ppt nursingul in troboflebita varicoasa

Author: onedaydc

Post on 05-Jul-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  1/20

  FACULTATEA DE MEDICINĂ,"VICTOR PAPILIAN"

  SECŢIA: ASISTENŢĂ MEDICALĂGENERALĂ

  PROGRAM DE STUDIU: ZI

  SINGUL ÎN TROMBOFLEBITA VARIC

  Coordonaor:Pro! Un#$ Dr %#&& Lorand

   A(&o)$*n:

  B+)+n*&- .B#d#)*an-/ Ca0*)#a

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  2/20

  MOTTO:

  “Sanatatea nu este totul,dar totulfara sanatate este nimic” 

  (Schopenhauer)

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  3/20

  INTRODUCERE

  Aproape jumătate din populaţia noastră adultă într-o măsură mai maresau mai mică are sistemul venos afectat (în special la nivelul picioarelor)

  şi unul din ece suferă de unele !oli venoase"#ele mai comune repreintă - vene varicoase şi insu$cienta cronicăvenoasă, care duce adesea la modi$cări tro$ce, ulcere la nivelulmem!relor inferioare" #ele mai în%rijorătoare sunt trom!oa profundă şitrom!o&e!ita"'a începutul anilor prof" *a+ olf a raportat reultate poitive a

  tratamentului cu o!enm a peste . pacienţi cu &e!ita super$cială şiprofundă" /eultate foarte !une au preentat0 123 din cauri"Acelaşi succes a fost con$rmat în 452 6alls-Serra pe 27 pacienţi cutrom!o&e!ita, trataţi cu preparate enimatice şi anticoa%ulante"8!iectivitatea efectelor o!servate a fost con$rmată de 9enc: eidin%er&e!o%ra$c"

  *;rl în 451 a efectuat un studiu clinic, du!lu-or!, controlat cu place!o pe. pacienţi cu sindrom postrom!otic la nivelul mem!relor inferioare"

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  4/20

  MOTIVAŢIA LUCRĂRII

  *edicina ilelor noastre are un caracter pro$lacticiar de la dreptul de sănătate s-a ajuns la datoriade a păstra sănătatea"

  +istenţa omului nu poate $ concepută fără !oli,de aceea preocuparea pentru în%rijireapacientului a fost şi va rămBne unul din ţelurileumanitare ale medicinii9intre !olile frecvent întBlnite se numără şitrom!o&e!ita varicoasă"

  Am ales ca tema “Cursin%ul în trom!o&e!itavaricoasă”, datorită faptului că în activitateapractică pe care am desfăşurat-o în timpulsta%iului clinic în cei patru ani am acordat în%rijiride nursin% mai multor pacineti care sufereau deaceastă !oală"

  Dolosind o !o%ată !i!lio%ra$e de specialitate şiinsusindu-mi noţiunile de nursin% din cadrulorelor la care am participat, voi încerca săsu!linie importanţă acestei !oli"?rocesul trom!otic intereseaă în între%imelumenul varicelui afectat, adera strBns de

  peretele venos, nu are tendinţa de a produceem!olii" 9e asemenea trom!oa a are într-o

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  5/20

  TROMBOFLEBITA

   From!o&e!ita consta in o!structia totala sau partiala a uneivene prin coa%ulare intravasculara, cu in&amarea peretelui

  venos" 9eoarece principala complicatie este em!olia, faceparte din !oala trom!em!olitica" Gn evolutie se deose!esc unstadiu initial, de &e!otrom!oa, de scurta durata (H - ile),cand [email protected]%ul adera sla! la peretele venos, dar are o netatendinta la em!olii, si o faa ulterioara, de trom!o&e!ita,cand [email protected]%ul este aderent la perete, deci mai putinem!oli%en"

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  6/20

  ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ININGRI1IREA BOLNAVULUI CUTROMBOFLEBITA?rocesul de în%rijire repreintă un set de acţiuni prin care se îndeplinesc

   în%rijiri de nursin% de care pacientul are nevoie"?rocesul nursin% este un proces intelectual compus din diferite etape,lo%ic coordonate avBnd ca scop o!ţinerea unei stări mai !une apacientului" Acesta permite acordarea de în%rijiri individualiateadaptate $ecărui pacient"Aceste etape sunt0

  4" #ule%erea de dateI" Analia şi sintea datelor7" ?lani$carea în%rijirilor." Gmplementarea în%rijirilorH" valuare

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  7/20

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  8/20

  REZULTATE SI DISCUTII

  9istri!utia pe se+e

  ?erioada urmarita se întinde întreianuarie I44 - octom!rie I4I, iarcaurile analiate sunt în numar de., din care0 .. femei (53) si I!ar!ati (743)"

  #lasi$carea =assi a cauisticii sectiei

   From!o&e!ita varicoasa am întBlnit-o

  atBt la varicele decompensate - 7cauri (H,IH3), cBt si la varicelecompensate I1 cauri(.7,2H3)"

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  9/20

  Gncidenta trom!o&e!itei varicoase infunctie de tipul varicelor

  En aparitia !olii au intervenit0• staa san%vina la nivelul venelor dilatate - 71

  cauri (H5,723),•

  traumatismul, respectiv leiunile pereteluivenos în special endoteliul - I cauri(74,IH3),

  • dupa un focar de infectie interdi%ital saucutanat - . cauri (,IH3),

  • cauri fara un factor determinant preent - I

  cauri (7,4I3), la care ar actiona staavenoasa si de%enerescenta peretelui venos"

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  10/20

  Dactori determinanti ?entru I4 cauri (7I,13) &e!itasuper$ciala a fost preenta lamem!rul inferior stBn%L doar . cauri(,IH3) au preentat &e!ita

  super$ciala !ilaterala" Safena mare siramurile ei au fost afectate în I. decauri (72,H3), iar safena mica în 4cauri (4H,I3)" En 41 cauri(I1,4I3) &e!ita super$ciala a aparutla !olnavii cu varice %i%ante sine%lijate, de re%ula la cei care nu auaplicat contentia elastica"

  'ocaliare

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  11/20

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  12/20

  EZENTAREA CAZURILOR DE BOALA

  G"9AF ?/G6GC9 G9CFGFAFA?A#GCFG

  CN*0 6?/CN*0 A6arsta0 aniCationalitate0 romana9ata internarii0 H"H"I4I*otivul internarii0

  durere in timpul mersuluicianoa discreta a mem!rului inferiorstan%[email protected] familiala0 casatorita, doi copii9omiciliul0 rural

  /eli%ia0 ortodo+a

  ACF#9CF ?/S8CA'

  DGOG8'8MG#[email protected] - la 47 aniLmenopaua P la H. aniLsarcini0 I nasteri?AF8'8MG#0

  !olile copilariei fara sa poata

  precia care anume

  9AF ?/G6GC9 SFA/A 9 SACAFAFACF/G8A/A9ate antropometriceMreutate01

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  13/20

  'G*GF SCO8/GA'Aler%ii0 nu preinta?rotee0 nu preintaAcuitate viuala si auditiva0 relativ

  diminuateSomn0 linistit*o!ilitate0 diminuataAlimentatie0in surplus9eprinderi daunatoare0

  nu fumeaa

  nu consuma alcool sau dro%urinu consuma cafea sau ceai tare incantitati mari

   Diagnostic: From!o&e!itasuper$ciala Gn urma cule%erii datelor, am sta!ilit

  urmatoarele nevoi pertur!ate01.Nevoia de a avea o buna circulatie2.Nevoia de a manca si a bea3.Nevoia de a se misca si a avea obuna postura

  4.Nevoia de a f curat ,ingrijit,de a proteja tegumentele si mucoasele

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  14/20

  Cevoia fundamentala ?ro!lema de in%rijire Sursa de di$cultate 8!iectivele !olnavuluiGnterventiile asistenteimedicale cu rol dele%at

  Gnterventiile asistenteimedicale cu rol

  autonom"valuare

  4"Cevoia de a avea o!una circulatie

  te%umente modi$cate 

  Alterarea peretilorvenosi"

  ?acienta sa preintecirculatie adecvata 

  H"H"I4I-administrareatratamentului prescrisde medic Reparina m%. @"H"I4Io!servarea, apreciereasi notarea in foaia deo!servatie a valorilorrespiratiei, pulsului sitensiunii arteriale"2"H"I4I-Al%ocalmin7 [email protected]"H"I4I F,AT4ImmRM 

  -educ pacienta pentruasi%urarea conditiilori%ienice din incapere-sa-si mentinate%umentelecurate,inte%re-sa ai!a o [email protected]!rata ,fara e+cesde %rasimi,de clorurade sodiu-sa evitetutunul,consumule+a%erat de alcool-sa evite sedentarismul-sa poarteim!racamintelejera,care san ustanjeneasca circulatia

  -o!iectiv atins"

  I"Cevoia de a !ea si amanca" 

  alimentatie indecvataprin surplus"

  8!isnuintealimentare de$citare

  ?acienta sa consume ocantitate de alimentein concordanta cunevoile saleener%etice

  1"H"I4I recoltareapro!elor pentruanaliele de la!orator" F"AT4I2mmR% 

  -fac !ilantulalimentelor in%erate sieliminate"-e+plore %usturile sio!iceiurile alimentareale pacientei"-ii e+plic !olnaveiimportanta re%imuluialimentar in !oala sa"

  -o!iectivin curs deevaluare"

  7"Cevoia de a se misca sia avea o !una postura di$cultate de deplasare Starea de !oala"

  ?acienta sa se poatadeplasa cu usurinta

  2"H"I4I administrareatratamentului prescrisde medic"Denil!utaona(7#8*?/OG)5"H"I4I From!ostop . compr"[email protected] pulsului si atensiunii arteriale"

  -sta!ilesc impreuna cupacienta nevoile dee+ercitiu $ic-plani$c un pro%ram dee+ercitii moderate,adaptat capacitatii$ice ale pacientei-invat pacienta safoloseasca [email protected] dedestindere si rela+are-educ pacienta sa eviteta!a%ismul,mesele

  copioase, surplusul de%reutate

  -o!iectivpartial atins"

  ."Cevoia de a $curat,in%rijit,de a proteja

  Alterarea inte%ritatiite%umentelor

  #irculatieinadecvata

  "H"I4I-administrareatratamentului prescris

  -iau masuri deprevenire a infectiilor

  -o!iectivpartial atins"

  #ule%erea de date urmarind cele 4. nevoifundamentale

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  15/20

  Oiua 4(H"H"I4I) *asurarea tensiunii arteriale-4I mmR%*asurarea pulsului -1H!min*asurarea respiratiei 42rmin

  *asurarea temperaturii corporale-72 %rade#*asurarea diureei-4IH ml[email protected]Scaun aspect normalG-am administrat tratamentul prescris de medic si am urmarit efectulacestuia0 Reparina m%[email protected] educat pacienta pentru asi%urarea conditiilor i%ienice din incapere

  Sa ai!a o alimentatie [email protected]!rata ,fara e+ces de %rasime,de clorura de sodiuSa evite sedentarismulAerisesc incaperea Oiua I("H"I4I) *asurarea tensiunii arteriale-472 mmR%*asurarea pulsului 1H!minut*asurarea respiratiei 41rmin*asurarea diureei 47 [email protected]*asurarea temperaturii corporale 7,1%rade#Scaun normalG-am prelevat pro!e pentru analie de la!orator

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  16/20

  eultatele e+aminarii de la!orator

  ?arametrul Corma (SG)"H"I

  4IRemo%lo!ina 47-4 %l 4H.ritrocite ., - H, U4UU4I l H,74Gndice cromatic ,1H-4,H ,12'eucocite ., - 5, U4UU5 l H,Ceutro$le

  nese%mentate

  4-3

  Ceutro$le

  se%mentate

  .2-2I3 7

  osino$le ,H-H3 4'imfocite 45-723 I

  *onocite 7-443 .6SR I-4 [email protected] 41Rematocritul ,.-,.1

  Corme SG "H"I4I

  #antitatea   I ml#uloarea #uloarea

  paiului#uloarea paiului

  9ensitatea 44H-47 4I Fransparenţa  Fransparentă transparentă/eactia Acida acida?roteine -,I Mlucoa #elule epiteliale

  s plate renale

  -7 camp

  nu se

  depisteaa

  4-I camp

    'eucocite -7 camp   ritrocite -I camp -4

    Corma (SG) "H"I4I?roteina

  %enerale. P 17 %l

  =iliru!ina

  totala

  1,H-I,H mcmoll 4,1

  =iliru!ina

  conju%ata  I,HI

  =iliru!ina

  li!era  2,H

  AlAF ,4-,1 [email protected] ,I7AsAF ,4-,.H [email protected] ,I Fri%licereide

  san%vine   4, mmoll

  Oi 7(2 H I4I)

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  17/20

  Oiua 7(2"H I4I) *asurarea tensiunii arteriale-47 mmR%*asurarea pulsului -5!min*asurarea respiratiei 41rmin*asurarea temperaturii corporale-7, %rade#

  *asurarea diureei-47H [email protected] aspect normalG-am administrat tratamentul prescris de medic si am urmarit efectul acestuia0

  Reparina m%[email protected]%ocalmin -7 comprimateI. @Denil!utaona 7 [email protected]

   Oiua . (1"H"I4I) *asurarea tensiunii arteriale-4I mmR%*asurarea pulsului -1H!min*asurarea respiratiei 42rmin*asurarea temperaturii corporale-7, %rade#

  *asurarea diureei-4IH [email protected] aspect normalG-am administrat tratamentul prescris de medic si am urmarit efectul acestuia0Reparina m%[email protected] !ilantul alimentelor in%erate si eliminate+plore %usturile si o!iceiurile alimentare ale pacienteiGau masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

  Gnvat pacienta sa foloseasca [email protected] de rela+are si destindere

  Oi H(5 H I4I)

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  18/20

  Oiua H(5"H"I4I) *asurarea tensiunii arteriale-4I mmR%*asurarea pulsului -1H!min*asurarea respiratiei 42rmin

  *asurarea temperaturii corporale-7,5 %rade#*asurarea diureei-47H [email protected] aspect normalG-am administrat tratamentul prescris de medic si am urmarit efectulacestuia0

  Reparina m%[email protected]

   From!ostop . [email protected]#onstientie pacienta in le%atura cu importanta mentinerii curate ate%umentelor,pentru prevenirea im!olnavirilorGi e+plic !olnavei importanta re%imului alimentar in !oala sa" Epicriza si recomandari 

   'a internare !olnava cantarea 1

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  19/20

  CONCLUZII

  Am urmarit in lucrare cauistica #linicii #@irur%ie 9r"F"Severin din cadrulSpital #linic Judetean" ?erioada urmarita sa întins între ianuarie I44 -octom!rie I4I, iar caurile analiate sunt în numar de ., din care0 ..

  femei (53) si I !ar!ati (743)" From!o&e!ita varicoasa am întBlnit-o atBt la varicele decompensate - 7cauri (H,IH3), cBt si la varicele compensate I1 cauri(.7,2H3)"?entru I4 cauri (7I,13) &e!ita super$ciala a fost preenta la mem!rulinferior stBn%L doar . cauri (,IH3) au preentat &e!ita super$ciala!ilaterala" Safena mare si ramurile ei au fost afectate în I. de cauri

  (72,H3), iar safena mica în 4 cauri (4H,I3)" En 41 cauri (I1,4I3)&e!ita super$ciala a aparut la !olnavii cu varice %i%ante si ne%lijate, dere%ula la cei care nu au aplicat contentia elastica"S-a efectuat e+amenul eco-9oppler, iar cBnd s-a evidentiat o trom!oaprofunda, în 1 (4I,H3) cauri, conduita terapeutica a [email protected]"

  En . (24,13) de cauri &e!ita varicoasa s-a vindecat repede prin [email protected]%ului si scleroarea venei afectate, cu aparitia unui cordon dur care seresoar!e dupa un timp si vena practic dispare (proces asemanator cuscleroarea varicelor),En 41 cauri &e!ita varicoasa a avut o evolutie nefavora!ila, în specialcaurile de &e!ita pe venele %i%ante P 7 cauri (.,13), si &e!ita Kîn !uton

  de camasaK - H cauri (2,13)" volutia acestor cauri a fost %refata deroducerea unui [email protected] de sBn e care um le tot vasul în tim acesta nu s-

 • 8/15/2019 Ppt Nursingul in Troboflebita Varicoasa

  20/20