peter blom, ahus - legeforeningenlegeforeningen.no/pagefiles/54998/gi-infeksjoner.pdf · kasus 3...

of 80 /80
PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUS Peter Blom, Ahus

Author: trandien

Post on 16-Feb-2018

223 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUSPeter Blom, Ahus

 • Patologiens rolle

  Ikke overvurder patologiens rolle hva angr infeksjoner i GI-traktus.

  Serologi/dyrkning/molekylre metoder er viktigst

  Viktig: god kontakt med kliniker, gode kliniske opplysninger. Kontakt med mikrobiologisk avd.Tilgang til journal.

 • SOFAGUS

  Candida

  Herpes simplex

 • CANDIDAINFEKSJON

  Vanligste infeksjon i sofagus

  Sekundrinfiserer

  ofte ulcera

  oppsttt av andre rsaker.

  GI-traktus

  er hyppigste inngang for disseminert candidiasis. Kan ses som invasiv

  candidiasis

  med innvekst i muskellag og kar.

  C.albicans

  vanligst, men C. tropicalis

  og C. glabrata

  ogs

  aktuell, og gir omtrent samme manifestasjoner.

  Skopifunn: hvitlig belegg

 • Candidiasis

  i sofagus

 • PAS-farge

 • Invasiv

  candidiasis

  hos kritisk syk intensivpas.(ulcus

  ventriculi

  perf.)

 • PAS

 • Invasiv

  candidiasis.PAS-farge

 • HERPESINFEKSJON

  Hele GI-traktus, men desidert hyppigst i sofagus.

  Oftest hos immunsvekkete pas., men ogs

  hos immunkompetente.

  Hos immunsvekkete ofte generalisert infeksjon, kan vre livstruende.

  Hos immunkompetente oftest selvbegrensende.

  Lokale symptomer: dysfagi, brystsmerter, kvalme, oppkast, feber.

  Pvisning: rutinesnitt (kanten av evt. sr), immunhistokjemi, dyrkning, in situ

  hybridisering

 • Herpessofagitt

 • VENTRIKKEL

  Helicobacter

  p.

  viktigst. Se seksjon

  Ventrikkelens patologi

  Andre infeksjoner

  sjelden

  Bakteriell gastritt

  TBC

 • De aller fleste kroniske gastritter er relatert til HP- infeksjon. Typisk er bildet av kronisk aktiv gastritt

  med granulocytter. Ved HP-eradikasjon

  forsvinner granulocyttene

  raskt, mens den kroniske

  betennelsen persisterer lenge.

  HP ogs

  etiologisk faktor i utvikling av Carcinom

  og MALT-lymfomer

 • Tidlig stadium i HP-gastritt

  I denne fase kt G-prod. ved mltider og andre stimuli, gir kt HCL-produksjon. HP vesentlig i canalis.

 • Senere stadium av HP-gastritt

  kende betennelse/atrofi gir tap av G-celler, gir redusert HCL-prod.,HP migrerer proksimalt, gir corpusgastritt/atrofi.

 • Kronisk aktiv gastritt,HP-relatert

 • Modifisert Giemsa

  Immunhistokjemi

  HELICOBACTER PYLORI

 • De vanligste Infeksjoner i tynn-/tykktarm

  Virus

  Bakterier

  E.coliSalmonellaStafylococcer( toksinprod.)CampylobakterVibrioYersiniaTbcWhippleMAC

  Sopp

  CandidaHistoplasmose

  Parasitter

  Protozoer( eks. giardia, microspora, cryptospora)Trematoder ( eks. schistosoma)HelminterCestoder

 • Kasus 6

  B03 03628. Mann 47 r. Massiv diarre

  i 14 dager. Koloskopi uten funn. Snitt fra terminale ileum.

 • Casus

  6

 • D: GIARDIASIS

  G.lamblia

  finnes over hele verden, vanligvis vannbren smitte, men ogs

  ved person-person-kontakt.

  Enkelttilfelle eller epidemier.

  Det vi ser i snitt er trophozoitt-formen. Cysteformen kan overleve i kaldt vann i mnedvis, ogs

  ved vanlige kloringsregimer.

  Symptomer: noen ggr. ingen

  oftest selvbegrensende diarre

  av og til langvarig diarre

  /malabsorpsjon/vekttap

  Pvisning: immunteknikker for G-antigener

  i avfring, pvisn. av cyster i avfring, duodenalaspirat, PCR, biopsi.

  DD: slimkladder fra overflateepitel. Ved betennelsesforandringer/ totteatrofi: cliaki.

  Behandling: metronidazol( Flagyl) effektivt.

 • Diagnoseforslag kasus 6

  Giardiasis

  34

  Parasittr kolitt 1

  Ileitt

  7

  Normal

  1

 • CryptosporidioseSrlig aktuelt hos immunsviktpasienter (srlig HIV-smittete) Feko-

  oral

  smitte. Pvises ved fecesunderskelse, PCR, ELISA-

  teknikker

  og av og til i biopsi.

  kan ogs

  gi diarre

  hos immunkompetente

  .

 • Cryptosporidiose

 • Cryptosporidiosei galleganger

 • WHIPPLES SYKDOM ( Tropheryma

  infeksjon)

  Srdeles sjelden. Hyppigst i mellom-Europa

  og USA. := 8

  Bakteriens naturlige habitat er fortsatt relativt ukjent.

  Pas. som infiseres har antagelig en spesiell defekt i monocytt-

  /makrofagfunksjonen, spesifikk for akkurat denne bakterien.

  Klinikk: arthralgier, etter hvert diarre

  og vekttap. Affiserer tynntarm OG en rekke ekstraintestinale

  regioner.

  Mikro: ansamlinger av vakuoliserte makrofager med PAS-pos. bakteriedeler. Lipogranulomer.

  Diagnose: biopsi, PCR, serologisk test under utvikling.

  Behandling: langvarig AB (trimetoprim-sulfa)

 • PAS-farge

  WHIPPLES SYKDOM

 • MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX

  M. avium

  og M. intracellulare

  kalles kollektivt M.A. Complex

  Bakteriene fins overalt (jord, vann, stv, mat)

  Disseminert MAC ses i praksis bare hos AIDS-pas. (relatert til lavt CD4+ T-lymfocytt-tall)

  Lokalisert pulmonal

  MAC av og til hos immunkompetente.

  Hos AIDS-pas. disseminert sykdom med hyppigst affeksjon av tynntarm ( srlig duodenum)

  Skopi: hvitlige flekker( minner om Whipple)

  Mikro: ansamlinger av ikke-vakuoliserte( i mots. til Whipple) makrofager med store mengder syrefaste staver

 • MAC, Mycobact.avium

  complex

  Ziehl-Nielsen

 • INFEKSIS KOLITTHISTOLOGISKE FUNN

  Ofte minimale forandringer

  Bevart krypte-arkitektur

  kte betennelsesceller i vre del

  av mukosa, ofte granulocytter.

  Kryptitt med destruerte (withered) krypter og krypteabscesser

  Flekkvis inflammasjon.

 • Infeksis kolitt

 • Granulomats

  betennelse

  Crohn

  Yersiniainfeksjon,

  TBC

  Sopp

  Schistosomiasis

  Fremmedlegemereaksjon

  Ambiasis

 • Yersiniose

 • Kasus 3

  B04 07152. Gutt 7 r. Koloskopert

  p

  grunn av angivelig blod per anum. Normale funn ved skopi.

 • Intestinal

  spirochetose

 • PAS

  Warthin-Starry

 • D: Intestinal

  spiroketose

  Demografi: hyppigst hos menn med homoseksuell praksis (m/u immunsvikt). Ogs

  i en mindre prosentdel heteroseksuelle.

  Skyldes overvekst av spiroketer. Geno-/fenotypisk

  distinkte non-

  treponema

  spiroketer.Sanns. tre typer:1. Brachyspira

  alborgi2. Serpulini

  jonessii3. Serpulini

  pilosicoli.

  Klinikk: varierende, fra ingen til diarre, smerter, bldning.

  Skopi: ingen funn

  Diagnose: biopsi

 • Forts. spiroketose

  Behandling??Usikker

  patogenisitet. Det

  krangles

  fortsatt. Flagyl

  fjerner

  bakteriene, men ofte

  ikke

  symptomene. Uklar

  behandlingsindikasjon.

 • Diagnoseforslag kasus 3

  Spiroketose 30

  Parasitt ?/ amber? 2

  Allergisk kolitt 4

  Angiektasi

  1

 • CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKSJON

  C.d

  fins normalt i GI-traktus

  hos 3-5%, men ker dramatisk hos langtidsinstitusjonaliserte, srlig eldre, hyppigere jo lengre opphold, og ved bruk av antibiotica

  i institusjonen.

  C.d

  kan isoleres fra all slags inventar/utstyr i institusjoner.

  Etiologi: c.d

  er Gram pos. anaerob, toxinproduserende

  bacill. Antibioticabruk

  (srlig ampicillin, clindamycin, cephalosporiner) endrer kosystemet i tykktarm med overvekst av c.d.

  Klinikk: fra asymptomatisk

  via lett diarre

  til fulminant( pseudomembrans) kolitt. Ikke-fulminante

  former vanligst.

  Latenstid fra AB-bruk

  til symptomer noen dager -

  flere uker.

 • Forts clostridium

  difficile

  infeksjon.

  Makro : pseudomembrans kolitt-

  grhvite belegg/membraner innimellom intakt, relativt uaffisert slimhinne.

  Mikro: superfisiell

  mukosadestruksjon

  med karakteristiske vulkanaktigemembraner

  ( med fibrin, slim ,granulocytter

  og bakterier)

  Diagnose c.d-

  infeksjon: toxinpvisning

  bestdyrkning (anaerob)

  Ved pseudomembrans kolitt: skopi/biopsi

  DD: iskemisk

  kolitt

 • Pseudomembrans kolitt

 • Kasus1.

  B07 09319. Mann 55 r. Diffuse plager, bl.a. fra GI-traktus. Blod per anum. Ved skopi

  diskrete forandringer i descendens og rectum. Snitt fra rectum.

 • D: Schistosomiasis

  i colonslimhinne (Bilharzia)

 • SCHISTOSOMIASIS

  Skyldes: trematode av genus Schistosoma

  Tre typer ansvarlig for nesten alle humane infeksjoners.hematobium

  ( vesenlig Afrika og midt-sten)s. japonicum

  (vesentlig Kina)s. mansoni

  ( vesentlig Afrika)

  Endemisk i tropisk/subtropiske omrder i nord-Afrika. Asia og sr/mellom-Amerika. Betydelig folkehelseproblem srlig i Afrika

  Alle typer s. har samme cyclus.

 • Schistosomas

  livssykus

 • Forts. schistosomiasis

  Klinikk: fra lette til alvorlige. Fra GI -traktus

  smerter/diarre. Urinblre: plateepitelcarcinom

  Skopi: kron. betennelse med evt. ulcerasjoner og polyppdannelser.

  Mikro: Eggene induserer lokal betennelse med granulomer.

  Diagnostisering : identifikasjon av egg i urin/feces.

  Beh.: Praziquantel

 • Diagnoseforslag kasus 1

  Schistosomiasis

  30

  Parasittr sykdom (tricuriasis/echinococcus/oxuriasis) 4

  Eosinofil

  betennelse 1

  Kollagens

  kolitt 1

 • Kasus 12

  B05 10455. Mann 42 r. Intensivpasient med subaraknoidalbldning

  mai 05. I juni 05 pvist totalkolitt. Ftt diverse antibiotica

  og Flagyl. Ny skopi

  viste svr diffus kolitt med ulcerasjoner. Snitt fra kolonslimhinne.

 • HSP

  Anti-CMV

 • D: Cytomegaloviruskolitt

  Pvist hyt antall CMV-antigener

  ved PCR av plasma.

  Oppfattet som CMV-kolitt hos kritisk syk pasient.

  Behandlet med Cymevene

  i 3 uker( antiviralt

  middel)

  Langsom bedring, komplisert med sepsis og pneumoni, over flere uker. Etter hvert ingen kolittsymptomer. Ny skopi

  ikke utfrt.

  Ingen symptomer senere.

 • CMV-infeksjon i GI-traktus

  Hos immunkompetente selvbegrensende sykdom

  Hos immunsupprimerte/svekkete ofte en alvorlig generalisert infeksjon. Nesten alltid reaktivering av latent infeksjon hos tidligere smittete ( 50-90% av voksen befolkning er seropositive)

  Hele GI-traktus

  kan affiseres, men srlig colon/rectum.

  Alle grader av affeksjon , fra minimal til svr ulcerende

  livstruende kolitt.

  Kan sekundraffisere IBD-pas. ( srlig de med corticoid/immunsuppr.beh.) Gir ofte element av ischemi

  pga trombosering av smkar.

  Mikro:inklusjoner

  intracytoplasmatisk/intranuklert

 • Forts. CMV

  Diagnose:

  Biopsi inklusjoner, srlig i endotel

  og stromaceller, sjeldnere i epitel. Se srlig i evt. srbunn. IMMUNHISTOKJEMI.

  Serologi, PCR, ISH, virusisolasjon/dyrkning

 • CMV-kolitt , op. p

  vital indik. Mann 35 r. Imurel/prednison

  pga autoimmun hepatitt

 • HSEF(rutinefarge)

  Anti-CMV

 • 8680/08 CMV-infeksjon i ventrikkelulcus

  ( HIV-pos)

 • Diagnoseforslag kasus 12

  CMV-

  infeksjon 19

  Ambekolitt 6

  Iskemisk

  kolitt ? 4

  Pseudomembrans kolitt/AB-assosiert

  kolitt 6

  Granulasjonsvev 4

 • Ambekolitt

 • AMBEINFEKSJON

  Fins: hele verden, mest subtropisk/tropisk strk.

  Symptomgivende

  ambeinfeksjon skyldes alltid ENTAMOEBA HISTOLYTICA.

  Feco-oral

  smitte, vann eller matvarer (drlig hygiene)

  E.H fins i to former: trophozoitt

  (som vi ser i biopsi) 12-60

  (med fagocytterte erytrocytter) og cysteform.

  Cysteformen motstr magesyre og klorering, slr seg til i ileockalregionen, omdannes der til invasiv

  trophozoitt.

  Symptomer: fra selvbegrensende diarre

  med minimale forandringer til svr ulcererende

  fulminant

  kolitt

  ant. avh. av faktorer hos vert og/eller parasitt.

  Lokalisert til colon

  vanligst, men kan noen ggr. gi ekstraintestinale

  manifestasjoner (leverambeabscess)

  Pvisning: biopsi, antigentest/pvisn. av cysteform (i avfring)

 • Mann 36, langvarig svr diarre

  etter ferie i India

 • Amber

  DD:Ganglieceller

 • Actinomykose

  i colondivertikulitt

 • MARK

  Nematoder, cestoder

  etc

  sjelden i histopatologisk

  materoiale.

  Tenk p

  muligheten ved lokalisert eosinofili, fibrose, granulomer.

 • .

  PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUSPatologiens rolleSOFAGUSCANDIDAINFEKSJONSlide Number 5 PAS-fargeSlide Number 7Slide Number 8 Invasiv candidiasis.PAS-fargeHERPESINFEKSJON HerpessofagittVENTRIKKELDe aller fleste kroniske gastritter er relatert til HP-infeksjon. Typisk er bildet av kronisk aktiv gastritt med granulocytter. Ved HP-eradikasjon forsvinner granulocyttene raskt, mens den kroniske betennelsen persisterer lenge.HP ogs etiologisk faktor i utvikling av Carcinom og MALT-lymfomerSlide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18 Modifisert Giemsa ImmunhistokjemiSlide Number 20Kasus 6Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24D: GIARDIASISDiagnoseforslag kasus 6 CryptosporidioseSlide Number 28Slide Number 29WHIPPLES SYKDOM ( Tropheryma infeksjon)Slide Number 31MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEXSlide Number 33INFEKSIS KOLITTSlide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Granulomats betennelseSlide Number 39Kasus 3Slide Number 41Slide Number 42 Intestinal spirochetose PASWarthin-StarryD: Intestinal spiroketoseForts. spiroketoseDiagnoseforslag kasus 3CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKSJONForts clostridium difficile infeksjon.Slide Number 50Slide Number 51Kasus1.Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56D: Schistosomiasis i colonslimhinne (Bilharzia)SCHISTOSOMIASISSlide Number 59Forts. schistosomiasisDiagnoseforslag kasus 1Kasus 12Slide Number 63 HSPD: CytomegaloviruskolittCMV-infeksjon i GI-traktusForts. CMVSlide Number 68Slide Number 69 HSEF(rutinefarge)Anti-CMV8680/08 CMV-infeksjon i ventrikkelulcus ( HIV-pos)Diagnoseforslag kasus 12AmbekolittAMBEINFEKSJONMann 36, langvarig svr diarre etter ferie i IndiaSlide Number 76AmberDD:GangliecellerSlide Number 78MARKSlide Number 80