pràctica condicions ambientals per floridures

Download Pràctica condicions ambientals per floridures

If you can't read please download the document

Upload: olga

Post on 09-Sep-2014

122 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Per qu surt floridura en els aliments?Objectiu: Les floridures, com tots els fongs, necessiten per viure unes condicions de llum, temperatura i humitat adequades. Investiga de quina manera ajuden cadascuna d'aquests factors perqu aparegui la floridura en els aliments. Materials: llimona, tomquet i pa.......... Procediment: Pensa un procediment per esbrinar com influeixen aquests factors en el desenvolupament de les floridures. A) La humitat: Influeix la humitat de l'ambient en l'aparici de la floridura? Escriu el que penses i raona la teva resposta. B) La temperatura: Influeix en l'aparici de la floridura la temperatura de l'ambient on es troba l'aliment? Escriu el que penses i raona la teva resposta. C) La llum: Influeix la quantitat de llum que arriba fins l'aliment? Escriu el que penses i raona la teva resposta. Resultats: Amb humitat Llimona Tomquet Pa Compara els teus resultats amb els dels altres grups de treball. Quina funci t el collocar un tros de llimona/ tomquet/ pa en un lloc humit i un altre en un sec? Quina funci t el collocar un tros de llimona/ tomquet/ pa en un lloc fosc i un altre en un lloc illuminat? Quina funci t el collocar un tros de llimona/ tomquet/ pa a diferents temperatures? Sense humitatA 4C de A 20C de A 40C de Amb llum temperatura temperatura temperatura natural

A les fosques

Conclusions: 1. Quins factors afavoreixen el desenvolupament de la floridura? 2. Explica per qu les floridures creixen en les condicions que us han sortit? Raona b les respostes. 3. En quines condicions ambientals s millor conservar a casa un aliment perqu no aparegui la floridura? 4. Investiga la utilitat d'alguns fongs per a les indstries alimentria i farmacutica.