peoplepower demo 2018 - corporate spirit...•eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja...

of 21 /21
ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Tervetuloa! TULOKSISTA TOIMINTAAN Kohti yhteistä ja innostavaa arkipäivän kehittämistä yhdessä tekemällä 24.10.2018 Mika Tenhunen

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS

Tervetuloa!

TULOKSISTA TOIMINTAANKohti yhteistä ja innostavaa arkipäivän kehittämistä yhdessä tekemällä

24.10.2018

Mika Tenhunen

Page 2: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

Vaikuttavuutta kehittämiseen

TIETO ORGANISAATION

TILANTEESTA,VAHVUUKSISTA JA ODOTUKSISTA…

OIKEAT JOHTOPÄÄTÖKSET

JA JÄRKEVÄPRIORISOINTI

KOHDENNETTU JA VAIKUTTAVAKEHITTÄMINEN

TEHOKASJA INNOSTAVA

TYÖPAIKKA

2

Page 3: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

3

Page 4: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

”Esimiehiä ja etenkin johtoa pitäisi valmentaa enemmän, miten tutkimustuloksia voi hyödyntää. Toisaalta osa ongelmista lähtee ihan ylimmästä johdosta, esimiehillä ei paljon vaikutusvaltaa asioihin, joita pitäisi muuttaa.”

”Esimiesten osaamistaso vaihtelee paljon. Oleellisten kehittämiskohteiden löytäminen haasteellista.”

”Kyselyn purun ja toimenpiteiden osalta tarvittaisiin tason nostoa”

”Ohjeet, kuinka tuloksia viedään eteen päin. Mukana kannustamassa, että kannattaa tehdä asioita YHDESSÄ”

”Säännölliset seurantapalaverit. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen pitää oman joukkueen aktiivisempana pitempään.”

Miten henkilöstötutkimuksen hyödyntämistä tulisi kehittää

4

Page 5: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

• Mahdollisuus jakaa näkökulmia, ajatuksia, kokemuksia ja luoda syvempää yhteistä ymmärrystä organisaation nykytilasta ja tahtotilasta

• Synnyttää innostus keksiä ja viedä asioita yhdessä eteenpäin.

• Saada aikaan oleellisia ja konkreettisia suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi, ja joihin osallistujat voivat sitoutua ja auttaa edistämään.

• Pitämistämme tilaisuuksista osallistujat saavat mukaansa menetelmiä, joita käyttää omissa tiimien ja yksikköjen tilaisuuksissa.

Tuloksista toimintaan -metodin keskeiset tavoitteet

5

Page 6: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

• ”Hyvin suunniteltu kokonaisuus ajankäytöllisesti ja sisällön puolesta”

• ”Hyvä tilaisuuden runko ja kaikkien osallistaminen”

• ”Hyvä yhteenveto koko konsernin osalta, jota voi hyvin samalla tavalla viedä eteenpäin organisaatiossa”

• ”Ulkopuolisen vetäjän läsnäolo positiivista, kun puhutaan myös negatiivisesta palautteesta”

• ”Ryhmätyötekniikka hyvä, yksin hankala päästä eteenpäin”

• Järjestelmällisesti ja rakentavasti esitelty kokonaisuus. Hyvin osallistavat ryhmätyöt”

• Hyvin jäsennelty ja selkeä kokonaisuus, jossa tuli asioiden ytimet esille”

• Hyvä kun keskitytään tulevaan, enemmän kuin pelkästään tulokseen”

• ”Flow vei tasaisesti maaliin”

Palautetta pitämistämme työpajoista

6

Page 7: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

7

Yksinkertaiset välineet

Page 8: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

Tuloksista toimintaanjaetaan, opitaan ja luodaan yhdessä

8

1. ALUSTUS & henkilöstökokemuksen keskeisimmät teemat

2. YKSILÖTEHTÄVÄ – Havainnoidaan- POK analyysi (plussat, odotukset ja kiinnostavat asiat)

3. RYHMÄTEHTÄVÄ – Ymmärretään- POK analyysi tuloksista yhdessä

4. RYHMÄTEHTÄVÄ – Fokusoidaan, priorisoidaan

5. RYHMÄTEHTÄVÄ – Muotoillaan toimenpiteet

6. Ryhmätöiden esitykset ja keskustelua

7. Yhteenveto ja jatko

Page 9: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

9

Page 10: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

TYYTYVÄINEN

Ei stressaaVähän poissaolojaPieni vaihtuvuus

OMISTAUTUNUT

Auttaa toisiaTekee hyvää laatua

AloitteellinenAsiakaslähtöinenYlittää odotukset

Tyytyväisyys vs. Omistautuneisuus

10

Page 11: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

PeoplePower®

SITOUTUMINENJOHTAMINEN

SUORITUSKYKY+ omistautuneisuus

Parempiin tuloksiin omistautuneisuutta kasvattamalla

Omistautumisen edellytyksiä voidaan parantaa kohdistamalla kehittämistyö siihen vahvimmin vaikuttaviin tekijöihin: sitoutumiseen, johtamiseen ja organisatoriseen suorituskykyyn niin oman työn, lähityöyhteisön kuin koko yrityksenkin tasolla. (Corporate Spirit Global Engagement Survey, 2011-2012, N=39800, 31 maata).

KORKEA

OMISTAUTUNEISUUS

• Korkea asiakas-

tyytyväisyys

• Vähäisemmät

poissaolot

• Pienempi

vaihtuvuus

• Parempi

tuottavuus ja

tuloksellisuus

MENESTYVÄ

INNOSTAVA

ORGANISAATIO

11

Page 12: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

PeoplePower®-henkilöstötutkimus

Näkökulmat omistautuneisuuden kehittämiseen

12

SITOUTUMINEN JOHTAMINEN SUORITUSKYKY

OM

A T

TYÖMOTIVAATIO TYÖN HALLINTATYÖSKENTELY-

EDELLYTYKSET

OS

AS

TO

VIESTINTÄ JA

OSALLISTAMINENESIMIESTYÖ

TEHOKKUUS JA

JOUSTAVUUS

YH

TIÖ

TYÖNANTAJAKUVA JOHTAMISKULTTUURI TOIMINTAKULTTUURI

Page 13: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

• Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti

• 160 normia

• 17 suomalaista normia• Työntekijäryhmät

• Työntekijä

• Toimihenkilö

• Asiantuntija

• Esimiesnormi

• Ylimmän johdon normi

• Toimialat

• 144 kansainvälistä normia

Ulkoinen vertailuaineisto raportoinnissaTulosten vertailu normiaineistoon mahdollistaa oikeat johtopäätökset

KAUPANALAN

NORMI

KUSTANNUS-

ALAN

NORMI

ELINTARVIKE-

TEOLLISUUDEN

NORMI

LIIKE-ELÄMÄN

ASIANTUNTIJA-

PALVELUIDEN

NORMI

VALTIO-OMISTEISTEN

ORGANISAATIOIDEN

NORMI

KIINTEISTÖ-

SIJOITUSALAN

NORMI

ICT-ALAN

NORMI

RAHOITUS- JA

VAKUUTUSALAN

NORMI

TEKNOLOGIA-

TEOLLISUUDEN

NORMI

ENERGIA-ALAN

NORMI

POHJOISMAIDEN

ELINTARVIKEALAN

NORMI

LENTOKENTTIEN

VERTAILU-

AINEISTO

TYÖTEKIJÄ-NORMI

TOIMIHENKILÖ-NORMI

ASIANTUNTIJA-NORMI

ESIMIESNORMIYLIMMÄNJOHDONNORMI

13

TALOTEKNIIKAN

NORMI

© Corporate Spirit

Page 14: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

14

Page 15: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

15

Page 16: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

16

Miksi?

Page 17: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

17

Page 18: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

18

ESITTELY

TOIMENPITEET

Page 19: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

YHTEENVETO

Miten tästä eteenpäin?

19

Page 20: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

Tulossa: verkkovalmennus

20

• Viestii yhdenmukaisen kehittämisprosessin organisaatiossa

• Soveltuu erinomaisesti niille, joilla ajallisesti tai maantieteellisesti haasteellista koota esim. esimiehet yhteen

Page 21: PeoplePower DEMO 2018 - Corporate Spirit...•Eri kulttuureissa, henkilöstöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti •160 normia •17

Kiitos osallistumisesta!Olethan yhteyksissä, tulemme mielellämme kertomaan asiasta lisää!

Mika TenhunenPeople & Business Development Director

Puh. 0400 943 [email protected]

21