poduzetniČki projekt: otvaranje djeČjeg vrtiĆa

of 25 /25
PODUZETNIČKI PROJEKT: OTVARANJE DJEČJEG VRTIĆA Seminarski rad, Upravljanje projektima, FESB, 2009. Primjer poduzetničkog projekta : - prikaz ideje i rješenja - vremenska analiza projekta - financijska analiza s elementima poslovnog plana

Author: others

Post on 30-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1Seminarski rad, Upravljanje projektima, FESB, 2009.
Primjer poduzetnikog projekta:
Opis poslovne ideje
• Kljuni imbenici koji su bili presudni pri donošenju odluke o pothvatu su bili sva potrebna znanja o pokretanju pothvata, posjed zemljišta i poslovnog prostora na mjestu pogodnom za otvaranje vrtia, te dio gotovine potreban za realizaciju.
• To je i prvi takav tip vrtia na iovu koji e, osim glavnih djelatnosti, imati i program za djecu s posebnim potrebama, program uenja stranih jezika, te program za usmjeravanje i pomo u uenju djeci tokom osnovnoškolskog obrazovanja.
• Vrti je predvien za djecu od 0-6 godina, pruajui visok stupanj obrazovanja i odgoja u cilju boljeg i uspješnijeg razvoja djeteta.
• Kako se poduzea, koja proizvode nama potrebne proizvode, trude ponuditi što bolje i kvalitetnije, tako emo se i mi potruditi da naša ustanova ponudi vrhunske usluge kojima e biti zadovoljni svi korisnici.
Proizvod i karakteristike
• Naša ustanova- vrti, odnosno naš proizvod- usluge koje pruamo predvieni su za djecu od 0-6 godina. Maksimalno moemo primiti 100 djece. Usluge se mogu podijeliti u 5 kategorija:
- uvanje djece
- program za pomo u uenju
- program stranih jezika
- organizirani izleti
• Usluge i programi izvode se na najsuvremeniji i najprihvatljiviji nain za djecu.
• Djeca imaju na raspolaganju svu potrebnu opremu i sredstva koja njihov boravak u vrtiu ini primamljivim i pogodnim za njih.
Analiza prodajnog i nabavnog trišta
• Naša ciljna skupina kupaca bit e zaposleni, mladi roditelji koji ele svojoj djeci pruiti odgovarajui odgoj i kvalitetan razvoj kroz igru i zabavu.
• Obzirom da ivimo u svijetu gdje je vrijeme novac, korisnici naših usluga trebali bi biti i više nego zadovoljni cijenom istih.
• Planiramo u prvoj godini poslovanja pruiti usluge po cijenama niim od ostalih vrtia, a u narednim godinama emo cijene prilagoditi ostalim vrtiima te sukladno našem poslovanju i pruanju naših ''jedinstvenih'' usluga.
• Sav potreban materijal za preureenje prostora smo odluili prepustiti arhitektu, tako da emo mi na kraju samo platiti cjelokupnu sumu.
• Što se tie opreme i namještaja, nabavit emo ih od salona namještala Prima iz Splita, a za ureenje igrališta od tvrtke Redox iz Zagreba. Ostala potrebna sredstva kao što su igrake i pribori za uenje i pisanje nabavit emo iz Turbo Limaa, knjige i enciklopedije e nam dodijeliti drava subvencioniranjem, a prehrambene proizvode i sl. nabavljat emo iz P.C. Mercator iz Splita.
Kadrovi i organizacija
• Organizacija bi izgledala ovako: na elu 2 vlasnika, odnosno vlasnice, jedna ujedno odgojiteljica a druga upraviteljica; još 4 odgojiteljice od kojih 2 govore strane jezike, diplomirane; 1 raunovoa; 1 administrator, dipl. informatiar; u naše zaposlene ukljuujemo i 2 kuhara
• Zaposlit emo i tim istaica, te kao lan organizacije vrtia, vrti e po potrebi posjeivati i medicinska sestra koja e biti od velike koristi u hitnim sluajevima i naravno logopeda koji e pomagati djeci s poteškoama u razvoju.
Upravitelj
NAZIV RADNOG MJESTA
2. istraivanje trišta
3. financijsko istraivanje
5. gradnja prostora
6. opremanje prostora
8. nabava sanitarnih i drugih dozvola
9. zapošljavanje djelatnika
10. otvaranje vrtia
11. marketing vrtia
Mreni dijagram
Tehnološko-tehnika analiza
• Za odvijanje ovog uslunog procesa potrebno je zemljište i poslovni prostor koje ve imamo u svom posjedu.
• Takoer emo još kupiti dodatno zemljište gdje planiramo napraviti igralište za djecu.
• Što se tie izvora imamo vlastite ušteevine, te emo uzeti i dugoroni kredit u Splitskoj banci uz otplatu od 4 godine.
Lokacija i prostor
• Kao što smo ve spomenuli, lokacija je na iovu.
• Budui da u posjedu ve imamo 400 m2 zemljišta na kojemu je neizraeni poslovni prostor, smatramo da je potrebno proširiti prostor kupnjom 200 m2
dodatnog susjednog zemljišta koji nam je potreban za djeje igralište.
• Neizraeni poslovni prostor se prostire na itavih 400 m2, te zadovoljava sve zahtjeve koji su potrebni da postane prostor za uvanje djece, samo ga je potrebno dodatno preurediti i prilagoditi
Tehnološko-tehnika analiza
• Raspored prostora sastoji se od: dvorišta, odnosno vanjskog djejeg igrališta te unutarnjeg prostora koji se sastoji od:
• 3 hodnika (kao ekaonica)
• Na lokaciji postoje prikljuci vode, struje, kanalizacije i prometnica.
Materijal i oprema
• Budui da je naš poslovni prostor potrebno preurediti i prilagoditi za vrti angairali smo privatnog arhitekta- dizajnera koji e sa svojim timom izvršiti potrebno graevinsko preureenje i ureenje.
• Što se tie potrebne opreme za ureenje prostora planirali smo da nam je potrebno:
- kompleti djejeg namještaja za 4 velike spavaonice što ukljuuje 100 krevetia, 100 ormaria, 100 stolica sa cijelom potrebnom opremom za ureenje soba
- namještaj za ekaonicu i urede
- kuhinja
- 30 kompjutora
Ulaganja
STAVKA Vrijednost ulaganja Struktura u %
Stalna sredstva-UKUPNO 729.010,00 kn 38,95%
Zemljište 100.800,00 kn 5,39%
Oprema 532.610,00 kn 28,46%
Ostala stalna sredstva 19.500,00 kn 1,04%
Trajna obrtna sredstva- UKUPNO 1.142.670,00 kn 61,05%
Materijal 237.270,00 kn 12,68%
Energenti 36.000,00 kn 1,92%
Ostala ulaganja u obrtna sredstva 27.000,00 kn 1,44%
UKUPNA ULAGANJA 1.871.680,00 kn 100,00%
Izvori za financiranje planiranih ulaganja
Projekcija izvora za financiranje planiranih ulaganja
STAVKA Iznos ulaganja Struktura u %
Vlastiti izvori-UKUPNO 1.415.000,00 kn 75,60%
Vlastito zemljište 196.000,00 kn 10,47%
Vlastiti graevinski objekti (poslovni prostor) 1.100.000,00 kn 58,77%
Novac (gotovina) 119.000,00 kn 6,36%
Vanjski izvori- UKUPNO 456.680,00 kn 24,40%
Kredit 400.000,00 kn 21,37%
UKUPNO IZVORI 1.871.680,00 kn 100,00%
Proraun troškova zaposlenih
PRORAUN TROŠKOVA ZAPOSLENIH
Upravitelj 6.000,00 kn 10.800,00 kn 1 10.800,00 kn 129.600,00 kn
Raunovoa 3.200,00 kn 5.760,00 kn 1 5.760,00 kn 69.120,00 kn
Administrator 3.000,00 kn 5.400,00 kn 1 5.400,00 kn 64.800,00 kn
Kuhari 2.200,00 kn 3.960,00 kn 2 7.920,00 kn 95.040,00 kn
istaice 2.200,00 kn 3.960,00 kn 2 7.920,00 kn 95.040,00 kn
Odgojiteljice 3.600,00 kn 6.480,00 kn 5 32.400,00 kn 388.800,00 kn
UKUPNO 12 70.200,00 kn 842.400,00 kn
Plan otplate zajma
• Visina kredita kojeg smo uzeli u Splitskoj banci iznosi 400 000,00 kn, a rok za otplatu je etiri godine, od poetka otplaivanja (poek je 6 mjeseci), kvartalna otplata koncem perioda s jednakim otplatnim kvotama i komfornim obraunom kamate.
PLAN OTPLATE ZAJMA
GODINA OTPLATE PERIOD OTPLATNA KVOTA KAMATA UKUPNI ANUITET OSTATAK DUGA
TRENUTAK ODOBRAVANJA KREDITA
Poek II. 7.770,62 kn 7.770,62 kn 400.000,00 kn
Prva godina III. 25.000,00 kn 7.770,62 kn 32.770,62 kn 375.000,00 kn
otplate IV. 25.000,00 kn 7.284,94 kn 32.284,94 kn 350.000,00 kn
Ukupno 50.000,00 kn 30.596,80 kn 80.596,80 kn
I. 25.000,00 kn 6.799,28 kn 31.799,28 kn 375.000,00 kn
Druga godina II. 25.000,00 kn 6.313,61 kn 31.313,61 kn 350.000,00 kn
otplate III. 25.000,00 kn 5.827,95 kn 30.827,95 kn 325.000,00 kn
IV. 25.000,00 kn 5.342,29 kn 30.342,29 kn 300.000,00 kn
Ukupno 100.000,00 kn 24.283,13 kn 124.283,13 kn
I. 25.000,00 kn 4.856,63 kn 29.856,63 kn 275.000,00 kn
Trea godina II. 25.000,00 kn 4.370,96 kn 29.370,96 kn 250.000,00 kn
otplate III. 25.000,00 kn 3.885,30 kn 28.885,30 kn 225.000,00 kn
IV. 25.000,00 kn 3.399,64 kn 28.399,64 kn 200.000,00 kn
Ukupno 100.000,00 kn 16.512,53 kn 116.512,53 kn
I. 25.000,00 kn 2.913,98 kn 27.913,98 kn 175.000,00 kn
etvrta godina II. 25.000,00 kn 2.428,31 kn 27.428,31 kn 150.000,00 kn
otplate III. 25.000,00 kn 1.942,65 kn 26.942,65 kn 125.000,00 kn
IV. 25.000,00 kn 1.456,99 kn 26.456,99 kn 100.000,00 kn
Ukupno 100.000,00 kn 8.741,93 kn 108.741,93 kn
I. 25.000,00 kn 971,33 kn 25.971,33 kn 75.000,00 kn
Peta godina II. 25.000,00 kn 485,66 kn 25.485,66 kn 50.000,00 kn
otplate 25.000,00 kn
UKUPNO 400.000,00 kn 81.591,38 kn 481.591,38 kn
Financijski rezultati i pokazatelji
• Od financijskih izvještaja prikazat emo raun dobiti i gubitka, a od pokazatelja uspješnosti ekonominost i bruto maru.
• Takoer emo prikazati projekciju prihoda i rashoda za razdoblje od 5 godina.
Plan prodaje i prihoda • U našem vrtiu nudimo 5 vrsta usluga: uvanje djece, program za djecu s
posebnim potrebama, program za pomo pri uenju, izleti i strani jezici.
• Najvei prihod u svakoj godini ostvaruje glavna usluga-uvanje djece iji prihod na kraju pete godine iznosi 900 000,00 kn.
• Ukupan prihod u 5 godina poslovanja iznosi 8 237 780,00 kn.
Financijski rezultati i pokazatelji
PLAN PRODAJE I PRIHODA (dinamika projekcija prihoda od prodaje usluga)
Stavke prihoda Planirani prihodi po godinama projektiranog razdoblja Ukupno
I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god.
I. Prodaja usluge 1 - uvanje djece 400.000,00kn 588.600,00kn 889.000,00 kn 889.000,00 kn 900.000,00 kn 3.666.600,00kn
II. Prodaja usluge 2 - program za
djecu s posebnim potrebama 12.600,00 kn 19.200,00 kn 300.000,00 kn 300.000,00 kn 300.000,00 kn 931.800,00 kn
III. Prodaja usluge 3 - program za
pomo u uenju 68.500,00 kn 109.000,00kn 350.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn 1.327.500,00kn
IV. Dodatne usluge 4 - izleti 17.280,00 kn 21.600,00 kn 200.000,00 kn 204.000,00 kn 210.000,00 kn 652.880,00 kn
V. Prodaja usluge 5 - strani jezici 109.000,00kn 250.000,00kn 400.000,00 kn 450.000,00 kn 450.000,00 kn 1.659.000,00kn
UKUPNI PRIHODI (I.+II.+III.+IV.) 607.380,00kn 988.400,00kn 2.139.000,00kn 2.243.000,00kn 2.260.000,00kn 8.237.780,00kn
Projekcija rashoda
• Iz tablice moemo vidjeti da su se ukupni rashodi tokom godina poveali sa 1 225 027,74 kn, u prvoj godini na 1 372 887,99 kn u petoj godini. Ukupni rashodi u razdoblju od pet godina poslovanja iznosit e 6 574 096,32 kn
PROJEKCIJA RASHODA
I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god.
TROŠKOVI
MATERIJALA 200.000,00 kn 300.000,00 kn 300.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn 1.600.000,00kn
TROŠKOVI USLUGA 2.500,00 kn 1.000,00 kn 1.000,00 kn 850,00 kn 1.000,00 kn 6.350,00 kn
TROŠKOVI
OSOBLJA. BRUTO
PLAE 842.400,00 kn 842.400,00 kn 842.400,00 kn 842.400,00 kn 842.400,00 kn 4.212.000,00kn
AMORTIZACIJA 128.531,00 kn 128.531,00 kn 118.531,00 kn 118.531,00 kn 118.531,00 kn 612.655,00 kn
KAMATE NA KREDIT 30.596,74 kn 24.283,13 kn 16.512,53 kn 8.741,93 kn 1.456,99 kn 81.591,32 kn
OSTALI POSLOVNI
IZDACI 21.000,00 kn 5.000,00 kn 13.000,00 kn 13.000,00 kn 9.500,00 kn 61.500,00 kn
UKUPNI RASHODI 1.225.027,74kn 1.301.214,13 kn 1.291.443,53kn 1.383.522,93kn 1.372.887,99kn 6.574.096,32kn
Projekcija rauna dobiti i gubitka • Iz tablice je vidljivo da emo u prve dvije godine ostvariti gubitak, dok u
treoj godini izlazimo iz gubitka i ostvarujemo dobit.
• Prihodi se poveavaju iz godine u godinu sukladno našem uspješnom poslovanju i na kraju 5. godine iznose 2 260 000,00 kn..
• Dobit u petoj godini iznosi 887 112,01 kn, dok ista dobit u toj godini iznosi 709 689,61 kn.
RAUN DOBITI I GUBITKA (dinamika projekcija)
Godine projektiranog razdoblja UKUPNO
I. god. II. god. III. god. IV. god. V. god.
I. UKUPNI PRIHODI 607.380,00 kn 988.400,00 kn
2.139.000,00k
n
2.243.000,00
kn
2.260.000,00
kn
8.237.780,00
kn
1.291.443,53k
n
1.383.522,93
kn
1.372.887,99
kn
6.574.096,32
kn
859.477,07
kn
887.112,01
kn
171.895,41
kn
177.422,40
kn
687.581,66
kn
709.689,61
kn
2.075.316,44
kn
• Analizirajui planirane rezultate poslovanja mogu se izvesti neki karakteristini pokazatelji poslovanja;
- bruto profitna mara (bruto dobit/prihod od prodaje) za 3. godinu iznosi 39,62%, za 4. godinu 38,31%, za 5.godinu 39,25%
- ekonominost (ukupni prihodi/ukupni troškovi) je dana u tablici:
Godina Ekonominost
1 0,4958
2 0,7591
3 1,6562
4 1,6234
5 1,6444
- proizvodnost rada (ukupni prihodi/troškovi rada) u petoj godini iznosi 2,68
Zakljuak
• Poslovni projekt koji smo zamislili smatramo uspješnim i isplativim sa sigurnim trištem i perspektivama rasta.
• Projekt iskazuje dobre poslovne rezultate.
• Ukupno ulaganje iznosi 1 871 680,00 kn.
• Dobit ostvarujemo ve u 3.godini poslovanja, a povrat sredstava u 5.godini.
• Veliku vanost nam imaju vlastita sredstva koju sudjeluju u ukupnim izvorima sa 75,6%.
• S obzirom na prikazane rezultate i sve navedeno moemo zakljuiti da naš projekt ima dobre perspektive za uspješnu realizaciju i postizanje uspjeha.
Poduzetniki projekt: Otvaranje djejeg vrtia
Seminarski rad, Upravljanje projektima, FESB, 2009.
Nedostaci projekta s aspekta upravljanja projektima:
- nedostaje analiza korištenja resursa tokom izvedbe projekta
- nedostaje analiza rizika za projekt
Dobre strane projekta s aspekta upravljanja projektima:
- detaljno razraena ideja i rješenje