prezentacja wspolpraca polsko-niemiecka

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2014

1.770 views

Category:

News & Politics

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PARTNERSTWO POWIATW Wsppraca polsko-niemiecka midzy powiatami: wrzesiskim a Wolfenbttel
 • 2. POCZTKI WSPPRACY Wsppraca trwa oficjalnie od 2001 r., kiedy podpisano umow o partnerstwie midzy powiatami wrzesiskim a Wolfenbttel. Jednak ju wczeniej, w 1995 r. zostaa podpisana umowa midzy Zespoem Szk Politechnicznych im. Bohaterw Monte Cassino we Wrzeni a Carl-Gotthard-Langhans-Schule Wolfenbttel
 • 3. POCZTKI WSPPRACY Wymiana midzyszkolna Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Zespou Szk Politechnicznych we Wrzeni i Carl-Gotthard- Langhans-Schule Wolfenbttel miao miejsce w padzierniku 1992 r. 24 wrzenia 1995 zostaa podpisana oficjalna umowa o wsppracy midzy szkoami. W cigu prawie 15 lat w wymianie uczestniczyo ponad 1500 osb. Podczas dwch tygodni wsplnego przebywania ze sob - tydzie w Polsce i tydzie w Niemczech, realizowania wsplnych projektw oraz zabawy i wypoczynku, modzie poznaje si bliej i nawizuje przyjanie oraz pogbia znajomo jzykw obcych.
 • 4. WSPPRACA SZKOLNA W lipcu 2005 r. odby si polsko-niemiecki rajd rowerowy, w ktrym wzili udzia uczniowie i nauczyciele. Grupa pokonaa w cigu 10 dni na rowerze tras liczc 730 km. Od roku 1997 uczniowie polscy i niemieccy opiekuj si ewangelickim cmentarzem w Sokolnikach, ktry zosta odrestaurowany przez obie szkoy przy znaczcej pomocy starostw Wolfenbttel i Wrzeni.
 • 5. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat Wolfenbttel, 12-16 maja 2004 r. Impreza miaa na celu zaprezentowanie naszego powiatu w Wolfenbttel. Zorganizowano koncerty i wystawy promujce kultur powiatu a take konferencje tematyczne.
 • 6. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat Wolfenbttel 12-16 maja 2004 r. Mieszkacy mogli take sprbowa polskich specjaw kulinarnych oraz pozna sowiaskie tradycje i obyczaje.
 • 7. Wizyta delegacji przedsibiorcw 10-13 marca 2005 r. Wrd przybyych goci znaleli si przedsibiorcy oraz landrat Burkhard Drake i Peter Walte. Wizyta miaa na celu nawizanie wsppracy gospodarczej. Delegacja odwiedzia kilka wrzesiskich przedsibiorstw.
 • 8. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat wrzesiski, 17-21 maja 2006 r. Wizyta miaa na celu zaprezentowanie mieszkacom powiatu wrzesiskiego niemieckiej kultury, sztuki i gospodarki.
 • 9. DNI POLSKO-NIEMIECKIE Powiat wrzesiski, 17-21 maja 2006 r. Przez 4 dni odbywao si wiele imprez, konferencji, wystaw i spotka z mieszkacami.
 • 10. Poszerzenie wsppracy W dniach 10-11 grudnia 2007 r. w powiecie wrzesiskim przebywa starosta niemiecki Jrg Rhmann oraz przedstawiciele owiaty, urzdw i przedsibiorcw z Wolfenbttel. Celem wizyty byo oywienie wsppracy polsko-niemieckiej. Spotkanie odbyo si w Midzynarodowym Domu Spotka Modziey w Mikuszewie. Inicjatorw wsppracy podzielono na zespoy tematyczne. Gocie uczestniczyli take w wieczorze literackim z okazji wrczenia Nagrody Kocielskich, ktry odby si w kociele poewangelickim w Miosawiu.
 • 11. PLENER POLSKO-NIEMIECKI W dniach 7-14 wrzenia 2008 w powiecie wrzesiskim odby si plener polsko-niemiecki Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej. Niemieccy i polscy artyci wsplnie malowali, wymieniali dowiadczenia artystyczne oraz budowali przyja polsko-niemieck. Obrazy, ktre powstay podczas pleneru zostay wystawione na wernisau poplenerowym, ktry odby si 13 wrzenia w kociele poewangelickim w Miosawiu.
 • 12. PLENER POLSKO-NIEMIECKI Prace zostay take zaprezentowane mieszkacom Wolfenbttel podczas wystawy w Bildungszentrum zorganizowanej w dniach 29 padziernika 7 listopada 2008 r. Na otwarcie wystawy przyby starosta wrzesiski wraz z organizatorami pleneru w Polsce.
 • 13. WIZYTA CHRU W dniach 3-5 padziernika 2008 r. we Wrzeni przebywa chr z parafii St. Petrus z Wolfenbttel. Niemieccy gocie zwiedzili powiat oraz wystpili podczas mszy witych w kociele farnym we Wrzeni. Spotkali si take z chrem Camera, z ktrym nawizali wspprac.
 • 14. MODZI LIDERZY Wsppraca z modzie Podstaw programu Modzi Liderzy jest przygotowanie wybranej grupy modziey do rozpoznawania problemw innych modych ludzi. Projekt jest prowadzony przez pedagogw, terapeutw oraz psychologw. Modzie uczestniczy w szkoleniach dotyczcych pracy w grupie, przeciwdziaania uzalenieniom, przeamywania uprzedze.
 • 15. MULITPIKATORZY Biuro Wsppracy z modzie Biuro Wsppracy istnieje od marca 2008 r. Tworzy go grupa modziey z Polski i Niemiec Multiplikatorzy. Uczniowie realizuj projekty, promuj wizerunek partnerskich powiatw, organizuj spotkania i wymian modziey. Dziaalno biura umoliwia modym ludziom, mieszkacom obu powiatw, udzia we wsplnych projektach oraz pomaga pozna wzajemnie kultur i zwyczaje. .
 • 16. MIDZYNARODOWA WYMIANA MODZIEY Wymiana Modziey realizowana jest od roku 2001. Bierze w niej udzia modzie z Wolfenbttel, z Rhondda (Walia), z Cachan (Francja) i Wrzeni. Kadego roku spotyka si grupa modych ludzi (okoo 50 osb) w wieku 16-18 lat oraz ich opiekunowie. Wsplnie realizuj wytyczone zadania, np.: przygotowanie spektaklu teatralnego (Wolfenbttel), wykonanie okna witraowego (Rhondda), zajcia z rkodziea ludowego, tworzenie obrazu o tematyce unijnej (Wrzenia), wystawienie musicalu (Cachan). Modzie poznaje kultur, walory turystyczno- krajoznawcze zaprzyjanionych krajw, doskonali swoje umiejtnoci jzykowe.
 • 17. Projekty zaplanowane do realizacji na 2009 rok 29-31 maja udzia naszej druyny w Turnieju piki nonej chopcw w powiecie Wolfenbttel 9-18 lipca Wsplny plener malarski w powiecie Wolfenbttel 9-13 wrzenia udzia chru Les Choristes z Wrzeni na Midzynarodowym festiwalu chrw i orkiestr Eurotereff w Wolfenbttel

View more