portfolio ict portfolio 2012

of 39/39
ICT Portfolio 2012 UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK

Post on 07-Dec-2014

1.204 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. ICT Portfolio 2012
 • 2. Excellence Centers 2Regievoering (M&C): Standaard Pakketten: Applicatie Integratie&Middleware (AIM):1. Projectmanagement OOS (Ordina Oracle Solutions) 22. AIM Portalen2. Project Management Office (PMO) 7. Oracle eBS 8. Oracle CRM 23. AIM Platforminrichting3. ICT Consulting 9. JD Edwards 24. AIM Integratie Informatiemanagement 10. Oracle Classic 25. AIM BPM engineering Solution Architectuur 11. Oracle APEX Development4. Requirements 12. Oracle Java 13. GEO ICT Infrastructuur Solutions:5. Testing SAP 26. Connect 2 the Cloud6. Implementatie 14. SAP ECC (Enterprise Core Component) 27. IT Performance 15. SAP Financial Services 28. Samen Slimmer Werken 16. SAP Public Services Transitie & Outsourcing: Software Development: 29. SmartSourcing 17. J-Technologies 30. Application Management 18. Microsoft Solutions 31. Agile Beheer 19. Proven Technologies 32. Hosting 20. Open Xcellence 33. !TX Data migraties 21. Beheer en Onderhoud 34. !TX Porfolio rationalisatie
 • 3. Projectmanagement 3 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen 2011Ordina projecten: Uitvoeren van fixed .Mensgericht en zakelijk: Fair en integer zaken 32 % financile instellingen price/fixed date en marge gestuurde doen vanuit aansprekende kernwaarden 30 % overheid projecten (resultaatverplichting) Symbiose PM en PMO:Totale controle 35 % industrieConsultancy: Advies op gebied van hard- en programma/projecten. Efficiency door inzet 3% zorg softskills en PM organisatie-advies PM/PMO en gestandaardiseerde werkwijze (XPX) 95 fteDetachering: Leveren van gecertificeerde Collegiale review: onafhankelijke healthcheck Omzet 2011: 10.600.000 projectmanagement professionals Klantontwikkeling: Projectteams met kennis van 2/3 detachering zaken en de business. Focus op klantvraag en (inspanningsverplichting) 1/3 projecten achterliggende doelstellingen Onze aanpak Klanten - Ordina hanteert een projectaanpak die de structuur- en menskant combineert: bevlogen projectteams en betrokken management projectmanagement zonder overkill: afspraak is afspraak, gedegen projectbeheersing de zakelijke kant is goed geregeld (contracten, financile afspraken e.d.) gebruik van moderne n marktconforme werkwijzen voor verschillende oplossingen (Agile, Scrum, RUP-op-Maat, waterval, Prince 2) hergebruik van bewezen oplossingen en ervaring uit eerder uitgevoerde projecten Partnerships - Gericht op inbreng van Ordina kennis bij klant: Inbreng van kennis en kunde uit het Ordina portfolio Inzet gecertificeerde professionals Creren en inzet van een waardevol netwerk - Verleent ondersteuning en begeleiding vanuit een professionele organisatie
 • 4. PMO 4 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Ordina Veldkeuken: Inrichten en professionaliseren PMOs Ordina heeft een eigen set best practices om PMOs in te Team van 35 professionals met een richten. De PMO-implementaties van Ordina leveren direct flexibele schil van 15 Ordina professionals Consultancy: Onderzoek- en advies diensten resultaat afgestemd op de volwassenheid van de organisatie en 15 ZZP-ers. en met aandacht voor kennisontwikkeling van de PMO 1/3 Young Professional. PMO Foundation: Opleiden van professionals in vakgebied medewerkers. 90 % Prince2 gecertificeerd 50 % P3O gecertificeerd Co-sourcing/Outsourcing Samenwerking met Lagant ten aanzien van de opleiding PMO Foundation. Individuele inzet Onze aanpak Klanten Aanpak Ordina Veldkeuken: 1) Maturity Scan op PMO organisatie en processen. 2) Blauwdruk voor PMO organisatie en processen Portfolio Strategie gebaseerd op standaard Ordina Veldkeuken services en processen 3) Standaard implementatie aanpak en plan PMO Programma Resultaat: Partnerships toename voorspelbaarheid projectverloop hoger succespercentage van afgesloten projecten Project kortere time-to-market kennisborging in de projectorganisatie efficiency in projectmanagementprocessen
 • 5. Informatiemanagement 5M&C ICT Consulting Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenInformatiemanagement draagt zorg voor Specialisten Informatiemanagement kan op verschillende manierenvernieuwing, behoud en gebruik van de 10 Informatie mgr/architecten worden ingeregeld. Voor het realiseren van een klantinformatievoorziening. 15 Service Demand/sourcing mgr specifieke oplossing heeft Informatiemanagement een 15 Functioneel beheer specialistenConsultancy in uitwerken informatiestrategie, opstellen aantal methodes ontwikkeld waarmee in korte tijd een informatie&innovatieplan, inrichten demand-supply (oa diagnose kan worden gesteld, passende Domeinen samenwerking met off shore) en optimalisatie functioneel verbetervoorstellen kunnen worden geven en Public 50% beheer gerealiseerd. Hiervoor beschikt Finance/zorg 25%Detachering van informatiemanagement specialisten zoals Informatiemanagement over een brede groep informatiemanager, informatie/enterprise Industry 25% professionals met ruime ervaring, een kennisbank en architect, service demand manager, sourcing best practices. manager, functioneel beheer specialist en release&change manager Onze aanpak Klanten Informatiemanagement optimaliseert de informatie voorziening en is veelal gepositioneerd in de business organisatie. Haar kerntaak is het vormgeven (van strategie tot uitvoering) van de business demand aan de ICT supply organisatie (Business - ICT alignment) Ons referentiekader vinden we in het BISL model: Richtinggevend -> informatie& innovatie plan/beleid, enterprise architectuur, informatie architectuur Plannen en Inrichten CheckIT (scan effectiviteit informatievoorziening) ALM (is applicatielandschap toekomst vast?) Sturend -> aansturing ICT supply organisatie (demand, contract, budget, capaciteit, levering) Partnerships RegieScan (kwaliteit demand-supply) Workshop effectief samenwerken met off shore Uitvoerend-> key user, functionaliteit, releaseplanning FB-scan (volwassenheid BiSL processen)
 • 6. Solution Architectuur 6M&C ICT Consulting Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen We hebben verstand van al de relevante Detachering van technologien. 30 FTE Solution Architecten 70% Overheid We zijn onafhankelijk van technologie en 25 % Finance Consultancy in: (buitenlandse) ICT huizen. 15% Healthcare Technologie gedreven innovatie 40% Industry Wij brengen overzicht in uw complexe ICT Verbetering Software Performance 60% Togaf gecertificeerd vraagstukken. En tonen de kansen uit nieuwe Rationalisatie, vereenvoudiging 60% Archimate gecertificeerd technische mogelijkheden en trends. Onze aanpak KlantenOp het niveau van de tekentafel configureren wij nieuwe functionaliteiten. Door slim combineren enaanpassen van bestaande systemen met eventuele toevoeging of integratie van nieuwe softwareproducten, komen wij tot een voor u optimale, kosteneffectieve oplossing. Wij werken pragmatisch endoelgericht; toegevoegde waarde gaat daarbij boven de methodiek.Wij maken als het ware bouwtekeningen voor consultants en leveranciers die softwareproductenrealiseren. Daarin stellen wij kaders voor en geven wij richting aan deze realisatie. Ook willen wij bewakenof deze aanwijzingen in het werk worden gevolgd. Dit borgt dat u de kwaliteit krijgt die u wilt op het Partnershipsmoment dat u dat wilt.Wij hebben verstand van alle relevante software producten. Pakketten zoals Oracle en SAP. Omgevingenzoals Java en Microsoft en producten zoals Open Source. Wij spreken regelmatig over nieuwetechnologien en trends en de kansen die deze bieden voor organisaties.
 • 7. Requirements 7 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen 95 FTERequirements beschrijft de aanpassing We begrijpen de klant en haar business. 20% biedt trainingen, workshops en Door onze kennis van agile verkorten we coaching om betere requirements te en verandering van een organisatie en oplevertermijnen. Met onze kennis en krijgen bij klanten. haar systemen, op basis van de input ervaring in outsource omgevingen, zijn we 50% gecertificeerd als scrummaster van de business. Dat doet ze op een in staat om de requirements volkomen 25% ervaring en opleiding in mobile Begrijpelijk, Transparant, Traceerbaar, en interaction design zodanige wijze dat ontwikkelaars deze eeneenduidig in software kunnen Compleet, Consistent en Eenduidig te 40% ervaring in Smart Sourcing noteren, zodat het resultaat meteen goed 70% heeft werkervaring in Finance, vertalen. is. 60% in Public, 40% in Industry Onze aanpak KlantenOm de wensen van de business goed te begrijpen, hebben de medewerkers van OrdinaRequirements ervaring in de business van de klant. Om te zorgen dat de klant zijnwensen goed ziet weergegeven, gebruiken ze verschillende methodes: bv adhvprocessen, een datamodel en/of kennis- of regelgebaseerd. StrategieWij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de markt van de klant,zoals mobile, of in de ICT, zoals big data. Die kennis gebruiken we bij het opstellen vande requirements, maar ook in workshops zodat klanten snel kunnen inspelen op dezetrends. PartnershipsDoordat we requirements opleveren die Begrijpelijk, Transparant, Traceerbaar,Compleet, Consistent en Eenduidig zijn, zijn ontwikkelaars in staat om sneller enbeter op te leveren.
 • 8. Testing 8 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenCo-sourcing/Outsourcing: klanten ontzorgen Ordina is d Agile testpartner van Nederland en de m.b.t. bezetting van en regie op testcapaciteit 110 testers nummer 3 testleverancier in Nederland 90% TMap gecertificeerd De Ordina Testen op Maat aanpak richt zich op het 90% ISTQB gecertificeerdConsultancy: onderzoek- en adviesdiensten voor het verbeteren van testorganisaties en - leveren van klantwaarde 30% Agile gecertificeerd Afhankelijk van de klantbehoefte kan Ordina processen verschillende vormen van sourcing bieden 70% heeft werkervaring in Finance, De Ordina testprofessionals vormen een groep met 60% in Public, 40% in IndustryDetachering: leveren van testprofessionals voor een gezonde mix van ervaring en talent het aansturen en uitvoeren van testopdrachten Onze aanpak KlantenOrdina maakt gebruik van de eigen Testen op Maat aanpak. Deze kent3invalshoeken om de context van de klant te bepalen:1. EffectiviteitBij effectiviteit draait het om Acceptatie Management: valideren of desoftware aansluit Strategie bij de eisen en wensen van bedrijfsdoelstellingen.2. EfficiencyBij efficiency gaat het om het methodisch correct werken op basis vanerkende teststandaarden en het automatiseren van testen. Deze expertiseis ondergebracht in het Ordina Testcentrum. Partnerships3. FlexibiliteitBij flexibiliteit draait het om het kunnen inspelen op noodzakelijkeveranderingen, zoals het testen in omgevingen waar Agile wordt gewerkt.Met de focus op klantwaarde biedt Testen op Maat een completeuitgangspositie voor een waardevol, efficint en duurzaam testproces.
 • 9. Implementatie 9 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Eigen implementatie visie en Ordina Ervoor zorgen dat gebruikers ICT leeraanpak, een beproefd leerconcept Ervaring met Oracleoplossingen optimaal kunnen, willen en Unieke aanpak door combinatie van Ervaring met SAPblijven gebruiken. Ervaring in Public, Finance en implementeren en borgen Functionele implementatie trajecten Industryuitvoeren o.b.v D!SC Minimale verstoring dagelijkse operatie en 35 professionals besparing op trainingskosten Maximaal rendement van het leerproces Onze aanpak Klanten Producten: Voor onze professionals staat de gebruiker centraal. Gebruikersgericht Doel van onze aanpak is het Leren en Borgen van de Implementatiemanagement ICT-verandering. gericht op minimale impact Plannen en Inrichten Leren en maximale acceptatie Borgen Ordina Leeroplossing: Leerplein, hybride aanpak Onze visie is dat leren het belangrijkste en Electronic Performance veranderproces is. Leren = veranderen Support Systemen (EPSS) Partnerships We hebben onze eigen leeroplossing We werken samen met gespecialiseerde partners Vakveren We hebben referenties van bijvoorbeeld SAP en iging Oracle implementaties Implemen teren
 • 10. Oracle eBS 10 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenWij adviseren over en leveren de licenties, de Grote eBS Best Practice kennisbank 100 FTE (70% functioneel, 20%architectuur en de infrastructuur. Wij Veel grote eBS projecten technisch, 10% DBA)implementeren en beheren EBS en de Vaste werkwijze betere en snellere uitvoering Functionele kennis: 50% financieelbenodigde infrastructuur zowel technisch als Implementatie- en beheerexpertise en projecten, 30% inkoop enfunctioneel. Wij leiden gebruikers en Een totaaloplossing (full-support service) logistiek, 20% Overigbeheerders op. Wij helpen klanten de AO te Volledige hosting (eigen rekencentrum) 70% projecten, 30% detacheringoptimaliseren Expertise in aanpalende domeinen (Siebel, JdEdwards, Fusion Middleware, BI Apps, Hyperion) Onze aanpak KlantenOnze standaard aanpak is gebaseerd op AIM en Prince II. Mapping Met de klant wordt vastgesteld hoe eBS wordt ingericht Verander management Bedrijfsprocessen (CRP-sessies) Wij richten eBS in inclusief koppelingen met andere systemen en vullen eBS met data uit vervangen Opleiding FIT-GAP analyses systemen Wij trainen beheerders, keyusers en eindgebruikers Testen Implementatie zodat zij eBS kunnen testen, beheren en gebruiken. Partnerships Wij begeleiden de livegang, verrichten nazorg en Conversie Maatwerk verzorgen desgewenst 1e, 2e of 3e lijnsondersteuning Interfaces
 • 11. Oracle CRM 11 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenCase Management Het kunnen afdekken van de gehele Verdeling naar marktsegmentOplossing voor overheden voor de standaard levenscyclus 70% publicondersteuning van processen rondom zaakbeheer. 20% finance Zelfstandig project draaien zonder andere 10% industryBusiness Rules EngineICombinatie met Case Management om het scheiden partijen, inclusief beheer Contractvormenvan de know van de flow, te bewerkstelligen. Thoughtleadership in de public markt 15% detacheringCRM on Demand 100% Nederlands(kennis van wetgeving) 80% projectenEen product waarbij de gebruiker per maand betaalt 5% innovatieen nooit eigenaar wordt van de software. 33 professionals Onze aanpak KlantenSuShi het beste te vergelijken met RUP op maat ism Agile.Specifiek - definitie van fasen,activiteiten, rollen en deliverablesMeetbaar - stapsgewijze opleveringenen resultatenAcceptabel beheersbare implementatiegericht op oplossing voor alle PartnershipsbelanghebbendenRealistisch gebaseerd op ervaringen best practicesTijdsgebonden korte cycli, fasering met mijlpalen
 • 12. JD Edwards 12 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen JD Edwards implementatie en migratie Zeer ervaren consultants, die gezamenlijk alle 30 professionals Functioneel en technisch beheer functionele gebieden afdekken 100% gecertificeerd Koppeling JD Edwards aan Oracle BI Beschikking over schaarse kennis: 80% in Industry Barcoding, RF scanning en Mobility: DSI en JDE CRM, HR, Transport, barcode en RF 20% Public RFGen Onderdeel van de grootste Oracle partner in Sinds 1996 Oplossingen voor de voedingsmiddelen Nederland industrie, professionele dienstverlening, handel ERP voor een vast bedrag per maand per en productie gebruiker, zonder initile investering Onze aanpak KlantenOrdina is een one-stop-shop voor JD Edwards dienstverlening. Wij leveren alle kennis die nodig is om JDEdwards te implementeren en nemen vervolgens de gemplementeerde oplossing ook graag in beheer.Wij gaan uit van implementatie van standaard software: maatwerk wordt tot een minimum beperkt.Ordina beschikt over een blauwdruk en standaard ingerichte bedrijfsprocessen op basis van best practices,die zorgen voor een vliegende start van de implementatie.Onze aanpak leidt tot implementatie van JD Edwards binnen tijd en budget. Dit wordt bevestigd door onstrack record. Partnerships Definitie Model Config Opleiding Go Live Verfijning
 • 13. Oracle Classic 13 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenLeveren van applicatief maatwerk en Wij zijn binnen Oracle Development een Excellence 23% Financeapplicatiebeheer, uitvoering van projecten en Center dat zich specialiseert in het efficient en effectief 66% Publicadviseren over Oracle Designer, Oracle Forms en onderhouden van klassieke Oracle technologie. 11% Industrie en ZorgReports, SQL en PL/SQL. 75 Oracle Classic professionals Advies Ontwerp Bouw Migratie Beheer Onze proposities: 40% Detachering 8% Projecten Forms Modernization 52% Beheer Re.continue (revitaliseren, migreren, moderniseren) >20 jaar ervaring in maatwerk Onze aanpak KlantenWij leveren een bijdrage aan het succes van klanten doorte adviseren over het verbeteren vanbedrijfsprocessen, het ontwikkelen en integreren vanapplicaties die deze verbeteringen ondersteunen en hetbeheren of zelfs overnemen van het gehele Oraclelandschap.We streven naar langdurige klantrelaties door naastadvies en bouw ook het beheer te verzorgen. Dit kan opbasis van detachering en/of resultaatverplichting met de Partnershipshiervoor gewenste kpis. De uitvoering zal waar nodig op Partner of the Year 2007locatie en waar mogelijk remote plaats vinden zodatgebruik kan worden gemaakt van eigen ontwikkel- en Best Industry Partner 2008beheerstraten waarmee gewenste kwaliteit voor een Best Applications Partner 2009scherpe prijs kan worden geboden. Public Market Apps Partner 2010
 • 14. Oracle APEX Development 14 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Ongekende ontwikkelsnelheden, APEX is het meest snelle ontwikkelplatform binnen Ordina; 36 FTE Oracle Classic DevelopmentMaatwerktrajecten 10 FTE APEX DevelopmentMigratietrajecten (Forms, Access, Excel, J2EE) Gratis en integraal onderdeel van de Oracle Database; 50% detachering Ordina Oracle Solutions is een ervaren partij binnen de 40% projectenOracle Forms Modernisatie Oracle wereld en het APEX domein in het bijzonder; 10% beheerConsultancy Onze portfolio bestaat uit maatwerk projecten, APEX/EBS >8 jaar ervaring met APEX Development integratie, BI beheer applicaties en Modernisatie van >20 jaar ervaring met Oracle maatwerkBeheer (on-premise of remote, Oracle Public Cloud) Access / Excel / Forms. Onze aanpak Klanten / referenties AGILE ontwikkelmethode ; Ordina APEX kernteam (ontwikkelstandaarden, QA, projectregie) ; Migratiestraat (Excell / Access) 2 APEX ; Eigen OTAP, resultaten direct te bekijken via http://apex.ordina.nl ; 130+ Oracle classic developers, meer dan 20 APEX ontwikkelaars ; Partnerships Actieve Ordina APEX Special Interest Group met nationale en internationale samenwerkingsverbanden;
 • 15. Oracle Java 15 15 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenLeveren van maatwerk op basis van Oracle Java Door onze standaard werkwijze bij de realisatie van 23% Finance(JDeveloper, ADF, NetBeans) voor applicaties en koppelingen tussen systemen zijn deze 66% Publictotaaloplossingen, integratie tussen systemen goed gedocumenteerd en beheersbaar. 9% Industrieonderling en integratie tussen systemen en 2% Zorgprocessen. Door het gebruik van visuele en declaratieve tooling kan een hoge productiviteit worden geleverd 30 Oracle Java professionals Advies Ontwerp Bouw Migratie Beheer waarmee realisatie tegen lage kosten plaats kan 28% Detachering vinden en doorlooptijd en kosten vooraf goed kunnen 39% Projecten worden ingeschat. 33% Beheer Onze aanpak Klanten Wij combineren onze Oracle Java expertise met specifieke kennis vanbedrijfsprocessen, markten en vraagstukken. Samen met de klantrealiseren we op een Agile werkwijze zoals Scrum of RUP de meestideale oplossing binnen de hiervoor beschikbare middelen.Door de inzet van - en integratie met - bestaande componenten uit hetOracle portfolio zijn we in staat onderscheidende oplossingen terealiseren. PartnershipsOnze Oracle Java expertise maakt onderdeel uit van de volgendeproposities: Partner of the Year 2007 Forms Modernisation (Oracle opvolging van re.Continue) Best Industry Partner 2008 Webcenter Best Applications Partner 2009 AgroSense (Cloudfarming) Public Market Apps Partner 2010
 • 16. GEO ICT 16 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenHet integreren, ontwikkelen, implementeren en Ruim 10 jaar ervaring met de integratie van ruimtelijke Verdeling naar marktsegmentbeheren van GEO-ICT oplossingen voor de en administratieve gegevens. 88% Publicoverheid, agrarische markt, de wereld van Bundeling van expertise en best practices met 12% Industrie betrekking tot integratie en maatwerk binnen en buitenbouw en infrastructuur, logistiek en transport, het geo-domein; 20 GEO-ICT professionalsweg- en waterbouw, vastgoedbeheer, Specifieke domeinkennis op GEO gebied in de sectoren 40% Detacheringassetmanagement voor o.a. corporaties,railbedrijven, energiebedrijven en telecom. overheid, landbouw en industrie; 45% Projecten Leveren van een totaaloplossing door samenwerking 15% Beheer van ICT, Consulting en T&O. Onze aanpak KlantenDoor het combineren van onze GEO-ICT expertise met specifiekekennis van bedrijfsprocessen, markten en vraagstukken zijn we in staatom onze klanten een optimale oplossing te bieden waarmee zij sneller,over gecompliceerdere zaken beslissingen kunnen nemen.Onze GEO-ICT expertise wordt ingezet in diverse trajecten enoplossingen, zoals: AgroSense (Cloudfarming); Partnerships BAG Extract Loader Suite (Basis Registratie Adressen & Gebouwen); Beheer ondergrondse netwerken (SAP/Assetmanagement & GIS); Business Intelligence en GIS (Oracle BI Enterprise Edition); Gebruik van GIS op het web en in mobiele oplossingen (Layar).
 • 17. SAP ECC (Enterprise Core Component) 17 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen SAP Consultancy SAP certified for: 350 consultants, SAP functional & technical application Customer Competence Center 68% SAP certified management Hosting partner SAP system development & integration Application Management provider 40% Industry & Trade 25% Finance 35% Public (incl. Healthcare) Onze aanpak Klanten.. Partnerships SAP
 • 18. SAP Financial Services 18 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenGespecialiseerd in het leveren van kwalitatief Snelle time-to-market 350 FTE SAPhoogwaardige capaciteit op het gebied van: Jarenlange ervaring met Legacy 20 FTE Specifiek Banking SAP Financials & Controlling Integratie met bestaande systemen 5 FTE Specifiek Insurance SAP Core Banking Kostenreductie (TCO) 100% gecertificeerd SAP Analytics (Bank Analyzer / Basel II) Track-record bij internationale projecten SAP Insurance Exclusief partner SAP SAP Business Consultancy SAP kennis in combinatie met business kennis Onze aanpak Klanten/Prospects De ICT omgevingen van financiele dienstverleners gaan ingrijpend veranderen. Bestaande legacy software zal vervangen gaan worden door pakket-oplossingen. Wij zijn daar inmiddels op voorbereid door onze professionals op te leiden in specifieke SAP FS solutions en internationale partnerships ondermeer met Axxiome AG. Ervaring is opgedaan bij internationale implementaties bij onder andere Nationwide UK Financials services is ook inzetbaar als back-office applicatie naast Advance, hypotheekoplossing van Ordina. Partnerships
 • 19. SAP Public Services 19.. Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen -Vertical Expertise Partner SAP for Public Sector Implementatie en onderhoud van SAP- -Value Added Reseller SAP BCM en CRM oplossingen voor de ondersteuning van zowel -Goede samenwerking ICT en Consulting primaire als secundaire overheidsprocessen. - Aansprekende referenties zoals: De gecertificeerde consultants van Ordina -Speer kennen de overheidsspecifieke problematiek -KLPD en kennen de oplossingen die SAP hier voor -P-direct biedt. -Rijksweb Onze aanpak Klanten , Partnerships
 • 20. J-Technologies 20 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Ontwikkelen van kwalitatief Eigen aanpak m.b.t. Java maatwerk 60 % finance hoogwaardige bedrijfskritische software-ontwikkeling 23 % public Java-applicaties Kwalitatief hoogwaardige professionals 17 % industry Consultancy op gebied van Java Volume: 200+ Java professionals binnen 120 FTE technologie-keuzes, projectaanpak, Ordina 85% gecertificeerde profs code reviews Eigen SMART-Java ontwikkelstraat 85% detachering, 15% projecten Werkt samen met OSD-Beheer Onze aanpak KlantenDe J-Tech Approach, onze eigen aanpak voor Java-projecten.Op basis van onze ervaringen in de praktijk hebben wij heldere keuzes gemaakt op hetgebied van Software Architectuur Principes, Ontwikkelingsprincipes (tooling, frameworks, coding guidelines) en Methodieken. PartnershipsUiteraard wordt deze aanpak altijd afgestemd op de specifieke klantsituatie.Deze aanpak is in detail beschreven in ons Java EE boek.
 • 21. Microsoft Solutions 21 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen System Integration Microsoft Partner Network (MPN) 35% Public Ontwerp, bouw en beheer van portals/ Gecertificeerde Microsoft professionals 35% Industry maatwerk Microsoft (Web-)applicaties Innovatief (Cloud, Mobile) 28% Finance en Ordina Solutions Fast.NET Development (maatwerk voor 2% Health Sourcing van organisaties en projecten een confectieprijs) 78 FTE met .NET Architecten, Consultants en 50% detachering; 50% projecten One stop shopping (ontwerp-bouw-beheer) Software Engineers Werkt samen met OSD-Beheer Onze proposities Klanten Cloud Computing / Windows Azure Cross-platform Mobile Application Development Front-end development (aansluiting Ordina thema Portals) (Ordina) Solutions (als Overheid 3.0 en Zaakgericht werken) op basis van Microsoft stack (o.a. VIRO, Provincie Zeeland, Provincie Groningen) FAST.NET Development (het vervolg op SMART-MS) op basis van SCRUM, VS2010, VS Light Switch, SilverLight, TFS, etc. en gebruikmakend van RUP op Maat Manage (QA en Regie) Outsourcing en Nearshoring (in ontwikkeling) PartnershipsIn samenwerking LoB Beheer: Van project naar beheer (actief beheer aanbieden bij projecten) re.Continue (migratie Legacy Applicaties)
 • 22. Proven Technologies 22 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenRealisatie en onderhoud van applicaties Bewezen expertise in business-critical Verdeling naar segment:op de Proven platformen: applicaties 63% finance IBM System z Marktleider in COBOL skills 14% public Oplossingen voor : 22% industry IBM System i 90 FTE HP NonStop Modernisering Contractvorm: Verlaging TCO 95% detachering Werkt samen met OSD-Beheer 5% projecten Onze aanpak Klanten re.CONTINUE ExpertisegebiedAssessment Benchmarking Capacity & Performance Code assessmentSolution D Revitaliseren I Migreren A Partnerships Moderniseren G NSourcing O Detacheren S E Co-sourcing
 • 23. Open Xcellence 23 Dienstverlening Onderscheidend vermogen KengetallenGespecialiseerd in het leveren van Open Connectivated approach 10% financeTechnologie In staat om hoogwaardige businesscase te 70% publicConsultancy, totaaloplossingen en maken 15% industrydienstverlening daaromheen. Gids in het woud van Open Technologie. 5% zorgAdvies, inrichting/ontwikkeling en beheer 10 FTErond Drupal en PHP. Proposities die werken Omzet 2011:Proposities rond Open Technologie. 80% detachering, 20% projecten Onze aanpak KlantenAdvies:Wij onderscheiden ons door een ijzersterke combinatie van specialistische kennis met brede kennis van markt en producten, die verder gaat dan alleen ICT (juridisch, businessprocessen, impact op organisatie). Hiermee verwerven wij snel het vertrouwen bij de klant om een totaaladvies te mogen geven.Realisatie en beheer:Niet alleen individuele specialisten, maar een totaalconcept van een bewezen oplossing, Partnerships back-up van het adviesteam en interne partnering met de betreffende Ordina units.
 • 24. Beheer en Onderhoud 24 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen*Beheer en onderhoud van Als kleinste van de groten staan wij dicht 55% financemaatwerkapplicaties met zwaartepunt op bij de klant maar leveren wel multi- 25% publicJava, Microsoft, COBOL en Open technologie applicatiemanagement. 15% industrieSource LAMP stack. Dit 5% zorgApplicatiemanagement bestaat uit 84 FTE Wij zijn de ICT afdeling die klanten zich Omzet 2011: ~22 miljcorrectief, adaptief, preventief en wensen, maar niet zelf kunnen hebbeninnovatief onderhoud. 90% Beheer, 10% Projecten vanwege schaal en kosten. Onze aanpak Klanten Wij bieden alle vormen van applicatiebeheer in diverse combinaties (correctief, adaptief, etc.) diverse contractmodellen (fixed price, time material, bonus/malus) diverse servicelevels Partnerships Altijd maatwerk afhankelijk van de situatie bij de klant Single- en multi technologie * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 25. AIM Portalen 25 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Ordina biedt de one stop shop, van business 30 FTEAdvies en realisatie gericht op tot architectuur, van realisatie tot beheer.selfservice, informatievoorziening, samenwerking en content 10% ICT architecten De lokale speler die projecten met grote 40% functional consultantsin/doervoor, met technologien: omvang en complexiteit kan realiseren, 50% technical professionalsSharepoint (mogelijk) gecombineerd met specialistischeOracle Webcenter (UCM) technologiepartners.LiferayWebSphere Portal Onze aanpak Klanten /ProspectsPortaalAdvies Portal architectuur Portaal kompas Portal implementation roadmapPortaal realisatie Webrichtlijnen Portaal factory (Sharepoint, UCM) Portaal migratie Partnerships Portaal beheerECM Informatie verzameling Informatie archivering Zoeken en vinden
 • 26. AIM Platforminrichting 26 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Hoog gekwalificeerde professionalsAdvies, realisatie en beheer gericht op 55 FTEbeschikbaarheid, performance en veiligheid Integraal (hardware&software)op complexe middleware omgevingen professioneel proactief beheer, ingerichte(applicatie servers, databases en SOA) zoals: beheerstraat incl. 24 x 7Oracle SOA suite, Webcenter en database Specialized Partner Oracle DB, EM, LinuxWebSphere AS/MQ/ESB/Broker SecurityJboss LicentiesMSsql, sharepoint, biztalk Platform op Maat Onze aanpak Klanten /ProspectsEigen Ordina Masterclass: een continue leertraject waar wordt gewerkt aan kennisonderhoud, kennisverbreding en verdieping, certificering en thoughtleadership.Eigen proposities: Health Check, Performance Scan, Licencescan PartnershipsLang en succesvol trackrecord op het gebied van (remote) beheer door positionering van vaste beheerteams met zowel diepgaande Part klantkennis als technische kennis van de gehele stack
 • 27. AIM Integratie Dienstverlening Onderscheidend vermogen KentallenLob Integratie profileert zich als Thoughtleader op het SOA vakgebied. 40FTE Veel expertise op gebied van Middleware conceptenkennishouder van die producten 50% Oracle technologie en realisatie daarvanwaarmee servicegeorinteerde (SOA) 20% Microsoft technologie Services fabriek 10% IBM technologieoplossingen gebouwd en beheerd Q&A consultancy 10% overige productenkunnen worden. Dit doen we in basis SOA Governance 10% techniek onafhankelijke adviseursvanuit een vendor onafhankelijke insteek Co sourcing plus voor beheer en inrichting Brede technologie kennis IBM, Oracle, Microsoft,zodat we in staat zijn om neutraal te Tiboc en Cordysadviseren. Onze aanpak KlantenMiddleware adviesMiddleware maturity scan Analyse huidige situatie + advies rapportMiddleware concepten Socrates aanpakMiddleware Solutions / best practices PartnershipsServices fabriek SOA realisatie en governance (White paper)Co sourcing plus voor beheer en inrichting Betrouwbaarheid en continuiteit van uw middleware omgeving SOA manifesto
 • 28. AIM BPM engineering Dienstverlening Onderscheidend vermogen KentallenProfessionals op het gebied van Kenmerken van BPM op Maat zijn: Gestart per 1-7-2011 BPM Engineering, van model tot module, van Integrale dienstverlening op basis van BPM suite om 15 FTE architectuur tot realisatie en beheer. afhankelijkheden te bewaken, hergebruik te bevorderen en ICT oplossingen snel te realiseren. 30% ICT architectenBPM op Maat: Resultaatgericht; het snel realiseren van oplossingen 70% BPM ontwikkelaars Standaard dienst met een vooraf bepaalde prijs voor gesignaleerde knelpunten in processen. Focus op toegevoegde waarde en gebruik van Duidelijke communicatie en afstemming tussen 70% ingezet als professional BPM hulpmiddelen gebruikers en ontwerpers van ICT oplossingen. 20% ingezet in Ordina projecten Kennis van de lokale markt 10% intern ingezet voor solutions Onze aanpak Klanten Oplossingen die (samen)werken: BPM op Maat biedt een integrale oplossing Partnerships voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Medewerkers die (samen)werken: BPM op Maat biedt zowel business als ICT medewerkers inzicht in voortgang en samenhang van gewenste veranderingen.. SOA manifesto
 • 29. Connect 2 the Cloud 29 De Ordina kijk op Cloudcomputing, standaard maar toch maatwerk! Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Een framework waarmee business behoeften worden vertaald naar C2C richt zich op de (her)inrichting van de ICT 20% projecten, 80% detachering een infrastructurele oplossing infrastructurele voorzieningen en de (her)inrichting van de 2012: 13M euro Werkend vanuit de Ordina referentie architectuur exploitatie hiervan. De verschuiving van primaire consolidatie 2015: 15M euro Een geborgde methodiek voor de te migreren infrastructuur naar de inzet van clouddiensten moet meer efficiency en componenten op basis van ITIL lager kosten met zich meebrengen. De jarenlange ervaring De LoB is een aanvulling op de LoB Samen De expertise van gecertificeerde architecten en technisch van Ordina helpt klanten via een flexibele standaardaanpak Slimmer Werken. specialisten. hierbij. Zo wordt voor iedere klant een maatwerkoplossing Toekomstvaste visie op infrastructuur. Van fysiek naar virtueel, gecreerd. van virtueel naar de cloud. Onze aanpak KlantenAssessment en Readiness scan Door middel van vragenlijsten, interviews en bestuderen huidige documentatie opnemen van de huidige stand van de infrastructuur en bepalen volwassenheidsniveau. Advies over de toekomstbehoefte en inzicht in de GAP analyse op business behoefte en functionaliteit.Architectuur Opstellen programma van eisen. Functionele eisen gecategoriseerd en vertaald naar IT infrastructureel domein. Technisch ontwerp voor de infrastructurele domeinen. PartnershipsMigratie Beproefd procesmodel voor migratieprojecten op basis methodiek Infrastructure Optimization. Sjablonen en templates voor infrastructurele onderdelen. Aandacht voor kennisborging en overdracht.
 • 30. IT Performance 30Service en Interim Managers Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Combinatie van de harde ICT-kant met de meer zachte IT Service Management organisatorische aspecten. 35 FTE IT Proces Management 3 Mil Euro omzet Verbinden van traditionele consultingonderwerpen visie, Interim Management strategie en implementatie aan de omgeving van een ITIL , ASL en BiSL gecertificeerd Informatie Management organisatie. Asset Management Stelt de organisatie in staat de regie zelf toekomstvast te 50% IT gericht Maturity Scans IT Performance kunnen uitvoeren 50% Mens gericht Trainingen (o.a. ITIL v3) en workshops Ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau: En meer! One stop shop! 100% Inzet Onze aanpak Klanten In staat om staat de gehele demand-supply keten te bedienen. We geven advies en helpen bij de opzet en inrichting van beheeromgevingen. Effectief in het vinden van de juiste IT Perfomance oplossingen door het combineren van zowel de harde ICT kant met de meer zachte organisatorische en veranderkundige kant Inzetten van de juiste tools (bv Asset en maturity Partnerships scan) en middelen (workshops en trainingen) om te komen tot de meest geschikte oplossing
 • 31. Samen Slimmer Werken New Way of Work 31 De Ordina aanpak voor Het Nieuwe Werken met MS Lync en BYOD Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen Integrale Ordina brede aanpak. Zowel advies, implementatie als Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En 100% consultancy dienstverlening realisatie. Dat is uniek in de markt!! niet zonder reden: Het Nieuwe Werken staat synoniem voor 2012: 8,5M euro SSW neemt communicatietechnologie als uitgangspunt en innovatieve manieren van werken, die organisaties nieuwe 2015: 12M euro focussed o.a. op Unified Communications (Lync) en Bring Your kansen biedt. Omdat dit inzicht inmiddels een breed Own Device) Ordina brede spinof naar andere onderdelen draagvlak kent, is het Nieuwe Werken (HNW) onlangs Onderbouwing vanuit een businesscase maar zoomt in op PSP en Consulting. uitgeroepen tot een van de tien belangrijkste Management- en HR trends.Samen Slimmer Werken is de Ordina aanpak effectiviteit, imagoverbetering en efficiency voor Het Nieuwe Werken. Samen Slimmer Werken is een SSW wordt gebaseerd op eigen beproefde methodiek (VITBA) verzameling van visies, best practices, instrumenten, enz, SSW let op menselijke, organisatorische en technologische die organisaties in staat stellen om effectiever te werken. aspecten en houdt rekening met de omgeving van een organisatie Onze aanpak Klanten Integrale 33visie en aanpak die verder gaat dan alleen tools en middelen. VITBA aanpak voor advies, visie, businesscase en roadmap ontwikkeling. MS Lync partnership en unieke expertise binnen BENELUX Model Architectuur en normen kaders ICT voorzieningen Unieke Secure oplossing voor BYOD Implementatie van technologie m.b.v. de DISC methodiek die rekening houdt met de harde als meer zachte criteria van deze verandering DISC methodiek gespecialiseerd op SSW die ervoor zorgt dat de Partnerships verandering van technologie daadwerkelijk bij medewerkers en management wordt enabled. Focus met name op communicatietechnologie
 • 32. SmartSourcing 32 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen* Alle voordelen van Global Sourcing binnen het bereik, maar nooitHet leveren van maatwerk op het gebied van Aantal contracten: >100 offshore als een doel op zich!sourcingsvraagstukken. Geen statisch contract, De doelen staan centraal, de leveringsvorm plooit zich naar de Omzet 12 mndn: 120 miogeen standaard offshore aanbieding, maar opdrachtflexibel maatwerk om de behoeften aan IT van Zowel aandacht voor een uitstekende dienstverlening als de Overheid: 43&onze opdrachtgever concreet in te vullen, voor realisatie van de doelstellingen Finance: 23%nu en in de toekomst. Biedt rele groei naar de gewenste leveringsvorm om Industrie: 29% doelstellingen te kunnen realiseren Zorg: 5%SmartSourcing richt zich op DeliveryExcellence en op het gezamenlijk bereiken van Door keuze in leveringsvormen de zekerheid om blijvend aan te sluiten op de continue veranderende wereld van de opdrachtgeverde doelstelling van onze opdrachtgever. Topmanagement betrokken bij klantbediening en ook aan tafel Onze aanpak KlantenDe unieke aanpak van Ordina voor Sourcing vraagstukken bestaatuit twee onderdelen:Dynamisch Delivery Model:Keuze tussen verschillende leveringsvormen, hierbij geen beperkingmaar de leveringsvorm plooien naar de opdrachtSmartSourcing Governance:Besturing van Sourcing door focus opRUN: PartnershipsHet uitstekend uitvoeren van de afgesproken dienstverleningIMPROVEMENT:Gericht op het realiseren van de doelstellingen door verbetering van devoortbrengingsketen, de aansluiting tussen business & IT eninnovatie vertalen naar bruikbare toepassing * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 33. Application Management 33 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen* Omvang Ordina garandeert lenigheid en persoonlijke service enSmartApplication Management biedt toch voldoende zekerheid Aantal contracten: 172 Op maat gesneden dienstverlening Omzet 12 mndn: >50 miocontinuteit en actualiteit van het Menselijke maat vormt de basis met aandacht voor de sociaal-informatiesysteem (of portfolio van emotionele aspecten Overheid: 43%informatiesystemen) met een optimaal Nederlands, nabij en met kennis van de lokale situatie Finance: 17% Industrie: 31%rendement voor de business Gentegreerde dienstverlening (geen uitvoering in organisatie- eilanden), met n aanspraakpunt met end-to-end Zorg: 9% verantwoordelijkheid. Naast (klassieke) procesgeorinteerde uitvoering ook Agile *Exclusief Rabo en inclusief Application Management beschikbaar gecombineerd hosting Onze aanpak KlantenMet Application Management biedt een op maat gesneden dienstverlening op het gebiedvan beheer en onderhoud van informatiesystemen (incl. middleware en infrastructuur) dieop een bedrijfseconomische verantwoorde wijze aansluit bij de eisen vanuit de business.Facetten zijn: Functioneel Applicatie Beheer, ApplicatieBeheer, Technisch Applicatie Beheer en TechnischBeheer. PartnershipsApplication Management houdt rekening met despecifieke kenmerken van ERP-systemen (SAP, EBS,JD-Edwards, ), maatwerk-applicatie (Microsoft, Java,Oracle, ), open sourcing dan wel mobile solutionsinclusief de daarbij betrokken middleware. * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 34. Agile Beheer 34 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen*Agile Beheer is de vernieuwende en Agile Beheer verhoogt het rendement van Beheer nnbverfrissende aanpak die Ordina hanteert voor en Onderhoud door de focus volledig te richten ophet beheer en onderhoud van het realiseren van resultaten met de hoogsteapplicatie(portfolio)s. Centraal hierin staat het Business Value voor de klant.leveren van optimale business value middelseen klantgerichte benadering. Doen watbelangrijk is voor de klant, in plaats van te Optimale creatie business value metacteren naar de letter van een formeel contract, samenwerken, vertrouwen en de menselijkeis dan ook een belangrijk uitgangspunt. maat als basis Onze aanpak Klanten De doelen van de business met de applicatie(s) vormen de gezamenlijke doelen voor beheer houding en gedrag vereenvoudiging contract, SLA en KPIs Permanente betrokkenheid business, geen verrassingen bij oplevering en leidt tot een goede band Wat belangrijk is voor de business wordt het eerst gedaan, ongeacht of het een incident, probleem of wijziging is. Traditioneel heeft elk type eigen serviceniveau. Uitvoering belegd in Empowered Multidisciplinaire Team(s) i.p.v. groepen met specialisten. Elke groep in een keten veroorzaakt vertraging. Partnerships Denken en werken vanuit rendementcreatie i.p.v. je eigen risicos beperken Snelle resultaatcreatie middels iteraties Directe communicatie, persoonlijk contact (bullpen) Visualisatie biedt iedereen hetzelfde inzicht (transparantie) Less is more, geen overbodige franje, weinig waste * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 35. Hosting 35 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen*Hosting voor optimale performance, Sterk in Hybride oplossingen, leveren van maatwerk Aantal contracten: 30 qua systeemomgevingen- en beheer Omzet 12 mndn: 2,5 miobeschikbaarheid, beheersbaarheid Flexibiliteit & schaalbaarheid van dienstafname enn veiligheid van systemen. kosten Overheid: 17% Finance: 1% Bovenop haar hosting kennis, beschikt Ordina over Industrie: 24% experts op het gebied van middleware, databases Zorg: 58% en maatwerk/ERP oplossingen. Daarmee 1 aanspreekpunt voor de klant voor Housing, Hosting *Exclusieve hosting contracten en Applicatiebeheer Onze aanpak Klanten Housing en Hosting omvat alle activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van technisch beheer van een informatiesysteem (hardware t/m operatingsystem inclusief netwerkconnectiviteit, mogelijk aangevuld met Citrix, MS/Exchange e.a. Ordina biedt hosting op maat, die meegroeit of krimpt met behoeften. Keuze uit bijvoorbeeld de volgende opties: Servers bij Ordina of remote (technisch) beheer op uw eigen locatie; Inzet van virtuele of fysieke servers; Servers huren of kopen; Dienstverlening 5x10, 5x16 of 7x24. Partnerships Ordina maakt uitsluitend gebruik van energie-zuinige datacenters met een PUE-waarde < 1,5 (lage CO2-uitstoot, gunstig stroomverbruik). Ordina is dan ook aangesloten bij MJA convenant * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 36. !TX Data Migraties 36 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen* Als eerste in Europa ISO27001-gecertificeerd voorOrdina !T eXcellence biedt met gegevensbeveiliging en werkprocessen vanODMS 3.0 datamigraties Een volledig ingerichte fabriek gebaseerd op meergecontroleerde, volledige, correcte dan 15 jaar ervaring en een continuen herhaalbare migraties verbeterproces Ons control framework borgt en bewijst de volledigheid en correctheid van de migratie en zorgt voor een volledige audittrail Onze aanpak KlantenMet de Ordina Data Migratie Services bieden wij een klantspecifieke migratiestraatbinnen onze gestandaardiseerde migratiefabriek. Deze fabriek bestaat uit generiekeinstallaties van hardware- en softwarecomponenten, werkprocessen, organisatie enbemensing, zodanig dat u met maximaal hergebruik direct een eigen specifiekemigratiestraat ter beschikking krijgt.Via een agile analyseaanpak en iteratieve inrichting vande migratiestraat werken we flexibel en stapsgewijs naarde definitieve migratie toe. PartnershipsOnze ISO27001 certificering borgt dat complexemigraties volledig en gecontroleerd van bronsysteem totdoelsysteem worden uitgevoerd.In onze migratiefabriek wordt uw migratie metgegarandeerd succes gerealiseerd. * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 37. !TX Portfolio Rationalisatie 37 Dienstverlening Onderscheidend vermogen Kengetallen* Complete aanpak met aandacht voor zowel hetre.Continue, re.Assess, re.Vitalize business als technisch perspectief, met aandachtre.Align, re.Migrate, Q.Code en Q.Data voor zowel risicoreductie als innovatie Heldere verbeterscenarios op basis waarvan hetEen compleet pallet aan diensten gericht management zelf de keuze maaktop het reduceren van complexiteit en Behoud van kennis en waarde versleuteld inkosten en het borgen van continuteit en legacyapplicatiesflexibiliteit van uw ICT-landschap Keuze in deliveryvormen > Smart Sourcing Onze aanpak Klanten Portfoliorationalisatie is cruciaal bij hetHet applicatie-assessment geeft u duidelijk verbeteren van de continuteit en hetinzicht in de technische en functionele rendement van de informatie-voorziening.waarde en de mogelijke verbeterpunten. Opbasis van een uitgewerkte roadmap en mappingbijbehorende businesscase kiest u zelf de functionaliteit bepalen en datameest optimale route. assessment doel- uitvoeren applicaties rationalisatie applicaties bepalen impactDie kan bestaan uit relatief beperkte op proces Partnershipsaanpassingen of uit ingrijpende Functionele Functionaliteit Functionele Technischeveranderingen : consolidatie van waarde migraties transformatie Standaardenredundantie; revitalisatie van applicaties; Technische Toekomstig Datamigraties Inrichten beheer waarde Proces- Implementerenmigratie naar een moderne omgeving; Huidig gebruik gebruik migraties proceswijzigingen Buiten gebruikvolledige herbouw volgens de nieuwste Status te stellen Uitfaseren oude onderhoud applicaties applicatiesarchitectuurprincipes. * Op basis van de in 2011 via AOP verrichte beheer en projecten en Rabobank OBT
 • 38. Contactpersonen 38Regievoering (M&C): Software Development:1. Projectmanagement Auke van Lieshout 17. J-Technologies Huub Jansen2. PMO Nicole vd Heiligenberg 18. Microsoft Solutions Hans de Vries3. ICT Consulting Frank Burggraaff 19. Proven Technologies Hans te Walvaart4. Requirements Reggie Maas 20. Open Xcellence Sander Mittertreiner5. Testing Martijn Rijsdijk 21. Beheer en Onderhoud Bert Josquin6. Implementatie Saskia Meeuwessen ApplicatieIntegratie&Middleware