phuong hoang karaoke - mtv list - 2014.08.14

Download Phuong Hoang Karaoke - MTV List - 2014.08.14

Post on 11-Oct-2015

556 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is the Arirang Karaoke MTV List (Vietnamese) updated August 2014 for 3600 HDMI.

TRANSCRIPT

MTV 8-14

M STN BI HTCA S80517855:00 PMLIU ANH TUN80542182280545051,2,3HIN THC80512331000 L DO ANH T RASN CA-QUANG H805421712 Gi8051033123 CHIA I LI VQUANG H805252716 TRNG TRNT NGUYN-T.KHU805474118 VO ITHANH THO80517842-1=0HUYN THOI805304624 Gi 7 NGYH NGC H80520625 ANH EM TRN MT CHIC XE TNGLNG GIA HUY80500015 PHT NA THI RemixYUKI HUY NAM805144250 WAYS TO SAY GOODBYE805000260 NM CUC IMAI TIN DNG805450660 NM CUC IQUANG H805355660 NM CUC I (Remix) THE MEN80517868 VN 6 NGN 400 LN NH EMTIM805474299 PHN TRML HO NAM8053047999 A HNGQUCH T. DU8054507 EM MT MINH HY8053048ABOUT LOVEJUSTA TEE- EMILY8054743C MNG365 DANABAND8050003C MNG CA NHNG GIC MNG NHI8054219AI BIT NGY MAI8053049AI GIU BA H AI KH BA ID.N. THI- P. NHUNG8050004AI KH V AIPHI NHUNG8053557AI KH V AIC DUY8054744AI KH V AILM TRUYN8054940AI KH V AIANH TH8054508AI NH CHNG AIHONG ANH8051787AI NI N NG KHNG KHC T TI8050005AI NI VI EMTHANH TUYN8053558AI RA X HUCM LY8050006AI RI CNG KHCANH QUC8050007I TNHBNG CNG8054941AI V SNG TNGANH KHOA8051034AI V AIKIM TIU LONG8054746ALI OF MEJONH LEGEND8054745ALIBABAINH.K.PHONG8052528ALWAYS BE MY BABYMARIAH CAREY 8050008M PVY OANH8050009M DNG CCH BITAKIRA PHAN8051788M DNG CCH BITAKIRA PHAN8054747M DNG CCH BITMAI S NG8053559M DNG XA CCHLNG.M.HIU8053050M NHC CHO BNLNG B. QUANG8053051N HNDIP LAN ANH8051443N NNCM LY8054220N NN MUN MNG8050010N TNH NH MTTUN HNG8051789N TNH M THNHDUY TN8051790N TNH MONG MANHTRNH LAM_QUNH VY8052529N TNH PHI PHAL HIU 8054748AND IF YOU NEED SOMEBOYBO THY8052285ANGEL'S CRYNEYO8050011ANGLEMAI TIN DNG8050049ANHH QUNH HNG8052543ANHHNG TRM 8050012ANH BA KHAAN TRNG8052530ANH BA KHA (Remix)AN TRNG 8050013ANH BITON NGUYN8051234ANH BITTIM8053052ANH BIT KHNG ANHLU ANH LOAN8050014ANH CN EMKHC VIT8054221ANH CN EM NGHE8054223ANH CN EM NHT TRN I 8054222ANH CN EM NHT TRN I (Remix)8051235ANH CHNG NHT GANPHAN NHT HNG8054749ANH CHP NHN LM NGI N SAUKHALY NGUYN8053560ANH CH DM NH MY CHO EMLM CHN HUY8053561ANH CH L CN MANG KIN HUY8050015ANH CH L HNH BNG CA NGI KHCS LUN8054509ANH CH L HNH BNG CA NGI KHCLM V8054750ANH CHNGUYN.T.DNG8050016ANH CH EMM V HNG - M TM8051791ANH CH EMNG HONG PHC8050914ANH CH EM KHANG DUY8050913ANH CH EM WAIT FOR YOUX BAND8053562ANH CHT THYH2 BAND8054510ANH CHA TH QUNKHANG DUY8055104ANH C BUN KHNGHIN THC8054511ANH C LI GLONH HI8050017ANH C NH G HONG THY LINH8050018ANH C QUN EMVN QUANG LONGCM LY8052531ANH CN M EMM VNH HNG 8050915ANH CN N EMM V HNG8051792ANH C B MC EMJ86878053563ANH CI EM ULM CHN HI8054512ANH HIU TNH EMLM HNG8050019ANH LM SAI IU GTHI TRIU LUN8054751ANH LM SAI IU GCHU GIA KIT8054513ANH QU SAIV DUY KHNH8054514ANH QU VO TMHONG. N. LINH8053053ANH QUN MA THUKHNH H8053564ANH QUN MA THUNH QUNH8054515ANH SAING I V8054942ANH SAIONLY C8055105ANH SAIDANH THUN8051793ANH THCH EM RILNG GIA HUY8052532ANH A TNH QUMAYA 8050916ANH TRNG CH H VCAO THNG8050020ANH TNG YUCHU BIN8051236NH O VNGC TON8053054ANH U NH KHCNGUYN KHI8051035ANH U NGH THI HONG9050001ANH N THM EM M 30LM NHT TIN8051036NH DNG S XA TANNG HONG PHC8051237NH DNG S XA TANKHI MY8053565ANH GHT LM BN EMPHAN.M.QUNH8054516ANH GI NI Y EM NI UNG HUY NG8050021ANH HY NIANH THY8052533ANH HY NININH CAT L.CHAU 8052286ANH HY QUAY V EMTN NH_TUN ANH8053055ANH HY V QU EMT. HNG- M. DUNG8055106ANH HT YU EM RIASA8050022ANH HI HNKHNH PHNG8054752ANH HI HN EM BC I SAO NHHOANG AXN8052287ANH HA YU EMMINH VNG8052534ANH HA YU EMMINH VNG 8050023ANH HNG CAJIMMY NGUYN8050024ANH KHC HAY EM KHCKHC VIT8055107ANH KHC HAY EM KHC (Remix)QUANG H8055108ANH KHC TRC RINGC THY8053056ANH KHNG M HNQUCH T. DANH8050025ANH KHNG CAM LNGNGUYN KHI8051444ANH KHNG CHP NHNC THNH8054517ANH KHNG CN G CHO EML HI8054518ANH KHNG I QUONLY C8054519ANH KHNG BAO DUNGPHM BO NAM8051794ANH KHNG GiTIN COOKIE.....8051795ANH KHNG GiTIN COOKIE.....8050026ANH KHNG HIUQUANG H8051238ANH KHNG HIUQUANG H8054520ANH KHNG LM CV DUY KHNH8053566ANH KHNG MAY MNCHU.K.PHONG8054753ANH KHNG MUN MT EMNGUYN HUY NG8053064ANH KHNG MUN QUAY LIKHANH-LAM8054754ANH KHNG NGTHIN TRNG8051239ANH KHNG NU KOKHC VIT-VI MI8051240ANH KHNG NU KOLM CHN HUY8052536ANH KHNG NU KO RemixLM CHN HUY 8052535ANH KHNG NU KO 2LM CHN HUY 8054755ANH KHNG NU KO 3LM CHN HUY8053567ANH KHNG PHI A TNHBO HNG8053568ANH KHNG PHI HNH PHC CA EMLM CHN HUY8054756ANH KHNG TH QUN EMTHIN TRNG8053569ANH KHNG TH SNG THIU EMTHIN TRNG8054757ANH KHNG TH THA TH MNHNG I V8051796ANH KHNG XNGDUY KHOA8053057ANH KHNG XNG NGC.T.ANH- H.A. V8053570ANH L CHNG NGTHANH HNG8050027ANH L G TRONG TRI TIM EMBNG CNGPHM THANH THO8052288ANH L G TRONG TRI TIM EMBNG CNGPHM THANH THO8050912ANH L NGI ANH YUCHU HIU MINH-CHU BIN8050028ANH L NGI C LILM V8054758ANH MI YU EMNG HUY NG8054759NH MT CA CHALAM TRNG8054760NH MT PHA LLM THI BO8050029NH MT TRIKHNH TRUNG8053571NH MT TRONG MNUKAN TNG ANH8051797NH MT V TNHTNG GIA V8050030ANH MANH KHANG8054761ANH MI CHNH L NGI EM YU (Remix)PHM TRNG8054762ANH MI CHNH L NGI EM YU (Remix)L HI8055109ANH MONG EMDUY MNH8054224ANH MUN8051445ANH MUN NITUN HNG8053058ANH MUN QUAY LIKHC VIT8050031ANH NGHO LM EM ILM CHN HUY8051798ANH NGH V EMDUY KHOA8054521ANH NGUYN CHT V EMH VIT TRUNG8050032ANH NHN RAKHC VIT8052289ANH NHN RAKHC VIT8052537ANH NH EMTUN HNG 8054763ANH NH EM MAI TUN ANH8054522ANH NH EM (Remix)TUN HNG8054764ANH NH EM NHIUNGUYN..V8054765ANH NH EM NHIUNG I V8052290ANH NH MA NG YTHE MEN8051799ANH U SNG ANH CUI SNGTHU HUYN_NG THUT8052291ANH U SNG ANH CUI SNGLAN ANH8054225ANH PHI I8054226ANH PHI I (Remix)8051241ANH PHI LM SAOPHAN NH TNG8054523ANH PHI LM SAOAN TRNG8051446ANH QUN BU VUI TNHQUANG HNG8052538ANH QUN EM GI QU RIL DIU LINH 8051800ANH QUN MNH XA NHAUNGUYN KHI8051242ANH RT YU EMPHM TH ANH8053572ANH RT YU EMMINH VNG8051801ANH SAIHONG HI8050917ANH SAI RICAO THI SN8053059NH SNG NI CUI CON NGLIL KINGHT8050033NH SNG NI NI RNGTHY TRIU8050034NH SAO BNG C NTHIN TRNG A HI8050035NH SAO TNH NHNAN TRNG8050036NH SAO TRONG M MAVNH THUYN KIM8054766ANH SU XCHU K.PHNG8050037ANH S BUNG TAYQUANG VINH8050038ANH S C GNG HNDUY MNH8054943ANH S EM RA I (Remix)CHU.K.PHONG8050039ANH S N BN EMNGUYN V8053573ANH S I EM VHONG.N.ANH8053060ANH S KHNG BUNNAM CNG8054767ANH S KHNG KHCTHNH LU8051802ANH S KHNG NU KOCAO THI SN8055110ANH S L NGI I THEOVN.Q.LONG8052539ANH S MI BN EMCHU K.PHONG 8051803ANH S QUAY VWE BOYS8054768ANH S QUNYANBI8053061ANH S QUN TT CINH KHI ANH8052541ANH S SNG TT HNDU THIN 8052540ANH S SNG TT HN (Remix)DU THIN 8053574ANH S TP QUN (Remix)CHU.K.PHONG8054769ANH S TR VTRNG.T.VINH8050040ANH S VKHNH TRUNG8051804ANH S V SM THIUNKNOWN8050041ANH S VUI .... NU ....TUN HNG8054227ANH S YU NGI Y HN EM8053065ANH SCAO THI SN8054770ANH S MT EM365 DANABAND8051447ANH THY MNH NH EMTNG GIA V8052292ANH THCH I DI MANGUYN TRIU DNG8051243ANH THCH EM NH NGY XAPHM NHT HUY8050042ANH THCH EM NH XACHU KHI PHONG8051448ANH THCH EM NH XACHU KHI PHONG8053575ANH THCH EM NH XA (Remix)CHU.K.PHONG8053062ANH THNG C T A L.A.LOAN-T. SN8051805ANH TIN MNH CHO NHAU MT K....THU THY_LNG BNG QUANG8054944NH TRNGYANBI8052293NH TRNG BIT LYNG KHI8050043NH TRNG BUNCAO THI SN8050044NH TRNG KHUYAQUANG H8051037NH TRNG VVY OANH8054228NH TRNG V 8051806ANH TRI V EMNG KHOA8054771ANH V EM U C LILU CH V8052542ANH VN BITM VNH HNG 8053576ANH VN BIT XUN SN8053577ANH VN CHH.DNG M4U8050045ANH VN CN YUWANBI8054229ANH VN CN YU EM8050046ANH VN I CHAN TRNG8054230ANH VN I EM8053063ANH VN LUN L ANHCHU HIU MINH8050047ANH VN PHI ING CAO THNG8051449ANH XIN LIMINH VNG8053578ANH XIN LI (Remix)MINH VNG8050048ANH XIN LI EMDNG KHANG8051244ANH XIN LI EMCHU VIT CNG8054231ANH XIN LI EM (Remix)8051807ANH YU EMC TUN8052294ANH YU EM LMKHC VIT8054232ANH YU NGI KHC RI8054945O M VNG CAOH OKIO9050002O ANH ST CH NG TTRN THI HA8050050AO C I CHTUN QUNH8054524O DI IVIT MY8052544O GICTUN HNG 8052545O GICUYN TRANG 8050918O HOAQUANG L-NH QUNH8055111O MI C MAUTHANH NGN8053066O MI NGY MAID.N. THI- H. CHU8054525 MNG TNH YEUAN TRNG8050051O TNH NHNNGUYN KHI8054526APPLAUSELADY GAGA8054527ARTPOPLADY GAGA8051450AS LONG AS YOU LOVE ME8052546BA A BN NGHO.P.DNG- L.V -Q.T.DU8051808B M QUNH QUNH8052547B NMNG QUC LINH.mkt8050052BA NM NGHA TNHTHI TRIU LUN8053579B ILU.Q.MINH8052295BA QUANDn ca Quan h8050053BA THNG T TM V HNG8051809B X I B XHI NGUYN8051810B X I B XHI NGUYN8051038B X TI NUMBER ONEKHANG HUY8051451BABY8053067BABY DON'T GOLAM TRNG8052296BC CNG CHNG CHU HNH QUNTP CA QKHU 78051811BC H YU THNGTRNG TN_ANH TH8050054BC H MT TNH YU BAO LAPHM THY LINH8052548BC H SNG MI VI TY NGUYNTRUNG C 8050055BC TRNG TNH I RemixCHU VIT CNG8051452BC TRNG TNH I Remix8054946BACK TO DECEMBERTAYLOR SWIFT8051039BAD ROMANCELADY GALA8050919BAHAMA MAMABONEY M8051812BI CA T PHNG NAMQUANG HO8051813BI CA NG 9 CHIN THNGTP CA8051245BI CA H CH MINHH QUNH HNG8051814BI CA H CH MINHQUANG HO8053068BI CA HY VNGTHU HNG8053580BI CA KHNG QUNM.V.HNG9050003BI CA KHNG QUN8051453BI CA K NIMQUANG LMINH TUYT8051454BI CA MAY O8054772BI CA MIYAHEE AN TRNG9050016BI CA NGI TNH YULOAN CHU8053581BI CA NGI GIO VIN NHN DNLAN ANH8051246BI CA TT CHO EMQUANG L8052549BI CA THNG NHTPHM P.THO 8052550BI CA THNG NHTTRNG TN 8051455BI CA TNH NHM VNH HNG8052551BI CA TRN ISIU BLACK 8052552BI CA TRN NITRNG TN 8053069BI CA TRN NITHU HNG8052297BI CA TRNG SNTRUNG KIN8051040BI HT CHA T TNH THI HONG8054233BI HT CUI8054528BI HT CUI ( The Last Song )YANBI8053070BI HC THNG AUN.H.ANH9050010BI KHNG TN S 15NGUYN HNG9050005BI KHNG TN S 29050004BI KHNG TN S 20CHU TUN9050011BI KHNG TN S 219050012BI KHNG TN S 37KHNH H9050006BI KHNG TN S 4TUN NGC9050007BI KHNG TN S 5PHNG NGHI9050013BI KHNG TN S 50DUY QUANG9050008BI KHNG TN S 6 LAN9050009BI KHNG TN S 79050014BI KHNG TN S 8 LAN9050015BI LUN V MA MATHANH LAM8054947BI TANGO XA RITHANH THO8051815BI THNH CA BUNM VNH HNG8051816BI THNH CA BUNM VNH HNG_M TM8052553BI THNH CA BUNH L THU 8055112BI THNH CA BUNELVIS PHNG8055113BI THNH CA BUN (Remix)LNG GIA HUY8053582BI TH KHNG ON KTTHU PHNG8054948BI TH MU MC TMMIU L8054529BI TNH CA C NMINH THUN8051817BI TNH CA CA EMDON H8050056BI TON TNH YUAKIRA PHAN8051456BN HNG CA CHIM LCAN TRNG8055114BAN MAI MU XANHCM LY8050057BAN MAI THY TINHKHNH PHNG8050058BAN MAI TNH YUM TM8053071BN THNQUC KHNH8050059BN TNH CA