presentatie jan kremer - kwaliteitskader verpleeghuiszorg

of 18 /18
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Prof. dr. Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad Utrecht, 7 maart 2017

Author: waardigheid-en-trots

Post on 07-Apr-2017

81 views

Category:

Healthcare


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

KwaliteitskaderVerpleeghuiszorg

Prof. dr. Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad

Utrecht, 7 maart 2017

Page 2: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Zorginstituut Nederland heeft 2 belangrijke taken: pakketbeheer en kwaliteit

TakenZorgen dat kwaliteitsstandaarden

worden ontwikkeld die voldoen aan Toetsingskader, waarna

opname in Register

Zorgen voor transparantie over kwaliteit

BevoegdhedenKwaliteitsstandaarden prioriteren

via Meerjarenagenda en ze desnoods zelf ontwikkelen

(doorzettingsmacht)

Opleggen van aanlever- en publicatieplicht via Register

Kwaliteitsraad adviseert Zorginstituut en heeft wettelijke rol in doorzettingstraject

Page 3: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Persoonsgerichte kwaliteit met oog voor maatschappelijke waardes

• Gynaecoloog• Hoogleraar patiëntgerichtheid

• Voorzitter Kwaliteitsraad• Lid van de RVS

Jan Kremer, voorzitter kwaliteitsraad

Page 4: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Praktijk Input Output

Oude kwaliteit

Huidige kwaliteit

Nieuwe kwaliteit

Page 5: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Page 6: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Waarom een Kwaliteitskader?

•De verpleeghuiszorg verandert

•Persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven

•Andere eisen aan medewerkers, andere competenties

•Discussie over definitie van kwaliteit in verpleeghuiszorg

Page 7: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

KwaliteitsconceptVroeger:

•Grote variatie aan Kwaliteit in verpleeghuizen•Indicatoren werden ontwikkeld om kwaliteit te meten en te beoordelen. •Dit leidde tot verlammende bureaucratie en verlies aan bezieling.

Nieuwe Kwaliteitskader:

•Van verantwoorden naar samen leren en verbeteren•Van verantwoording naar verantwoordelijkheid•Van taakgericht naar bewuste afwegingen•Van besturen naar ondersteunen

Page 8: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Page 9: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Doel van het Kwaliteitskader

•Duidelijkheid over wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

•Handvatten en randvoorwaarden voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit samen te verbeteren.

•Een kader voor bewaken van de basisveiligheid

•Informatie voor cliënten om een instelling te kunnen kiezen en zorgkantoren voor inkoop en contractering van zorg.

•Vastleggen welke zorg een aanbieder minimaal moet leveren

Page 10: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Ontwikkeling Kwaliteitskader

• 11 februari 2015: Waardigheid en Trots, opdracht voor Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Leidraad Personeelssamenstelling

• Partijen starten: Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Actiz, BTN, V&VN, Verenso, ZN.

• 1 oktober 2016: deadline verstreken, Zorginstituut geeft opdracht aan Kwaliteitsraad

• 13 januari 2017: Zorginstituut stelt Kwaliteitskader vast. Opname in Register, wettelijk kader voor de sector.

Page 11: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Uitgangspunten bij ontwikkeling Kwaliteitskader• Transparant voor alle partijen

• Voortbouwen op bestaande conceptdocumenten

• Waar mogelijk baseren op literatuur en waar nodig op expertise

• Betrekken van interne en externe deskundigen en veldpartijen, voor advies en als meelezer

• Snel resultaat, zodat het veld er mee verder kan

Page 12: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Inhoudelijke Uitgangspunten

• Nadruk op samen leren en verbeteren• Ruimte voor en vertrouwen in zorgverleners• Verminderen van bureaucratie• Minder toezicht op landelijke details • Cliënt als mens is het vertrekpunt• Aandacht voor basisveiligheid• Aandacht voor personeelssamenstelling• Streven naar meer en betere kwaliteit dan basisnormen• Versterken van governance

Page 13: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

13

Opbouw van het kwaliteitskader

Kwaliteit en veiligheid

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning2. Wonen en welzijn3. Veiligheid4. Leren en verbeteren van kwaliteit

Randvoorwaarden

5. Leiderschap, governance en management6. Personeelssamenstelling7. Gebruik van hulpbronnen8. Gebruik van informatie

Page 14: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vereisten en opdrachten

Bij elk thema hoort een aantal vereisten en opdrachten aan de sector met mijlpalen voor oplevering.

Vereisten en opdrachten in het Kwaliteitskader geven de bestemming en het tijdspad aan

De netwerken en de individuele verpleeghuizen kunnen zelf bepalen hoe ze die uitkomst bereiken

Stuurgroep implementatie kwaliteitskader verpleeghuiszorg: regie op bewaking voortgang van de opdrachten aan de sector en ondersteuning implementatie

Page 15: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Page 16: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

16

Page 17: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De uitvoering

• Tijd van discussiëren is voorbij.

• Wij willen van verantwoorden naar samen leren en verbeteren. Het veld is aan zet.

• Verantwoordelijkheid voor implementatie en doorontwikkeling ligt primair bij zorgverleners en hun zorgorganisaties.

• Zorginstellingen krijgen de kans om de kwaliteit van zorg zelf in te kleuren, binnen de kaders van het Kwaliteitskader. Wie durft?

Page 18: Presentatie Jan Kremer - Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Grand TourIn samenwerking met Waardigheid en Trots

•Het Kwaliteitskader komt naar de praktijk.15 bijeenkomsten, vanaf begin april.WebinarMeer bekendheid, concrete duidelijkheid

•Uitlegfilm•Onlinevraagbaak•Themabijeenkomsten: cliëntenraden, zorgkantoren, inspecteurs

•Congres op 3 en 4 juli