pikaopas verkkokauppiaalle...2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja...

4
Pikaopas Verkkokauppiaalle Ota haltuun vuoden 2017 verkkokauppatrendit! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pikaopas Verkkokauppiaalle...2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja verkkokaupan arvon odotetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä $27 biljoonaan. Riikka

PikaopasVerkkokauppiaalle

Ota haltuun vuoden 2017 verkkokauppatrendit!

Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Page 2: Pikaopas Verkkokauppiaalle...2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja verkkokaupan arvon odotetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä $27 biljoonaan. Riikka

Etenkin verkkokaupassa on tärkeää ymmärtää ja hyö-dyntää käynnissä olevia trendejä, sillä asiakkaiden on helppoa etsiä samat tai vastaavat tuotteet toisaalta, ellei ostoskokemus miellytä. Viime vuosien keskei-sin muutos on ollut verkkokauppojen lisääntyminen sekä päätelaitteiden kirjon kasvaminen. Kilpailu siis kasvaa myös verkossa ja siksi verkkokaupan help-pokäyttöisyys eri laitteilla on avainasemassa. Vuonna 2017 keskitytään asiakasuskollisuuden luomiseen ja verkkokaupan brändin rakentamiseen etenkin mobiililaitteilla. Tervetuloa kurkistamaan vuoden 2017 verkkokauppatrendeihin!

Tervehdys lukijalleInternetin käyttäjiä on maailmanlaajuisesti n. 3,5 miljardia, joista 40 % on tehnyt ostoksia verkon yli. Meillä on siis maailmanlaajuisesti tällä hetkellä noin 1,4 miljardia potentiaalista verkkokauppa- asiakasta ja tämä luku nousee koko ajan. Vuonna 2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja verkkokaupan arvon odotetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä $27 biljoonaan.

Riikka PohjanenAsiantuntija, digitaalinen markkinointi+358 40 195 [email protected]

Page 3: Pikaopas Verkkokauppiaalle...2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja verkkokaupan arvon odotetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä $27 biljoonaan. Riikka

Trendit 2017Verkkokauppojen kilpailun kiristyessä keskeistä on panostaa verkkokaupan löydettävyyteen. Verkkokau-pan löydettävyyteen voi vaikuttaa mm. hakukone-optimoinnilla, verkkomarkkinoinnilla sekä ulkoisia linkityksiä kerryttämällä. Tehokkain tapa markkinoida on esiintyä kanavissa, joissa potentiaaliset asiakkaasi viettävät aikaa.

Tutkimuksen mukaan nk. triggeröidyt eli automaation kautta lähetetyt sähköpostit saavat 70,5 % korkeam-man avausprosentin ja 152 % korkeamman klikkaus-prosentin kuin tavalliset yrityssähköpostit.

Tutkimusten mukaan sisältömarkkinointi maksaa 62 % vähemmän kuin nk. sivuston ulkopuolella tapahtuva markkinointi ja sillä saa kolminkertaiset tulokset suh-teessa asetettuihin panoksiin.

Tutkimusten mukaan peräti 88 % kuluttajista luottaa asiakkaiden antamiin arvosteluihin. Erityisen tehok-kaita ovat arvostelut, joita verkkokauppasi asiakkaat ovat antaneet ostosten teon jälkeen. Kerää siis palau-tetta ja nosta se esille verkkokaupassasi.

Tutkimusten mukaan 76 % kuluttajista aikoi jatkaa kanta-asiakasohjelmissa samaan tapaan vuonna 2017, kun 12 % heistä aikoi olla aktiivisempia ja 12 % passiivisempia. Kanta-asiakasohjelmien tarkoituksena on kasvattaa asiakasuskollisuutta ja luoda näin pitkiä asiakkuuksia. Olemassa olevalle asiakkaalle lisämyynti on uusasiakashankintaa huomattavasti halvempaa ja helpompaa myös verkkokaupan puolella. Asiakkuuk-siin kannattaa siis panostaa!

Mobiilikäyttö kasvaa jatkuvasti. Tutkimusten mukaan voit menettää jopa 70 % sivuston kävijöistä, mikäli verkkokauppasi ei ole mobiiliyhteensopiva (esimerkiksi skaalautuva eli responsiivinen sivusto).

Maksutapahtuma on kriittinen verkkokaupan menesty-misessä, sillä yhä harvempi asiakas maksaa laskulla tilaustaan. Yleisimmät Suomessa käytettävät maksu-operaattorit ovat CheckOut ja PayTrail. Näiden ohella digitaalinen lompakko PayPal on nostanut osuuttaan jatkuvasti. Tärkeintä on tarjota asiakkaalle helppo ja luotettava tapa maksaa.

1

3

6

8

Verkkokaupan löydettävyys

Automatisoidut sähköpostit

Sisältömarkkinointi

Arvostelut

Kanta-asiakas ohjelma

Mobiiliyhteensopivuus

Maksutavat

5

7

2

4 Asiakkaan ostopolun ymmärtäminen ja johtaminen Tilastollisesti välittömien poistumisten osuus on kasva-nut verkkokaupoissa jatkuvasti. Kannattaa siis keskittyä siihen, kuinka potentiaalista asiakasta johdetaan läpi verkkokaupan aina laskeutumissivulta maksun läpi ja kiitossivulle saakka. Paras apuväline asiakkaan polun johtamiseen on Google Analytics tai vastaava analy- tiikkatyökalu.

Page 4: Pikaopas Verkkokauppiaalle...2016 globaalien verkkokauppaostosten arvo ylit-ti $22 biljoonaa ja verkkokaupan arvon odotetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä $27 biljoonaan. Riikka

Luo menestyväverkko-kauppa

Menestyvä verkkokauppa vaatii aktiivista otetta ja jatkuvaa kehittämistä. Jatkuvan kehittämiseen on hyvä tottua alusta alkaen, sillä se luo toimin-nalle jatkuvuutta, parantaa kannattavuutta ja lisää myyntiä tasaisesti. Toimenpiteiden mittaamisen ja asteittaisen kehittämisen avulla tehdään oikeita asioita pikkuhiljaa, mikä tuottaa parhaan hyödyn mahdollisimman pienin panostuksin.

Kilpailu kasvaa myös verkkokaupan puolella kovaa tahtia ja menestyäkseen siihen on kyettävä vas-taamaan.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat vinkit sähköpostiisi osoitteessawww.verkkoasema.fi

Tutustu blogauksiimme: www.verkkoasema.fi

Verkkoasema Oy: Parikymppinen digi- ja ohjelmistotalo. Lue lisää: www.verkkoasema.fi

© Verkkoasema Oy Torikatu 26, 90100 Oulu

tel. 020 735 0299 [email protected]

Ystävällisin terveisin,

Riikka [email protected]. +358 40195 8650

ometria.comsearchenginejournal.comcampaignmonitor.commedia-atom.comcolloquyshopify.comnactafystatistaepsilon email institutebrightlocaldoepud.co.ukcmo.com

Lähteet