tlf: 61 12 22 90Åpent: Man-Fre 9-17 Lør 9-14

Gjølberg- Bøker- PaPir - Leker - Musikk - FiLM

Bondlitorget - 2870 DOKKa

Tlf: 61 11 19 52 – Fax: 61 11 06 69

Bergfossenteret har over 19 butikker du kan handle i.

Møteplassen på Dokka!

El-forsyning og El- instal lasjonTlf: 61 11 27 00 Dokka w w w . v o k k s . n o

S TaTO I L S E R v I c E H O vTlf: 61 12 22 10

ÅpENT TIL 22.00 – BILvaSK

Søndre LandTlf: 03 000

Åpningstid: 9 - 15.30 (9 - 15)

Hunnsveien 5 2821 Gjøvik

Tlf: 61 18 04 16 Faks: 61 18 05 84

AromAterApeut ritA NerAkerSentrumsveien 2, 2860 HovTimebestilling:Mobilnr: 957 99 321Mandager kl. 09-10 treffes jeg på tlf: 61 12 27 33

www.treninga.no tlf:61123077

-TRENINGAGjør som Pastor Wang, - ta vare på legemet hos:

advokatkNut erliNg Nyheim

Medlem av den norske advokatforening

Telefon 61 12 31 48 - 2860 HOV

Nordlysterapi og massasje. Kurs og terapi.Lørdagsseminarer med spennende temaer å velge i:– Kreativ kommunikasjon – Massasje til hjemmebruk – Pust og selvutvikling – Finn rom til egen kreativitet o.a.Meld din interesse.Tlf. 61 12 68 55 - 950 65 838 www.snekkerhaugen.no

SNEKKERHAUGEN I LANDÅSBYGDA

Sigrun Balavoine

Page 15: Påske 2008

15

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Møteplassen på Dokka!

2829 ODNES - Norway

Tlf. 61 12 97 00 - Fax 61 12 97 01Din lokale tømmerkjøper

Vi utfører leieskur - kort ventetid

BEKA A / S

2863 OdnesTlf: 61 12 60 00 - Fax 61 12 63 60

•Kafeteria •Selskapslokaler •Catering •Overnatting

Landåsvegen 7472861 LandåsbygdaSentralbord: 61 12 40 00

DokkA BilsAlgJevnakerveien 4, 2870 DokkaTlf: 61 11 17 00E-post: [email protected]

Din Suzuki-forhandler!vi forhandler også BK-hengeren!

Hov SolstudioSentrumsveien 18,2860 HovTlf: 61 12 72 70/ 911 89 255

Land BegravelsesbyråInnehaver Norvald Åbø

Ordner alt ved begravelser og kremasjoner- Gravmonumenter, skrifthugging,- Blomster og kranser, båredekorasjonerOgså utenfor distriktet Døgnvakt: 61 12 60 17Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd 2864 Fall

Landaasen Rehabiliteringssenter

TRI NGELSKO – GLASS – PARFYME

GRETTEGUTUA 1, 2860 HOV

HOV

TLF: 61 12 25 10

DokkaNye Hus og Hjem A/SSchee MøbelsenterJevnakerveien 16, PB 64, 2882 DokkaTlf: 61 11 00 07, Fax: 61 11 01 02

SØNES A/SGull – Sølv – Gaver

BONDLIDTORGET - TLF: 61 11 22 16 2870 DOKKA

Åge VikenAnleggsgartner2864 FallTlf: 61 12 81 67

DØGNVAKT 2870 DOKKA

Nordre Land, Søndre Land og Etnedal – eller hvor det måtte være bruk for oss.Ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.Kranser, blomster og båredekorasjoner (eget blomsterbinderi). Gravmonumenter Skrifthugging

D o k k a B e g r a v e l s e s b y r å

Elin, Endre og Grethe Rustaden 952 36 954 - 992 92 696 - 992 25 239

61 11 20 00

ReMA 1000 HOVHovsbakken 2, 2860 Hov

Tlf: 61 12 20 12bare lave priser på varer du kjenner

Page 16: Påske 2008

16

Menighetsblad for Søndre Land – Julen 2007

Søndre Land prestegjeld Menighetskontoret Oppistua, 2860 HovTlf. 61 12 66 70 - Fax 61 12 66 71

Sogneprest Gitte Bergstuen tlf. 61 12 66 77E-post: [email protected]

Sogneprest Øystein Wang, tlf 61 12 66 73, E-mail: [email protected] Liv anne Rød LarsenTlf. 61 12 66 75, E-mail: [email protected] Gerd Margot Michaelsen, tlf. 61 12 66 74Kontortid: Hver dag 09.00-14.00Menighetssekretær arnhild Hagenborg tlf. 61 12 66 70

Organist Gudbrand Tandberg, tlf. 61 12 66 76Mobil 980 13 117Organist/korleder (deltidsstilling):Gerd Myklebust Wang, 61 12 66 76Kirketjener i Fluberg og Landåsbygda:Øistein Sveum, tlf. 61 12 54 00treffes best kl. 11.00-11.30Kirketjener i Hov og Enger:Steinar Hagen, tlf. 61 12 20 43,Kirketjener i Skute:Ole andreas Bredviken, tlf. 61 12 70 09Fellesrådet: Iver Øksne, leder2860 Hov, tlf. 61 12 71 55Fluberg menighetsrådElsa Karin Brenden, lederSøndre Land menighetsrådanders Kleven, leder. Skute menighetsrådTorgeir Søfferud, leder

PRISER FOR UTLEIE AV HOVLAND:inkl. vask kr. 500,- Uten vask kr. 400,For kjøkken og peisestuene inkl.vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,For kjøkken og kaffestue inkl. vask kr. 250, -Uten vask kr. 200,-Kontakt Bjørg Solum, tlf: 61 12 23 74.

GUDSTJENESTERpalmesøndag 16. mars Landåsbygda kapell kl. 11Gitte Bergstuen

Skjærtorsdag 20. marsFluberg kirke kl. 11, Gitte BergstuenHovli kl. 17, Wang, Rød LarsenHov kirke kl. 19, Wang, Rød Larsen

Langfredag 21. marsHov kirke kl. 11, Øystein Wang

Søndag 23. mars påskedagFluberg kirke kl. 11 Gitte BergstuenSkute kirke kl. 13 Gitte BergstuenHov kirke kl. 11, Øystein WangEnger kirke kl. 13, Øystein Wang

Søndag 30. mars 1. s. e. påskeHov kirke kl. 11, Familiegudstjeneste, Øystein Wang Barnegospel

Søndag 6. april 2. s. e. påskeLandåsbygda kapell kl. 11, Gitte Bergstuen

Søndag 13. april. 3. s. e. påskeFluberg kirke kl. 11, Øystein Wang

Søndag 20. april. 4. s. e. påskeHov kirke kl. 11, Gitte Bergstuen

Søndag 27. april. 5. s. e. påskeEnger kirke kl. 11, Øystein WangSkute kirke kl. 18, KonfirmantsamtaleGitte Bergstuen

Tirsdag 1. maiFluberg kirke kl. 11 Øystein Wang

Søndag 4. mai.6. s. e. påskeHov kirke kl. 18, KonfirmantasamtaleØystein WangLandåsbygda kapell kl. 18, Konfirmantsamtale Gitte Bergstuen

Søndag 11. mai pinsedagHov kirke kl. 11, Gitte Bergstuen 2. pinsedag 12. maiFluberg kirke kl. 19, KofirmantsamtaleGitte Bergstuen

Lørdag 17. mai Hov kirke kl. 09, Øystein WangFluberg kirke, Gitte BergstuenLandåsbygda kapell kl. 11,Gitte BergstuenEnger kirke kl. 11, Øystein WangSkute kirke kl. 12.30, Gitte Bergstuen

Søndag 25. mai 2. s. E. pinseHov kirke kl. 11, Konfirmasjonsgudstjeneste,Øystein Wang Skute kl. 11, KonfirmasjonsgudstjenesteGitte Bergstuen

Søndag 1. juni 3. s. e. pinseEnger kirke kl. 11, KonfirmasjonsgudstjenesteØystein Wang Fluberg kirke kl. 11 KonfirmasjonsgudstjenesteGitte Bergstuen

Søndag 8. juni 4. s. e. pinseLandåsbygda kapell kl. 11, KonfirmasjonsgudstjenesteGitte Bergstuen

Søndag 15. juni. 5. s. e. pinseHov kirke kl. 11, Friluftsgudstjeneste, Øystein Wang

Søndag 22. juni 6. s. e. pinse Friluftsgudstjeneste (Bjørnen)Gitte Bergstuen

Se fredagsannonser i OA for evt. endringer.KronerKundeidentifikasjon (KID) remmuntteknalBotnok liT

Underskrift ved girering

Øre

Betalt av

Belast konto

Betalt til

>< ><H

Betalings-frist

BetalingsinformasjonGIRO

Kvittering tilbake

BlankettnummerBetalerens kontonummerBeløp

Kvittering Innbetalt til konto 2075 08 21163

000250 2075 08 21163

Menighetsbladet for Søndre LandOppistua2860 Hov

Frivillig kontingent for 2008, kr. 100,-Gi gjerne en gave i tillegg.(bruker du nettbank, kan du gjerne skrive «Abonnenment 2008» i meldingsfeltet)

Klipp her

6256051370