perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/dbasebun/asset_dbasebun/penerbitan...oleh...

4

Upload: others

Post on 14-Oct-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/dbasebun/asset_dbasebun/Penerbitan...oleh petani untuk membersihkan sisa gulma mencapai Rp 600.000,-/ha. Petani
Page 2: perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/dbasebun/asset_dbasebun/Penerbitan...oleh petani untuk membersihkan sisa gulma mencapai Rp 600.000,-/ha. Petani
Page 3: perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/dbasebun/asset_dbasebun/Penerbitan...oleh petani untuk membersihkan sisa gulma mencapai Rp 600.000,-/ha. Petani
Page 4: perkebunan.litbang.pertanian.go.idperkebunan.litbang.pertanian.go.id/dbasebun/asset_dbasebun/Penerbitan...oleh petani untuk membersihkan sisa gulma mencapai Rp 600.000,-/ha. Petani