programmaboek carmina burana 17112013

Download Programmaboek Carmina Burana 17112013

Post on 02-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • jubileu

  mcon

  cer t

  mann

  enko

  or

  sint-n

  orbert

  us 17 no

  vembe

  r 201

  3

  jubileum kaft programma.indd 2jubileum kaft programma.indd 2 7/11/13 16:027/11/13 16:02

 • Jubileum Programmabrochure.indd 42Jubileum Programmabrochure.indd 42 07-11-2013 07:59:3807-11-2013 07:59:38

 • Het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertusheet u van harte welkom op het

  jubileumconcert Carmina Buranater gelegenheid van het

  100-jarig bestaan.

  Jubileum Programmabrochure.indd 1Jubileum Programmabrochure.indd 1 07-11-2013 07:58:5607-11-2013 07:58:56

 • Bij ons kan u terecht voor loopbaancoaching via de loopbaancheques.

  Bent u op zoek naar nieuwe uitdagingen? Stelt u zich vragen over uw loopbaan en hoe die verder te ontwikkelen? Wilt u uw talenten verder ontplooien? Zoekt u ondersteuning in uw persoonlijke zoektocht? ... Dan kan u dankzij individuele coaching uw mogelijkheden, ontwikkelingskansen, talenten en vaardigheden onder de loep nemen. Samen met een ervaren loopbaancoach stelt u een persoonlijk ontwikkelingsplan op om uw toekomst succesvol te realiseren. U hebt als werkende om de 6 jaar recht op 2 loopbaancheques die elk 4 uur coaching toelaten. Eenvoudig, persoonlijk en effectief. Contacteer ons nu. Bezoek voor verdere informatie www.atlantae.eu mail ons op info@atlantae.eu of bel ons 03/641 16 24

  Atlantae is een erkend instituut voor loopbaanbegeleiding.

  Atlantae HQ Baarbeek 1 2070 Zwijndrecht tel. +32 (0) 3 641 16 24 www.atlantae.eu

  Atlantae Berchem Uitbreidingstraat 518, bus 02.01 2600 Berchem tel. + 32 (0) 3 641 16 24 www.atlantae.eu

  Atlantae Lokeren Tweebruggenstraat 7 9160 Lokeren tel. + 32 (0) 9 328 30 32 www.atlantae.eu

  Atlantae Brussel Brugmannlaan 113 1190 Brussel tel. + 32 (0) 2 340 37 20 www.atlantae.eu

  loopbaancoaching

  Jubileum Programmabrochure.indd 2Jubileum Programmabrochure.indd 2 07-11-2013 07:59:1107-11-2013 07:59:11

 • Overzicht jubeljaaractiviteiten

  Zondag 24 maart 2013 om 11 uur Aperitiefconcert in zaal ALMin samenwerking met oud-leden

  Zondag 17 november 2013 om 15 uur Carmina Burana in zaal deSingel

  In deze compositie van Carl Orff brengen we profane liederen met als boodschap: Soms heb je geluk, de dag erna kan je alweer helemaal in de put zitten. Het is belangrijk volop te genieten van de momenten van intens geluk, want het duurt vaak maar even.

  Het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus in samenwerking met het dameskoor Marcanto uit Hoogstraten het Koninklijk koor Sint-Cecilia uit Essenhet gemengd koor de Bacchanten uit Liezele-Puurs het Vlaams Symfonisch orkestsopraan - Helga Van Campenhout countertenor - Peter Ickx bas-bariton - Bruno De Jonghe dirigent en algemene leiding - Bart Van Casteren

  Zondag 23 maart 2014 Feestelijke dankviering in de H. Geestkerk - 10u30

  Z

  Z

  Z

  Jubileum Programmabrochure.indd 3Jubileum Programmabrochure.indd 3 07-11-2013 07:59:1207-11-2013 07:59:12

 • Jubileum Programmabrochure.indd 4Jubileum Programmabrochure.indd 4 07-11-2013 07:59:1307-11-2013 07:59:13

 • Carmina Burana

  Voor ons jubelconcert kozen wij voor het Carmina Burana van Carl Or . De bood-schap die in dit werk vervat zit, sprak ons enorm aan.

  Soms heb je geluk, de dag erna kan je alweer helemaal in de put zitten.Het is belangrijk volop te genieten van de momenten van intens geluk,

  want het duurt vaak maar even.

  Het muziekstuk beschrijft drie grote themas: lente/zomer, de herberg en de liefde.Deze enscenering wordt omlijst door de hymne aan Fortuna, de godin van het(nood)lot.

  Or beeldt het lot af als een soort rad van avontuur waaraan de mens is onder-worpen. Deze interpretatie vormt de kern waar omheen alle andere handelingen gebeuren.De uitgelatenheid van het handelen, dat in de drie delen van zijn compositie wordtafgeschilderd, wordt begrijpelijk in het beeld van het draaiende rad op de achter-grond. Wie vandaag bovenaan verkeert, kan morgen al weer onderaan zijn terecht-gekomen; daarom is het belangrijk intens te genieten van momenten van geluk.

  Jubileum Programmabrochure.indd 5Jubileum Programmabrochure.indd 5 07-11-2013 07:59:1307-11-2013 07:59:13

 • InhoudDe Carmina Burana omvat 25 liederen. De openingshymne O Fortuna is een lofzang op vrou-we Fortuna, heerseres van de wereld. In de Middeleeuwen wint zij terrein als oerbeeld van menselijk inzicht. Haar geluksrad staat symbool voor het eeuwige ronddraaien van de wereld tussen geluk en ongeluk, opbloei en verval. Daarom is de beginhymne tevens het slotstuk. De cirkel is rond.

  I In de lente

  De eerste twee liederen gaan over wispelturige Fortuna [nr.1 O Fortuna]. Deze liederen zijn geschreven in ritmische strofen, planctus genaamd, die in de Middeleeu-wen vaak gebruikt werden. Het symbool geluksrad is terug te vinden in de ronde, vaak glas-in-loodramen, boven de ingang van vele kathedralen. Fortuna draait aan het rad van het noodlot dat mensen tot grote hoogte stuwt, om hen vervolgens naar de aarde terug te laten vallen en te verpletteren. want onder aan het rad, zo kan men lezen, ligt koningin Hekuba [nr. 2 Fortune plango]; eens was zij de machtige Trojaanse koningin en nu is ze gedwongen om als slaaf bij een mees-ter te gaan werken. Na deze inleiding wendt de scenische cantate zich naar het positieve van het leven; uit de schaduwzijde die de winter heeft veroorzaakt, ontstaat een verwachtingsvolle lentestemming [nr.3 Veris leta facies]. Flora treedt naar voren in haar prachtige, bonte kleed en alles ademt nectar. De liederen over de lente kondigen de tijd om te beminnen aan. Al deze vernieuwing in de feestelijke lente en de kracht van de lente gebiedt ons vrolijk te zijn, zingt de bariton in een inge-houden stemming [nr. 4] alsof het een brief betreft van een verre geliefde. De spanning lost op wanneer een uitgelaten jubelend lentekoor [nr. 5 Ecce gratum] de treurnis, de winter, de hagel en het ijs gebiedt te verdwijnen. Met een instrumentale boerendans [nr. 6 Uf dem anger] met sterk varirende maatsoorten begint de tweede helft van het eerste deel; de muziek doet denken aan oude speelmanprak-tijken.Aansluitend [nr. 7 Floret Silva] is de vraag van een verliefde vrouw waar haar vriend gebleven is; nu de natuur weer in volle bloei staat is het verlangen des te groter. De man beantwoordt haar jammeren met een galopachtig ritme [hinc, hinc equitavit]; hij heeft haar inderdaad verlaten. In balladeachtige verteltrant vraagt een vrouw aan een koopman rode verf om zich op te ma-ken [nr. 8 Chramer, gip die varwe mir].

  Maria MagdalenaDit voorbeeld van een volksgedicht heeft een morele lading. Het vindt zijn oorsprong in het grote passiespel van Benediktbeuren dat nog steeds wordt opgevoerd in het hele Zuid-Duitse gebied. De vrouw van lichte zeden is Maria Magdalena in gaudio, een gedicht ingebed als zelfstandig stuk binnen het passiespel Spiel von der sndigen und reuigen Magdalena (spel van de zondige en berouwvolle Magdalena). Maria Magdalena bezingt de lusten van deze wereld en maakt zich met haar vriendinnen (pu-ellae) op om mannen te verleiden. De mannen beantwoorden haar maar al te graag met een bevestigend neurin. In het passieverhaal vechten een amator en een angelus om de ziel van Maria: de engel wijst haar op de inkeer die Jezus teweegbrengt bij de Farizeer Simon. Zij laat haar turpes amatores los, zal voortaan zwarte boetekleren dragen en als ze nu naar de Chrmer (de kooplui) loopt, is het om zalf te kopen voor Christus; vol berouw werpt ze zich voor Zijn voeten. Haar zonden worden vergeven. Maria Magdalena als heidense vrouw tot gelovige en tenslotte als een van de meest trouwe volgelingen van Christus. ??? Deze zin heeft geen werkwoord en ik snap hem ook niet goed.Is misschien bedoeld Maria Magdalena evolueert van heidense vrouw tot gelovige en ten-slotte tot een van de meest trouwe volgelingen van Christus?

  Jubileum Programmabrochure.indd 6Jubileum Programmabrochure.indd 6 07-11-2013 07:59:1407-11-2013 07:59:14

 • DansDe aanduiding Reie [nr. 9a] wijst op lente- en zomerdansen onder de blote hemel; het stelt een feestelijk schrijden voor, bijna als een pavane. Het karakter van deze dans wordt door de componist in de partituur aangegeven met poco esitante: een bewust, volhardend neerzetten van de voet en in dit geval gepaard gaande met veel maatwisselingen. Het spel tussen man en vrouw gaat [in nr.9b Swaz hie gat umbe] over het elkaar uitdagen. Het mannetje drijft de spot met de afwachtende houding van het vrouwtje. Maar de eigenlijke macht ligt bij haar: zij bepaalt het moment van het kussen. Haar lonken [nr. 9c Chum geselle min] en haar zwoele woorden zijn om gek van te worden Een wederzijdse liefdesverklaring en het uiten van de beste bedoelingenis nr. 10. Ook al was de hele wereld van mij, van noord naar zuid, van oost naar west: ik zou hem opgeven voor jou, mijn koningin van het land der engelen

  Koningin van Engeland? Het land der engelen: ja, dat is een bijzonder aandachtspunt.In de originele tekst staat Chunich von Engellant (koning van engelland) en dat is in de gees-telijke versie Christus. Maar er bestaat ook een wereldlijke versie waarin de Chunich veranderd is in Chunegin: ... gesungen von einem Mdchen, das fr Richard Lwenherz schwaermte...In dit geval zou de Chunegin von Engellant Eleonore von Poitou kunnen zijn, de vrouw van koning Henry II van Engeland en moeder van Richard Leeuwenhart. Echter, nu wordt het nog moeilijker, anderen zeggen immers dat de Chunegin von Engellant niet minder dan Maria is. Hoe dan ook: in de tijd van een grote Maria-cultus is het vermoedelijk zo dat een man alles van de wereld wil opgeven en inruilen om in de armen te liggen van een absoluut ideaal:de mooiste, de reinste, de meest mystieke v