peace corps tanzania | pc tanzania final audit report

Author: accessible-journal-media-peace-corps-documents

Post on 30-May-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  1/61

  \efce Cirps

  Iookce io Kbspectir Deberfj

  \C/]fbzfbkf iookce kb Mfr es Sfjffg ^uf`f Bftkibfj \fra

  Ojfd io ]fbzfbkf

  Okbfj Fumkt ^epirt8

  \efce Cirps/]fbzfbkf

  Hfbufry >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  2/61

  Okbfj Fumkt ^epirt8\efce Cirps/]fbzfbkf

  KD-6

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  3/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf k

  EPECU]K_E SUGGF^[

  Te oiubm t`ft \efce Cirps/]fbzfbkfs okbfbckfj fbm fmgkbkstrftkve iperftkibs fbm kts

  cigpjkfbce wkt` fdebcy pijkckes fbm oemerfj redujftkibs requkrem kgprivegebt. Te bitemmeokckebckes kb t`ree io t`e okve kbterbfj cibtrij stfbmfrms io t`e Diverbgebt Fcciubtfnkjkty

  Iookce8 stfbmfrms requkrkbd f cibtrij ebvkribgebt, cibtrij fctkvktkes, fbm eooectkvegibktirkbd. ]`e kbterbfj cibtrij meokckebckes iccurrem kb jfrde pfrt necfuse io kbfmequfteiverskd`t ny sebkir pist gfbfdegebt fbm wfs fb ubmerjykbd cfuse oir gfby okbmkbds kb t`erepirt.

  Kt s`iujm ne bitem t`ft netweeb Hujy fbm Ictiner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  4/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf kk

  \riperty Gfbfdegebt]`e sfge stfoo gegner gfkbtfkbem t`e priperty mftfnfse fbm peroirgem t`e p`yskcfjkbvebtiry. Ourt`er, t`e priperty kbvebtiry jkstkbd cibtfkbem mkscrepfbckes. Fmmktkibfjjy,severfj ktegs were bit kb iperftkbd cibmktkib nut bit bitem fs suc` kb t`e kbvebtiry recirms.

  _e`kcje GfbfdegebtSkbce Hube >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  5/61

  ]fnje io Cibtebts

  EPECU]K_E SUGGF^[.......................................................................................................K

  KB]^IMUC]KIB....................................................................................................................6

  FUMK] ^ESUJ]S...................................................................................................................6

  F. I_E^FJJ FSSESSGEB] IO KB]E^BFJ CIB]^IJ ..............................................................................................>

  N. OKJE GFBFDEGEB]..........................................................................................................................................3

  C. KG\^ES] OUBM GFBFDEGEB] .........................................................................................................................=

  M. _IJUB]EE^ FJJITFBCES ..............................................................................................................................;

  E. NKJJKBDS FBM CIJJEC]KIBS..........................................................................................................................6=

  O. INJKDF]KIBS FBM JKVUKMF]KIBS ..................................................................................................................6?

  D. \^I\E^][ GFBFDEGEB] ..............................................................................................................................64

  @. [email protected] GFBFDEGEB]...............................................................................................................................>>

  H. \E^SIBBEJ GFBFDEGEB] .............................................................................................................................>=

  A.\^ICU^EGEB]................................................................................................................................................>?

  J.\U^[email protected] CF^M .............................................................................................................................................>0

  G.GEMKCFJ SU\\JKES ........................................................................................................................................>0

  VUES]KIBEM CIS]S FBM OUBMS ]I NE \U] ]I NE]]E^ USE ............................. 36

  \IS] S]FOOKBD..................................................................................................................3>

  JKS] IO ^ECIGGEBMF]KIBS........................................................................................33

  F\\EBMKP F8 INHEC]K_E, SCI\E, FBM GE]@IMIJID[

  F\\EBMKP N8 GFBFDEGEB]S ^ES\IBSE

  F\\EBMKP C8 IKD CIGGEB]S

  F\\EBMKP M8 FUMK] CIG\JE]KIB FBM IKD CIB]FC]

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  6/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6

  KB]^IMUC]KIB

  ]`e Iookce io Kbspectir Deberfj cibmuctem fb fumkt io \efce Cirps/]fbzfbkf Oenrufry; Gfrc` 63, >. Skbce t`eb, gire t`fb>,6

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  7/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >

  Skbce t`ekr frrkvfj ft t`e pist, t`e ciubtry mkrectir fbm t`e fmgkbkstrftkve iookcer `fvetfaeb fctkib ti fmmress t`e meokckebckes. @iwever, fmmktkibfj cirrectkve fctkibs frerequkrem.

  F. I_E^FJJ FSSESSGEB] IO KB]E^BFJ CIB]^IJ

  6. Kbterbfj cibtrij ft t`e pist wfs meokckebt.

  Stfbmfrms oir Kbterbfj Cibtrij kb t`e Oemerfj Diverbgebt kssuem ny t`e DiverbgebtFcciubtfnkjkty Iookce (`erefoter, DFI Stfbmfrms) stkpujftes okve stfbmfrms w`kc` meokbet`e gkbkgug jevej io qufjkty fcceptfnje oir kbterbfj cibtrij kb diverbgebt.]`esestfbmfrms fppjy ti fjj fspects io fb fdebcys iperftkibs8 pridrfggftkc, okbfbckfj, fbm

  cigpjkfbce.

  \efce Cirps Gfbufj (\CG) sectkib 40=.3.< rekboirces t`e DFI requkregebt oir

  fmequfte fbm eooectkve kbterbfj cibtrij, fs oijjiws8

  Kbterbfj cibtrij s`iujm ne fb kbtedrfj pfrt io t`e ebtkre cycje io pjfbbkbd,numdetkbd, gfbfdegebt, fcciubtkbd fbm pridrfg executkib. Kbterbfjcibtrij fppjkes ti pridrfg, iperftkibfj fbm fmgkbkstrftkve frefs fs wejjfs fcciubtkbd fbm okbfbckfj gfbfdegebt. Gibktirkbd t`e eooectkvebess iokbterbfj cibtrij s`iujm iccur kb t`e birgfj ciurse io nuskbess.

  Te oiubm wefabesses kb cigpjkfbce wkt` t`ree io t`e okve cibtrij stfbmfrms8

  Cibtrij ebvkribgebt, w`kc` requkres f pisktkve fbm suppirtkve fttktume tiwfrmkbterbfj cibtrij fbm cibsckebtkius gfbfdegebt.

  Cibtrij fctkvktkes, w`kc` fre t`e pijkckes, pricemures, tec`bkques, fbmgec`fbksgs t`ft eboirce gfbfdegebts mkrectkves. ]`ey kbcjume f wkme rfbdeio mkverse fctkvktkes suc` fs fpprivfjs, fut`irkzftkibs, verkokcftkibs,recibckjkftkibs, peroirgfbce revkews, gfkbtebfbce io securkty, fbm t`e creftkibfbm gfkbtebfbce io rejftem recirms,p`yskcfj cibtrij iver vujberfnje fssets, fbmsedredftkib io mutkes.

  Gibktirkbd, w`kc` stftes t`ft ibdikbd gibktirkbd iccurs kb t`e ciurse io birgfjiperftkibs. Kt kbcjumes redujfr gfbfdegebt fbm supervksiry fctkvktkes.

  ]`e pists bib-cigpjkfbce wkt` t`e fnive kbterbfj cibtrij stfbmfrms wfs fb ubmerjykbd

  cfuse oir gfby okbmkbds kb t`ks repirt.

  ]`e kbterbfj cibtrij wefabesses iccurrem kb jfrde pfrt necfuse io kbeooectkvegfbfdegebt iverskd`t. Netweeb Hujy fbm Ictiner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  8/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 3

  Fmequfte kbterbfj cibtrij, fccirmkbd ti t`e DFI Stfbmfrms, serves fs t`e okrst jkbe iomeoebse kb sfoedufrmkbd fssets fbm prevebtkbd fbm metectkbd errirs fbm orfum. @fvkbdstribd kbterbfj cibtrijs kb pjfce, kbcjumkbd kgpjegebtkbd prifctkve supervkskib fbmiverskd`t, wiujm strebdt`eb pist iperftkibs.

  Te reciggebm8

  F.6.6 ]`ft t`e ciubtry mkrectir strebdt`eb t`e pistskbterbfj cibtrij ebvkribgebt, fctkvktkes, fbmgibktirkbd kb f gfbber t`ft wkjj sfoedufrm fssetsfbm prevebt fbm metect wfste, orfum, fbm fnuse.

  F.6.> ]`ft t e ciubtry mkrectir mescrkne t e fctkibs tfaebti fc`keve t`e cibtrij stfbmfrms mescrknem kb F.6. kbf repirt ti t`e redkibfj mkrectir fbm t`e fdebcys

  c`keo cigpjkfbce iookcer.

  N. OKJE GFBFDEGEB]

  6. Sige pist okjes were mksirdfbkzem, fbm sige recirms fbm micugebts were gksskbd

  ir kbfmequfte.

  ]`e DFI Stfbmfrms stfte8 Fjj micugebts fbm recirms s`iujm ne priperjy gfkbtfkbem.

  \CG sectkib 0;>.=.6 meokbes fmequfte fbm priper micugebtftkib fs f recirm io Fdebcy

  nuskbess t`ft ks cigpjete fbm fccurfte ti t`e extebt requkrem ti micugebt t`eirdfbkzftkib, oubctkibs, pijkckes, meckskibs, pricemures, fbm essebtkfj trfbsfctkibs io t`eFdebcy. \CG sectkib 0;>.?.> stftes t`ft \efce Cirps recirms s`fjj ne cigpjete kbirmer ti ofckjktfte fctkib ny fb kbcugnebt fbm `ks/`er successir.

  ]`e fnive pijkckes fre rekboircem ny Iversefs Okbfbckfj Gfbfdegebt @fbmniia(IOG@) sectkib >>.6, w`kc` requkres t`ft t`e pist privkme f cigpjete recirm iofmgkbkstrftkve gfbfdegebt trfbsfctkibs, pijkckes fbm prfctkces, ti ofckjktfte fumkt, ebsureeooectkve gfbfdegebt fbm privkme oir cigpjkfbce wkt` fdebcy fbm oemerfj redujftkibs.

  Sige pist okjes were mksirdfbkzem, fbm sige pist recirms fbm micugebts were ekt`er

  gksskbd ir kbfmequfte. Oir exfgpje8

  ]`e pist wfs ubfnje ti jicfte kts priperty fcquksktkib okjes fbm micugebtftkib t`ftpricuregebts were cigpetktkvejy fwfrmem. ]`e fmgkbkstrftkve iookcer, w`ifrrkvem kb Bivegner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  9/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf =

  ]`e ve`kcje gfkbtebfbce okjes mkm bit cibtfkb micugebtftkib suppirtkbd fjjiutskme servkckbd io t`e ve`kcjes. Ourt`er, w`kje t`ere were bitftkibs kb t e

  ve`kcje usfde jids io gfkbtebfbce peroirgem kb-`iuse ny t`e pistsmrkvers/gec`fbkcs, suc` gfkbtebfbce wfs bit micugebtem kb t`e ve`kcjegfkbtebfbce okjes, kbcjumkbd t`e gfbuofcturers prevebtkve gfkbtebfbce

  pricemures.

  ]`e trfvej nkbmers were mksirdfbkzem, wkt` sige trfvej viuc`ers fbm trfvejfut`irkzftkibs gksokjem ir iut io sequebce.

  ]`e persibfj servkces cibtrfct (\SC) fbm jefse okjes cibtfkbem gksokjem, iut iosequebce, fbm jiise micugebts. Oir exfgpje, f nfba jetter rejftkbd ti ibe stfoogegner wfs oiubm jiise kb fbit`er stfoo gegners okje fbm f peroirgfbcefpprfksfj wfs gksokjem.

  ]`e cibtrfct oir ibe \CGI fbm t`e Iookce io Gemkcfj Servkces fpprivfj oir t`ecibtrfcts io nit` \CGIs were bit ib okje.

  Cigpjete okjes fbm fbm priper okje gfbfdegebt fre pfrtkcujfrjy kgpirtfbt dkveb t`eturbiver io U.S. mkrect `kre egpjiyees mue ti t`e jkgktem tkge oir egpjiygebt speckokemkb t`e \efce Cirps Fct. ]`e fnsebce ir kbfmequfcy io kgpirtfbt okjes fbm micugebtskgpemem t`e fnkjkty io t`e bew ciubtry mkrectir fbm fmgkbkstrftkve iookcer ti gfbfdeeooectkvejy fbm jkgktem iur fnkjkty ti exfgkbe fjj crktkcfj recirms fbm micugebts wkt`kbt`e perkim io t`e fumkt scipe.

  Kgprivem okje irdfbkzftkib wiujm gfae kt efsker ti verkoy t`ft kgpirtfbt recirms fbmmicugebts exkst fbm fre fccessknje fs wejj fs ti fsskst pist gfbfdegebt kb metergkbkbd

  t`ft t`e okjes fre cigpjete.

  Te reciggebm8

  N.6.6 ]`ft t e pist estfnjks` f okje gfbfdegebt systegw`kc` ebsures t`ft aey recirms fbm micugebts exkstfbm fre cibtrijjem.

  C. KG\^ES] OUBM GFBFDEGEB]

  6. ]`e cfs`ker mkm bit c`fbde t`e cignkbftkib ti t`e kgprest oubm sfoe ft jefst

  fbbufjjy.

  \CG sectkib 4? stftes8 ]`e cignkbftkib Qti t`e kgprest oubm sfoeW s`iujm nec`fbdem ft jefst fbbufjjy, w`ebever t`ere ks f c`fbde kb cfs`kers, ir w`ebever t`ecignkbftkib neciges abiwb ti f persib it`er t`fb t`e cfs`ker.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  10/61

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  11/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf ?

  recibckjkftkibs oir t`e perkim ubmer fumkt kbmkcftem t`ft t`e tkgejy cjefrkbd io kbterkgfmvfbces wfs f recurrkbd kssue kb t`e pfst. Ourt`er, t`ks wfs bit kmebtkokem fs f prinjegny t`e cfs`ker verkoykbd iookcers.

  Cjefrkbd kbterkg fmvfbces kb f tkgejy gfbber ebsures f prigpt returb io ubusem oubms

  fbm fcciubtkbd oir oubms usem.

  Te reciggebm8

  C.3.6 ]`ft t e ciubtry mkrectir eboirce t`e requkregebt ticjefr kbterkg fmvfbces wkt`kb t`ree wirakbd mfys.

  C.3.> ]`ft t`e verkoykbd iookcer repirt ubcjefrem kbterkgfmvfbces ib t`e c`ecajkst oir verkoykbd iookcer

  oirg.

  =. Stfoo gegners recekvkbd kbterkg fmvfbces were bit fut`irkzem ti mi si.

  \CG sectkib 4? stftes8 Ko f stfoo gegner ks fb iccfskibfj gibey`ijmer, t`ks requkregebt gust ne kbcjumem kb t`e stftegebt io wira.

  Fjsi, U.S. ]refsury Mepfrtgebt pijkcy fs kgpjegebtem ny t`e Mepfrtgebt io Stfte([email protected] @-3;>) stftes t`ft Cibtrfctirs gfy bit ne iccfskibfj gibey `ijmers. ]`eiccfskibfj gibey `ijmer ks fb fcciubtfnje iookcer.

  ]`e pist mkm bit `fve micugebtftkib ny t`e ciubtry mkrectir fut`irkzkbd meskdbftemkbmkvkmufjs ti recekve kbterkg fmvfbces. Ourt`er, sige persibfj servkces cibtrfctirs(\SCs) recekvkbd kbterkg fmvfbces mkm bit `fve t`ks kbcjumem kb t`ekr stftegebts io wira.Kb ibe cfse, t`e \SCs stftegebt io wira `fm f jkgktftkib ib t`e kbterkg fmvfbces ti pist

  iookce trfbsfctkibs, nut t`e \SC fjsi recekvem fmvfbces oir it`er pfygebts.

  Te were kboirgem t`ft t`e Iookce io Deberfj Ciubsej ks kb t`e pricess io mevejipkbd

  dukmfbce kb t`ks fref. Fccirmkbdjy, bi reciggebmftkib ks nekbd gfme pebmkbd t`ecjfrkokcftkib fbm upmftkbd io \efce Cirps pijkcy.

  5. Fb ubfut`irkzem stfoo gegner peroirgem f gibt`jy cfs` verkokcftkib.

  \CG sectkib 4?

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  12/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 4

  ]`e okbfbckfj fsskstfbt, w`i ks t`e fjterbfte cfs`ker, peroirgem t`e Hfbufry >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  13/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 0

  fsskstfbt s`iwem us f jetter t`ft t`e pist `fm sebt ti t`e nfba requestkbd gibt`jystftegebts.

  ^ecibckjkftkib fbm revkew fre kgpirtfbt kb irmer ti verkoy t`ft t`e trfbsfctkibs ib t`estftegebts fdree wkt` t`e pists suppirtkbd recirms.

  Te reciggebm8

  C.4.6 ]`ft t`e okbfbckfj fsskstfbt recibckje t`e gibt`jynfba stftegebts oir t`e bew EO] fcciubts oirkgprest oubm repjebks`gebts fbm _ijubteerfjjiwfbces fbm t`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcerrevkew t`e nfba recibckjkftkib fbm oijjiw upiutstfbmkbd ir ubusufj ktegs.

  0. ]`e pists kgprest oubm fcciubtfnkjkty `fs bit neeb refssessem oijjiwkbd t e

  c`fbde ti EO] repjebks`gebt.

  IOG@ sectkib 63.0 stftes8 Gfxkgug fut`irkzem fcciubtfnkjkty ks t`e fgiubt requkremti suppirt birgfj iperftkibs, fs fut`irkzem ny t`e USMI QU.S. Mksnurskbd IookcerW.

  ]`ks ks rekboircem ny IOG@ sectkib 63.68 ]i gkbkgkze t`e rksa io jiss io kgprest oubmsti t`e U.S. diverbgebt fbm t`e cfs`ker, t`e fgiubt io gibey ib `fbm kb t`e oubm ksjkgktem ti t`e jiwest refsibfnje fgiubt becessfry ti cibmuct fbtkckpftem trfbsfctkibs.

  ]`e pists kgprest oubm fcciubtfnkjkty ft t`e tkge io t`e fumkt wfs $=5,

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  14/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf ;

  M. _IJUB]EE^ FJJITFBCES

  6. ]`e pist mkm bit cibmuct settjkbd-kb fjjiwfbce surveys fbm use t`e resujts ti

  evfjufte t`e fjjiwfbces fmequfcy.

  Ft t`e cibcjuskib io pre-servkce trfkbkbd (\S]), bewjy swirb-kb _ijubteers fre dkveb fsettjkbd-kb fjjiwfbce ti privkme oir t ekr beems w`eb frrkvkbd ft t`ekr sktes. \CG sectkib>>6.3.6 stftes t`ft t`e fjjiwfbce ks oir t`e purc`fse io becessfry `iuskbd suppjkes fbm

  equkpgebt.

  ]i verkoy t`ft t`e fjjiwfbce ks fppriprkfte, \CG sectkib >>6.=.> requkres t`ft t`e pistcibmuct _ijubteer settjkbd-kb surveys fbm rejftem kbmepebmebt prkce surveys.

  ]`e pist mkm bit cibmuct settjkbd-kb surveys oir t`e _ijubteer driups t`ft swire kb murkbdt`e 6?-gibt` perkim ubmer fumkt. ]`e pist mkstrknutem t`e oirgs ti t`e bew _ijubteersnut bit oir survey purpises. ]`e respibses were bit cigpkjem, t`e resujts were bit

  fbfjyzem, fbm kbmepebmebt surveys were bit peroirgem.

  _ijubteers rejy upib t`e pist ti privkme t`eg wkt` fmequfte fjjiwfbces, w`kc` fregfbmftem ny Sectkib >5. ]`e Hfbufry > stftes8 ]i verkoy jkvkbd fjjiwfbce survey sungksskibs, f gfraetnfsaet survey s`fjj ne cibmuctem ny stfoo.\CG sectkib >>6.5.4.> stftes8 ]`e gfraet nfsaet survey ks ti ne usem fs f dukme tivfjkmfte t`e cist mftf ib t`e jkvkbd fjjiwfbce survey sungksskibs. ]`e pijkcy fjsi stftes8

  Ko t`ere fre jicfjkty suppjegebts nekbd pfkm ti sige _ijubteers, kt ks reciggebmem t`ftf sepfrfte gfraet nfsaet survey ne cibmuctem kb efc` jicfjkty.

  Ourt`er, \CG sectkib >>6.5.4.3 stftes8 Kbcrefses ir mecrefses ti t`e nfse jkvkbdfjjiwfbce gust ne nfsem ib t`e okbmkbds io t`e _ijubteer jkvkbd fjjiwfbce survey, fssuppirtem ny t`e gfraet nfsaet survey.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  15/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6 ]`ft t`e pist cibmuct kts gfraet nfsaet surveys kbjicftkibs w`kc` fre represebtftkve io w`ere_ijubteers jkve.

  3. ]`e pist gkskbterpretem t`e 45% respibse rfte pijkcy oir jkvkbd fjjiwfbcekbcrefses.

  \CG sectkib >>6.=.> stftes8 Fjj kbcrefses iver 6

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  16/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 66

  ]`e pist kssuem fbit`er jkvkbd fjjiwfbce survey kb Mecegner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  17/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6>

  Te bitem sige ktegs fbm fgiubts kb t`e _ijubteer sungksskibs oir t`e Septegner >.5% io t`e titfj gibt`jy jkvkbdfjjiwfbce. Kb fmmktkib, t`e survey cibtfkbem f jkbe kteg neer. _ijubteers kbmkcftemcists oir neer cigprkskbd up ti >>.5% io t`e titfj gibt`jy jkvkbd fjjiwfbce.

  Skbce t`ese ktegs cigprksem, kb sige cfses, f skdbkokcfbt pirtkib io t`e _ijubteer jkvkbdfjjiwfbce, f revkew ks wfrrfbtem ti ebsure t`ft t`e jkvkbd fjjiwfbce ks metergkbemfppriprkftejy.

  ]`e fnive ktegs were kbcjumem kb t`e pists cigpkjftkib io t`e jkvkbd fjjiwfbce surveys.

  Te reciggebm8

  M.5.6 ]`ft t e ciubtry mkrectir, kb cibsujtftkib wkt` t`eredkib, revkew t`e cigpibebts io t`e pists jkvkbd

  fjjiwfbce survey fbm metergkbe t`ekrfppriprkftebess.

  ?. ]`e pist `fs bit suookckebtjy fbfjyzem ko t`e _ijubteer jkvkbd fjjiwfbce requkres

  fmmktkibfj strftkokcftkib.

  \CG sectkib >>6.5.6 stftes8 Jkvkbd fjjiwfbces s`iujm ne nfsem upib jicfj jkvkbdstfbmfrms fbm cists fbm wkjj t`us vfry fgibd, fbm sigetkges wkt`kb, ciubtrkes.

  Iur revkew io t`e Septegner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  18/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 63

  Te reciggebm8

  M.?.6 ]`ft, kb t`e outure, t`e pist revkew kts _ijubteerjkvkbd fjjiwfbce survey resujts ny pridrfg sectirfbm skze io ciggubkty ti metergkbe ko t`e jkvkbd

  fjjiwfbce s`iujm ne strftkokem oir t`ese sktuftkibs.

  4. ]`e pist mkm bit fve ib okje fut`irkzftkib ti pfy jkvkbd fjjiwfbces nkgibt`jy.

  \CG sectkib >>6.5.5 stftes8 ]`e jkvkbd fjjiwfbce s`fjj ne pfkm ib f gibt`jy nfsksubjess fb exceptkib ti t`ks pijkcy ks fpprivem kb fmvfbce ny t`e C`keo Okbfbckfj Iookcer(COI) kb cibsujtftkib wkt` t`e edkib. ]`e exceptkib wfkver ks dkveb ib fb fbbufj nfsksfbm gust ne rebewem fbbufjjy, wkt` f bew request orig t`e Ciubtry Mkrectir.

  ]`e pist mkstrknutem jkvkbd fjjiwfbces ti _ijubteers nkgibt`jy oir ft jefst t`e jfst twi

  yefrs. @iwever, kt mkm bit fve ib okje t`e requkrem exceptkib wfkver.

  Fpprivfj ny \efce Cirps/@efmqufrters ebsures t`ft t`ere ks fdreegebt wkt` t`e pistsmetergkbftkib ti use it`er t`fb f gibt`jy jkvkbd fjjiwfbce mkstrknutkib.

  Te reciggebm8

  M.4.6 ]`ft t e pist pfy kts _ijubteer jkvkbd fjjiwfbcesgibt`jy ir intfkb fb exceptkib wfkver orig t`eC`keo Okbfbckfj Iookcer.

  0. ]`e pist mkm bit `fve redkibfj mkrectir fpprivfj oir t`e egerdebcy 6>6.5.4.5, ebtktjem ]egpirfry Kbcrefses, stftes8 Kb fb egerdebcysktuftkib, t`e Ciubtry Mkrectir, wkt` cibcurrebce orig t`e ^edkibfj Mkrectir, gfyfut`irkze f tegpirfry kbcrefse kb t`e jkvkbd fjjiwfbce.

  ]`e pijkcy ourt`er stftes8 Fb egerdebcy sktuftkib ks c`frfcterkzem ny f rfpkm mecjkbe kbt`e purc`fskbd piwer io t`e jicfj currebcy cfusem ny suc` sktuftkibs fsfb

  extrfirmkbfrkjy rfpkm rkse kb kbojftkib, w`kc` fmversejy fooects t`e `efjt` fbm sfoety io t`e_ijubteers.

  ]`e fctkbd ciubtry mkrectir fut`irkzem f tegpirfry 6

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  19/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6=

  Intfkbkbd redkibfj mkrectir fpprivfj fbm micugebtkbd kt kb t`e okjes ebsure t`ft t`e pist`fs cibskmerem fjj rejevfbt kssues fbm t`ft f recirm io t`e metergkbftkib exksts.

  Te reciggebm8

  M.0.6 ]`ft t e pist intfkb fbm micugebt redkibfj mkrectirfpprivfj prkir ti privkmkbd tegpirfry _ijubteerjkvkbd fjjiwfbce kbcrefses.

  ;. ]`e pist mkm bit `fve gegirfbmf io fdreegebts wkt` t`e nfbas `fbmjkbd

  _ijubteer fjjiwfbces.

  \CG sectkib >>6.?.6 requkres pists ti execute gegirfbmf io fdreegebt (GIFs) wkt`t`e nfbas `fbmjkbd _ijubteer jkvkbd fjjiwfbces, kb t`e oirg speckokem ny Fttfc`gebt M

  ti t`e pijkcy.

  ]`e pist ciujm bit privkme us wkt` t`e GIFs. ]`e fmgkbkstrftkve iookcer tijm us t`ft `ekbtebmem ti request GIFs orig t`e nfbas.

  ]`e GIF cjfrkokes t`e requkregebts fbm respibsknkjktkes io t`e nfba kb kts rejftkibs`kpwkt` t`e \efce Cirps fbm `ejps t`e pist gfaes certfkb t`ft kt ks intfkbkbd fjj t`e servkcesfdreem upib.

  Te reciggebm8

  M.;.6 ]`ft t`e pist execute gegirfbmf io fdreegebtswkt` t`e nfbas `fbmjkbd _ijubteer jkvkbdfjjiwfbces.

  E. NKJJKBDS FBM CIJJEC]KIBS

  6. ]`e pist mkm bit fjwfys nkjj fbm cijject prigptjy oir persibfj p`ibe cfjjs.

  \CG sectkib 444.6?.= stftes8 Fb egpjiyee kbmentembess s`iujm ne settjem prigptjy.

  ]`ks ks cjfrkokem ny IOG@ sectkib 4.3, w`kc` stftes8 \fygebt ks requkrem wkt`kb 3< mfysio t`e recekpt io t`e nkjjkbd micugebt (kssuem ny t`e Nkjjkbd Iookcer).

  Ourt`er, \CG sectkib 444.65.6 stftes8 Fddresskve fctkib, ib f tkgejy nfsks wkt`eooectkve oijjiw-up, s`fjj ne tfaeb ny t`e fppriprkfte iookce `efms ir okejm iookckfjs ticijject fjj cjfkgs.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  20/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 65

  ]`e pist mkm bit fjwfys nkjj fbm cijject tkgejy oir persibfj p`ibe cfjjs ny stfoo ib pist-kssuem cejj p`ibes. Oir exfgpje, t`e nkjj io cijjectkib oir tejep`ibe c`frdes kbcurrem kbOenrufry >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  21/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6?

  Te reciggebm8

  E.>.6 ]`ft t`e ciubtry mkrectir estfnjks` f gkbkgug cist-eooectkve fgiubt oir nkjjkbd oir persibfj cfjjs gfmeny stfoo ib pist p`ibes.

  3. Nkjj io cijjectkib mescrkptkibs were bit fjwfys cjefr.

  IOG@ sectkib 4.>.6 privkmes f jkstkbd io t`e nkjjkbd pricemures kbcjumkbd t`e fccurfteprepfrftkib io t`e nkjj io cijjectkib. Fb ubmerjykbd requkregebt ks t`ft t`e mescrkptkib iot`e nkjjkbd ne suookckebtjy cjefr ti ne ubmerstiim ny t`e mentir fbm ny it`ers w`i use t`ejid fbm w`i oijjiw up meokckebt cijjectkibs.

  F mescrkptkib ib t`e NIC s`iwb ouej rekgnursegebt, s`iujm `fve neeb mescrknem fs fnkjjkbd oir akjigeters usem oir t`e fut`irkzem persibfj usfde io \efce Cirps ve`kcjes.

  Ourt`er, f nkjjkbd ti f _ijubteer oir drfbt oubms bit usem wfs presebtem fs iverpfygebtreoubm, w`kc` mkm bit cjefrjy mescrkne t`e bfture io t`e nkjjkbd.

  Cjefr fbm preckse mescrkptkibs `ejp privkme fssurfbce t`ft nkjjs io cijjectkib fccurftejyreoject t`e cirrect ktegs fbm fgiubts. \riper mescrkptkibs fjsi ebsure cjfrkty kb t`enkjjkbd recirms fbm ofckjktfte gfbfderkfj revkew fbm kmebtkokcftkib io questkibfnje ktegs.

  Te reciggebm8

  E.3.6 ]`ft t`e nkjjkbds iookcer cjefrjy stfte t`e bfture io

  t`e nkjjkbds ib t`e nkjjs io cijjectkibs.

  O. INJKDF]KIBS FBM JKVUKMF]KIBS

  6. ]`e pists stftus io injkdftkibs repirt kbcjumem ktegs orig okscfj yefr >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  22/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 64

  ]kgejy revkew fbm fmhustgebt io ipeb ktegs ebsure t`ft t`e pists recirms reoject ibjyvfjkm injkdftkibs fbm t`ft pist oubms fre fvfkjfnje oir currebt beems.

  Te reciggebm8

  O.6.6 ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer cigpjete t`e revkewio t`e >. ]`e pists priperty kbvebtiry jkstkbd cibtfkbem mkscrepfbckes.

  \CG sectkib 566.5.5 requkres t`ft t`e pist ebsure t`ft fjj c`fbdes Qti kts kbvebtiryW `fveneeb ebterem kb t`e priperty gfbfdegebt mftfnfse.

  ]`e pists priperty kbvebtiry jkstkbd kbcjumem f bugner io mkscrepfbckes, prkbckpfjjyrejftkbd ti cigputer equkpgebt, fs oijjiws8

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  23/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 60

  F jfser-het prkbter jkstem fs nekbd kb t`e K] iookce wfs wkt` t`e trfkbkbd gfbfder. F gibktir jkstem fs nekbd kb t`e ]M[ fref wfs kb t`e K] iookce. F prkbter kb t`e deberfj servkces iookce fbm f jfptip cigputer kb t`e K] iookce

  were bit ib t`e jkstkbd. Fccirmkbd ti t`e K] speckfjkst, t`e ktegs were bit kbiperftkbd cibmktkib fbm were fwfktkbd mkspisfj.

  F jfptip cigputer jkstem fs nekbd kb t`e K] iookce wfs iut ib repfkr. F jfptip cigputers tfd bugner wfs bit kbcjumem ib t`e kbvebtiry jkstkbd. F pfper cutter wkt` tfd bugner >5?5 wfs jkstem fs tfd bugner >5?500.

  ]`e DSF tijm us t`ft severfj io t`e fnive ktegs were bit mkscrepfbckes ft t`e tkge io t`ejfst p`yskcfj kbvebtiry kb Bivegner Mecegner >, severfj ktegs io equkpgebt ib t`e kbvebtiry jkstkbd were bit kbiperftkbd cibmktkib.

  ]`e fmgkbkstrftkve iookcer tijm us t`ft `e wiujm revkew t`e ktegs usfnkjkty fbm, kbcibhubctkib wkt` t`e ciubtry mkrectir, tfae fctkib fccirmkbdjy.

  Te reciggebm8

  D.3.6 ]`ft t`e pist mkspise io t`e bib-iperftkbd ktegs kbfccirmfbce wkt` fdebcy pijkcy fbm regive t`egorig t`e kbvebtiry recirms.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  24/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 6;

  =. ]`e priperty iookcer mkm bit verkoy t`ft priperty c`fbdes were pistem ti t`e

  priperty recirms.

  \CG sectkib 566.5.5 stftes8 Neoire nedkbbkbd kbvebtiry, t`e \riperty Iookcer s`iujmc`eca t`e priperty gfbfdegebt recirms fdfkbst wrktteb micugebtftkib io

  priperty/equkpgebt c`fbdes ti ebsure t`ft fjj c`fbdes `fve neeb ebterem kb t`e pripertygfbfdegebt mftfnfse.

  ]`e DSF, w`i gfkbtfkbem t`e priperty kbvebtiry mftfnfse fbm fjsi peroirgem t`ep`yskcfj kbvebtiry, tijm us t`ft s`e mkm bit cigpfre t`e kbvebtiry recirms fdfkbstmicugebtftkib io fmmktkibs fbm mkspisfjs ti gfae certfkb t`ft fjj c`fbdes `fm neebrecirmem. Fs bitem kb N.6, t`e pist mkm bit gfkbtfkb priperty fcquksktkib okjes.

  Cigpfrkbd t`e kbvebtiry recirms fdfkbst micugebtftkib io c`fbdes ks fb kgpirtfbtcigpibebt kb verkoykbd t`ft t`e mftfnfse ks cigpjete.

  Te reciggebm8

  D.=.6 ]`ft prkir ti nedkbbkbd t`e p`yskcfj kbvebtiry, t epriperty iookcer cigpfre t`e priperty kbvebtirymftfnfse fdfkbst wrktteb micugebtftkib io c`fbdesfbm verkoy t`ft fjj c`fbdes `fve neeb recirmem.

  5. ]`e pist mkm bit kssue custimy recekpts oir kts priperty `ejm kb egpjiyee reskmebces.

  \CG sectkib 566.?.>.> requkres t`ft custimy recekpts ne kssuem w`eb rejefskbd bib-expebmfnje priperty ti stfoo oir use fwfy orig t`e \efce Cirps iookce.

  ]`e pist mkm bit kssue custimy recekpts oir ourbkture fbm equkpgebt gfkbtfkbem kb t`ereskmebces io t`e U.S. mkrect `kre stfoo. ]`e fmgkbkstrftkve iookcer tijm us t`ft `e kbtebmemti kssue t`ese fbm pjfce t`eg kb t`e fmgkbkstrftkve okjes.

  Custimy recekpts fre kgpirtfbt ti micugebt t`e stfoos pissesskib io fdebcy priperty fbmt`ekr fcciubtfnkjkty ti gfkbtfkb fbm returb kt.

  D.5.6 ]`ft t e pist kssue custimy recekpts oir priperty`ejm kb t`e reskmebces io t`e U.S. mkrect `kre stfoofbm pjfce t`e custimy recekpts kb t`e fmgkbkstrftkveokjes.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  25/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >4.5.= requkres t`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer, t`e stfoo gegner

  respibsknje oir kbktkftkbd ve`kcje repfkrs ir gfkbtfkbkbd t`e ve`kcje recirms, fbm t`e stfoogegner respibsknje oir nkjjkbd fut`irkzem bib-iookckfj ve`kcje use revkew, kbktkfj, fbmmfte t`e ve`kcje usfde jids weeajy.

  Te oiubm t`ft bi micugebtem revkews io t`e ve`kcje usfde jids `fm neeb peroirgemskbce Hube >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  26/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >6

  F revkew io suppirtkbd micugebtftkib ks fb essebtkfj verkokcftkib pricemure prkir tipfygebt.

  Te reciggebm8

  @.>.6 ]`ft t e pist recibckje t e gibt`jy nkjjkbds oirve`kcje ouej purc`fses wkt` purc`fse recekpts fbmebtrkes kb t`e ve`kcje usfde jids.

  3. ]`e pists `fbmjkbd io kts fuctkibs io pist ve`kcjes wfs meokckebt.

  \CG sectkib 566.0.3 stftes8

  Kb ciubtrkes w`ere ciggerckfj fuctkib servkces fre prevfjebt,frrfbdegebts gfy ne gfme t`riud` t`ese servkces oir sfje io excesspriperty. @iwever, t`ks ks bit f preoerrem get`im oir mkspiskbd io \efce

  Cirps persibfj priperty.

  ]`e fnive pijkcy requkres t`ft t`e pist metergkbe t`ft t`e gfxkgug returbs cfb neintfkbem t`riud` ciggerckfj fuctkib servkces neoire priceemkbd wkt` t`ks get`im.

  Kb fmmktkib, \CG sectkib 5>4.5.? stftes8 ]`e Fdebcys _e`kcje Ojeet GfbfdegebtDukme Q`erefoter, t`e DukmeW sets iut kb-mept` t`e pricemures fbm requkregebts oir use iot`e Fdebcys ve`kcje ojeet. ]`e Dukme kbcjumes, oir exfgpje8 (o) _e`kcje Mkspisfj\ricemures.

  ]`e pist usem f ciggerckfj fuctkib servkce ti mkspise io kts ve`kcjes. @iwever, t`erewfs bi micugebtftkib ib okje t`ft t`e pist cibskmerem it`er get`ims oir mkspiskbd io t`eve`kcjes. Ourt`er, t`ere wfs bi micugebtftkib ib okje io t`e ve`kcje mkspisfj pricemures,ko fby, peroirgem ny t`e pist prkir ti fbm ft t`e tkge io t`e fuctkib ti ebsure t`ft kt wfscibmuctem fppriprkftejy fbm t`ft t`e \efce Cirps recekvem t`e gfxkgug fgiubt oir ktsve`kcjes. Currebt gfbfdegebt wfs bit ft t`e pist w`eb t`e fuctkibs tiia pjfce fbm wereubfnje ti privkme us wkt` metfkjs jfcakbd kb t`e micugebtftkib ib `fbm.

  Kt ks essebtkfj t`ft t`e pist peroirg fbm cjefrjy fbm cigpjetejy micugebt kts fuctkibmetergkbftkibs, cibtrijs, fbm pricemures ti gfxkgkze t`e returbs ti t`e \efce Cirps fbm

  ti gkbkgkze t`e ippirtubkty oir, fbm metect fbm prevebt, wfste, orfum, fbm fnuse murkbdt`e fuctkib pricess.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  27/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >>

  Te reciggebm8

  @.3.6 ]`ft t`e pist metergkbe fbm cjefrjy micugebt w`y fciggerckfj fuctkib servkce ks ti ne usem oir t`e sfjeio priperty.

  @.3.> ]`ft t`e pist metergkbe fbm micugebt t`ft t egfxkgug returbs cfb ne intfkbem t`riud` fciggerckfj fuctkib servkce neoire priceemkbd wkt`t`ks get`im.

  @.3.3 ]`ft t e pist oijjiw t`e pricemures fbmrequkregebts oir ve`kcje mkspisfjs fs set iut kb t`e_e`kcje Ojeet Gfbfdegebt Dukme fbm cjefrjy fbmcigpjetejy micugebt cigpjkfbce.

  K. ]^F_EJ GFBFDEGEB]

  6. Stfoo mkm bit fjwfys sungkt t`ekr trfvej viuc`ers wkt`kb okve mfys io f trkps

  cigpjetkib.

  \CG sectkib 06>.60.6< stftes t`ft trfvej viuc`ers gust ne cigpjetem fbm sungkttemwkt`kb okve wirakbd mfys foter cigpjetkib io trfvej.

  ]`e skx trfvej viuc`ers we sejectem oir revkew were fjj skdbem ny t`e trfvejer jfter t`fbokve wirakbd mfys foter t`e trfvej cigpjetkib mfte.

  \rigpt sungksskib io trfvej viuc`ers pergkts t`ekr tkgejy pricesskbd, cjefrkbd io fbycfs` fmvfbces, fbm rekgnursegebt ti t`e trfvejers.

  Te reciggebm8

  K.6.6 ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer eboirce t`e okvewirakbd mfy sungksskib requkregebt oir trfvejviuc`ers fbm gibktir t`e stfoos cigpjkfbce.

  >. ]rfvejers mkm bit skdb t`ekr kbterbftkibfj trfvej fut`irkzftkibs.

  ]`e trfvej fut`irkzftkib, fccirmkbd ti \CG sectkib 06>.60.6.6, cibstktutes t`e jedfjnfsks oir peroirgkbd iookckfj trfvej fbm kbcurrkbd rejftem expebses.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  28/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >3

  \ist stfoo were bit oijjiwkbd trfvej pijkckes fbm pricemures ny bit skdbkbd t`ekrkbterbftkibfj trfvej fut`irkzftkibs. Skdbkbd t`e trfvej fut`irkzftkib micugebts t`etrfvejers fdreegebt wkt` kts privkskibs.

  Te reciggebm8

  K.>.6 ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer kbstruct pist stfoo tiskdb t`ekr kbterbftkibfj trfvej fut`irkzftkibs fbmgibktir cigpjkfbce.

  3. ]`e stfoo per mkeg oir gefjs fbm kbckmebtfj expebses wfs jfst revkewem kb >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  29/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >=

  Te reciggebm8

  K.=.6 ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer revkew t`e _ijubteerper mkegs oir jimdkbd fbm oir gefjs fbm kbckmebtfjexpebses fbm fmhust t`e fgiubts ko requkrem.

  5. ]`e pist `fm iutstfbmkbd trfvej fmvfbces orig >,rejftkbd ti okscfj yefrs >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  30/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >5

  Stfoo mkm bit fjwfys kbmkcfte jefve `iurs tfaeb. Sige stfoo kbcirrectjy s`iwembirgfj `iurs wiraem oir `ijkmfys suc` fs ]`fbasdkvkbd, C`rkstgfs, fbm Bew

  [efrs Mfy.

  ]`e iookckfj tkge fbm fttebmfbce recirms (gfkbtfkbem ny t`e tkgeaeeper ib Oirg\C-54) mkm bit fjwfys reoject t`e kboirgftkib ib t`e tkges`eets fbm it`er

  micugebts. Oir exfgpje, t`e `iurs ib t`e jefve request oirg, rft`er t`fb t`efctufj `iurs ib t`e tkges`eet, were pistem ny t`e tkgeaeeper ti t`e iookckfjrecirms.

  \ist gfbfdegebt mkm bit revkew t`e iookckfj tkge fbm fttebmfbce recirms ib fredujfr perkimkc nfsks.

  ]`ree iookckfj recirms s`iwem bedftkve jefve nfjfbces ft t`e ebm io t`e Gfrc`>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  31/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >?

  H.6.? ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer mevejip fbmkgpjegebt f cigpebsftiry tkge fut`irkzftkib oirgfbm privkme dukmfbce ti stfoo ib w`eb fbm `iwcigpebsftiry tkge gfy ne requestem.

  A \^ICU^EGEB]

  6. ]`e pist mkm bit `fve redkibfj mkrectir fpprivfj oir severfj reskmebtkfj jefses

  IOG@ sectkib 3

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  32/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >4

  ]`e Iookce io Fcquksktkibs fbm Cibtrfct Gfbfdegebt, kb f gegi mftem Mecegner >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  33/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >0

  Te reciggebm8

  A.=.6 ]`ft t e ciubtry mkrectir ebsure t ft ibjy t`iseegpjiyees wkt` pricuregebt fut`irkty executepricuregebt cibtrfcts.

  J. \U^[email protected] CF^M

  6. ]`e pists fmgkbkstrftkve ubkt mkm bit gfkbtfkb f purc`fse cfrm.

  \CG sectkib 436.3.6 stftes8 Kt ks t`e pijkcy io t`e \efce Cirps ti use t`e \urc`fse Cfrmti t`e gfxkgug extebt prfctkcfnje kb fccirmfbce wkt` t`e dukmfbce kb t`ks gfbufjsectkib.

  ]`e pists fmgkbkstrftkve ubkt `fs bit `fm f purc`fse cfrm skbce t`e jfst fmgkbkstrftkve

  iookcer kb Hube >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  34/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf >;

  Te reciggebm8

  G.6.6 ]`ft t`e pist fsskdb mkooerebt kbmkvkmufjs tigfkbtfkb t`e gemkcfj suppjkes kbvebtiry mftfnfsefbm ti peroirg t`e verkokcftkibs.

  >. ]`e \CGI mkm bit cibmuct f cigpjete p`yskcfj kbvebtiry qufrterjy.

  \CG sectkib 43=.3.5.3 stftes8 Kbvebtirkes io gemkcfj suppjkes gust ne cigpjetem ib fqufrterjy nfsks.

  ]`e \CGI tijm us t`ft s`e cibmuctem jkgktem, perkimkc kbvebtirkes rft`er t`fb cigpjetekbvebtirkes. S`e stftem t`ft, kb er ipkbkib, rijjkbd kbvebtirkes resujtem kb netterciverfde. S`e tijm us t ft t`e pist wiujm kgpjegebt qufrterjy p`yskcfj kbvebtirkes iogemkcfj suppjkes kb Gfrc` >5 ubkts, nut t`ekbvebtiry recirms s`iwem 6>6. Oir fbit`er mrud, t`e s`ejves `fm okve ubkts, nut t`erecirms s`iwem skx. Oir f t`krm mrud, t`e s`ejves fm twi hfrs1 `iwever, t`e recirmss`iwem ibe hfr. Kb fmmktkib, t`e expkrftkib mfte oir ibe cibtrijjem sunstfbce wfs bitrecirmem kb t`e recirms. ]`e \CGI tijm us t`ft t`e mkscrepfbckes gust `fve neebiverskd`ts ib `er pfrt.

  Fccurfcy kb t`e recirmkbd io gemkcfj suppjkes, fbm cigpjete p`yskcfj kbvebtirkes kbfccirmfbce wkt` fdebcy pijkcy, fre essebtkfj kb metectkbd fbm prevebtkbd wfste, orfum,fbm fnuse.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  35/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 3>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  37/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 3>

  \IS] S]FOOKBD

  Ft t`e tkge io iur vkskt, t`e pist `fm 3< stfoo pisktkibs8 oiur U.S. mkrect `kre egpjiyees,twi oirekdb servkce bftkibfjs, fbm >= persibfj servkces cibtrfctir pisktkibs. Te

  kbtervkewem 63 stfoo gegners, kbcjumkbd t`e oiur U.S. mkrect `kre egpjiyees fbm t`e twioirekdb servkce bftkibfj egpjiyees. Fjj stfoo kbtervkewem tijm us t`ft t`ey very guc`

  ebhiyem wirakbd ft t`e \efce Cirps. ]`ey stftem t`ft, kb pfrtkcujfr, t`ey ebhiyemfsskstkbd fbm kbterfctkbd wkt` t`e _ijubteers. Sige stfoo gegners rfksem cibcerbs fniutt`ekr sfjfrkes fbm oejt t`ft t`ese `fm bit aept pfce wkt` rkskbd cists kb t`e ciubtry.Severfj stfoo tijm us t`ey oejt t`ey beemem fmmktkibfj trfkbkbd ti gire eooectkvejy peroirgt`ekr hins.

  _ijubteers prfksem t`e bew pist gfbfdegebt tefg, t`e pridrfg fbm trfkbkbd stfoos, fbmt`e \CGIs oir t`ekr fvfkjfnkjkty fbm t`ekr megibstrftem kbterest kb t`e _ijubteers wejj-nekbd fbm success. _ijubteers fjsi tijm us t`ft t`ey `fm recekvem eooectkve ibdikbd

  suppirt orig t`e fmgkbkstrftkve ubkt fbm ciggebtem ib t`ekr `ejpouj fttktume.

  \C/]fbzfbkf \isktkibs

  \isktkib Stftus

  Ciubtry Mkrectir USM@

  Executkve Fsskstfbt (vfcfbt) \SC

  Sfoety fbm Securkty Ciirmkbftir \SC

  Fmgkbkstrftkve Iookcer USM@

  \ridrfggkbd fbm ]rfkbkbd Iookcer USM@

  F\CM/Emucftkib \SC

  F\CM/Ebvkribgebt \SC

  F\CM/@efjt` \SC

  \E\OF^ \ridrfg Iookcer \SC\ridrfg Fsskstfbt/Emucftkib \SC

  \ridrfg Fsskstfbt/@efjt` fbm Ebvkribgebt (vfcfbt) \SC

  ]rfkbkbd Gfbfder \SC

  \ergfcujture Expert fbm ]rfkber (pfrt-tkge) \SC

  Cfs`ker OSB

  Okbfbckfj Fsskstfbt OSB

  Fmgkbkstrftkve Fsskstfbt \SC

  Fmgkbkstrftkve Fssickfte \E\OF^ \SC

  _ijubteer Suppirt Speckfjkst \SC

  K] Speckfjkst \SC

  Deberfj Servkces Iookcer (vfcfbt) \SC

  Deberfj Servkces Fsskstfbt \SCIookce Fsskstfbt \SC

  \CGI USM@/\SC

  \CGI \SC

  Gemkcfj Secretfry \SC

  Mrkver/Mkspftc`er \SC

  Mrkver/Gec`fbkc (>) \SC

  Mrkver/Gec`fbkc \E\OF^ \SC

  Mrkver \SC

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  38/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 33

  JKS] IO ^ECIGGEBMF]KIBS

  Te reciggebm8

  F.6.6. ]`ft t`e ciubtry mkrectir strebdt`eb t`e pists kbterbfj cibtrij ebvkribgebt,fctkvktkes, fbm gibktirkbd kb f gfbber t`ft wkjj sfoedufrm fssets fbm prevebt fbmmetect wfste, orfum, fbm fnuse.

  F.6.>. ]`ft t`e ciubtry mkrectir mescrkne t`e fctkibs tfaeb ti fc`keve t`e cibtrij

  stfbmfrms mescrknem kb F.6 kb f repirt ti t`e redkibfj mkrectir fbm t`e fdebcysc`keo cigpjkfbce iookcer.

  N.6.6. ]`ft t`e pist estfnjks` f okje gfbfdegebt systeg w`kc` ebsures t`ft aey recirmsfbm micugebts exkst fbm fre cibtrijjem.

  C.6.6. ]`ft t`e cfs`ker ne trfkbem si t`ft s`e gfy c`fbde t`e kgprest oubm sfoecignkbftkib.

  C.6.>. ]`ft t`e cfs`ker c`fbde t`e kgprest oubm sfoe cignkbftkib fbbufjjy, w`eb t`ere ksf c`fbde kb cfs`kers, ir w`ebever t`e cignkbftkib neciges abiwb ti f persibit`er t`fb t`e cfs`ker.

  C.>.6. ]`ft t`e pist use jicaem nixes ti `ijm kts currebcy kb t`e kgprest oubm sfoe.

  C.3.6. ]`ft t`e ciubtry mkrectir eboirce t`e requkregebt ti cjefr kbterkg fmvfbces wkt`kbt`ree wirakbd mfys.

  C.3.>. ]`ft t`e verkoykbd iookcer repirt ubcjefrem kbterkg fmvfbces ib t`e c`ecajkst oirverkoykbd iookcer.

  C.5.6 ]`ft t`e fjterbfte cfs`ker bit peroirg kgprest oubm verkokcftkibs.

  C.?.6. ]`ft t`e cfs`ker stfgp fjj pricessem recekpts pfkm ti prevebt t`ekr reuse.

  C.4.6. ]`ft t`e okbfbckfj fsskstfbt recibckje t`e gibt`jy nfba stftegebts oir t`e bew EO]fcciubts oir kgprest oubm repjebks`gebts fbm _ijubteer fjjiwfbces fbm t`ft t`e

  fmgkbkstrftkve iookcer revkew t`e nfba recibckjkftkib fbm oijjiw up iutstfbmkbd irubusufj ktegs.

  C.0.6. ]`ft t`e pist cibmuct fb kgprest oubm fbfjysks oir t`e perkim nedkbbkbd Hfbufry 6,>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  39/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 3=

  M.>.6. ]`ft t`e pist cibmuct gfraet nfsaet surveys fbm use t`eg kb evfjuftkbd t`e resujtsio t`e _ijubteer jkvkbd fjjiwfbce surveys fbm metergkbe w`et`er t`e fjjiwfbce ksfmequfte ti suppirt _ijubteer jkvkbd beems.

  M.>.>. ]`ft t`e pist cibmuct kts gfraet nfsaet surveys kb jicftkibs w`kc` fre

  represebtftkve io w`ere _ijubteers jkve.

  M.3.6. ]`ft, kb t`e outure, t`e pist cirrectjy fppjy t`e 45% respibse rfte pijkcy oir jkvkbdfjjiwfbce kbcrefses.

  M.=.6. ]`ft t`e pists jkvkbd fjjiwfbce surveys request t`e metfkj requkrem ny fdebcypijkcy kb irmer oir t`e surveys ti ne vfjkm.

  M.5.6. ]`ft t`e ciubtry mkrectir, kb cibsujtftkib wkt` t`e redkib, revkew t`e cigpibebtsio t`e pists jkvkbd fjjiwfbce survey fbm metergkbe t`ekr fppriprkftebess.

  M.?.6. ]`ft, kb t`e outure, t`e pist revkew kts _ijubteer jkvkbd fjjiwfbce survey resujts nypridrfg sectir fbm skze io ciggubkty ti metergkbe ko t`e jkvkbd fjjiwfbce s`iujmne strftkokem oir t`ese sktuftkibs.

  M.4.6. ]`ft t`e pist pfy kts _ijubteer jkvkbd fjjiwfbces gibt`jy ir intfkb fb exceptkibwfkver orig t`e C`keo Okbfbckfj Iookcer.

  M.0.6. ]`ft t`e pist intfkb fbm micugebt redkibfj mkrectir fpprivfj prkir ti privkmkbdtegpirfry _ijubteer jkvkbd fjjiwfbce kbcrefses.

  M.;.6. ]`ft t`e pist execute gegirfbmf io fdreegebts wkt` t`e nfbas `fbmjkbd

  _ijubteer jkvkbd fjjiwfbces.

  E.6.6. ]`ft t`e pist nkjj stfoo oir persibfj p`ibe c`frdes wkt`kb f tkgejy perkim foterrecekpt io t`e p`ibe nkjjs fbm mkjkdebtjy pursue mejkbquebt cijjectkibs.

  E.>.6. ]`ft t`e ciubtry mkrectir estfnjks` f gkbkgug cist-eooectkve fgiubt oir nkjjkbd oirpersibfj cfjjs gfme ny stfoo ib pist p`ibes.

  E.3.6. ]`ft t`e nkjjkbds iookcer cjefrjy stfte t`e bfture io t`e nkjjkbds ib t`e nkjjs iocijjectkib.

  O.6.6. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer cigpjete t`e revkew io t`e >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  40/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 35

  D.>.6. ]`ft t`e pist cibmuct f p`yskcfj kbvebtiry io fjj cigputer equkpgebt fbm ebsuret`ft t`e kbvebtiry mftfnfse reojects t`e currebt stftus, jicftkib, fbm cibmktkib io t`eequkpgebt.

  D.3.6. ]`ft t`e pist mkspise io t`e bib-iperftkbd ktegs kb fccirmfbce wkt` fdebcy pijkcy

  fbm regive t`eg orig t`e kbvebtiry recirms.

  D.=.6. ]`ft prkir ti nedkbbkbd t`e p`yskcfj kbvebtiry, t`e priperty iookcer cigpfre t`epriperty kbvebtiry mftfnfse fdfkbst wrktteb micugebtftkib io c`fbdes fbm verkoyt`ft fjj c`fbdes `fve neeb recirmem.

  D.5.6. ]`ft t`e pist kssue custimy recekpts oir priperty `ejm kb t`e reskmebces io t`e U.S.mkrect `kre stfoo fbm pjfce t`e custimy recekpts kb t`e fmgkbkstrftkve okjes.

  @.6.6. ]`ft fjj requkrem stfoo gegners revkew, kbktkfj, fbm mfte t`e ve`kcje usfde jidsweeajy.

  @.>.6. ]`ft t`e pist recibckje t`e gibt`jy nkjjkbds oir ve`kcje ouej purc`fses wkt`purc`fse recekpts fbm ebtrkes kb t`e ve`kcje usfde jids.

  @.3.6. ]`ft t`e pist metergkbe fbm cjefrjy micugebt w`y f ciggerckfj fuctkib servkce ksti ne usem oir t`e sfje io priperty.

  @.3.>. ]`ft t`e pist metergkbe fbm micugebt t`ft t`e gfxkgug returbs cfb ne intfkbemt`riud` f ciggerckfj fuctkib servkce neoire priceemkbd wkt` t`ks get`im.

  @.3.3. ]`ft t`e pist oijjiw t`e pricemures fbm requkregebts oir ve`kcje mkspisfjs fs set

  iut kb t`e _e`kcje Ojeet Gfbfdegebt Dukme fbm cjefrjy fbm cigpjetejy micugebtcigpjkfbce.

  K.6.6. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer eboirce t e okve wirakbd mfy sungksskibrequkregebt oir trfvej viuc`ers fbm gibktir t`e stfoos cigpjkfbce.

  K.>.6. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer kbstruct pist stfoo ti skdb t`ekr kbterbftkibfj trfvejfut`irkzftkibs fbm gibktir cigpjkfbce.

  K.3.6. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer revkew t`e stfoo per mkeg oir gefjs fbm kbckmebtfjexpebses fbm fmhust t`e fgiubt ko requkrem.

  K.=.6. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer revkew t`e _ijubteer per mkegs oir jimdkbd fbm oirgefjs fbm kbckmebtfj expebses fbm fmhust t`e fgiubts ko requkrem.

  K.5.6 ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer revkew t`e jkstkbd io trfvej fmvfbces fbm, kbcibhubctkib wkt` t`e fmgkbkstrftkve fsskstfbt, oijjiw up fs beemem ti cjefr t`egorig t`e recirms.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  41/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 3?

  H.6.6. ]`ft t`e tkgeaeeper ebsure t`ft t`e nkweeajy tkges`eets fre sungkttem kb f tkgejygfbber.

  H.6.>. ]`ft t`e tkgeaeeper verkoy t`ft t`e tkges`eets fre prepfrem fccurftejy fbm oijjiwup ti cirrect mkscrepfbckes.

  H.6.3. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer kbstruct stfoo ib t`e priper prepfrftkib io t`etkges`eets.

  H.6.=. ]`ft t`e tkgeaeeper ebsure t`ft t`e iookckfj tkge fbm fttebmfbce recirms reoject t`efctufj `iurs wiraem fbm fctufj jefve tfaeb fs kbmkcftem ib t`e tkges`eets.

  H.6.5. ]`ft pist gfbfdegebt revkew t`e iookckfj tkge fbm fttebmfbce recirms ib f redujfrnfsks fbm micugebt t`ekr revkew ny skdbkbd fbm mftkbd t`e recirms.

  H.6.?. ]`ft t`e fmgkbkstrftkve iookcer mevejip fbm kgpjegebt f cigpebsftiry tkge

  fut`irkzftkib oirg fbm privkme dukmfbce ti stfoo ib w`eb fbm `iw cigpebsftirytkge gfy ne requestem.

  A.6.6. ]`ft t`e pist intfkb redkibfj mkrectir fpprivfj oir kts reskmebtkfj jefses wkt` fbfbbufj rebt iver $>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  42/61

  Okbfj Fumkt epirt8 \efce Cirps/]fbzfbkf 34

  INHEC]K_E,SCI\E,FBM GE]@IMIJID[

  Iur inhectkve kb fumktkbd iversefs pists ks ti metergkbe w`et`er t`e okbfbckfj fbmfmgkbkstrftkve iperftkibs fre oubctkibkbd eooectkvejy fbm cigpjy wkt` \efce Cirps

  pijkckes fbm oemerfj redujftkibs. Iur fumkt cibcjuskibs fre nfsem ib kboirgftkib origt`ree siurces8 (6) micugebt fbm mftf fbfjysks, (>) kbtervkews, fbm (3) mkrect inservftkib.

  Iur fumkts fre cibmuctem kb fccirmfbce wkt` t`e diverbgebt fumktkbd stfbmfrmsprescrknem ny t`e Cigptrijjer Deberfj io t`e Ubktem Stftes.

  ]`e fumkt io \efce Cirps/]fbzfbkf civerem okscfj yefrs >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  43/61

  F\\EBMKP N

  GFBFDEGEB]S ^ES\IBSE ]I

  ]@E \^EJKGKBF^[ ^E\I^]

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  44/61

  MF]E8 Bivegner>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  45/61

  ^eciggebmftkibF.6.>8 ]`ftt`eciubtrymkrectirmescrknet`efctkibstfaebtifc`kevet`ecibtrijstfbmfrmsmescrknemkbF.6kbfrepirt

  tit`eredkibfjmkrectirfbmt`efdebcysc`keo

  cigpjkfbceiookcer.

  ^espibse8 Cibcur

  ^espibsewfsprivkmemkbgegigebtkibemfnive.

  ^eciggebmftkibN.6.68 ]`ftt`epistestfnjks`fokjegfbfdegebtsystegw`kc`ebsurest`efmequfcy,cibtrij,fbmpriperokjkbdioaey

  recirmsfbmmicugebts.

  ^espibse8 Cibcur

  \ist`fsestfnjks`emfokjegfbfdegebtsystegw`kc`ebsuresfmequftecibtrijfbm

  t`epripersystegs`fveneebestfnjks`emtisecurerecirmsfbmmicugebts.

  ^eciggebmftkibC.6.68 ]`ftt`ecfs`kernetrfkbemsit`fts`egfyc`fbdet`ekgprestoubmsfoecignkbftkib.

  ^espibse8 Cibcur

  C`rkstip`erHi`bsiborigt`eegnfssyESIcfgetit`e\efceCirpsiookceib

  Fudust=,>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  46/61

  ]`ecfs`kerksbiw`iuskbd`erjicfjcurrebcykbjicaemnixeskbskmet`ecfs`kersfoe.

  ^eciggebmftkibC.3.68 ]`ftt`eciubtrymkrectireboircet`erequkregebtticjefrkbterkgfmvfbceswkt`kbt`reewirakbdmfys.

  ^espibse8 Cibcur

  ]`eciubtrymkrectirkssuemfgegitifjjstfooibIctiner63,>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  47/61

  \ist`fscreftempricessesoirt`egibt`jynfbastftegebtstinerecibckjem. ]`e

  okbfbckfjfsskstfbtbiw`fst`efnkjktytidetibjkbenfbastftegebtsoirt`evijubteer

  fjjiwfbcenfbastftegebtfbmrecibckjest`ftfcciubtibfgibt`jynfsksoirt`e

  fmgkbkstrftkveiookcersrevkew. ]`ecfs`ker`fsnedubrecibckjkbdt`ecfs`kerpfss

  t`riud`fcciubtibfgibt`jynfsksoirt`efmgkbkstrftkveiookcersrevkew.

  ^eciggebmftkibC.0.68 ]`ftt`epistcibmuctfbkgprestoubmfbfjysksoirt`eperkimnedkbbkbdHfbufry6,>6.=.>wkt`t`etrfkbkbddriupt`ftswirekbibFudust6;,>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  48/61

  ^eciggebmftkibM.>.>8 ]`ftt`epistcibmuctktsgfraetnfsaetsurveyskbjicftkibsw`kc`frerepresebtftkveiow`ere_ijubteers

  jkve.

  ^espibse8 Cibcur

  \ursufbtti\CG>>6.5.4.>,pistcibmuctemgfraetnfsaetsurveyskbGfrc`>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  49/61

  ^eciggebmftkibM.?.68 ]`ft,kbt`eouture,t`epistrevkewkts_ijubteerjkvkbdfjjiwfbcesurveyresujtstimetergkbekot`ejkvkbd

  fjjiwfbces`iujmnestrftkokem.

  ^espibse8 Cibcur

  \istsjkvkbdfjjiwfbcecurrebtjy`fst`reedeidrfp`kcstrftkokcftkibsoirXfbzknfr

  vijubteers,Frus`ftiwbvijubteers,fbmrurfj/it`ervijubteers. Ourt`er,kbHube

  >?GIUtegpjftew`kc`

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  50/61

  pistkbcirpirftemfbmrecekvemfwfkverorigt`eMkrectirioIDF\origt`e

  stfbmfrmtegpjfte. BGNrevkewemt`eGIUtegpjftefbmkbmkcftemt`ftt`ey

  wiujmbitebterkbtifbGIUwkt`t`e\efceCirps. \ist`fsrecekvemfwfkver

  origt`eMkrectirioIDF\tibit`fvefbGIUwkt`BGN.

  ^eciggebmftkibE.6.68 ]`ftt`epistnkjjstfoooirpersibfjp`ibec`frdeswkt`kbftkgejyperkimfoterrecekptiot`ep`ibe

  nkjjsfbmmkjkdebtjypursuemejkbquebtcijjectkibs.

  ^espibse8Cibcur

  \ist`fscjfrkokemktskbterbfjpricemureswkt`redfrmstiw`ebnkjjsiocijjectkibwkjj

  nekssuem. Fgegiwfskssuemtifjjstfooib65Ictiner>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  51/61

  wkt`t`eokbfbckfjfsskstfbt,revkewt`eiutstfbmkbd

  injkdftkibsftjefstqufrterjy,fbmmeinjkdftet`isebi

  jibderrequkrem.

  ^espibse8Cibcur

  ]`eokbfbckfjfsskstfbtsstftegebtiowirareojectst`ft`e`fsprkgfryrespibsknkjkty

  tireciggebmmeinjkdftkibstit`efmgkbkstrftkveiookceribfgibt`jynfsksti

  ebsuret`ftpistoubmsfrenekbdeooectkvejyutkjkzem.

  ^eciggebmftkibD.6.68 ]`ftt`epistsedredftet`erespibsknkjktkesoirmftfnfsegfbfdegebtfbmp`yskcfjkbvebtirytfakbd.

  ^espibse8 Cibcur

  ]`eofckjktkesgfbfderservesfst`epripertykbvebtirymftfnfsegfbfderfbmmies

  bit`fvecibtrijiverfjjfspectsiokbvebtirytrfbsfctkibs. ]`efmgkbkstrftkve

  iookcerkst`erecekvkbdiookceribpfygebtsfbmt`eciubtrymkrectircertkokesfjj

  kbvebtiryciubts. Currebtpricemure(fttfc`em)kst`ftt`ekbvebtirymftfnfse

  gfbfderwkjjcibmuctt`ep`yskcfjkbvebtirywkt`ftjefstibeit`erstfoopersibfbm

  t`ftt`eciubtrymkrectirtfaesstepsbecessfrytidkve`ert`ecigoirtt`ftt`e

  p`yskcfjkbvebtiryksfccurfte.

  ^eciggebmftkibD.>.68 ]`ftt`epistcibmuctfp`yskcfjkbvebtiryiofjjcigputerequkpgebtfbmebsuret`ftt`ekbvebtiry

  mftfnfsereojectst`ecurrebtstftus,jicftkib,fbm

  cibmktkibiot`eequkpgebt.

  ^espibse8 Cibcur

  \istcigpjetemfbkbvebtiryiofjjcigputerequkpgebtib;Septegner>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  52/61

  ^eciggebmftkibD.=.68 ]`ftprkirtinedkbbkbdt`ep`yskcfjkbvebtiry,t`epripertyiookcercigpfret`epripertykbvebtiry

  mftfnfsefdfkbstwrkttebmicugebtftkibioc`fbdes

  fbmverkoyt`ftfjjc`fbdes`fveneebrecirmem.

  ^espibse8 Cibcur

  \istksbitgfkbtfkbkbdfrecirmiofssetfcquksktkibsfbmmkspisfjskbt`eFIs

  iookce. Neoirenedkbbkbdfp`yskcfjkbvebtiryt`epripertyiookcerwkjjcigpfret`e

  kbvebtirymftfnfsefdfkbstt`ksrecirmiofcquksktkibsfbmmkspisfjstiebsuret`ft

  t`esec`fbdes`fveneebfccurftejyreojectemkbt`emftfnfse.

  ^eciggebmftkibD.5.68 ]`ftt`epistkssuecustimyrecekptsoirpriperty`ejmkbt`ereskmebcesiot`eU.S.mkrect`krestfoofbmpjfce

  t`ecustimyrecekptskbt`efmgkbkstrftkveokjes.

  ^espibse8 Cibcur

  \ist`fscigpjetemfbkbvebtiryiofjjpripertykbktsoiurreskmebcesmurkbdFudust

  >

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  53/61

  ]`epr[email protected]`e

  vfjkmktyiot`egibt`jynkjjkbdorigpistsouejprivkmer.

  ^[email protected] ]`ftt`epistmetergkbefbmmicugebtt`ftt`egfxkgugreturbscfbneintfkbemt`riud`f

  ciggerckfjfuctkibservkceneoirepriceemkbdwkt`t`ks

  get`im.

  ^espibse8 Cibcur

  Ftktsgistrecebtve`kcjemkspisfj,pistpjfcemktsve`kcjesibfuctkibwkt`f

  sc`emujemegnfssyfuctkib. ]`eegnfssyksabiwboir`fvkbdfjfrdebugnerio

  nkmmersfbmoirrecekvkbddiimprkcesftktsfuctkibs. Oirt`ksrefsibpistoejtt`ft

  t`kswfskbt`enestkbterestiot`e\efceCirps. \istscurrebtkbtebtkibksti

  cibtkbuemkspiskbdiove`kcjeswkt`t`eegnfssyw`ebeverpissknje.

  ^[email protected].>8 ]`ftt`epistoijjiwt`epricemuresfbmrequkregebtsoirve`kcjemkspisfjsfssetiutkbt`e_e`kcjeOjeet

  GfbfdegebtDukmefbmcjefrjyfbmcigpjetejy

  micugebtcigpjkfbce.

  ^espibse8 Cibcur

  Fsstftemkbt`[email protected]`ereciggebmemmkspisfjget`imftktsgistrecebtve`kcjemkspisfj.

  ^eciggebmftkibK.6.68 ]`ftt`efmgkbkstrftkveiookcereboircet`eokvewirakbdmfysungksskibrequkregebtoirtrfvejviuc`ersfbm

  gibktirt`estfooscigpjkfbce.

  ^espibse8 Cibcur

  ]`eciubtrymkrectirkssuemfgegitifjjstfooib65Ictiner>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  54/61

  ^eciggebmftkibK.>.68 ]`ftt`efmgkbkstrftkveiookcerkbstructpiststfootiskdbt`ekrkbterbftkibfjtrfvejfut`irkzftkibsfbm

  gibktircigpjkfbce.

  ^espibse8 Cibcur

  ]`eFmgkbkstrftkveIookcer`fskssuemfgegitifjjstfoot`ftt`eygustskdbt`ekr

  kbterbftkibfjtrfvejfut`irkzftkibsfbmwkjjbitfpprivetrfvejfmvfbceswkt`iutf

  skdbemtrfvejfmvfbce. ]`estfoo`fbmniia`fsneebfgebmemticjfrkoyt`kspikbt.

  ^eciggebmftkibK.3.68 ]`ftt`efmgkbkstrftkveiookcerrevkewt`estfoopermkegoirgefjsfbmkbckmebtfjexpebses,fbmfmhustt`e

  fgiubtkorequkrem.

  ^espibse8 Cibcur

  Skbce>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  55/61

  ]`efmgkbkstrftkveiookcer`fswiraemwkt`stfooticjefrfjjiutstfbmkbdtrfvej

  fmvfbcesfsiot`eebmioHujy>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  56/61

  ibjystfbmfrmiookce`iursubjesst`estfoogegnersefrbsirusescigpebsftirytkge

  irtfaesjefve.

  ^eciggebmftkibH.6.58 ]`ftpistgfbfdegebtrevkewt`eiookckfjtkgefbmfttebmfbcerecirmsibfredujfrnfsksfbmmicugebt

  t`ekrrevkewnyskdbkbdfbmmftkbdt`erecirms.

  ^espibse8 Cibcur

  \istgfbfdegebtwkjjrevkewfbmskdbt`ekrstfoos\C54repirtseveryskxgibt`s,

  certkoykbdt`ftt`erepirtksfccurfte.

  ^eciggebmftkibH.6.?8 ]`ftt`efmgkbkstrftkveiookcermevejipfbmkgpjegebtfcigpebsftirytkgefut`irkzftkiboirgfbmprivkme

  dukmfbcetistfooibw`ebfbm`iwcigpebsftirytkge

  gfynerequestem.

  ^espibse8 Cibcur

  \ist`fsgimkokemktsjefverequestoirgsit`ftcigpebsftirytkgecfbnepre

  fpprivemnyt`esupervksir. Ourt`er,t`efmgkbkstrftkveiookcer`fscibmuctemf

  trfkbkbdoirfjjstfooibfjjtkgefbmfttebmfbcepijkckesfbmpricemures.

  ^eciggebmftkibA.6.68 ]`ftt`epistintfkbredkibfjmkrectirfpprivfjoirktsreskmebtkfjjefseswkt`fbfbbufjrebtiver$>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  57/61

  ^eciggebmftkibA.3.68 ]`ftt`epistmicugebtkbt`ejefseokjest`efcceptfnkjktyiofbbufjjefsepfygebtsfccirmkbdti

  U.S.Egnfssypijkcy.

  ^espibse8 Cibcur

  ]`eiookcejefsereoerebcemkbt`ksrepirtwfswrkttebprkirtit`ekssufbceio

  IFCGsMecegner>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  58/61

  ^eciggebmftkibG.>.68 ]`ftt`epistcibmuctp`yskcfjkbvebtirkesiogemkcfjsuppjkesqufrterjykbfccirmfbcewkt`\CGsectkib43=.

  ^espibse8 Cibcur

  \ist`fskbktkftempricessesoirp`yskcfjkbvebtirkesirgemkcfjsuppjkeskb

  fccirmfbcewkt`\CG43=.

  ^eciggebmftkibG.3.68 ]`ftt`epistcibmuctfcigpjetep`yskcfjkbvebtiryiogemkcfjsuppjkeskbfccirmfbcewkt`\CGsectkib43=

  fbmupmftet`ekbvebtiryrecirmsfccirmkbdjy.

  ^espibse8 Cibcur

  \istcibmuctemfp`yskcfjkbvebtiryiogemkcfjsuppjkeskbHujy>

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  59/61

  F\\EBMKP C

  IKDCIGGEB]S

  Gfbfdegebt cibcurrem wkt` fjj 5? reciggebmftkibs gfme kb iur repirt. Fs f resujt io

  gfbfdegebts respibse fbm suppirtkbd micugebtftkib, we cjisem 5= reciggebmftkibs.Te request fmmktkibfj micugebtftkib ti cjise reciggebmftkibs C.6.> fbm M.6.6. ]`ese

  reciggebmftkibs regfkb ipeb pebmkbd cibokrgftkib orig t`e c`keo cigpjkfbce iookcert`ft t`e oijjiwkbd `fs neeb recekvem8

  Oir reciggebmftkib C.6.>8 micugebtftkib t`ft t`e cfs`ker `fs c`fbdem t`ekgprest oubm sfoe cignkbftkib fs requkrem ny fdebcy pijkcy.

  Oir reciggebmftkib M.6.68 micugebtftkib t`ft t`e pist `fs cigpjetem kts_ijubteer settjkbd-kb survey fbm `fs fbfjyzem t`e resujts.

  Kb t`ekr respibse, gfbfdegebt mescrknes fctkibs t`ey fre tfakbd ir kbtebm ti tfae tifmmress t`e kssues t`ft prigptem efc` io iur reciggebmftkibs. Te wks` ti bite t`ft kb

  cjiskbd reciggebmftkibs, we fre bit certkoykbd t`ft t`ey `fve tfaeb t`ese fctkibs bir t`ft

  we `fve revkewem t`ekr eooect. Certkoykbd cigpjkfbce fbm verkoykbd eooectkvebess fre

  gfbfdegebts respibsknkjktkes. @iwever, w`eb kt ks wfrrfbtem, we gfy cibmuct f oijjiw-up revkew ti cibokrg t`ft fctkib `fs neeb tfaeb fbm ti evfjufte t`e kgpfct.

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  60/61

  FUMK] CIG\JE]KIB FBM IKDCIB]FC]

  FUMK] CIG\JE]KIB

  IKDCIB]FC]

  ]`e fumkt wfs peroirgem ny Sebkir Fumktir Steve Afooeb.

  Ko yiu wks` ti ciggebt ib t`e qufjkty ir useoujbess io t`ks

  repirt ti `ejp us strebdt`eb iur primuct, pjefse e-gfkj

  Derfjm \. Gibtiyf, Fsskstfbt Kbspectir Deberfj oir Fumkt,

  ft dgibtiyfLpefcecirps.div, ir cfjj `kg ft >.?;>.>;

 • 8/14/2019 Peace Corps Tanzania | PC Tanzania Final Audit Report

  61/61

  E\I^]O^FUM,TFS]E,FNUSE,FBMGKSGFBFDEGEB]

  Orfum, wfste, fnuse, fbm gksgfbfdegebt kb diverbgebt fooect

  everyibe orig \efce Cirps _ijubteers ti fdebcy egpjiyees ti t`e

  deberfj punjkc. Te fctkvejy sijkckt fjjedftkibs io kbeookckebt fbm

  wfsteouj prfctkces, orfum, fnuse, fbm gksgfbfdegebt rejftem ti

  \efce Cirps iperftkibs migestkcfjjy ir fnrifm. [iu cfb repirt

  fjjedftkibs ti us kb severfj wfys, fbm yiu gfy regfkb fbibygius.

  Gfkj8 \efce Cirps

  Iookce io Kbspectir Deberfj

  \.I. Nix 546>;

  Tfs`kbdtib, MC >[email protected] ]ijj-Oree8 0.?;>.>;65

  Ofx8 >.?;>.>;