projekt z fizyki budowli

Download Projekt z Fizyki Budowli

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zakad Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania

  Instytut Budownictwa

  Wydzia Budownictwa Ldowego i Wodnego

  Politechnika Wrocawska

  Technologie informacyjne

  - wykad 8 -

  Prowadzcy: dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

  Konsultacje: Pn C-7 9-11, Nd C-7 11-12,

  Pitek, 15-16, s.13 ZOD JG

  e-mail: g.dmochowski@pwr.wroc.pl

  www: z2.ib.pwr.wroc.pl

 • Sieci komputerowe

  - cz. 2 -

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Protok komunikacyjny

  zbir cisych regu i krokw postpowania,

  ktre s automatycznie wykonywane przez

  urzdzenia komunikacyjne w celu nawizania

  cznoci i wymiany danych.

  przesyanie danych komputerowych to trudny

  proces, dlatego rozdziela si go na etapy -

  warstwy

  warstwy oznaczaj w istocie poszczeglne

  funkcje speniane przez sie

  najbardziej powszechny sposb organizacji

  warstw komunikacji sieciowej to Model OSI

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Model OSI

  (ang. Open System Interconnection)

  model odniesienia czenia systemw

  otwartych standard opisujcy struktur

  komunikacji sieciowej

  jest traktowany jako wzorzec dla wikszoci

  rodzin protokow komunikacyjnych

  podstawowe zaoenie - podzia systemw

  sieciowych na 7 warstw (ang. layers)

  wsppracujcych ze sob w okrelony

  sposb

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Model OSI - schemat

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Model OSI - warstwy wysze

  Ich zadaniem jest wsppraca z

  oprogramowaniem realizujcym zadania

  zlecane przez uytkownika systemu

  komputerowego

  Tworz pewien interfejs, ktry pozwala na

  komunikacj z warstwami niszymi

  S to warstwy: o aplikacji

  o prezentacji

  o sesji

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Model OSI - warstwy nisze

  Ich zadaniem jest odnajdywanie odpowiedniej drogi do

  celu, gdzie ma by przekazana konkretna informacja

  Dziel dane na pakiety i zapewniaj weryfikacj

  bezbdnoci ich przesyania

  Wan ich cech jest cakowite ignorowanie sensu

  przesyanych danych dla nich nie istniej aplikacje,

  tylko pakiety / ramki danych

  s to warstwy:

  o transportowa

  o sieciowa

  o cza danych

  o fizyczna

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Protok TCP/IP 1/2

  ang. Transmission Control Protocol/Internet

  Protocol

  model TCP/IP zosta stworzony w latach 70-

  tych w DARPA, aby pomc w tworzeniu

  odpornych na atak sieci komputerowych

  sta si on podstaw struktury Internetu

  podstawowym zaoeniem TCP/IP jest podzia

  caego zagadnienia komunikacji sieciowej na

  szereg wsppracujcych ze sob warstw

  (ang. layers)

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Protok TCP/IP 2/2

  kada z warstw moe by tworzona przez

  programistw zupenie niezalenie (pod

  warunkiem narzucenia pewnych protokow

  wymiany informacji midzy nimi)

  zaoenia modelu TCP/IP s pod wzgldem

  organizacji warstw zblione do modelu OSI

  model TCP/IP skada si z czterech warstw

  co bardziej odzwierciedla prawdziw struktur

  Internetu od modelu OSI

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Warstwy OSI i TCP/IP

  OSI TCP/IP

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

  Aplikacji

  Prezentacji

  Sesji

  Transportowa

  Sieciowa

  cza danych

  Fizyczna

  Transportowa

  Sieciowa

  Aplikacji

  Dostpu do sieci

 • Warstwy TCP/IP 1/2

  1. Warstwa programw uytkowych (aplikacji)

  najwyszy poziom, w ktrym pracuj uyteczne dla

  czowieka aplikacje (np. serwer WWW, przegldarka

  internetowa)

  obejmuje zestaw gotowych protokow, ktre aplikacje

  wykorzystuj do przesyania rnego typu informacji w sieci

  2. Warstwa transportowa

  gwarantuje pewno przesyania danych oraz kieruje

  waciwe informacje do odpowiednich aplikacji oparte jest

  to na wykorzystaniu okrelonych portw dla kadego

  poczenia.

  wanie ta warstwa nawizuje i zrywa poczenia midzy

  komputerami oraz zapewnia pewno transmisji

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Warstwy TCP/IP 2/2

  3. Warstwa interfejsu sieciowego (Internetu) w tej warstwie przetwarzane s datagramy posiadajce adresy IP

  tu ustalana jest odpowiednia droga do docelowego komputera w

  sieci

  niektre urzdzenia sieciowe posiadaj t warstw jako najwysz

  (np. routery, ktre zajmuj si kierowaniem ruchu w Internecie, bo

  znaj topologi sieci)

  4. Warstwa intersieci (dostpu do sieci) najnisza warstwa

  zajmuje si przekazywaniem danych przez fizyczne poczenia

  midzy urzdzeniami sieciowymi (karty sieciowe, modemy)

  dodatkowo jest czasami wyposaona w protokoy do

  dynamicznego okrelania adresw IP

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Cechy TCP/IP

  dobra odtwarzalno po awarii

  moliwo dodawania nowych sieci bez

  przerywania pracy istniejcych

  wysoki wspczynnik korekcji bdw

  niezaleno od platformy

  may stopie obcienia danych wasnymi

  strukturami

  dua wydajno

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Protok IP 1/2

  protok komunikacyjny warstwy sieciowej

  modelu OSI (warstwy Internet w modelu

  TCP/IP)

  uywany powszechnie w Internecie oraz

  sieciach lokalnych

  dane w sieciach IP s wysyane w formie

  blokw okrelanych mianem pakietw

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Protok IP 2/2

  Protok IP gwarantuje jedynie odnalezienie

  interfejsu lub grupy interfejsw sieciowych

  w pewnej sieci, natomiast nie gwarantuje: dotarcia pakietw do adresata,

  braku fragmentacji danych

  niezdublowania danych

  dotarcia danych do odbiorcy we waciwej kolejnoci

  niezawodno transmisji danych jest

  zapewniana przez protokoy warstw

  wyszych (np. TCP), znajdujcych si w

  hierarchii powyej warstwy sieciowej

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Co to jest adres IP?

  Jest to liczba nadawana interfejsowi

  sieciowemu, grupie interfejsw bd

  caej sieci komputerowej opartej na

  protokole IP, suca do identyfikacji

  elementw warstwy trzeciej modelu

  OSI

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Adres IP

  nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera - nie

  identyfikuje jednoznacznie fizycznego urzdzenia

  moe si dowolnie czsto zmienia, moe by unikalny

  kilka urzdze moe dzieli jeden publiczny adres IP

  adresy te s cile regulowane przez internetowe

  centrum informacji sieciowej (ang. InterNIC - Internet

  Network Information Center)

  IP skada si z czci sieciowej i czci hosta, jednake

  format obu nie jest jednakowy w kadym adresie.

  liczba bitw adresowych okrelajcych sie oraz liczba

  bitw identyfikujcych komputer zaley od klasy adresu

  (klasa A, B, C, D i E)

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Klasy adresw IP

  IP klasy A mog mieci si w zakresie od 1.0.0.0 do 126.0.0.0

  sieci klasy A jest mniej ni 128, ale kada z nich moe skada si z milionw

  komputerw

  IP klasy B adresy klasy B mog mieci si w zakresie od 128.1.0.0 do 191.254.0.0

  istniej tysice sieci klasy B, do ktrych nale tysice komputerw

  IP klasy C adresy klasy C mog mieci si w zakresie od 192.0.1.0 do 223.255.254.0

  istniej miliony sieci klasy C, ale w kadej z nich moe znajdowa si mniej ni 254

  komputerw

  IP klasy D s wykorzystywane do multicastingu, ale ich zastosowanie jest ograniczone, nie

  odnosz si do adnej konkretnej sieci

  IP klasy E InterNIC zarezerwowa go dla wasnych bada, tak wic adne adresy klasy E nie

  zostay dopuszczone do zastosowania w Internecie

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Typy adresw IP

  Adres IP publiczny widoczny z zewntrz

  Adres IP prywatny przydzielany urzdzeniom

  przyczonym do sieci

  lokalnej (LAN)

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Adresy wg protokou IPv4

  adresy IPv4 s 32-bitowymi liczbami cakowitymi

  liczba ta jest zapisywana jako 4 oddzielne jej bajty,

  zwane oktetami, poniewa w postaci binarnej maj

  one osiem bitw.

  te osiem bitw daje w 256 kombinacji, wic kady

  oktet przedstawia liczb od 0 do 255

  najpopularniejszy sposb zapisu adresw IP, to

  przedstawianie ich jako 4 dziesitnych liczb z

  zakresu 0255 oddzielonych kropkami np.:

  156.17.193.234

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Przykad IPv4

  www.pwr.wroc.pl = 156.17.193.234

  10011100 00010001 11000001 11101010

  komputery traktuj adres Politechniki

  jako liczb 32-bitow czyli

  2618409450

  dr in. ukasz Nowak, Grzegorz Dmochowski

 • Adresy wg protokou IPv6

  adresy IPv6 s 128-bitowymi liczbami cakowitymi

  nastpca protokou IPv4, do ktrego opracowania

  przyczyni si w gwnej mierze problem maej,

  koczcej si liczby adresw IPv4

  zazwyczaj skada si z omiu 16-bitowych blokw

  zoonych z cyfr szesnastkowych i oddzielonych

  dwukropkiem np.:

  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

  w sumie daje to 2128 lub okoo 3,4 x 1038 adresw

  (czyli kady z 7 mld ludzi mgby mie 5 x 1028

  ad