patologia chirurgicala a ficatului

35
PATOLOGIA PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A CHIRURGICALĂ A FICATULUI FICATULUI (Abcesul şi (Abcesul şi chistul hepatic) chistul hepatic)

Upload: jeka222

Post on 26-Oct-2015

176 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: Patologia Chirurgicala a Ficatului

PATOLOGIA PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A CHIRURGICALĂ A

FICATULUI FICATULUI (Abcesul şi chistul (Abcesul şi chistul

hepatic)hepatic)

Page 2: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Motivaţia cursuluiMotivaţia cursului

Abcesele hepatice piogene rămân o Abcesele hepatice piogene rămân o entitate patologică importantă, cu entitate patologică importantă, cu potenţial letal chiar şi în prezent, potenţial letal chiar şi în prezent, deşi s- au schimbat spectrul deşi s- au schimbat spectrul etiologic, s- a perfecţionat etiologic, s- a perfecţionat diagnosticul şi s-a diversificat diagnosticul şi s-a diversificat tratamentul. Incidenţa lor este 5-tratamentul. Incidenţa lor este 5-13 cazuri la 100. 000 de internări, 13 cazuri la 100. 000 de internări, cu o predominanţă masculină cu o predominanţă masculină letalitatea înaltă - 15-70% . letalitatea înaltă - 15-70% .

Page 3: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Motivaţia cursuluiMotivaţia cursului

Chistul hidatic  hepaticChistul hidatic  hepatic este o boală este o boală destul de rãspânditã în tara noastrã destul de rãspânditã în tara noastrã cu costuri ridicate ale îngrijirii cu costuri ridicate ale îngrijirii medicale si cu perioade lungi de medicale si cu perioade lungi de absenţã a bolnavilor din mediul lor absenţã a bolnavilor din mediul lor familial, social si professional. familial, social si professional.

Incidenţa lor este 7-9 cazuri la 100. 000 Incidenţa lor este 7-9 cazuri la 100. 000 de internări, letalitatea - 1-2% . de internări, letalitatea - 1-2% .

Page 4: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Noţiuni de anatomie şi Noţiuni de anatomie şi fiziologiefiziologie

Srtucrura segmentară a ficatului

Page 5: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Anatomo-topografia hilului Anatomo-topografia hilului hepatichepatic

Page 6: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Anatomo-topografia zonei hepato –Anatomo-topografia zonei hepato –pancreato-duadenalepancreato-duadenale

Page 7: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Etiologia icterului Etiologia icterului mecanicmecanic

Page 8: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Fiziologia ficatuluiFiziologia ficatului

Structura histologica a ficatului

Reglarea homeostaziei glucidelorţilor;Sinteza de lipide.Controlul metabolismului colesterolului Formarea ureei,Sinteza albuminelor, factorilor coagulăre, a numeroase enzime şi alte proteine; Metabolizarea şi detoxifierea substanţelor străine;Formarea şi excreţia bilei.

Page 9: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Clasificaţia Clasificaţia patologiei patologiei chirurgicale a ficatuluichirurgicale a ficatului

1.1. Patologii supurative.Patologii supurative. Abcesele ficatului:Abcesele ficatului:

- - bacterienebacteriene (aerobe şi anaerobe), (aerobe şi anaerobe), - - parazitareparazitare (Entamoeba hystolitica), (Entamoeba hystolitica), Abcesele pot fi solitare şi multipleAbcesele pot fi solitare şi multiple

Chistul supurat Chistul supurat

Colangita septică (Abcese multiple Colangita septică (Abcese multiple intrahepatice) intrahepatice)

Page 10: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Clasificaţia Clasificaţia patologiei patologiei chirurgicale a ficatuluichirurgicale a ficatului

Chisturi parazitare ale ficatului Chisturi parazitare ale ficatului (Boala hidatică )(Boala hidatică )

Chisturi neparazitare ale ficatului:Chisturi neparazitare ale ficatului: congenitale congenitale (chisturi solitare, boala (chisturi solitare, boala

polichistică a ficatului, dilataţia polichistică a ficatului, dilataţia multichistică a căilor biliare (boala multichistică a căilor biliare (boala Caroli)Caroli)

câştigatecâştigate (trauamatice, secundare (trauamatice, secundare litiazei intrahepatice, parazitare)litiazei intrahepatice, parazitare)

În funcţie de originea histologică:În funcţie de originea histologică: a. epiteliale (dermoide, a. epiteliale (dermoide,

mezoteliale, ducto-biliaremezoteliale, ducto-biliare b. endoteliale (hemangiom şi b. endoteliale (hemangiom şi

limfangiom chistic)limfangiom chistic) c. pseudochisturi c. pseudochisturi

(chistadenom, hamartom şi (chistadenom, hamartom şi neoplasm chistic, chist posttraumatic) neoplasm chistic, chist posttraumatic)

Page 11: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Clasificaţia Clasificaţia patologiei patologiei chirurgicale a ficatuluichirurgicale a ficatului

Tumori:Tumori: Benigne:Benigne:

- - Epiteliale (hepatom - adenom, colangiom) Epiteliale (hepatom - adenom, colangiom)

- Mezenchimale (hemangiom, mixom )- Mezenchimale (hemangiom, mixom ) Maligne: Maligne:

- primare,- primare,

- secundare (metastatice)- secundare (metastatice)

Page 12: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Clasificaţia Clasificaţia patologiei patologiei chirurgicale a ficatuluichirurgicale a ficatului

Patologii inflamatorii cronice Patologii inflamatorii cronice specifice:specifice:

- tuberculoza ficatului;- tuberculoza ficatului;

- actinomicoza ficatului;- actinomicoza ficatului;

- gumele sifilitice ale ficatului.- gumele sifilitice ale ficatului.

Page 13: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Echinococcus granulosusEchinococcus granulosus

A.A. Distribuţia geografică - universalăDistribuţia geografică - universalăB.B. Specificarea pentru gazdSpecificarea pentru gazdăă - Gazdă definitivă: cîineţi alte canide- Gazdă definitivă: cîineţi alte canide - Gazdă intermediară: primatele (omul)- Gazdă intermediară: primatele (omul)A.A. Metacestode:Metacestode: - Localizare – Viscerală în primul rînd ficatul şi - Localizare – Viscerală în primul rînd ficatul şi

pulmonul Gazdă definitivă: cânii alte canidepulmonul Gazdă definitivă: cânii alte canide

--

Page 14: Patologia Chirurgicala a Ficatului

1 – membrană cuticulară;2 – membrană (proligeră);3– celulă fiică endogenă;4 – veziculă fiică exogenă;5 – perichist;6,7 – veziculă fiică liberă şi proligeră;8,9 – veziculă proligeră cu scolecşi;10 – scolex

Fig. Strucura chistului hidatic

Structura chistului hidatic

Page 15: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Ciclul de evoluţie al chistului hidatic

Page 16: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Fig. Aspect ecografic - chist neparazitar hepatic şi chist hidatic

chist neparazitar chist hidatic

Page 17: Patologia Chirurgicala a Ficatului

CT imagine- chist hidatic

Page 18: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Poziţia înaltă şi îngroşarea a hemi-diafragmului drept

Page 19: Patologia Chirurgicala a Ficatului

RMN , Polichistoză hepatică

Page 20: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Scintigrafie: chist hidatic hepatic

Page 21: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Ruptura chistului în pleură (fistulă bilio- pleurală , bronhii şi arborele biliar

Page 22: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Puncţia şi drenajul percutan prin ghidare ecografică

Page 23: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Drenajul chirurgical extraperitoneal

Page 24: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Drenajul chirurgical transperitoneal

Page 25: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Sistemul de lavaj – aspiraţie a cavităţii abcesului hepatic

Page 26: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Drenare PASIVĂDrenare PASIVĂpasivăpasivă

Drenare ACTIVĂDrenare ACTIVĂactivăactivă

AbdomenizareAbdomenizare

VARIANTE DE DRENARE A CAVITĂŢII RESTANTE

Page 27: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Echinocoectomie combinată

Page 28: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Chistectomie, sanarea, drenarea cavităţii restante

Page 29: Patologia Chirurgicala a Ficatului

extragerea hitinei cu ansa Dormia

Page 30: Patologia Chirurgicala a Ficatului
Page 31: Patologia Chirurgicala a Ficatului

SSРРCE determinat de schimbări CE determinat de schimbări necorijate în timpul necorijate în timpul colecistectomieicolecistectomiei

SSРРCE determinat de schimbări CE determinat de schimbări (50%) generate de colecistectomie (50%) generate de colecistectomie (20%)(20%)

SSРРCE determinat de durata lungă CE determinat de durata lungă a a colecistitei colecistitei (17%)(17%)

SchimbSchimbăări organice ri organice şişi func funcţţionale ionale care simulcare simuleeaază ză SSРРCE (13%)CE (13%)

Clasificarea Clasificarea SSРРCECE

Page 32: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Holedoholitiază rezidualăHoledoholitiază reziduală РРaappilită stenozantăilită stenozantă Stenoză tubulară a coledohuluiStenoză tubulară a coledohului

((ррe fundalul unei pancreatite cronice)e fundalul unei pancreatite cronice)

Chist al coledohuluiChist al coledohului Maladii Maladii ррarazitare ale căilor arazitare ale căilor

biliarebiliare Dereglări ale tranzitului Dereglări ale tranzitului

duadenalduadenal

SSРРCE determinat de CE determinat de schimbări necorschimbări necoriijate în jate în timpul colecistectomieitimpul colecistectomiei

Page 33: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Lezări iatrogene a coledohuluiLezări iatrogene a coledohului Cicatrice stenozante a Cicatrice stenozante a

coledohuluicoledohului Deformare a duadenului cu Deformare a duadenului cu

dereglări de motoricădereglări de motorică Vezică biliară rezidualăVezică biliară reziduală CorCorррi străini în ducturile i străini în ducturile

biliare (aţe, ac, fragmente de biliare (aţe, ac, fragmente de drenaj)drenaj)

SSРРCE determinat de CE determinat de schimbări generate de schimbări generate de

colecistectomiecolecistectomie

Page 34: Patologia Chirurgicala a Ficatului

РРancreatităancreatită cronică cronică holestaticăholestatică

Limfadenită Limfadenită ррericoledocialăericoledocială Abces intraheAbces intraheррaticatic Abces Abces ррarahearaheррatic atic

((ррlastrom)lastrom) Septicemie colangicăSepticemie colangică

SSРРCE determinat de CE determinat de schimbări generate de schimbări generate de

colecistectomiecolecistectomie

Page 35: Patologia Chirurgicala a Ficatului

Hernii diafragmaleHernii diafragmale Boală ulceroasăBoală ulceroasă Gastroduadenită cronicăGastroduadenită cronică Colită cronicăColită cronică NefroptozăNefroptoză UrolitiazăUrolitiază SpongiloartrozăSpongiloartroză SoliarităSoliarită РРsihosihoррatieatie IsterieIsterie Etc.Etc.

SchimbSchimbăări organice ri organice şişi funcfuncţţionale care ionale care simulsimuleeaază ză SSРРCE CE