ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

of 39 /39
Vorming lokale preventie van radicalisering Tweedaagsevorming Oostmalle 29/02/2016

Author: vereniging-vlaamse-jeugddiensten

Post on 14-Feb-2017

242 views

Category:

Government & Nonprofit


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

Vorming lokale preventie van radicalisering

Tweedaagsevorming Oostmalle 29/02/2016

Page 2: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Project VVSG

Projectsubsidie Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

1. Aanspreekpunt en helpdesk voor lokale besturen

2. Expertise verzamelen en informatie beschikbaar stellen (publicaties, activiteiten, intervisie)

3. Belangenbehartiger

Meer informatie: www.vvsg.be/radicalisering

- Project Radicalisering

Page 3: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Wat is radicalisering?

Beleidsnota Integratie & Inburgering3 - 7-3-2016

Page 4: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Radicalisering

• Vrij recente term

• Maar reeds langer als fenomeen bekend

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Page 5: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

PROCES

• Radicalisering = complex + dynamisch proces• Geen consensus• Wel

• Voorfase + eigenlijke proces• Niet lineair, niet deterministisch• Samenspel individu en omgeving

Page 6: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

PROCES

GEEN socio‐economische of demografisch  profiel

Ideologie zelden van belang in 1ste instantie

Belang van (gepercipieerde) onrechtvaardigheid

Vatbaarheid ‘zoekende’ jongeren

• identiteit, sociale aansluiting, aanvaarding• zin/doel van het leven

Wisselwerking individu/omgeving – vraag/aanbod

• extremistische groep speelt in op frustraties/onzekerheden• Biedt antwoorden/positieve identiteit/sociale aanvaarding

Page 7: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Proces

VOORFASE

Page 8: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Proces

• “Radicalization is seen as a process whereby an individual comes to embrace values and opinions about a certain topic that gradually become more extreme and hence start to deviate more from normative opinions, while at the same time finding it more difficult to accept opposite opinions. This may lead to ideological violence, like terrorism.”

(Geeraerts, 2012)

Page 9: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

DEFINITIE (Schmid, 2014)

Radicalisering

RadicalismeExtremismeGewelddadig extremismeTerrorisme

Page 10: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Definitie

• Relatief• Afhankelijk van wie, waar en wanneer

ijkpunt nodig in relatie tot mainstream politieke activiteiten

(Westen: liberaal, seculair en democratisch)

Page 11: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Definitie

• RADICALISME• Ontstaan ideologische overtuiging als enige juiste• Weerbaarheid geweld brokkelt af• In vraag stellen legitimiteit status quo/systeem• Activisme dat openbare orde verstoord

Page 12: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Definitie

• EXTREMISME

• Afwijzen politieke systeem en kernwaarden• Geen plaats voor compromis of pluraliteit• Aanvaarding geweld als legitiem

Page 13: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Definitie

• TERRORISME

• Overtreffende trap extremistisch geweld• Tactische redenen (macht & politiek)• Burgers + ‘niet-betrokkenen’• Psychologische + propaganda effecten

Page 14: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Definitie

! Niet altijd makkelijk een onderscheid te maken

Page 15: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Case Anna’s day

• Beschrijf de veranderingen die Anna doorgaat?

Beleidsnota Integratie & Inburgering15 - 7-3-2016

Page 16: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Case Anna’s day

• Veranderingen • Interesse• Uiterlijk• Tijd• Actief opzoekingswerk• Contact met vrienden & ouders• Illegale acties als alternatief • Breuk met school

Beleidsnota Integratie & Inburgering16 - 7-3-2016

Page 17: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Case Anna’s day

• Welke personen zouden kunnen ingrijpen om het radicaliseringsproces van Anna te stoppen?

Beleidsnota Integratie & Inburgering17 - 7-3-2016

Page 18: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Case Anna’s day

• Ingrijpen door:• Ouders• Vrienden• School• Binnen de radicale groep

• Terecht bij?

Beleidsnota Integratie & Inburgering18 - 7-3-2016

Page 19: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 20: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 21: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 22: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 23: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 24: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak

- Project Radicalisering

Page 25: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak - Preventie

- Project Radicalisering

Page 26: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Preventie Radicalisering

- Project Radicalisering

a) Versterken sociale cohesie• Promoten van diversiteit• Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren• Burgerschap en participatie• www.integratie-inburgering.be

Page 27: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Preventie Radicalisering

- Project Radicalisering

a) Inzetten op sociale inclusie

b) Contactpersoon aanduiden• Aanspreekpunt voor vragen & signalen

Page 28: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Preventie Radicalisering

- Project Radicalisering

a) Inzetten op sociale inclusie

b) Contactpersoon aanduiden

c) Lokale partners in kaart brengen & vertrouwensrelatie opbouwen• Partners:

• Lokale politie• Diensten (jeugd, integratie, sport, preventie)• Straathoekwerk• Scholen & CLB• CAW

• www.desocialekaart.be

• OCMW• Justitiehuis• OCJ• CGG• VDAB• Religieuze gemeenschap,…

Page 29: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Preventie Radicalisering

- Project Radicalisering

a) Inzetten op sociale inclusie

b) Contactpersoon aanduiden

c) Lokale partners in kaart brengen & vertrouwensrelatie opbouwen

d) Preventieve en integrale aanpak formuleren • Omgevingsanalyse• Beleidsstrategie

• Tegengaan polarisering, versterken weerbaarheid, alternatieven aanbieden

• Rol voor VVSG

Page 30: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Preventie Radicalisering

- Project Radicalisering

a) Inzetten op sociale inclusie

b) Contactpersoon aanduiden

c) Lokale partners in kaart brengen & vertrouwensrelatie opbouwen

d) Preventieve en integrale aanpak formuleren

e) Sensibilisering medewerkers & ondersteunen van netwerkpartners• Signalen (e.g. Klasse)• Infosessies of vormingen voor sleutelfiguren

Page 31: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak - Persoonsgericht

- Project Radicalisering

Page 32: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Case Chaema

• Mocht je de situatie van Chaema moeten beoordelen op een schaal van 0 (geen tekenen van radicalisering) tot 100 (volledig ‘geradicaliseerd’). Welke score zou je Chaemageven?

• Mocht deze case bij jou terechtkomen. Welke acties zou je ondernemen? Welke partners zou je betrekken?

Beleidsnota Integratie & Inburgering32 - 7-3-2016

Page 33: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Persoonsgerichte ketenaanpak

- Project Radicalisering

a) Bespreek zorgsignalen in de LIVC

Page 34: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Persoonsgerichte ketenaanpak

- Project Radicalisering

a) Bespreek zorgsignalen in de LIVC

b) Stel persoonsgerichte aanpak op • Sociale zorgmaatregelen• Bestuurlijke maatregelen • Gerechtelijke maatregelen

Page 35: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Persoonsgerichte ketenaanpak

- Project Radicalisering

a) Bespreek zorgsignalen in de LIVC

b) Stel persoonsgerichte aanpak op

c) Netwerkanalyse • Versterken van beschermende krachten • Preventief inwerken op kwetsbare krachten

Page 36: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Persoonsgerichte ketenaanpak

- Project Radicalisering

a) Bespreek zorgsignalen in de LIVC

b) Stel persoonsgerichte aanpak op

c) Netwerkanalyse

d) Familieondersteuning • Praktische, emotionele en zorgvragen• Cruciaal in re-integratietraject• Opvoedingslijn

Page 37: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Lokale aanpak – re-integratie en nazorg

- Project Radicalisering

Page 38: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

VVSG -VVSG -

Re-integratie & Nazorg

- Project Radicalisering

a) Terugkeerders• Opgevolgd door LTF• Opstart van een strafrechtelijk onderzoek • Re-integratie dmv het doorlopen van de persoonsgerichte aanpak

b) Gesneuvelden• Aanbieden van slachtofferhulp door politie• Eventuele psychologische begeleiding• Praktisch - > Vaststelling overlijden?

Page 39: ppt sessie 40 een handelingskader voor de preventie van radicalisering

Meer informatie: www.vvsg.be/radicalisering

Vragen:[email protected]