program opatija hums

of 26/26
5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara 9.-11.10.2015., Opatija PROGRAM 9.10.2015. PETAK (Zagreb) Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 10:00–10:45 „Sestrinska profesija danas i sutra“ - pozvano predavanje za nastavnike i studente sestrinstva, Judith Shamian, predsjednica ICN-a 9.10.2015. PETAK (Opatija) 12:00–16:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS) Dvorana II 14:00-16:00 SIMPOZIJ DRUŠTVA GLAVNIH SESTARA 14:00-16:00 Radionica: Budi pokretač pozitivnih promjena Rosana Svetić Čišić Dvorana III 14:00-16:00 SIMPOZIJ PEDIJATRIJSKOG DRUŠTVA

Post on 04-Dec-2015

164 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prgram med sestre

TRANSCRIPT

 • 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara 9.-11.10.2015., Opatija

  PROGRAM

  9.10.2015. PETAK (Zagreb)

  kola narodnog zdravlja Andrija tampar

  10:0010:45 Sestrinska profesija danas i sutra - pozvano predavanje za nastavnike

  i studente sestrinstva, Judith Shamian, predsjednica ICN-a

  9.10.2015. PETAK (Opatija)

  12:0016:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana II

  14:00-16:00 SIMPOZIJ DRUTVA GLAVNIH SESTARA

  14:00-16:00 Radionica: Budi pokreta pozitivnih promjena Rosana Sveti ii

  Dvorana III

  14:00-16:00 SIMPOZIJ PEDIJATRIJSKOG DRUTVA

 • Moderatori: Kristina Kunik, Elizabeta Kralj Kovai

  14:00-15:00

  Okrugli stol: Komunikacija u pedijatriji - najee greke

  usmjerene prema pacijentu i roditelju od strane

  medicinskog osoblja

  Moderator:

  Dragica Betak

  15:00-15:15 Sy PFAPA-izazov dananjice A. Karai

  15:15-16:00

  Okrugli stol: Analiza najeih rizika u pedijatriji kroz

  proces zdravstvene njege

  Strategija upravljanja rizicima zdravstvene skrbi

  pedijatrijskog bolesnika

  Moderator:

  Vlasta Krei

  Marta Kukoli

  Dvorana IV

  14:00-16:00 1. SIMPOZIJ DRUTVA ZA POVIJEST SESTRINSTVA I 3. SIMPOZIJ DRUTVA

  NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

  Moderatori: Sanda Frankovi, Damjan Abou Aldan, Vesna Kljaji

  14:00-14:10

  Otvaranje skupa Sanda Frankovi,

  Damjan Abou

  Aldan

  14:10- 14:30 O sestrama pomonicama u meuratnom razdoblju:

  javno zdravstveni socijalni rad

  eljko Dugac

  14:30-14:45 Povjest sestrinstva u SB Lipik Ljerka Pavkovi,

  Dunjica Karni

  14:45-15:00 Povijest sestrinstva: DZ Dubrovnik i OB Dubrovnik Maja Bender,

  Perica Kloko

  15:00-15:15 Uloga medicinske sestre za vrijeme domovinskog rata

  Republike Hrvatske u upanji

  Janja Stojanovi

  15:15-15:30 Izbor nastavnika zdravstvene njege od Florence

  Nightingale do danas

  Damjan Abou

  Aldan

  15:30-15:45 Suvremene metode pouavanja u nastavi zdravstvene Ana Taka,

 • njege Jadranka Marui

  15:45-16:00 Art terapija i sestrinstvo Iva Vinduka,

  Mihaela Poljak

  16:00-16:30 Pauza (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I

  16:30 17:30 Sveano otvorenje kongresa

  Pozdravni govori

  Revija sestrinskih uniformi: ive slike iz povijesti sestrinstva

  Pripremili: Tomislav Kovaevi, Sanda Frankovi, Iva Vinduka, Boica Jurinec, Tanja Glava

  Predavanja pozvanih predavaa:

  17:3017:55 Nursing without limits J. Shamian,

  predsjednica

  ICN-a

  17:5518:20 Leadership train the trainers program T. Kearns, Royal

  College of

  Surgeons, Irska

  18:2018:45 RN4CAST W. Sermeus, KU

  Leuven, Belgium

  18:4519:10 Nedostatak zdravstvenih radnika u zdravstvenom

  sustavu RH

  A. Pranjak,

  HSSMST

  19:1019:30 Regulacija sestrinske prakse u RH u odnosu na EU D. imunec,

  FEPI

  19:3019:50 Aktualni problemi sestrinske profesije u RH M. Dumani,

  HKMS

  20:00 21:00 Veera (restoran Camelia)

  21.00 Koktel dobrodolice (Hotel Continental)

 • 10.10.2015. SUBOTA

  07:00 10:00 doruak

  07:3019:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I - Plenarna predavanja

  08:00 10:00 VODSTVO I MENTORSTVO U SESTRINSTVU

  Moderatori: Rosana Sveti ii, Dubravka Trgovec, Damjan Abou Aldan

  08:0008:20 Zato je potrebno trenirati liderstvo u sestrinstvu M. Kadovi

  08:2008:40 Advanced nursing T. Kearns (Irska)

  08:4009:00 Emocionalna inteligencija i liderstvo u sestrinstvu V. Konjevoda, M.

  Smrekar, T. Marii

  09:0009:15 Usporedba organizacije sestrinske skrbi u RH i

  drugim lanicama EU

  M. Tikvi, D. timac

  Grbi

  09:1509:30 Emocionalna inteligencija i liderstvo Lj. Fiku, D.

  Topolovec, M. Fiku

  09:3009:45 Emocionalna inteligencija i liderstvo medicinskih

  sestara u KBC Osijek

  D. Rati,

  . Puelji

  09:4510:00 Prava radnika iz podruja zdravstvene njege M. Blai,

  J. Reeti (Slovenija)

  Dvorana II

  08:0010:00 1. SIMPOZIJ DRUTVA ZA POVIJEST SESTRINSTVA I 3. SIMPOZIJ DRUTVA

  NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

  08:0008:30 Domovinski rat (Prezentacija postera 3 min.)

 • 1. Sestrinstvo Republike Hrvatske u Domovinskom ratu Vesna Kljaji,

  Terezija Sudar

  2. Poginule, nestale i zatoene medicinske sestre i tehniari u

  Domovinskom ratu

  Vesna Kljaji

  3. Medicinske sestre tehniari stradalnici Domovinskog rata u

  Vukovaru

  Agneza Aleksijevi,

  Binazija Kolesar

  4. Organizacija rada medicinskih sestara na odjelima bolnice

  Pakrac u ratnim uvjetima Od bolnice na prvoj crti do ratne

  kirurgije Kutina

  Dubravka

  Tomljanovi

  5. Medicinske sestre i tehniari u najhumanijoj akciji

  Domovinskog rata evakuacija pakrake psihijatrije 1991.

  godine

  Ljerka vajghart,

  Olivera Zeli, Marica

  Valenti, Marija

  Hajda, Goran Jaki,

  Zlatko Krucki

  6. Opa bolnica Osijek u domovinskom ratu eljka Puelji,

  Dalibor Rati

  7. Medicinske sestre bolnice Lipik u domovinskom ratu Ljerka Pavkovi,

  Marija Cahun

  Diskusija

  08:3009:40 kolovanje medicinskih sestara (Prezentacija postera 3 min.)

  8. Historia magistra vitae est / Kako povijest utjee na

  budunost (kola za medicinske sestre Mlinarska)

  Jasna Ivasi, Daniela

  Pakov, Ksenija

  Brajkovi, Marija

  Neki

  9. 50 godina studija sestrinstva Zdravstvenog veleuilita ukljek Snjeana,

  Biserka Sedi,

  Jadranka Pavi

  10. Vremena se mijenjaju i mi se mijenjamo u njima

  (kola za medicinske sestre Vrape)

  Vinja Vii-

  Hudorovi, Mirjana

  Kozina

  11. kola za medicinske sestre Vinogradska Dubravka Trgovec,

 • Miroslava Kii

  12. Povijest srednje kole Pregrada Ivana Jedvaj

  13. Naih 19 generacija Srednja kola Bedekovina Tea Ivani, tefica

  Sukreki, Blaenka

  Videk

  14. Povijesni razvoj medicinske kole Varadin Tamara Zadravec, Iva

  Delonga Habek

  15. Srednja kola akovec- znanjem i vjetinama do zdravlja Maja Posedi, Ivana

  Kacun

  16. Srednja kola Koprivnica: etiri desetljea obrazovanja

  medicinskih sestara

  Damjan Abou Aldan,

  Jelena Rajn

  17. 56 godina Srednje medicinske kole Slavonski Brod Mirta Barievi-Suda

  18. Uspjenih 55 godina Medicinske kole Bjelovar Tina Jeli-Balta,

  Marina ostaric

  19. Studij sestrinstva Visoka tehnika kola u Bjelovaru Mirna ulec, Goranka

  Rafaj

  20. Povijest zdravstvenih ustanova i kole za medicinske sestre

  na podruju grada Siska i Sisako-moslavake upanije

  Marina ai, Ivona

  Crnekovi

  21. Razvojne i ustrojne mijene Medicinske kole Osijek Marija Maras, Ljiljana

  Grdi

  22. Srednja kola Pakrac kroz povijest Jasna uni, Marija-

  Elena Poega

  23. Povijest medicinske kole Ante Kuzmania u Zadru Jelena Kevri, Marija

  Kresoja, Anita Raljevi

  pralja, Sonja are,

  Ivana Bili, Helena

  Ukalovi, Ljiljana

  Grginovi

  24. Prikaz djelovanja Odjela za zdravstvene studije Sveuilita u

  Zadru

  Marija Ljubii, Ivana

  Gusar, Ines Leto,

  Anita karica, Sonja

  are, Kristina Bakov

 • 25. Medicinska kola Dubrovnik-prvih 55 godina Marija upi

  Diskusija

  09:3010:25 Struna drutva HUMS-a (Prezentacija postera 3 min.)

  26. Pulmoloko drutvo HUMS-a Marijeta Fitrek,

  Slaana Rei

  27. Pedijatrijsko drutvo HUMS-a Kristina Kunik,

  Elizabeta Kralj Kovai

  28. Onkoloko-hematoloko drutvo HUMS-a Marica Mianuk

  29. Drutvo medicinskih sestara, tehniara i fizioterapeuta u

  reumatologiji i rehabilitaciji HUMS-a

  Vesna Barbari

  30. Drutvo glavnih sestara HUMS-a Rosana Sveti ii,

  Vlasta Krei, Milka

  Rogi, arka Zalar

  31. Drutvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

  HUMS-a

  Bosiljka Devi

  32. Infektoloko drutvoHUMS-a Adelka Zoreti

  33. Drutvo oftalmolokih medicinskih sestara/tehniara

  HUMS-a

  Tanja Lupieri,

  Miroslava Kii

  34. Drutvo za kvalitetu HUMS-a Josipa Bian, Vlasta

  Krei

  35. Drutvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti

  metabolizma HUMS-a

  Vilma Kolari

  36. Drutvo medicinskih sestara primarne zdravstvene zatite

  HUMS-a

  Silvana Vozila

  37. Drutvo medicinskih sestara kolske i sveuiline medicine

  HUMS-a

  Maja Muratovi,

  Snjeana Mikloevi

  38. Drutvo sestara medicine rada i sporta HUMS-a Irena Danyi Holeti

  39. Drutvo za povijest sestrinstva HUMS-a Sanda Frankovi,

  Boica Jurinec, Iva

 • Vinduka, Tomislav

  Kovaevi, Tanja Glava

  40. Drutvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu

  HUMS-a

  Cvjeta Miti, Blaenka

  Horvat

  Diskusija

  10:2510:35 Ostali posteri (Prezentacija postera 3 min.)

  41. Sestrinski kalendar 2015 Sanda Frankovi, Iva

  Vinduka, Tomislav

  Kovaevi, Tanja

  Glava, Boica Jurinec

  42. Lujza Janovi - Wagner Sandra Samoanec,

  urica Stanei

  43. Rehabilitacija osoba s amputacijama nekad i sad Nada Ivrla, Marija

  Medved, Danijela

  Golub

  Izlobeni prostor ( Dvorana I):

  1. Izloba sestrinskih broeva

  Izloba povijesnih sestrinskih uniformi

  Izloba sestrinskih kapica

  Tomislav Kovaevi,

  Sanda Frankovi, Iva

  Vinduka, Boica

  Jurinec, Tanja Glava

  2. Izloba udbenika za medicinske sestre Ana Taka

  Prikazivanje filmova ( Dvorana I ):

  1. Svjedoanstva medicinskih sestra Lipika u Domovinskom

  ratu

  Ljerka Pavkovi, Marija

  Cahun

  2. No knjige 2015. Sanda Frankovi, Iva

  Vinduka, Maja

  Majpruz

 • Dvorana III

  08:00 10:00 SIMPOZIJ DRUTVA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIARA I FIZIOTERAPEUTA U

  REUMATOLOGIJI I REHABILITACIJI

  08:00 10:00 Radionica: Edukacija oboljelih od

  reumatoidnog artritisa o subkutanoj primjeni

  bioloke terapije

  Barbari Vesna, Medved

  Marija, Julijana Tenodi

  Marakovi, Petrievi

  Marica

  Dvorana IV

  08:4510:00 SIMPOZIJ INFEKTOLOKOG DRUTVA INFEKCIJE MULTIREZISTENTNIH

  UZRONIKA STANDARDNE MJERE ZATITE

  08:00-08:45 Sponzorsko predavanje: Proizvoaka praksa u

  hospitalnoj higijeni

  Vesna Pua, Vesna Fii

  SIMPOZIJ INFEKTOLOKOG DRUTVA INFEKCIJE MULTIREZISTENTNIH UZRONIKA

  STANDARDNE MJERE ZATITE

  Moderatori: Danijela Mie, Adelka Zoreti, Ana Tomi

  08:45-09:00 Antibiotici-rtve vlastitog uspjeha Maja Abram

  09:00 10:00 Radionica-Sigurna primjena intravenozne

  terapije

  Gordana Kiin Ercegovac

  Kristina uljak

  10:00 10:30 pauza (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I - Plenarna predavanja

  10:3012:30 SESTRINSKA EDUKACIJA DANAS

 • Moderatori: Sanda Frankovi, Miroslava Kii, Marija Boievi

  10:3010:45 A Rewiew of Organization, Regulation and

  Financing Practices of Postgraduate Education in

  Clinical Nursing in 12 Europien Countries

  E. Rautiainen, M.

  Vallimies- Patomaki

  10:4511:00 Erasmus iskustvo na studiju sestrinstva u

  Norvekoj

  L. Junakovi, M. ari

  11:0011:15 Klinika simulacija u edukaciji pedijatrijskih

  medicinskih sestara

  I. Ercegovi, S. Soli, S.

  Kati

  11:1511:30 Kontinuirana edukacija medicinskih sestara u

  KBC Sestre milosrdnice

  . Bencekovi, B. Reek

  11:3011:45 Sestrinska profesija drutvena odgovornost,

  etika i edukacija medicinskih sestara RH

  D. Crnkovi, R.

  Habekovi

  11:4512:00 Neki aspekti standardizacije obrazovanja

  medicinskih sestara

  F. Krajnovi, M.

  Dumani

  12:0012:15 Povijest hrvatskog sestrinstva karika koja

  nedostaje

  S. Frankovi, I. Vinduka,

  T. Glava, B. Jurinec, T.

  Kovaevi

  12:15-12:30 Promicanje zdravlja, promocija zdravlja i

  primarna prevencija

  D. Domitrovi

  12:30-12:45 Prevencija inkontinencije - povezanost s

  dermatitisom i dekubitusom

  Zita Kis Dadara (Austrija)

  Dvorana II

  10:3013:00 7.SIMPOZIJ DRUTVA OFTALMOLOKIH MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIARA S

  MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  SLOBODNE TEME

  Moderatori: Fiku Ljubica, Sanela Keserovi

  10:3010:40 Otvorenje simpozija Ljubica Fiku

 • Tanja Lupieri

  10:4010:55 Kompetencije medicinskih sestara u oftalmologiji

  urica Duh, Ana Rede

  Samardi, urica

  Tomai

  10:55-11:00 Njega oka i sestrinsko dokumentiranje - poster

  prezentacija

  ivana Vukovi-Kosti,

  eljko Vukovi, Biljana

  Pandi, Stojanka

  Mirkovi (Rep. Srpska)

  SUHO OKO

  Moderatori: Kukolja ivak Marina Barbara ari

  11:00-11:15 Suho oko Snjeana obak, Anica

  Sokol

  11:15-11:30 Bolesti suhog oka eljka Wendler, Marica

  Boji, Sonja Obolt

  Ovai

  11:30-11:45 Poremeaj suznog filma nakon operacije

  katarakte

  Sanela Keserovi,

  Branka pehar, Ivana

  Bednar Babi

  11:45-12:00 Sponzorsko predavanje: Umjetne suze Optive

  (Ewopharma)

  Ante Barii

  12:00-12:15 Zaita oi pri pacientu v sploni anesteziji Marta Blai (Slovenija)

  12:15-12:30 Radionica: Ispitivanje sekrecije suza (Oktal

  Pharma)

  Arijana Makek

  Marija Mesni

  12:30-12:45 Radionica: Voenje slijepe osobe Vinka Hrgovi Cvetko

  12:45-13:00 Radionica: Koritenje tiflotehnikih pomagala Mladen Menianin

  Dvorana III

  10:30 13:00 SIMPOZIJ DRUTVA ZA HOSPICIJSKU I PALIJATIVNU ZDRAVSTVENU NJEGU

  HOSPICIJSKA I PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

 • Moderatori: Blaenka Horvat, Ljerka Pavkovi, Cvjeta Miti

  10:3010:45 Proces razvoja hospicijske i palijativne

  zdravstvene njege

  Blaenka Horvat

  10:4511:00 Palijativna zdravstvenana skrb u primarnoj

  zdravstvenoj zatiti -mobilni palijativni tim

  Ahnetka Stjepanovi

  Dunja Ragu

  11:0011:15 Palijativna skrb na nivou sekundarne zdravstvene

  zatite

  Sandra Lovri

  11:1511:30 Medicinska sestra prvostupnica u palijativnoj

  zdravstvenoj skrbi

  Blaenka Horvat,

  11:3011:45 Specifinosti rada medicinske sestre kod bolesnika

  oboljelih od demencije

  Senka Repoveki

  Marija ivkovi

  11:4512:00 Smjernice za inkontinenciju u palijativnoj

  zdravstvenoj njezi

  Cvjeta Miti

  12:0012:15 Smjernice za bol u palijativnoj zdravstvenoj skrbi Ljerka Pavkovi,

  Pavica Jakovljevi

  12:1512:30 Suportivna psihoterapija palijativnih bolesnika Aleksandra Cigrovski

  12:3012:45 Palijativna zdravstvena njega u domovima za

  starije osobe

  Marijana Luki

  12:4513:00 Demencija u domu za starije osobe Marijana Serti-

  urevi, Kristina

  Bistrovi

  Dvorana IV

  10:3013:00 SIMPOZIJ INFEKTOLOKOG DRUTVA INFEKCIJE MULTIREZISTENTNIH

  UZRONIKA STANDARDNE MJERE ZATITE

  Moderatori: Ana Novokmet, Gordana Kiin Ercegovac

 • 10:3010:45 Zbrinjavanje bolesnika sa moguim

  srednjeistonim sindromom (MERS-COV)

  Adelka Zoreti, Ana

  Tomi

  10:4511:00 Bolesnici sa multiplorezistentnim uzronicima

  izazovi sestrinske skrbi

  Marija ulo

  11:0012:00 Radionica: Higijensko pranje i dezinfekcija ruku Marija ulo

  12:0013:00 Radionica: Striktna izolacija Ankica Rukavina,

  Marica Trogrli

  13:00 14:00 Pauza za ruak (restoran Camelia)

  Dvorana I Plenarna predavanja

  14:00-16:30 SIGURNOST BOLESNIKA

  Moderatori: Danijela Mie, Vesna Konjevoda, Marija Kadovi

  14:0014:15 Sestrinstvo u primjeni osam naela za upravljanje

  kvalitetom

  S. Kolundi

  14:1514:30 Ispitivanje znanja medicinskih sestara o prevenciji i

  tretmanu dekubitalnog ulkusa

  Poster: Ispitivanje znanja medicinskih sestara o

  prevenciji i tretmanu dekubitalnog ulkusa

  I. Leto, I. Gusar, A.

  karica, M. Ljubii,

  K. Bakov

  14:3014:45 Komunikacija unutar tima zdravstvene i primaljske

  njege

  . Sima, G. Lokajner

  (Slovenija)

  14:4515:00 Link sestre u KBC u Rijeka naa iskustva M. Maga, N. Bara,

  S. Jurii

  15:0015:15 Pogreke medicinske sestara u svakodnevnom radu

  koje utjeu na sigurnost bolesnika

  K. Kunik, E. Kralj

  Kovai

  15:1515:30 Razvijanje link sestara u prevenciji i kontroli infekcije

  poboljanje sigurnosti pacijenata

  J. Horvati,

  A. Pavii

 • 15:3015:45 Zadovoljstvo graana Splita radom medicinskih

  sestara

  D. Dragievi, A.

  Buljubai, M. ari

  15:4516:00 Mjerenje sigurnosti i zadovoljstva pacijenata u

  djelatnosti dentalne medicine

  I. Firi, I. Filipui

  16:0016:15 Pristupi grekama u procesu pruanja zdravstvene

  skrbi

  M. Gilja

  16:1516:25 Poster: Nacionalne preporuke za uzimanje uzoraka

  venske krvi Hrvatskog drutva za medicinsku

  biokemiju i laboratorijsku medicinu

  upak Smoli

  Vesna

  Dvorana II

  14:0016:30 7.SIMPOZIJ DRUTVA OFTALMOLOKIH MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIARA S

  MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  Glavna tema: KONTAKTNE LEE

  Moderatori: ura Beheti, Marina Klopovi

  14:00-14:15 Pozvano predavanje: Osnove kontaktologije Senad Rami

  14:15-14:30 Sponzorsko predavanje: Uloga medicinske sestre

  u kontaktolokom kabinetu (Alcon/Splendor)

  Morena Gavri

  14:30-14:45 Sponzorsko predavanje: MEKE SILIKON HIDROGEL

  KONTAKTNE LEE (Alcon/Splendor)

  Senad Rami

  14:45-15:00 Sponzorsko predavanje: Opti-Free Pure Moist -

  nova generacija otopine za njegu mekih

  kontaktnih lea (Alcon/Splendor)

  Sonja Jandrokovi

  15:00-15:15 Terapeutske kontaktne lee u djejoj dobi Ljiljana anek, Marina

  Klopovi, Vinja tulec,

  Vesnica Mikec

  15:15-15:35 Radionica: Fitanje mekih i plinopropusnih sfernih,

  torinih i multifokalnih lea (Alcon/Splendor)

  Marija Rai, LucaTopi

  15:35-15:55 Radionica: Edukacija pacijenta i obitelji o njezi i Ankica Jurevi

 • odravanju ronice i lee (vienamjenske otopine)

  (Optinova)

  Marina Miura

  15:55-16:15 Radionica: Stavljanje i skidanje kontaktnih lea

  (Oktal Pharma)

  Ana Opi, Melita

  Grubii, Marija Mesni

  16:15-16:35 Radionica: Stavljanje i skidanje onih proteza uz

  njegu Bepanthol kapljicama

  Vinka Hrgovi Cvetko

  Marija Ivki

  16:35-16:50 Pozvano predavanje: Od laserske korekcije

  dioptrije preko cross-linkinga do transplantacije

  ronice

  Dean ari

  Dvorana III

  14:00 15:00 SIMPOZIJ DRUTVA ZA HOSPICIJSKU I PALIJATIVNU ZDRAVSTVENU NJEGU

  HOSPICIJSKA I PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

  Moderatori: Senka Repoveki, Ahnetka Stjepanovi, Dunja Lali

  14:0014:15 Rehidracija palijativnog bolesnika u domu za

  starije osobe

  Marijana ati

  14:1514:30 Subkutana infuzija-palijativna skrb Dunja Ragu

  14:3014:45 Smjernice za subkutanu primjenu lijekova u

  palijativnoj skrbi

  Katarina Kantoli

  14:4515:00 Rasprava

  15:00 16:30 SIMPOZIJ KIRURKOG DRUTVA

  Moderatori: Jelena Jerkovi, Ruica Milkovi, Dijana Andri

  15:0015:15 Samopercepcija ene nakon mastektomije te

  psiholoki pristup rekonstrukciji dojke

  Antonija Jalovec,

  Stana Paari

  15:1515:30 Komplikacije kod lijeenja bolesnika s prijelomom Perica Kloko

 • kuka

  15:3015:45 Sestrinske intervencije u prevenciji i praenju

  infekcija kirurke rane kod carskog reza

  Dijana Andri, Ruica

  Milkovi

  15:4516:00 Infekcije usne upljine Nevenka Begi

  16:0016:15 Novi materijali za imobilizaciju Mario Anii

  16:1516:30 Zbrinjavanje bolesnika s abdominalnom stomom Kata Lovas

  16:30 Skuptina Drutva Ruica Milkovi

  Dvorana IV

  14:0016:30 4. SIMPOZIJ DRUTVA MEDICINSKIH SESTARA KOLSKE I SVEUILINE

  MEDICINE SESTRINSKA SKRB KOLSKE DJECE I MLADEI

  Moderatori: Maja Muratovi, Martina Mii

  14:0014:15 Djelokrug rada medicinske sestre u javnom zdravstvu

  i kolskoj medicini nekad i danas

  Jelena Rogar,

  Dajana Fabijani

  14:1514:30 Sestrinska skrb u slubi za kolsku i adolescentnu

  medicinu

  Biserka Bokuli,

  Nataa Vui

  14:3014:45 Cijepljenje - za i protiv Anita Samodol,

  Kristina Bolana

  14:4515:00 Uestalost pretilosti kod uenika prvih razreda

  srednjih kola u Splitsko Dalmatinskoj upaniji

  eljko Malenica

  15:0015:15 Mogunosti i obveza dokolovanja medicinskih

  sestara

  Vesna Stipe, Bruna

  Sokoli, Irena

  Mrakovi

  15:1515:30 Rad na terenu medicinske sestre u kolskoj medicini -

  juer, danas, sutra

  Mirela Fazli, Sandra

  Laki

  15:3015:45 Najee nesree kod djece kolske dobi i

  adolescenata

  Franka Leko,

  Martina Mii

  15:4516:00 Osobnost i emocionalni razvoj adolescenata u Nina Ursi, Nadia

 • zadarskim srednjim kolama Cavenago-Morovi

  16:0016:15 Sekularne promjene rasta i razvoja kolske djece u

  Osjeko-baranjskoj upaniji

  Mirela Kari,

  Barbara encaj,

  Sanja olaja

  16:1516:30 Edukacija i cijepljenje protiv humanog papiloma

  virusa u prevenciji poetnog stadija raka vrata

  maternice

  Martina Muteri,

  Neda Fereni

  Vrban

  16:30 17:00 pauza (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I Plenarna predavanja

  17:00-18:00 RAD U SIGURNOJ OKOLINI

  Moderatori: Ines Leto, Smiljana Kolundi

  17:0017:15 Meustrukovna suradnja: mit ili stvarnost D. Sladi Rimac, V.

  Voloder, S. Kanisek

  17:1517:30 Percepcija medicinskih sestara o utjecaju

  profesionalnog rada na mentalno zdravlje

  V. Konjevoda, S.

  Lonjak, Z. Ljubi, A.

  Habu

  17:3017:45 Procjena uestalosti ozljeda otrim predmetima u

  Opoj upanijskoj bolnici Poega

  R. imoti

  17:4518:00 Predstavljanje Nacionalnog programa zatita

  zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u

  djelatnosti zdravstvene zatite 2015.-2020.

  Josipa Bian, Jadranka

  Mustajbegovi

  18:0018:15 Rasprava

  Dvorana II

  17:00 19:30 SIMPOZIJ DRUTVA GLAVNIH SESTARA Aktualni problemi i izazovi u

  sestrinstvu

 • Moderatori: Josipa Bian, Ljerka Pavkovi, Vlasta Krei

  17:0017:15 Upravljanje hodanjem Brankica Rimac

  17:1517:30 Koliko utjeu bolovanja na svakodnevni rad u

  klinikoj bolnici

  Marija Kadovi

  17:3017:45 Organizacijska probematika medicinskih sestara Ivana Gusar

  17:4518:00 Budunost i razvojni pravci sestrinstva u zajednici Tikvi Milica

  18:0018:45 Okrugli stol: Kako vrednovati kvalitetu sestrinskog

  rada?

  Marija Kadovi

  18:4519:30 Okrugli stol: Kompetencije u zdravstvenoj njezi

  pruamo li uslugu prema EU standardima?

  Rosana Sveti ii

  Dvorana III

  17:00 17:45 4. SIMPOZIJ DRUTVA MEDICINSKIH SESTARA KOLSKE I SVEUILINE

  MEDICINE SESTRINSKA SKRB KOLSKE DJECE I MLADEI

  Moderatori: Bruna Sokoli, Dajana Fabijani

  17:0017:15 Relevantni podaci uestalosti poremeaja rada

  titnjae kod studenata studija PBF-a u ak.godini

  2014/15.

  Marina uturilo,

  Angelika Tiinovi

  Ivani

  17:1517:30 Osnovno odravanje ivota Anja Del Vechio, Sonja Golubii, Sandra Laki

  17:3017:45 Rasprava

  17:4518:15 Sponzorsko predavanje

  18:1518:45 Sponzorsko predavanje

  18:4519:15 Sponzorsko predavanje

  Dvorana IV

 • 7.SIMPOZIJ DRUTVA OFTALMOLOKIH MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIARA S

  MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  17:0017:30 Izborna skuptina Tanja Lupieri

  17:4519:00 Radionica: Temeljni postupci oivljavanja Hrvoje ivoder,

  Margita Poturi

  21:00 SVEANA VEERA (Hotel Royal)

  11.10.2015. NEDJELJA

  08:0010:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS)

  07:00 10:00 doruak

  Dvorana I

  08:30-10:00 2. SIMPOZIJ DRUTVA ZA KVALITETU SIGURNOST KAO IMPERATIV

  KVALITETNE ZDRAVSTVENE USLUGE S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  Moderatori: Marija Kadovi, Josipa Bian

  08:3008:45 Uloga hrvatskog indeksa u procesu sigurnosti

  trijae hitnog medicinskog poziva

  Robert afran

  08:4509:00 Aspekt sigurnosti bolesnika u Centru za hitnu

  medicinu OHBP-u s obzirom na proces trijae

  Marina Frii

  09:0009:15 Sigurnost pacijenata na KBC Osijek Lidija Tomas

  09:15 9:30 Sigurnost novoroeneta prilikom otpusta iz

  zdravstvene ustanove

  Jelena Kitanovi, Ivica

  Bizar, Nela Petrovi,

  Marija Zapalac

  09:3009:45 Glavna sestra kao izvor nesigurnosti? Upravljake Boris Blaini

 • kompetencije glavnih sestara

  09:4510:00 Rasprava

  Dvorana II

  08:30 - 10:00 SIMPOZIJ PSIHIJATRIJSKOG DRUTVA

  Moderatori: D. Drobec, M. Filko Kajba

  08:3008:45 Suradna psihijatrija u sestrinstvu Z.Bratua , T.Horika,

  A.Gurovi

  08:4509:00 Hepatitis C kao komorbiditet ovisnosti E.Boinovi, Lj. De Lai

  09:0009:15 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika s

  oteenjem koe-prikaz sluaja.

  T.Horika, Z.Bratua,

  A.Gurovi

  09:15 9:30 Poremeaji u jedenju A.Gurovi, Z.Bratua ,

  T.Horika, .Slivonja

  09:3009:45 Multidisciplinarni pristup u njezi i lijeenju

  Anoreksije nervoze-prikaz sluaja

  Marija Boievi, Zoran

  Brada

  09:4509:50 Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika s

  limbikim encefalitisom-prikaz sluaja

  N.Josipovi

  09:5010:00 Povijest psihijatrijskog sestrinstva-Poster A.Gajski

  Dvorana III

  08:30 10:00 SIMPOZIJ DRUTVA NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA

  Moderatori: Bosiljka Devi, Marina Coli, Goranka Eren

  08:3008:45 Peritonejska dijaliza i odabir bolesnika za metodu Bosiljka Devi

  08:4509:00 Predijalizna edukacija Vesna Babi

  09:0009:15 Postavljanje PD katetera, priprema bolesnika za

  postavljanje PD katetera, njega bolesnika nakon

  Marina Coli

 • zahvata

  09:15 9:30 Njega izlazita PD katetera, bris izlazita Mirjana Mareti-Dumi

  09:3009:45 Prikaz toalete izlazita PD katetera Vesna Babi

  09:4510:00 CAPD i APD Ana Terzi

  Dvorana IV

  08:00 - 10:00 X SIMPOZIJ DRUTVA PATRONANIH SESTARA Multidisciplinarni pristup

  patronane sestre promociji zdravlja i prevenciji bolesti

  Moderatori: Darinka Jurovi, Jasmina Nemec, Astrid Maljkovi Plee

  08:00-08:15 Uvodna rije Astrid Maljkovi Plee

  08:15-08:30 Medicinski potpomognta oplodnja/ neplodnost

  parova

  Jasmina Nemec

  08:30-08:45 Postpartalna psihoza Iva ogori Stojanovi

  08:45-09:00 Priprema malog djeteta i roditelja za polazak u

  vrti

  Dragica Pavlovi,

  Miroslav Sikora, tefica

  Miki

  09:00-09:15 Skrb za osobe s deficitom panje/ hiperaktivnim

  poremeajem

  Astrid Maljkovi Plee

  09:15:-09:30 Prehrambene i ekoloke navike stanovnika Ravne

  Gore

  Karlica Kruli, Rozmari

  Tusi

  09:30:-09:45 Porast potreba osoba starije ivotne dobi Gordana Ivankovi

  09:45:-10:00 Parodontitis/Oralna higijena

  Anita Matijai,

  Draenka Tenek

  10:0010:15 Vanost higijene u ouvanju stomatolokih

  pomagala

  Jasenka Medved

  Danijela Lana

  Domitrovi

 • 10:00 10:30 pauza (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I

  10:30 13:00 2. SIMPOZIJ DRUTVA ZA KVALITETU SIGURNOST KAO IMPERATIV

  KVALITETNE ZDRAVSTVENE USLUGE S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  Moderatori: Josipa Bian, Sandra Lovri

  10:3010:45 Nasilje na radu nad medicinskim sestrama i

  tehniarima

  Josipa Bian

  10:4511:00 Agresivni pacijenti naa iskustva Verica Aleri, Damira

  Reetar

  11:0011:15 Procjena zahtjevnosti prijema pacijenta s

  mentalnim poremeajem na temelju Brset

  ljestvice nasilnog ponaanja imbenik

  poboljanja kvalitete i sigurnosti

  Matejka Pintar Babi,

  Aljoa Lipovec

  (Slovenija)

  11:1511:30 Primjena standardiziranog postupka o mjeri

  sputavanja u etverogodinjem razdoblju na

  psihijatrijskom odjelu OB dr. Tomislav Bardek

  Koprivnica

  Dieter Markovi,

  Marko Mikuljan, Mirna

  Zagrajski

  11:3011:45 imbenik kvalitete kod prisilnih mjera u psihijatriji

  odnos zaposlenika u zdravstvenoj njezi do

  posebne zatitne mjere

  Branko Bregar

  (Slovenija)

  11:4512:00 Pozvano predavanje: Bolja komunikacija bolja

  sigurnost zdravstvenih radnika

  Sanja ani

  12:0012:15 Pozvano predavanje: Zatita na radu u funkciji

  sigurnosti djelatnika u zdravstvu

  Marta Vuleti

  12:1512:30 Imaju li teinu anonimne pritube na medicinske

  sestre?

  Marija Kadovi

  12:3012:45 Konceptualna analiza proputene zdravstvene

  njege

  Smiljana Kolundi

  12:4513:00 Rasprava

 • Dvorana II

  10:30 13:00 SIMPOZIJ PSIHIJATRIJSKOG DRUTVA

  Moderatori: Z. Rade, .Kuki

  10:3010:45 Tjelesna bol kao simptom mentalnog

  poremeaja

  .Kuki, S.Kostadina,

  T.Jovii

  10:4511:00 Stavovi medicinskih sestara o

  psihogerijatrijskim bolesnicima na Klinici za

  psihijatriju KBC Osijek

  K.Gali, .Kovaevi,

  M.Mikulecky, K.Bui

  11:0011:15 Stavovi medicinskih sestara somatskih odjela o

  potrebi za edukacijom iz podruja psihijatrijske

  zdravstvene njege u KBC Osijek

  .Kovaevi, Z. Rade,

  K.Gali, K.Bui,

  M.Mikulecky

  11:1511:30 Interakcija psihijatrijskog i neurolokog tima u

  zbrinjavanju psihofiziolokih poremeaja.

  K.Pisk, .Bagari

  11:3011:45 Interpersonalni odnosi u sestrinstvu S.Repoveki, Z.Debogovi,

  J.Bekti Hodi, .Bagari

  11:4512:00 Psihodermatologija: Bol na dui-oiljci na

  koi

  R.Canjuga, N.Kamerman,

  M.Filko Kajba

  12:0013:00 Rasprava

  Dvorana III

  10:30 13:00 SIMPOZIJ DRUTVA NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA

  Moderatori: Vesna Babi, Anamarija Rundi

  10:3010:45 Prikaz CAPD izmjene Ksenija Jozi, Nataa

  Kalini

  10:4511:00 Edukacija bolesnika Nataa Graho

  11:0011:15 Zamjena transfer set-a Martina Babi

 • 11:1511:30 Balans tekuina Andreja Milii

  11:3011:45 PET test i Kt/V Nataa Kalini

  11:4512:00 Redovite kontrole bolesnika Ivana Srdarevi

  12:0012:15 Infektivne komplikacije Anamarija Rundi

  12:1512:30 Mehanike komplikacije Silvija Vladislavi

  12:3012:45 Zakljuci

  Dvorana IV

  10:30 13:00 X SIMPOZIJ DRUTVA PATRONANIH SESTARA Multidisciplinarni pristup

  patronane sestre promociji zdravlja i prevenciji bolesti

  10:30 11:50 OKRUGLI STOL Patronaa 21. stoljea

  10:30-10:40 Uvod Darinka Jurovi

  10:40-11:00 Sestrinska skrb u zajednici Darinka Jurovi,

  Ljubica Menda

  11:00-11:20 Patronaa-juer,danas, sutra Sanja Kanisek, Verica

  Voloder

  11:20-11:40 Novi model rada u Patronai sukladno promjenama

  i potrebama korisnika

  Gordana Ivankovi

  11:40-11:50 Rasprava

  12:0013:00 SIMPOZIJ DRUTVA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI

  METABOLIZMA DEBLJINA I OSTEOPOROZA

  Moderatori: Vilma Kolari, Stela Freund, Dijana Kern

  12:0012:15 DEBLJINA kronina endokrino-metabolika

  bolest

  Dijana Kern, ura

  Hrak

 • 12:1512:30 Patofiziologija nastanka dijabetikog stopala Snjeana Gaina

  12:3012:45 Samoefikasnost za ovladavanje eernom

  boleu-Stela Freund

  Kristina Vujnovi

  12:4513:00 eerna bolest juer, danas, sutra Vilma Kolari

  13:00 14:00 Pauza za ruak (restoran Camelia)

  Dvorana I

  14:00 16:00 2. SIMPOZIJ DRUTVA ZA KVALITETU SIGURNOST KAO IMPERATIV

  KVALITETNE ZDRAVSTVENE USLUGE S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  Moderatori: Vlasta Krei, Dubravka Trgovec

  14:0014:15 Uloga Diplomirane medicinske sestre u podrci

  noenja s boleu pacijenata

  Adnana Bali (BIH)

  14:1514:30 Diplomirana medicinska sestra u ulozi kontrole

  kvalitete i standardizaciji u Primarnoj zdravstvenoj

  zatiti

  Mulaosmanovi

  Zineta (BIH)

  14:3014:45 Utjecaj PAT edukacije na kvalitetu rada medicinskih

  sestara/tehniara Javne Ustanove Dom Zdravlja

  Kantona Sarajevo

  Bajramovi Emina

  (BIH)

  14:4515:00 Kvaliteta rada medicinskih sestara/tehniara

  Porodine medicine u Palijativnoj njezi

  Ikanovi Sabina (BIH)

  15:0015:15 Primjeri komunikacijskog umreavanja patronane

  djelatnosti na razini PZZ-a

  Mara upani,

  Boena Vrabec

  15:1515:30 Pojavnost padova i ozljeivanja u starijoj populaciji Nela Petrovi, Renata

  imoti, Marija

  Zapalac, Jelena

  Kitanovi

  15:3015:45 Poboljanje kvalitete ivota ostomijskih pacijenata

  markiranje podruja stome

  Tanja Miodrag,

  Gordana Juri

  15:4516:00 Postavljanje standarda promocije zdravlja u OB dr.

  Tomislav Bardek Koprivnica temeljem WHO HPH

  Anita Galinec, Sandra

 • istraivakog projekta Lovri

  Dvorana II

  14:00 15:00 Sponzorska predavanja

  Dvorana III

  14:00 15:00 Sponzorska predavanja

  Dvorana IV

  14:0016:00 SIMPOZIJ DRUTVA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI

  METABOLIZMA DEBLJINA I OSTEOPOROZA

  14:0014:15 Uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika s

  osteoporozom

  Jasna anko

  14:1514:30 Utjecaj edukacije na efikasnost terapije i

  samokontrolu oboljelih od eerne bolesti

  Zvjezdana Gvozdanovi,

  Placento Harolt, Nada

  Prli, eljka Gjuri, Mario

  Gai

  14:3015:00 Rasprava

  Dvorana I

  16:00 ZAVRETAK KONGRESA