program produkcyjny narzĘdzi do toczenia · pdf filetoczenie kopiowe wytyczne doboru...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

C000

C020 C021

11730

L1L2

F1

16

7230

B

H2 H1

L1L2

F1

16

7230

B

H2

H1

16

L1L2

F1

13

11730

B

H2 H1

7

L1L2

F1

13

11730

B

H2

H1

10

2730

7230

7230

11730

11730

DVVN

*

H1 B L1 L2 H2 F1

DVVNN2020K16 s VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 44 20 10 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s 1604oo 25 25 150 44 25 12.5 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVVN

DVPN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DVPNR/L2020K16 s s VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s s 1604oo 25 25 150 32 25 32 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVPN

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

*

H1 B L1 L2 H2 F1

PVVNN2020K16 a VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 38 20 10 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a 1604oo 25 25 150 38 25 12.5 P11S HSP05008C E03 HKY25R

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PVPNR/L2020K16 a a VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 32 25 32 P11S HSP05008C E03 HKY25R

aSposb organizacji strony w tym rozdzialezOrganizacja wedug ksztatu pytki do toczenia.

(Patrz spis treci na nastpnej stronie.)

OZNACZENIE TYPU OPRAWKIzawiera pierwsze cztery litery zamwienia okrelajce rodzaj oprawki.

OBJANIENIE SYMBOLI DOSTPNOCIpodane na lewej stronie kadego dwustronicowego opisu.

STRONA Z OPISEM PYTEKodsyacz do stron ze szczegowymi informacjami dotyczcymi pytek zalecanych dla danego wyrobu.

STRONACZCI ZAPASOWEINFORMACJE TECHNICZNEodsyacze znajduj si na prawej stronie kadego dwustronicowego opisu.

PROGRAM PRODUKCYJNYzawiera numery zamwieniowe, dostpno (wedug wersji wykonania lewy / prawy), rodzaje pytek, wymiary i czci zapasowe.

NAZWA WYROBU I TYP PYTKI

TYTU ROZDZIAU

SCHEMAT POKAZUJCY ZASTOSOWANIE NARZDZIAzawiera ilustracje i strzaki oznaczajce moliwe zastosowania, np. do toczenia powierzchni zewntrznych, toczenia kopiowego, planowania i fazowania oraz kty przystawienia krawdzi skrawajcej.

GEOMETRIAAMACZE WIRA DLA RNYCH RODZAJW OBRBKI

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZDZI DO TOCZENIA ZEWNTRZNEGO OBJANIENIA

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ MP

VNPYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ MP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

Pytki typu DVVN A116A118 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050Pytki typu PVVN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

Pytki typu DVPN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu PVPN A116A118 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C001

C002

C006

C007

C008C010C012C016C019C022C024C025C026C028C029C030C032C036

C033C034C035

C008C010C017C019C021C020C022C009C012C014C017C016C018C023C009C008C011C010C026C026

DCLNDDJNDTGNDVJNDVPNDVVNDWLNMCLNMSBNMSSNMTENMTJNMTQNMWLNPCBNPCLNPDHNPDJNPRDCPRGC

C012C013C015C014C013C018C016C019C021C020C022C024C025C033C025C033C027C027C028C034

PSBNPSDNPSKNPSSNPSTNPTFNPTGNPVJNPVPNPVVNPWLNSCLCSDJCSDJESDNCSDNESRDCSRGCSSSCSTFE

C029C034C030C035C031C030C032C036

STGCSTGESVJCSVJDSVPCSVVCSXZCTLHR

KLASYFIKACJA ..........................................

SPOSB OZNACZANIA .............................

SYSTEM ZAMOCOWANIA ..........................

OPRAWKI STANDARDOWE OPRAWKI TYPU CNoo ................................. OPRAWKI TYPU DNoo ................................. OPRAWKI TYPU SNoo .................................. OPRAWKI TYPU TNoo .................................. OPRAWKI TYPU VNoo .................................. OPRAWKI TYPU WNoo ................................. OPRAWKI TYPU CCoo ................................. OPRAWKI TYPU DCoo ................................. OPRAWKI TYPU RCoo ................................. OPRAWKI TYPU SCoo .................................. OPRAWKI TYPU TCoo .................................. OPRAWKI TYPU VCoo .................................. OPRAWKI TYPU XCoo .................................. OPRAWKA TL ......................................... aOPRAWKA AL OPRAWKI TYPU DEoo ............................... OPRAWKI TYPU TEoo ............................... OPRAWKI TYPU VDoo ...............................

*Indeks alfabetyczny

TOCZENIE

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH

C002

' ' ' '

'=95 '=93 '=6330' 7230' '=90 '=75 '=60 '=45 '=45 '=15 '=0 -1 '=10

e u e

PCLN^ C008

PWLN^ C022

PDJN^ C010

PTGN^ C016

PCBN^ C009

PSBN^ C012

PSTN^ C013

PSDN^ C013

PSSN^ C014

PSKN^ C015

PTFN^ C018

PDHN^ C011

PRGC^ C026

PRDC^ C026

e e e

DCLN^ C008

DWLN^ C022

DDJN^ C010

DVJN^ C019

DVVN^ C020

DTGN^ C017

DVPN^ C021

e

MCLN^ C009

MSBN^ C012

MSSN^ C014

e e e

MWLN^ C023

MTJN^ C016

MTEN^ C017

MTQN^ C018

u

SCLC^ C024

SDJC^ C025

SVJC^ C030

SDNC^ C025

SVVC^ C030

STGC^ C029

SSSC^ C028

SVPC^ C031

SRGC^ C027

SRDC^ C027

e e

PVJN^ C019

PVVN^ C020

PVPN^ C021

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

KLASYFIKACJA

Nazwa oprawkiOpis

Wymiary chwytu(W x S x D)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie poprzeczne (planowanie)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie kopiowe

Toczenie powierzchniZewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie),

FazowanieToczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie kopiowe

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Wytyczne doboru

Wykonanie specjalne

Ekon

omicz

na w

uytk

owan

iuNi

skie

opo

ry s

kraw

ania

(o

stra

kra

wd

skr

awaj

ca)

Sztyw

no

zam

ocow

ania

Wys

oka

wyda

jno

obr

bki

Wyk

onan

ie s

pecj

alne

Oprawka LL aaa

a

a

Mocowanie na dwigni.Standardowy typ ISO.Rne ksztaty oprawek.Zalecana do obrbki lekkiej i cikiej.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki.10 x 10 x 70 25 x 25 x 15012 x 12 x 80 32 x 25 x 17016 x 16 x 100 32 x 32 x 17020 x 20 x 125

Oprawka

Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA

a

a

a

a

a

Nowy ty

View more