politici publice

of 18 /18
Contextul de politici publice

Author: tatiana-barac

Post on 27-Dec-2015

50 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Contextul de politici publice

 • Cadrul legal al Republicii Moldova privind planificarea strategic la nivel naional

  Legea nr.295 din 21.12.2007 privind aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-2011

  Hotrrea Guvernului nr.790 din 01.12.2009 pentru aprobarea Programului de stabilizare i relansare economic a Republicii Moldova pe anii 2009-2011

  Relansm Moldova: Prioritile de dezvoltare pe termen mediu

  Hotrrea nr.838 din 09.07.2008 privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategic

  Hotrrea Guvernului nr.356 din 22.04.2005 pentru aprobarea Planului de Aciuni Republica Moldova - Uniunea European

  Hotrrea nr.194 din 18.03.2010 cu privire la aprobarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010

  etc.

 • NoiuniProcesul decizional- Planificarea politicilor publice- Ciclul de via al politicilor publiceElaborareaAprobareaImplementareaEvaluarea

 • Prezentarea procesului de planificare a politicilor publice Termen mediu Termen scurt

 • Etapele procesului de planificare a politicilor publice*

 • Coordonarea proceselor de actualizare a SND, CBTM i elaborare bugetDecembrie -FebruarieSNDCBTMElaborarea documentului de prioriti Prognozacadrului de resurse i plafoanelor de cheltuieli Februarie MartieActualizareaplanului de aciuni SNDElaborarea planurilor Strategice pe sectoare i revizuireaplafoanelorAprilie - MaiElaborarea i aprobarea CBTM de Grupul coordonatorIunie AugustAcordareaplanului de aciuni SND cu proiectul bugetuluiElaborarea proiectului bugetului anualSeptembrieOctombrie DecembrieAprobareade ctre CIPS i Guverna planului de aciuni SND i a proiectul bugetului anualAprobarea de ctre Guvern aplanului de aciuni SNDAprobareade ctreParlament a bugetului anual

 • Cadrul legislativ / normativ al Republicii Moldova privind unele cerine de elaborare a documentelor de politici

  Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative

  Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale

  Hotrrea nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare i cerinele unificate fa de documentele de politici

  Legea nr.239 - XVI din13.11.2008 privind transparena n procesul decizional

  Hotrrea nr.96 din 16.02.2010 cu privire la aciunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparena n procesul decizional

 • Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative

  Articolul 131. Documentele de politici

  (1) Documentele de politici abordeaz problemele existente ntr-un domeniu, definesc instrumentele de soluionare a acestora i impactul ateptat asupra statului i societii. (2) Documentele de politici pe direciile principale ale politicii interne i externe a statului ce se aprob de Parlament snt: a) concepia; b) strategia.

  (3) Concepia reprezint un sistem de idei generale orientate spre tratarea/interpretarea multilateral a problemelor economice, sociale, juridice, tiinifice, tehnice etc., reflect modul de a percepe sau ansamblul de opinii, idei cu privire la problemele ce in de dezvoltarea unui sau mai multor domenii sau sectoare n ansamblu. Concepia va include: a) descrierea situaiei i definirea detaliat a problemei; b) instrumentele i cile de soluionare a problemei, indicarea documentelor de politici i a actelor legislative relevante pentru soluionarea problemelor abordate n concepia respectiv; c) evaluarea impacturilor (social, economic etc.), inclusiv pentru cazurile n care problema nu va fi soluionat.

 • Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative

  (4) Strategia reprezint un document ntr-o anumit politic care cuprinde direcia orientativ de activiti pentru un termen mediu (4-7 ani) sau lung (8-15 ani), avnd drept scop identificarea modalitii i mecanismului de realizare a obiectivelor n problemele abordate. Strategia va include: a) descrierea situaiei i definirea problemelor care necesit implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; b) msurile necesare pentru atingerea obiectivelor i rezultatelor scontate; c) obiectivele generale i specifice i etapele de implementare. (5) Concepiile i strategiile pe direciile principale ale politicii interne i externe a statului se elaboreaz de Guvern i se transmit Parlamentului spre aprobare

 • Hotrrea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare i cerinele unificate fa de documentele de politici

  Principalele decumente de politici: ConcepiaStrategiaProgramulPlanul de Aciuni

 • ConcepiaConcepia cuprinde:

  a) descrierea situaiei;b) definirea detaliat a problemei;c) indicarea documentelor de politici i a actelor legislative relevante pentru soluionarea problemelor abordate n concepia respectiv;d) instrumentele i cile de soluionare a problemei;e) indicarea actelor normative ce urmeaz a fi elaborate/modificate pentru soluionarea problemei;f) evaluarea impacturilor (specificnd impactul social, economic etc.), inclusiv pentru situaiile n care problema nu va fi soluionat.

 • StrategiaStrategia cuprinde:

  a)descrierea situaiei;b) definirea problemelor care necesit implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare;c) obiectivele generale i specifice;d) msurile necesare pentru atingerea obiectivelor i rezultatelor scontate;e) estimarea impactului i a costurilor (financiare i nonfinanciare) aferente implementrii;f) rezultatele scontate i indicatorii de progres;g) etapele de implementare;h) procedurile de raportare i monitorizare.

 • ProgramulProgramul cuprinde:

  a) identificarea problemei;b) obiectivele specifice ale programului;c) aciunile ce urmeaz a fi ntreprinse;d) etapele i termenele de implementare;e) responsabilii pentru implementare;f) estimarea general a costurilor;g) rezultatele scontate;h) indicatorii de progres i performan;i) procedurile de raportare i evaluare.

 • Planul de aciuniPlanul de Aciuni cuprinde:

  a) obiectivele;b) aciunile practice, ntreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite;c) termenele de realizare a aciunilor;d) costurile aferente implementrii;e) responsabilii pentru implementare;f) indicatorii de progres;g) procedurile de raportare i evaluare.

 • Rolul unitilor de analiz, monitorizare i evaluare a politicilor

  Hotrrea Guvernului nr.168 din 9 martie 2010 Cu privire la unitatea de analiz, monitorizare i evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraiei publice

 • Scopul unitilor - de a contribui la eficientizarea activitii organului

  coordonarea activitii de elaborare a documentelor de politici publice naionale, la nivel de organ central de specialitate, la nivel intersectorial i sectorial;

  examinarea rezultatelor evalurii impactului politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni;

 • Scopul unitilor - de a contribui la eficientizarea activitii organului

  asigurarea interaciunii procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar;

  coordonarea procesului de monitorizare, evaluare i raportare a implementrii documentelor de politici publice;

  etc.