pràctiques docents

Download Pràctiques docents

Post on 14-May-2015

1.252 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius Selecci de centres formadors

2. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

  • Situaci actual
  • Aplicaci dels acords de Bolnia:
 • Grau de mestre deducaci infantil (4cursos)
 • Grau de mestre de educaci primria (4cursos)
 • Mster de professor/a deducaci secundaria (4+1)
  • Disseny del Currculum a partir de les competncies bsiques per a ser mestreo professor/a.

3. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Si entenem per competncia la capacitat dutilitzar de manera transversal
   • Els coneixementsSABER
   • LeshabilitatsSABER FER
   • Els valors i actitudsSER i ESTAR
   • La participaci ACTUAR
 • la formaci inicial dels docents ha de mobilitzar

4. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius El QUel saber En la formaci acadmica i professional El COM la didctica En la metodologia utilitzada a les classes LA VIVNCIA els models vivencials el compromspersonal - institucional En les experincies de prctiques 5. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

  • QUINES COMPETNCIES?
  • Autoregular-se integrant el pensar, el sentir ilactuar.
  • Integrar en les seves actuacions lequitat, la inclusi, leducaci emocional i en valors.
  • Conixer i seleccionar els continguts disciplinars
  • Saber construir i planificar dispositius daprenentatge i seqncies didctiques.

6. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Aplicar processos dinteracci que facilitin la comunicaci a laula.
 • Gestionar la diversitat i la convivncia a laula.
 • Conixer i assumir la responsabilitat de la tutoria i implicar a les famlies.
 • Saber treballar en equip.
 • Aplicar estratgies dautoavaluaci de la tasca docent.
 • Organitzar la prpia formaci permanent

7. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

  • EL PRCTICUM
  • Afavoreix ladquisici de Cb del docent.
  • Permet la simultanetat entre la teoria i la prctica.
  • Estimula el treball coordinat entre el tutor del centre i el de la universitat.
  • Considera el centre educatiu com anucli clau en la formaci de lestudiant en prctiques.
 • -Intervenci didcticaa laula,
 • -en l'organitzaci i gesti del centre,
 • -coneixement i comproms amb lentorn.

8. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius CONVOCATORIA PER A LA SELECCI DE CENTRES FORMADORS Bases i convocatria Saproven les bases per a la selecci de centres educatius sostinguts amb fons pblics com a centres formadors destudiants en prctiques dels graus de mestre deducaci infantil i deducaci primria i de mster de professorat deducaci secundria obligatria i batxillerat, formaci professional i densenyaments de rgim especial i se nobre la convocatria per al perode 2009-2013. 9. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Requisits per aparticipar:
 • Centres educatius sostinguts amb fons pblics.
 • Aprovaci del consell escolar a proposta de la direcci del centre i escoltat el claustre de professorat.
 • Presentaci de la sollicitud de participaci signada pel director/a o pel titular als SSTT del Departament dEducaci o al Consorci dEducaci de Barcelona.

10. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

   • A cada servei territorial i al Consorci deducaci de Barcelona es constituir unaComissi de seleccidesignada i presidida pel director /a o gerent
  • Formada per:
  • a)Linspector/a en cap
  • b) Un representant dels directors/es de centres pblics.
  • c) Un representant dels titulars dels centres privats concertats.
  • d) Un representant de les universitats i, si escau, dels centres artstics superiors.
  • e) El secretari dels serveis territorials, que actuar com a secretari de la comissi.

11. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius ELEMENTS PER A LA SELECCI DE CENTRES:

 • 1-Resultats educatius i de funcionament del centre.
 • 2- Participaci, en iniciatives del departament dEducaci o en altres iniciatives
  • Pla per a la millora de la qualitat dels centres educatius.
  • Programes o projectes d'innovaci.
  • Plans Educatius d'Entorn, en projectes de comunitat d'aprenentatge o experincies de treball en xarxa amb altres centres

12. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

  • Participaci en projectes i actuacions vinculades al sistema integrat de qualificacions i formaci professional.
  • Participaci en altres convocatries o iniciatives del Departament d'Educaci o de les universitats catalanes en els darrers cinc cursos.
  • Disposar de pla de formaci de centre.
  • Haver estat centre de prctiques

13. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Procs de selecci:
 • Presentaci de documentaci als serveis territorials.
 • Comissi de selecci de centres de prctiques.
 • Proposta de centres seleccionats.
 • RESOLUCI I PUBLICACI EN EL DOGC DELS CENTRES RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRCTIQUES.

14. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Els centres educatius seleccionats com a centres de prctiques i la universitat:
  • Concretaran unpla de treball conjunt.
  • Establiran mecanismes de seguiment.
  • Establiran el procs davaluaci.

15. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Contingut del pla de treball del prcticum en el centre:
  • 1- Caracterstiques del centre.
  • 2- Objectius del centre en relaci a la formaci inicial dels alumnes en prctiques.
  • 3- Aspectes organitzatius del centre en relaci al prcticum.

16. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • 1.Caracterstiques del centre:
 • Descripci a partir de:
     • 1- Plantejament institucional.
     • 2- Estructura organitzativa.
     • 3- Gesti de la diversitat i de la convivncia.
     • 4- mbit curricular.
     • 5- Orientaci i tutoria.
     • 6- Famlia i entorn.

17. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius 2. Objectius del centre en relaci a la formaci inicial dels alumnes en prctiques per afavorir ladquisici de les competncies docents. El centre seleccionar i prioritzar aquelles competnciesque desenvolupa amb xit i est en condicions de compartir amb els seus alumnes de prctiques . 18. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • 3. Aspectes organitzatius del centre en relaci al prcticum.
 • Coordinaci i dinamitzaci del prcticum
 • El director/a del centre l assigna a un membre de lequip directiu o a docent amb responsabilitats de coordinaci .
 • Tutor del prcticum en el centre
 • El director/a, a proposta del coordinador/a de prctiques, ha dassignar la tutoria del prcticum de cada estudiant entre els docents que ho sollicitin i reuneixin els requisits.

19. La formaci inicial de mestres i professors en els centres educatius

 • Tasques del coordinador:
 • Dileg i coordinaci amb la universitat.
 • Organitzaci i gesti despais i temps
  • per a la intervenci dels estudiants en prctiques
  • perfacilitar lassistncia a les reunionsde planificaci, programaci, seguiment i avaluaci de lalumnat del centre.
 • Relaci de matries i cursos i nivells implicats
 • Acollida i presentaci del projecte educatiu i les relacions amb lentorn.

20.