poduzetnički management upravljanje rizicima anđela Šutija

of 39 /39
1 www.mirakul.hr prvi besplatni poslovni časopis - slavonija i baranja broj 65, godina X, rujan 2015. issn: 1848-2937 tema broja Poduzetnički management posebni prilozi intervju Anđela Šutija Upravljanje rizicima Energija i zaštita okoliša Mobilne aplikacije Poslovna edukacija

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1www.mirakul.hr

prvi besplatni poslovni časopis - slavonija i baranja broj 65, godina X, rujan 2015.

issn

: 184

8-29

37

tema brojaPoduzetnički management

posebni prilozi

intervjuAnđela Šutija

Upravljanje rizicimaEnergija i zaštita okolišaMobilne aplikacijePoslovna edukacija

Page 2: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

32 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Sadržaj

11 tema broja: Poduzetnički management

Poduzetnik 2.0.: spreman na rizik i eksperimentiranje, vješt u upravljanju stresom i vremenom, motivira i vodi. Ako je inovativnost primarna u poduzetništvu, prodaja je zasigurno na visokom drugom mjestu. Poduzetnici mo-raju biti vrhunski prodavači i kreiranjem poduzetničkog pothvata moraju anticipirati željeni branding.

35 Energija i zaštita okoliša

60 Poslovna edukacija

32 Upravljanje rizicima

47 Mobilne aplikacije

Uvodnik

BIZ vijesti

Intervju mjeseca Anđela Šutija, direktorica tvrtke Aon Hrvatska

Financijski proizvodi za poduzetnike Banke sve češće nude financiranje u skladu s individualnim potrebama poduzetnika

Vodič za inozemna ulaganja i suradnju Alžir

Tržište kapitala Visoka volatilnost u posljednjem tromjesečju na tržištu državnih obveznica

Telekomunikacije Telekomunikacijsko tržište mijenja se brže nego ikad

Tisak i dizajn Pratiti trendove u tisku i dizajnu znači biti konkurentan na tržištu

Poslovna edukacijaNovi smjerovi u razvoju poslovne edukacije

Automobili Uz gospodarski oporavak očekuje se i rast tržišta automobila

Poslovni kalendar

Page 3: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

54 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Uvodnik

Pokretanje i razvijanje poduzetničkog pothvata zahtijeva nevjerojatan broj vještina i sve širi raspon znanja poduzet-nika. Osim standardnih znanja u vezi prodaje, marketinga, financija, prava, logistike i ostalih elementarnih poslovnih aktivnosti, poduzetnik mora biti komunikativan, emocio-nalno inteligentan, informatički pismen, te izvrsno pozna-vati tehnologiju i poslovne procese u djelatnosti kojom se bavi. Također, mora biti i vrlo kreativan kako bi stvorio održiv poslovni model i istaknuo se među konkurencijom. Međutim, kreativnost poduzetnika ogleda se i u nošenju s raznoraznim izazovima u poslovanju, neočekivanim pre-prekama i problemima, kada se stvari ne odvijaju prema planiranom i kada je potrebno donositi brze i učinkovite odluke. Sve ovo vrijedi za apsolutno svakog poduzet-nika, i početnika i onog koji posluje deset i više godina, i za malu i za veliku tvrtku. Kada svemu ovome dodate poslovanje u strahovito nestabilnim gospodarskim uvje-tima, s nestabilnim zakonima i poslovnim pravilima, ja-sno je da u poduzetništvu opstaju samo posebno vješti, odnosno da je uspješno poduzetništvo zapravo - umjet-nost. Naravno, u ovakvim okolnostima teško je dodatno angažirati kreativne kapacitete i postati umjetnik na način kako se to očekuje u današnjem globalnom svijetu, stva-ranjem potpuno novih poslovnih modela, kreiranjem novih tehnologija ili usavršavanjem postojećih proizvo-da i usluga na svjetskoj razini na jednu sasvim novu, do sada neviđenu razinu. Vjerojatno nećemo nikada saznati odgovor na pitanje bi li osnivači Apple-a, Google-a, Tesle, Ubera i ostali vrhunski kreativci uspjeli ostvariti takve

Impressum: Glavni urednik mr.sc. Krešimir Šimac

Izvršni urednik Ante Vekić

Suradnici Mihaela Bajkovac Ćurić, Marija Birtić, Marijana Bošnjak, mr.sc. Ivica Crnković, Gordana Ćorić, Nataša Drvenkar,

mr.sc. Sunčana Dundović, mr.sc. Jasmina Fijačko, Vedrana Glojnarić, Simona Goldstein, Bruno Jurić, Gorden Knezović, mr.sc.

Siniša Košutić, Igor Kovačević, Danijela Kuna, Ana Lučin, Boris Lukić, mr.sc. Danka Marinković, Tomislav Marjanović, Da-

niela Maršalek, mr.sc. Elvira Mlivić Budeš, Antonio Pejak, Dubravka Pekanov Starčević, Marija Slijepčević, Ivana Sučić, Dario

Šafarić, Lovorka Šimić-Bošnjak, dr.sc. Helena Štimac, Marko Štimac, mr.sc. Vedrana Tomašević, Ivan Turk, Sanja Vujnovac,

mr.sc. Anita Zelić

Kolumnisti dr.med.spec. Dragan Terzić, prof.dr.sc. Mane Medić, prof.dr.sc. Slavica Singer, dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Redaktorica-lektorica Aleksandra Zrinušić

Grafička priprema MIT dizajn studio, Županijska 25, Osijek, www.mit.hr

Grafička urednica Jasna Delač

Zamjenica grafičke urednice Darija Lalić

Fotografi Jelena Rašić, Srđan Vuković, Renato Ćorić

Izdavač Mirakul d.o.o., Vukovarska 88, Osijek, tel: 031/210-198, fax: 031/251-005, www.mirakul.hr

Direktorica Bojana Šimac

Marketing i prodaja Andrej Crnčec, marketing¥mirakul.hr

Distribucija Hrvatska pošta d.d., Kardinala Alojzija Stepinca 17, Osijek, www.posta.hr

Tisak ARCA d.o.o., Alojzija Stepinca 11, Nova Gradiška, www.arca.hr

Naklada 12.000 (6.000 Središnja Hrvatska, 3.000 Primorska Hrvatska, 3.000 Slavonija i Baranja)

fenomenalne uspjehe da su rođeni i odrasli u Hrvatskoj. Nesumnjivo je da bi bili natprosječno uspješni, ali gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da se ne bi ni približili razi-nama na kojima su sada. I upravo zbog toga moramo odati posebno priznanje svim uspješnim hrvatskim poduzetni-cima, a posebice onima koji su uspjeli dodatno iskočiti i ostvariti uspjehe i na globalnoj razini.

Zbog svega navedenog, kroz našu Temu broja vezanu uz poduzetničko upravljanje, pokušali smo dati odgovore na najčešća pitanja i nedoumice, odnosno istaknuti sve važne vještine, znanja i vrline koje poduzetnici moraju imati kako bi uspješno razvijali svoje tvrtke. Nedostaje je-dino umjetnički dio, koji je možda i ključna nadogradnja na ove osnovne poduzetničke vrline, i vjerujem da ćemo i taj aspekt poduzetništva uskoro obraditi. Iako će neki-ma zazvučati čudno, upravo je umjetnost ono što često razdvaja uspješne od mega uspješnih poduzetnika: nakon što su nedavno u Americi vlasti planirale smanjiti izda-vanja za umjetničke fakultete te povećati za tehnološke znanosti, brojni su se stručnjaci pobunili i naveli niz primjera globalno najuspješnijih poduzetnika koji su došli upravo s umjetničkih studija. Nadam se da će uskoro i naši poduzetnici svoje umjetničke, odnosno kreativne vještine moći brusiti na razvoju svojih usluga i novih proizvoda, umjesto na svladavanju šume novih propisa i birokratskih zapreka.

Poduzetnici umjetnici

MODUL 1 (1. i 2. listopada 2015.)EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohezijski fond te programi zajednice • uvod u politike i proračun EU• kohezijska politika: povijesni razvoj, svrha, odred-

nice, ciljevi i zadatci kohezijske politike, značaj kohezijske politike za Republiku Hrvatsku

• Europa 2020 – inicijative i ciljevi strategije Europa 2020• Strukturni fondovi (Europski fond za regionalni

razvoj, Europski socijalni fond), Europski poljopri-vredni fond, Kohezijski fond – koji su ciljevi i koji programi u fondovima, tko su prihvatljivi prijavite-lji, kako Hrvatska planira koristiti ove fondove

• programi zajednice i drugi specifi čni programi (Horizon 2020, Cosme, Progress…) – programi za razdoblje 2014.-2020. već su počeli s objavljiva-njem natječaja koji su sve više okrenuti poduzet-ništvu i inovativnim idejama

• prezentacija provedenog projekta – iskustva i greš-ke koje smo radili pri pripremi i provedbi projekta iz programa razvoja poduzetničke infrastrukture

Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

MODUL 2 (29. i 30. listopada 2015.)Upravljanje projektnim ciklusom – priprema EU projekata za prijavu na natječaje • pregled do sada objavljenih natječaja iz

strukturnih fondova • poslovna infrastruktura, povećanje

konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, istraživanje i razvoj

• upravljanje projektnim ciklusom (analiza dionika, problema, ciljeva i strategije) – rad na praktičnim projektima prema prijedlozima polaznika

• priprema projektne dokumentacije• uvod u studiju izvodljivosti i analizu troškova i

koristi• priprema proračuna projekta i čišćenje proračuna

prije potpisivanja ugovora

Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

MODUL 3 (26. i 27. studenoga 2015.)Evaluacija i provedba EU projekta • principi i način ocjene projekata• tablice za ocjenjivanje projekata• planiranje nabave sukladno PRAG-u, natječajni

postupci i procedure• metodologija provođenja projekata • fi nancijska provedba projekta i fi nancijsko

upravljanje projektom

Cijena modula: 2.490,00 kn + PDV

IZBORNI MODULISvi polaznici specijalističkog programa ‘Voditelj projekata za EU fondove’ ostvaruju popust od 10% za seminare ‘Izrada investicijske studije/studije izvedivosti’ i ‘Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)’.

Kotizacija:Cijena kompletnog programa iznosi 6.500,00 kn + PDV. Promotivna cijena za rane uplate iznosi 5.900,00 kn + PDV.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.300,00 kn + PDVZa prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Prijave i kontakt:Mirakul Edukacijski centartel: +385 31 629 616mob: +385 91 333 77 95e-mail: [email protected]

Voditelj programa i predavači:Jean-Pierre MaričićDanijela Bogdan, mr. europske politike, Olivera Del Cont, mr.sc. Jelena Festini

Program se sastoji od 3 modula ukupnog trajanja 60 nastavnih sati. Trajanje svakog modula je 20 nastavnih sati.

Voditelj projekataza EU fondove

organizira specijalistički modularan program

Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, Zagreb1. listopada - 27. studenoga 2015.

Medijski pokrovitelji:

Page 4: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

76 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

BIZ vijesti BIZ vijesti

U svom 26. izdanju, koje se održalo od 17. do 26. srpnja, Umag je iznova bio središte jednog od najznačajnijih društvenih događaja u Hrvatskoj, koji privlači ne samo sportsku, nego i političku, gospodarsku i show business elitu. Turnir i popratna turistička, gastronomska i zabavna događanja privlače više od 80.000 gostiju.U najkraćem finalu u povijesti ATP turnira u Umagu, Au-strijanac Dominic Thiem svladao je Portugalca Joaoa Sou-su rezultatom 6:4, 6:1 i tako postao pobjednik 26. Konzum Croatia Opena. Meč je trajao samo sat i jednu minutu, mi-nutu kraće od finala 2013. godine, kada je Tommy Robre-do pobijedio Fabija Fogninija za 62 minute. Prema riječima Gorana Ivaniševića, pobjednik 26. Konzum Croatia Opena Dominic Thiem bit će velika “faca” u svijetu tenisa, a ima

samo 21 godinu. Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković došao je pogledati finale turnira za koji je uvijek govorio da ima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Uoči meča Đoković se nakratko susreo i s pokroviteljicom turnira, predsjedni-com Kolindom Grabar Kitarović

Otvorene prijave za sudjelovanje na izložbi 11. BUDI UZOR®/40. INOVA®

BUDI UZOR®/INOVA® međunarodna je izložba inovaci-ja, prototipova i poslovnih planova namijenjena inovato-rima i nositeljima poslovnih ideja koji žele ispitati tržišnu vrijednost svoje inovacije i započeti poslovanje. U sklopu izložbe, svi sudionici, ali i posjetitelji, mogu pronaći ključne informacije u vezi svoga poslovanja, pronaći potencijal-nog partnera, kupca, dobavljača ili djelatnika i na taj način unaprijediti svoje poslovanje te, u konačnici, povećati svoju konkurentnost i probiti se na domaće, ali i europsko tržište. Izložba se ove godine održava u Karlovcu, gradu s dugogodišnjom inovatorskom tradicijom.

Datum održavanja izložbe je od 5. do 7. studenoga, a glavni organizatori su Hrvatski savez inovatora, Tera Tehnopolis d.o.o. i Hrvatska udruga inovatora poduzetnika. Svi potenci-jalni sudionici ovogodišnje izložbe BUDI UZOR®/INOVA® mogu se javiti na broj telefona 031/251-000 ili e-mailom na [email protected]. Prijave su otvorene do 23.10.2015.

Kulendayz 2015: Tehnologija i inovacije u slavonsko-baranjskom kraju

Regionalna informatička konferencija KulenDayz održana je od 4. do 9. rujna na osječkom Pampasu.Suradnja MSCommunitya, BIOS-a, Osijek Software Cityja, PMI Hrvatske i Microsoft Inovacijskog centra postala je podloga za komunikaciju i razmjenu ideja među informatičarima iz regije i šire. Više od 500 posjetitelja uživalo je u odličnoj atmosferi slavonsko-baranjskog kraja.Neobičan naziv ove konferencije unosi otkačeni ton gdje je networking na prvom mjestu, no kvali-tetnog sadržaja ne nedostaje, jer predavači dolaze iz uspješnih IT tvrtaka. Njihova iskustva s novim tehnologijama, ideje i savjeti čine Kulendayze pri-mamljivim velikom broju posjetitelja, a opuštenost predavača i mnogi dodatni sadržaji čine ovu konfe-renciju drugačiju od drugih.

Održan 2. Farm Show

Posljednji vikend u kolovozu na čepinskom je aerodro-mu, u organizaciji Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, održan 2. Sajam poljoprivredne mehani-zacije, Farm Show, u Osijeku. Jedini takav sajam poljo-privredne mehanizacije u Hrvatskoj i ove je godine okupio sve koji poljoprivredu drže svojom profesijom, od izlagača do poljoprivrednika, ali i mnogobrojnih zainteresiranih posjetitelja. Velikom interesu za ovaj jedinstveni sajam u regiji, ali i šire, svjedoči brojka od ukupno 5.000 posjetitelja. Farm Show je kao svojevrsna poljoprivredna izložba poznatih svjetskih brandova u mehanizaci-ji, proizvodnji sjemena i zaštiti bilja okupio ukupno 40 izlagača. Osim u pogledu na izložene raznovrsne strojeve posjetitelji su mogli uživati u hrvatskoj pre-

mijeri novih traktora i priključaka. Naime, na licu mjesta prezentirani su strojevi u radu, a u usporedbi s prošlom godinom sjemenske kuće su ove godine, osim izložbenih prostora, imale i pokusna polja.

13. Vinkovački sajam gospodarstva i poduzetništva

Predsjednik HGK Luka Burilović, kao osobni izasla-nik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, 11. rujna svečano je otvorio 13. Vinkovački sajam gospodarstva i poduzetništva.Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva, koji se već trinaest godina organizira u sklopu ma-nifestacije tradicijske kulture Vinkovačke jeseni, predstavlja jednu od najznačajnijih gospodarskih manifestacija na prostorima Vukovarske-srijemske županije. Predsjednik HGK istaknuo je i kako je sa-jam, kao i akcije HGK Kupujmo hrvatsko, organiziran u cilju afirmacije domaćega gospodarstva i promo-cije domaćih proizvoda te pokušava skrenuti pažnju svih građana i ukupne javnosti na kvalitetu domaćih proizvoda, što je posebno važno u ovo vrijeme teške ekonomske situacije. Izvor: HGK

U prvih šest mjeseci HBOR odobrio 50% više sredstava za kreditiranja EU projekata

HBOR je tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine kroz kreditiranje, osiguranje izvoznih potraživanja i izda-vanje činidbenih garancija podržao hrvatske gospo-darstvenike s gotovo 5 milijardi kuna. Povećanje kre-ditne aktivnosti zabilježeno je u svim segmentima, a najaktivniji korisnici HBOR-ovih kredita bili su mali i srednji poduzetnici. HBOR je u prvih šest mjeseci ove godine podržao hrvatske izvoznike s ukupno 3,8 mili-jardi kuna, i to kroz kreditiranje, osiguranje i izdavanje izvoznih činidbenih garancija.Za kreditiranja EU projekata HBOR je tijekom prvih šest mjeseci odobrio 50% više sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tako je u prvih šest mje-seci 2015. godine za ovu namjenu HBOR odobrio 311 milijuna kuna sredstava za sufinanciranje 71 projekta kandidata za sredstava EU fondova, što predstavlja znatno povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je odobreno 49 kredita u iznosu 213,3 mi-lijuna kuna.

26. Konzum Croatia Open Umag - najugledniji teniski turnir u Hrvatskoj i regiji

Page 5: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

98 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Intervju mjeseca

Svaka polica je dobra polica, sve dok se ne dogodi štetaGlavna razlika između pristupa osiguranju u razvijenim tržištima i tržištima u razvoju odnosi se na transfer rizika. Potrebno je razmisliti o odgovarajućem transferu rizika, odnosno osiguranju, ukoliko nešto može ugroziti poslovanje društva na način da dođe u pitanje poslovanje i ispunjavanje postavljenih ciljeva.

Razgovarala: Aleksandra Zrinušić

Intervju mjeseca

Tvrtka Aon na hrvatskom je tržištu prisutna od 2000. go-dine te je prvo društvo registrirano za poslove posredo-vanja u osiguranju. Od samog osnutka, Aon u Hrvatskoj vodi Anđela Šutija, s kojom smo razgovarali o poslova-nju na hrvatskom tržištu, uslugama koje nude, svjetskim trendovima te aktualnostima vezanim uz stabilnost osigu-rateljnog i financijskog tržišta.

Politički rizici u Hrvatskoj prije

svega se odnose na unutarnju politiku od neplaćanja, tj. dugih

rokova naplate pa nadalje.

Kako je tekao Vaš profesionalni put do dolaska na čelnu poziciju u Aonu 2000. godine?Imam dvadeset i jednu godinu iskustva u osigurateljnoj industriji, od čega petnaest godina vodim ured Aona u Hr-vatskoj. Aon je vodeći svjetski pružatelj usluga upravlja-nja rizicima te posredovanja u osiguranju i reosiguranju i tržišni lider u mnogim zemljama svijeta, pa tako i u Hr-vatskoj. U petnaest godina rada u Aonu upoznala sam se sa svim segmentima brokerskog poslovanja te sam svjedo-čila razvoju ove djelatnosti od njenih samih početaka, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Prije dolaska u Aon, radila sam na mjestu predsjednice uprave Libertas osiguranja, koje je kasnije kupio talijanski Generali, a prije toga kao izvršni asistent u sektoru životnih osiguranja u osiguravajućem društvu Helios. Vrlo kratko radila sam u Ledu kao voditelj prodaje u ugostiteljstvu, ali sam se ipak vratila u financij-sku industriju, a sladoled je ostao samo najdraži desert.

Koja je od djelatnosti Aona najviše zastupljena na hrvat-skom tržištu, što čini najveći dio vašeg poslovanja? U Hrvatskoj se najviše bavimo posredovanjem u osigura-nju, te smo se u proteklih petnaest godina najviše posvetili razvoju posredovanja kao usluge i povećanju broja klije-nata. Što se tiče naših aktivnosti po pitanju savjetovanja u ljudskim potencijalima i posredovanja u reosiguranju, iste su manje zastupljene zbog različitih razloga. Kasnije smo počeli s tim djelatnostima, a i hrvatsko tržište je relativ-no malo, pa je upitno koliko prednosti i sinergije možemo ostvariti za naše klijente, ukoliko se radi isključivo o druš-tvima koja posluju u Hrvatskoj.

Aon je ove godine objavio priručnik za pripremu i proved-bu natječaja za odabir posrednika u osiguranju. Koliko će ovaj priručnik imati utjecaja na društveno odgovorno te transparentno poslovanje u Hrvatskoj?Mi smo objavili priručnik ponukani zbivanjima oko izbora posrednika za osiguranje koji su, prije svega, imali negativan predznak. Željeli smo, kao vodeći bro-ker u Hrvatskoj i svijetu, pojasniti što je uloga brokera, koje sve poslove može i treba odraditi te kako se može naplatiti. Hoće li imati utjecaja, nismo sigurni, jer za sada nemamo povratne informacije. U svakom slučaju, nadamo se da će pomoći svim sudionicima na tržištu - kako sadašnjim, tako i budućim klijentima, ali i osi-

gurateljima što i kako mogu očekivati, tražiti i dobiti od posrednika za osiguranje.

U kojoj mjeri državne tvrtke i institucije u Hrvatskoj pro-vode javni natječaj za brokera u osiguranju?Vrlo je nezahvalno komentirati ovaj dio, jer smo mi su-djelovali u samo jednom javnom natječaju za brokere te-meljem poziva. U pravilu, prema informacijama koje su dostupne, brokeri za osiguranje najčešće se biraju kroz pozivne natječaje. Mi kao Aon nismo bili pozvani da se na iste javimo, te stoga ne znamo koji se kriteriji primjenjuju prilikom odabira brokera za pozivni natječaj. U najvećem broju slučajeva, brokeri su izabrani bez javnog natječaja za izbor brokera. Nakon objave u oglasniku javne nabave, informacija o izabranom brokeru je transparentna. Pitanje zašto je obveznik javne nabave izabrao za brokera u osi-guranju društvo koje se tek registriralo, te tako ne može imati reference i iskustvo koje ga kvalificira za pružanje usluge, ostaje otvoreno. Ono što svakako zabrinjava je praksa da se sada uvode kri-teriji za izbor brokera, a najviše bodova donosi iskustvo u javnoj nabavi osiguranja, čime se diskvalificira velik broj posrednika koji se istim poslovima nije bavio upravo zbog netransparentnog pristupa i strogih compliance pravila koja u Hrvatskoj još uvijek nisu zaživjela. Iako provođenje natječaja nije obveza, jer nema direktnog plaćanja društva brokeru, svakako pridonosi razvoju korporativnog uprav-ljanja i društveno odgovornog poslovanja.

Što se promijenilo ulaskom Hrvatske u EU, vezano uz ula-zak globalnih osiguravatelja na hrvatsko tržište?Hrvatska je malo tržište, tako da se s ulaskom u EU nije puno toga promijenilo. Dio klijenata i osiguratelja iskori-stio je prednosti tzv. FOS-a (Freedom of Service), odnosno direktnog plasiranja osiguranja iz zemalja članica. Među-tim, kako to vrlo često biva, postoje pozitivne i negativne strane ugovaranja osiguranja po FOS-u. U slučaju nastan-ka štete javlja se povećana administracija, tako da poten-cijalne uštede ostvarene prilikom plasmana police s nižom premijom mogu se ili smanjiti ili donijeti veći trošak od uštede kroz prijevode, telefonske pozive i slično.

Koje su dužnosti posrednika u osiguranju i reosiguranju prema klijentu?Ukratko, dužnost posrednika je preuzeti sve aktivnosti vezane uz osiguranje, osim donošenja odluke o izboru osiguratelja i programa osiguranja, koju uvijek donosi kli-jent temeljem analize i preporuke ili po svom vlastitom odabiru. To uključuje, kako slijedi: identifikaciju rizika kojima su tvrtke izložene u svom poslovanju, reviziju po-stojećih polica osiguranja te usklađivanje istih sa stvar-nim potrebama klijenata, prikupljanje i analizu ponuda te izradu prijedloga za odabir najpovoljnijeg osiguratelja, administraciju svih polica osiguranja te posebno stručnu pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja. Ne kaže se bez razloga da je svaka polica dobra polica, sve dok se ne dogodi šteta.

Koliko politički rizici utječu na stabilnost osigurateljnog i financijskog tržišta? Ako govorimo o hrvatskom tržištu, onda ne možemo reći da je utjecaj velik, barem ne za sada. U proteklih petnaest godina tržište osiguranja u Hrvatskoj u pravilu nije sli-jedilo zbivanja svjetskog tržišta osiguranja. Čak smo se susreli sa situacijom nakon napada 11. rujna, u kojoj je premija osiguranja globalnim klijentima porasla višestru-ko, dok su u Hrvatskoj iste padale.

Što su najveći potencijalni rizici?Politički rizici u Hrvatskoj prije svega se odnose na unu-tarnju politiku od neplaćanja, tj. dugih rokova naplate pa nadalje. Među zemljama u Jugoistočnoj Europi, Hrvatska i dalje ima oznaku nestabilnosti bankarskog sustava. Bosna i Hercegovina te Srbija označene su kao zemlje srednje visokog rizika uz, među ostalim, rizike od mogućeg nepla-ćanja države, miješanja politike, korupcije i nestabilnosti bankarskog sustava, dok su Crna Gora i Makedonija ozna-čene kao zemlje srednjeg rizika, pri čemu treba istaknuti rizik od mogućeg političkog nasilja u Makedoniji.

Prema nedavnom istraživanju tvrtke Aon Risk Solutions, cyber rizici prvi su put uvršteni na listu deset najvećih globalnih prijetnji kompanijama. Što donosi budućnost, u kojoj je mjeri utemeljena opasnost od cyber rizika?U 2014. godini oko tisuću web poslužitelja u Hrvatskoj bilo je na neki način kompromitirano. Broj cyber incide-nata stalno se povećava, a ako uspoređujemo s 2013. godi-nom, to je porast od čak 20 posto. Cyber napadi i s njima povezani rizici definitivno postaju sve veća prijetnja kom-panijama, a potencijalna šteta koje kompanije mogu trpjeti uslijed cyber napada je golema. U prilog tome ide i nova regulativa EU na kojoj se radi, a po kojoj će tvrtke koje do-žive cyber napad biti u obavezi o tome obavijestiti sve one čiji su podatci možda kompromitirani, što će predstavljati velik trošak. Osiguratelji su stoga ponudili te stalno razvi-jaju police osiguranja cyber rizika koje mogu pokriti širok raspon troškova i gubitaka povezanih sa cyber krimina-lom, uključujući 'krpanje rupa' u računalnim mrežama, obavještavanje korisnika, troškove sudskih tužbi, kao i PR kampanje.

Koliki je značaj dobro osmišljenog programa osiguranja za potrebe kvalitetnog upravljanja rizicima u realnim poslov-nim procesima?Ja bih na ovo pitanje odgovorila da sve ovisi o tome želi li uprava društva mirno spavati ili ne. Glavna razlika izme-đu pristupa osiguranju u razvijenim tržištima i tržištima u razvoju odnosi se na transfer rizika. Potrebno je razmisliti o odgovarajućem transferu rizika, odnosno osiguranju, ukoliko nešto može ugroziti poslovanje društva na način da dođe u pitanje poslovanje i ispunjavanje postavljenih ciljeva. Kod nas se vrlo često, kako mi kažemo, osiguravaju 'kvake na vratima', a prekid rada uslijed požara nije pre-poznat kao opasnost za društvo ili jest, no to je jako skupo osiguranje s previsokim premijama.

Broj cyber incidenata stalno se povećava, a ako uspoređujemo s 2013. godinom, vidljiv je porast od čak 20 posto.

Anđela Šutija, direktorica tvrtke Aon d.o.o. Hrvatska

Page 6: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1110 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Intervju mjeseca

ženjem, osposobljavanjem, motiviranjem i nagrađivanjem zaposlenika na načine koji se uklapaju u njihove financijske i poslovne ciljeve. Aon Hewitt najpoznatiji je po ispitivanju angažiranosti i posebnoj metodologiji koju koristi, a koja je prepoznata u cijelom svijetu. Želja nam je ovaj svijet učiniti boljim mjestom za rad, za naše klijente i njihove zaposlenike.

Svi naglašavaju važnost upravljanjem ljudskim potencijali-ma, no koliko se u današnje vrijeme doista cijeni angažira-nost i lojalnost zaposlenika?To ovisi od društva do društva, od direktora do direktora. Vjerujem da nova milenijska generacija donosi još jedan novi moment u kompleksnoj slici upravljanja ljudskim po-tencijalima. Osobno vjerujem da se angažiran djelatnik uvi-jek prepozna, a znanstveno je dokazano kako unapređenje angažiranosti od 5% povećava prihod od prodaje za 3%. Našem društvu generalno su potrebni angažirani ljudi u svim segmentima, jer jedino tako možemo pridonijeti cje-lokupnom boljitku. Slučajno sam imala prilike sudjelovati u projektu opremanja informatičke učionice u osnovnoj školi svoga sina, i još jedanput sam se uvjerila koliko je ljude teško motivirati, pa makar se radilo o njihovoj djeci.

Na koji način dolazite do novih kupaca i poslovnih partnera? Aon ima 69.000 djelatnika u 120 zemalja svijeta te dio naših klijenata naravno dolazi iz Aonove mreže. Nažalost, kako smo mi mala zemlja i malo tržište, veliki broj Aonovih glo-balnih klijenata u Hrvatskoj nije prisutan ili ima manje ope-racije. Do lokalnih klijenata dolazimo kroz različite kampa-nje i ono što je u Hrvatskoj najvažnije, osobnim kontaktom. U razgovoru s kolegama iz inozemstva možemo napomenuti da je i to razlika u odnosu na razvijena tržišta - tamo osobni kontakti mogu pomoći u tzv. otvaranju vrata, ali bez struč-nih referenci, znanja i iskustva posao se vrlo teško može do-biti, što je još uvijek vrlo čest slučaj kod nas.

Što biste izdvojili kao najveće prednosti Aona za hrvatsko tržište?Najveća je prednost spoj lokalnog iskustva i globalnog know how-a, koji nam pomaže na način da razumijemo očekivanja stranih vlasnika koji dođu poslovati u Hrvatsku, a s druge strane možemo pomoći lokalnim društvima u boljoj primje-ni poslovnih praksi iz inozemstva.

Kako vidite budućnost tvrtke Aon na europskom (i hrvat-skom) tržištu?U zemljama članicama EU, Aon je u većini zemalja najveći ili među tri najveća pružatelja usluga posredovanja u osi-guranju i reosiguranju, tako da se daljnjim ulaganjima u tehnologiju upravljanja podatcima, tzv. GRIP platformom, pružaju nebrojene mogućnosti za rast i ekspanziju, odnosno jačanja postojećih pozicija i tržišnog udjela. U Hrvatskoj je malo teže prognozirati, jer rast brokerskog kanala u posljed-njim godinama stagnira, pogotovo ako bismo izbacili javne nabave. Sigurna sam da ćemo kao tržište prepoznati zapadne trendove i prednosti koje pruža suradnja s brokerima, samo nisam sigurna u kojem vremenskom razdoblju.

Najbolji primjer za to je požar na Bjelolasici - da je bilo ugovoreno osiguranje na novu vrijednost s odgovarajućim uvjetima osiguranja i klauzulama, danas bismo imali novi hotel, kroz prekid rada pokrila bi se za određeno vremensko razdoblje eventualna izgubljena dobit, a sve to platilo bi osi-guravajuće društvo kod kojeg je bila plasirana odgovarajuća polica osiguranja. Umjesto toga postojala je polica osiguranja za koju se s pravom može pitati zašto se uopće ugovarala i koja je bila njezina funkcija. Dakle, ako se vratim na poče-tak, značaj dobro osmišljenog programa je velik, a najbolje se vidi kada se nešto dogodi.

Prema Vašem mišljenju, koliki je značaj ulaganja u alate i tehnologiju za upravljanje rizicima, odnosno koje su glavne prednosti korištenja tehnologije upravljanja rizikom?Tehnologija svakako pomaže u upravljanju rizicima. Aon je, primjerice, nedavno razvio tzv. cyber diagnostic tool, dok naši klijenti već godinama imaju mogućnost korištenja određenih tehnoloških rješenja, koja pomažu odrediti najve-ću izloženost određenom riziku.

Jedna od usluga koju nudite je i 'Identifikacija i analiza rizi-ka'. Što to podrazumijeva?To ukratko podrazumijeva da naši stručnjaci i inženjeri obi-đu sve lokacije, tj. mjesta osiguranja i procjene te izračunaju temeljem različitih parametara izloženost pojedinim rizici-ma, odnosno utvrde iznos najveće moguće štete. Ista uk-ljučuje i vrlo jednostavne preporuke, kao npr. da električno kuhalo ne može raditi u skladištu papira, do zabrane pušenja i korištenja odgovarajućih protupožarnih sustava.

U kojoj je mjeri na našem tržištu zastupljena polica osigura-nja odgovornosti managera (D&O - Directors' and Officer's Liability Insurance)? Kakva su Vaša iskustva s hrvatskim ma-nagerima i njihovim zahtjevima?Osiguranje odgovornosti managera pripada u ostala osigura-nja od odgovornosti te, nažalost, nema preciznih podataka o premijama, odnosno broju polica (podatci HUO - Tržište osi-guranja 2014.). Pretpostavljamo da se ta brojka kreće izme-đu 100 i 150 društava, što je zanemarivo. U pravilu, interes raste iz godine u godinu, ali još uvijek se manji broj mana-gera odlučuje na ugovaranje. Nezahvalno je procjenjivati sve razloge koji utječu na takvu situaciju. Nije nevažna i još uvi-jek sveprisutna politika nepostojanja odgovornosti, tj. 'dogo-dilo se, ali nitko nije odgovoran'. Vjerojatno će se s razvojem tržišta osiguranja razvijati i ovaj proizvod te smo mi još prije nekoliko godina održali edukativnu konferenciju, pri čemu smo doveli stručnjake iz nekoliko različitih zemalja.

Svojim klijentima nudite i usluge savjetovanja o ljudskim resursima. Što podrazumijeva ovaj segment vaše ponude?Aon Hewitt je jedna od vodećih svjetskih tvrtaka za savjeto-vanje i upravljanje ljudskim resursima, koja pruža punu le-pezu usluga savjetovanja. Naš stručni kadar posjeduje široko znanje i iskustvo u raznim područjima i pomaže tvrtkama svih veličina da privuku i zadrže najveće talente. Pomaže-mo tvrtkama da postignu bolje poslovne rezultate pronala-

Znanstveno je dokazano kako

unapređenje angažiranosti

djelatnika od 5% povećava prihod od

prodaje za 3%.

Poduzetnički managementPoduzetnik 2.0.: spreman na rizik i eksperimentiranje, vješt u upravljanju stresom i vremenom, motivira i vodi. Ako je inovativnost primarna u poduzetništvu, prodaja je zasigurno na visokom drugom mjestu. Poduzetnici moraju biti vrhunski prodavači i kreiranjem poduzetničkog pothvata moraju anticipirati željeni branding.

Pripremila: Marija Slijepčević

Tema broja

Page 7: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1312 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tema broja

Poduzetništvo i management danas su nerazdvojni. Poduzetnici moraju vladati managerskim znanjima i vještinama. A od managementa se danas očekuje da djeluje poduzetnički: da istražuju i eksperimenti-raju, da prepoznaju nove poslovne mogućnosti prije nego su svima očite. Moraju biti „vođeni prilikom“. Poduzetnici, s druge strane, često trebaju profesio-nalizirati management obiteljskih poduzeća kako bi organskim rastom došli do internacionalizacije po-slovanja.

Konkurencija poduzetnika svakim je danom sve globalnija, pojavljuju se novi proizvodi/usluge koje zatiru stare (posebice u industrijama visokih teh-nologija), javljaju se novi mehanizmi financiranja, mijenjaju se načini komuniciranja i ugovaranja te „odrađivanja“ poslova (prvenstveno zahvaljujući Internetu), a vrhunski zaposlenici sve su zahtjevniji jer je u svijetu prisutan tzv. „rat za talente“ (talenti nedostaju u svim industrijama koje žele rasti i ra-zvijati se), smatra prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i dodaje: -Sve ove promjene traže od poduzetnika da se prilagođavaju trendovima, da stalno uče i razvijaju se kako bi nji-hove poduzetničke ideje bile konkurentne, a njihovi zaposlenici inovativni i lojalni (s obzirom na to da

se zaposlenici danas smatraju osnovnim izvorom konkurentskih prednosti).

Veliku pažnju zaposlenicima posvećuju u progra-merskoj tvrtki Inchoo, jednoj od najuspješnijih hrvatskih MSP-a, čiji je web drugi najposjećeniji na svijetu iz područja izrade internetskih trgo-vina, a mjesečno generira i oko 150 upita za po-sao. Poduzetnost Inchooa komentira predsjednik Uprave, Tomislav Bilić: -Ističemo se po tehničkoj spremi, kulturi tvrtke, stručnom znanju naših djelatnika i prijateljskom pristupu partnerima. Ističemo se i po inovativnoj marketinškoj strate-giji. Od samog početka izgrađujemo kulturu dije-ljenja znanja; kontinuiranim unaprjeđenjem pro-cesa, uvođenjem inovacija u ponudi, predavačkim aktivnostima na konferencijama i seminarima te stvaranjem svježeg autorskog sadržaja (novih članaka). Za to su nam vječno potrebni ambicio-zni, inovativni i sposobni djelatnici s kojima se usavršavamo. To znači da je naš uspjeh ovisan o ponudi kvalitetnog radnog kadra u okruženju. Zbog toga smo vrlo aktivni na fakultetima i u or-ganizaciji različitih motivacijskih aktivnosti na-mijenjenih studentima i nezaposlenima.

Izvrsnost u prodaji - poduzetnički imperativ Ako je inovativnost primarna u poduzetništvu, pro-daja je zasigurno na visokom drugom mjestu. Podu-zetnici moraju biti vrhunski prodavači i kreiranjem poduzetničkog pothvata moraju anticipirati željeni branding. U samoj prodaji naglasak je na kreativno-sti, improvizaciji, detaljnoj pripremi, treniranju ko-munikacijskih vještina, pridobivanju vjerodostojnih preporuka…

-Nema uspjeha u poduzetništvu bez uspješne pro-daje. Vrlo je malo uspješnih ljudi koji ne poznaju tehniku prodaje, odnosno koji njome dobro ne vla-daju. Tako vidim da i poduzetnici koji kažu da uopće ne poznaju tehniku prodaje niti su se tom temom ikada intenzivno bavili ipak intuitivno puno toga dobro rade. Najčešće im uspije svoga partnera/su-govornika/djelatnika prije svega motivirati da vje-ruje u ono što on sam čini. Kada ima gotov proi-zvod, moderira to tako da vam ga prije svega (pro)daje zato što je on sam sto posto uvjeren da je to što čini jako dobro, i na kraju mu uspije bez poteškoća dogovoriti s vama odgovarajuću protuuslugu ili ci-jenu - smatra poslovni savjetnik Dragomir Gabrić. On daje i sljedeći savjet: -Korisno je nakon svake prodaje analizirati učinak neovisno o tome je li bio uspješan ili ne. Kada to redovno činite, stvorit ćete kulturu firme koja voli prodaju.

Da je izvrsnost u prodaji poduzetnički imperativ smatra i poduzetnik Andrija Čolak, pokretač franši-

Vrlo je malo uspješnih ljudi koji ne poznaju tehniku

prodaje, odnosno koji njome dobro ne

vladaju.

Prodaja je ključni faktor u svemu, dokaz marljivosti i inteligencije.

Tema broja

ze Surf’n’Fries: -Prodaja je ključni faktor u svemu, dokaz marljivosti i inteligencije.

Marketing i komunikacija s tržištemNa prodaju i razvoj poslovanja svakako će utjecati kvaliteta predstavljanja proizvoda/usluga. -Ako već imate dobar poklon, onda ga morate i lijepo upaki-rati. Presudno je da je vaš proizvod kvalitetan i da vjerujete u to. Stoga bi bila prava šteta marketinški ga interesantno ne prezentirati - smatra Gabrić.

Međutim, osim načina komunikacije i promovira-nja, ključna su i sredstva. Poduzetnici često imaju i neučinkovite medijske strategije, a doc.dr.sc. Ivan Tanta, voditelj studija Upravljanje poslovnim ko-munikacijama na Veleučilištu VERN’, na prvo mje-sto stavlja bacanje novca u skupe i neučinkovite me-dije: -U vrijeme Facebooka i brojnih portala, odnosi s medijima poprimaju sasvim nove oblike. Danas je potrebno postati vidljiv, prepoznatljiv, i što je naj-važnije, potrebno je promptno djelovati na postupke konkurencije, a to ćete sve moći ako vladate me-dijem koji djeluje u realnom vremenu. Poduzetnik nije po cijele dane na društvenim mrežama i zato zaostaje, oni koji to vide već su odavno organizi-rali odjele za društvene mreže, pa čak i za Second Life kako bi svojim klijentima bili na usluzi 24 sata dnevno, bez obzira gdje oni na našem planetu bili.

Nije samo neučinkovit marketing i PR problem. Pravim inovatorima i stručnjacima katkad je i bazič-na poslovna komunikacija neprikladna: -Pojam po-slovne komunikacije najčešće je ‘terra incognita’ za poduzetnike početnike. Ne samo zato što se poslov-na komunikacija često zanemaruje, već i stoga što je novopečenim poduzetnicima važnija ona fiskal-na stana od komunikacijske. Pri tome bih se usudio reći da bi trebalo biti upravo obrnuto. Komunikacija je barem jednako važna kao i profit, jer bez komu-nikacije nema profita. To podrazumijeva da se podu-zetnik prije svega mora suočiti s elementima odnosa s klijentima - istaknuo je Tanta.

Upravljanje ljudskim potencijalima - temelj rasta i razvoja svake tvrtkeČesto se ističe da je jedina konkurentska prednost danas – ljudski kapital. Stručnjaci koje imate vi i nema nitko drugi. Stoga prije bilo kakve podaje i marketinga treba uložiti trud u pronalaženje naj-većih talenata, razvoj ljudi i edukacije, motivaciju i nagrađivanje. A nedostatak sredstava nije izgovor za nebrigu o zadovoljstvu suradnika. -Smatram da su poduzetnici u Hrvatskoj u prosjeku nedovoljnih znanja i vještina u području upravljanja zaposle-nicima. No, na svu sreću, ima puno onih koji vrlo uspješno i kvalitetno upravljaju svojim zaposleni-cima i koriste sve one prakse/strategije koje su se

u svijetu pokazale učinkovitima, kako materijalnog (plaćanje u skladu s radnom uspješnosti, nagrađi-vanje za iznadprosječne rezultate, beneficije prema preferencijama zaposlenika itd.), tako i nematerijal-nog tipa (kreiranje/dodjeljivanje izazovnih poslova, omogućavanje zaposlenicima da sudjeluju u odluči-vanju, uvođenje fleksibilnih radnih aranžmana koji omogućuju bolje usklađivanje poslovnih i privatnih obaveza, pružanje prilika za učenje i razvoj i slično) - smatra Pološki Vokić i dodaje: -Oni poduzetnici koji koriste nematerijalne strate-gije motiviranja najvećim dijelom to rade ne zato što su to negdje naučili ili doživjeli, nego zato što im je to urođeno - važni su im dobri i iskreni među-ljudski odnosi, odnose se prema drugima kako žele da se drugi odnose prema njima, razumiju potrebe drugih, svjesni su važnosti stalnog učenja.

Psihologinja i konzultantica prof.dr.sc. Dubravka Miljković smatra da poduzetnici trebaju više voditi računa o gubitcima zbog nezadovoljstva zaposlenika i fluktuacije: -Prečesto se čuje stav: ako mu ne valja, neka ide; deset drugih stoji u redu za to radno mjesto. Vjero-jatno je točno da deset drugih stoji u redu, ali zabo-ravlja se na trošak zapošljavanja: od natječaja i se-

Prijavite se za upis u 'punoljetnu' 18. generaciju studenata Poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo

(Poduzetnički menadžment)i za upis 4. generacije

Međunarodnog međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija

PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Studij je namijenjen svima koji žele inovativno, proaktivno i poduzetno upravljati procesima u privatnom i poslovnom

životu.

Prijave i dodatne informacije putem emaila: info@ices.hrViše informacija o studiju možete pronaći na www.ices.hr

NEKA ZNANJE BUDE VAŠA KONKURENTSKA PREDNOST!

VALUES IN HEART, KNOWLEDGE IN MIND.

Sveučilište Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u OsijekuOsijek, Trg Ljudevita Gaja 7

Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo/Poduzetnički menadžment, Poslijediplomski doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Poslijediplomski studij Poduzetništvo (Poduzetnički menadžment) pokrenut je 2000. godine, a namijenjen je svima koji žele unijeti pozitivne promjene u svoje okruženje. Stu-dij je posebno koristan ljudima na upravljačkim pozicijama i onima koji žele unaprijediti svoju karijeru, bez obzira na prethodno područje obrazovanja.

U šesnaest godina djelovanja, upisano je sedamnaest generacija, preko 400 studenata, iz svih dijelova Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije. Ovaj studij nudi je-dinstvene kolegije, usmjerene na povećanje konkurentnosti organizacije, kao npr. Busi-ness intelligence, Poduzetničke vještine, Autentično liderstvo, Strategije rasta, Obiteljsko poduzetništvo, Franšiza.

Doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST, pokrenut je 2010. godine uz su-radnju sa sveučilištima Durham, Turku, Klagenfut i Maribor. Studij je namijenjen svi-ma koji žele doprinijeti boljem razumijevanju fenomena poduzetničkog djelovanja i to povezati sa svojim djelovanjem u području znanosti, obrazovanja, ali i u oblikovan-ju novih poslovnih modela temeljenih na proaktivnosti i inovativnosti. Do sada upisa-ni doktorski studenti su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Kanade, a nastavu izvode hrvatski i međunarodni eksperti iz područja poduzetništva. Važno međunarodno priznanje za razvoj poduzetničkog obrazovanja dobiveno je osnivanjem UNESCO kate-dre za poduzetničko obrazovanje 2008. godine, a 2015. godine iskustvo u oblikovanju, organiziranju i izvođenju poduzetničkih obrazovnih programa uvršteno je u 20 najboljih primjera u EU.

Page 8: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1514 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Danas je potrebno postati vidljiv,

prepoznatljiv, i što je najvažnije,

potrebno je promptno djelovati na postupke

konkurencije, a to ćete sve moći ako

vladate medijem koji djeluje u realnom

vremenu.

lekcijskog postupka do konačnog uhodavanja novog radnika troškovi se procjenjuju na razinu iznosa njegove godišnje bruto plaće. Mislim da je i zdravo-razumska politika: nađi dobroga i nastoj ga zadržati.

S njom se slaže i stručnjakinja za upravljanje ljud-skim potencijalima Pološki Vokić: -Rijetke su hrvatske tvrtke koje detaljno prate ra-zličite vrste troškova vezane uz ljude, od onih uo-bičajenih kao što su troškovi plaća i ukupni troš-kovi obrazovanja i razvoja, do onih zahtjevnijih za praćenje kao što su troškovi izostanaka ili odlazaka iz organizacije, troškovi zapošljavanja po novozapo-slenom, troškovi razvoja novih programa/procesa upravljanja ljudima i sl.

Miljković još naglašava da se poduzetnici ne trebaju držati demokratskog stila vođenja, već savjetuje da budu fleksibilni i upoznaju svoje zaposlenike: -Ne postoji jedan stil vođenja koji bi bio najbolji za sve zaposlenike. Kad čujem kako se neki manager hvali da je dobar zato jer je uvijek prema svima jednak - bude mi ga žao. Ponadam se da je u praksi ipak dobar, ali da nema pojma o čemu priča. Doista do-bar manager nastojat će upoznati svoje zaposlenike i prilagoditi im stil vođenja tako da, jednostavno re-čeno, posao bude napravljen najbolje što može biti i svi budu zadovoljni.

Organizirajte i delegirajte, delegirajte, delegirajte!Poznato je da je delegiranje poslova jedna od naj-

slabije razvijenih i najrjeđe korištenih managerskih vještina. Međutim, ono je važno jer utječe na stva-ranje kulture slobode, koja potiče suradnike na ini-cijativu.

-Delegiranje općenito ima mnoge pozitivne ishode, bez obzira o kako velikim organizacijama se radi, poput kvalitetnijeg rješavanja problema (jer se pro-blemi rješavaju tamo gdje nastaju), rasterećenja poduzetnika koji onda imaju više vremena baviti se ključnim stvarima koje su u njihovoj domeni, veće posvećenosti poslu od strane zaposlenika jer se njihova mišljenja uvažavaju, razvoja zaposlenika jer stručno napreduju i slično. U malim/srednjim poduzećima koristi od delegiranja mogu biti puno veće zbog toga što je delegiranje, koje podrazumije-va povjerenje prema onima kojima se delegira, izu-zetno važno za razvoj tzv. „obiteljske atmosfere“, radne atmosfere koju obilježava velika posvećenost ciljevima od strane svih, velika razina međusobne suradnje i pomoći te vrlo prisni i iskreni među-ljudski odnosi. Takva je atmosfera za mala/srednja poduzeća poželjna jer, npr. u njima često ne postoji jasna podjela posla pa je poželjno da svatko „uska-če“ svakome, jer im je važna inovativnost kako bi se iznašli načini uspješnog konkuriranja velikima te je poželjno da zaposlenici ne odlaze iz organizacije jer je „nepoznatim“ poduzećima puno teže pronaći nove ljude adekvatnih kompetencija spremne radi-ti za novac koji ona mogu pružiti - smatra Pološki Vokić.

Upravljanje stresom i vremenom Učinkovito upravljanje vremenom dio je i osobnog razvoja poduzetnika i managera, a ima i blagotvorne učinke na organizaciju: povećanje efikasnosti rada i uspostavljanje ravnoteže, smirenija atmosfera…

Jesu li hrvatski poduzetnici uspješni u upravljanju vremenom i upravljanju stresom pitali smo konzul-tanta Vedrana Antoljaka, glavnog partnera tvrtke Sense Consulting:

-Dugoročna gospodarsko-financijska kriza u Hrvat-skoj, nedostatak podrške od strane Vlade, te izosta-nak suradnje između javnog sektora i gospodarstva iskalila je hrvatske poduzetnike. Iz tih razloga mi-slim da su naši poduzetnici vrlo uspješni u uprav-ljanju svim vrstama poslovnih rizika i nepredvi-divosti gospodarskog sustava, što ih čini dobrima u upravljanju vlastitim vremenom te odličnima u upravljanju stresnim situacijama. To se očituje iz situacija kada naši poduzetnici ulaze na inozemna tržišta, gdje je puno više onih koji uspiju jer je ra-zina upravljanja stresom i sposobnost prilagodbe na nepredvidive situacije iznimno visoka kod hrvatskih poduzetnika.

Tema broja Tema broja

-U novije vrijeme znanstvenici poput Freda Lufthansa govore o tzv. pozitivnom psihološkom kapitalu koji se sastoji od četiri psihološke varijable. To su: samoefika-snost, odnosno samopouzdanje, nada, optimizam i psihološka otpornost. Lufthans vjeruje da u 21. stoljeću treba smanjiti ovisnost o tradicionalnim izvorima kapitala, prvenstveno onima ekonomske prirode, a u obzir više uzimati psihološki kapital. U tom smislu razvijaju se različite metode unapređivanja svake od navedenih kompo-nenti - objašnjava dr. Miljković.

Pozitivni psihološki kapital treba razvijati izbjegavajući nezadovoljstvo zaposleni-ka jer ono generira nižu produktivnost i inovativnost te manju posvećenost, što se dugoročno može loše odraziti na rezultate organizacije.

-Prosječni hrvatski poslodavac uopće nije svjestan da nezadovoljstvo zaposlenika do-vodi do propuštenih dobitaka. Jedino rješenje je ‘holističko’ bavljenje zaposlenicima; od sustavnog procesa odabira najboljih novih zaposlenika, preko praćenja rada za-poslenika i sukladno tome plaćanja, nagrađivanja i dodatnog obrazovanja, do razvoja zaposlenika za buduće organizacijske potrebe i stalnog praćenja njihovog zado-voljstva na radu u svrhu unapređivanja onih segmenata u kojima se pokaže njihovo izraženo nezadovoljstvo (uvjeti rada, obilježja samog posla, odnosi s nadređenima, odnosi s kolegama, komunikacije, plaće, nagrade, mogućnosti napredovanja) - sma-tra Pološki Vokić.

Unapređenje psihološkog kapitala tvrtke

Kotizacija:Redovita cijena programa iznosi 8.400,00 kn + PDV.

Promotivna cijena za uplate do 2. listopadaiznosi 7.900,00 kn + PDV. Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Trajanje programa: 16. listopada 2015. – 10. lipnja 2016.

Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM ZagrebRadnička cesta 50 – Green GoldZagreb

Prijave i kontakt:Mirakul Edukacijski centartel: +385 31 629 616mob: +385 91 333 77 95e-mail: [email protected]

Više informacija na www.mirakul.hr

Medijski pokrovitelji:

Prodajna Akademija

MODUL 1:Prodajne vještine – od osnovnih načela do zaključivanja prodaje • Prezentacijske i komunikacijske vještine prodaje

prodavača i proizvoda u praksi• Profi l suvremenog uspješnog prodavača• Temeljna načela uspješne prodaje• Psihologija prodaje• Emocije u prodajnom razgovoru• Prodajna motivacija• Etape prodajnog procesa - Elementi pripreme za prodajni razgovor: - Ostavljanje dobrog prvog dojma i otvaranje prodajnog razgovora - Analiza klijentovih potreba i situacije korištenjem prodajnog lijevka - Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka – prednost – korist) - Tehnike „prodajne prezentacije rješenja“ kupčevih problema - Najčešći prigovori u prodaji i kako ih riješiti - Primjeri efi kasnih metoda zaključivanja prodaje MODUL 2:Napredne prodajne vještine • Kako koristiti 12 prodajnih okidača u prodajnom procesu• Zašto koristiti cross-selling i up-selling?• Praktičan primjer prodajnog procesa – role play Najčešće

pogreške u prodaji• Case study koji rješavaju polaznici: - Prodajne metode i alati - Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga - Otvaranje prodajnog razgovora - Prodajni lijevak – korištenje pitanja po etapama prodajnog razgovora (otvorena, zatvorena, neutralna) - Opis proizvoda korištenjem argumentacije (značajka – prednost – korist) - Prodajne prezentacije rješenja kupčevih problema - Rješavanje prigovora na cijenu - Zaključivanje prodaje i postprodajne aktivnosti MODUL 3:Poslovna komunikacija i bonton • Upravljanje osobnim imageom i imageom odjela, tima,

tvrtke• Poslovna retorika• Neverbalna komunikacija• Vještine telefoniranja• Pisano komuniciranje/Dopisivanje• Elementarni poslovni bonton u EU MODUL 4:Osobni razvoj i izvrsnost u pružanju usluga • Značaj upravljanja ljudima i upravljanja sobom• Tko sam ja – otkrivanje vlastitih interesa i potencijala

• Ciljevi: Učenje pravilnog defi niranja svakodnevnih i poslovnih ciljeva

• Razvijanje orijentacije na rezultat i uspjeh• Svladavanje načina efi kasnog suočavanja s preprekama u

ostvarivanju ciljeva• Upravljanje konfl iktnim situacijama• Stress management – Regulacija stresa• Time management i organizacijske vještine• Emocionalna inteligencija u prodaji• Motivacija MODUL 5:Vještine prodajne prezentacije • Analiza trenutne profesionalne razine nastupa svakog

pojedinog prodajnog predstavnika putem ranije snimljenog video materijala simulacije prezentacije.

• Prijenos znanja i tehnika u učinkovitoj prodajnoj prezentaciji sa slijedećim sadržajem:- Planiranje i strukturiranje prodajne prezentacije- Odabir i način korištenja medija za prezentaciju- Odlike dobrog prodajnog prezentera- Analiza publike- Otvaranje prezentacije- Privlačenje pažnje- Prodajna retorika u prodajnoj prezentaciji- Naglasak na jedinstvenim prodajnim argumentima- Govor tijela u prodajnoj prezentaciji- Aktiviranje publike postavljanjem pitanja- Učinkovit završetak prodajne prezentacije

• 3. Ponovno snimanje djelatnika nakon usvajanja novih znanja i tehnika te analiza napretka i područja daljnjeg usavršavanja.

MODUL 6:Pregovaranje u prodaji • Pregovaračke strategije• Win – win pregovaranje• Vođenje pregovora• Fokus na rezultatima ili na građenju odnosa• Trikovi u pregovorima• Određivanje pregovaračke pozicije• Razumjeti potrebe suprotne strane• Prigovori i izgovori u pregovorima• Tehnike razgovora u prigovorima• Psihologija u pregovaranju• Emocije u pregovorima• Jačanje samopouzdanja u argumentaciji• Taktike argumentiranja i „popuštanja“• Tehnike zaključivanja pregovora MODUL 7:NLP u prodaji• NLP komunikacijski kanal

- Kako stvaramo svoje slike svijeta, kako to utječe na stanja u koja ulazimo i kako sve to utječe na prodaju

- Stvaranje UR – kad smo prodali i kako to prepoznati- Utjecaj stanja na prodaju – stanje prodavača i stanje kupca

• Pretpostavke NLP-a – uvjerenja korisna za uspjeh u prodaji

• Četiri stupa NLP-a i kako utječu na prodaju- Cilj, osjetilna izoštrenost, rapor, fl eksibilnost

• Ciljevi – što svakako moramo odrediti prije prodajnog razgovora

• Osjetilna izoštrenost – praktična primjena- Uočavanje neverbalne komunikacije sugovornika- Što je važno primijetiti

• Rapor – uspješan komunikacijski odnos- Kako ga ostvariti i zadržati – „male tajne“- Kako s „teškim“ ljudima

MODUL 8:Strateško upravljanje prodajom• Istraživanje i analiza tržišta• Prodajno planiranje i prodajne strategije• Sustavi upravljanja prodajom• Razvijanje odnosa s klijentima• Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)• Briga o ključnim klijentima (KAM)• Radionica: primjena naprednih prodajnih, prezentacijskih i

pregovaračkih tehnika MODUL 9 – IZBORNI:Proaktivne prodajne strategije u B2B prodaji• Defi niranje prodajne strategije• Princip 5-95• Razlikovanje taktike od strategije• Upoznavanje sa kupovnim procesom ciljanih kupaca/

klijenata/korisnika• Plava i crvena strategija u proaktivnoj prodaji• Oblikovanje učinkovite prodajne procedure (predprodaja-

prodaja-postprodaja)• Određivanje jedinstvenih prodajnih argumenata• Odabir prodajnih i marketinških kanala• Defi niranje novih proaktivnih prodajnih strategija• Više studija slučaja iz prakse MODUL 10 – IZBORNI:Kontroling prodaje i ključnih kupaca • Cijena koštanja – temelj planiranja kvalitetne prodajne

aktivnosti za svaku prodaju• 6 kontrolerskih prijedloga za prodaju – osnovni

kontrolerski postupci• ABC analize prodaje – analize prodaje i zaliha• Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po

proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koefi cijent obrtaja, praćenje naplate (case study)

• Monitoring kupaca (case study) Upravljanje kupcima na temelju odnosa – RUC vs potraživanja

• Strukturiranje centara odgovornosti• Računovodstveni vs kontrolerski oblik prikazivanja

P&L – što svaki manager u prodaji mora znati o svojim prodajnim rezultatima

Page 9: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1716 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Ulaganje u tehnologiju i znanje Većina uspješnih tvrtaka „otkrit“ će nam jedinstve-nu tajnu uspjeha: sustavno ulaganje u tehnologiju i znanje. Velike kompanije sve svoje nade upućuju centrima za istraživanja i razvoj, a detektiraju se čak i države koje su generalno najuspješnije u tehnološ-kim patentima. Većina svjetskih tehnoloških divova svoje su istraživačke centre otvorili ili čak u cijelosti preselili u Izrael zbog brojnosti i učinkovitosti nji-hovih izuma. Stručnjaci internacionalni freelance-ri dostupni su u cijelome svijetu i sve se više očiju okreće startupovima i nepoznatim inovatorima.

A poduzetničko razmišljanje je već i povećanje osobnih vještina i saznanja. -Znanje je najjedno-stavniji element za povećati te ujedno i najpro-duktivniji. Treba jednostavno čitati više knjiga, eto toliko je jednostavno. Nažalost, većina ljudi koje poznajem u Hrvatskoj, koji su u poduzetničkim vo-dama, slabi su na tom području i to je jako žalosno, i siguran sam da se tu najviše gubi - smatra podu-zetnik Čolak.

Upravljanje rastom poduzeća Upravljanje rastom poduzeća posebna je tema jer manageri moraju prepoznati i razumjeti faze život-nog ciklusa tvrtke i upravljanju pristupiti na odgo-varajući način. Potrebno je znati odabrati strategije za određene cikluse poduzeća (izgradnja, rast, dife-rencijacija, konsolidacija) te pronaći osobe s pravim osobinama za pojedine faze. Stručnjaci će obično savjetovati korištenje posebnih alata za analizu poduzeća, identificiranje potencijala za rast, prepo-znavanja ključnih faktora realizacije rasta, mjerenje

iskorištenosti, efikasnosti, kvalitete i gubitaka…-Upravljanje rastom poduzeća kompleksna je vješti-na koja zahtijeva ne samo stručna managerska zna-nje i alate, već poznavanje samog poduzeća, njego-vih mana i vrlina, te poslovnog okruženja i općenito odličan uvid u gospodarsku, ali i političku situaciju. Političku zbog toga što politika još uvijek u Hr-vatskoj ima velik utjecaj na gospodarstvo i njegov razvoj. Stoga poduzetnici koji kontinuirano prate trendove, kontinuirano razmatraju mogućnosti ši-renja, te oni koji prihvaćaju poslovne rizike rasta, mogu uspješno dizajnirati rast poduzeća. Naravno, postoje velike razlike u tome upravlja li poduzetnik rastom mikro, malog, srednjeg ili velikog poduzeća, jer praksa pokazuje da su neki poduzetnici bolji u upravljanju manjim sustavima, dok drugima više odgovara rast s većim sustavima. Zapravo je rijet-kost pronaći poduzetnika u Hrvatskoj koji je samo-stalno rastao iz mikro poduzeća u veliki biznis, a da se pritom oslanjao isključivo na vlastiti vještine i znanja. Mudri poduzetnici koji poznaju ograničenja vlastitih kapaciteta u pravilu traže podršku kroz an-gažman poslovnih savjetnika ili izgrađuju poslovni sustav korak-po-korak, identificirajući u svakom koraku osobe, tj. managere kojima postepeno daju managerske ovlasti - uočava Vedran Antoljak.

Učenje iz pogrešaka -Poduzetništvo je djelatnost koja podrazumije-va kontinuirano prihvaćanje rizika poslovanja, a uspješnost poduzetničkog pothvata može se ocje-njivati na način kako poduzetnik upravlja rizicima. Sama ta činjenica podrazumijeva da će poduzetnik u svom poslovnom eksperimentiranju griješiti te da mora biti spreman prihvaćati pogreške, ali i brzo pronalaziti odgovore na to kako ispraviti pogreške u poslovanju. Stoga općenito možemo zaključiti da su poduzetnici spremni dobro se nositi s pogreškama, bile one na razini svakodnevnog poslovanja ili pak u strateškim aspektima - smatra Antoljak.

Na razini strategijskog managementa Antoljak pre-poručuje korištenje posebne strategije: -Za bolje upravljanje pogreškama vezanim uz strateški raz-voj, jedan od načina upravljanja pogrešaka je Agilna strategija, koja ukratko predviđa točno definirane srednjoročne i dugoročne strateške ciljeve, dok se strategija prilagođava kratkoročno. Na taj se način zapravo omogućuje ispravak strateških pogrešaka, dok se istovremeno ostaje na putu ostvarenja cjelo-kupne strategije.

Hrvatsku poduzetničku klimu ocjenjuje poduzetni-ca Kristina Ercegović, vlasnica Zaokreta i Business Cafea: -Nažalost, slabi smo u primanju povratnih informacija, shvaćamo mnogo toga osobno, premalo se ulaže u edukaciju, samo 5% naših poslovnih ljudi

Kako njegovati unutarnje poduzetništvo (intrapreneurship)? Brojni su razlozi razvoja i popularizacije unutarnjeg poduzetništva u tvrtkama: pr-venstveno na umu treba imati hiperkonkurenciju i činjenicu da je tržišna ponuda za 30 posto veća od potražnje i ekonomske moći. Sociološki gledano, podržava se trend poduzetničke groznice. A psihološki ne treba zanemariti činjenicu da je današnja radna generacija Y naučena na kreativno izražavanje i da očekuje prilike za iznošenje svojih ideja. Postojeći ljudski kapital stoga svakako treba poticati na kreativnost i iznošenje ideja, a početak je kvalitetna interna komunikacija.

-Pojam interne komunikacije danas je iznimno zanimljiv. Pokušat ću se izraziti slikovito. Organizacija koja je zdrava iznutra u stanju je suprotstaviti se svakom napadu koji dolazi izvana i iznutra. Međutim, bolesna organizacija urušit će se u samu sebe kao kula od ka-rata. Potrebno je samo malo strpljenja. Dakle, ako iz interne komunikacije izbacimo neke generatore loših odnosa, poput paternalističkih odnosa nadređenih prema podređenima i glorifikacije same organizacije u kojoj zaposlenicima treba biti čast da su zaposleni i slično, organizacija može biti određeni oblik perpetuum mobilea u kojem će kvalitetna interna komunikacija poticati zaposlenike da se odvaže na svojevrsne oblike unutarnjeg poduzetništva i time pridonositi, kako sebi, tako i organizaciji - pojašnjava doc.dr.sc. IvanTanta, voditelj studija Upravljanje poslovnim komunikacijama na Veleučilištu VERN’.

Tema broja

Pojam poslovne komunikacije

najčešće je ‘terra incognita’ za poduzetnike

početnike.

Tema broja

redovito čita, što je poražavajuće, sve najbolje zna-mo sami. Najčešća pogreška je samo rad u biznisu bez rada na biznisu, mali su poduzetnici zapleteni u operativu, misle da ništa ne može (tako dobro) funkcionirati bez njih i nemaju vremena za eduka-ciju, networking, rad na sebi... No mudri ljudi znaju da dobra edukacija, kvalitetan mentor, mogu vrijedi-ti više nego svih 4-5 godina studiranja na fakultetu, ponekad i 10-godišnji prihod. To je put za kvantni skok. Oni koju uče onda idu naprijed, a ostali se žale na Vladu i nepoduzetničku klimu.

Popularnost programa poduzetničkog managemen-ta u visokom obrazovanju Ne treba iznenaditi činjenica da gotovo nema susta-va visokog obrazovanja iz područja ekonomije koji se ne bavi poduzetničkim managementom. Doslov-no. Harvard, Stanford, Indija, Španjolska, Filipini, gotovo svi hrvatski ekonomski studiji… Proučava se na svim razinama studija, doktorskim studijima, MBA-ovima, radionicama, online tečajevima i edu-kacijama… Poduzetnički management je buduć-nost, i to imperativna budućnost.

Svjesni su toga i VERN’ovi studenti Poduzetničkog managementa: -Ovim studijem najzadovoljniji su zaposleni studenti koji su završili neki drugi studij, radili kao „misleći praktičari“ i nakon nekog vre-mena postali manageri. Odjednom su uvidjeli da im nedostaje znanja i vještina iz marketinga, financija, upravljanja projektima, strateškog managementa, razvoja ljudskih potencijala, internog poduzetniš-tva, kontrolinga… Zatim studenti koji upravljaju rastom obiteljskih poduzeća u kojima treba profe-sionalizirati management i internacionalizirati po-slovanje. Njima studij pomaže da postanu manageri managera. I na kraju, studij često biraju redovni studenti koji još ne znaju točno gdje će se zaposliti pa im ovaj integralni program poduzetničkog ma-nagementa ostavlja otvorenim sve mogućnosti - objašnjava voditeljica studija mr.sc. Zrinka Gregov.U obrazovnoj grupi Zrinski stav poduzetničkog učenja potiču od predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. -Na razini osnovnoškolskog obrazovanja, Obrazovna grupa Zrin-ski promovira poduzetništvo kroz projekte uvođenja poduzetništva kao međupredmetne teme u osnovne škole. Sustavan pristup integriranja poduzetništva u sve razine odgoja i obrazovanja osigurava da učenici koji dolaze u srednju školu već imaju izgrađen podu-zetnički stav. U svrhu stjecanja dodatnih poduzetničkih znanja i kompetencija, te poticanja stava poduzetnič-kog učenja, provodimo aktivnosti kao što su natjecanja „Što hoću mogu“ u organizaciji Centra izvrsnosti za poduzetništvo i „Poslovni izazov“ u organizaciji Viso-ke škole Nikola Šubić Zrinski - objašnjava dr.sc. Ivica Katavić, dekan Zrinski edukacijske grupe.

Page 10: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

1918 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Financijski proizvodi za poduzetnike

Banke sve češće nude financiranje u skladu s individualnim potrebama poduzetnikaZdravo poduzetništvo jedan je od glavnih generatora gospodarskog rasta, a kratkoročni i dugoročni oblici financiranja važna su podrška poslovanju, pogotovo kada su prilagođeni specifičnim potrebama poduzetnika i pojedinih djelatnosti.

Pripremila: Vedrana Glojnarić

Gospodarski rast u 2015. donio je dašak optimizma da se hrvatsko gospodarstvo nakon šest godina re-cesije počelo oporavljati. Rast BDP-a, kažu iz Vlade, rezultat je aktivnih mjera, poreznih olakšanja te rasta proizvodnje, izvoza i potrošnje. Pri tome ne treba za-nemariti i oporavak gospodarstva EU, našeg najvaž-nijeg vanjskotrgovinskog partnera, odličnu turističku sezonu i brže povlačenje sredstava iz EU fondova. Prema podatcima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u prvoj polovici 2015. zabilježeno je povećanje kreditne aktivnosti od 57% u odnosu na isto razdoblje prošle go-dine. Najbrojniji korisnici HBOR-ovih kredita upravo su mali i srednji poduzetnici kojima je odobreno 640 kre-dita u iznosu od 506 mil. kuna. Ohrabruje i rast udjela investicijskih kredita na 80%, što bi mogao biti znak da Hrvatskoj slijedi pokretanje novog investicijskog ciklusa.

Banke pružaju sveobuhvatnu pomoć na jednom mjestuGospodarska kriza i otežani uvjeti poslovanja primo-rali su mnoge poduzetnike na traženje dodatnih izvo-ra financiranja. Banke su se tom trendu prilagodile osnivanjem posebnih odjela za poslovanje s pravnim osobama te malim i srednjim poduzetnicima. Glavna svrha takvog načina poslovanja je objediniti sve in-formacije na jednom mjestu te individualnim pristu-pom svakom klijentu osigurati stručnu pomoć prili-kom definiranja optimalne strukture financiranja.

U Zagrebačkoj banci postoji mreža Poduzetničkih centara koji su dedicirani upravo obrtnicima, malim poduzetni-cima i start-upovima. Specijalizirani timovi osiguravaju specifična znanja i informacije koje su na raspolaganju svakom klijentu kroz individualni pristup. Naime, svaki poduzetnik ima svog poduzetničkog bankara, voditelja poslovnog odnosa, koji ga vodi kroz cjelokupno bankar-sko poslovanje te koji mu pruža besplatnu stručnu po-moć pri definiranju optimalne strukture financiranja kao i pri izradi poslovnih planova. Upravo iz tog razloga, Zaba svojim klijentima, u suradnji s partnerom Sense savjeto-vanje d.o.o., nudi na tržištu jedinstvenu uslugu EU fond vodič, kojom se ciljano informira i potiče poduzetnike na prijave za aktualne natječaje za bespovratne potpore osi-gurane iz EU i nacionalnih fondova.

-Zahvaljujući dosadašnjem radu i iskustvu te osob-nom kontaktu s klijentima koji se bave različitim djelatnostima, naši stručnjaci znaju prepoznati po-trebe pojedinog klijenata. To ponekad uključuje veće investicijske kredite namijenjene za financiranje in-vesticijskih projekata ili programa u cilju kreiranja, modernizacije, ekspanzije i diversifikacije proizvod-nih postrojenja, investiranje u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park, plovila i ostala osnovna sredstva. Poduzetnicima su također na raspolaganju i kratkoročni krediti u svr-hu financiranja potreba za obrtnim sredstvima koja omogućavaju nabavu zaliha, plaćanje obveza dobav-ljačima i sl. - navode u Erste banci. Osim kredita za

Kratkoročni krediti odobravaju se ovisno o namjeni te individualnim potrebama svakog poduzetnika, a tome se prilagođava i dinamika otplate.

Privredna banka Zagreb d.d. - najaktivnija banka u financiranju izvozaPrivredna banka Zagreb d.d. (PBZ), druga najveća financijska institucija u Hrvatskoj, nagrađena je kao banka koja najaktivnije financira izvoz u Republici Hrvatskoj. Na-grada se dodjeljuje svake godine za najuspješnije banke sudionice EBRD-ova Trade Facilitation Programa (TFP) u svim zemljama u kojima EBRD posluje.

Pokrenut 1999., TFP ima za cilj promociju međunarodne trgovine i trenutno uključuje više od 100 banaka sudionica u 26 zemalja u kojima EBRD posluje, s limitom od pre-ko EUR 1.5 milijardi, te više od 800 konfirmirajućih banaka diljem svijeta. PBZ je po-stala sudionik u EBRD-ovog Trade Facilitation Programa još 2009., kada je zaključila okvirnu kreditnu liniju sa željom da podupre financiranje izvoza, stavljajući naglasak na dulje ročnosti i izvoz iz Hrvatske.

Do sada je kroz Program financiran velik broj transakcija za pripremu proizvodnje i financiranja zaliha koje su omogućile PBZ-u da podrži izvoz klijenata iz sektora far-macije, brodogradnje, poljoprivrede, proizvodnje hrane, drvne i metalne industrije u zemlje Europe, CIS-a, Središnje Azije i kavkaskih zemalja.

Ivan Gerovac, član Uprave PBZ-a, zahvalio se u ime PBZ-a na ovoj prestižnoj nagradi, te dodao kako je ona dokaz da su konstantni napori PBZ-a da svojim klijentima pru-ži posebne proizvode za financiranje izvoznih poslova bili uspješni. -Nastavit ćemo razvijati suradnju s EBRD-om, vrlo važnim strateškim partnerom PBZ-a, u ovom po-sebnom području, omogućavajući našim klijentima da povećaju svoj izvoz, od čega je koristi imalo cjelokupno hrvatsko gospodarstvo – rekao je Gerovac.

MALI DIVOVI DOLAZESMALL & MEDIUM BUSINESS FORUM

KONFERENCIJA

Zagreb, Mala dvorana Lisinski6. listopad 2015.

PRIJAVITE SE! Cijena rane prijave do

20.9.2015. iznosi 500 kn + PDV (redovna cijena: 800 kn + PDV)

PRIJAVE NA: www.poslovni.hr/sme-prijava

VIŠE O KONFERENCIJI: www.poslovni.hr/sme

SUDIONICIPierluigi Collina financijski savjetnikGordan Maras ministar poduzetništva i obrta Milan Bandić gradonačelnik Grada Zagreba

Ljerka Puljić članica Nadzornog odbora Agrokora Branko Roglić vlasnik tvrtke Orbico

NIkola Žinić kreativni direktor i suosnivač agencije Bruketa&ŽinićMartina Jus članica Uprave HBOR-a Stjepan Kožić župan Zagrebačke županije Petar Lovrić predsjednik HUP-ove Udruge malih i srednjih poduzetnika Luka Burilović predsjednik HGK Mirka Jozić pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba Krunoslav Ris direktor kompanije BetawareKarlo Stojčević direktor agencije RedPoint

SPECIJALNI GOST

PIERLUIGI COLLINA

najbolji nogometni sudac svih vremena

Osigurajte svoje mjesto na interaktivnom motivacijskom

predavanju Pierluigija Colline, danas uspješnog financijskog savjetnika,

i poslušajte kako je spojio svijet nogometa i poduzetništva!

Pod visokim pokroviteljstvom

P R E D S J E D N I C A R E P U B L I K E H RVAT S K E

Suorganizator Partneri domaćiniGeneralni pokrovitelj konferencije Generalni medijski pokrovitelj

Page 11: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

2120 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Financijski proizvodi za poduzetnike Poduzetničke potporne institucije

obrtna sredstva, u ponudi imaju i okvirni kredit po transakcijskom računu koji se odobrava kao minus po poslovnom računu te omogućava fleksibilno i jedno-stavno povlačenje potrebnih likvidnih sredstava.

U Hrvatskoj poštanskoj banci u poslovanju s poslovnim subjektima imaju naglašen individualan pristup te po-državaju prilagodbu proizvoda specifičnim potrebama pojedinog klijenta na temelju dobrog poznavanja kon-kretnog klijenta, djelatnosti i tržišta od strane bankara. Među svojim najpovoljnijim kreditnim linijama za po-duzetnike HPB izdvaja kredite u suradnji s HBOR-om uz povoljne kamatne stope i rokove poput Kredita za obrtna sredstva uz kamatnu stopu od 4,5% i Kredita za investicijska ulaganja uz kamatnu stopu od 4%. U po-nudi su također i posebni kreditni programi Kreditom do uspjeha, uz subvencionirane kamatne stope za SME segment, koje HPB provodi u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Gradom Zagrebom i županijama.

Privredna banka Zagreb osigurala je mrežu PBZ Si-nergo desk-ova, posebno označenih mjesta unutar podružnice ili poslovnice koje je namijenjeno isklju-čivo poslovanju s obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima. Oni od osoblja banke mogu dobiti sve informacije vezano uz poslovanje te obaviti sve poslove vezane uz domaći platni promet, ugovoriti neku od kartica namijenjenih poslovnim subjektima, ugovoriti neku od online usluga, ugovoriti neki od PBZ poslovnih paketa za male i srednje poduzetnike, realizirati brzi kredit, dobiti podatke o solventnosti i informaciju o stanju i prometu po poslovnom računu, kao i prijepis naloga ili izvatka.

Privredna banka Zagreb nudi PBZSinergo paket - skup proizvoda koji je oblikovan kako bi ispunio sve potre-be malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. Pri samom odabiru sadržaja paketa posebnu su pozornost posve-

tili potrebama njegovih budućih korisnika. Trošak korištenja usluga i proizvoda iz paketa ravnomjerno je raspoređen kroz cijelu godinu i plaća se mjesečno, automatskim terećenjem poslovnog računa. Pogodno-sti iz paketa ostvaruju se korištenjem grupe posebno dizajniranih proizvoda i usluga iz PBZSinergo paketa po izboru korisnika.

PBZSinergo paket objedinjuje vođenje kunskog raču-na u Banci, VISA Business Electron debitnu karticu za poslovne subjekte te uslugu PBZ Info servisa i osigu-rava 30% nižu članarinu za American Express Busine-ss Card, 30% popusta na naknadu za obradu okvirnih kredita, dugoročnih kredita, ali i na naknadu za obradu izdavanja garancija u zemlji, dok popust na naknadu za leasing, uz ugovoren PBZSinergo paket, iznosi 20%. BZSinergoPlus paket pod nešto višom mjesečnom na-knadom objedinjuje vođenje kunskog računa u Banci, VISA Business Electron debitnu karticu za poslovne subjekte te PBZCOM@NET uslugu Internet bankar-stva za poduzeća. PBZ SinergoPlus paket osigurava 50% nižu članarinu za American Express Business Card, 50% popusta na naknadu za obradu okvirnih kredita, dugoročnih kredita, ali i na naknadu za obradu izdavanja garancija u zemlji, dok popust na naknadu za leasing, uz ugovoren PBZSinergoPlus paket, iznosi 20%. PBZSinergo ili PBZSinergoPlus paket je moguće ugovoriti na vama najbližem PBZ Sinergo desk-u.

Kreditiranje mikro-poduzetnika uz potporu EU Financiranje mikro-poduzetnika banke uglavnom pro-vode uz potporu Europskog investicijskog fonda (EIF) i Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP). Iznos tih kredita ne prelazi 25.000 eura, ali imaju povolj-niju kamatnu stopu i kreditiranje se odvija uz zadužnicu i mjenice bez hipoteke i dodatnih instrumenata osiguranja. Sredstva se odobravaju za financiranje obrtnih sredstava i/ili investicija u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a korisnici kredita mogu biti početnici i postojeći poduzet-nici, osobe koje žele pokrenuti vlastito poslovanje, mladi, žene, poduzetnici s invaliditetom i pripadnici manjina. Uvjet je i da zapošljavaju manje od 10 radnika te ostvaru-ju godišnji prihod do 10 mil. kuna.

Iz Sberbanka kažu da trenutno koriste program EIF Microfinance facilty za Micro i SME klijente. Radi se o kreditima u iznosu do 25.000 eura za obrtna i trajna obrtna sredstva za klijente koji imaju kredit-nu sposobnost sukladno internoj kreditnoj politici. Klijenti osim toga moraju zadovoljiti i uvjete koje propisuje EIF/EU, odnosno moraju imati prihode ili aktivu u prošloj financijskoj godini do 2 mil. eura, manje od 10 zaposlenih te ne smiju biti insolventni ili podnijeti prijedlog za stečajni ili predstečajni po-stupak. Sberbank također nudi sve oblike kratkoroč-nog, srednjoročnog i dugoročnog financiranja, kako putem komercijalnih kreditnih linija, tako i u surad-

EBRD program za žene u poduzetništvuU svrhu jačanja ženskog poduzetništva, koje se nerijetko suočava sa specifičnim problemima, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je program Wo-men in Business. U Hrvatskoj, ali i u svijetu, tvrtke koje vode žene rijetko rastu izvan mikro veličine, a najveći problem je upravo nedostatak pristupa financiranju jer mnoge poduzetnice nisu u mogućnosti osigurati kolateral potreban za pristup financijskim uslugama. Usto, žene su u poduzetništvu manje sklone riziku i često im nedostaje upravljačkih vještina. Upravo zato EBRD kroz svoj program objedinju-je pristup financiranju, osiguravajući u suradnji s bankama kredite prilagođene že-nama poduzetnicama i pristup znanjima i vještinama kroz seminare, umrežavanje i druge vrste nefinancijske potpore.

EBRD program uključuje i subvencioniranje poslovnog savjetovanja i coachinga, pri čemu subvencije pokrivaju 50 do 75% ukupne cijene projekta u maksimalnom iznosu od 10.000 eura. Dodatnih 10% poduzetnice uključene u program mogu dobiti ako po završetku projekta koriste bankovni kredit za žene poduzetnice.

Financiranje mikro-poduzetnika banke

uglavnom provode uz potporu Europskog investicijskog fonda

(EIF) i Okvirnog programa za

konkurentnost i inovacije (CIP).

Page 12: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

2322 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

hanizacije. Jedini uvjet koji postavlja HBOR je da se radi o malom i srednjem poduzetniku dok ostale uvje-te financiranja koje moraju zadovoljiti krajnji korisnici definiraju leasing društva sukladno svojim internim procedurama. U prvih četiri mjeseca provedbe ovoga programa odobreno je oko 400 kredita.

Faktoring kao podrška poslovanjuUsluge faktoringa, savjetovanje i vezane proizvode (do-maći, uvozni, izvozni, revolving i mikro faktoring) nude pojedine banke i specijalizirane tvrtke. Kao oblik finan-ciranja, faktoring je pogodan za poduzetnike koji imaju kvalitetna kratkoročna potraživanja, a ne mogu ili se ne žele kreditno zaduživati. Faktoring funkcionira na način da se na račun prodavatelja faktura odmah isplati 70 do 90% njene vrijednosti umanjeno za faktoring naknadu. Ostatak od 10 do 30% isplaćuje se nakon izmirenja ob-veza od dužnika umanjeno za faktoring kamatu obra-čunatu na iznos avansa. Prednosti faktoringa u odnosu na druge oblike financiranja su poboljšanje likvidnosti brzim dolaskom do novca, povećanje kreditne sposob-nosti i boniteta te povećanje rentabilnosti poslovanja. Međutim, uz financiranje, faktoring može biti vrlo ko-ristan jer prodavatelje oslobađa rizika provjere boniteta kupca, a smanjuje i rizik od nenaplaćenih potraživanja jer faktor organizacija kontaktira kupca, opominje ga te vodi brigu o naplati fakture.

Paketi proizvoda i usluga za poduzetnike početnike Na početku poslovanja, kada je još neizvjesno kada će se investicija početi vraćati, bitno je smanjiti troško-ve gdje god je moguće. Buđenju poduzetničke klime pridružile su se i banke, kreirajući proizvode namije-njene isključivo poduzetnicima početnicima. Ti paketi usluga često uz internetsko bankarstvo nude i speci-jalne financijske proizvode.

Zagrebačka banka trenutno u ponudi ima besplatno vođenje računa u paketu s ostalim uslugama (Inter-net, mobilno bankarstvo, poslovne kartice, itd.) za po-duzetnike početnike čime start-upovima omogućuje zasnivanje poslovnog odnosa s bankom bez dodatnog troška u prva tri mjeseca poslovanja, odnosno u raz-doblju u kojem mogu bez dodatnih troškova ispitati sve pogodnosti i usluge koje im banka nudi. Posebno za start-up klijente namijenjen je jamstveni program EU početnik, prema kojem je moguće osigurati do 80% glavnice kredita, što je dodatni poticaj u finan-ciranju početnika. Nova kreditna linija mikrokrediti-ranja u suradnji s EIF-om primarno je namijenjena poduzetnicima početnicima te ostalim skupinama kojima su klasični bankarski krediti teže dostupni, a koja omogućuje financiranje po povoljnijim uvjeti-ma.

Internet bankarstvo – nove mobilne usluge za poduzetnike Već neko vrijeme mobilni telefoni zamjena su za osob-

Financijski proizvodi za poduzetnike

nji s raznim ministarstvima, lokalnom samoupravom te je potpisnik svih kreditnih linija s HBOR-om. -Od posebnih vrsta kredita istaknuli bi Turistički kredit za male poduzetnike i specifičan revolving kredit.

Erste banka u svojoj ponudi ima velik broj kratkoročnih i dugoročnih kredita. Uključeni su u program kreditira-nja mikro-poduzetnika kojeg HBOR provodi u surad-nji s EU i EIF-om u okviru CIP programa. Cilj samog programa je samozapošljavanje, osnivanje obrta i trgo-vačkih društava, modernizacija i proširenje već postoje-ćeg poslovanja te povećanje broja novih radnih mjesta. -Ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo EU otvorile su se brojne mogućnosti financiranja sredstvima europ-skih fondova. Na primjer, iz sredstava Europskog poljo-privrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) gotovo tre-ćina sredstava namijenjena je provedbi najvažnije mjere - riječ je mjeri 4: „Ulaganje u fizičku imovinu“. Erste banka nudi mogućnost provedbe mjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivred-nih proizvoda. Za objavu samog natječaja i dodjelu sred-stava nadležna je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a očekuje se objavljivanje novog kruga natječaja - kažu u Erste banci.

Suradnja HBOR-a i leasing društava - jednostavnija procedura nabave pokretnina po povoljnijim uvjetimaKao dodatnu podršku malim i srednjim poduzetnici-ma, HBOR je uspostavio poslovnu suradnju s leasing društvima, koja se temelji na odobrenim okvirnim kreditima leasing kućama za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem financijskog leasinga.-Leasing se smatra jednostavnijim načinom finan-ciranja u odnosu na kreditiranje u smislu komplek-snosti obrade dokumentacije, kao i u smislu kolate-rala. Suradnjom s leasing kućama HBOR je osigurao prednost za poduzetnike na način da se ubrzava pro-ces odobrenja sredstava budući da se koriste stručni i tehnički resursi leasing kuća koje su specijalizirane za ovakvu vrstu djelatnosti - navodi Iva Božović iz ureda Uprave HBOR-a.Na ovaj način HBOR, u suradnji s leasing društvi-ma, želi poduzetnicima osigurati nabavu potrebnih pokretnina po povoljnijim uvjetima uz jednostavniju proceduru. Leasing društva koja su trenutno uključena u suradnju s HBOR-om su UniCredit Leasing Croa-tia d.o.o., VB Leasing d.o.o., Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. te PBZ-Leasing d.o.o. Sredstava su namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, OPG-ovima i ostalim pravnim te fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, a mogu se koristiti za nabavu nove i rabljene opreme, strojeva, gospodar-skih vozila i plovila. Božović kaže da je ovakav mo-del financiranja osobito prihvatljiv klijentima koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima EU fondova za poljoprivredu i ribarstvo za nabavu opreme i me-

na računala, notebooke i tablete kada se radi o Internet bankarstvu, a sve češće postaju i sredstvo plaćanja na prodajnim mjestima. Banke stoga povezuju usluge in-ternetskog i mobilnog bankarstva kako bi omogućile klijentima dodatnu mobilnost i pristup uslugama. Tako-đer, sve vodeće banke svoje su internetske usluge pro-širile na investicijsko, kreditno i depozitno poslovanje.

mPBZCOM usluga mobilnog bankarstva za poslovne subjekte omogućuje korisnicima siguran pristup infor-macijama o PBZ proizvodima i uslugama te obavljanje financijskih transakcija bilo kada i s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imaju pristup Internetu s iPhone-a, Andro-id ili Windows Phone mobilnog uređaja.Putem mPBZCOM usluge mobilnog bankarstva kori-snik ima potpunu kontrolu nad svojim transakcijskim računima i plaćanjima, a omogućene su i sljedeće funkcionalnosti: pregled stanja, prometa i dnevnog izvještaja po transakcijskim računima (za kunsku i deviznu komponentu), formiranje plaćanja (naci-onalna plaćanja u kunama) sukladno dodijeljenim ovlaštenjima, formiranje naloga iz predložaka, ske-niranje uplatnica s otisnutim 2D bar kodom, pregled naloga po pretincima sukladno ovlaštenjima, moguć-nost slanja PDF potvrde za svako plaćanje na željenu e-mail adresu, uvid u dospjele obveze s mogućnošću plaćanja, kupnja, prodaja i konverzija deviza po re-dovnom tečaju, pregled tečajne liste, kao i pristup kontakt podacima (kontakt osoba, telefon, e-mail, web) te primanje informacija i obavijesti.

Pored usluga kao što su pregled stanja i prometa po računima otvorenima u banci, provedbe kunskih i deviznih platnih naloga, Erste banka poslovnim kori-snicima NetBanking usluga elektroničkog bankarstva, omogućuje i online predaju zahtjeva za kredit, naloge za izdavanje kunske i devizne garancije te naloga za otvaranje dokumentarnog akreditiva.Erste banka razvila je i Erste Wallet uslugu (digital-ni novčanik) koja prodajnim mjestima omogućuje prihvat pametnih telefona kao načina plaćanja. Riječ je o usluzi koja korisnicima na prodajnim mjestima omogućuje da račun plate mobitelom, skeniranjem QR koda kojeg trgovac generira na prodajnom mjestu. Korisnik usluge potom odabire račun u Erste banci s kojeg želi izvršiti plaćanje, pri čemu je nakon fotogra-firanja QR koda plaćanje izvršeno. Usluga je namije-njena za razna plaćanja u trgovinama maloprodaje, kafićima, na kioscima, ali i za veće kupnje. Trgovcima koji prihvaćaju ovaj način plaćanja, usluga omogućuje trenutnu isplatu na žiro-račun, što im donosi uštedu, primjerice, prilikom upravljanja gotovinom.

Uslugu „slikaj i plati“ u svojoj novoj mobilnoj apli-kaciji mHPB nudi i Hrvatska poštanska banka. Pored te usluge, aplikacija služi za blokadu i deblokadu kar-tica, ugovaranje sastanaka u banci, pregled tečajne

liste, valutni kalkulator, a klijentima HPB-a dodatno omogućuje korištenje mBankinga i mTokena s većim brojem usluga.

Radi jednostavnije i brže razmjene podataka izme-đu poslovnih subjekata te državne uprave i javnih službi, Raiffeisen bank je uvela B2G (Business to Government) uslugu kojom preko Interneta, uz upo-trebu ActivKey USB uređaja ili Smart Card kartice te FINA certifikata, poduzetnici mogu 24 sata 7 dana u tjednu predavati, ispuniti, slati i primati dokumenta-ciju u elektroničkom obliku.

EU sredstva za poticanje zapošljavanja Program Europske unije Zapošljavanje i socijal-ne inovacije (EaSI) osmišljen je s ciljem pružanja potpore u kreiranju i provedbi mjera zapošljavanja i socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj, nacio-nalnoj i europskoj razini. EaSI obuhvaća tri postoje-ća financijska instrumenta - Program za zapošljava-nje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), Europsku mrežu javnih službi za zapošljavanje (EURES) i Europski program mikrofinanciranja, a sredstva će biti namijenjena inovativnim socijalnim politika-ma, promicanju mobilnosti radne snage i olakšava-nju pristupa mikrokreditiranju sa svrhom poticanja socijalnog poduzetništva. Proračunom programa za razdoblje 2014.-2020. osigurano je 919,5 milijuna eura za poduzetnike koji pokreću ili planiraju dalje razvijati vlastita društvena i mikro poduzeća. Po-seban naglasak stavljen je na socijalne grupe koje imaju smanjenu dostupnost i pristupačnost mikro-financiranju te na ranjive skupine, uključujući mla-de, žene, dugotrajno nezaposlene osobe i osobe koje imaju poteškoća pri ulasku na tržište rada.

Mikrokrediti HAMAG-BICRO-a - brz i efikasan izvor financiranjaHAMAG-BICRO poduzetnicima početnicima nudi mikrokredite čiji najniži iznos je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna. Fiksna kamata iznosi svega 0,99% godišnje (efektivna kamatna stopa 1,09%), a rok otplate je 5 godina, uključujući i poček do maksimalno šest mjeseci. Kao jedini instrument osiguranja dovoljna je zadužnica. Krediti su namijenjeni mikro poduzetnicima koji posluju do dvije godine i imaju ma-nje od 10 zaposlenih. Najbitniji kriterij za ostvarivanje prava na mikrokredit je kvalite-tan poslovni plan, a sredstva se mogu dobiti za ekonomski opravdano ulaganje ako tvrtka nema nepodmirenih dugovanja prema državi. -Kroz ovaj način financiranja nastoje se potaknuti deficitarni proizvodi i usluge, a Program mikrokreditiranja u protekle se dvije godine pokazao ključnim alatom za poticanje samozapošljavanja. Radi se o idealnom rješenju za sve poduzetnike koji trebaju jeftin i efikasan izvor financiranja za početak poslovanja svoje novoosnovane tvrtke - navodi Darko Liović, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a. Prijave se zapri-maju zaključno do 1. prosinca 2015. godine. Prijaviti se mogu i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registriran poslovni subjekt, ali su u slučaju odobrenja mikrokredita obvezne osnovati tvrtku ili obrt prije zaključenja ugovora o kreditu.

Financijski proizvodi za poduzetnike

Za start-up klijente namijenjen je jamstveni program EU početnik prema kojem je moguće osigurati do 80% glavnice kredita.

Leasing je jednostavniji način

financiranja u odnosu na kreditiranje u

smislu kompleksnosti obrade dokumentacije,

kao i u smislu kolaterala.

Page 13: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

2524 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Vodič za inozemna ulaganja i suradnjuVodič za inozemna ulaganja i suradnju

Piše: dr. sc. Helena Štimac

Opće informacije Naziv:

Alžirska Narodna Demokratska RepublikaGlavni grad:

AlžirPovršina:

2.381.741 km²Stanovništvo:

38.813.722 Službeni jezik:

arapski, berberski, francuskiValuta:

alžirski dinar (1 USD = 100,2 DZD)

Robna razmjena s Alžirom (2014.)

Izvoz Hrvatske u Alžir Uvoz Hrvatske iz Alžira

Drvo obrađeno 70,8% Sirova gnojiva 99,8%

Proizvodi od običnih kovina 6,8%Parfumerijski, kozmetički i

toaletni pripravci, osim sapuna0,2%

Sanitarni uređaji 3,8%

Konstrukcije od željeza ili

čelika3,1%

Uredski strojevi 2,9%

UKUPNI IZVOZ46,1

milijuna EUR

UKUPNI UVOZ2,9

milijuna EUR

Važne adrese:

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U ALŽIRSKOJ NARODNOJ DEMOKATSKOJ REPUBLICI

Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik: Marin AndrijaševićAdresa: 26. Bis, Rue Hadj Ahmed Mohamed - HYDRA, 16405 Algerie Tel: 00213 (0)23 48 01 34Fax: 00213 (0)23 48 01 31 E-mail: [email protected]

VELEPOSLANSTVO ALŽIRSKE NARODNE DEMOKATSKE REPUBLIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvanredna i opunomoćena veleposlani-ca: Nj.E.gđa Farida Ai'ouazeAdresa: Babonićeva 94, 10000 Zagreb Tel: 00385 1 37 80 333Fax: 00385 1 37 80 344E-mail: [email protected] Alžir

Alžir - izazovna klima za izravna ulaganjaUnatoč ograničenosti pri uvozu, smanjivanju inozemne uključenosti, sporoj ekonomskoj reformi, dominaciji države i sporosti modernizacije bankarskog sektora, Alžir je zanimljiv za strane partnere.

Uloga države iznimno je velika i bitna, u nekim pro-jektima čak i presudna, te se nerijetko događa da se baš u Alžiru dogovaraju veliki međunarodni projekti. Dr-žava je glavni investitor i nositelj velikih infrastruk-turnih projekata, što ukazuje na veliku dominaciju dr-žave u gospodarstvu. Zadnjih nekoliko godina država je putem porezne politike nametnula ograničenja pri uvozu, zaustavila privatizaciju državnih industrija te smanjila inozemnu uključenost u alžirsko gospodar-stvo, čime je zaštitila svoje gospodarstvo. S druge stra-ne, potpisana su brojna partnerstva sa zainteresiranim investitorima iz zemalja EU te susjednim zemljama. Politička rizičnost je mala, radi se o stabilnoj državi, što pogoduje međunarodnoj suradnji i potencijalnim ulaganjima. Bankarski sustav je zastario i ekonomske reforme su spore. Veliki su izvoznici prirodnog plina, a njegovim se izvozom ublažava socijalni nemir u ze-mlji. Vlada ulaže napore u smanjivanje visoke stope

nezaposlenosti mladih (10,5%), razvoj inovacija te ljudskih resursa.

Struktura gospodarstvaIako su površinom deseti u svijetu, Alžir nema puno obradivog poljoprivrednog zemljišta (3%), što rezul-tira malom proizvodnjom i velikim uvozom hrane. Osnovni poljoprivredni proizvodi su pšenica, ječam, zob, grožđe, masline, agrumi, kikiriki, a u stočarstvu je značajan uzgoj krava i ovaca. Ribarstvo je nedo-voljno iskorišteno jer se sve svodi na mala obiteljska plovila. Vlada je našla rješenje u modernizaciji luka, te mogućnošću ulaska stranaca u alžirske teritorijal-ne vode i subvencioniranju ribolova. Alžir je poznat po izvozu i rezervama prirodnog plina, što mu omo-gućuje uspješnu suradnju i dugoročno opskrbljivanje europskog tržišta. Zadovoljava gotovo 20% europskog uvoza ekološko najprihvatljivijeg prirodnog energenta.

Osim prirodnog plina, poznati su i po rezervama nafte, bogati su mineralnim sirovinama i fosfatima, rudniku soli, te posjeduju više od 300 kamenoloma.

Mogućnosti poslovne suradnjeS obzirom da Vlada Alžira potiče na inovacije i razvoj ljudskih resursa, najviše u smislu zapošljavanja mla-dih Alžiraca, u skladu s tim razvila je program razvoja zemlje koji predviđa 300 milijardi dolara investicija u narednih pet godina. U ovakvim projektima postoji ve-lika mogućnost i za Hrvatsku. Alžir je pridružena čla-nica EU, što olakšava međusobnu suradnju, usklađiva-nje reformi, te prilagodbe pravnog sustava. Suradnja je vidljiva u području graditeljstva, uvozu prehrambenih proizvoda iz Hrvatske, izvozu tehnologije u proizvod-nji hrane i suradnji turističkih agencija.

Postupak uvoza roba i usluga u Alžir Pri uvozu ili izvozu roba potrebno je predati detalj-nu deklaraciju u ured za carinu, potpisanu i ovjerenu. Alžir primjenjuje porez na dodanu vrijednost od 0 do 17%, ovisno o proizvodu, dok je carinska obveza od 0 do 30%, osim poljoprivrednih proizvoda. Vatrenom oružju, eksplozivu, narkoticima, svinjskim proizvo-dima, rabljenoj robi, životinjama te nekim farmace-utskim proizvodima zabranjen je ulazak u Alžir. Svi proizvodi koji se uvoze moraju biti u skladu sa stan-dardima utvrđenim u Codex Alimentarius. Oprema i strojevi koji se privremeno dovoze za potrebe izrade projekata ili izložbe oslobođeni su plaćanja carine i po-

Važni linkoviNacionalna agencija za razvoj ulaganja

www.andi.dzMinistarstvo trgovine

www.mincommrce.gov.dzMinistarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva

www.mipmepi.gov.dz Državni ured za statistiku

www.ons.dz

Timgad - ostaci rimaskog carstva

Page 14: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

2726 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

strane Nacionalnog vijeća za ulaganje. Vlada je ograničila udio stranih investicija u osnivanju tvrtaka i zajedničkih ulaganja s domaćim partnerima s udjelom stranih inve-sticija od najviše 49% udjela. Unatoč financijskoj krizi izvozno tržište Alžira raste, no klima za izravna ulaga-nja još je uvijek izazovna, osobito zbog niza restriktivnih pravila i sporosti modernizacije bankarskog sektora. Alžir ne nameće opće zahtjeve pri stranom ulaganju, no u ne-kim projektima traži da bude većinski vlasnik, što odbija strane ulagače. Regulatorni sustav je transparentan, no postoje izazovi koji povećavaju troškove i rizike poslova-nja, poput spore birokracije, ograničenosti pristupa dono-siteljima odluka, te mita i korupcije.

Poslovni običajiVažnost osobnih odnosa nemojte podcijeniti, bitna je iz-gradnja povjerenja. Alžirci ne ostavljaju mnogo osobnog prostora, stoga se nemojte povlačiti ako netko stoji blizu vas ili vas drži za ruku. Alžirci će pokušati sačuvati svoj ugled, te će nerijetko govoriti ono što drugi žele čuti, iako to nije istina. Vrlo su svjesni statusa, stoga, ukoliko želite vidjeti rukovodećeg, pošaljite rukovodećeg. Posjet-nicu bi bilo dobro prevesti na arapski ili francuski, te ih uvijek pružajte desnom rukom. Sastanke obavezno po-tvrdite dan-dva ranije, te izbjegavajte u mjesecu ramaza-na i petkom. Preferira se dogovor putem faxa i telefona, prije nego e-maila. Cijene točnost. Imaju politiku otvo-renih vrata, čak i tijekom sastanka, što može dovesti do čestih prekida. Odijela se nose tijekom zimskih mjeseci, a kratki rukavi tijekom ljetnih.

Vodič za inozemna ulaganja i suradnju

Gospodarstvo Alžira

BDP: 227,8 mlrd USD

BDP per capita: 7.500 USD

Stopa rasta BDP-a: 4%

BDP prema sektorima: usluge (28%), industrija (62,6%), poljoprivreda (9,4%)

Izvoz (2014.): 62,1 mlrd USD

Izvozni proizvodi: nafta, prirodni plin i naftni derivati, datulje

Zemlje izvoza: Španjolska (20,2%), Francuska (9,3%), UK (8,8%), Nizozemska

(6,9%), Kanada (6%)

Uvoz (2014.): 55,36 mlrd USD

Uvozni proizvodi: kapitalna dobra, prehrambeni proizvodi, roba široke potrošnje,

vozila, lijekovi

Zemlje uvoza: Francuska (15,1%), Kina (11,6%), Italija (10,8%), Španjolska (9,9%),

Njemačka (4,6%)

Nezaposlenost: 9,7%

Inflacija: 2,5%

Internetski kod zemlje: .dz

Pozivni broj: +213

Politička rizičnost je mala, radi se o stabilnoj

državi što pogoduje međunarodnoj suradnji

i potencijalnim ulaganjima.

reza. Uvozna roba široke potrošnje mora biti označena na arapskom, te po mogućnosti i na francuskom.

UlaganjaNadležna tijela za ulaganje su Nacionalno Vijeće za ula-ganje (CNI) i Nacionalna agencija za razvoj i ulaganje (ANDI). Svako strano ulaganje mora biti odobreno od

Ribarska luka u Alžiru Istražite mogućnosti novih tržišta i saznajte kako iskoristiti sve prilike koje pružaju hrvatske te institu-cije Europske unije za ulaganja u Hrvatskoj. Sudjelujte na prvoj konferenciji MEETING G2.1., koju organiziraju povratnici za povratnike, uz pokro-viteljstvo predsjednice Republike Hrvatske i podršku domaćih tvrtaka, agencija i institucija.

Program konferencije ukratko obuhvaća zakonske i pravne okvire, porezno okruženje, poticaje i olakšice, fondove EU, panel diskusije, B2B sastanke te ugodnu atmosferu i druženje. Konferencija će omogućiti spa-janje dijaspore s poduzetnicima, tvrtkama, privatnim projektima i agencijama iz Hrvatske, a organizatori se već sada mogu pohvaliti prijavama iz cijeloga svijeta: Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Ekvadora, Finske, Kanade, Mađarske, Njemačke, Paragvaja, Perua, Polj-ske, SAD-a, Švicarske.

Želite li biti dio ovog međunarodnog poslovnog i društvenog susreta, rezervirajte svoje mjesto prijavom na web stranici www.meeting-g2.com.

Ovim putem organizator FORUM Zagreb zahvaljuje svim sponzorima i partnerima: predsjednica Republi-ke Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Agencija za investicije i konkurentnost, MBA Croatia, HAMAG-BICRO, E&Y, Deloitte, ZIP, Founder Institute, BIZdirekt, Poslovni dnevnik, Večernji list, Hrvatska udru-ga poslodavaca, Enterprise Europe Network, Green Gold, Poslovni Turizam, Nacional, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatski svjetski kongres, e-Student, SKUD Ivan Goran Kovačić, Aqua-park Adamovec.

Želite li biti dio ovog međunarodnog poslovnog i društvenog susreta, rezervirajte svoje mjesto prijavom na web stranici www.meeting-g2.com.

Vrijeme je ulaganja u Hrvatsku!Istražite mogućnosti novih tržišta i saznajte kako iskoristiti sve prilike koje pružaju hrvatske te institucije Europske unije za ulaganja u Hrvatskoj. Sudjelujte na prvoj konferenciji MEETING G2.1., koju organiziraju povratnici za povratnike, uz pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske i podršku domaćih tvrtaka, agencija i institucija.

Vrijeme je za ulaganja u Hrvatsku! Upravo na tu temu, u Zagrebu će se u prostorima kongresnog centra FORUM Zagreb, od 26. do 30. listopada ove godine, održati poslovna konferencija pod nazivom MEETING G2.1. Što se zapravo krije iza tog imena, u intervjuu je na australskom radiju „Radio Melbourne 3zzz“ ukratko objasnio direktor projekta, Josip Hrgetić: -Tražimo načine kako da ljudima, Hrvatima koji su kao i mi rođeni vani, pokažemo kako da prepoznaju mogućnosti investiranja u Hrvatsku. Hrvatska ima samo 4 milijuna stanovnika, a još ih toliko živi izvan domovine. Zato smo došli do zaključka kako bi bilo za-nimljivo, i za Hrvatsku i za naše obitelji koje žive u inozemstvu, da se poslovno povežu. Zašto MEETING G2.1., druga generacija? Zato što ciljamo na Hrvate koji su ili rođeni van Hrvatske, ili su jako mladi otišli živjeti i raditi van, koji su vani ostvarili neki biznis te stekli drugačija znanja, iskustva i / ili razmišljanja, i dati im mogućnost da sve to donesu u svoju domo-vinu.

Josip Hrgetić se prije pet godina zbog teške gospodar-ske i ekonomske situacije u Caracasu (Venezuela) sa suprugom Marom Vıtols - Hrgetić i djecom odlučio vratiti u Hrvatsku. Sa sobom su supružnici Hrgetić donijeli i golemo dugogodišnje iskustvo poslovanja u kongresnom turizmu, te su u Zagrebu otvorili kon-gresni centar FORUM Zagreb, koji sada posluje već četvrtu godinu. Upravo će oni, kao i mnogi drugi, na konferenciji pokazati kako mala država, u cijelom svijetu prepoznata kao turistička destinacija, sada može postati i mjesto vaših ulaganja, vaša financijska destinacija!

Konferencije

Page 15: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

2928 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tržište kapitala Tržište kapitala

Od pozitivnih kretanja u prvom polugodištu 2015. godine zamjetan je rast CROBEXtu-rista od 10,6% te podatak da je CROBEXtr, koji uključuje i isplatu dionica iz svog sasta-va, upisao razmjerno dobar porast od 1,2%, što ipak znači pozitivan prinos na ulaganje

dionica u prvom polugodištu. Mirovinski fondovi polugodište su završili u plu-

su u odnosu na početak godine, a tržište državnih obveznica u

posljednjem tromjesečju obilježila je visoka vo-latilnost.

Utjecaj svjetskih doga-đanja na domaće tržište

kapitalaTržište kapitala je u Hr-

vatskoj relativno malo, niskog prometa i slabe li-

kvidnosti, pri čemu se u ban-kocentričnom sustavu još uvijek nije pozicioniralo kao mjesto prikupljanja dodatnog kapi-tala. U takvim okolnostima utjecaj svjetskih događanja reflektira se s određenim vremenskim pomakom i nije toliko izražen kao na razvije-

nim tržištima kapitala. Razlog tome dijelom se nalazi u činje-

nici da pri sporom oporavku hrvat-skog gospodarstva domaće tržište kapitala

nije atraktivno stranim investitorima koji svoje aktivnosti usmjeravaju prema tržištima s izraženijim potencijalom rasta, odnosno prema razvijenim zemljama koje ekspanziv-nom monetarnom politikom i stoga niskim prinosima ob-veznica i niskim kamatnim stopama kreiraju uvjete za rast cijena dionica, mišljenja je direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić. Bez snažnijeg udjela inozemnih investitora i signali sa svjetskih tržišta prenose se na domaće tržište ne-što sporijom dinamikom.

Drugi važan razlog tromije reakcije domaćeg tržišta kapitala na svjetske događaje nalazi se u činjenici nedovoljne izvozne orijentiranosti hrvatskog gospodarstva i stoga njegove mar-ginalne uključenosti u svjetske gospodarske tokove. U tom kontekstu gospodarska povezanost s Ukrajinom, Rusijom, Grčkom, Kinom ili drugim zemljama u kojima su događa-nja poticala šokove na burzama, nije toliko intenzivna da bi znatnije promijenila poslovnu poziciju tvrtaka izlistanih na Zagrebačkoj burzi i time u većoj mjeri utjecala na kretanja na domaćem tržištu kapitala. Stoga su pomaci na Zagre-bačkoj burzi prvenstveno odraz pesimističnijeg ponašanja i opreznijeg pristupa investitora pod dojmom mogućnosti prelijevanja krizne situacije među sve povezanijim tržištima kapitala. Za situaciju na domaćem tržištu kapitala presud-ne su perspektive gospodarskog oporavka Hrvatske, pa su i kretanja na Zagrebačkoj burzi tek odraz stagnantnog gos-podarskog rasta koji će obilježavati ovu i narednu godinu, zaključuje Savić.

Bankarski sustavU Hrvatskoj je primjetno blago smanjenje imovine banaka i nastavak trenda smanjenja udjela imovine banaka u uku-pnoj imovini financijskih posrednika. Unatoč tome, udio imovine banaka je visok (krajem 2014. godine imovina 29 banaka dosegnula je 71.10% udjela u ukupnoj imovini fi-nancijskih posrednika), navodi Zvonimir Savić. Od bitnih kretanja potrebno je spomenuti da je još uvijek prisutno sporo rješavanje problema ‘loših kredita’, izostanak jače potražnje za kreditima te usporavanje rasta deviznih depozita stanovništva. Nakon šestogodišnje recesije gospo-darstvo stagnira te je teško očekivati skore promjene nave-denih trendova, tako da se ne isključuje da će i dalje značajan utjecaj na promjene u bilanci banaka imati državni sektor. Stabilnost sustava unatoč tome je visoka. Bankovni je sustav u Hrvatskoj stabilan i visoko kapitaliziran, a loši plasmani imaju primjereno osiguranje u rezervacijama. Stoga su rizici za njegovu stabilnost ostali relativno mali. Neizravni rizici i dalje su prijetnja za banke, a oni proizlaze ponajprije iz neza-štićenosti klijenata od valutnog i kamatnog rizika.Iz Raiffeisen banke navode da je bankarski sustav siguran, visoko kapitaliziran i stabilan te ne postoji izloženost pre-ma Grčkoj. Stopa adekvatnosti ukupnog kapitala bankovnog sustava iznosi prema zadnjem testiranju 20,2 posto, što je i

dalje znatno iznad usporednih zemalja u Europi, te ujedno iznad zakonski propisanog minimuma i regulatornih zahtje-va HNB-a.

Procjene tečaja EUR i USD do konca godinePromjene na valutnom tržištu tijekom 2015. godine uzdr-male su mnoge. Najveće iznenađenje uslijedilo je nakon što je Švicarska narodna banka ukinula minimalni tečaj švicar-skog franka od 1.20 za eura, ta odluka izazvala je pravi kaos na valutnom tržištu i najviše iznenadila dužnike s kreditima u toj valuti.Iz Raiffeisen banke navode kako očekuju da će različiti smje-rovi monetarne politike u SAD-u i eurozoni biti odlučujući faktori u kretanju EUR/USD tečaja. Nedavne izjave poje-dinih članova FOMC-a idu u smjeru početka normalizacije monetarne politike, najkasnije do kraja godine. Odlučujući faktor rasta kamatnih stopa i promjene smjera politike, pre-ma očekivanjima od rujna ove godine, rezultati su kretanja tržišta rada u iduća dva mjeseca. Nasuprot tome, ECB je na-javio nastavak programa kupnje obveznica koji ide od ožuj-ka ove godine, bez namjere ikakvih redukcija, u iznosu od 60 milijardi eura mjesečno. Time ECB podupire likvidnost europskog financijskog tržišta, što dovodi do niskog troška zaduživanja i slabijeg eura. Kao rezultat različitih smjerova politika središnjih banaka, možemo očekivati rast u spreadu između njemačkih i američkih državnih obveznica. Rastom prinosa na američki UST doći će do aprecijacijskih pritisaka na dolar u odnosu na euro. S druge strane, smatraju kako pi-tanje Grčke neće biti presudni faktor koji će utjecati na tečaj između dviju valuta. Stoga očekuju deprecijacijske pritiske na euro u nadolazećim mjesecima, tako da bi tečaj EUR/USD mogao do kraja ovog tromjesečja biti na razini od 1,10 dolara za euro, a krajem 2015. godine bi taj pad mogao ići i do 1,05 dolara za euro, navode iz RBA.Kada je riječ o odnosu tečaju EUR prema HRK, Savić iz HGK kaže da Hrvatska ima kvazi-vezani tečaj prema euru, odnosno provodi upravljano fluktuirajući tečaj kojim osi-gurava dugoročnu stabilnost tečaja ključnu za održanje ma-

Prema posljednjim objavljenim podatcima, neto imovina investicijskih fondova iznosila je na koncu srpnja 2015. godine 14,8 mlrd kuna.

PREGLED PRINOSA ODMF-OVA

Naziv fonda Prinos I.-VI. 2015.

AZ benefit ODMF 2,74%

AZ profit ODMF 3,30%

Croatia osiguranje ODMF 1,27%

Erste Plavi Expert ODMF 3,76%

Erste Plavi Protect ODMF 0,62%

Raiffeisen ODMF 4,34%

Izvor: HANFA (prilagođeno)

PREGLED PRINOSA OMF-OVA

Naziv fonda Prinos I.-VI. 2015.

AZ OMF kategorije A 4,70%

Erste Plavi OMF kategorije A 4,31%

PBZ/CO OMF kategorije A 5,29%

Raiffeisen OMF kategorije A 6,69%

Mirex kategorije A 5,26%

AZ OMF kategorije B 3,37%

Erste Plavi OMF kategorije B 3,53%

PBZ/CO OMF kategorije B 4,48%

Raiffeisen OMF kategorije B 4,49%

MIrex kategorije B 3,88%

AZ OMF kategorije C 1,41%

Erste Plavi OMF kategorije C 1,68%

PBZ/CO OMF kategorije C 2,64%

Raiffeisen OMF kategorije C 3,97%

Mirex kategorije C 2,55%

Izvor: HANFA (prilagođeno)

Visoka volatilnost u posljednjem tromjesečju na tržištu državnih obveznicaIako je domaće tržište kapitala relativno malo, niskog prometa i slabe likvidnosti, bankarski sustav nam je siguran, visoko kapitaliziran i stabilan.

Pripremila: Jasmina Fijačko

Page 16: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

3130 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tržište kapitala

kroekonomske stabilnosti. -U tom kontekstu očekujemo tek laganu oscilaciju tečaja EUR/HRK koji bi do kraja ove godine, po našim ocjenama, dosegao razinu od 7,68 - napominje Savić. Tečaj USD/HRK zbog vezanosti kune uz euro uvelike ovisi o kretanju tečaja EUR/USD, odnosno o tome hoće li američki dolar nastaviti jačati u odnosu na euro. To, s jedne strane, ovisi o politici FED-a povezano s trenutkom dizanja kamatne stope, a s druge strane, ovisi o kvaliteti rješavanja dužničkih problema Grčke u okviru eurozone, uključujući tu i razvoj situacije oko ostanka Velike Britanije u Europskoj uniji. Stoga do kra-ja ove godine očekujemo praktički stabilizaciju tečaja EUR/USD, što bi značilo da bi se tečaj USD/HRK krajem ove go-dine kretao oko razine 7,20.

Obvezničko tržište u HrvatskojTržište državnih obveznica u posljednjem tromjesečju obi-lježila je visoka volatilnost. Rast prinosa kod većine obvezni-ca srednje i istoče Europe slijedila su i hrvatska izdanja, pri čemu su ishod grčkog referenduma i grčko ‘ne” predloženim

Tržište kapitala

Uloga Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima Udruga za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim druš-tvima osnovana je koncem 2014., a s radom je počela 2015. godine. Predstavlja profesionalnu, neovisnu i neprofitnu organizaciju čiji je cilj promicanje i zastupanje zajedničkih interesa obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, kao i mirovin-skih osiguravajućih društava i njihovih članova. Osim direktne suradnje s mirovin-skim fondovima, Udruga aktivno surađuje s predstavnicima medija na promicanju i podizanju svijesti o važnosti mirovinskih fondova te općih informacija vezanih uz mirovinski sustav i njegovu dugoročnu održivost. Usko surađuje s predstavnicima akademske zajednice, lokalnih vlasti te međunarodnim udrugama na širenju znanja, izmjeni iskustava te promicanju važnosti mirovinske štednje.

reformama kreditora dodatno pojačali neizvjesnost, utječući na širenje spreadova europske periferije i tržišta regije SIE, navode iz Raiffeisen banke. Napominju nadalje da je kunska krivulja produljena na deset godina, s plasmanom 6 mlrd. kuna uz polugodišnji kupon 4,5% te prosječan prinos pri izdanju od 4,69%. Bio je to drugi ovogodišnji izlazak na tr-žišta kapitala plasmanom vrijednosnica, ali ovaj put na do-maće tržište, prvi put nakon gotovo dvije godine. Očekivano, interes je bio golem, osobito onaj domaćih institucionalnih investitora. Ministarstvo financija je tako, vrlo vjerojatno, pokrilo ovogodišnje potrebe za (re)financiranjem, koje su se kretale na razini od oko 20% BDP-a. Prinosi na lokalna izdanja trebali bi pratiti događanja na europskom i regional-nom tržištu, pri čemu bi u osnovnom scenariju trebali imati tek laganu tendenciju rasta.

Trendovi na tržištu investicijskih fondovaPrema posljednjim objavljenim podatcima, neto imovina in-vesticijskih fondova iznosila je na koncu srpnja 2015. godine 14,8 mlrd kuna. Iztok Likar, urednik portala Hrportfolio.hr, kaže da je zadnjih 12 mjeseci primjetan trend ulaganja u ri-zičnije kategorije fondova. Od 2008. godine bila je primjetna sklonost investitora konzervativnim, prvenstveno novčanim fondovima, radi velikog straha od tržišta kapitala i svega po-vezanog s istim. Ulagači su se tada okrenuli novčanim fon-dovima i radi tada atraktivnih prinosa koji su bili na razini do 9% godišnje, a radi visokih kamatnih stopa koje su tada bile na tržištu. Kako su s jedne strane kamatne stope padale, a s druge strane burze rasle i indeksi postizali sve više razine, strah je nestajao i sve se više ulagača počelo vraćati na tržište kapitala putem ulaganja u mješovite i dioničke fondove.Iz Raiffeisen banke odgovaraju da je u prethodnoj godini zaustavljen višegodišnji trend smanjenja imovine investicij-skih fondova, koji datira još od početka financijske krize. Ta-kođer, uz kontinuirani rast ukupne neto imovine, prosječan prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B iznosio je 11,4%, dok su obvezni mirovinski fondovi kategorije A i C, koji su započeli s radom u kolovozu 2014., ostvarili u razdoblju od početka rada do kraja 2014. prosječne prinose od 4,6%, odnosno 2,9%. U protekloj godini povećalo se članstvo u otvorenim (7,8%) i zatvorenim (5,5%) dobro-voljnim mirovinskim fondovima, a imovina fondova porasla je za više od 20%. Kod investicijskih fondova preko 70% imovine odnosi se na novčane fondove, koji imovinu ulažu u financijske instrumente visoke likvidnosti. Zbog tenden-cije pada tržišnih kamatnih stopa smanjen je potencijal za ostvarivanje prinosa na kratkoročne plasmane niskog rizika, pa ukupna imovina investicijskih fondova stagnira. U sljede-ćem razdoblju ne očekujemo promjene tendencija u struk-turi imovine financijskog sektora jer se ne očekuju promjene u prinosima na financijsku imovinu.Početkom godine zbog uvođenja poreza na kamate na oroče-nu štednju očekivalo se prelijevanje sredstava u investicijske fondove. Likar smatra da dio ulagača koji su svoja sredstva ulagali putem oročenja traži druge načine za investiranje radi poreza na kamate, a prvenstveno radi neatraktivnih ka-matnih stopa. Ti su ulagači skloni jako malom ili nikakvom

Prinosi i ulaganja mirovinskih fondovaSvi mirovinski fondovi su polugodište (2015. godine) završili u plusu u odnosu na početak godine. Situacija na obvezničkom tržištu, gdje ulažu većinu sredstava, bila je povoljna, tako da su dobri rezultati mirovinskih fondova bili očekivani. Likar na-vodi da su dobrovoljni mirovinski fondovi u prvoj polovici godine porasli u rasponu od 0,62 do 4,34 posto, koliko je porastao Raiffeisen DMF. Slijede Erste Plavi Expert (+3,76%) i AZ Profit (+3,30%).Kod obveznih mirovinskih fondova su indeksi mjerodavni za usporedbu pora-sli, tako da Mirex A bilježi rast od 5,26%, Mirex B 3,88% te Mirex C 2,55%. Najveći prinos među mirovinskim fondovima kategorije A, B I C bilježe Raiffeisen OMF A (+6,69%), Raiffeisen OMF B (+4,49%) i Raiffeisen OMF C (+3,97%). Slijede ih PBZ CO A (+5,29%), PBZ CO B (+4,48%) i PBZ CO C (+2,64%).

DIONIčKI I OBVEZNIčKI INDEKSI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Dionički Najviša Najniža Zadnja Promjena (%) Volumen Promet

CROBEX® 1.808,25 1.704,30 1.737,55 -0,5 9.079.572 725.950.493

CROBEX10® 1.046,36 994,09 1.009,79 0,3 5.045.678 558.168.459

CROBEXplus® 968,91 902,06 920,19 -2,1 10.271.055 771.195.858

CROBEXindustrija® 936,47 846,21 865,35 -5,0 1.473.392 135.372.516

CROBEXkonstrukt® 555,97 471,04 483,83 -3,0 1.784.592 35.490.494

CROBEXnutris® 826,22 761,76 772,92 -4,1 578.753 141.947.282

CROBEXtr© 1.045,92 986,05 1.022,04 1,2 9.079.572 725.950.493

CROBEXtransport® 1.293,39 952,08 978,74 -22,5 195.399 33.736.139

CROBEXturist® 2.331,02 2.033,91 2.286,99 10,6 2.972.114 104.314.747

Obveznički

CROBIS® 108,65 104,96 105,41 0,4 4.480.953.174 6.998.748.023

CROBIStr® 144,53 137,35 141,37 3,0 4.480.953.174 6.998.748.023

Izvor: Publikacija Pregled trgovine u prvom polugodištu 2015. godine, ZSE

DIONICE SA NAJVEćIM PROMETOM (I-VI 2015)

Oznaka Izdavatelj Promet (HRK)

Udjel (%)

Kumulativ (%)

1. HT-R-A HT d.d. 178.401.571 16,4 16,4

2. ADRS-P-A Adris grupa d.d. 108.707.492 10,0 26,5

3. RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA d.d 69.839.783 6,4 32,9

4. ADRS-R-A Adris grupa d.d. 60.303.171 5,6 38,4

5. PODR-R-A Podravka d.d 50.655.568 4,7 43,1

6. SNHO-R-A SN holding d.d. 46.797.546 4,3 47,4

7. ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d 41.276.940 3,8 51,2

8. LEDO-R-A Ledo d.d. 30.949.577 2,9 54,1

9. ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. 28.601.406 2,6 56,7

10. ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d 27.991.521 2,6 59,3

Ostali 441.842.621 40,7 100,0

Ukupno 1.085.367.197

Izvor: Publikacija Pregled trgovine u prvom polugodištu 2015. godine, ZSE

riziku, te su se iz tog razloga na tržištu pojavili fondovi koji štite uloženu glavnicu. Zadnji takav fond je Smart Equity II.

Utjecaj turizma na tržište kapitala u HrvatskojUspjeh turističke sezone svakako ima svoj odraz na burzo-vna kretanja, ne samo zbog situacije u kojoj je znatan dio turističkih kompanija uvršten na burzu, nego i zbog činje-nice da turistička potrošnja poboljšava i poslovne rezultate velikog dijela drugih tvrtaka. Pritom treba uzeti u obzir či-njenicu da tržišta kapitala reagiraju anticipativno, odnosno da cijene dionica rastu već na prve nagovještaje mogućih pozitivnih promjena, pa je znatan dio mogućeg porasta cijena dionica praktički već konzumiran. Tako je u prošloj godini vrijednost CROBEXturista, koji odražava kretanje vrijednosti turističkih dionica, povećana za visokih 79,1%, što je znatno više od većine svjetskih burzovnih indeksa, navodi Savić. Na rast indeksa utjecali su ne samo uspješni turistički rezultati, nego i povećana investicijska aktivnost usmjerena na izgradnju i rekonstrukciju turističkih objekata te korporativne akcije povezane s restrukturiranjem turistič-kog portfelja. Rast vrijednosti turističkih kompanija nastavljen je i ove godine pa je na kraju srpnja CROBEXturist zabilježio rast od 17,6% u odnosu na kraj prošle godine, što je najviši rast među svim sektorskim indeksima na Zagrebačkoj burzi i znatno više od rasta Crobexa, koji je povećan za tri posto. Značaj turističke sezone za zbivanja na Zagrebačkoj burzi djelomično je vidljiv iz udjela djelatnosti pružanja smješta-ja te pripreme i usluživanja hrane u ukupnoj tržišnoj kapi-talizaciji burze, koji je na kraju srpnja ove godine iznosio 11,5%. Istodobno su iz te djelatnosti bile uvrštene 33 vri-jednosnice kojima je u srpnju obavljeno 18,5% ukupnog dioničkog prometa na burzi. Stoga će uspješnost turističke sezone svakako dati određeni pozitivan doprinos ukupnim kretanjima na tržištu kapitala, ali taj doprinos ipak nije do-

statan da se znatnije promijeni stagnantna situacija na Za-grebačkoj burzi. Za to je potreban snažniji gospodarski rast popraćen privatizacijskim procesima čija realizacija uključu-je angažman tržišta kapitala, smatra Savić.

Dokapitalizacija tvrtakaMnoge tvrtke se u posljednje vrijeme odlučuju na dokapi-talizaciju, odnosno povećanje vlasničkog udjela kapitala u tvrtku – unosom imovine, prava ili najčešće uplatom goto-vine. Razlozi za dokapitalizaciju su mnogobrojni: od promje-ne postojeće vlasničke strukture, financiranja profitabilnih projekata, nemogućnosti financiranja od strane banaka, pri-stupa tvrtke, do jeftinog kapitala, jačanja kapitalne osnove tvrtke i niza drugih razloga.U dokapitalizaciji tvrtke sudjeluju investitori kojima je osnovni motiv ostvariti prinos na uloženi kapital, a uz pri-vatne investitore u procesima dokapitalizacije ponekad su-djeluje i država s ciljem zadržavanja vlasničkog paketa ili iz nekih drugih razloga.

Indeksi su većinom zabilježili gubitak, uz rijetke iznimke, među kojima je svakako zapažen rast CROBEXturista od +10,6%.

Mnoge tvrtke se u posljednje vrijeme

odlučuju na dokapi-talizaciju, odnosno

povećanje vlasničkog udjela kapitala u tvrtku – unosom imovine, prava ili najčešće uplatom

gotovine.

Page 17: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

3332 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Upravljanje rizicima

Upravljati rizicima - pogled u budućnost i izbjegavanje propusta u poslovanju Profitabilnost. Učinkovitost. Efikasnost. Nove tehnologije. Sve to pruža tvrtkama priliku za rast i napredak, ali im donosi i opasne rizike u poslovanju. Da bi dobili najnoviji uvid u to kako se nositi s tim rizicima, manageri iz najvećih svjetskih tvrtaka okreću se novom načinu promišljanja i konceptu koji je na našim prostorima još uvijek donekle u povoju - upravljanju rizicima.

Pripremila: Anita Zelić

Upravljanje rizicima

čisti rizik rezultira gubitkom ili bez

gubitka, ali nema mogućnosti

dobitka, dok kod špekulativnog rizika postoji vjerojatnoća

nastajanja i gubitka i dobitka.

Hedging je najprisutniji kod uvozno-izvozno orijentiranih tvrtaka ili kod fizičkih osoba koje se npr. žele ograditi od promjene tečaja valute vezano za kredit koji imaju u otplati.

Tržišni rizik, tečajni rizik, rizik nelikvidnosti, operativni rizik, rizik refinanciranja, računovodstveni rizik, porezni rizik, regulativni rizik, politički rizik, reputacijski rizik... Rizika ima na svakom koraku, u svakom biznisu, u životu uopće. Svaki poduzetnički pothvat svojevrsno je kretanje u području neizvjesnosti, a upravo ta neizvjesnost predstavlja ono što određeni biznis čini rizičnim. Nije uvijek lako predvidjeti što se događa iza kulisa, pa je voditi računa o rizi-cima u poslovanju jedna od ključnih zadaća koja se nameće pred vodstvo tvrtke.

Špekulativni i čisti rizici - procjena rizika kao ključ u procesu njihova upravljanjaUpravljanje rizicima podrazumijeva najprije procjenu njihova karaktera, a tek onda poduzimanje svih mogućih raspoloživih sredstava i mjera za njihovo izbjegavanje i zau-stavljanje. Poduzetnička praksa govori kako je uglavnom riječ o čistim i špekulativnim rizicima. I dok čisti rizik rezul-tira gubitkom ili bez gubitka, ali nema mogućnosti dobitka (stečaj kupca, krađa, prometna nesreća, smrt ključne osobe i sl.), kod špekulativnog rizika postoji vjerojatnoća nastajanja i gubitka i dobitka. Tako npr. ako poduzetnik odluči uložiti novac u zemljište gdje je procijenio da će doći do gradnje i na osnovu toga procijeni da će njegova vrijednost porasti, on će tom špekulacijom profitirati. Svako takvo ulaganje kvalificira se kao špekulativno, jer poduzetnik je taj koji se svjesno izlaže riziku gdje može doći do gubitka.

Hedging, swap... - novije metode upravljanja i umanji-vanja rizika Promjene tečaja, inflacija te neizvjesnosti na stranim tržištima domaćim kompanijama, koje na njima posluju,

mogu vrlo lako ‘pobrkati račune’. Jednostavna promjena tečaja može imati utjecaj na ukupni rezultat tvrtke koji može biti mjeren i u desecima milijuna kuna. Stoga je kompanija-ma koje posluju na inozemnim tržištima vrlo važno zaštititi se od negativnih utjecaja. Hedging je jedan od načina. Riječ je o je poslovno-financijskoj strategiji izbjegavanja ili umanjenja, odnosno kontrole rizika, koja nastojeći izbjeći rizik skoka i pada cijena.Andrej Kopilaš iz Splitske banke ističe kako sve veći broj klijenata banaka koristi hedging instrumente, pa i na retail tržištu. Dodaje kako dodatni faktor u povećanju korištenja hedginga proizlazi i iz sveprisutnih globalnih nesigurnosti koje uzrokuju povećanu volatilnost na tržištima, a samim time imaju izravan utjecaj na poslovanje hrvatskih kompa-nija koje su na bilo koji način ovisne o njima (nabava sirovi-na, plasman proizvoda i usluga) ili kretanje tečaja prilikom otplate kredita. Hedging posao, osim na burzi, uobičajeni je dio strategije upravljanja imovinom.

Kopilaš smatra i kako ne postoji specifičan sektor koji uglavnom koristi hedging, ali je najprisutniji kod uvozno-izvozno orijentiranih tvrtaka ili kod fizičkih osoba koje se npr. žele ograditi od promjene tečaja valute vezano za kredit koji imaju u otplati. -Koriste ga kompanije iz svih sektora, a ključan faktor je management koji upravlja kompani-jom, odnosno odluka managementa o korištenju hedginga. Razlog povećanog korištenja hedginga vjerojatno je zbog sve kvalitetnije educiranog kadra na ključnim pozicijama unutar poduzeća, te lakši i brži pristup edukaciji i kvalitet-nim informacija - ističe Kopilaš. Osim hedginga, a u svrhu zaštite tečaja nacionalne valute te kako bi se premostila ne-likvidnosti u određenoj valuti, kao metoda umanjivanja ri-

zika koristi se i valutni swap. Riječ je o trgovini valutama na međunarodnom planu kojom banke, uvoznici i investitori eliminiraju devizni rizik, odnosno gubitak nastao zbog kole-banja deviznih tečajeva. Istodobno se ugovaraju dva različita posla, a riječ je o razmjeni (swap) određenog iznosa različitih valuta danas, da bi se isti iznosi valute reverzno (povratno) razmijenili u budućem roku na određeni datum.

Faktori koji ublažuju rizikeIako se krizni management najlakše povezuje s užurbanim trenutcima kriznog donošenja odluka, on pored neposrednog odgovora na krizu također pokriva i managersko područje prevencije i pripremu. Skoro svaki put kada se neka dramatična poslovna situacija dogodi, javljaju se rasprave o tome je li se taj rizik mogao predvidjeti. Osim što su u pojedinim slučajevima kriznih situacija risk manageri u po-ziciji da reaktivnim odgovorima utječu u pravcu vraćanja situacije u normalu, oni i preventivnim mjerama pokušavaju spriječiti njezin nastanak. Tada je ključan faktor mjera pre-vencije.

Postupci ublažavanja rizika smatraju se najuobičajenijim odgovorom na rizike, što znači da se poduzimaju radnje i donose odluke kako bi se smanjila vjerojatnost nastanka i učinak rizika. Radnje koje tvrtka poduzima radi smanjivanja, odnosno ublažavanja rizika zapravo su kontrolne aktivno-sti. Svrha ublažavanja rizika je nastavak obavljanja aktivno-sti u kojoj se javlja rizik, uz istodobno poduzimanje radnji (kontrola) radi zadržavanja rizika na prihvatljivoj razini. Stručnjaci ističu kako je, osim sagledavanja najboljih odgo-vora na rizike, potrebno razmotriti i to javljaju li se pri tome prilike za iskorištavanje pozitivnog učinka, odnosno javljaju li se slučajevi koji nude pozitivne prilike, a da istodobno ne stvaraju prijetnje.

Portfelj rizika - evidencija u rukama risk managera Kako bi se rizikom upravljalo na najkvalitetniji način, isti je prije svega potrebno evidentirati. Identifikacija izloženosti mogućim gubitcima smatra se osnovnim zadatkom kriznog managera. U tom kontekstu nužno je kreirati portfelj rizika.

Portfelj rizika evidencija je skupine rizika koji se pojavljuju ili mogu pojaviti u jednoj organizaciji tijekom poslovanja. Grupiranjem rizika dobit će se portfelji rizika koji će se do-dijeliti odgovarajućim rukovoditeljima, a oni će pratiti svoj portfelj, nadgledati razvoj i postojanje odgovarajućega kon-trolnog okruženja te o tome izvještavati. Potpunu odgovor-nost za taj složen proces snosi management tvrtke.

Posljednjih godina u polje risk managementa uključile su se i velike kompanije, uvodeći funkciju direktora kriznog managementa sa zadatkom da obavlja istodobno poslove povezane s procjenom rizika prije incidenta i da, po potrebi, daje operativne upute kad kriza nastupi. Najčešće navođen cilj kriznog managementa je efektivno planiranje resur-sa koji su potrebni za ponovno uspostavljanje financijske ravnoteže i operativne efikasnosti nakon gubitka.

Unutarnja revizija - neovisno i objektivno stručno mišljenje koje poboljšava djelotvornost upravljanja Rast nezaposlenosti, pad vrijednosti dionica i bankrot samo su neke od posljedica ‘napuhanih’ financijskih i poslovnih rezultata te nerealnih profita i bonusa. Visoki bonusi veza-ni uz ostvarivanje pozitivnih i visokih poslovnih rezultata dobar su poticaj upravi za lažiranje financijskih izvješća. Takvim tvrtkama blagu podršku često su davale i revizor-ske kuće, imajući u vidu dugoročne odnose s klijentom. Ipak, ispostavlja se kako je neovisno i objektivno stručno mišljenje ključ koji poboljšava djelotvornost poslovanja. U tom kon-tekstu, risk manageri ističu važnost unutarnje revizije.Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjen-juje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje po-slovanja; pomaže korisniku u ostvarenju ciljeva primje-nom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju te poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

ERM (Enterprise Risk Management) nasuprot ‘silos’ pristupu upravljanju rizicimaSlično procesu interne kontrole i revizije čiji se subjekti pro-matranja odnose na rizike, došlo je do pojave ERM-a.Naime, u posljednjih nekoliko godina praksa upravljanja ri-zicima je uznapredovala. S vremenom se došlo do saznanja da se mnogi rizici mogu spriječiti ili se njihov utjecaj može ublažiti kroz prevenciju gubitaka i kontrolnih sustava. Poja-vio se i niz specijaliziranih grana rizik managementa koje su uključivale projekte, energiju, financije, operativne rizike i kliničko upravljanje rizicima. Tako je došlo i do nadogradnje prijašnjeg principa, te do pojave Enterprise Risk Manage-menta. ERM nastoji pružiti okvir za efikasno sagledavanje neizvje-snosti, dajući odgovore na rizik i neželjene situacije i prije nego se one pojave, a ne samo na nastale gubitke. Za razliku od drugih praksi upravljanja rizicima, koncept ERM-a utje-lovljuje perspektive analize rizika kroz čitavu organizaciju.

Promjenjiva priroda suvremenih kriza ima direktne implikacije na krizni management. Kon-vencionalni organizacijski model je neprikladan za postupanje s mnoštvom organizacija i pojedinaca uključenih u proces. Polje prakse kriznog managementa varira od uskog ili tradicionalnog pristupa, koji uključuje procjenu izloženosti i osiguravanje odgovarajuće politike osiguranja od rizika, do šireg, modernog pogleda koji se često više fokusira na kontrolu, tj. prevenciju potencijalnih gubitaka i njihovo minimiziranje.

Tradicionalni krizni manager usmjeren je na bavljenje čistim rizikom (onim koji za poslje-dicu može imati samo gubitak) i zaštitu od fizičkih resursa. On je evoluirao od managera osiguranja koji se bavio samo programom osiguranja tvrtke. Moderni pogled na krizni management je obuhvatniji. On pretpostavlja preventivnu ulogu u kojoj se razmatraju po-tencijalne krize. Moderni risk manageri moraju rješavati složene dileme bez informacija koje su im neophodne u nestabilnom organizacijskom okruženju. Ovaj krizni manager mora biti sposoban baviti se problemima vezanim za proizvode, industrijskim kvarovima te brojnim drugim problemima i negativnim efektima koji mogu ugroziti potencijale za preživljavanje organizacije.

Profil modernog risk managera

Page 18: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

3534 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Upravljanje rizicima

Temeljna ideja ERM-a je udaljiti se od prethodno korištenog koncepta upravljanja pojedinačnim rizicima ili tzv. si-los pristupa. To se odnosi na činjenicu da je većina rizika međusobno povezana, dok tradicionalno upravljanje rizicima ne uspijeva odrediti odnos između rizika i njihovu korelaci-ju. S ERM pristupom, veze između rizika identificiraju se na osnovu činjenice da dva ili više rizika mogu imati utjecaj na istu aktivnost ili cilj.

FMEA analiza - ključ pri određivanju preventivnih i po-pravnih radnjiJoš jedan relativno novi alat za upravljanje rizicima, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) metodologija, razvijena je radi sustavnog praćenja i analiziranja pogrešaka u proce-sima. Ona se upotrebljava kada se postojeći proces, proizvod ili usluga upotrebljavaju na novi, drugačiji način te kada po-slovne analize ne daju zadovoljavajuće rezultate. FMEA analiza provodi se u dva dijela. Prvo se pronalaze pogreške, a zatim se analiziraju i određuje se njihov utje-caj na cjelokupni proces. Pri tome se mora pratiti i anali-zirati cjelokupni poslovni proces, a odnosi se na bilo koje pogreške ili nedostatke u proizvodnji ili usluzi zbog kojih kupac tih proizvoda ili usluga neće biti zadovoljan. Kako je kvaliteta zadovoljstvo kupca, tako je važno otkloniti bilo kakve pogreške koje se pojavljuju u procesima, a da bi se one uklonile, potrebno ih je prvo pronaći i analizirati. Kada se pogreške pronađu, važno je saznati koliko su one ozbiljne, kakve su posljedice takvih pogrešaka, koliko se često po-navljaju i na koji se način otkrivaju. Sve te analize potrebne su da bi takve pogreške mogli ukloniti i spriječiti njihovo ponavljanje. Stručnjaci ističu kako je upravo stoga FMEA metodologija iznimno dobar alat za sustavno praćenje gu-bitaka i pogrešaka i na taj način analiziranja utjecaja takvih pogrešaka na cjelokupni poslovni proces. Najviše ju koriste manageri sigurnosti i manageri kvalitete.

Financijsko upravljanje i kontroleProteklih godina, smanjenje obujma ekonomskih aktivnosti

u svijetu, a samim tim i u Hrvatskoj, dovelo je do itekako važnih promjena u poslovanju financijskog sektora. Opća nestalnost tržišta utjecala je na povećan pritisak regula-tornih tijela, a sve sa svrhom bolje kontrole financijskog sektora. Događaji od 2008. godine do danas, posljedice kojih još uvijek osjećamo, samo su katalizirali ionako neizbježne promjene koje u prvi plan ističu rizike. Kako će tvrtka sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, učinkovito i djelotvorno, u skladu sa zakonima i propisima, štiteći sredstva od gubitka, zlouporabe i štete, ključna su pitanja fi-nancijskog upravljanja i kontrole. Riječ je o sustavu kojim su financijski učinci poslovanja tvrtke usmjeravani i kontrolira-ni tako da podupiru realizaciju ciljeva. On obuhvaća sve po-slovne transakcije, a posebice one koje su vezane uz: prihode, rashode, primitke, izdatke, imovinu, obveze te različite pro-cedure i ugovaranje.

Ulaganja u alate i tehnologiju za upravljanje rizicimaŠirenje. Učinkovitost. Tehnologija. Sve to pruža tvrtkama priliku za rast i napredak. No, također im donosi brzorastuće i vrlo opasne rizike u poslovanju. Točnost i pouzdanost po-dataka, automatizacija procesa, poboljšano izvješćivanje, poboljšanje procesa upravljanja rizikom, jednostavan pri-stup podatcima s jednog mjesta, poboljšanje komunikacije te mogućnost revizije neke su s popisa deset najznačajnijih prednosti korištenja tehnologije upravljanja rizikom. Riječ je o popisu s izvješća koje je rezultat AON istraživanja provede-nog prije par godina o tome kako vodeće svjetske tvrtke vide i koriste tehnologije upravljanja rizicima. Prema rezultatima istog istraživanja, koji se temelje na odgovorima više od 400 stručnjaka za rizike iz 57 zemalja svijeta, najvažnija korist od tehnologije upravljanja rizikom su točni i pouzdani podatci.

Dobro osmišljen program osiguranja - kvalitetno upravljanje rizicima u realnim poslovnim procesimaUpravljanje rizicima je u samim temeljima osigurateljnog posla. Područje osiguranja nudi različite zaštite za široku paletu rizika, koje se odnose na interne i eksterne događaje kao što su pokrivanje prirodnih katastrofa, nesreća, ljudskih pogrešaka, pa čak i prijevara. Upravo je stoga dobro osmišljen program osiguranja ključ kvalitetnog upravljanja rizicima u realnim poslovnim procesima. Istovremeno, rastuća razina kompleksnosti okruženja, opći pad premije u najzastupljenijem segmentu osiguranja i liberalizacija cijena smanjile su ukupnu profitabilnost društava za osiguranje. Sve navedeno dovelo je do toga da važnost i odgovornost risk managera i aktuara u društvima za osiguranje sve više raste te da jača potreba za tom razinom ekspertize. Pojmovi kao što su fer vrijednost, apetit za rizikom, interni kapital ili ispitivanje otpornosti na stres dominiraju njihovim agenda-ma. Želeći ih interpretirati i primijeniti u realnim poslovnim procesima, stručnjaci iz industrije osiguranja smatraju kako je nužno usvojiti spomenutu terminologiju iz domene upravljanja rizicima, te stručno osposobiti novi tip risk ma-nagera u društvima za osiguranje, koji će znati prepoznati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju.

ERM pruža okvir za efikasno sagledavanje

neizvjesnosti, dajući odgovore na rizik i neželjene situacije i prije nego se one

pojave, a ne samo na nastale gubitke.

Cyber rizik - jedna od najvećih prijetnji poslovanju danasTvrtke, organizacije i pojedinci iz dana u dan su sve izloženiji cyber prijetnjama. Sigurno-sne računalne prijetnje u svijetu, a tako i u Hrvatskoj, sve su brojnije. Pa iako u računalnu sigurnost ulažu puno sredstava, ovoj vrsti rizika teško odolijevaju ne samo male tvrtke, nego i velike korporacije i organizacije. Štete od cyber napada mogu biti enormne, a to su na vlastitom primjeru u proteklim godinama osjetile mnoge tvrtke. Upravo stoga, prema nekim podatcima, udio osiguranja od cyber rizika u 2014. godini udvostručio se u odnosu na 2013. godinu. Broj polica cyber osiguranja u SAD-u u prosjeku je porastao 150 posto od 2012. do 2013. i 100 posto od 2013. do 2014. godine. Tvrtke sve više shvaćaju da cyber napadi više nisu neuobičajeni, što povećava njihov strah i potrebu za takvom policom osi-guranja.

Krpanje rupa u računalnim mrežama, lociranje hakera, obavještavanje korisnika i troškovi sudskih tužbi, samo su neke od širokog raspona troškova i gubitaka povezanih sa cyber kriminalom, a koji police osiguranja cyber rizika mogu pokriti.

Energija i zaštita okoliša

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost šansa su Hrvatske za veću energetsku neovisnostProvedba i dinamika energetske obnove ovisit će o mogućnostima i stručnosti hrvatskih poslovnih subjekata za nabavu sredstava iz fondova EU, političkoj klimi (izvršnoj i lokalnoj vlasti) te kapacitetu hrvatskih građevinskih tvrtaka koje bi u vremenima krize trebale još aktivnije sudjelovati u poslovima obnove.

Pripremio: Gorden Knezović

U Hrvatskoj je zadnjih godina, zahvaljujući državnim poticajima, pušten u pogon velik broj proizvodnih kapa-citeta iz obnovljivih izvora energije. Najviše se ulagalo u vjetroelektrane, a nešto manje u solarne kapacitete.

Obnovljivi izvori imaju previsoku cijenuProizvođači iz obnovljivih izvora imaju zajamčen ot-kup i subvencije koje se preko naknade za obnovljive izvore prelijevaju na sve kupce električne energije, te tako poskupljuju električnu energiju. Sada opskrblji-vači u Hrvatskoj sukladno svojem tržišnom udjelu moraju otkupljivati određenu količinu električne ener-gije po cijeni koja u ovom trenutku iznosi oko 70 eura po MWh, što je znatno više od tržišne cijene, čime se dodatno subvencionira energija proizvedena iz obnov-ljivih izvora.

-Logično je da smo nezadovoljni takvom situacijom te smatramo da bi ta cijena trebala biti što bliža tr-žišnoj. Također, smatramo da bi ubuduće trebalo naglasak staviti na solarne sustave te na biomasu. Naime, povećanu potrebu za klimatizacijom u ljet-nim mjesecima može se zadovoljiti instalacijama so-larnih sustava. Isto tako je potrebno povećati ulogu biomase kao potencijalne sirovine kod bazne proi-zvodnje energije - rekao nam je predsjednik Uprave RWE Energije Zoran Miliša.

HEP je u okviru svoje strategije što veće usmjerenosti na obnovljive izvore energije početkom prošle godine objavio javni poziv za mogućom suradnjom u razvoju projekata svim potencijalnim partnerima koji razvija-ju projekte vjetroelektrana u Hrvatskoj, a ove godine i prošireni poziv koji uključuje i druge tehnologije kori-štenja obnovljivih izvora energije. HEP razmatra ulazak u partnerstvo za nekoliko projekata vjetroelektrana s potencijalnim partnerima-vlasnicima pojedinih proje-kata vjetroelektrana u razvoju, odnosno vjetroelektra-na u pogonu, a također i s nositeljima projekata drugih tehnologija. Međutim, zbog prirode razvoja pregovora i odnosa s potencijalnim partnerima, o tome, kako su nam rekli, ne smiju davati javne informacije.

-U području sunčanih elektrana istražujemo energet-ski potencijal krovnih i zemljanih površina HEP-ovih nekretnina, a s obzirom na to da su popunjene kvote za sunčane elektrane, sada se analiziraju mogućnosti definiranja takvih tehničkih rješenja koja bi bila ispla-tiva i bez ostvarenja poticajne cijene. S obzirom na to da se radi o niskom stupnju razvoja, nije moguće dati procjenu investicija i veličinu projekata. Slično se odnosi i na nekoliko projekata vjetroelektrana i malih hidroelektrana koji su u nižem stupnju razvoja - rekli su nam iz HEP-a.

Stambene zgrade i dalje rasipaju energijuEU je donijela niz strategijskih odrednica energetskog i ekološkog usmjerenja koje je prihvatila i Republika Hrvatska kao članica, od kojih treba istaknuti: ener-getsko-klimatske ciljeve popularne kao 20 – 20 – 20, koji do 2020. godine unutar EU predviđaju 20% manje emisija stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godi-nom, 20% udjela obnovljivih izvora energije u uku-pnoj energetskoj potrošnji te 20% manju potrošnju energije (u odnosu na onu koja se do 2020. očekuje u slučaju neprovođenja posebnih mjera).

Građevinski sektor ima najveće potencijale uštede energije, veće od prometnog i od industrijskog sektora. Stoga je tu primjena energetske učinkovitosti izuzetno važna. Stambeni fond EU troši 40% ukupne energije cijele Unije i odgovoran je za preko 30% emisije sta-kleničkih plinova iz energenata. Iz perspektive kraj-njeg korisnika obnova u području zgradarstva nije tro-šak, već prilično sigurna investicija koja u Hrvatskoj tek zadnjih nekoliko godina dobiva zadovoljavajući značaj. Energetskom obnovom zgrada i kuća, sredstva koja bi bila utrošena na plaćanje energenta, bit će po-trošena na energetsku obnovu. Mjere postizanja energetskih ušteda u području zgra-darstva bitna je europska, ali i nacionalna komponen-ta energetske politike prema Strategiji energetskog razvoja Hrvatske te aktualnom 3. Nacionalnom ak-cijskom planu za energetsku učinkovitost. Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od

Opskrbljivači u Hrvatskoj sukladno svojem tržišnom udjelu moraju otkupljivati određenu količinu električne energije po cijeni koja u ovom trenutku iznosi oko 70 eura po MWh, što je znatno više od tržišne cijene.

Page 19: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

3736 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Energija i zaštita okoliša Energija i zaštita okoliša

2013. do 2020. godine predviđa obnovu 3% stambenog fonda Hrvatske godišnje, no prethodnih godina Repu-blika Hrvatska nije uspijevala energetski obnoviti gore navedeni fond građevina.

Općenito govoreći, u Hrvatskoj su posljednjih godina učinjeni ozbiljni iskoraci u smislu osvještavanja javno-sti putem raznih poticaja i obaveza certificiranja gra-đevina. Sljedeći koraci u poticanju masovnije energet-ske obnove mogli bi biti ulaganje dodatnih sredstava (i bespovratnih) u cikluse obnove od strane lokalnih i državnih vlasti te podizanje cijene energenata, osobito prirodnog plina (Hrvatska plaća jednu od najnižih ci-jena unutar EU).

Provedba i dinamika energetske obnove ovisit će o mogućnostima i stručnosti hrvatskih poslovnih subje-kata za nabavu sredstava iz fondova EU, političkoj kli-mi (izvršnoj i lokalnoj vlasti) te kapacitetu hrvatskih građevinskih tvrtaka koje bi u vremenima krize treba-le još aktivnije sudjelovati u poslovima obnove, te ge-nerirati nova radna mjesta (tzv. zelena radna mjesta). Energetska obnova stambenih zgrada i zgrada u jav-nom sektoru značajno potiče domaći građevinski sek-tor te za sebe vezuje druge djelatnosti, čime se ostva-

ruje višestruka gospodarska korist u zapošljavanju u građevinskom sektoru, ali i u povećanju proizvodnog sektora. Tzv. zelena ekonomija donosi na desetine tisu-ća novih radnih mjesta.

Za Hrvatsku proces energetske učinkovitosti ima po-litički i ekonomski značaj. Boljom učinkovitošću sma-njit će se ovisnost o uvozu energenata, povećat će se konkurentnost gospodarstva, krajnji korisnici će dugo-ročno plaćati manje te će se za vrijeme procesa obnove zaposliti dio građevinskog sektora. Svakako, obnova donosi i prednosti u očuvanju okoliša, smanjenju emi-sije štetnih plinova i generalno manjem zagađenju.

Energetska učinkovitost u industrijiPodručje energetske učinkovitosti jedno je od priori-tetnih u EU, pa je logično očekivati i jačanje aktivnosti u tom segmentu u Hrvatskoj, prije svega u ispunjava-nju obaveza koje je Hrvatska prihvatila. Energetska učinkovitost može ostvariti uštede u po-trošnji energije, međutim, investicije za mjere koje se primjenjuju mogu se kretati od vrlo malih iznosa, pa do iznosa kojima je povrat investicije određen kroz de-setak godina, tako da je potrebno provesti vrlo temelji-tu analizu radi donošenja konačne odluke.Pojedine obaveze iziskuju i konkretne mjere kojima će se postići potrebne uštede u potrošnji energije. Za takve je aktivnosti potrebno izraditi odgovara-juće programe i metodologiju, tako da se na tržištu javljaju djelatnosti energetskih prosuditelja (certi-fikatora) koji provode izvide na terenu, usvojenom metodologijom daju procjene potencijala te temeljem provedbe pojedinih mjera na kraju određuju stvarno postignute uštede. Time je stvorena niša za otvara-nje novih radnih mjesta. Potrebno je naglasiti kako tako definirana radna mjesta i zanimanja za sada još nemaju tipičan proizvodni karakter, no, posredno, na-kon proteka nekog vremena, rezultat njihovog rada trebala bi biti tendencija primjene mjera energetske učinkovitosti i opća smanjena potrošnja energije te time povećanje energetske neovisnosti, ali i značajna poboljšanja u sigurnosti opskrbe zahvaljujući povolj-nijem planiranju potrošnje.

U konačnici, rezultat ovakvih napora trebao bi krenuti prema formiranju tzv. pametnih mreža (smart grid), što predstavlja snažan potencijal rasta u području ra-zvoja tehnologije, ali i primjeni tehničkih i tehnoloških rješenja. Radi se o relativno novom području, ali vrije-me je za hvatanje priključka u tom području.

Na primjer, već dva desetljeća u Hrvatskoj RIZ Oda-šiljači d.d. na tržište stavljaju nekoliko tipova digital-nih brojila električne energije uz odgovarajući prate-ći informatički sustav te je samo pitanje dobre volje korisnika i operatera mreže takav proizvod integrirati u sustav pametnih mreža. Potrošači energije ipak ne

bi trebali očekivati značajnije financijske uštede, prije svega zbog potrebe investiranja u tehnologiju. Me-đutim, kada se sagledaju svi aspekti koji se javlja-ju (tehnološki razvoj, smanjenje potrošnje energije, uravnoteženje potrošnje i distribuirana proizvodnja kroz pojedinačne generacijske kapacitete, povećanje broja radnih sati kroz angažman postojećih ili novih domaćih djelatnika na visokotehnološkom proizvodu, povećanje energetske neovisnosti i energetske sigur-nosti, smanjenje nepovoljnog utjecaja na okoliš kroz smanjenje potrošnje energije i promjenu korištenja primarnog energenta koji se s fosilnih goriva sve više okreće obnovljivoj energiji), kroz primjenu će voditi u povećanje visokotehnoloških radnih mjesta u kojima Hrvatska treba potražiti svoju šansu. Što prije treba pokrenuti pilot projekte kako bi se prikazala njihova korist, a nakon toga, kroz pozicioniranje na tržištu re-gije i stjecanje odgovarajućih referenci, potrebno je što brže se uključiti u natjecanje na tržištu EU. Osim do-dane vrijednosti koja se time može ostvariti, ne treba isključiti niti moguće popratne posredne učinke kroz povećanje prateće industrije i opće potrošnje zahva-ljujući povećanoj dodanoj vrijednosti u području ener-getske učinkovitosti.

Možda jedan od tipičnih primjera primjene nove teh-nologije jest mjerenje potrošnje toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima. Zbog načina kako su postojeći sustavi izvedeni, mjerenje potrošnje do-sta je zahtjevno, potrebno je ugraditi dodatne mjerne i regulacijske uređaje tako da će se vjerojatno cije-na ugradnje i funkcionalnosti takvih sustava pokriti kroz uštede energije, te će stvarna dobit biti upravo u smanjenju potrošnje toplinske energije. Nažalost, domaći proizvođač ove opreme ne postoji, te onu pra-vu, proizvodnu dodanu vrijednost u tom području ne možemo očekivati.

Projekti HEP ECSO-aHEP je u Hrvatskoj razvio ESCO modele uštede ener-gije u različitim područjima, a posebno su zanimljivi projekti ušteda energenata u industrijskom sektoru i općenito u gospodarskim djelatnostima.

Među projektima energetske učinkovitosti koje je proveo ili provodi HEP ESCO u 2014. i 2015. godini ističe se Projekt energetske učinkovitosti u rasvjet-nom sustavu pogona tvrtke ELKA. Nakon uspješnog završetka prve faze projekta energetske učinkovitosti u svibnju 2013. godine, što je uključivalo zamjenu 650 svjetiljki s 360 novih svjetiljki sa svjetlećim diodama (LED), ELKA je nastavila suradnju s HEP ESCO-om na provedbi druge faze projekta, u sklopu kojeg je de-montirano 420 starih svjetiljki i ugrađene su 342 nove LED-svjetiljke. Tu je i Projekt energetske učinkovitosti u Elektro-Kontaktu d.d.. Elektro-Kontakt od 2013. go-dine s HEP ESCO-om ostvaruje poslovnu suradnju na

zajedničkom osmišljavanju i provedbi projekta ener-getske učinkovitosti. Mjere energetske učinkovitosti obuhvatile su: certificiranje, obnovu ovojnica zgrada i iskorištenje otpadne topline kompresora.

Uz ta dva projekta ističu se i Projekt energetske učinko-vitosti u PPK Karlovačkoj mesnoj industriji te projekt Energetska učinkovitost u Brodogradilištu ‘Viktor Le-nac’, koji su također pomogli tvrtkama u ostvarivanju značajnih uštede u potrošnji energije i podizanju stan-darda, a time i poboljšaju njihovih poslovnih rezultata.

Izuzev projekata energetske učinkovitosti, HEP ESCO je uključen i u projekte obnovljivih izvora energije, kao što je projekt kogeneracije na drvnu biomasu Tr-šće, koji bi se trebao završiti do kraja 2015. godine.Uz europske projekte kojima se financiraju novi ob-novljivi izvori energije, sve vrste energetske uštede i projekti zbrinjavanja otpada i očuvanja okoliša, važan je i domaći izvor financiranja, odnosno povoljno kre-ditiranje preko HBOR-a.

-Programom kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije HBOR kreditira investicijske projekte saniranja odla-gališta otpada, gospodarenja otpadom, njegove obrade i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, poticanja čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanja i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu, za-štita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, po-ticanja korištenja obnovljivih izvora energija, održive gradnje i čišćeg transporta, kao i drugih projekata ko-jima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovi-tost te uvode obnovljivi izvori energije. Kreditiranje se provodi izravno ili putem poslovnih banaka, a krajnji korisnici kredita mogu biti jedinica lokalne i regional-ne samouprave, komunalna društva, trgovačka druš-tva, obrtnici i ostale pravne osobe. Kreditom HBOR-a može se financirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Krediti se odobravaju s kamat-nom stopom od 3 ili 4% s rokom otplate 14 godina, uključujući i mogućnost počeka od 3 godine. Do sada je HBOR kreditirao 168 ovakvih projekata s iznosom od 1,4 milijarde kuna - rekli su nam iz HBOR-a, do-davši kako se ti projekti kreditiraju iz vlastitih sredsta-va HBOR-a, sredstava EIB-a i CEB-a, a kredit se može koristiti zajedno sa sredstvima EU fondova (ukoliko je isto namjena natječaja) i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Gospodarenje otpadomMinistarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo je i provodi brojne projekte i mjere u svim prioritetnim područjima, a to su učinkovito upravljanje resursima i gospodarenje otpadom, energetska učinkovitost, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena te zaštita prirode.

HEP je u Hrvatskoj razvio ESCO

modele uštede energije u različitim

područjima, posebno su zanimljivi projekti ušteda energenata u

industrijskom sektoru.

Zbog neodgovornog postupanja s otpadom od 2002. do 2012. godine na preko 300 odlagališta u našoj zemlji zakopane su sirovine vrijedne preko 5 milijardi kuna.

Page 20: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

3938 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

općine morati osigurati samo preostalih 10%.U centrima za gospodarenje otpadom otvorit će se 650 zelenih radnih mjesta, a još 950 bit će otvoreno u tvrtkama i obrtima koje će ih opsluživati. Uvo-đenjem učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj se u kratkom roku može udvostruči-ti broj radnih mjesta u sektoru otpada sa 6.000 na 12.000. Sektor otpada važan je jer uključuje izdva-janje korisnih sekundarnih sirovine te proizvodnju električne i toplinske energije, što dodatno poveća-va zapošljivost. K tome, treba istaknuti da to znači i poslove za građevinski sektor. I to 5 milijardi kuna vrijedne poslove na izgradnji samih centara.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi i pro-jekte čišćeg transporta s ciljem smanjenja emisija štetnih plinova i osiguranja čišćeg zraka. To je važ-no jer upravo iz prometa dolazi 25% emisija štet-nih plinova, a od toga čak 70% iz cestovnog prome-ta. Sufinanciraju projekte čišćeg javnog transporta, zamjene postojećih vozila s ekološki prihvatljivim u zaštićenim područjima, a kroz program „Vozi-mo ekonomično“ ove je godine sufinancirana kup-nja 506 električnih i hibridnih vozila građanima i pravnim osobama, za što je izdvojeno 18,4 milijuna kuna. Zahvaljujući tome utrostručen je broj elek-tričnih vozila na cestama.

Uz nacionalna, Hrvatska u narednom razdoblju na raspolaganju ima i nikad veća sredstva iz EU fon-dova. Do 2020. godine Hrvatskoj je za zaštitu oko-liša i prirode na raspolaganju ukupno 21 milijarda kuna europskih sredstava. Sredstva iz EU fondova koristit će se, među ostalim, za izgradnju centara za gospodarenje otpadom, sanacije odlagališta, projek-te gradnje infrastrukture u zaštićenim područjima, te projekte energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama.

Kako bi se unaprijedila zaštita prirode, u tijeku je po-stupak izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode, koji se nalazi u javnoj raspravi. Zakon će se, među ostalim, postrožiti preko odredbe za fizičke osobe koje nepropi-sno sakupljaju smilje ili neku drugu zavičajnu divlju vrstu. Također, prihodi od koncesija u zaštićenim po-dručjima ubuduće bi se uplaćivali u proračune javnih ustanova koje o njima brinu, kako bi lakše realizirale nove projekte i održivo upravljale područjem. Izmje-nama Zakona želi se poboljšati sustav zaštite prirode kroz učinkoviti nadzor i podjelu odgovornosti, a u onim dijelovima prirode gdje je to dopušteno omogu-ćiti razvoj i stvaranje zelenih radnih mjesta. Izmjene Zakona predviđaju i spajanja Državnog zavoda za za-štitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša, u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. U sklopu izmjena planira se i dodatno usklađivanje s propisima Europske unije i nacionalnim zakonima.

Energija i zaštita okoliša

Zbog neodgovornog postupanja s otpadom od 2002. do 2012. godine na preko 300 odlagališta u našoj zemlji zakopane su sirovine vrijedne preko 5 milijardi kuna. Uvođenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaustavljeno je bacanje otpada po 360 odlagališta di-ljem Hrvatske te uspostavljeno upravljanje resursima i vrijednim sirovinama koje su sadržane u otpadu.

Ministarstvo je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gradovima i općinama su-financiralo nabavu komunalne opreme ukupne vri-jednosti od 540 milijuna kuna. Time je omogućeno postavljanje 650.000 kanti, 45.000 kontejnera, 20.195 kompostera, 2.629 zelenih otoka i 165 reciklažnih dvorišta. Zahvaljujući tome, sada 80% građana Hr-vatske ima pristup nekom obliku razvrstavanja, dok ih je to 2012. imalo tek 40%.

Pokrenute su sanacije odlagališta i izgradnja 13 centara za gospodarenje otpadom. U Hrvatskoj će ukupno biti iz-građeno 13 centara za koja je osigurano 5 milijardi kuna, pretežno europskog novca. Čak 90% sredstava osigurano je iz EU fondova i nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tako da će županije, gradovi i

Do 2020. godine Hrvatskoj je za zaštitu

okoliša i prirode na raspolaganju ukupno

21 milijarda kuna europskih sredstava.

Uloga odnosa s javnošću u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

U Varaždinu je 21. kolovoza 2015. u organizaciji Hrvatske zajednice županija i Varaždin-ske županije održana eduka-tivna radionica čiji je cilj bio upoznati voditelje županijskih odjela i osobe zadužene za od-nose s javnošću u županijama s ulogom i izazovima odnosa s javnošću u informiranju i su-djelovanju javnosti u uspostav-ljanju cjelovitog sustava gospo-darenja otpadom u Hrvatskoj.

Radionicu je osmislila i vodila Andreja Pavlović, starija savjetnica u Hauska & Par-tner, konzultantskoj kući koja se posljednjih godina specijalizirala za ovo područje. Od trendova, zabluda i činjenica koji prate komunikaciju u gospodarenju otpadom, do zahtjeva Aarhuške konvencije i strateškog pristupa komunikaciji, radionica je po-kazala težinu izazova i potrebu stjecanja novih znanja i vještina, posebno vezano uz oblikovanje transparentnog okvira za informiranje i sudjelovanje javnosti.

Kako se rokovi za uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom bliže kra-jem 2018., osobe zadužene za odnose s javnošću jedinicama lokalne samouprave, centrima za gospodarenje otpadom i komunalnim poduzećima imat će sve više posla u okruženju u kojem još uvijek prevladava nerazumijevanje važnosti pravovremenog informiranja i sudjelovanja javnosti u odlučivanju, kao i nužnosti zajedničkog obliko-vanja kvalitetnijih i provedivih odluka.

Zahvaljujući ABB-u, vodećoj tehnološkoj grupaciji za elektroenergetiku i automatizaciju, nakon nadogradnje električnog, upravljačkog i instrumentacijskog sustava visoke peći u željezari ArcelorMittal u Južnoj Africi proizvodnja tekućeg željeza povećana je 12 posto.

Tijekom prekida rada prošle godine tvrtka ArcelorMit-tal uložila je velika sredstva u sanaciju i obnovu jedine visoke peći te njezina upravljačkog sustava u svojoj željezari u Newcastleu u južnoafričkoj pokrajini Kwa-Zulu-Natal. Ova investicija, ujedno jedna od najvećih za tvrtku ArcelorMittal u Južnoj Africi, planirala se dvije godine i provodila tijekom šest mjeseci. Njome će se proizvodnja željeza povećati s 1,7 na 1,9 milijuna tona godišnje.

Nadograđeni upravljački sustav visoke peći ima 7.000 ulazno-izlaznih točaka i koristi ABB-ov sustav 800xA sa sedam redundantnih kontrolera AC800M. Sustav upravlja cjelokupnim procesom rada viso-ke peći uključujući skladištenje sirovina i punjenje peći, ljevaonicu, puhala vrelog zraka, obradu troske, pročišćavanje grotlenih plinova, vodeno hlađenje te pripremu i ubrizgavanje ugljena u prahu. Upravljački sustav obuhvaća i nadzor nad ugrađenom opremom pa olakšava rad i održavanje pogona visoke peći.

Tijekom projekta u sustav 800xA integrirano je više od 300 uređaja Profibus PA i 200 uređaja Hart.

Podatke za upravljački sustav prikuplja opsežan pa-ket ABB-ove instrumentacije, koji se sastoji od 130 elektromagnetskih pretvornika protoka ProcessMaster, 260 pretvornika temperature, 150 otporničkih mjerila temperature Sensytemp, 140 pretvornika tlaka serije 2600T, više od 500 pretvornika temperature s termo-parovima i sedam pretvornika razine.

Paket električnih uređaja obuhvaća 200 inteligentnih kontrolera elektromotora UMC100, 15 elektroničkih upuštača (engl. softstarter) serije PST i 15 ABB-ovih industrijskih reguliranih elektromotornih pogona. Svi navedeni uređaji povezani su s upravljačkim sustavom putem robusne informatičke sabirnice.

Osim isporuke opreme i programske podrške, ABB-ovi su inženjeri nadzirali ugradnju i povezivanje opre-me, sudjelovali u procesu puštanja u rad te izobrazili

kupčevo osoblje za održavanje. Projekt su zajednički ostvarili timovi iz ABB-a Hrvatska i ABB-a Južna Afrika.

ABB je izabran kao ugovorni partner zbog kvalitete tehničkih rješenja i dobrih referencija skupljenih na prijašnjim projektima obnove visokih peći. -Bilo je ugodno surađivati s ABB-ovim timom. Oni su vrlo profesionalni i stručni, a njihovo iskustvo stečeno na prethodnim projektima obnove visokih peći očituje se u krajnjem rezultatu. Nakon puštanja u rad nije bilo potrebno ni mijenjanje ni ispravljanje upravljačkog programa. Ustvari, ABB-ov je tim uvijek bio spre-man uložiti dodatni napor kako bi osigurao da se svaki posao izvrši kvalitetno i na vrijeme - primjećuje Jan van der Walt, ArcelorMittalov voditelj cjelokupnog projekta obnove, te dodaje: -ABB-ov upravljački sustav 800xA besprijekorno radi u otežanim uvjetima kakvi vladaju blizu visoke peći, a naše se osoblje brzo prila-godilo radu s tim novim sustavom.

ABB je vodeća tvrtka u elektroenergetici i automa-tizaciji koja svojim korisnicima iz područja energeti-ke, industrije, transporta i infrastrukture omogućuje poboljšanje poslovanja uz istodobno smanjenje utje-caja na okoliš. Grupa ABB djeluje u približno 100 ze-malja i zapošljava oko 140.000 ljudi.

ABB-ovi sustavi odabrani za obnovu južnoafričke visoke peći Tvrtka ArcelorMittal odabrala je ABB-ov upravljački sustav kako bi povećala proizvodnju u svojoj vodećoj željezari u pokrajini KwaZulu-Natal.

Projekt su zajednički ostvarili timovi iz ABB-a Hrvatska i ABB-a Južna Afrika.

Energija i zaštita okoliša

Page 21: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

4140 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Telekomunikacije Telekomunikacije

Telekomunikacijsko tržište mijenja se brže nego ikadI u godinama recesije svi glavni trendovi u ICT-u ostali su pozitivni. Izvoz softvera i IT usluga narastao je u zadnje dvije godine za čak 45% i dosegao 1,87 milijardi kuna, a trend otvaranja novih radnih mjesta raste prosječno 10% u zadnjih sedam godina.

Pripremio: Gorden Knezović

Google je prije nekoliko tjedana iz temelja preu-strojio poslovanje, odvojivši temeljne aktivnosti oglašavanja na Internetu od novih projekata poput proizvodnje automobila na automatsko upravljanje i pametnih uređaja u kućanstvu, te sustava za regula-ciju temperature. Formirajući novu tvrtku Alphabet odrekao se najvrjednijeg globalnog branda u veli-kom dijelu svoje djelatnosti.

Veliki ulaze u ‘Internet of Things’Google je proširio poslovanje u segmentu umrežava-nja ‘pametnih’ uređaja u kućanstvu, najavljujući su-radnju s proizvođačem mrežne opreme. Jasno je da se ICT sektor snažno mijenja, razvija prije svega u novu fazu nazvanu ‘Internet of Things’ (IoT). Prema lipanj-skim procjenama savjetodavne tvrtke International Data Corp, vrijednost svjetskog tržišta opreme za po-vezivanje umreženih kućanskih uređaja s Internetom trebala bi se do 2020. gotovo utrostručiti, na čak 1.700 milijardi američkih dolara.Tehnološke kompanije poput Intela, Cisco Systemsa i Samsung Electronicsa te telekomunikacijski divovi Vodafone i Verizon već su objavili da će kućanstva s uređajima priključenim na Internet biti značajni gene-ratori budućih prihoda.Broj povezanih uređaja eksponencijalno raste. Prema podatcima PwC-a, u 2015. bit će 25 milijardi pove-zanih uređaja na populaciju od 7,2 milijarde, a 2020. očekuju 50 milijardi na 7,6 milijardi stanovnika. Teško bi bilo naći djelatno i industrijsko područje gdje digita-lizacija ne mijenja dosadašnje paradigme upravljanja i primjene proizvoda i usluga. Tu se, primjerice, misli na nosive uređaje za praćenja zdravlja i fitnessa, uređaje s podatcima o pacijentima, na rješenja koja omogućuju nadzor i upravljanje kućanskim procesima, daljinski nadzor i upravljanje komunalnim uslugama, tu su po-vezani automobili, pametni gradovi itd. U poslovnoj sferi nije riječ samo o daljnjoj automatiza-ciji radnih procesa, kvalitetnijih analiza i o poboljšanji-ma interakcije s dobavljačima i kupcima, već o sasvim novim inovativnim poslovnim modelima, novim proi-zvodima i uslugama.Digitalizacija ruši tradicionalne proizvode i usluge i poslovne modele, ali nudi prilike i izazove. Tvrtka-

ma se primjenom nove informatike omogućuju bolja saznanja o vlastitom poslovanju, o kupcima i konku-renciji, povećanje produktivnosti kroz inovacije te po-većanje efikasnosti i efektivnosti automatizacijom po-slovnih procesa novim alatima i poslovnim rutinama.

-Nakon ‘mainframe’ i ‘client-server’ faza, na djelu je treća informatička platforma koju karakterizira mo-bilnost, model isporuka informatičkih usluga iz oblaka (cloud), prodor društvenih mreža i pojave ‘big data’ apli-kacija, a ono što nas očekuje u neposrednoj budućnosti je eksplozija povezanih uređaja (IoT i M2M)’ - naglaša-va Boris Žitnik, dodajući kako se informatika širi dale-ko izvan poslovnog kruga i sad se već može govoriti o milijardama korisnika. Ta konzumerizacija informatike znači golemo povećanje potražnje, odnosno potrebe za povezivanjem i prijenosom podataka. Pokretač informa-tičke revolucije je postojanje i eksplozivni rast broja di-gitalnih uređaja, pametnih telefona i tableta čiji broj već sada nadmašuje broj ljudi na planetu.Kakve nas sve globalne promjene u ICT-u očekuju to ćemo tek vidjeti, o tome još iz opreza ne govore puno niti najutjecajniji analitičari IT tržišta. Promjene već donose preslagivanje velikih kompanija, a kasnije će, naravno, imati dalekosežne posljedice i na mikro trži-šta kakvo je naše. Dok promjene koje počinju od veli-kih ne dođu i na naše mikrotržište, ostajemo u našim ‘prizemnijim’ pokazateljima.

Izazovi teleoperatorima-Nekad su bili potpuno usmjereni na klasične telekom usluge, a sad pružaju IT usluge - infrastrukturu i apli-kacije na ‘cloud’ modelu, iznajmljuju i prodaju infor-matičku opremu, nude prijenos televizijskih programa, filmova, glazbe, igre na sreću, oglašavanje, a ulaze i u nova granična područja kao što su bankarske i osigu-ravajuće usluge, promet električnom energijom, ma-loprodaja, izdavaštvo i drugo - kaže o promjenama u telekom tvrtkama analitičar i direktor tvrtke OMNIA-consult, Boris Žitnik, u svojoj analizi pod naslovom Vrijeme tektonskih promjena.Predsjednik Uprave HT-a Davor Tomašković okarakte-rizirao je 2014. kao godinu transformacije HT-a prou-zročenu smanjivanjem prihoda u uvjetima stagniranja potražnje i pada cijena te potrebe za investiranjem.

Restrukturiranje u HT-u obuhvatilo je smanjenje ma-nagera za trećinu, otpuštanje zaposlenika i poboljšanje unutrašnjih procesa daljnjom digitalizacijom.Jiri Dvorjančansky, predsjednik Uprave Vipneta, ta-kođer ističe da je prošla godina bila obilježena racio-nalizacijom troškova i smanjenjem broja zaposlenika. Konkurentska utakmica na telekom tržištu koja impli-cira bitku za udjel na padajućem tržištu sve je oštrija. U prvom planu telekoma je nastojanje da se kupce pri-vuče novim uslugama, boljom kvalitetom i cijenama, odnosno što bolje prilagođavanje korisničkim isku-stvom. Korisnici mogu sami birati kombinacije iz zao-kruženih ponuda usluga teleoperatora i na taj način ih sebi prilagoditi korisnički, ali i smanjiti troškove.

Teleoperatori nastoje zaokružiti pakete usluga prila-gođene različitoj vrsti korisnika. Zaokruživanje paketa usluga (Internet-televizija-telefon) na hrvatskom je tržištu zaokruženo Vipnetovim operativnim preuzi-manjem Amisa u Hrvatskoj. Naime, završeno je pre-uzimanje Amisa od Telekom Austria Grupe (TAG). Tom akvizicijom Vipnet značajno širi svoju optičku in-frastrukturu na kojoj nudi najveće brzine Interneta u Hrvatskoj, do 500Mbit/s u downloadu i 120 Mbit/s u uploadu.Promet teleoperatera iskazan u megabitima i minuta-ma i dalje raste zahvaljujući eksploziji podatkovnog prometa. Po brzini povećanja zatim slijede troškovi ulaganja u nove mreže (optička te FTTH - fiber to the home svjetlovodna fiksna mreža, 4G LTE mobila mre-ža) koja su neizbježna u konkurentskoj borbi. No, pro-blem je što najsporije raste ili čak pada ukupni prihod koji nagriza erozija cijena u konkurentskoj utakmici, sve restriktivnija regulativa, usporavanje potražnje zbog nepovoljne konjunkture i poslovanje OTT igrača (WhatsApp, Viber, Skype, Twitter, Facebook...).Kako su teleoperatori u Hrvatskoj podružnice europskih

tvrtaka, problem je i što europski teleoperateri bilježe pad prihoda posljednjih godina, a uzrok je velika raspr-šenost telekom industrije u Europi. Dok u SAD-u po-stoje samo četiri, u Europi djeluje čak 340 teleoperatera.

-Planirane investicije za 2015. godinu premašuju 1,3 milijarde kuna, što je povećanje od preko 25% u od-nosu na prošlu godinu. Fokus investicija je na poveća-nju kapaciteta za širokopojasni pristup Internetu, te na daljnjem razvoju infrastrukture koja omogućava nove i brže usluge za korisnike. Prvi korak već je napravljen investicijom u dodatni radiofrekvencijski spektar, što je HT-u omogućilo udvostručenje brzine pristupa In-ternetu u 4G mreži - rekli su nam iz HT-a. U Vipnetu su pak u prvih šest mjeseci ove godine in-vestirali preko 150 milijuna kuna, uglavnom u širenje mobilne i fiksne mreže nove generacije. Treći teleope-rater u Hrvatskoj, Tele2, također povećava investicije, u dosadašnjem dijelu godine usmjerili su se na udvo-stručenje kvalitete i kapaciteta svoje mreže u priobalju, nakon čega slijede drugi dijelovi Hrvatske.

-Tržište se mijenja brže nego ikada, zbog čega moramo svakodnevno raditi na novim uslugama i proizvodima. U veljači smo povećali brzinu u našoj 4G mobilnoj mreži na 150 Mbps. Uveli smo i nove mobilne tarife prilagođene individualnim potrebama naših korisnika - rekli su nam iz najvećeg telekoma u Hrvatskoj.

Mrežna neutralnost i sigurnost podatakaTeleoperatori se suočavaju i sa sve zahtjevnijom re-gulacijom tržišta. Jedna od posljednjih regulacija jest stupanje na snagu HAKOM-ove odredbe koja opera-tore elektroničkih komunikacija dodatno obvezuje pri-kazati sve naknade i ukupni iznos fiksnih troškova i na samom Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, ovisno koju je uslugu i tarifu korisnik odabrao. Uz

Velike tehnološke kompanije najavile su da će kućanstva

s uređajima priključenim na

Internet biti značajni generatori budućih

prihoda.

Hrvatska sve više prihvaća digitalnu ekonomiju, u čemu privatni sektor napreduje puno brže nego javni.

Page 22: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

4342 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

cija u Hrvatskoj i gospodarskog oporavka naše zemlje.S rapidnim rastom podataka i njihovim pohranjiva-njem u ‘cloud’ sve je izraženiji i problem njihove si-gurnosti. Sve su učestaliji zlonamjerni napadi na razne baze podataka, a pružatelji usluga u oblaku moraju uvjeriti korisnike u sigurnost pohrane osjetljivih po-dataka. Takva obveza nalaže dodatne nemale izdatke, a oni su posebno izraženi kod najosjetljivijih podataka. U posljednje su vrijeme, na primjer, banke u Hrvatskoj u suradnji s Financijskom agencijom (FINA) uloži-le značajna sredstva u kriptografsku zaštitu podataka svojih klijenata.

Potencijal hrvatskog ICT-a-ICT je među najbrže rastućim sektorima u hrvatskom gospodarstvu, koji godišnje ostvaruje 21 milijardu kuna i direktno zapošljava više od 22.000 ljudi, s time da se procjenjuje da još desetak tisuća ICT djelatni-ka radi u tvrtkama kojima to nije primarna djelatnost. Čak i u godinama recesije svi glavni trendovi u ICT-u ostali su pozitivni i uvjerljivo je rastao izvoz. Izvoz softvera i IT usluga narastao je u zadnje dvije godine za čak 45% i dosegao 1,87 milijardi kuna, a trend otva-ranja novih radnih mjesta raste prosječno 10% u za-dnjih 7 godina. To znači da domaće ICT tvrtke uspješ-no pronalaze tržište u Hrvatskoj, regiji pa i šire - rekao nam je predsjednik ICT udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Adrian Ježina, dodavši kako je inovativ-nost domaćih IT tvrtaka i stručnjaka ključan razlog napretka te industrije u Hrvatskoj, a značaj i potencijal ICT industrije za ukupno hrvatsko gospodarstvo sma-tra izuzetno važnim. Ježina naglašava da važan poticaj u daljnjem održivom razvoju ICT-a u Hrvatskoj može dati i obrazovni sustav, kojeg je nužno modernizirati kako bismo imali dovoljno kadrova koji udovoljavaju današnjim zahtjevima tržišta rada.

Ističe da je hrvatska Vlada prepoznala značaj ICT in-dustrije kao važnog pokretača gospodarstva, napravila određene korake naprijed, no, i dalje su potrebni, sma-tra, odlučniji koraci koji će pomoći bržem razvoju ICT sektora, nužnom za ukupnu gospodarsku konkuren-tnost. Naglašava da ICT do 2020. godine ima potencijal za otvaranje najmanje novih 5 tisuća radnih mjesta. -Hrvatska ne smije propustiti takvu priliku - smatra Ježina, dodajući kako Hrvatska sve više prihvaća di-gitalnu ekonomiju, u čemu privatni sektor napreduje puno brže nego javni.

-Potrebno je nastaviti i ubrzati digitalizaciju državne i javne uprave, školstva, nastaviti s uspješnom digi-talizacijom zdravstva, uvesti e-račun i sl. Potrebno je povećati dostupnost 'broadbanda', posebno u ruralnim dijelovima, te biti odlučniji u implementaciji i rokovi-ma same digitalizacije. Potrebno je nastaviti tehnološ-ki opismenjavati društvo - upozorava predsjednik ICT udruge pri HUP-u.

žećih veleprodajnih cijena, što će zajedno sačinjavati cijenu u roamingu, dakle, na isti način kao i u prijela-znom razdoblju. Koncept fer potrošnje uveden je kako bi se onemogućila zlouporaba RLAH-a u smislu per-manentnog roaminga i sl. - rekli su nam iz HAKOM-a na naše pitanje u kojoj je fazi proces tzv. mrežne neu-tralnosti u EU.

S obzirom na to da je Hrvatska turistička zemlja, vrlo je bitno pitanje uređenja veleprodajnog tržišta i veleprodajnih naknada koje strani operatori plaćaju hrvatskim operatorima za korištenje mreže hrvatskih operatora od strane inozemnih korisnika, dok su u roamingu u Hrvatskoj. Svrha takvih veleprodajnih naknada je pokrivanje troškova koje hrvatski ope-ratori imaju zbog ulaganja u svoje mreže za potrebe prihvata prometa stranih turista. Naime, mrežni ka-paciteti ne projektiraju se samo za obujam prometa domaćih korisnika, već se uzima u obzir i povećanje prometa uslijed roamera koji koriste tu istu mrežu. Stoga je za Hrvatsku bilo od presudnog značaja da sam tekst Uredbe sadrži i odredbu po kojoj velepro-dajne naknade moraju biti na razini da omogućavaju povrat troškova operatorima, uključujući zajedničke i združene troškove. Na taj način formirane velepro-dajne naknade neće dovesti do poremećaja na hrvat-skom tržištu, a do kojih bi došlo da su veleprodajne naknade niže od troškova operatora zbog ulaganja u mrežu, što je u konačnici moglo dovesti do povećanja domaćih cijena svim građanima Hrvatske.

Uz velike napore Hrvatske u samom zakonodavnom procesu u Europskom vijeću, takav scenarij je izbjegnut, te će hrvatski korisnici moći uživati niže cijene kori-štenja usluga u roamingu, a očekuje se da neće doći do povećanja cijena usluga u domaćem prometu, objasnili su iz HAKOM-a, dodavši da će u okviru predloženog sporazumnog teksta Uredbe davatelji usluge pristupa Internetu pri pružanju usluge pristupa Internetu morati jednako postupati sa svim prometom.

Također, operatori će se moći koristiti opravdanim mjerama upravljanja prometom. Naime, blokiranje ili ograničavanje prometa bit će dopušteno samo u ograničenom broju slučajeva, kada postoje opravdani razlozi, npr. u svrhu očuvanje integriteta i sigurnosti mreže ili sprječavanja zagušenja prometa. Dopušteno je i sklapanje ugovora o uslugama koje zahtijevaju određenu razinu kvalitete, no navedeno ne smije utje-cati na ugovorenu kvalitetu usluge pristupa Internetu.

Kada su u pitanju nova pravila tzv. mrežne neutralno-sti, iz HT-a su nam rekli da bilo kakve promjene regu-latornog okvira roaminga moraju osigurati fer uvjete za povratom učinjenih investicija. I u Vipnetu se na-daju da konačni tekst regulacije mrežne neutralnosti neće biti nauštrb industrije elektroničkih komunika-

Pantheon Accounting - stabilan i siguran računovodstveni program koji štedi vaše vrijeme i novac

Stabilnost, pouzdanost i zakonska usklađenost glavne su karakteri-stike računovodstvenog progra-ma PANTHEON. Uz njega pravi-te manje grešaka prilikom unosa podataka, trošite manje vremena

za sam unos i imate bolju iskoristivost rada. Sve zakonske promjene i standardi au-tomatski se preko Interneta osvježavaju u programu, stoga vaš servis uvijek posluje u skladu s najnovijim propisima. Računovodstveni program PANTHEON omogućava razvoj poslovnog savjetovanja, financijskih analiza i povezanih usluga.

PANTHEON vam omogućava:• novčane transakcije, izvoz datoteka za plaćanje i uvoz bankovnih izvoda te njihovo automasko knjiženje• unos ulaznih podataka te vođenje nabave i prodaje izravno u istom programu s financijskim knjigovodstvom • vođenje kompletnog carinskog poslovanja pri uvozu i izvozu• jednostavnu kadrovsku evidenciju prisutnosti radnika i obračun plaće• preko 1000 ispisa uz mogućnost prilagodbe ispisa i izvoza u skladu s potrebama i željama korisnika• jednostavno dijeljenje podataka i dokumenata između računovodstva i korisnika; ako vaš klijent koristi neki drugi program, omogućit će se uvoz podataka potrebnih za pripremu PDV prijava i bilance te raznih izvješća• poslovne analiza i financijsko planiranje • sadrži računovodstvenu konzolu koja vam omogućava postavljane zadataka na svim bazama uz mogućnost autmatskog knjiženja u određeno vrijeme.

PANTHEON računovodstveni servis učinkovit je, stabilan i siguran računovodstveni program koji štedi vaše vrijeme i novac.

Saznajte više o Pantheon Accounting programu na Pantheon konferenciji 24. stude-noga, Zagreb, Hotel Antunović.

Telekomunikacije

sve to, teleoperatori se suočavaju i s problemom tzv. mrežne neutralnosti u Europskoj uniji, a pri tome su najviše pogođeni teleoperatori u turističkim zemljama poput Hrvatske.

-Prvo snižavanje cijena u roamingu stupa na snagu 30. travnja 2016., na način da će operatori korisnicima u roamingu moći na domaću cijenu zaračunati i dodatak do razine važećih veleprodajnih cijena, što će zajedno sačinjavati cijenu u roamingu. Takav način formiranja cijena primjenjivat će se u prijelaznom razdoblju do 14. lipnja 2017. Od tada će korisnici usluge u roamin-gu koristiti i plaćati po domaćim cijenama. No, u tom slučaju operatori će moći ograničiti pružanje usluga u roamingu po domaćim cijenama do razine limita fer potrošnje. Nakon što korisnici iskoriste limit fer po-trošnje, operatori će korisnicima u roamingu moći na domaću cijenu zaračunati i dodatak do razine tada va-

Teleoperatori se suočavaju i s teretom

mrežne neutralnosti u EU, a pri tome su

najviše pogođeni teleoperatori u

turističkim zemljama poput Hrvatske.

Page 23: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

4544 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Premium segment poslovnih pametnih mobitelaLenovo VIBE linija pametnih telefona Vibe Z2 Pro, Vibe X2 te Vibe ZSerija je predstavljena u veljači ove godine. Vibe Z2 Pro ima snažni četverojezgreni procesor od 2,5 GHz i bateriju od 4000 mAh, omogućuje korištenje dvije SIM kartice, te ima niz naprednih karakteristika.Vibe X2 odlikuje, prije svega, snažni MediaTek 2.0 GHz True8Core procesor i baterija od 2300 mAh. Vibe X2 naj-slabijih je karakteristika za manje zahtjevne poslovne ko-risnike, karakteriziraju ga mogućnost snimanja odličnih 13MP fotografija i 5MP prednja kamera.

HTC ONE M9+Metalni dizajn premium serije HTC-a donio je niz na-prednih poboljšanja, među kojima se ističu i 2K ekran dijagonale 5,2 inča s čitačem otiska prstiju, Duo Ca-mera omogućuje fotografije u profesionalnoj kvaliteti.

Sony Xperia Z5 Premium Dolazi u tri modela - standardni Sony Xperia Z5, ma-nji Sony Xperia Z5 Compact i elitni Sony Xperia Z5 Pre-mium. Standardni Sony Xperia Z5 dolazi s 5,2 inčnim Full HD ekranom rezolucije 1080 x 1920, manji Sony Xperia Z5 Compact imat će 4,6 inačni HD ekran 720 x 1280, i najveći Sony Xperia Z5 Premium s 5,5 inčnim ekranom QHD rezolucije 1440 x 2560.Sva tri modela trebala bi imati stražnju kameru od 23 MP koja snima 4K video (4K@30fps). Kao procesor se oče-kuje 64-bitni i 8-jezgreni Qualcommovo Snapdragon 810 na 2,0 Ghz, uz Adreno 430 grafiku, 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Prednja kamera bi trebala biti 8 MP.

Samsung Galaxy S6 edge+Proizvođač ga reklamira kao prvi ‘workstation’ u svijetu pa-metnih mobitela, uređaj koji zadovoljava sve karakteristike ureda na bilo kojem mjestu. Naravno, da bi svi njegovi po-tencijali došli do izražaja, treba biti u dohvatu 4G mreže.Zaslon mu je u odnosu na prethodnika iz edge serije povećan na dijagonalu od 5,7 inča. Novi edge ima i po-boljšanje i napredne mogućnosti brzog punjenja, mo-gućnost brzog WiFi punjenja baterije, kao i naprednu sigurnosnu zaštitu. Uređaj pokreće procesor od 4GB i mnoštvo najnovijih tehnoloških rješenja. iPhone 6S i 6S PlusNovi modeli iPhonea imaju A9 čip koji je, u Appleu tvrde, 70% brži od ranijeg procesora za IPhone, dvo-struko je brži i WiFi, a tu je i nova iSight kamera koja ima 12MP i 50% više piksela nego ranije. Nova kamera omogućuje i kvalitetnije panorame te snima-nje i obradu HD/4K videa, a tu je i 5MP FaceTime kamera te True Tone blic. Nova tehnologije je i Live Photos koji uz pomoć 3D Toucha snima GIF-ove u visokoj rezoluciji.

Sony Xperia Z5 Premium

HTC One M9+

iPhone 6S

Samsung Galaxy S6 Edge+

Lenovo Vibe Z2 Pro

Telekomunikacije

Page 24: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

4746 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Sektor koji prije 2008. godine nije postojao u samo neko-liko je godina narastao do industrije veće od holivudske. Analitičari su izračunali da je iznos koji je Appleov App Store prošle godine isplatio developerima - preko 10 mi-lijardi USD - veći nego što je uspjela zaraditi američka filmska industrija. Naravno, Hollywood ima i druge izvore prihoda, ali ni aplikacije nisu ograničene samo na App Sto-re. Tu je Android platforma, ali i brojna rješenja izrađena po mjeri naručitelja. Aplikacije su veći biznis od TV pro-grama i prodaje i najma digitalno distribuiranih filmova - zajedno. A sektor nastavlja rasti. Samo do kraja ove go-dine predviđa se prodaja 1 milijarde pametnih telefona. Do 2017., analitičari očekuju, 268 milijardi preuzimanja apli-kacija generirat će 77 milijardi dolara prihoda. Povezani svijet stiže brže nego što mislimo.

Propulzivne tvrtke već razmišljaju kako granice poma-knuti još dalje: -Mobilni ekosustav iz godine u godinu raste, neprekidno se otvaraju nove mogućnosti, stižu novi pametni uređaji i upravo u toj činjenici vidim priliku za daljnji rast naše tvrtke, ali i čitavog sektora. Stigli su nam pametni satovi, u budućnosti nas očekuju pametni auto-mobili, stižu pametni kućanski uređaji, svi oni dolaze s naprednim korisničkim sučeljima koja će zahtijevati visok stupanj interakcije. To nam osigurava perspektivu i nove izazove u budućnosti - najavljuje nove smjerove razvoja Luka Abrus iz tvrtke Pet minuta, koja je jedna od vodećih hrvatskih tvrtaka za razvoj mobilnih aplikacija.

Dovoljno je samo malo zagrebati ispod površine trendova poput nosive tehnologije (tehnologija u odjeći), pametnih domova, povezanih TV uređaja, e-prodaje, inteligentnih infrastruktura (poput trenda pametnih gradova), sektora zdravlja i fitnessa te rješenja u industriji i poljoprivredi, kako bi se došlo do zaključka da je IT sektor, a poglavito mobilni softver, postao poligon za zlatnu groznicu 21. sto-ljeća.

Tko zarađuje na mobilnim aplikacijama?Iako se iz medija lako može steći slika da su mobilne apli-kacije ‘laka lova’, uspjeh u industriji jamči samo predan rad, kontinuirano učenje i stjecanje novih znanja i vješti-na. U početku je bilo dovoljno samo složiti pristojnu apli-kaciju koja će omogućiti korisniku (tada revolucionarnu) interakciju dodira i malog zaslona, i to je bilo pola uspjeha. Malo po malo, to više nije bilo dovoljno. Izazov je postao

Pripremio: Ante Vekić

Stigli su nam pametni satovi, u budućnosti nas očekuju pametni automobili, stižu pametni kućanski uređaji, svi oni dolaze s naprednim korisničkim sučeljima koja će zahtijevati visok stupanj interakcije. To nam osigurava perspektivu i nove izazove u budućnosti.

Mobilne aplikacije - zlatnagroznica 21. stoljeća

Mobilne aplikacije

složiti privlačnu grafiku i biti bolji u marketingu od kon-kurencije. No i to je postalo premalo. U hiperkonkuren-tnom okruženju danas je potrebno imati izvrsnu ideju, još bolje korisničko sučelje/korisničko iskustvo, iznimnu pro-gramersku vještinu i profesionalno sastavljen marketing plan. Danas je situacija takva da ogroman broj developera svojim aplikacijama zarađuje vrlo malo, te da je nezavi-snom proizvođaču aplikacija vrlo teško popeti se u odabra-no društvo ‘najskidanijih’ svjetskih aplikacija. Koja je onda razlika između onih koji zarađuju i onih koji ne zarađuju? Teško je sa sigurnošću tvrditi, ali istraživanja kažu kako oni koji zarađuju imaju izraženiji instinkt za preživljava-njem - ignoriraju greške i grabe naprijed dok ne uspiju. Nadalje, pokušavaju različite stvari, poput, primjerice, pri-lagodbe različitim platformama, odabir sektora u kojem se bolje snalaze, itd. Čarobna formula ne postoji, ali podatci tvrtke VisionMobile otkrivaju gdje se krije potencijal.

Šest modela za monetizaciju mobilnih aplikacijaAplikacije mogu biti izrađene za jačanje branda, stvaranje lojalne baze klijenata, stjecanje novih kupaca, pružanja do-datnih pogodnosti postojećim klijentima… One su često dodatni marketinški kanal kroz koji svi oni koji ih izrade imaju pravo očekivati određeni povrat ulaganja, na ovaj ili onaj način. Mnogi ljudi ulaze u sektor osupnuti uspjehom aplikacije poput WhatsAppa, Instagrama i sličnih. Aplika-cije jesu velik biznis, ali to ne znači da uspiju baš svi koji se njime odluče baviti.

-Mobilne aplikacije iznimno su popularne jer su smart-phoneovi postali danas prisutniji od osobnih računala. Razvoj mobilnih aplikacija s druge strane je biznis kao i puno drugih biznisa. To znači da ima puno tvrtaka i poje-dinaca, boljih i lošijih, uspješnijih i manje uspješnih. Sve ovisi kako tko pronađe svoj biznis model, koliko je dobar u tome što radi i koliko se tome posveti. Iluzorno je očekivati da ćeš se samo početi baviti mobilnim aplikacijama ‘jer je to hit’ i da je to dovoljno za uspjeh - kaže Tomislav Car iz tvrtke Infinum, jedne od vodećih hrvatskih agencija za dizajn i razvoj mobilnih aplikacija.

Statistika je još nemilosrdnija: samo 2% developera zara-đuje oko 54% ukupnog prihoda tržišta mobilnih aplikaci-ja. Kako im se pridružiti? Razvijajući aplikacije za hrvat-sko tržište – teško, ali budući da su vrata globalnog tržišta otvorena svima, prilike postoje.

PLATFORMEPO ZARADI:% developera koji zarađuju više od 5.000 USD po aplikaciji mjesečno

iOS27%

Mobilni browser 22%

Android 16%

JavaME 13%

Windows 8 8%

Windows Phone5%

BlackBerry 105%

Page 25: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

4948 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Mobilne aplikacijeMobilne aplikacije

Prednosti: olakšano prikupljanje široke baze korisnika koji se vrlo lako ‘navuku’ na aplikaciju, ljudi koji isprobaju prije nego kupe bit će vjerojatniji lojalni kupci i korisnici, model je fleksibilan i može se primijeniti na bilo koji sektor.Nedostatci: ako je premalo mogućnosti besplatno, velik broj korisnika će odustati od aplikacije, ako je previše mo-gućnosti besplatno, bit će teško uvjeriti korisnike da plate za još dodatnih, mora se paziti kako besplatni korisnici ne bi bili zakinuti za ugodno korisničko iskustvo.

3. Naplata aplikacije (plaćanje za preuzimanje)Ako korisnici žele skinuti aplikaciju, moraju za nju platiti određeni iznos. Aplikacije mogu koštati od 0.99 USD pa do 999.99 USD. Ključ je prikazati vrijednost aplikacije u pre-gledu prodavaonice aplikacija na način da screenshotovi, recenzije, opisi i svi ostali detalji ukazuju na činjenicu da se radi o aplikaciji za koju vrijedi platiti i koja će svoj posao obaviti bolje od besplatne konkurentske inačice. Primjer: Calendar 5.Prednosti: developeri zarađuju novac svakim preuzima-njem, ljudi koji su platili aplikaciju su motiviraniji postati predani i vjerni korisnici, budući da nema oglasa korisnič-ko sučelje je elegantnije, model motivira developere da budu inovativniji, jer korisnici od plaćenih aplikacija oče-kuju da budu u samom vrhu kategorije po kvaliteti.Nedostatci: prodaja je iznimno teška jer je konkurencija hipervelika (plus konkurentske besplatne aplikacije), pro-davaonice aplikacija uzimaju postotak prodaje (Apple, pri-mjerice, uzima 30%), 90% plaćenih aplikacija preuzima se u manje od 500 kopija dnevno (zbog višeg troška teško je stvoriti veliku korisničku bazu).

4. Prodaja kroz aplikaciju (In-App prodaja)Aplikacija postaje još jedan prodajni kanal. Kupcu se omo-gućava kupovina fizičkih ili virtualnih dobara i usluga kroz aplikaciju. Prednosti: model dobro funkcionira za e-trgovinu i m-tr-govinu, prodajom kroz aplikaciju zadržava se najveći dio prihoda, kupnja virtualnih dobara razvija još dublju razinu uključenosti korisnika, profitna marža je veća jer ne posto-je troškovi poput onih u tradicionalnim prodavaonicama, model je fleksibilan i omogućava affiliate programe i pre-porukama korisnika drugim korisnicima može se doći do dodatnog prihoda.Nedostatci: prodavaonice aplikacija uzimaju postotak od prodaje virtualnih dobara (ali ne i fizičkih), model je došao na loš glas zbog činjenice da je djeci vrlo lako obaviti slu-čajnu kupnju kroz aplikaciju.

5. PretplataZa razliku od freemium modela, pretplata korisnicima ne otključava nove funkcionalnosti, nego im nudi konti-nuiran pristup novim sadržajima. Korisnici mogu skinuti aplikaciju i testirati ju, ali ako žele dodatne sadržaje – mo-raju se pretplatiti.Prednosti: korisnici imaju pristup svim funkcionalnostima što produžuje vrijeme korištenja i smanjuje broj odbaci-

vanja aplikacije, model osigurava kontinuiran tjedni/mje-sečni/godišnji prihod (budući da se pretplata uglavnom automatski obnavlja), pretplatnici će vjerojatno postati ak-tivni i lojalni korisnici, sadržaj koji se proizvodi mora biti kvalitetan pa su autori motiviraniji u njegovom stvaranju.Nedostatci: ne pogoduje za sve sektore (najprikladniji je za vijesti, lifestyle i zabavne aplikacije), teško je odrediti gra-nicu između besplatnog i naplatnog sadržaja…

6. SponzorstvoOvaj model nastaje kad developer uđe u partnerski od-nos sa sponzorom, koji korisnicima aplikacije nudi razli-čite nagrade za izvršenje određenih zadataka u aplikaciji. Oglašivači su prisutni u aplikaciji kao mogućnost nagrade, a korisnici su motivirani više koristiti aplikaciju jer mogu osvojiti dostupne nagrade. Primjer: RunKeeper.Prednosti: inovativni model koji se može primijeniti u mnogim sektorima, korisnici će bolje prihvatiti oglašava-nje budući da je relevantno u kontekstu onoga što aplika-cija nudi, developeri prihoduju određeni iznos, oglašivači dobivaju više prostora za plasiranje promosadržaja, a ko-risnici profitiraju od nagrada u sklopu promotivnih akcija.Nedostatci: oglašivači moraju biti pažljivi pri izboru onoga što potiču kroz aplikaciju (Apple onemogućuje aplikacije koje potiču skidanje ili dijeljenje na društvenim mrežama), model još nije dovoljno testiran pa se uspjeh/neuspjeh modela razlikuje od slučaja do slučaja.

Tržište i trendovi: enterprise aplikacije isplativijeod potrošačkihKoji god model naplate odabrali, izvjesno je jedino da ćete jednim okom morati neprekidno pratiti tržište. Ono se mi-jenja iz dana u dan i novi trendovi istovremeno zatvaraju stara i otvaraju neka nova vrata. Što je trenutno aktualno? Nove fronte otvaraju se na trži-štu ‘nosive tehnologije’: Google Glass ipak još nije mrtav, Apple Watch je tu, a Android Wear nudi sve više moguć-nosti, kako developerima, tako i korisnicima. Mobilno pla-ćanje je pred vratima. Apple Pay se nezaustavljivo širi, a na tržište ulaze i novi igrači. Zahvaljujući svim mogućim vrstama senzora koji su u mogućnosti spojiti se na Inter-net i pametne telefone – kuće postaju sve inteligentnije. Automobili postaju sve inteligentniji također: vrlo brzo vozit će nas samostalno. Zdravlje i prehrana također se okreću senzorima i mogućnostima koje nude pametni uređaji. Što se poslovnog okruženja tiče, BYOD (Bring Your Own Device) će nadograditi BYOA (Bring Your Own Application) – mobilna radna snaga na taj će način biti još učinkovitija, a komplikacije vezane uz kontrolu uređaja, putem korištenja web aplikacija, svedene na mini-mum. Upravo će u tom segmentu i Hrvatska imati jakog takmaca na međunarodnoj sceni - Repsly. Riječ je o star-tupu koji je krenuo pod imenom Salespod, a omogućava učinkovito upravljanje mobilnom radnom snagom: -Tvrtka je od početka bila orijentirana na mobilne tehno-logije. Kad smo počeli raditi ono što je danas Repsly, još nije bilo iOS-a i Androida. Ako su htjele učinkovito uprav-

Što je ASO i kako što bolje promovirati i ‘prodati’ aplikaciju?Često izrada kvalitetne aplikacije sama po sebi nije dovoljna da ju ‘proda” velikom bro-ju korisnika. U pretrpanim trgovinama aplikacija teško je izbiti na vrh. Potrebno je malo ‘čarobnog dodira’, ali i čvrsti ASO – Application Search Optimization (optimizacija apli-kacije za tražilicu). Riječ je o procesu optimiziranja aplikacije koji vodi što boljem rangu u rezultatima pretrage prodavaonice aplikacija. Povećana vidljivost preslikava se u veći broj prikaza aplikacije, a time i veći broj preuzimanja. Prema Forresterovom istraživanju, do 63% aplikacija u AppStoreu korisnici dođu pretraživanjem ključnog pojma. To čini tražili-cu najkorištenijim alatom za pronalazak novih aplikacija; nekorištenje ASO-a znači zane-marivanje najvećeg kanala putem kojega se može doći do aplikacije. Kako to ipak ne biste činili, potrebno je voditi računa o dva najvažnija faktora: nazivu aplikacije (ključna riječ, najčešće tražena u kategoriji iz koje je aplikacija trebala bi stajati u samom nazivu apli-kacije) te ključnim riječima (potrebno je definirati koje su i koristiti ih u opisu aplikacije). Ostali faktori su ukupan broj preuzimanja (na to ne možete utjecati) i recenzije aplikacije (teško za utjecaj i kontrolu, ali ipak postoje načini da se zadovoljne korisnike potakne na pozitivnu ocjenu). Kad ste u obzir uzeli navedene faktore, ono što je potrebno jest dati pro-cesu vrijeme da odradi svoje. Uz neprekidno praćenje rezultata i modificiranje detalja kako bi se prilagodio opis aplikacije potrebama ciljane skupine korisnika, rezultati neće izostati.

ljati prodajnim predstavnicima, do 2008. godine tvrtke su morale kupovati velike i skupe hardverske uređaje. Dola-skom pametnih telefona shvatili smo da će oni biti u mo-gućnosti zamijeniti takvu praksu, te da će BYOD (Bring Your Own Device) trend učiniti cijelu stvar puno praktič-nijom - svaki prodajni predstavnik bit će u mogućnosti izravno se vezati na poslovni sustav tvrtke i u svakom tre-nutku moći razmjenjivati vitalne poslovne informacije sa središnjicom. Zahvaljujući tome, rješenja koja su do tada bila rezervirana samo za velike poslovne sustave, postala su dostupna mnogim malim tvrtkama. Na to smo se ori-jentirali i mi, i danas su nam klijenti više od 400 tvrtaka iz 43 zemlje svijeta. Nastavljamo rasti iz mjeseca u mjesec, imamo urede u Zagrebu i Bostonu i želja nam je postati vodeća svjetska aplikacija za upravljanje terenskim aktiv-nostima - priča Marko Kovač iz Repslyja.

Bili u enterprise sektoru ili okrenuti aplikacijama nami-jenjenim krajnjim korisnima, naši se sugovornici slažu u jednome – najvažniji su korisnici: -U konačnici je svejedno radite li za tvrtke ili za krajnje korisnike - ono što je naj-važnije jest stvoriti vrhunsko korisničko iskustvo. Zato je važno u projekt uključiti dobre programere, dobre dizaj-nere i voditi se isključivo željama i potrebama korisnika - objašnjava Luka Abrus, čija tvrtka Pet minuta radi uglav-nom za poslovne korisnike, ali dio aplikacija razvija i za tržište krajnjih potrošača.

Izrada mobilnih aplikacija po mjeri korisnika-Svejedno je razvijaju li se enterprise aplikacije ili aplika-cije namijenjene krajnjim potrošačima. Važno je krenuti s jasnim ciljem i kontinuirano se približavati njegovom ostvarenju. Enterprise aplikacije često mogu ranije do-vesti do ostvarenja prihoda, ali consumer aplikacije nude

UREđAJI PO ZARADI:% developera koji zarađuju više od 5.000 USD po aplikaciji mjesečno

Pametni televi-zori / STB (Set-

top boxovi)30%

Internet stvari24%

Tableti23%

Pametni telefoni18%

Igraće konzole18%

PC/Laptop17%

-Recept za uspjeh ako se bavite softverom je da se, koliko god možete, okrenete većim i bogatijim tržištima. Narav-no, da bi u tome uspjeli morate biti dobri, jer na takvim tr-žištima konkurencija je puno veća te su i očekivanja od vas puno veća - kaže Car, koji očekivanja svojih klijenata vrlo dobro ispunjava i u Hrvatskoj i u SAD-u, te vrlo dobro zna koji model naplate funkcionira kod kojih vrsta aplika-cija. A svi oni koji razmišljaju o izradi vlastitih aplikacija na raspolaganju imaju jedan od sljedećih modela, svaki sa svojim prednostima i manama, te bez granica u međusob-nim kombinacijama:

1. Besplatne aplikacije s plaćenim oglasima (In-App ogla-šavanje) – besplatno preuzimanje jamči veći broj potenci-jalnih korisnika koji se prodaju oglašivačima koji, pak, pla-ćaju kako bi plasirali ciljane oglase kroz aplikaciju. Primjer: Facebook.Prednosti: mobilne aplikacije mogu prikupiti gomilu po-dataka o korisnicima (ponašanje u aplikaciji, lokaciju…), omogućava velik broj korisnika (ljudi vole besplatne apli-kacije), mobilno oglašavanje nadmašilo je radijsko oglaša-vanje, oglašavanje u magazinima i novinama.Nedostatci: oglasi mogu iritirati korisnike, zauzimaju dio ionako malog ekrana, model ne funkcionira s aplikacijama koje su zamišljene da pomognu korisnicima u nekim važ-nim situacijama.

2. Freemium modelAplikacija je besplatna za preuzimanje, ali određene funk-cionalnosti su zaključane i dostupne samo uz plaćanje. Korisnici mogu koristiti aplikaciju s osnovnim namjena-ma, ali za one dodatne trebaju platiti. Besplatna verzija je u potpunosti funkcionalni pregled mogućnosti onoga što aplikacija može i cilj joj je privući korisnike i učiniti ih voljnima platiti korištenje dodatnih alata. Primjer: Angry Birds.

KATEGORIJEAPLIKACIJA PO ZARADI:% developera koji zarađuju više od 5.000 USD po aplikaciji mjesečno

drugo24%

posao i produktivnost

24%

enterprise27%

zdravlje & fitness

23%

komunikacije i društvene

mreže22%

igrice17%

edukacija17%

48 BIZdirekt � rujan 2015.

Page 26: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

5150 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Mobilne aplikacije

veću mogućnost rasta... Teško je reći da je jedno bolje od drugoga. Svaki od segmenata ima svoje prednosti i nedo-statke. Međutim, iz pozicije developera razlika je gotovo beznačajna. Kad se krene u izgradnju korisničkog sučelja postaje potpuno nebitno kojoj skupini pripadaju korisnici - ono što je važno jest da pred sobom imaju razumljivo i upotrebljivo sučelje koje će im omogućiti da jednostavno i brzo učine ono zbog čega su aplikaciju odlučili koristiti - dodaje Marko Kovač.

U Infinumu su jasni u pogledu izrade aplikacija po mjeri krajnjih korisnika: -Klijent mora znati dvije stvari prije nego krene u razvoj bilo kakvog softvera: koji su mu po-slovni ciljevi i koliki mu je budžet.Tvrtke kao mi onda na bazi toga trebaju procijeniti što se može u zadanom budžetu napraviti da se ispune ti poslov-ni ciljevi - ističe Tomislav Car.

Promocija branda kroz tablet magazinKako bi održale (i povećale) razinu prodaje, tvrtke mora-ju otvarati nove promotivne i prodajne kanale. Jedan od ključnih aktivnosti je neprekidno ubacivanje novih poten-cijalnih kupaca u prodajni lijevak. Zato su važne web stra-

Turizam na mobilni pogon:aplikacije za turističko tržišteLjeto je iza nas, ali trend jačanja kontinentalnog turizma, produljenja turističke sezone i novi turistički sadržaji diljem Hrvatske jamče turistima još mogućnosti za istraživanje skrivenih kutaka, običaja, eno i gastro ponude. Svima onima koji su se uputili u jesenske turističke avanture donosimo pregled nekoliko korisnih aplikacija koje će im pomoći u tim aktivnostima.1. Croatia.hrCroatia.hr jednostavna je i informativna aplikacija za sve koji putuju Hrvatskom. Nudi pregled preporučenih aktivnosti, informacije o destinacijama, smještaju i planer putovanja. 2. Zagreb Be ThereOva je aplikacija proglašena najboljom mobilnom aplikacijom u Hrvatskoj 2014. godine. Aplikacija nudi pet mogućih ruta, od kojih svaka predstavlja Zagreb na ponešto drugačiji način. Tako je jedna od ruta ‘Svemirski Zagreb’, na kojoj su mjesta prizemljenih plane-ta Sunčeva sustava iz umjetničke instalacije Ivana Kožarića i Davora Preisa. Tu su još i Skrivena mjesta, Pimp my Pump, Indie Zagreb, Zagreb, volim te, Osvježavajući i klasični Zagreb. Što znače? Preporučamo da preuzmete aplikacije i uvjerite se sami.3. Rijeka ConnectRijeka Connect omogućuje povijesni prikaz kulturnih znamenitosti grada Rijeke pomoću proširene stvarnosti (Augmented Reality). Sadržaj aplikacije je, uz hrvatski jezik, prila-gođen na 3 strana jezika – engleski, talijanski i njemački. Aplikacija uz prikaz od preko 50 lokacija kulturnih znamenitosti podijeljenih u 4 kategorije (znamenitosti, muzeji, religija i arhitektura) te nudi i kalendar događanja.4. Central DalmatiaSlužbeni vodič Srednje Dalmacije obuhvaća 76 destinacija (Split, Makarsku, Trogir, Hvar, Brač, Vis, Šoltu ...) sa stotinama atrakcija, prijedloga što raditi, gdje jesti i odsjesti te još mnogo toga. 5. AirBnBAko ste krenuli na put, ovo je aplikacija bez koje ne smijete napustiti kuću. Uz pomoć nje brzo i jednostavno pronađite privatni smještaj, bez obzira gdje se nalazili.

nice, webinari, blogovi i digitalni magazini – kultura dije-ljenja znanja i informacija može biti snažna poluga svim tvrtkama koje ju znaju iskoristiti. U tu se priču uklapaju i tablet magazini, kolekcija zanimljivih sadržaja koji ko-risnicima pružaju dodanu vrijednost istovremeno skra-ćujući udaljenosti između brandova i njihovih ciljanih skupina potrošača. Kroz digitalni magazin brandovima je otvorena mogućnost da se pred svojim poklonicima iskažu jednako strastvenima po određenim zajedničkim interesima, da pričaju priče o svojim proizvodima koje će omogućiti povezivanje s kupcima na dubljoj razini. Naj-bolje od svega jest da instalacijom magazina na svoj ta-blet korisnik daje brandu mogućnost da se dokaže svojim kvalitetnim sadržajima. Nekoliko je ključnih preporuka ukoliko želite približiti korisnike svom brandu putem ta-blet magazina:- Krenite s malim brojem stranica, pratite format bloga- Provjerite kakva vrsta priča najbolje rezonira s vašom ciljanom skupinom korisnika- Objavljujte relevantan sadržaj i uredite ga u lijepo di-zajnirani pdf dokument- Okupite tim kvalitetnih istomišljenika i omogućite im da se izraze kroz vaš magazin- Koristite i druge platforme: npr. Issu, Scribd- Svoj mobilni magazin možete besplatno izraditi kori-steći PressPad aplikaciju- Polako gradite listu pretplatnika i stalno im budite bli-zu kreirajući izvrstan sadržaj i uz korištenje notifikacija..

Uz mobilne aplikacije do efikasnije javne upravePotencijal mobilnih aplikacija nadilazi poslovni sektor. One se itekako dobro mogu iskoristiti kao alat koji će poboljšati kvalitetu života u zajednici. Tome svjedoči i primjer osječke tvrtke Betaware. Ona je razvila aplika-ciju koja predstavlja poveznicu između građana i službe komunalnog redarstva, a sustav omogućuje brzo i lako prijavljivanje raznih nepravilnosti i problema na javnim površinama, komunalnoj opremi, parkiralištima, promet-nicama, javnoj rasvjeti... Aplikacija odmah koristi GPS i snima točnu lokaciju na kojoj je problem detektiran, kori-snik odabire o kakvom se problemu radi te prilaže i foto-grafiju, a ti podatci postaju vidljivi dežurnom operateru u gradskoj upravi. Službenik odlučuje radi li se o problemu u nadležnosti Grada ili neke gradske tvrtke te alarmira nadležne službe da što prije reagiraju. Također, podatke o prijavi na svoj pametni telefon dobiva i komunalni redar na čijem je području problem detektiran te odlazi uvjeriti se u problem. -Aplikaciju smo razvili samostalno, a kada su je korisnici počeli preuzimati i Grad Osijek se uvjerio u njezinu učin-kovitost, te je ušao s nama u partnerstvo na obostrano zadovoljstvo. Kvaliteta aplikacije je prepoznata izvan gra-nica Hrvatske, prevedena je na engleski i njemački jezik, a uskoro će dobiti i mađarsku verziju. Trenutno pregova-ramo o njenoj implementaciji u Njemačkoj, a očekujemo širenje i na druge gradove - rekao nam je Tomislav Ris, vlasnik tvrtke Betaware.

NAJBOLJI MODELI NAPLATE:% developera koji zarađuju više od 5.000 USD po aplikaciji mjesečno

Tantijeme po uređaju

32%

Posao po ugovoru30%

E-trgovina29%

Pretplata23%

Affiliate programi

28%

Usluge za developere

26%

Page 27: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

5352 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tisak i dizajn Tisak i dizajn

BIZdirekt � rujan 2014.

Pratiti trendove u tisku i dizajnu znači biti konkurentan na tržištuZbog konstantne potrebe za tržišnim komuniciranjem sve je teže uskladiti dizajn tiskanih promotivnih materijala. Ovdje je estetika doista na velikom testu i postoji opasnost da iz originalnosti nastane kič te pošalje suprotnu poruku od očekivane. Pravi izazov za dizajnere, zar ne?

Pripremila: Aleksandra Zrinušić

Potražnja za 3D tiskom u Hrvatskoj postoji, no ona nije

zasada velika.

Potrošač ne želi platiti ništa više od benefita koji mu donosi upakirani proizvod i zbog toga je i optimalna cijena ambalaže vječni i neprolazni trend.

Stvaranju proizvoda, nakon prvobitne ideje, pretho-di njegov dizajn. Od početnog značenja dizajna kao umjetničkog oblikovanja predmeta za upotrebu, do danas, kada je pojam dizajn višeznačan, prošlo je do-sta vremena. Jedno od najčešće korištenih suvreme-nih značenja vezan je uz grafički i web dizajn, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja i/ili promocije.

Nove tehnologije u tiskarskoj industriji Pratiti trendove u tehnologiji nije samo opcija, već i obaveza, kako bi se ostvarila veća produktivnost uz bolju kvalitetu, što rezultira i zadovoljstvom klijenta krajnjim rezultatom.

Jedna od najboljih offset tiskara u Hrvatskoj, Prin-tera, kroz svoju tradiciju poslovanja dugu 25 godina, drži korak s tehnologijom koja se konstantno razvija. U skladu s tim, prvi H-UV stroj za tiskanje u Hr-vatskoj od svibnja ove godine nalazi se u ovoj tiskari.Kako navode iz Printere, novi H-UV stroj brži je 2,3 puta od konvencionalnog stroja. Brža je i automatizi-rana izmjena tiskarskih formi; s prosječnih 20 minuta na manje od 5 minuta po setu ploča. Nadalje, stroj je

opremljen UV lampom koja arak čini savršeno suhim i spremnim za daljnju obradu pri samom izlasku. Tu se, ovisno o vrsti papira, može uštedjeti i više od 24 sata. Za prvi besprijekoran otisak potrebno je do 50 probno otisnutih araka.

Brzina isporuke rezultira većom produktivnošću, obostranim zadovoljstvom te boljom racionalizaci-jom troškova. Uvelike se štedi i materijal. Količina makulature, odnosno, papira potrebnog za dobi-vanje korektnog otiska, bitno je manja. Kako se zahvaljujući UV lampama otisak automatski suši, štedi se i količina korištene boje jer ne dolazi do upi-janja boje u papir prilikom sušenja.

Nova tehnologija donosi i nove boje koje su bez miri-sa te koje ne sadrže otapala, što je sigurnije i zdravije za zaposlenike. Buka koju stroj proizvodi znatno je manja. Također, emisije CO2 na H-UV stroju manje su za 75% od ukupnih emisija koje se proizvedu na konvencionalnim strojevima. Lampe ne zagađuju ozon, štede energiju i vole prirodu. Najveća prednost H-UV tehnologije za klijente svakako je kvaliteta otiska koja je na najvišoj tehnološkoj razini.

Stvarne potrebe za 3D tiskom Potražnja za 3D tiskom u Hrvatskoj postoji, no ona nije velika. To je tehnologija koja može koristiti širem krugu ljudi i nedvojbeno je da su 3D pisači budućnost, što dokazuje i tim istraživača s američkog sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT), koji je nedavno napravio prototip 3D pisača s multimaterijalima. To znači da će se u printanju kori-stiti deset različitih materijala odjednom.

Kako se bliži Weekend media festi-val, pravo je vrijeme da vas upitamo znate li da je statua SoMo Bo-rac, kojom se nagrađuju najbolji društvenomrežni, odnosno mo-bilni projekti, također 3D printana statua?Ovu zanimljivu statuu printa Orca Design, odnosno Ante Vukorepa, a printanje jednog SoMo Borca traje oko sedam sati za figuru i slova. Također, printer na kojem se SoMo Borci printaju trenutno je konfiguriran za printanje manjih objekata visokom rezolucijom, pa veći objekti, poput ovog, traju duže.

S tehničke strane to znači da se na print same statue potroši oko 6 sati te utroši oko 80 cm³ materijala. Za slova je potreban 1 sat te oko 20 cm³ materijala. Sam materijal (biorazgradiv polimer PLA koji se proizvodi iz šećerne trske) dolazi u kilogramskim rolama fila-menta debelog 3mm, a na print jedne statue potroši se otprilike 15m/124g za jednog borca te oko 3m/25g za pripadajuća slova logotipa.

Važnost tipografije u tisku i dizajnuTipografija je pojam koji dolazi od dviju grčkih riječi: typos = žig, pečat, i graphein = pisati, a definira se kao znanost o slovima, umjetnost korištenja tipo-grafskih slova, vještina slaganja, izrade, oblikovanja i funkcionalnog korištenja slova.

Tipografija ima svoja određena tehnička, funkcio-nalna i estetska pravila, no ona se mogu i zanemariti (npr. u suvremenom grafičkom dizajnu). U svakom slučaju, tipografija je jedinstven spoj umjetnosti i tehnike, koja se služi naizgled jednostavnim slovnim oblicima, no dobar tipograf i dizajner će od tih zna-kova moći načiniti umjetnička djela jedinstvene lje-pote.

Budući da se tipografija razvijala s tehnološkim napretkom, obuhvaća širok spektar djelovanja: od kaligrafije i rukopisa, preko klasičnih primjena u grafičkoj industriji i grafičkom dizajnu, a danas se taj pojam odnosi i na korištenje slova u web-dizajnu,

korištenju na raznim elektroničkim uređajima (mo-biteli, razni playeri i sl.), korištenju slova u TV pro-dukciji, računalnim igrama i općenito svim aspekti-ma u kojima se pojavljuju razni natpisi.Pismo je osnovni pojam u tipografiji, a sastoji se od svih slovnih i ostalih znakova (znakovi interpunkcije, brojke, posebni znakovi).

Font je pojam koji je u digitalnom dobu, po-gotovo od procvata stolnog izdavaštva

u 80-im godinama 20. stoljeća, postao gotovo istovjetan s pojmom pismo, te danas gotovo svi pod nazivom font zapravo

misle na pismo. Međutim, kroz cijelu povijest tipografije, font je

predstavljao sve znakove jednog pi-sma u jednoj veličini.

U suvremenom svijetu, ti-pografija nosi i poruku. Stručnjakinja za životopise, Mildred Talabi, odala je za In-dependent da postoji jedan font

kojeg više nitko ne bi smio ko-ristiti u životpisu, a to je Times New

Roman. Iako ga većina ljudi i dalje ima u CV-ju, Talabi tvrdi da bismo ovaj font trebali izbje-gavati jer poručuje 'Nisam ažurirao životopis po-sljednjih 10 godina'. Drugi 'svježiji, čišći i moderniji' fontovi o kojima treba razmisliti su: Verdana, Calibri, Centrury Gothic i Tahoma. Prema njenim riječima, treba izbjegavati i Arial. Iako još nije izumro u istoj mjeri kao Times New Roman, polako, ali sigurno ide u tom smjeru.

Početkom ožujka iduće godine održat će se PRINT.Fest 2016., prvi festival tiska u Hrvatskoj i regiji. Tisak je i danas izuzetno moćan medij bez obzira na elektronsku eru, a Dani s Gospodinom Printom to će i pokazati predstavljanjem visokokvalitet-nih tiskarskih rješenja, trendova i pozitivnih praksi kroz međunarodni stručni skup 'Tisak novog doba' te nagrađivanjem najboljih tiskarskih proizvoda nagradama CROprint i REGprint. Središnje godišnje okupljanje ističe tako snagu tiska i nje-govu poziciju, bilo kao samostalnog alata ili u sinergiji s ostalim komunikacijskim platformama.

-PRINT.Fest nije samo mjesto s kojeg ćete otići obogaćeni novim spoznajama, a odabrani i najbolji i s nagradama u ruci! Uz izložbu nominiranih proizvoda PRINT.Fest pruža jedinstvenu priliku za druženje i razmjenu iskustava sa svima onima kojima je kvalitetan tiskarski proizvod na prvome mjestu – tiskarima, ponuđačima i korisnicima uređaja, strojeva i opreme, dizajnerima, marketinškim stručnjacima te krajnjim korisnicima tiskarskih usluga iz Hrvatske i zemalja regije – zaključuje Drena Milijević.

PriNt.Fest 2016. - najava prvog festivala tiska u Hrvatskoj i regiji

Page 28: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

5554 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tisak i dizajn Zaštita na radu

Ovog je ljeta Hrvatsku posjetio slavni francuski di-zajner i tipograf Jean Francois Porchez, jedan od naji-staknutijih na europskoj sceni. Porchez je 13. lipnja ususret Danu D 2015 u Zagrebu održao predavanje 'Adding Value to the Invisibility of Letterforms', na kojem je predstavio primjere svog recentnog rada za raznovrsne globalne klijente, dok je na radionici u prostorima Hrvatskog dizajnerskog društva pregle-davao portfelje studenata i profesionalaca, s nagla-skom na dizajn pisma i kaligrafiju.

Trendovi u proizvodnji ambalažeVezano uz nedavno završeno međunarodno savje-tovanje 'Trendovi u ambalažnoj industriji', Dre-na Milijević, ravnateljica Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus - IatT, Zagreb, izdvojila nam je aktualne trendove u proizvodnji suvremene i održive ambalaže.

1. OdrživostOdrživost sve više postaje esencijalna u percepci-ji i identifikaciji branda te se taj trend prenosi i na ambalažu u svim segmentima njenog nasta-janja, od dizajna, odabira vrste, težine i volumena ambalažnog materijala, boja, ljepila, premaza, pro-cesa proizvodnje... do finalnog zbrinjavanja. Dakle, svjetski trend je 'održiva' ambalaža uz 'održivi' proizvod.

2. Transparentnost i informiranost potrošačaSuvremeni potrošač zahtijeva zaštićen proizvod i želi znati sve o njemu kako bi imao slobodan izbor, pose-bice u sektoru prehrambene industrije. Zakonodavac definira koje informacije o proizvodu i kako trebaju biti deklarirane, a ambalaža mora odgovoriti na te zahtjeve na najbolji mogući način.

3. Podržavanje životnog stilaŽivotni stil potrošača nameće zahtjeve prema ambalaži u smislu što lakšeg i komotnijeg manipu-liranja upakiranim proizvodom. Tako ona mora biti lagana, ergonomski prilagođena, lako se otvarati i zatvarati, pogodna za 'to go' konzumaciju proizvoda i jednostavna u transportu općenito.

4. Zaštita originalnosti proizvodaKao rezultat nekoliko globalnih skandala, po-gotovo vezanih uz hranu, sve su jači zahtjevi za transparentnošću između proizvođača i potrošača. Tako i ambalaža mora biti u funkciji zaštite original-nosti proizvoda i prenositi kredibilitet branda te ko-municirati visoku kvalitetu i istinitost svih značajki vezanih uz proizvod.

5. Optimalna cijena Potrošač ne želi platiti ništa više od benefita koji mu donosi upakirani proizvod i zbog toga je i opti-

malna cijena ambalaže vječni i neprolazni trend. Na proizvođačima ambalaže je zahtjevan izazov kako udovoljiti sve kompleksnijim zahtjevima, a ostati u cjenovno prihvatljivim okvirima.

Komunikacija ambalaže i kupca -Osim obveze da zaštiti proizvod od nepo-voljnih vanjskih utjecaja te osigura da u izvor-nom obliku i kvaliteti stigne u ruke potrošača, ambalaža mora ispuniti još niz funkcija i udovolji-ti trendovima diktiranim razvojem potrošačkog društva. Ambalaža je ključ za isticanje prednosti i prenošenje dodanih vrijednosti proizvoda, koje odgovaraju potrebama suvremenih potrošača. Ona komunicira s potrošačem, informira ga o proizvo-du, privlači ga i prilagođava se promjenama u potrošnji i navikama te, koristeći suvremene mate-rijale, tehnologije i tehnike tiska, izdvaja proizvod od konkurencije. Mora biti praktična, ergonomski oblikovana, prilagođena svim dobnim skupina-ma, različitim podnebljima i kulturama, drugačija, jedinstvena i isplativa te nadasve 'prijateljska okolišu' - kaže Drena Milijević.

Dizajn promotivnih materijala - kako uskladiti este-tiku i promidžbenu porukuMeđu najtraženije tiskarske usluge pripada dizajn i tisak promotivnih materijala. Svaka uspješna tvrtka i/ili pojedinac za promociju treba različita tiskana sredstva za vizualnu komunikaciju s kupcem/klijen-tom.

Zbog konstantne potrebe za tržišnim komunici-ranjem sve je teže uskladiti dizajn tiskanih promo-tivnih materijala kao što su brošure, katalozi, plakati, letci te ostali reklamni materijal koji sadrži logotip i kontakt podatke tvrtke (vizitke, memorandumi, ku-verte).

Posebno su zahtjevni materijali koji uz kombinaciju fotografije i teksta sadrže i cijene proizvoda/usluga. Ovdje je estetika doista na velikom testu i postoji opasnost da iz originalnosti pređe u kič te pošalje su-protnu poruku od očekivane. Pravi izazov za dizajne-re, zar ne?

Stvaranje branda za budućnost kroz logotipMartina Palla iz kreativne web agencije Ri-Graphics, u svom tekstu 'Zašto je web dizajn važan za poslo-vanje' pojašnjava zašto je brandiranje glavna ideja koja stoji iza logo dizajna te navodi sedam razloga kako logo dizajn može igrati značajnu ulogu u bran-diranju vašeg posla:

1. Predstavlja lice vašeg poslovanjaLogo ima vitalnu ulogu u privlačenju pravih kupa-ca. Logo je lice vašeg proizvoda iza koga se nalazi

PRECIZAN DIZAJN, VRHUNSKA IZVEDBA

NOVI 44-inčni i 64-inčni sublimacijski pisači u seriji SureColorTM SC-F

Vrhunska kvaliteta ispisa na mekanim materijalima: signage, banneri, sportska oprema, odjeća, promotivni proizvodi te supstrati s poliesterskim premazom poput metalnih i drvenih ploča. Svi elementi pisača, od tinte do glave i šasije, dizajnirani su i proizvedeni u Epsonu te je tako zajamčena kvaliteta, izvedba i pouzdanost za vrhunsku produktivnost.

Za više informacija posjetite: www.epson.hr

Proces sublimacije zahtijeva toplinsku prešu.

Logo dizajn doprinosi vrijednosti branda

neke tvrtke.

Page 29: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

5756 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Tisak i dizajnTisak i dizajn

istinska ideja vašeg poslovanja. S nejasnom slikom ne možete privući ciljane kupce. Morate osmisliti ideju koja može stvoriti idealnu sliku u očima drugih. To funkcionira kao kanal između vas i vaših kupa-ca, i sve dok taj kanal nije potpuno prepoznatljiv, ne možete uspješno brandirati svoj proizvod.

2. Potvrđuje vrijednost brandaLogo dizajn doprinosi vrijednosti branda neke tvrtke. Kupci više vole brandove koji su međunarodno pre-poznati. To je uglavnom zbog osjećaja veće vrijedno-sti njihova novca. Kupci će više biti privučeni nekom proizvodu ili usluzi s impresivnim logo dizajnom, nego sa slabijim brand identitetom.

3. Utjelovljuje ideju vašeg poslovanjaLogo dizajn je instrument za prevođenje ideje koja stoji iza vašeg branda. On daje slikoviti prikaz ideje ili koncept koji govori u ime posla. Bez efekt-nog logo dizajna, nemoguće je predstaviti tu ideju vašim ciljanim kupcima. Ovo pomaže u širenju vaše poslovne filozofije na kupce, što zauzvrat potvrđuje vas kao poseban brand.

4. Stvara povjerenje među kupcimaLogo dizajn je simbol pouzdanosti i povjerenja. Oglašavanjem vašeg branda na različitim mediji-

ma, ljudi stječu povjerenje u vaš brand. Bilo da je to zidni plakat, vizit kartica ili letak, vaš logo bit će pečat za povjerenje i pouzdanost.

5. Održava identitet vašeg brandaLogo dizajn osigurava identitet vašeg poslovanja. On osigurava lice vaše tvrtke za budućnost. Na ovaj način možete stvoriti trajan dojam na ljude za nadolazeće godine. S etabliranim logo dizajnom možete proći i kod sljedeće generacije vaših kupaca.

6. Doprinosi dobiti vašeg poslovanjaPrivlačan logo dizajn ključan je za uspješno po-slovanje. Pomaže da se posao poveća i proširi na širi krug kupaca. Ovo zauzvrat privlači više kupa-ca, što na kraju znači i veću prodaju. U konačnici, posao izvlači maksimalni profit zahvaljujući većoj izloženosti vlastitog branda.

7. Stvara pravu sliku o vašem proizvoduLogo dizajn važan je za stvaranje idealne slike vašeg branda. Što se događa kad čujete za McDo-nald's? Očito vas podsjeća na primamljive ham-burgere i pomfrit. Slično, riječ ‘Apple’ asocira na inovativni i futuristički iPhone mobitel. Uvijek je logo dizajn taj koji stvara posebnu sliku branda u očima kupaca.

Epson nudi čitav niz pisača namijenjenih različitim korisni-cima - od produkcije ambalaže, signage aplikacija, pripreme za tisak, ispisa umjetničkih djela, do tehničkog dizajna i ispi-sa na tkanine, namještaj, tapete…

SureColor SC-S50610 Model SC-S50610 može proizvesti sve: od postera i signage aplikacija do naljepnica za vozila. Pouzdano i ekonomično ispisuje na plastici, platnu, prozirnoj foliji, fotografskom papiru i čitavom nizu popularnih podloga za transparente, širine do 64 inča (162,6 cm). Pomoću modela od pet boja mogu se izrađivati bijeli ispisi visoke kakvoće na tamnim i prozirnim podlogama. Ispisani su primjerci otporni na izbljeđivanje zbog svjetla tijekom tri godine na otvorenom i bez plastificiranja.Pisač je osmišljen za visoku učinkovitost rada te ima dvije ispisne glave s tankim piezoelektričnim filmom (Thin Film Piezo, TFP). Istovremeno koristi dva kompleta CMYK tinte (ili CMYK + bijela za model od pet boja) za ispis pri brzini većoj od 51 m2/h. Ugrađena jedinica za sušenje osigurava brzo sušenje ispisanih primjeraka za dodatno povećanje pro-duktivnosti, a standardno se isporučuje i Epsonova dodatna jedinica za sušenje.Zahvaljujući sustavu priključka na stražnjoj strani pisača novu rolu može umetnuti jedna osoba, a ručici za umetanje medija praktično se može pristupiti s prednje ili stražnje strane pisača. Teže role do 80 kg mogu se jednostavno posta-viti pomoću dodatnog sustava za umetanje teških rola.SC-S50610 automatski optimizira upravljanje medijima i poravnavanje ispisne glave ovisno o vrsti medija te au-tomatski podešava napetost podloge da bi se omogućilo ispravno umetanje medija. Podešavanja umetanja moguća su tijekom ispisa bez zaustavljanja i ponovnog pokretanja pisača.

SureColor SC-S30610Model SC-S30610 konstruiran je za učinkovitu i ekološki osviještenu proizvodnju uz najniže troškove vlasništva. Omogućuje tiskarama, izrađivačima reklama, digitalnim kopirnicama i repro centrima proširenje lepeze njihovih usluga.SC-S30610 može izraditi sve: od postera, signage aplikacija, transparenata, ploča s pozadinskim osvjetljenjem i naljepnica za POS i vozila, ukrasa za unutrašnjost, do izložbenih sta-laka. Uz široku lepezu podržanih rolanih medija, korisnici mogu pouzdano i povoljno ispisivati na plastici, platnu, fil-mu, fotografskom papiru i čitavom nizu popularnih supstra-ta za transparente, također do širine od 64 inča (162,6 cm). Velike količine posla jednostavno se obavljaju zahvaljujući Epsonovim performansama, pouzdanosti i ergonomskom pristupu. SC-S30610 ispisuje brzinom od 7,3 m²/h do 29,4 m²/h, ovisno o načinu rada.

SureColor SC-F2000Model SC-F2000 prvi je Epsonov pisač za izravan ink-jet ispis na majice. Inovativna primjena ink-jet tehnologije omogućava poslovanje s iznimnom mogućnošću dobitka jer s lakoćom i pouzdanošću jednu majicu ispiše u svega 27 sekundi. Niska potrošnja tinte daje priliku za značajan po-vrat investicije. Jedan valjak na pisaču omogućuje jednostavan izravan ispis na tkanine, uz mogućnost prilagodbe visine za posti-zanje preciznih rezultata na tkaninama debljine do 25 mm. Područje ispisa na tkanini ostaje mekano na koži pa su maji-ce udobne i izdržljive. Sadrži Epsonovu glavu pisača Preci-sionCore TFP razlučivosti do 1440 x 1440 dpi za precizno oblikovanje i postavljanje točaka, a njegova široka paleta boja osigurava živopisne boje, oštre obrise i glatke prijelaze.Info: www.zina.hr, www.dit.hr, www.epson.hr.

Epson je proizveo svoj prvi pisač za izravan ink-jet ispis na majice. Jednu majicu možete otisnuti u svega 27 sekundi.

Kvalitetan ispis brzo vraća investicijuTvrtka Epson vodeći je proizvođač pisača velikog formata, namijenjenih profesionalnoj uporabi. Uređaji, rješenja i tehnologije razvijeni su u samome Epsonu, te se, zahvaljujući tome, korisnici mogu pouzdati u kvalitetu izvedbe i samih ispisnih rezultata.

Uvijek je logo dizajn taj koji stvara

posebnu sliku branda u očima kupaca.

Page 30: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

5958 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Uređenje interijera

Zahvaljujući snažnom tehnološkom iskoraku Bonavia Design postaje brand u izradi i dizajnu namještaja Relativno velik broj djelatnika za malu tvrtku u djelatnosti izrade namještaja po mjeri Bonaviji je omogućio bitnu konkurentsku prednost, a to su kratki rokovi isporuke te brzina i kvaliteta isporuke i montaže namještaja. U projektiranju i izradi namještaja po mjeri ništa nije prepušteno slučaju.

Uređenje interijera

Marko Preradović, direktor tvrtke Bonavia d.o.o.

Dizajnerski tim ono je što Bonaviji

daje kreativnost u rješenjima i

preciznost izmjere prostora i izrade

namještaja.

Potpuna, profesionalna i kvalitetna usluga odlike su koje poduzeće Bonavia d.o.o. i odjel Bonavia Design čine sve poželjnijom i traženijom tvrtkom u svojem području djelatnosti.

Obiteljska tvrtka Bonavia d.o.o. uspješno djeluje na tržištu od 1994. godine. Do 2009. godine temeljna dje-latnost tvrtke bila je izvoz, uvoz i veleprodaja drvnog građevinskog materijala. Nakon pomnog istraživanja tržišta i prepoznatih prilika, 2009. godine djelatnost je proširena na projektiranje i izradu namještaja po mjeri. Osnovan je kreativni odjel Bonavia Design, koji od 2009. godine klijentima pruža uslugu projektiranja i izrade pločastog namještaja po mjeri, a od 2013. i kompletnog opremanja prostora. Od tada je u ponudi i izrada tapeciranog namještaja po mjeri te kompletno opremanje prostora opremom poput stolica, trakastih zavjesa, rasvjete, ozvučenja, bijele tehnike, madraca i druge opreme. Tvrtka je ovlašteni zastupnik brojnih poznatih i priznatih brandova: Bosch, Siemens, Go-renje, Koerting, Franke, Faber, Liebherr, Smeg, Al-veus, Blanco, Elica, Hespo, Perfecta Dreams. Kroz ta zastupstva klijentima je omogućeno kompletno opre-manje i uređenje interijera, ne ograničavajući se samo na pločasti i tapecirani namještaj.

U ponudi firme su i završni građevinski i dekorater-ski radovi, uključujući laminate, parkete i ostale podne obloge, ličenje, izradu pregradnih zidova i drugo, što

investitorima omogućuje angažiranje samo jednog izvođača radova.

Spremnost na izradu i najkompleksnijih radovaBonavia Design proizvodi široku paletu namještaja po mjeri, a to joj omogućuju visokotehnološki proizvodni pogon i raznovrstan tim mladih, ali iskusnih djelat-nika. Danas Bonavijin tim broji 20-ak djelatnika koji čine djelatnici u proizvodnji, diplomirani ekonomisti i školovani dizajneri namještaja i interijera.

Relativno velik broj djelatnika za malu tvrtku u djelat-nosti izrade namještaja po mjeri Bonaviji je omogućio bitnu konkurentsku prednost, a to su kratki roko-vi isporuke te brzina i kvaliteta isporuke i montaže namještaja. U projektiranju i izradi namještaja po mje-ri ništa nije prepušteno slučaju.

Dizajnerski tim koji čini razlikuDizajn i projektiranje prostora i namještaja vrši tim profesionalnih dizajnera namještaja i interijera, stoga je svakom klijentu dostupan besprijekorno realističan 3D prikaz namještaja i idejnog projekta prostora. Vizualizacije se izrađuju u najsuvremenijim 3D di-

zajnerskim alatima te se potpuno besplatno prezenti-raju klijentima prije kretanja u realizaciju opremanja.Dizajnerski tim ono je što Bonaviji daje kreativnost u rješenjima i preciznost izmjere prostora i izrade namještaja. Mladi i ljubazni dizajneri uvijek su sprem-ni pomoći savjetima i rješenjima, otvoreni su za su-radnju i sugestije te profesionalni i stručni u svojem poslu. Ulaganje u dizajn i kvalitetu izrade ono je čime se tvrtka ističe i razlog zašto je brand Bonavia Design sve poznatiji i priznatiji u Osječko-baranjskoj županiji, a i šire.

Zaokružen proizvodni proces uz novi CNC stroj najno-vije generacijeNovoizgrađeni proizvodno-izložbeni objekt u Go-spodarskoj zoni Tenja omogućio je tvrtki sve potreb-ne uvjete za kvalitetan rad. Proizvodni strojni park 2013. godine opremljen je potpuno novim, kvalitetnim strojevima za obradu drva i pločastih materijala. Od tada je redovito nadograđivan na godišnjoj bazi te da-nas sadrži sve potrebne strojeve za preciznu izradu ve-likih količina namještaja. Osobito značajna bila je in-vesticija u CNC stroj 2015. godine, koji je u potpunosti zaokružio proizvodnu cjelinu.

CNC stroj Gannomat Protec 571 zajedno s raskrajačem, kantericom i drugim strojevima omogućio je veću preciznost u proizvodnji dijelova namještaja, njihovo lakše sastavljanje i precizno zao-bljavanje rubova ploča iverala i drugih pločastih ma-terijala. Dizajneri namještaja direktno iz ureda šalju proizvodne naloge na stroj, što apsolutno smanjuje mogućnost ljudske greške pri proizvodnji. Tako je značajno povećan i proizvodni kapacitet tvrtke, koja je danas u mogućnosti kvalitetno odraditi i one najveće projekte opremanja kućanstava ili tvrtaka.

Povećanje razine kvalitete kroz nove strojeve i eduka-ciju zaposlenika omogućilo je tvrtki da prihvaća sve složenije projekte. Bonavia je do danas uspješno odra-dila projekte izrade laboratorijskog namještaja i opre-manja laboratorija, opremanja hotela i ugostiteljskih objekata, velikih tvrtaka, fakulteta i druge zahtjevne projekte.

Potpuna, profesionalna i kvalitetna usluga odlike su koje poduzeće Bonavia d.o.o. i odjel Bonavia Design čine sve poželjnijom i traženijom tvrtkom u svojem području djelatnosti. Mogućnost kompletnog opre-manja prostora i angažiranja jednog izvođača radova prepoznata je od strane klijenata te je rezultat spoja kvalitetnih djelatnika, modernog postrojenja i profe-sionalnog pristupa radu.

-Iznimno sam zadovoljan činjenicom da sve više lju-di prepoznaje i cijeni brand Bonavia Design. Svojim trudom i kvalitetom proizvoda nastojimo se pozicio-nirati kao ozbiljna tvrtka koja proizvodi visokokvali-tetan namještaj i maksimalno ga prilagođava željama i potrebama kupaca. Takav pristup i politika tvrtke razlog je zašto konstantno rastemo, i po broju zapo-slenih, i po kapacitetu proizvodnje. Nastojim djelatni-cima omogućiti sve uvjete za kvalitetan rad, budući da je kvaliteta uvjet za privlačenje i zadržavanje klije-nata, kojih imamo sve više – kaže direktor Marko Preradović.Svi zainteresirani za buduću suradnju pozva-ni su posjetiti izložbeni salon te doći u obilazak proizvodnog pogona Bonavia Design na adresi Osječka 190, 31207 Tenja (Gospodarska zona Tenja). Informacije o tvrtki i galerija fotografija dostupni su na Facebook stranici i web stranici www.bonavia-de-sign.hr.

Odjel projektiranja i prodaje Kreativni Bonavia tim

Bonavia Design - proizvodni pogon

Page 31: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

6160 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Poslovna edukacija

Novi smjerovi u razvoju poslovne edukacije Cjeloživotno učenje odavno je prestalo biti priželjkivani luksuz koji si tek ponekad priuštimo. Baš naprotiv, postaje realna potreba zbog brzih promjena na tržištu rada, stvaranja novih zanimanja za koja još ne postoji formalno obrazovanje te sve veće specifikacije znanja potrebnih za obavljanje pojedinih vrsta poslova. Izazov je to i za predavače čiji je cilj odgovoriti na potrebe modernog načina učenja.

Pripremila: Mihaela Bajkovac Ćurić

Poslovna edukacija

Područje edukacije nudi brojne

mogućnosti – razvija se paralelno s

razvojem tehnologije, a isto tako, pojavljuju

se i novi koncepti učenja i prenošenja

znanja.

Zahvaljujući napretku tehnologije, edukacije ovisno o mjestu i načinu obrazovanja mogu biti online, InHouse, možemo ih nazivati webinarima, web konferencijama i sl., možemo učiti u tzv. learning caffeima.

Kao odgovor na rastuću potrebu za cjeloživotnim obra-zovanjem, na tržištu se pojavljuje sve veći broj edukacija. Kao i sve druge potrošače, i polaznike poslovnih eduka-cija treba dodatno animirati kako bi se odlučili baš za neku određenu ponudu. Područje edukacije nudi brojne mogućnosti – razvija se paralelno s razvojem tehno-logije, a isto tako, pojavljuju se i novi koncepti učenja i prenošenja znanja.

Tako se, primjerice, mijenja okolina u kojoj se uči. Sve je veća potreba za boravkom na otvorenom prostoru, a i poslovna se edukacija može organizirati na taj način, na-ravno, ovisno o području kojim se bavi. Jedna od dobrih ideja je i organiziranje studijskih posjeta tvrtkama, usta-novama, institucijama koje se bave zadanom tematikom. Budući da realno prikazuje kako izgleda neko zanimanje za koje se polaznici obrazuju, donekle odgovara na potre-bu za praktičnim znanjem. Isto tako, edukacija, osobito ako se organizira za grupu ljudi iz iste tvrtke, može ujedno biti i neka vrsta team buildinga jer se zajedničkim snaga-

ma rješavaju problemi. Nadovezujući se na praktični dio u edukaciji, valja spomenuti i koncept dualnog učenja – vrstu edukacije u kojoj polaznik paralelno radi posao za koji se educira i uči. Za svoj posao prima plaću, radi ga određeno vrijeme, a ostatak vremena koristi za učenje. Tako polaznik stječe i praktična znanja za obavljanje posla u struci, za vrijeme učenja, a ne tek po završetku. Ovakav način učenja primjenjiv je ne samo u poslovnoj edukaciji, nego i puno šire.

O još jednom zanimljivom konceptu učenja razgovarali smo s Ratkom Jurković, direktoricom tvrtke Svan consul-ting. Radi se o tzv. CoachingOurselves principu Henryja Mintzberga, jednog od vodećih mislilaca današnjice u području managementa, inače profesora strategije i orga-nizacije na Sveučilištu McGill u Kanadi. Radi se o inova-tivnom programu takozvanog peer-coachinga, gdje mana-geri dijele iskustva jedni s drugima vezano uz određenu problematiku. Razmjenjuje se konkretno, a ne općenito znanje. Primjerice, ako neki manager ima problema s

politikanstvom u svojoj tvrtki, o tome će dobiti odgovor od managera koji je prošao istu ili vrlo sličnu situaciju. Učenje se bazira na dijaloškom pristupu, tj. manageri uče i savjetuju jedni druge.

Edukacija je bazirana na 90-minutnim modulima koji se sastoje od 5 do 10 minuta konceptualnog materijala podu-prtog refleksivnim pitanjima ili grupnim vježbama. Kroz 90 minuta interaktivnim pristupom i korištenjem meto-da refleksije, diskusije i razumijevanja prošlih i sadašnjih managerskih iskustava, stvara se platforma za donošenje odluka u budućnosti. Zanimljivo je zašto je ovaj princip CoachingOurselves razvijen. Mintzberg je, kao predavač na mnogim MBA studijima, jako kritičan prema učenju putem studija slučaja (case study).

Prema Mintzbergu, ima mnogo MBA-ovaca koji nikada u životu nisu upravljali ničime, a misle da znaju sve o praktičnom managementu zato što su proučavali određene studije slučajeva. Prema njemu, studije slučaja su imagi-narne generalizacije o tome kako bi se neka tvrtka trebala ponašati, koje nemaju neku veliku poduprtost u stvarnom životu. Misliti da se stvarni praktični posao odvija kao u studijama slučaja za Mintzberga je ludost jer su situacije u stvarnom poslovnom životu ponekad toliko kompleksne, ali i vezane uz određeni kontekst koji treba znati, a učenje

putem studija slučaja neće ih riješiti, u zaključku kaže Ratka Jurković.

Tehnologija u službi poslovne edukacije Kao što je vidljivo iz navedenih primjera, novi koncepti učenja trebali bi se bazirati na kontekstu iz realnog života, ne na teoriji, na istraživanju i rješavanju problema, a korištenje tehnologije može u tome značajno doprinijeti. Pazeći i na negativne konotacije koje upotreba tehnolo-gije može donijeti sa sobom, valja naglasiti da ne treba ići u krajnosti i, primjerice, učitelje zamijeniti avatarima, ali tehnologija može itekako olakšati učenje i skratiti vrijeme usvajanja novih znanja.

U svojim se predavanjima tehnologijom uvelike služi Aleksandar Zlatović, direktor tvrtke Aurum Nexus i predavač VMwarea, s predavačkim iskustvom na svjetskoj razini. Prema njegovim riječima, tehnologija može značajno ubrzati i poboljšati edukaciju, bilo da je vođena od strane druge osobe ili da se radi o samoedukaciji, pod uvjetom da je kvalitetno provedena. Jednostavnost, brzina i dostupnost tehničkih rješenja nude polaznicima prije-nos znanja u raznim oblicima i različitom dinamikom. Govorimo o gotovim multimedijskim materijalima, inte-raktivnim radionicama, simulatorima stvarnih situacija, ali i klasičnim predavanjima putem Interneta i sl. Npr., u IT sektoru nekada je za potrebe edukacije bila potrebna

Page 32: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

6362 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Poslovna edukacija Zaštita na radu

skupa fizička oprema za učenje novih tehnologija, a sada za brojne stvari postoje besplatne i lako dostupne okoline za praktičnu edukaciju. Postoji i negativna strana napret-ka, a to je hiperprodukcija tehnologija, a samim time i po-trebnog znanja, zaključuje Zlatović.

O ovoj tematici prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, dekan Veleučilišta VERN', kaže kako korištenje tehnologija u nastavi zahtijeva drugačije nastavničke pripreme, ali i stal-nu participaciju studenata u nastavi i izvan nje. Današnje generacije brže uče korištenjem nove tehnologije jer nji-ma tiskana knjiga više nije jedini izvor znanja, već su to različite video i web platforme. Sve ono što od tehnologije studenti koriste tijekom studija, zasigurno će im razviti dodatne vještine u njezinom korištenju i na njihovom radnom mjestu.

Utjecaj tehnologije na edukaciju u najvećoj se mjeri ma-nifestirao kroz dva pravca, nastavlja dekan Cvrtila: prvo, kroz nastavu (inovacije i obogaćivanje nastavnih metoda), a drugo, kroz kurikulum (programi moraju pružati znanja o razumijevanju i primjeni modernih tehnologija u po-slovnim procesima, kao i o negativnim posljedicama na društvo i suvremeno poslovanje).

Kako tehnologiju koriste na RIT-u Croatia, ispričao nam je predsjednik i dekan Don Hudspeth. Između osta-log, tehnološke inovacije koje se uvode na razini cijelog

sveučilišta uključuju i zajednička predavanja za studente na svim kampusima (SAD, Dubai, Hrvatska), kao i rad i suradnju tih studenata na zajedničkim projektima, što im pruža nesvakidašnje prilike za učenje i vlastiti razvoj. Tehnološka poslastica je svakako i to što svojim studen-tima nude i pristup elektroničkoj knjižnici Wallace koja broji više od 200.000 knjiga i milijune članaka, radova, eseja i baza podataka.

Zahvaljujući napretku tehnologije, edukacije ovisno o mjestu i načinu obrazovanja mogu biti online, InHouse, možemo ih nazivati webinarima, web konferencijama i sl., možemo učiti u tzv. learning caffeima. Online se mogu učiti strani jezici, može se učiti iz prakse na primjerima tvrtaka iz drugih zemalja itd. Sve je to do prije nekoliko godina bilo nezamislivo. S druge strane, nijedna dosad korištena tehnologija nije došla niti blizu tome da za-mijeni učitelje koji su stvarne osobe i učenje u stvarnoj, a ne virtualnoj okolini. No, tek smo na početku nečeg ve-likog. Bit će doista zanimljivo vidjeti kako će se edukacija u budućnosti mijenjati u skladu s razvojem tehnologije i kakav će sociološki učinak te promjene imati na društvo u cjelini.

Principi učenja u odrasloj dobi Učenje u odrasloj dobi prilično se razlikuje od učenja u mladosti. Naime, zahvaljujući stečenim iskustvima, razvijenijem vokabularu, ranije usvojenim znanjima i sl., s jedne je strane puno lakše učiti u odrasloj dobi. Naravno, u obzir treba uzeti i motivaciju koja je presudna za učenje, neovisno o tome koliko godina imamo. Dok u mladosti usvajamo široku lepezu znanja od kojih nam neka i nisu zanimljiva, u odrasloj dobi učimo ono što nam je zanimlji-vo i može nam pomoći u karijeri, osobnom razvoju ili na neki drugi način. S druge strane, najviše možemo naučiti do 22 godine jer nam je sposobnost pamćenja u tim godi-nama na najvišoj razini.

Kako nam je ispričala dr.sc. Elvira Mlivić Budeš, kon-zultantica za razvoj poslovnih vještina u Poslovnom učilištu Filaks koje se bavi učenjem odraslih oso-ba, većina sudionika i polaznika dolazi k njima zbog želje da unaprijede postojeća znanja jer smatraju da su kroz redovno školovanje previše pažnje usmjera-vali na polaganje ispita i kratkoročne rezultate pa im osvježavanje znanja i vještina koristi u svakodnevnom poslovanju. Uvijek na edukaciju dolaze sa željom da strukturiraju postojeće vještine, posebno oni koji imaju puno radnog iskustva, a možda godinama nisu bili na stručnom usavršavanju. Zainteresiraniji su za analizu poslovnih slučajeva, rad u grupama, kao i razmjenu mišljenja kroz vođene diskusije. Posebno cijene konkretne primjere iz prakse i osobno iskust-vo, a manje su im zanimljive priče 'rekla-kazala', prepričavanje poslovnih događaja i primjera iz knjiga. Od konzultanta očekuju konkretne pozitivne i nega-tivne primjere, očekuju osobu koja razumije brojne

Leadership i inovacije na američki načinPostoje mnogobrojni studiji koji će vam pomoći da učvrstite postojeća i razvije-te neka nova znanja, no pitanje je - koliko će njih pomoći da razmišljate izvan postojećih okvira? Ugledno američko sveučilište Rochester Institute of Technology na zagrebačkom kampusu nudi upravo takav Master of Science studij Service Le-adership and Innovation. Ne, to nije još jedan klasični napredni studij. Kako kažu naši studenti, ovaj je 'za one koji nisu usmjereni samo razvoju vlastite karijere, već cjelokupnom vlastitom razvoju. Studij je fantastičan jer otvarajući neke nove vidike mijenja način na koji razmišljaš' (Domagoj Pavlek, Asset Manager, generacija 2015.).

MS studij Service Leadership and Innovation namijenjen je osobama različitih profila. Tijekom studija polaznici dublje proučavaju različite aspekte ekonomije i manage-menta kao što su: strukturiranje organizacije, vođenje, strateški management ljudskih potencijala, customer relationship management i uvođenje inovativnosti. Polazni-ci mogu razvijati svoja znanja i vještine kroz koncentraciju u području upravljanja ljudskim resursima. Poslije završetka studija stječu međunarodno priznatu američku diplomu Master of Science u području Service Leadership and Innovation, koju izdaje RIT. Prijava na studij Service Leadership and Innovation može se napraviti na linku: www.croatia.rit.edu/master-of-science-stipendija-application/.

'Studij se fokusira na razvoj toliko važnog kritičkog razmišljanja i omogućuje potpuno nov pogled na prilike i izazove u poslovnom okruženju', zaključio je Damir Vrsajković (Metronet, generacija 2015.).

Zanima Vas više? Javite se telefonom +385 (0)1 643 9100, elektronskom poštom na [email protected] ili posjetite www.croatia.rit.edu.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

oglas 210x280+3mm priprema.ai 1 2/9/15 3:17 PM

Dok u mladostiusvajamo široku lepezu znanja od

kojih nam neka i nisuzanimljiva, u odrasloj

dobi učimo ono što nam je zanimljivo

i može nam pomoći u karijeri, osobnom

razvoju ili naneki drugi način.

Page 33: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

6564 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Poslovna edukacija

poslovne situacije te prepoznaje snage i slabosti ljudskih potencijala kod poslovnih izazova.

Poslovni uspjeh – kombinacija znanja i talentaPoslovni uspjeh uvelike ovisi o znanju, ali još više o sposobnostima snalaženja, o tome koliko je osoba ta-lentirana za područje u kojem radi – odnosno, posje-duje li vještine koje će pridonijeti produktivnosti u području kojim se bavi. S obzirom na to da često o budućem zanimanju odlučujemo u godinama kada možda i nismo sposobni sami procijeniti u kojem smjeru želimo ići i ne raspolažemo svim potrebnim informacijama, svakome od nas bi dobro došlo usmje-ravanje prije donošenja tako važne odluke. No, kako većina mladih ljudi nema priliku za takvu vrstu usmjeravanja, po završetku školovanja, mnogi se tek traže na marginama zanimanja za koje su se školovali, a poneki i u potpunosti mijenjaju smjer te koriste do-datne edukacije kako bi izbrusili svoje talente.

'S fakulteta na poslovni seminar' Klasično obrazovanje zadnjih godina gotovo redo-vito treba dopunu u vidu dodatnih poslovnih semi-nara, tečajeva i sl. kada osoba počne raditi. To je do-bar pokazatelj neadekvatnosti klasičnog obrazovnog

sustava. Promjene se događaju, no više po inerciji nego sustavno i svjesno. Osvrćući se na temu, prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila kaže kako glavni nedostatak tzv. klasičnog obrazovanja više nije samo obrazovanje prema ustaljenim, tradicionalnim obrazovnim mo-delima, koji ne pružaju odgovarajuće kompetencije za današnje i buduće potrebe na tržištu rada, već ukorijenjeni strah od promjena koji ograničava po-trebne pomake u suvremenom obrazovanju. VERN' prilagođava svoje obrazovne programe trendovima u gospodarstvu, tehnologiji i društvu, naglasio je. Neke od metoda su uključivanje uspješnih poduzetni-ka u nastavne procese, integracija projektne nastave, pokretanje centara kompetencija za studente, poticanje poduzetničkih projekata, itd. Stoga su njihovi studijski programi obogaćeni novim metodama i pristupima u obrazovanju, radom u malim grupama, interaktivnom nastavom i uključenošću studenata u nastavne i upravljačke procese, a rezultat je visoki postotak zapošljivosti njihovih alumnija.

Jesen 2015. - novi programi u poslovnim školama Među novim programima u poslovnim školama valja izdvojiti, primjerice, one sveučilišta VERN', koje u sustavu hrvatskog visokog obrazovanja djeluje od 2000. godine te je u zadnjih 15 godina za obrazo-vanje studenata razvilo ukupno jedanaest studijskih programa iz područja ekonomije, financija, turizma, medija, tehničkih znanosti i ICT-a. Planiraju uvesti novi studijski program u području umjetnosti i di-zajna, razvijen u okviru projekta „Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija – Poduzetništvo u pri-mijenjenoj umjetnosti i dizajnu“ i financiran novčanim sredstvima dobivenim iz EU fondova. Ovaj studij su razvili u suradnji s finskim Aalto University i Vaa-sa University of Applied Sciences te Udrugom bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb – UBU. U procesu akreditacije nalazi se i preddiplomski studijski program iz područja kreativnih industrija te diplomski studijski program iz područja upravljanja ljudskim resursima, istaknuo je dekan Cvrtila.

RIT Croatia, prema riječima dekana Dona Hudspetha, provodi tri preddiplomska stručna studija - Informa-cijske tehnologije, Međunarodno poslovanje i Service Management te jedan MS studij - Service Leadership and Innovation. Kurikulume studija redovito ažuriraju i nadograđuju kako bi studenti mogli razvijati znanja koja će ne samo odgovarati potrebama tržišta rada da-nas, već ona koja će ta tržišta dalje razvijati. Između ostalog, svojim studentima od ove godine nude minor iz područja digitalnog poslovanja koji će im omogućiti da unaprijede i prošire osnovni studij major s nagla-skom na nove tehnologije i njihovu primjenu u po-slovanju. Također, uvode nove zanimljive studije za studente s drugih kampusa RIT-a koji žele provesti semestar u Hrvatskoj (Study Abroad Programs).

Sustavno ulaganje u razvoj stručnih kompetencija i poslovnih vještina čini temelj konkurentnosti tvrtki, i pojedinaca, u globalnom okruženju. Teme edukacija u Mirakul Edukacijskom centru pokrivaju ključna područja poslovanja te najnovije stručne i tehnološke trendove. Osim jednodnevnih i dvodnevnih seminara, polaznici mogu odabrati, ovisno o području koje ih zanima, i neki od pet višemjesečnih specijalističkih modularnih programa.

Mjesto održavanja predavanja i radionica: ZAGREBViše informacija o navedenim seminarima i programima možete pogledati na www.mirakul.hr

PRIJAVE I KONTAKT:Mirakul d.o.o.tel: +385 31 629 616mob: +385 91 333 77 95e-mail: [email protected]

FINANCIJE I MANAGEMENTLISTOPAD

¡ Liječenje nelikvidnosti, 1. listopada 2015. ¡ Restrukturiranje-prilagodba organizacije novonastalim tržišnim uvjetima, 1. i 2. listopada 2015.

¡ Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova), 15. i 16. listopada 2015.

¡ Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika, 16. listopada 2015.

¡ Upravljanje projektima, 22. i 23. listopada 2015. ¡ Primjena Zakona o PDV-u na primjerima iz prakse, 23. listopada 2015.

¡ Procjena vrijednosti poduzeća, 29. i 30. listopada 2015.

STUDENI ¡ Analiza fi nancijskih izvještaja, 5. i 6. studenoga 2015. ¡ Balanced Scorecard (BSC) - managerski alat za provedbu strateških namjera i strategija, 5. i 6. studenoga 2015.

¡ Model praćenja radne uspješnosti - Performance Appraisal, 13. studenoga 2015.

¡ Managerski izvještaji iz kontrolinga, 13. studenoga 2015.

MARKETING I PRODAJA

LISTOPAD ¡ Integrirana marketinška komunikacija na Internetu, 2. listopada 2015.

¡ Pregovaranje u prodaji, 2. listopada 2015. ¡ Internet marketing, 16. listopada 2015. ¡ Prodajne vještine - od osnovnih načela do zaključivanja prodaje, 16. listopada 2015.

¡ Online odnosi s javnošću i krizno komuniciranje, 23. listopada 2015.

¡ NLP u prodaji, 30. listopada 2015.

STUDENI ¡ Upravljanje web projektima i prodaja putem Interneta, 6. studenoga 2015.

¡ Napredne prodajne vještine, 13. studenoga 2015. ¡ SMM - Marketing na društvenim mrežama, 19. i 20. studenoga 2015.

¡ Strateško upravljanje prodajom, 20. studenoga 2015.

PROSINAC ¡ Poslovna komunikacija i bonton, 4. prosinca 2015, ¡ Strategija nastupa na društvenim mrežama, 10. i 11. prosinca 2015.

¡ SEO - Optimizacija web stranica za tražilice, 11. prosinca 2015.

EU FONDOVILISTOPAD

¡ EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohezijski fond te programi zajednice, 1. i 2. listopada 2015.

¡ Prijava i priprema projekata na novi EU natječaj za mala i srednja poduzeća, 21.i 23. listopada 2015.

¡ Upravljanje projektnim ciklusom - priprema EU projekata za prijavu na natječaje, 29. i 30. listopada 2015.

STUDENI ¡ Evaluacija i provedba EU projekta, 26. i 27. studenoga 2015.

MIRAKUL AKADEMIJA ¡ HR Akademija - razvoj ljudskih potencijala, 25. rujna 2015. - 18. ožujka 2016.

¡ Internet marketing Akademija, 2. listopada 2015. - 8. travnja 2016.

¡ Community manager Akademija, 19. studenoga 2015. - 22. siječnja 2016.

¡ Voditelj projekata za EU fondove, 1. listopada - 27. studenoga 2015.

¡ Prodajna Akademija, 16. listopada 2015. - 10. lipnja 2016.

Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi Pred stotinjak uzvanika u Češkom narodnom domu 19. rujna održana je promocija knjige 'Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi', autora dr.sc. Vladimir Obradovića, dr.sc. Jasminke Samardžije i mr.sc. Jakova Jandrića. Urednik Ilija Ranić iz Plejade kratko je predstavio knjigu i autore, a potom je re-cenzentica doc.dr.sc. Radojka Kraljević dala presjek sadržaja i aplikativnosti rukopisa. U panel raspravi stručnjaka iz prakse, Budućnost HR-a, sudjelovali su Breda Ivanović (PwC), Marija Kalinić, doc.dr.sc. Davor Perkov i Maja Vidović, profesorica s američkog koledža RIT Croatia, a vodila ju je dr.sc. Jasminka Samardžija.

Zaključak rasprave jest da je budućnost HR-a u ranom otkrivanju i potom razvi-janju talenata kroz njegovanje coaching kulture u kojoj se sa svakim zaposlenikom osobno i više puta godišnje razgovara o profesionalnim, ali i osobnim temama, kako bi se lakše upravljalo radnim učinkom. Praksa PwC-a kojom se doskočilo odla-sku mladih majki iz konzalting industrije je privremeno smanjenje obujma posla u kontekstu broja projekata koje vode, kako bi im se olakšalo razdoblje prilagodbe, odnosno smanjila stopa fluktuacije nakon porodnih dopusta. Profesorica Vidović pojasnila je koncept međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala, a pitanje koje je otvorio doc.dr.sc. Perkov je: Kako motivirati zaposlenike u javnom sektoru koji nemaju izraženu razinu samomotivacije? Poseban ugođaj panelu dao je mladi gost iznenađenja Ivor Hoić, koji je razgovor oplemenio talijanskim iskustvima talent menadžmenta stečenima u matičnoj tvrtki Calzedonia.

Klasično obrazovanje zadnjih godina

gotovo redovito treba dopunu u vidu dodatnih poslovnih seminara, tečajeva i

sl. kada osoba počne raditi.

Page 34: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

6766 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Uz gospodarski oporavak očekuje se i rast tržišta automobilaPrema posljednjim pokazateljima, nakon šest godina recesije, BDP raste treći kvartal zaredom, što pokazuje da se hrvatsko gospodarstvo pokrenulo. Ovi bi pokazatelji mogli konačno pospješiti ukupnu prodaju automobila u zemlji.

Pripremila: Aleksandra Zrinušić

Automobili

Najprodavaniji model osobnog automobila u Hrvatskoj u prvih osam mjeseci 2015.

je Volkswagen Golf s 1.393 automobila.

U prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je re-gistrirano 26.628 novih automobila. Najprodavanija marka vozila još uvijek je Volkswagen, s registriranih 4.258 automobila (udio na tržištu 15,99%). Na dru-gom je mjestu Opel s 3.098 registriranih novih auto-mobila (11,63%), a treća je Škoda koja bilježi registra-ciju 2.448 novih automobila (9,19%).

Najprodavaniji model osobnog automobila u Hr-vatskoj u prvih osam mjeseci 2015. je Volkswagen Golf s 1.393 automobila, drugi je Opel Astra ( 1.383), treći Renault Clio (1.280), a među prvih deset ovim redom slijede Škoda Octavia, VW Polo, Opel Corsa, VW Pass-at, Dacia Sandero, Ford Focus i Škoda Rapid.

Najviše automobila registrirano je u Zagrebu (7.538), u Požeško-slavonskoj regiji (3.562), Bjelovarsko-bilogorskoj (2.976), Splitsko-dalmatinskoj (2.246), Primorsko-goranskoj regiji (1.966), Istarskoj (1.452), Osječko-baranjskoj (1.369) i Zadarskoj (872).

Business klasa - novi i poboljšani modeli visoke srednje klase automobilaNajavljeno kao najbolje Škodino vozilo svih vreme-na, novi Superb oduševljava emocionalnim dizajnom, najboljom ponudom prostora u segmentu i inova-tivnom MQB-tehnologijom Volkswagen koncerna. Svojim novim izrazito jakim dizajnom novi Škoda

model pokazuje emocio-nalnu snagu

marke, a

pritom u serijsku proizvodnju donosi uzbudljivi dizajn izložbenog vozila ‘Škoda VisionC’. Nova mjerila Škoda Superb postavlja po pitanju prostora i udobnosti - ova generacija modela nudi najviše slobodnog prostora za glavu i noge u stražnjem dijelu vozila, kao i najveći prtljažni prostor u segmentu. Istodobno je limuzina s 29 ‘Simply Clever’ detalja.

Na hrvatskom tržištu ove jeseni bit će predstavljen novi DS 5. Uz avangardan dizajn, dinamična vozna svojstva, profinjenost i posvećenost detaljima te ponu-du naprednih tehnologija, novi DS 5 ima sve atribute sadašnjih i budućih automobila marke DS.

Od okomito postavljene i pomno oblikovane prednje maske s logotipom DS u sredini, do svjetlala DS LED Vision, od tableta osjetljivog na dodir najnovije generacije do učinkovitih motora… Toliko je novo-sti koje novi DS 5 dodaje svemu onome po čemu je već poznat, kao što je njegova jedinstvena silueta te izvanredan vanjski i unutarnji dizajn (profinje-nost do najsitnijih detalja i vozačevo mjesto nalik kokpitu).

-Novi DS 5 dodatno podiže letvicu novim prednjim krajem, avangardnim stilom, profinjenošću i posvećenošću detaljima, dinamičnim i sigurnim voznim svojstvima dostojnim automobila koji nosi znak DS, te prvoklasnom tehnologijom u službi di-zajna i performansi. Ukratko, to je automobil koji privlači pozornost – kaže Jasmina Pecotić, Voditeljica komunikacija Peugeot, Citroën & DS.

Kompaktno gospodarsko vozilo - kako najbolje odgovoriti na različite potrebe kupaca

Citroën je uvijek bio, ili na vrhu, ili pri samom vrhu među

proizvođačima dostavnih vozila s kompletnom, modernom i raznolikom gamom koja zado-voljavaju vrlo različite potre-be profesionalnih korisnika. Taj status Citroën je stekao zahvaljujući inovativnim mo-delima, konstruiranim prije

svega tako da udovolje točnim zahtjevima korisnika.

-Naši klijenti prepoznali su u marki Citroën optima-lan omjer cijene, kvalitete i pouzdanosti. Imamo vrlo široku gamu lakih dostavnih vozila Citroën, od kojih samo model Jumper dolazi u preko 50 verzija. Boga-ta gama lakih gospodarskih vozila Citroën sastoji se od Citroën C3 Entreprise, C4 Entreprise, Nemo, novi Berlingo, Jumpy i Jumper. Citroën tako nudi kom-pletnu, modernu i raznoliku gamu lakih gospodarskih vozila, koja zadovoljavaju vrlo različite potrebe pro-fesionalnih korisnika. Mnoge tvrtke danas itekako dobro razmišljaju kada kupuju vozila u što će uložiti svoj novac – rekla je Jasmina Pecotić, te dodala kako je Citroen Jumper bio najprodavanije lako gospodarsko vozilo prošle godine.

Ovog ljeta lansiran je i novi Citroën Berlingo, koji je suvremen, jednostavan za uporabu i domišljat te je odlično prihvaćen kod hrvatskih kupca. Tako je dostavni Berlingo bio prvi u svom segmentu lakih gospodarskih vozila. Osim snažnim karakterom, Citroën Berlingo ističe se dojmljivim obujmom, svestranošću i funkcionalnošću. Idealan je partner u svim prilikama, za obitelji u izvedbi Multispace, a za poslovne korisnike u izvedbi gospodarskog vo-zila. Citroën ispunjava zahtjeve svakog poslovnog korisnika, nudeći Novi Citroën Berlingo u gospo-darskoj izvedbi: potpuna ponuda tipa karoserije, mo-tora i opreme prilagođene svakom načinu uporabe. Uvijek dostupan u dvjema različitim duljinama, L1 (zapremnina tovarnog prostora do 3,7 m3) i L2 (do 4,1 m3), Novi Citroën Berlingo odlikuje se optimal-nom tovarnom površinom koja omogućava prijevoz dviju europaleta.

U očekivanju oporavka Od početka ulaska Hrvatske u EU broj registrira-nih rabljenih automobila popeo na više od 3.700 na mjesečnoj razini, što je od tri do četiri puta više nego prije ulaska u EU, kada se mjesečno takvih vozila regi-striralo od 800 do 1.200.

Registracija rabljenih vozila na mjesečnoj je razini re-dovito viša od registracije novih vozila. Razlog tome je rast broja rabljenih automobila nakon ulaska Hrvatske u EU - porastao je uvoz rabljenih automobila, osobito vozila starijih od deset godina.

Prema posljednjim gospodarskim pokazateljima, na-kon šest godina recesije, odnosno 24 kvartala nega-tivnog rasta BDP raste treći kvartal zaredom, u dru-gom tromjesečju ove godine hrvatski BDP je porastao je 1,2%. Rast BDP-a za 1,2% u drugom kvartalu po-kazuje da se hrvatsko gospodarstvo pokrenulo, a ovi bi pokazatelji mogli konačno pospješiti ukupnu prodaju automobila u zemlji.

Građani koji su kupili automobil prije krize mogli bi početi razmišljati o kupnji novog automobila. Je li to možda prilika za povećanje prodaje, za sada je teško reći. Prognoze stručnjaka kažu kako očekuju lagani oporavak tržišta prodaje novih vozila, a smatraju da će tržište do 2019. biti na razini 55 tisuća novih osobnih vozila godišnje i osam tisuća novih gospodarskih vo-zila.

Tuning automobila - sve traženija uslugaKod automobila novije generacije upravljanje moto-rom vrši se ECU (Elektronskim sustavom upravljanja) sustavima. Tuning se bazira na promjeni informacija

Puštene u rad dvije ELEN punionice za električna vozila u OsijekuHEP je krajem kolovoza u Osijeku pustio u redovni pogon dvije ELEN punionice za vozila na električni pogon, ispred upravne zgrade Elektroslavonije i na benzinskoj po-staji INA-e na Gajevom trgu, a koje su realizirane na temelju Sporazuma o suradnji na razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila između HEP-a i Grada Osijeka.Na punjačima je moguće istodobno puniti dva vozila, s načinom punjenja AC mod3 tipe2 uz vrijeme punjenja tri do četiri sata, ovisno o stanju baterije vozila. Punjenje je za sada besplatno, ali je moguće samo uz RFID identifikacijsku karticu.

HEP je do sada u Hrvatskoj postavio devet javnih ELEN punionica i to po jednu u Labinu i Vukovaru te dvije u Osijeku s AC punjačima (2x22 kW) i pet ultrabrzih punio-nica (snage 50 kW DC i 43 kW AC) u Koprivnici izgrađenih u sklopu EU projekta ‘Civi-tas Dyn@mo’, koji je usmjeren na razvoj najučinkovitijih mjera prometne održivosti temeljem elektromobilnosti i planiranja održivog gradskog prometa.

U HEP-ovoj garaži glavne poslovne zgrade u Zagrebu izgrađen je sustav koji se sastoji od jednog centralnog punjača AC 22 kW i DC 20 kW i šest wallbox (slave) punjača, svaki snage 3,7 kW za osam parkirnih mjesta koji je namijenjen punjenju HEP-ovih električnih vozila. HEP za sada u svom voznom parku ima 22 električna vozila.Do kraja ove godine HEP planira instalirati oko 20 punionica i to u Varaždinu, Zagre-bu, Rijeci, Splitu, Opatiji, Dubrovniku, Šibeniku, Umagu i Slavonskom Brodu, a do 2020. godine još oko 350 javnih punionica.

Registracija rabljenih vozila na mjesečnoj je razini redovito viša od registracije novih vozila.

Automobili

Page 35: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

6968 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Premijere na Sajmu u FrankfurtuU Frankfurtu se od 17. do 27. rujna održava 66. Međunarodni sajam automobila. Prvi put u povijesti Hrvatske održana je pretpremijera novog automobila, čak dva tjedna prije autosa-lona u Frankfurtu na kojem je Opel Astra bila premijerno pokazana europskoj publici. Pa-metni sustav svjetala budućnosti bit će premijerno predstavljen s novom 11. generacijom Opel Astre. S novom Astrom revolucionarno svjetlo IntelliLux s LED matricom omogućuje vožnju s dugim svjetlima koja ne zasljepljuju, a prvi put bit će dostupna u kompaktnoj kla-si, čineći tako vrhunsku tehnologiju svjetala dostupnom dosad najvećoj publici.

Četvrta generacija Renault Megana na tržište stiže nakon 20 godina proizvodnje i više od 6,5 milijuna proizvedenih primjeraka. U odnosu na aktualnu treću generaciju novi model je 25 mm niži, ima kraći prevjes, a međuosovinski razmak mu je 28 mm duži.

koje se izmjenjuju putem upravljačkih vodova. Na osnovu korekcije parametara moguće je podići snagu za oko 20% i okretni moment za oko 25%.

Bez obzira na povećanje snage pri istom načinu vožnje, potrošnja goriva se ne povećava. U suprotnom, kod umjerene vožnje bilježi se smanjenje potrošnje gori-va do 10%. Povećanje snage postiže se povećanjem okretnog momenta u donjem i srednjem području. Samim tim dolazi i do povećanja krajnje brzine u prosjeku od 5 do 15 km/h, ovisno o tipu vozila. Vozilo se izvana ni po čemu ne razlikuje od serijskog i snaga se može utvrditi samo na probnim kotačima.

Automobili

Znate li sve prednosti leasinga?Određeni broj kupaca i potencijalnih klijenata ne zna dovoljno o leasingu i njegovim prednostima. Leasing je svakako važan alat u prodaji vozila, a operativni le-asing nudi korisnicima mogućnost plaćanja stvarnog korištenje vozila, ali ne i samo vlasništvo. Srećom, kupci i u Hrvatskoj sve češće to prepoznaju i napokon postaje važan trošak automobila, a ne i njegova cijena. -Mercedesi pripadaju u cjenovno visoku klasu auto-mobila, međutim, kada se u cijelu priču uključi finan-ciranje putem leasinga te stvarni trošak kroz godine korištenja, računica je sasvim drugačija i znate točno koliko će vas vaše vozilo stajati u željenom razdoblju, a putem Mercedes Benz Leasinga naša kuća Emil Frey Auto Centar nudi financiranje do 9 godina starosti vo-zila – kaže Marin Galić, Voditelj prodaje, marketinga i PR-a, Emil Frey Auto Centar d.o.o., Ovlaštena prodaja Daimlera AG za Hrvatsku.

Premium brandovi rastu i u kriziČinjenica je da premium brandovi rastu i u krizi, a ekonomski oporavak samo dodatno potiče i stabilizira njihov rast.

-Premium brandovi rastu u krizi iz dva razloga. Prvi jest činjenica da u ovom poslovno izazovnom vre-menu određeni dio populacije i dalje ima visoka, pa ponekad čak i viša primanja negoli prije, i njima su takva vozila itekako zanimljiva. Drugi, možda još važniji razlog, jest taj da se paleta proizvoda premium proizvođača znatno povećala. Dok je prije dvadesetak godina prosječni proizvođač premiuma imao najviše pet različitih proizvoda, danas, primjerice, samo Mer-cedes ima 27 različitih modela i pokriva apsolutno sve segmente autoindustrije, od najmanjeg gradskog Smarta, do luksuzne S klase, i samim tim privlači znat-no veći broj kupaca – zaključuje Galić.

Najnoviji EuroNCAP rezultati ispitivanja sigurnostiEuro NCAP objavio je najnovije rezultate ispitivanja sigurnosti kod devet novih modela, od koji je njih se-dam ostvarilo maksimalan rezultat od pet, dok su se dva modela morala zadovoljiti s četiri zvjezdice.

U ovom su izazovu sudjelovala i dva luksuzna SUV-a, Volvo XC90 i Audi Q7. Oba su ostvarila vrhunski rezultat, no Volvo je ostvario najbolji rezultat, najveći mogući broj bodova, u testovima izbjegavanja sudara te pomoći vozaču. Volvo XC90 prvi je automobil koji je ostvario i sve bodove u testu autonomnog kočenja u nuždi (AEB - autonomous emergency braking) u vožnji iza drugog automobila. Q7 je pohvaljen Euro NCAP Advanced priznanjem za svoj sustav auto-matskog kočenja radi sprječavanja daljnjih sudara, kao i za Audi pre sense sustav koji napinje sigurno-sne pojaseve te zatvara bočne i krovne prozore prije neizbježnog sudara. Odlični rezultati za Volkswagen

Leasing je važan alat u prodaji

vozila, a operativni leasing korisnicima

nudi mogućnost plaćanja stvarnog

korištenja vozila, a ne i samo vlasništvo.

Page 36: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

7170 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Touran i Ford Galaxy i S-Max dobre su vijesti za sve one koji žele sigurno MPV vozilo, a listu odlikaša zaokružuju Renault Kadjar i Toyota Avensis koji su se također iskazali na većini testova. Mitsubishi L200 i Mazda CX-3 ostvarili su rezultat od četiri zvjezdice. Proboj električnih automobila na hrvatsko auto tržište U Hrvatskoj je u prvih sedam mjeseci prodano 49 vozila s električnim pogonom, 79 automobila s LPG-

U vlasništvu švicarske grupacije Emil Frey, prošle se godine u Zagrebu otvorio izložbeno-prodajni prostor za Mercedes-Benz i Smart osobna vozila. Direktor Neno Daniel Kovačec razgovarao je s nama o poslovanju, ponudi i daljnjem razvoju.

Jeste li ispunili očekivanja vezana uz poslo-vanje u proteklih godinu i pol dana?Emil Frey Grupa je dolaskom u Hrvatsku bila svjesna kako nije riječ o laganom zadatku, te su čelni ljudi naše grupacije također bili svje-sni kako se uspjeh Mercedes-Benza u našoj zemlji i regiji neće dogoditi preko noći. Stoga je, kao u svakom poslu, bilo određenih početnih poteškoća, ali smatram kako idemo definitivno u pravom smjeru, a to prvenstveno potvrđuju brojke koje su jedini mjerodavni pokazatelj. Naši planovi su ambiciozni, ali realni, te sam sigu-ran da ćemo ih i ostvariti, kako u ovoj godini, tako i srednjoročnom razdoblju.

Koje će nove i poboljšane modele Mercedes ponuditi svojim kupcima do kraja godine?Mercedes je krenuo s pravom SUV ofenzivom. Tu ističem prvenstveno model GLE Coupé kojeg dosada trokraka zvijezda nije imala u svojem programu, a riječ je o iznimno atraktivnom SUV modelu koji plijeni pažnju izgledom i kvalitetom. Zatim od rujna nudimo GLE model, koji je zamjena za dosadašnju M klasu, a pravi hit će svakako biti GLC model koji je optimalna mjera u svakom pogledu.

Po čemu se Mercedes izdvaja na tržištu business klase?Mi prvenstveno nudimo kompletnu premium uslugu na jednom mjestu. Emil Frey Auto Centar tako nudi najbolju ponudu i osiguranje vozila, ali i mogućnost sklapanja leasinga. Uz to, Mer-cedes ima i poseban program, tzv 'Business solution', koji je namijenjen i prilagođen manjim tvrtkama i poduzećima sa stvarno zanimljivim pogodnostima, a prisutni smo i kod velikih kupaca s posebno prilagođenim aktivnostima.

Nedavno ste uveli za svoje kupce dodatne pogodnosti kroz ponude tjedna i ponude mjeseca. Što konkretno sadrže ove ponude?Ponude tjedna i mjeseca vezane su uz točno određeno vozilo koje je na posebnoj ponudi samo u točno određenom razdoblju i tu nije riječ o većim količinama ili zalihama, već jedno-stavno želimo našim kupcima na tjednoj bazi dati mali znak pažnje i dodatno im približiti naše proizvode.

Kakav je Vaš daljnji plan razvoja na tržištu koje pokrivate?Naš najveći projekt u 2016. godini svakako je otvorenje novog prodajnog salona u Rijeci. Pri-morsko-goransku županiju smatramo iznimno važnom u našim razvojnim planovima i stoga smo ju odlučili direktno pokriti s novim izložbeno-prodajnim salonom.

Nudimo kompletnu premium uslugu na jednom mjestu

om (auto plin), te je registrirano 244 hibridnih vozi-la. Električnih automobila sve je više na hrvatskom auto tržištu, no većina potencijalnih kupaca još uvijek je skeptična kada je riječ o vožnji automobila na struju. S vremenom će hrvatske ceste biti sve punije e-vozila, budući da će od 23. rujna građani i tvrtke moći nabaviti hibridni, električni i plug in hibrid-ni automobil uz bespovratni državni poticaj do 70.000 kuna. Osigurano je 7,5 milijuna kuna poti-caja, a osim automobila sufinancirat će se kupnja električnih skutera, motocikla i četverocikla u izno-su do 30.000 kuna.

-Poticaji iznose do 40% vrijednosti vozila, odnosno do maksimalno 70.000 kuna za kupnju električnih vo-zila, do 50.000 kuna za hibridna plug-in vozila, a do 30.000 kuna za hibridna vozila. Također, od ove godine se sufinancira kupnja električnih skutera, motocikla i četverocikala za koje se mogu dobiti poticaji od 7.500 do 30.000 kuna. Tvrtke mogu dobiti do 700.000 kuna – istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i ener-getsku učinkovitost Sven Müller.

Punjenje ovih vozila na javnim punionicama još je uvijek besplatno, a pregled punionica u Hr-vatskoj možete potražiti na www.puni.hr. AutoZu-bak u ovom segmentu nudi tri ekološka modela: prvi potpuno električni VW e-Golf te benzinsko-električne plug-in hibridne izvedbe Golfa i Audija A3 Sportbacka, GTE i e-tron. Ovi automobili ispod površine kriju napredne tehnologije koje ove mode-le čine jednima od najsofisticiranijih i ‘najzelenijih’ automobila na tržištu. Da ipak nisu isti kao druge inačice Golfa i A3, jasno je po nekoliko diskretnih, ali bitnih detalja: e-Golf, primjerice, ima zatvore-nu masku, full LED svjetla i LED dnevna svjetla u obliku bumeranga, koja se nalaze i na sportskom hibridu GTE, te specifične aluminijske naplatke, a Audi A3 e-tron ističe se upadljivijom maskom i nešto drukčijim odbojnikom.

Nissan postao najprodavanija azijska marka automo-bila u EuropiNajvećim dijelom zahvaljujući novoj generaciji Qashqaija, Nissan je uspio izgurati Toyotu s prvog mjesta među najprodavanijim azijskim automobili-ma u Europi. Tijekom prvih šest mjeseci, kako govo-re službeni podatci, Nissanove su isporuke skočile s 368.314 na 384.726 primjeraka, što je rast od 4,3 posto. Najveći skok po zemljama Nissan je zabilježio u Ve-likoj Britaniji (34%), Španjolskoj (18%) te Njemačkoj (11%). Zahvaljujući porastu prodaje, tvrtka trenutno drži 4,2 posto tržišnog udjela u Europi. Najprodavanija marka automobila u Europi je Volkswagen, koji je u prvih šest mjeseci ove godine imao 901.452 isporuke te je zabilježio rast od gotovo devet posto.

Automobili

Pregled javnih punionica za e-vozila u Hrvatskoj možete

potražiti na www.puni.hr.

Inter Cars osigurava najkvalitetnije dijelove, uslugu i brigu za klijenteOsim posla distribucije, Inter Cars razvija i najveću mrežu neovisnih servisnih radionica u Europi - Q-Service, kao prvu alternativu ovlaštenim servisima, a jednako tako i FLEET program - program održavanja voznih parkova malih, srednjih i velikih poslovnih subjekata u najvećoj europskoj i hrvatskoj mreži neovisnih servisnih radionica.

Inter Cars ima za cilj zadržati vodeću poziciju u Srednjoistočnoj, kao i u cijeloj Europi.

Inter Cars d.o.o. je hrvatska podružnica jednog od najvećih europskih distributera rezervnih dijelova, guma, akumulatora i ostale opreme za osobna i teretna vozila te motocikle, a također u svojoj ponudi ima alate i opremu za servisne radionice i dijelove za motocikle. Matična je tvrtka započela s radom 1990. godine u Poljskoj. Inter Cars je 2004. godine putem IPO izlistan na Varšavskoj burzi, a 2014. godine Inter Cars S.A. dobila je nagradu za tvrtku godine burze u Varšavi, prema odabiru investitora, ostvarujući prihod od 931 milijun eura i neto dobit od 40 milijuna eura.

Vizija grupe je biti prepoznat kao najbolje poduzeće u au-tomobilskoj industriji po pitanju kvalitete dijelova, usluga i brige za klijente. Inter Cars ima za cilj zadržati vodeću poziciju u Srednjoistočnoj, kao i u cijeloj Europi. Misija je osigurati najkvalitetniju uslugu što se tiče distribucije rezervnih dijelova za vozila, industrijskih proizvoda i opreme za servisne radionice, osluškujući potrebe tržišta. Također, konstantnim razvojem i unaprjeđenjem Inter Cars ima za cilj podizati vrijednost za dioničare i potpu-no zadovoljiti svoje klijente. Inter Cars Hrvatska od 2005. godine ponosni je član Inter Cars obitelji koja broji 14 članova iz isto toliko zemalja u Europi. Osim posla distri-bucije, Inter Cars razvija i najveću mrežu neovisnih servi-snih radionica u Europi - Q-Service, kao prvu alternativu ovlaštenim servisima, a jednako tako i FLEET program - program održavanja voznih parkova malih, srednjih i ve-likih poslovnih subjekata u najvećoj europskoj i hrvatskoj

mreži neovisnih servisnih radionica. U zemljama Europe u kojima Inter Cars posluje postoji više od 870 Q-Servisa, od čega je 70 u Hrvatskoj, koji su u svakom trenutku na raspolaganju FLEET klijentima.

FLEET program FLEET program je program održavanja voznih parkova uz zadržavanje visoke radne učinkovitosti voznog parka klijenta, a sve skupa uz maksimalnu kontrolu troškova. Usluga je prvenstveno namijenjena poduzećima, a po-drazumijeva kompletno održavanje vozila. Naš FLEET tim, koji je podržan od čitave strukture Inter Carsa u Hr-vatskoj i inozemstvu, čine stručnjaci u području popravka i identifikacije dijelova.

Korisnik FLEET programa uvijek ima na raspolaganju operatera, preko kojeg će mu u najkraćem vremenu biti dostupni svi resursi i sve usluge koje Inter Cars te nje-govi partneri diljem Hrvatske mogu ponuditi za potrebe održavanja voznog parka, kao i održavanje vozila zapo-slenika velikih poslovnih subjekata. Vrijeme popravka pojedinog kvara ili servisa na vašem vozilu određeno je normativima proizvođača vozila, što uklanja mogućnost neugodnih 'iznenađenja' po pitanju broja naplaćenih radnih sati i njihove cijene. Svaki radni nalog realizira se tek po odobrenju klijenta. U Q-service i FLEET mrežama servisnih radionica Inter Cars nudi sve vrste popravaka potrebnih vašem automobilu, a njihovi stručnjaci vam mogu ponuditi i savjetodavne usluge.

U EUROPSKOJ UNIJIKORISNICI FLEET PROGRAMA

Održavanje unutar servisnih intervalaInterventno održavanjeVučna službaDijagnostika vozila

Brzi servisiZamjena uljaZamjena filteraZamjena dijelova kočnicaZamjena dijelova ispuha

Servis gumaProdaja gumaSezonska zamjena gumaBalansiranje i krpanje gumaVansezonsko čuvanje guma

Dijagnostika i podešavanje optike vozilaKompletni popravci mehanike vozilaServis motora i prijenosaServis sistema kočenjaServis upravljača i ovjesa

Kompletan servis klimatizacije vozilaNadopuna plina u sistemuDezinfekcijaZamjena peludnog filteraTestiranje brtvljenja sistemaPopravci i zamjena komponenata klimatizacije

Kompletan popravak vozila nakon prometnih nezgodaLimarski popravciLakirerski popravci

Automobili

Page 37: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

7372 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Poslovni kalendar

Sajmovi

25. - 27.09.2015.3. Rijeka Nautic ShowMjesto: RijekaInformacije: www.rijeka-nautic.com

02. - 04.10.2015.17. Osječki jesenski sajamMjesto: Osijek, Sajamski prostor PampasInformacije: www.os-sajam.hr

14. - 18.10.2015.6. Međunarodni sajam alternative, zdravog života i graničnih područja znanostiAMBIENTA – Međunarodni sajam namještaja, unu-tarnjeg uređenja i prateće industrijeMjesto: Zagreb, Zagrebački velesajamInformacije: www.zv.hr

21. - 24.10.2015.SASO 2015Mjesto: Split, ŽnjanInformacije: www.sasofair.com

22. - 25.10.2015.Biograd Boat ShowMjesto: Biograd na MoruInformacije: www.bbs.com.hr

Konferencije

21. - 23.09.2015.SmartCardMjesto: Opatija, Grad Hotel AdriaticInformacije: www.case.hr

24. - 25.09.2015.Combis konferencija ‘Osjeti digitalno. Živi digitalno.’Mjesto: Šibenik, Solaris Beach ResortInformacije: www.combis.hr

24. - 27.09.2015.Weekend Media FestivalMjesto: RovinjInformacije: www.weekendmediafestival.com

15.10.2015.1. Konferencija o životnim osiguranjimaMjesto: Zagreb, The Westin HotelInformacije: www.institutzaosiguranje.hr

15. - 18.10.2015.13. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015.Mjesto: Zagreb, Boćarski domInformacije: www.arca.com.hr

20.10.2015.5. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo - ICEL5Mjesto: Zagreb, Hotel AntunovićOrganizator: Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiInformacije: www.zrinski.org

26. - 30.10.2015.MEETING G2.1Mjesto: Kongresni Centar FORUM ZagrebOrganizator: FORUM ZagrebInformacije: www.meeting-g2.com

05.11.2015.3. Međunarodna konferencija o kontrolinguMjesto: Zagreb, Hotel WestinOrganizator: Kontroling Kognosko d.o.o. i poslovni tjednik LiderInformacije: www.kognosko.hr

24.11.2015.PANTHEON konferencijaMjesto: Zagreb, Hotel AntunovićOrganizator: Datalab Tehnologije d.o.o.Informacije: www.datalab.hr

Seminari

22.-23.09.2015. Selekcijski intervjuMjesto: Creativa, Maksimirska 79a/1, ZagrebOrganizator: Creativa d.o.o.Predavač: Željka PavlovićInformacije: + 385 1 466 24 64 , e-mail: [email protected]

24. i 25.09.2015.Izrada investicijske studije/studije izvedivostiMjesto: Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, ZagrebOrganizator: Mirakul Edukacijski centarPredavač: mr.sc. Kristian KorunićInformacije: + 385 31 629 616, e-mail: [email protected]

26.09.2015.Uspjeh kao izbor – intenzivni trening poslovne i osobne učinkovitostiMjesto: ZagrebOrganizator: Filaks d.o.o.Predavačica: dr.sc. Elvira Mlivić BudešInformacije: + 385 91 502 0231, e-mail: [email protected]

01.10.2015.Liječenje nelikvidnostiMjesto: Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, ZagrebOrganizator: Mirakul Edukacijski centarPredavačica: mr.sc. Jasmina OčkoInformacije: + 385 31 629 616, e-mail: [email protected]

Page 38: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

7574 BIZdirekt � rujan 2015. www.mirakul.hr

Poslovni kalendar

01.-02.10.2015.Strategic Services Marketing ManagementMjesto: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Jorda-novac 110, ZagrebOrganizator: ZŠEM-Poslovna akademija d.o.o.Predavač: dr.sc. John BranchInformacije: + 385 1 45 00 309, e-mail: [email protected]

01. i 02.10.2015.Restrukturiranje-prilagodba organizacije novonasta-lim tržišnim uvjetimaMjesto: Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, ZagrebOrganizator: Mirakul Edukacijski centarPredavač: Nikola NikšićInformacije: + 385 31 629 616, e-mail: [email protected]

01. i 02.10.2015.EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohe-zijski fond te programi zajedniceMjesto: Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, ZagrebOrganizator: Mirakul Edukacijski centarPredavač: Jean-Pierre MaričićInformacije: + 385 31 629 616, e-mail: [email protected]

02.10.2015. Konflikti u komunikaciji i asertivnost Mjesto: ZagrebOrganizator: Alter Ars d.o.o.Predavač: Dragan Knežević Informacije: + 385 98 358 588, e-mail: [email protected]

15.10.2015. LEAN seminar: Razvoj i uvođenje novih prodajnih vještina u poduzeću Mjesto: Hotel Westin, Ulica Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb

Organizator: Culmena d.o.o.Predavač: prof.dr.sc. Nedeljko ŠtefanićInformacije: + 385 1 2302 175, e-mail: [email protected]

15. i 16.10.2015.Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova)Mjesto: Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, ZagrebOrganizator: Mirakul Edukacijski centarPredavač: mr.sc. Kristian KorunićInformacije: + 385 31 629 616, e-mail: [email protected]

30.10.2015. Projektna Akademija PAR: Ciklus edukacija o EU projektimaMjesto: Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, RijekaOrganizator: P.A.R. d.o.o.Informacije: +385 51 327 037, e-mail: [email protected]

06. i 07.11.2015.Regrutiranje i selekcija Mjesto: Selectio d.o.o, Hondlova 2/11, ZagrebOrganizator: Selectio Akademija, Selectio d.o.o.Predavač: grupa predavačaInformacije: + 385 1 6065 419, e-mail: [email protected]

Događanja

02.10.2015. BIZpartyZABAVNI PROGRAM DRUŽENJA POSLOVNIH LJUDIMjesto: ClubPočetak: 21h

Page 39: Poduzetnički management Upravljanje rizicima Anđela Šutija

76 BIZdirekt � rujan 2015.

Program se sastoji od 10 modulaukupnog trajanja 100 nastavnih sati.

Internet marketing Akademija

Medijski pokrovitelji:

MODUL 1: Integrirana marketinška komunikacija na Internetu • Pozicioniranjeistrateškoplaniranjekomunikacijeu

odnosunaproizvod/uslugu,ciljanuskupinuikonkurenciju• IMK–Integriranamarketinškakomunikacija• Elementi,procesiisnagaIMK-a• 360stupnjevakomunikacijeukontekstuIMK-ainovih

medija• IzravniobliciIMK-akorištenjemnovihmedija–Interneta• DruštvenemrežeivezasIMK• AnalitikaimjerenjakomunikacijeteprocjenauspjehaMODUL 2: Internet marketing • OsnoveInternetposlovanja• SEO–SearchEngineOptimization• SEM–SearchEngineMarketing• SMM–SocialMediaMarketing• Kontekstualnoidisplayoglašavanje• Oglašavanjenamobilnimplatformama• Personaliziranooglašavanje• Oglašavanjeputeme-newslettera• GoogleAnalytics–osnoveMODUL 3: Upravljanje web projektima i prodaja putem Interneta• Pregledwebprojekata(ecommerce,portal,website)• Planiranjerazličitihwebprojekata• Izradaprojektnedokumentacije• Fazeizradewebprojekta• Planiranjestrukturewebprojekta• DizajniUXSustavizaupravljanjewebprojektom• WEBTRGOVINA–PRODAJAPUTEMINTERNETA:• Preduvjetizapokretanjeirazvojwebtrgovine• Financijskiizakonskiokviripokretanjawebtrgovine• DizajnwebtrgovineiUX(UsereXperience)• Osnovnielementiwebtrgovine• Internetmarketingzawebtrgovinu• AnalizauspješnostiwebtrgovineMODUL 4: SMM – Marketing na društvenim mrežama • Korištenjedruštvenihmrežaumarketinškesvrhe:

Facebook,LinkedIn,Twitter,YouTube,Blog• Usporedbaklasičnogionlinenačinakomunikacijena

društvenimmrežama• Iskoristiterastućitrenddruštvenihmrežazauspješno

poslovanje• Kakozapočetisvojuaktivnostnadruštvenimmrežema• KakokoristitiYouTubezaviralnimarketing• Kakosekorištenjedruštvenihmrežaodražavana

poslovanje–odmikropoduzetnikadomultinacionalnihkorporacija

• Mobilnimarketingilinovifenomen:SOLOMO

• Kriznokomuniciranjeicommunitymanagement• IzgradnjairazvojbrandanaInternetu• Google+osnove• PrimjeriuspješneprakseGoogle+• MalimTweeteromdovelikihproblema(Iran,Haiti)• Kriznoonlinekomuniciranje• KorištenjedruštvenihmrežauPRsvrhe• PoslovnokorištenjeFacebooka• LinkedIn:štojeLinkedInikojajekoristodLinkedInaza

pojedinudjelatnostMODUL 5: SEO - Optimizacija web stranica za tražilice • ŠtojeSEO?• Pozicijanapretraživačima• Relevantanweb• UtjecajwebserveranaSEO• Identifikacijaključnihriječi• Pozicijawebauodnosunakonkurenciju• Reputacijalinkaipopularnost• Neindeksiranedinamičkestranice• AlatizaSEOimetode• Socialnetworkingilinkbuilding• UvoduGoogleoglašavanje(AdWords)HTML5iweb

semantikatevezasaSEOprincipimaMODUL 6: Google AdWords – osnovni modul • ŠtojeGoogleAdWords–odaklepočeti?• KomejenamijenjenInternetmarketing• Otvaranjeračunaipokretanjekampanje• Nakojeparametreposebnoobratitipažnjuizašto?• Odabirstrategijeoglašavanja• Određivanjeoptimalnihtroškova• Kakosmanjititroškovekampanje–optimizirati• Kojisuneophodni,abesplatniGoogleAdWordsalati?• ZaštosvekoristitiGoogleAdWordssustav• Kako,komeigdjesejavitikadaneštozapne?MODUL 7: Google AdWords – napredni modul • Povratnipodatcikampanjeioptimiziranje:Instalacija

AdWordsEditora• A/Btestingoglas• Identifikacijariječikojenepostižuoptimium–P&S

metoda• KreiranjeLCTRgrupe• Keywordinsertionoglasi• Korištenjesvihfunkcijafiltera• Advancedbidingfunkcijaimogućnostismanjenjacijene

klika• Kontroladupliciranihriječi• Kreiranjenajvažnijihizvještajainjihovotumačenje• Kreiranjekonverzijskihkodovaimjerenjekonverzije

MODUL 8: Mobilni marketing • MobilnooglašavanjeuHrvatskojisvijetu• Prednostiinedostatcimobilnogoglašavanja–trendovi

istatistike• Prilagodbamarketinškihkampanja‘malimekranima’• Vrstezakupanamobilnimuređajima• Kakoseuspješnooglašavatinamobilnimplatformama• Budgetiranjemobilnogoglašavanja• Kreiranjecontentazamobilnimarketing• PisanjetekstovazaoglašavanjenaFacebookuiGoogleu• KreiranjecontentazatableteiPadmagazinkaopromocija

branda• Štoodabratiaplikacijuilimobilnisite?• Izradamobilnihaplikacijausvrhupromocijebranda• Alatizamjerljivostipraćenjerezultatamobilnihaplikacija• BudgetiranjemobilneaplikacijeMODUL 9: Google Analytics – analiza uspješnosti web sjedišta• Razvojanalitičkihalata• Terminologijaanalitičkihalata• Štonamprikupljenipodatcigovore• OtvaranjeGoogleAnalyticsračunaipostavljanjetracking

code-ainoveopcijepostavljanjaAnalyticsračuna• PregledizvještajauGoogleAnalyticsračunu–štonam

sveGoogleAnalyticsmožereći?• Filtriranjerezultataunutarprofila–osnovnoFunkcija• GoalsEcommerceizvještaji• UpotrebaURLbuilderazaoznačavanjeiprepoznavanje

ostalihkampanja• Intelligence,CustomreportsiAdvancedsegmentsMODUL 10: Online odnosi s javnošću i krizno komuniciranje• Specifičnostiizakonitostionlinekomunikacije• Zaštojeradikalnatransparentnostnajboljimodelonline

ponašanja• Važnostiprimjenjivostdruštvenihmrežauodnosimas

javnošću• Kojesu“vaše”onlinedestinacije,akoje“vaše”društvene

mrežeikojasunjihovapravila• Značajkedruštvenihmreža,blogovi,influenceri• KakoseponašatinaFacebookuakakonaTwitteru• Dvosmjernakomunikacijaipravilakojasemorajuslijediti• Gdjepovućigranicuikakoseodnositipremaagresivnim

korisnicima• Dobroilošekriznokomuniciranje• Krizadanasikrizekojesusedogađaleuprošlosti• Kakobitispremannakrizuiprijenegolisedogodi• Primjerizprakse:štokadvasistovremenomrzimilijun

korisnika• KakoreagiratiuslučajukrizeikakosuzbitinegativanPR

Trajanje programa: 2. listopada 2015. – 8. travnja 2016.

Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green GoldZagreb

Kotizacija:Redovita cijena programa iznosi 9.800,00 kn + PDV.

Promotivna cijena za rane uplate do 18. rujna iznosi 8.700,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Prijave i kontakt:tel: +385 31 629 616mob: +385 91 333 77 95e-mail: [email protected]

Više informacija na www.mirakul.hr