perspektive motivacije

of 20 /20

Author: knjigarna-ff

Post on 29-Mar-2016

283 views

Category:

Documents


25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visokošolski učbenik Perspektive motivacije avtorjev Darje Kobal Grum in Janeka Museka je delo, ki zapolnjuje skoraj dvajsetletno praznino na področju sistematične akademske obravnave in konceptualne razlage psihologije motivacije. Učbenik je sestavljen iz 7 vsebinskih sklopov, od katerih prvi motivacijo najprej opredeli, nato pa nakaže glavne raziskovalne probleme in pojmovanja. Sledijo poglavja o bioloških in bioevolucijskih, psihodinamskih in vedenjskih perspektivah motivacije, ki logično predhodijo fenomenološkim in humanističnim razlagam ter obravnavam motivacije v perspektivi pozitivne psihologije. Nadalje se učbenik poglablja v kognitivne teorije, pri čemer se, po prikazih zgodnjih kognitivnih teorij pomudi pri sodobnih kognitivnih perspektivah motivacije, kot so socialno-kognitivni pristopi, cilji, ideali in vrednote ter sebstvo in samopodoba.

TRANSCRIPT

Page 1: Perspektive motivacije
Page 2: Perspektive motivacije
Page 3: Perspektive motivacije
Page 4: Perspektive motivacije
Page 5: Perspektive motivacije
Page 6: Perspektive motivacije
Page 7: Perspektive motivacije
Page 8: Perspektive motivacije
Page 9: Perspektive motivacije
Page 10: Perspektive motivacije
Page 11: Perspektive motivacije
Page 12: Perspektive motivacije
Page 13: Perspektive motivacije
Page 14: Perspektive motivacije
Page 15: Perspektive motivacije
Page 16: Perspektive motivacije
Page 17: Perspektive motivacije
Page 18: Perspektive motivacije
Page 19: Perspektive motivacije
Page 20: Perspektive motivacije