projektovanje i implementacija asp modela · 2011-12-20 · projektovanje i implementacija asp...

of 45 /45
Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________ 1 PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA ASP MODELA

Author: others

Post on 03-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  1

  PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA ASP MODELA

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  2

  1. SOFTVERSKI ZAHTEVI ZA GENERISANJE

  APLIKACIJE ZA OBJAVLJIVANJE WEB LOKACIJE I ZA POKRETANJE WEB APLIKACIJE NA SERVERU Za pravljenje Web lokacija i dinamičkih Web stranica za Internet koristi se

  tehnologija ASP. Active Server Pages datoteke mogu se praviti u bilo kom programu za obradu teksta Notepad ili WordPad, pošto se one sastoje od običnog teksta, a mogu da se koriste i sledeće specijalizovane alatke:

  - Microsoft Front Page - Microsoft Visual InterDev editor sa

  povećanom podrškom "ASP" - Macromedia Dreamweaver - Allaire HomeSite - Helios Softvare's TextPad

  Programski paket Microsoft Visual

  Studio sadrži programe: Visual InterDev, Visual J++ Tools, Visual SourceSafe, Visual Studio Enterprise Tools, Visual Studio Tools, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Visual J++.

  Visual InterDev je alat sa editorom i

  osnovom u koju se piše sors u VBScriptu ili JScriptu za kreiranje Web dokumenta u ASP tehnolofiji rada.

  Osim toga neprestano se pojavljuju nove alatke za pravljenje ASP datoteka. U

  nekima od njih je ugrađena "pamet" koja im omogućava da automatski pišu ASP kod umesto nas.

  ASP je serverska tehnologija. To znači da korisnikov čitač Weba (npr. browser

  Internet Explorer) ne učestvuje u obradi ASP koda. Ne postoji komponenta ili alatka koja bi mogla da obrađuje ASP kôd bez Web servera. Da bi se obrađivao ASP kôd tj. ASP Web stranice, neophodan je Web server. Ali postoji više mogućnosti za izvršavanje ASP aplikacija.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  3

  ASP kôd se obrađuje na serveru. Nijedan blok kôda koji se nalazi na strani servera ne šalje se korisnikovom čitaču. Korisnik (u našem slučaju korisnik) vidi samo HTML tekst i eventualno skript koji treba da se izvrši na klijentskoj strani, ukoliko je ugrađen u ovu stranicu.

  Redosled obrade ASP datoteka: - Korisnik putem svog čitača Weba zahteva određenu ASP stranicu - Web server prima zahtev i učitava odgovarajuću ASP datoteku - Server obrađuje sav ASP kod koji se nalazi u datoteci. Svi izlazni podaci iz

  skripta su u formatu HTML. Izlazne podatke iz skripta obrađivaće korisnikov čitač

  - Ostali HTML sadržaj datoteke, bez izmena, server šalje korisnikovom čitaču Weba

  Pri programiranju ASP aplikacija može se koristiti više jezika, među kojima su: - VBScript - JavaScript (JScript na Microsoftovim platformama) - Perl i dr.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  4

  U pojmovima koji se odnose na Web lokacije, objavljivanje znači kopiranje svih datoteka od kojih je sastavljena Web lokacija na Web server. Kada se lokacija objavi, smatra se živom; drugim rečima ciljna privatna grupa ljudi (u slučaju intraneta) ili čitava javnost (u slučaju Interneta) može pogledati Web lokaciju u svojim Web pretraživačima.

  Web lokacija se može objaviti na tri načina:

  - Može se koristiti protokol za prenos hiper teksta, HTTP - Može se koristiti protokol za prenos datoteka, FTP - Web lokacija se može iskopirati u neku omotnicu sopstvenog računara.

  2. PRONALAŽENJE ODGOVARAJUĆEG PROVAJDERA ZA WEB LOKACIJU

  Web lokacije se smeštaju u dve različite kategorije:

  - Web lokacije smeštene na disku i - Web lokacije smeštene na serveru. Lične Web lokacije se često smeštaju na serverima dobavljača Internet usluga

  (ISP). U slučaju velikog broja poseta na Web lokacijama, kao što je slučaj sa

  lokacijama velikog univerziteta, Web serveri se obično nalaze u profesionalnim provajderima za iznajmljivanje web lokacija.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  5

  Postoji veliki broj provajdera za iznajmljivanje Web lokacija, i sve se razlikuju po cenama i nivoima podrške. Kao što je slučaj i sa ostalim dobavljačima usluga, može biti teško da se preračunaju sve mogućnosti i odredi ona koja će najbolje zadovoljiti naše potrebe.

  Nekoliko klasičnih i onlajn časopisa bavi se ispitivanjem i izveštavanjem o

  događajima koji se odnose na iznajmljivanje Web lokacija, kao što su na primer Web Hosting Magazine koji se (u Americi) može kupiti na kioscima i knjižarama i The Web Host Industry Review koji se na Internetu nalazi na adresi www.thewhir.com. Oba časopisa su puna novosti, informacija i reklama.

  Najbolji način da se počne traženje provajdera za iznajmljivanje Web lokacija

  je da korišćenjem reči Web hosting preražimo World Wide Web. Pronaći će se veliki broj Web lokacija koje predstavljaju pojedinačne provajdere za iznajmljivanje Web lokacija. Neki provajderi za iznajmljivanje Web lokacija nude besplatnu ili veoma jeftinu uslugu iznalmljivanja. Pouzdani, veoma brzi serveri i pouzdano veoma brzo osoblje nisu ni besplatni ni jeftini. Geografska lokacija ne bi trebala da utiče na izbor provajdera za iznajmljivanje Web lokacija (jedino bi bilo dobro da se provajder nalazi u državi, kako bi se izbegli potencijali problemi u slučaju da postoji neslaganje oko plaćanja. Većina profesinalnih dobavljača Internet usluga nudi veoma iscrpne informacije na svojim Web lokacijama, tako da bi i to moglo da pomogne prilikom donošenja odluke.

  Pošto smo razvili Web lokaciju koje su zasnovane na FrontPage-u, mogućnost

  izbora je već ograničena, jer u slučaju gde smo koristili neku od posebnih FrontPage-ovih funkcionalnosti, ISP mora podržati FrontPage Server Extensions. Provajderi za iznajmljivanje Web lokacija koji podržavaju FrontPage Server Extensions reklamiraće ovu činjenicu na svojim Web lokacijama.

  Microsoft takođe održava listu registrovanih dobavljača na Webu – dobavljača

  Internet usluga koji su se obavezali da potpuno podržavaju FrontPage Server Extensons. Lista dobavljača prisustva na Webu širom sveta nalazi se na adresi www.microsofttwpp.com/wppsearch.

  FrontPage Server Extensions su skup aplikacija za serversku stranu (engl.

  Server-side applications) - programa koji se izvršavaju na Web serveru, a ne na računaru Web posetioca - koje omogućavaju sledeće:

  - da se preko Interneta objavi sadržaj direkno na Web server, - da se unesu obrasci tj. formulari, da se vodi diskusija preko Weba i da se

  unes brojač poseta. - da se obezbedi mogućnost za pretraživanje (search) teksta na lokaciji. Pošto se programi izvršavaju na serveru, Web dizajneri ne moraju da pišu kod

  i skriptive koji bi bili neophodni da se funkcionalnost koju nude ove vrste elemenata ugradi u same Web stranice. Umesto toga, kod se poziva iz stranice i izvršava na serveru.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  6

  FrontPage Server Extansions nisu potrebne da bi se smestila Web lokacija

  zasnovana na FrontPage-u, međutim ekstenzije proširuju funkcionalnost Web lokacije. Kompletnu listu funkcija koje zahtevaju FrontPage Server Extensions se mogu pronaći na Microsoft Web lokaciji www.microsoft.com/FrontPage/.

  3. BIRANJE I REGISTROVANJE IMENA DOMENA WEB LOKACIJE

  Pre nego što se Web lokacija lansira na Internet, moraće se izabrati i

  registrovati ime domena. Ime domena je osnova alfanumeričke adrese, koja se zove uniformni lokator resura (URL), na kojoj učenici na World Wide Webu mogu da pronađu Web lokaciju.

  Prilikom biranja imena domena bilo bi mudro da se odredi ime koje se lako

  pamti i izgovara. Imena domena ne zavise od veličine slova. Mala i velika slova se u pisanim

  materijalima mogu koristiti za odvajanje i razlikovanje reči. Deo izbora imena domena je i oznaka tipa. U zavisnosti od Web lokacije koju

  registrujemo, može da se izabere oznake tipa .com, .org, .net, .edu, ili neku od novih oznaka tipa, koje su nedavno postale dostupne s ciljem da se manipuliše sve većim brojem registracija Web lokacija. Svaka od ovih oznaka tipa ima svoje značenje: .com je za preduzeća, .org je za neprofitabilne organizacije, .net je za mreže i .edu je za obrazovane ustanove. Shodno tome mi se opredeljujemo za tip edu.

  Očigledno je da URL-ovi moraju biti jedinstveni da bi uopšte radili. Da bi se

  izbeglo dupliranje, sva imena domena se moraju registrovati. Ime domena se može registrovati preko mnogih preduzeća za iznajmljivanje Web lokacija. Network Solutions (mrežna rešenja), na adresi www.networksolutions.com je dobro mesto za pronalaženje i registrovanje kombinacije imena domena i oznake tipa. Takođe može se otići direktno na www.internic.com, Web lokaciju odeljenja za trgovinu Sjedinjenih Američkih Država za registrovanje domena, i tamo pronaći više informacija.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  7

  4. KONFIGURISANJE RAČUNARA DA RADI KAO WEB SERVER

  Da bi se omogućio razvoj i generisanje softvera potrebni su sledeći softverski

  preduslovi i instalacije. Za editor FrontPage 2002, Microsoft preporučuje sledeću konfiguraciju Web servera – LocalHost-a (IIS-Internet Information Services 5.1):

  � Windows XP Professional

  � Windows XP Professional sadrži na CD-u instalaciju (IIS) Internet Information Services 5.1, koji formira LocalHost - Web Server za izvršavanje ASP sors-ova (apleta, rutina i naredba pisanih u VB Script-u i JScript-u) � Internet Explorer 6.0 � IIS sadrži FrontPage Server Extensions

  2000. To su proširenja tj. dopuna za LocalHost – Web Server za podršku interfejsa Bazama podataka npr. za rad Search (pretrage Web lokacije, generisanje formulara tj. obrazaca u funkciji prikupljanja podataka u Bazu podataka, za brojač poseta sajtu i dr.)

  � FrontPage Server Extension 2002 se može download (preuzeti) sa Interneta na Microsoft-ovim adresama http://WWW.Microsoft.com/FrontPages http://MSDN.Microsoft.com/library ili http://SUPPORT.Microsoft.com

  � Office XP sadrži instalaciju:

  � Front Page XP editor � SharePoint Team Services proširenje

  za timski rad i dopunu za rad sa Bazama podataka

  � Access objektnu bazu podataka za kreiranje .mdb baza za Internet, mada se mogu koristiti i druge baze (My SQL ili Oracle)

  � Office 2003 sadrži unapređenu verziju

  koja donosi nove programe i instalacije: � SharePoint Portal Server 2003 � Real-Time Communications Server

  2003

  Ako računar ne zadovoljava ove potrebe, ili ako na računaru ne želite da izvršavate kompletan Web server, može se korišćenjem sledeće konfiguracije, računar sa Windows 98 podesiti kao lični Web server:

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  8

  � Windows 98

  � Windows 98 sadrži na CD-u instalaciju (PWS) Microsoft Personal Web Server 4.0, koji formira LocalHost - Web Server za izvršavanje ASP sors-ova (apleta, rutina i naredba pisanih u VB Script-u i JScript-u)

  � FrontPage 2000 Server Extensions - IIS - Internet Information

  Server ili - Personal Web Server

  FrontPage Server Extensions 2002 ne podržavaju operativne sisteme Windows 9x. Kao zamenu, korisnici Windows 98 mogu sa Microsoft-ove Web lokacije instalirati FrontPage 2000 Server Extensions.

  Korišćenjem ličnog Web servera može se lokalno, odnosno na sopstvenom računaru, razvijati i izvršavati Web lokacije smeštene na serveru. Još uvek mora se lokacija objaviti na serveru koji je dostupan na ciljnom auditorijumu, ali će se značajno smanjiti rizik da u javnosti pokažemo svoje greške, ako prethodno na ličnom Web serveru dobro istestiramo svoju lokaciju. Nedostatak konfigurisanja sopstvenog računara tako da radi kao Web server je kao što, u zavisnosti od računarske konfiguracije, može doći do pada brzine i performansi.

  Postupak da računar sa Windows XP konfigurušemo da postane lični Web

  server, instalirati (IIS) Internet Information Services 5.1 kao i FrontPage 2002 Server Extensions i SharePoint Team Services . (IIS se isporučuje na instalacionom CD-ROM-u za Windows XP, međutim, on se automatski u celosti ne instalira zajedno sa operativnim sistemom. SharePoint Team Services se isporučuje na instalacionom CD-ROM-u za Office XP). Biće potreban Windows XP CD-ROM i veza sa Internet-om. Instalacija FrontPage 2002 Server Extensions sa Office XP-ovog CD-

  a, kao deo SharePoint Team Services instalacije:

  1. Ubaciti CD kompakt disk Office-a XP u CD-ROM drive 2. Pronaći SharePt folder na CD-u 3. Dvostrukim klikom aktivirati egzekutabilni fajl Setupse.exe 4. Pratiti korake Microsoft Office Setup Wizard (čarobnjaka) u procesu

  instaliranja SharePoint Team Services 5. Koristiti HTML Administrativnu stranu – sajt koji daje komandnu liniju za

  proširenje Servera i pravljenje virtuelnog servera pomoću FrontPage Server Extensions

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  9

  5. INSTALIRANJE INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS 5.1) NA WINDOWS-u XP.

  Instalacija IIS podržava:

  - simulaciju Interneta u lokalnom okruženju - ASP server-host - čitanje ASP Web dokumenata koji se izvršavaju isključivo na serveru a ne

  na korisnikovom klijentu, korisnik vidi samo deo Weba u HTML-u

  Ako prilikom instaliranja operativnog sistema prihvatimo ponuđene vrednosti opcija, IIS se ne instalira automatski zajedno sa Windowsom 2000 Professional/Server ili Windowsom XP.

  Ako se prilikom instaliranja Windowsa 2000 Professional/Server ili Windows XP

  izmene parametri instalacije, mogu se dodati i Web usluge. IIS može da se instalira i naknadno, posle instaliranja Windowsa 2000 Professional/Server ili Windowsa XP. Bez obzira na metodu za koju se opredelite, radićete sa istom grupom okvira za dijalog koji će se prikazati.

  Ukoliko se IIS instalira po završetku instaliranja Windowsa XP, preći će se u: - Control Panel - Add/Remove Progams - opcija Add/Remove Windows

  Components Pojaviće se okvir za dijalog

  Postoji veći broj komponenata Internet Information Servera za koje se

  možemo opredeliti pri instalaciji.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  10

  Ako se u ovom okviru za dijalog

  pritisne stavka Internet Information Server i zatim opcija Details, pojaviće se okvir za dijalog sa spiskom raspoloživih komponenata. Okvir za dijalog je prikazan na slici

  Spisak komponenata dat je u tabeli.

  Komponente Internet Information Servera za Windows 2000

  Professional/Server, Windows XP Ime komponente

  Opis

  Common Files Datoteke koje su neophodne za rad servera.

  Documentation Dokumentacija sadrži primere Web lokacija, kao i dokumentaciju za sam Web server u HTML obliku.

  FTP Service Ovom uslugom korisnicima se pruža mogućnost slanja i preuzimanja datoteka sa servera.

  FrontPage 2000 Server Extensions Ova komponenta omogućava da se Web lokacije postave direktno iz FrontPagea.

  IIS Snap-In Ova komponenta omogućava da se upravlja Web serverom iz MMC-a (Microsoft Management Console).

  Personal Web Manager Pojednostavljena verzija IIS dodatka za MMC.

  SMTP Service Ova usluga omogućava da se šalju poruke elektronskom poštom sa svog servera.

  Visual InterDev RAD Support Podrška za Visual InterDev koja omogućava daljinsko postavljanja Web lokacija

  Word Wide Web Server Ova uluga se osnova za sve druge Web usluge ASP komponenta je deo Web servera, a ne zasebna komponenta koju bi

  trebalo instalirati.

  Ako imamo relativno malo memorije, ovo je minimum koji bi trebalo da se instalira:

  - Common Files - IIS Snap-In ili Personal Web Manager - World Wide Web Server

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  11

  6. KOMPONENTE (DOPUNSKI ALATI) ZA PROGRAMIRANJE ASP APLIKACIJA U VIRTUELNOJ

  INTERNET UČIONICI:

  - ASPEMail je komponenta za rad sa elektronskom poštom firme Persist Software. Ova komponenta pruža više mogućnosti i bolje performanse nego ugrađena komponenta New Mail. Može se preuzeti sa www.aspemail.com

  - HomeSite 4.5 je program za uređivanje HTML/ASP koda firme ALLaire Corporation. Ovaj program može pomoći pri pisanju koda ali ga ne piše umesto nas, www.allaire.com

  - TextPad 4.31 program za uređivanje teksta firme Halios Software. Ovaj program pomađe pri pisanju koda, www.textpad.com

  - ASPUpload komponenta koja prihvata datoteke koje šalju čitači korisnika, www.aspupload.com

  - ASPnGo je alatka za pravljenje interfejsa prema bazama podataka, www.livewizard.com

  - BrowserHawk 4.0 je komponenta koja otkriva mogućnosti korisnikovog čitača, kao što su prihvatanje kolačića, izvršavanje skriptova idr.,www.cyscape.com

  - VSEMail je komponenta za rad sa elektronskom poštom, www.vsoft-tech.au - Sitegalaxsy ASPUpload komponenta koja omogućava prenošenje datoteka na

  Web server, www.geocities.com/sitegalaxy - Pie Chart Server omogućuje posetiocima da dinamički prave dijagrame,

  www.dundas.com - DynuEncrypt komponenta koja omogućuje da se podaci na Web stranicama

  šifruju i dešifruju, kao što su korisnička imena, brojevi kreditnih kartica, www.dynu.com

  - NewsSucker je komponenta koja čita poruke diskusionih grupa, www.4netsoftware.com

  - Dundas Mailer omogućuje da se šalju poruke NNTP diskusionim grupama, poruke e-pošte u HTML formatu, www.dundas.com

  7. OBJAVLJIVANJE WEB LOKACIJE U LOKALNOM FOLDERU

  Publikovanje tj. objavljivanje (kopiranje) Web lokacije se može obaviti na

  mestima:

  - U lokalnom folderu (omotnici) sopstvenog PC-a - Na ličnom Web Serveru (IIS) - Iznajmljena Web lokacija fakulteta (intranet) - Dobavljač Internet usluga (provajder) - Sa udaljenog Web servera na lokalni računar

  Ako se na lokalnom računaru generisala Web lokacija zasnovana na FrontPage-

  u i želimo da se datoteke Web lokacije pomere na neko drugo mesti ili da se napravi još jedna kopija Web lokacije, bilo bi realno da se na novom mestu objavi nova Web lokacija, a ne da se jednostavno u Windows Exploreru iskopiraju

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  12

  datoteke. Ovim se garantuje neophodno ažuriranje odgovarajuće strukture lokacije, čime se održava integritet veza.

  Procedura objavljivanja Web lokacije se zove Publish i ima svoj tok:

  - Otvoriti FrontPage. - Iz menija File izabere se opcija Open

  Web. - U okviru za dijalog Open Web dolazi

  se do foldera u kome se gelerisao softver

  - Iz menija File izabere se opcija Publish Web. Otvara se okvir za dijalog Publish Destination.

  - Pritisne se dugme Browse da bi se otvoio okvir za dijalog New Publish Location i došlo do foldera C:/Rad.

  - Pritisne se dugme Create New Folder koje se nalazi na paleti alatki okvira za dijalog da bi se otvorio okvir za dijalog New Folder.

  - polju Name upiše se neko ime, a

  zatim se pritisne OK da bi se se vratili u okvir za dijalog New Publish Location, u kojem je sada izabrana upravo napravljena omotnica.

  - Pritisne se Open da bi se vratili u okvir za dijalog Publish Destination. FrontPage je zadato ime i putanju umetnuo u polje Enter publish destination.

  - Pritisne se OK. Otvara se sledeća poruka.

  - Pritisne se OK da bi se na zadatom mestu napravila nova Web lokacija. Otvara se okvir za dijalog Publish Web, u kojem su prikazane sve datoteke koje će biti objavljene.

  - Pritisne se dugme Options - U okviru za dijalog Options se

  ispituju parametri sa kojima se može raditi, a zatim se pritise Cansel da bi se zadržali ponuđen parametri.

  - Pritisne se Publish da bi se na lokalnom disku objavila Web lokacija. Pritisne se Continue. FrontPage prilikom objavljivanja datoteka prikazuje liniju napretka, a kada se postupak objavljivanja završi, otvara se sledeća poruka.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  13

  - Izabere se opciju Click here to vew

  your publish long file. Pošto je Publish Log HTML datoteka otvoriće se u pretraživaču. Ona sadrži datum i vreme svih transakcija koje su se odigrale tokom postupka objavljivanja.

  - Pomera se sadržaj datoteke i ispituje postupak objavljivanja koji se upravo završio. FrontPage prvo stvara potrebnu strukturu omotnica, kopira svaku pojedinu datoteku, a zatim kopira strukturu za kretanje. Čitav postupak traje oko jedan min.

  - Zatvara se pretraživač da bi se vratili u Front Page XP. - Izabere se opcija Click here to view your published web site, krećemo se po

  lokaciji i testira njena funkcionalnost. - Zatvara se pretraživač i aktivira se opcija Done. - Zatvara se Web lokacija

  8. OBJAVLJIVANJE WEB LOKACIJE NA LOCALHOST-U I UDALJENOM WEB SERVERU

  Razvoj Web lokacije je postupak koji se ponavlja. Generiše se softver, a zatim

  ga objavljujemo da bi se proverilo da li radi kako se nameravalo. Zatim se prave ispravke i ponovo se vrši objavljivanje. Kada se razvijao softver, objavljujemo ga prvo na serveru za razvoj (development server), a ne odmah na serveru koji je dostupan spoljašnjem svetu. Server za razvoj može biti:

  - lični Web server (IIS) - neki drugi računar (na intranetu) Konačna verzija se objavljuje na serveru kod dobavljača Internet usluga

  (provajder). front Page XP omogućava da se objave samo željene datoteke, a ne čitava web lokacija. Može se objaviti samo jedna stranica, tako što se u listi Folder list ili u prikazu Folders aktivira desni taster miša i iz pomoćnog menija izabere Publish selected Files. Potrebno je da se na lokalnom Web serveru nalaze instalirane FrontPage 2000 ili 2002 server extensions. Takođe je potrebno da se poseduje pristup Web serveru koji se nalazi na nekom drugom računaru. Postupak je sledeći:

  - Otvoriti web lokaciju na lokalnom računaru u lokalnom folderu - Iz menija File izabere se opcija Publish Web - Aktivira se Change - U polju Enter publish destination ukuca se HTTP://Localhost a zatim OK - Pritisne se Publish (otvara se okvir za dijalog Publish FrontPage Components

  koji daje obaveštenje o komponentama koje možda neće moći da rade korišćenjem trenutne verzije Microsoft FrontPage Server Extensions. Primera radi možda se moraju instalirati nove Extensions)

  - Pritisne se Continue

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  14

  - Izabrati pogled na Publish Log (primetiće se da je prilikom perbacivanja datoteka Index.htm preimenovana u default.htm)

  - Zatvara se pretraživač - Pritisne se opcija Done Sada Web lokaciju smeštenu na ličnom Web serveru objavljujemo na

  udaljenom Web serveru (nekom drugom računaru):

  - Iz menija File izabere se opcija Publish Web - Aktivira se Change - U polju Enter publish destination ukuca se HTTP://‹Server›/PublishServer

  gde je ‹Server› ime Web servera kod provajdera a zatim OK - Pritisne se Publish - Testirati Web lokaciju pomoću pretraživača (Internet Explorer) - Zatvara se pretraživač - Pritisne se opcija Done Navedeni postupak dat na donjoj slici se eksploatiše u slučajevima Web

  Hostinga kada udaljeni FTP server ne poseduje FrontPage Server Extensions.

  - Konekcija na Internet - U Internet Exploreru otkucati ime

  FTP servera (Web Hosting) npr. FTP://Hosting.Hemo.net

  - Uneti User Name: - Uneti Password: - Pokrenuti Windows Explorer i

  preneti (copy) datoteke na FTP Server

  - U Internet Exploreru uneti URL, npr. www.virtuelna-ucionica.edu

  Front Page XP omogućava da se bilo koja Web lokacija kojoj se može pristupiti,

  objavi na bilo kojem mestu. Postupak objavljivanja kreće se u oba smera. pored objavljivanja sa lokalnog računara na udaljeni server, može se objaviti i obrnut postupak: objaviti Web lokaciju sa Interneta na sopstveni lokalni računar. Da bi se objavio Web na sopstveni, svoj računar potrebno je da:

  - Udaljeni server ima instalirane komponente FrontPage Server Extensions - Da se posedujevaljano korisničko ime i password za udaljeni računar - posedovanje ispravne veze sa Internetom Koraci su sledeći:

  - Uspostaviti vezu sa Internetom - Iz menija File izabrati Open Web i u polju Web name uneti URL (npr.

  http://www.microsoft.com), a zatim opciju Open - Ako su za pristup udaljenom serveru potrebni korisničko ime i password

  (lozinka) uneti ih, a potom OK (udaljena Web lokacija se otvara u Front Page-u)

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  15

  - Iz menija File izabrati Publish Web. U polju Publish Destination uneti mesto objavljivanja Web lokacije na PC-ju, npr. C:\rad

  - U okviru za dijalog Publish Web izabrati Publish.

  9. POKRETANJE SOFTVERA NA LOCALHOST-U

  - Pokrenuti lokalni (IIS) Internet Information Services tj. Web server

  (Localhost) - Otvoriti folder Web Sites - Otvoriti sub grupu Default Web Site - Označiti virtuelni folder IIS-a koji se zove Rad - markirati u desnom prozoru fajl Default.htm - Iz menija opcija Action - Potvrditi podopciju Browse - Otvara se pretrašivač Internet Explorer, i na mestu Address tj. URL piše:

  http://localhost/"rad"/default.htm Lokalni (IIS) Internet Information Services 5.1. – Server podržan sa

  proširenjima za server FrontPage 2002 Server Extensions i SharePoint Team Services, podršava softver virtuelne Internet učionice.

  Svi ASP sorsovi se izvršavaju na LocalHost serveru, dok se krajnjim korisnicima na mreži isporučuju samo podaci u vidu html sajtova.

  Server podržava ažuriranje podataka on-line baze podataka, interakciju sa

  softverom, telekomunikaciju, kolaboraciju i dr. ASP je ekstenzija i termin tehnologije za korišćenje nekog od objektno

  orijentisanih jezika poput VBScript (Visual Basic) ili JavaScript u kojima su generisane hipermedijalne intelektualne suštine. Editor tj. osnova za kreiranje tekstualnih naredba je alat Front Page XP i InterDev. ASP može da sadrži samo naredbeu vidu teksta a može da ima i sloj koji se vidi kao običan tekst – podaci. Korisnik vidi samo tekst tj. sajt sa HTML ekstenzijom, dokse rutine ASP ekstenzije odvijaju na serveru ili se simulira na kompjuteru kao personalni server – LocalHost. Ako se pokreće ASP fajl i ako se u Web čitaču (Internet Explorer ili NetScape) nalazi C,D ili neka druga particija, a ne ime Web servera neće se osetiti efekti programa u ASP-u. Znači mora se pokrenuti softver sa: HTTP://LocalHost/ime/default.htm.

  10. AUTOMATSKO AŽURIRANJE INFORMACIJA U FORMULARE SA FUNKCIJOM PRIKUPLJANJA

  PODATAKA

  FrontPage sadrži skup Web komponenti koje se zovu komponente za uključeni sadržaj i koje se mogu koristiti za pravljenje veza do teksta i grafike koje se žele da prikažu na Web stranici.

  FrontPage nudi pet vrsta uključenog sadržaja:

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  16

  - Komponenta Substitution (za zamenu) spaja imena, koja se zovu

  promenljive, i tekst. U okviru za dijalog Web Settings može se promenljiva spojiti sa blokom teksta, a zatim u Web stranicu, umesto teksta, umetnuti promenljivu. Na primer, mogli bi ste promenljivu sa imenom licenca spojiti sa blokom teksta od 200 reči koje sadrži legalna licenaca prava, a zatim promenljivu komponente za zamenu umetnuti na svaku stranicu Web likacije. Ako je potrebno da se izmeni tekst licencnih prava, može se promeniti u okviru za dijalog Web Settings, i on će se trenutno izmeniti na svim Web stranicama.

  - Komponenta Page, gde god se umetne, prikazuje sadržaj datoteke. - Komponenta Page Based On Schedule (stranica zasnovana na rasporedu)

  prikazuje sadržaj datoteke ograničen vremenski period. Mogu da se utvrde uslovi za početne i krajnje datume ili vreme perioda tokom kojeg bi trebalo da se datoteka prikazuje. Takođe može se odrediti i alternativni sadržaj koji bi se prikazivao izvan izabranog vremenskog perioda.

  - Komponenta Picture based On Schedule (slika zasnovana na rasporedu) ima istu funkciju kao i komponenta Page Based On Schedule, izuzev što koristi grafičke datoteke.

  - Komponenta Page Banner koristi se za pravljenje naslova stranice koji se sastoji ili od teksta ili od slika, a koji se prikazuje na svim stranicama u koje se komponenta umetne. Ovo je ekvivalentno umetanju reklamnog natpisa iz menija Insert.

  Uključiće se u postojeću Web lokaciju stranica i slika zasnovanu na rasporedu.

  • Aktiviran FrontPage • Otvoriti lokaciju Rad koja se nalazi

  na radnoj omotnici. • U prozoru za menjanje prikaza

  stranice Page otvoriti datoteku specials.htm. Stranica je trenutno prazna

  • Iz menija Insert izabere se Web Component da bi se otvorio okvir za dijalig koji je prikazan na slici:

  • Iz liste Component Type izabere se Included Content. • Iz liste Choose a type of content izabere se Page i pritisnite Finish. Otvara se

  okvir za dijalog Include Page Properties. • Pritisne se dugme Browse. • Za razliku od većine dugmadi Browse, ovo dugme nas ograničava da

  pretražujemo samo tekuću Web lokaciju. Međutim, u polje URL može se upisati putanju do datoteke ili neki URL.

  • Izabere se monthly_specials.htm (gost strana), pa se pritise OK da bi se vratili u okvir za dijalog Include Page Properties. FrontPage umeće ime datoteke u polje Page to include.

  • Pritisne se OK da bi se zatvorio okvir za dijalog Include Page Properties i umetne uključenu komponentu. Sadržaj stranice Monthly Specials (stranica gost) umeće se u stranici Specials (stranica domaćin)

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  17

  • Uključeni sadržaj je izabran kao jedan blok i ne može se menjati iz stranice Specials (stranica domaćin).

  • Na paleti sa alatkama Standard pritisne se dugme Save da bi se sačuvala izmene napravljene u stranici Specials.

  • Formatiranje stranice domaćina primenjuje se na sadržaj datoteke kada se on u njoj prikaže.

  • Ako se izabere August i zameni sa Septemar. • Na paleti alatki Standard pritisne se dugme Web Component da bi se otvori o

  okvir za dijalog Insert Web Component. • Iz liste Component type izabere se Included Content. • Iz liste Choose a type of content

  izabere se Picture Based On Schedule i pritisne se Finish. Otvara se okvir za dijalog Scheduled Picture properties:

  • Pritisne se dugme Browse koje se nalazi desno od polja During the scheduled time.

  • U polje URL upiše se C:\Rad\AutoUpdate\September.bmp i pritise OK. Putanja koja se upisala u polje URL izmenjena je u relativnu putanju.

  • Ovu datoteku želimo da prikazujemo tokom svih meseci izuzev septembra. • Da bi se podesile datoteke september.bmp prikazuju tokom čitavog meseca

  septembra, potrebno je da u poljima Starting datum i vreme postavi na Sep 01 i 12:00:00 AM, a u poljima Ending na Sep 30 i 11:59:59 PM.

  • Prtisne se OK da bi se umetnula komponenta. Ako je sistematski datum računara postavljen na neki daum iz septembra, prikazaće se slika sa naslovom September Savings. U suprotnom će se prikazati slika sa naslovom We love Great Prices.

  11. UNOŠENJE PODATAKA OD STRANE KORISNIKA (KNJIGA UTISAKA)

  On-line knjiga utisaka tj. knjiga gostiju, je on-line sinhroni oblik funkcije za

  prikupljanje podataka studenata u knjigu utisaka studenata o virtuelnoj Internet učionici.

  U ovu svrhu kreiran je formular – obrazac za unos podataka (Submission

  Form) – mišljenje studenata o virtuelnoj učionici. Ona ima funkciju prihvata podataka od strane e-studenata i slanje podataka u Bazu podataka.

  Vrednost informacija koje primamo od studenata u velikom delu zavisi od

  načina na koji je prezentiran zahtev. Studenti popunjavaju ankete i daju podataka koji se vide pre ubacivanja u Bazu podatak virtuelne Internet učionice preko konfirmacionoe strane – sajta (Confirmation) tj. stranica za potvrdu, podataka i prikaz podataka pre unosa u Bazu podataka.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  18

  Opcijom OK podaci se šalju u Bazu podataka, dok opcija Reset opoziva popunjen formular sa podacima.

  Da bismo ih naveli da odvoje vreme i preuzmu rizik davanja informacija,

  moramo da na najbolji mogući način da privučemo studentsku pažnju. Biće raspoloženiji da Vam pomognu da prikupite informacije ako su takođe zainteresovani za posao kojim se bave (studiranje) i ako im virtuelna Internet učionica ponudi neke korisne informacije iz domena studiranja.

  Može se odrediti način na koji će se studentima prezentirati zahtev za

  informacijama i može se osigurati način na koji će se posetiocima prezentirati zahtev za informacijama i osigurati da virtuelna Internet učionica zauzvrat vrati mnoštvo korisnih informacija. Informacije se vraćaju iz Baze podataka u uređenom stanju pomoću obrasca za povratnu spregu (Feeback Form) ili (Report Form) izveštaj iz baze podataka, koji ima naziv Utisci studenata.

  Ali i FrontPage može pomoći, jer sadrži već gotove šablone tj. obrazac –

  formulare za:

  - prikupljanje podataka

  (Submission Form), - stranicu za potvrdu (Confirmation

  Form), - za povratnu spregu (Feedback

  Form) i - izveštaj iz Baze podataka (Report

  Form).

  Oni se mogu koristiti neizmenjeni ili se mogu prilagoditi sopstvenim potrebama.

  12. KOMPONENTA ZA GLOBALNO PRETRAŽIVANJE INTERNETA – SEARCH, VREMENSKA PROGNOZA I

  WEB GALERIJA SLIKA

  Dodavanje komponente za globalnu pretragu svih Internet adresa (URL), korišćenjem MSN pretraživača – Microsoftovog portala, čini osnovnu komponentu u strukturi Web lokacije.

  Gotove Web komponente mogu biti:

  - Dynamic Effect (senzorsko dugme, Marki, Reklamni natpios) - Web Search (trenutno aktivni Web) - Spreadsheets and Charts (Office-ova tabela, dijagram, izvedena tabela) - Hit Counter (brojač poseta) - Photo galery (horizontalni i drugi planovi)

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  19

  - Included Content (zamena, stranica zasnovana na rasporedu) - Link Bars (paleta sa namenskim vezama) - Table of Contents (kategorija stranice)

  - Top 10 List (posećene stranice) - List View (dostupno samo za lokacije SharePoin tima) - Document Library View+ (dostupno samo za lokacije SharePoin tima) - BCentral Web Components (bCentral plaća za vezu lokacije na Revenue

  Avenue – revenue.bcentral.com) - Expedia Components (veza sa mapom) - MSN Components (pretraživanje Web-a korišćenjem MSN-a) - MSNBC Components (vremenska prognoza, poslovi novosti, sport, tehnika) - Additional Components (paleta za kretanje Visual InterDeva) - Advanced Controls (HTML, Java, ActiveX itd.)

  Dodavanje komponente za globalno pretraživanje Web-a, Interneta,

  korišćenjem Microsoftovih portala (mašine za pretraživanje). Link pretraga daje aspekte:

  - MSN Components - MSNBC Components - Photo galery

  Procedura realizacije MSN Components

  (pretraživanje Web-a korišćenjem MSN-a)

  - Insert, - Web Component - U polju Component type izabraće se MSN Components, a u polju Choose a

  MSN component izabraće se Search the Web eith MNS, a potom Finish - FrontPage umeće MSN komponentu za pretraživanje. - U polju Search for upisaće se carnivorous, i aktivira se Start Search da bi

  otpočelo pretraživanje. - Pošto lokacija još uvek nije objavljena na serveru, dobiće se rezultat koji ne

  obezbeđuje pretragu. - U polju MSN Search upisati (Microsoft ili carnivorous) i pritiskom na Search

  otpočinje pretraga. - Ako je veza sa Internetom aktivna, važi preusmerenje na stranicu MSN-a, na

  kojoj će biti prikazani rezultati pretraživanja.

  Procedura realizacije MSNBC Components (vremenska prognoza)

  - Na paleti alatki Standarad aktivira se dugme Web Component - Iz liste Component type izabere se MSNBC Components, da bi se u polju

  Choose a MSNBC Component izabralo Weather forecast from MSNBC, a zatim Finish

  - Konekcija na Internet - U polju Search for a city by name or U.S.ZIP code okvira za dijalog Weather

  forecast from MSNBC Properties unese se Seattle, a potom Next. Seattle WA se pojavljuje ispod okvira kao izabrana opcija

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  20

  - Aktivira se Finish da bi se zatvorio okvir za dijalog i umetnula komponenta za vreme.

  - na sajtu se pojavljuje čuvar mesta - Aktiviranjem LocalHost-a istestira se komponenta za vreme. Pri otvorenoj

  vezi sa Internetom, komponenta za vreme uspostavlja vezu sa Web lokacijom MSNBC, vratiće trenutne vremenske uslove i sutrašnju prognozu.

  PROCEDURA PHOTO GALERY

  Obezbeđuje definisanje galerije slika. Fotografije koje se koriste u ovom

  segmentu sajta su iz baze slika. Aktiviranjem linka preko odgovarajuće slike za distantno obrazovanje, slike se uvećavaju.

  Galerija može imati:

  - horizontalni raspored - slajd-šou raspored - kolažni raspored - vertikalni rapored

  13. KOMPONENTA FAQ (ČESTO POSTAVLJENA

  PITANJA I ODGOVORI)

  U ovoj opciji FAQ napravila se lebdeća stranica Frequently Asked Questions korišćenjem FrontPageovih šablona za stranice. Eksperimentisalo se tako što se u oknima Normal i HTML tekst šablona zamenio ličnim tekstom, a takođe se zamenila jedna postojeća datoteka unutar sistema za kretanje kroz Web lokaciju zasnovana na FrontPage-a. Uraditi sledeće korake:

  - U području New from template izabere se Page Templates da bi ste otvorili okvir za dijalog Page templates.

  - Izabere se Frequently Asked Questions, a zatim pritisnite OK da biste generisala nova stranica.

  - Iz menija File izaberite Save As. - U polju File Name okvira za dijalog Save As upišite faq.htm - Izabere se Change title i promeni se naslov stranice u Common Questions.

  - Pritisne se OK da bi se zatvorio okvir za dijalog, a zatim Save da bi se primenile sve izmene.

  - Prelazi se u prikaz Navigation. - Ovo je jedan od nekoliko slučajeva kada se FrontPage-u mora da ide iza

  scene i radi sa HTML kodom. Za ovo postoje dva razloga:

  o Prvo, pitanja i odgovori su povezani korišćenjem obeleživača, a gotovo je nemoguće da se obeleženi tekst u oknu Normal zameni bez gubitka koda.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  21

  o Drugo, stranica šablona se generiše sa serijom imenovanih obeleživača koji više neće odgovarati vašim novim pitanjima .

  - Pritiskom na dugme HTML koje se nalazi na dnu prozora za menjanje prikaza

  stranice Page pređe se u okno HTML. - Pomera se sadržaj za jednu trećinu dokumenta tako da može da se vidi

  pitanje i odgovor. Svako pitanje je sa svojim odgovorom povezano sa korišćenjem oznake sidra () koja skače do umetnute oznake obeleživača (). Pitanja koja su upravo zamenjena isprogramirana su da znak za broj (#) označava da je oznaka sidra povezana sa obeleživačem, a ne datotekom. Tekst koji sledi iza znaka za broj je obeležčivač pomoću kojeg se identifikuje odgovarajući odgovor. Obeleživači koje generiše FrontPage odslikavaju pitanje čuvara mesta. Kada se ažurira pitanje, obeleživači više ne odslikavaju tekst pitanja, iako još uvek pitanja povezuju sa odgovorima.

  14. VIRTUELNA LABORATORIJA

  Vitruelna laboratorija pruža mogućnost za korišćenje e-simulacionog tutor za TriSpectives™.

  Postoje tri dimenzije interakcionog prostora i na tome se gradi klasifikacija programa učenja. To su:

  - adaptivnost (prilagođavanje), - reaktivitet i - navigacija.

  Interakcija nije samo determinisana tehničkom dimenzijom dizajna, nego i

  dimenzijama sadržaja i didaktičkog tipa softvera, ali delimično i nezavisna od toga. Interaktivitet prouzrokuje instrukcije.

  Postoji veliki broj klasifikacija i rangiranja edukativnog softvera. Stalno se razvijaju nove verzije i rešenja, pa se ni jedna klasifikacija ne može smatrati

  adaptivnost

  navigacija

  hipertekst

  enciklopedije

  knjige

  baze podataka

  dril i vežbanje tutorijal its

  dijagnoza test

  mikrosvet

  reaktivitet

  programsko okruženje

  simulacije

  igre

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  22

  konačnom i jedinom. Svaka od njih treba da se odlikuje fleksibilnošću i da dozvoljava izmene i adaptacije iz razloga što svakim danom raste broj novih autorskih alata sa sve većim mogućnostima.

  U bloku teksta o virtuelnoj laboratoriji daje se i klasifikacija obrazovnog

  softvera iz 1994. godine:

  - interaktivni video disk - elektronske igre - hipermedija – browser - multimedijalne prezentacije - multimedijalni autorski sistemi - multimedijalni mail sistemi - desktop video – sistemi - desktop conferencing – sistemi - multimedijalni servisi - multimedijalni operativni sistemi - multimedijalni produkcioni alati Prema didaktičkim konstrukcijama primena:

  - dril i vežbanje - tutorijali - učeće igre - simulacije

  Prema interakcionim metodama u pomoći (učenje kroz upućivanje):

  - pasivni tutor (vodič) – učenje kroz autoupravljanje (samoučenje) - training – učenje kroz vežbu - aktivni tutor – vođeno učenje - simulacija – učenje kroz pronalaženje, otkrivanje - igra – zabavno učenje - rešavanje problema – učenje kroz rad - inteligentni dijalog – sokratovsko učenje

  Prema stepenu kontrole učenja koji dopuštaju programi:

  - dril i vežbanje - tutorijali - parametre based simulations - micro discovery activities - ITS's microworlds - programming enviroments - application tools

  Multimedijalne aplikacije se mogu klasifikovati ili prema didaktičkim

  konstruktivnim principima ili prema stepenu kontrole učenika. Prema programu učenja:

  - dril i vežbanje programi

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  23

  - couseware - prezentacije - kiosk sistemi - vođene ture - elektronske knjige - hipertekst sistemi - simulacije - interaktivni programi.

  15. VIRTUELNA BIBLIOTEKA

  Opcije zastupljene u modulu virtuelne biblioteke su:

  - knjige - strane knjige - knjižare - časopisi - linkovi

  Stalno, tačno i rasprostranjeno, biblioteka je sublokacija internacionalnog

  skladištenja ljudskog znanja. Za pristup virtuelnoj bibliotečkoj informaciji, studenti neće morati beskonačno da prelistavaju tomove knjiga uzaludno tragajući za željenom informacijom u beskonačnom informacionom prostoru.

  Virtuelna Internet učionica ima skup hipermedijskih dokumenata koji

  olakšavaju brzu pretragu svih. Ova tehnologija je u najvećoj mogućoj suprotnosti sa dvadesetvekovnim papirno zasnovanim načinom naučnog komuniciranja koje je prvenstveno bilo linearno. Studentiu virtuelnoj učionici imaju nelinearno prezentovano znanje. Virtuelna Internet učionica formira "bespapirno društvo" zbog univerzalne sposobnosti da prati informaciju do svakog korisnika i problemski rešivog konteksta.

  Digitalna skladišta podataka i informacija skraćuju vreme traganja, listanja,

  čitanja, memorisanja i usvajanja, zahvaljujući portalnim pretraživačima koji čine osnovu virtuelne Internet biblioteke. Biblioteke pružaju animacije i hipermedijske slikovite forme i brze skokove na strukturu podataka.

  Učenici imaju mogućnost skidanja dokumenata i njihovo pregledavanje u off-

  line režimu rada (režimu kada su diskonektovani sa Interneta). Virtuelna biblioteka daje prezentacione forme, dobrog kolorita, zvučnih elemenata i animirajućih sekvenci. Postoji jaka strukturna organizacija informativnih celina i svežnjeva u biblioteci. Struktura indeksa omogućuje ostvarivanje visokog kvaliteta i brzine pretrage i merila informacijskog skladištenja. Registri omogućuju da se pristupi informaciji duž umnoženih dimenzija. dimenzije mogu biti:

  - vremenska - geografska - ekonomska - naučna

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  24

  Biblioteke se mogu povezati u gustu mrežu što omogućava brz pristup svakom zamišljenom tipu informacija, koje se mogu iporučiti u svim medijima. Mogućnost čišćenja i asimilovanja veoma je važna za hiperinformativno doba. važno je definisati informacijske filtere koji odabiraju važnu bazu pšodataka. Važno je da mentor – instruktor služi kao primer jedinstva softvera, hardvera, obrazovanja i zabavne industrije, jedinstva koje upravo sada počinje.

  16. WEB LOKACIJE ZA PODRŠKU KORPORATIVNOG-TIMSKOG RADA

  Danas su veoma retki oni koji poslove obavljajlu sasvim sami. Sposobnost da

  se radi u timovima (skupno, združeno, udruženo, zajedno) i da se timovima učenika upravlja na takav način da se svi poslovi obave na vreme i u skladu sa virtuelnim sistemom veoma je cenjena veština. Da bi se olakšala saradnja tima učenika, FrontPage sadrži nekoliko šablona koji služe za pravljenje Web lokacija koje članovima tima virtuelne Internet učionice omogućavaju da budu pravilno informisani, da međusobno dele informacije i koji obezbeđuju centralno skladište svih podataka koji su učenicima potrebni za uspešno kolaborativno i korporativno učenje.

  Sve lokacije o kojima se govori u ovom poglavlju smeštene su na serveru. Da bi bile dostupne timu učenika, potrebno je da budu smeštene na Web serveru (IIS tj. LocalHost-u) koji se izvršava na Windows-u NT ili Windowsu XP, kao i da poseduje:

  - FrontPage Server Extensions ili - SharePoint Team Services.

  U ovom delu autorske studije govori se o tome kako da se napravi:

  - Web lokacija za projekte - Timski (korporativni rad) rad učenika i instruktora, - Web lokacija za vođenje diskusije i generisanje diskusionog foruma - Virtuelna laboratorija - Modul sa zadacima - SharePoint-ova timska Web lokacija Nudi se uvid u način na koji virtuelna Internet učionica može koristiti kao

  podrška za: - kolaborativno učenje - kooperativno (interaktivno) - aktivno sarađiovačko učenje - korporativno (timsko, skupno, združeno) učenje

  U onim situacijama kada je težište tima na pravljenju Web lokacije, pokazaće se

  kako da se FrontPage-ova funkcija za kontrolu izvornog koda iskoristi za sprečavanje mogućnosti da na istoj datoteci istovremeno radi više od jednog učenika.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  25

  Korporatrivno učenje instruktor-učenik. Ovaj oblik učenja polazi od temeljne činjenice da učenici poseduju značajna prethodna znanja i umenja u domenu u kome se uvodi novo znanje sa takvom pre-tpostavkom učenje više nije proces prenošenja onoga ko zna (instruktor) onome ko ne zna (e-učenik), nego je dobrim delom prava pedagoška interakcija nastavnika i učenika. Kao što smo rekli, ta interakcija je tipično asimetrična, jer nastavnik je kognitivno zrelija osoba, osoba sa većim životnim iskustvom, sa značajno većim znanjima iz oblasti koju predaje. Ali, i učenik je aktivan partner u izgradnji znanja, poseduje opšta životna iskustva i znanja i znanja iz same oblasti koju uči.

  Modul – korporativni timski rad, gde tele-učenik šalje pojam i tekst o pojmu u

  Bazu znanja koja se razvija. Obeležja formulara za slanje pojmova u bazu znanja su:

  - Pojam - Student (e-učenik, koji šalje termin) - Tekst (pojašnjenje pojma) Opcijom OK, podaci iz formulara koji se nalazi na PC kod studenta, odlaze u

  On-line bazu podataka (baza znanja), koja se nalazi na Serveru. Opcijom Reset e-student vrši opoziv unetih podataka u masku formulara.

  Ukoliko tele-studenti koriste hiperlink, Odgovor profesora On-line, koji se

  nalazi na dnu ekrana, prelazi u pretragu baze znanja tj. u Search formu ekrana (adaptivni virtuelni profesor–konsultant). Na taj način se obezbeđuje konsultativno učenje od strane virtuelnog profesora, koji je kreiran i dizajniran da obezbedi on-line sinhronu komunikaciju učenika sa inteligentnom bazom znanja. Time se kvalitativno nadgrađuje inteligentna baza znanja, koja se stalno razvija. Ovim načinom se dopunjuje praznina između nn-line sinhrone dvosmerne komunikacije i on-line asinhrone komunikacije.

  Postoje sledeći oblici komunikacija:

  1. On-line sinhrona dvosmerna komunikacija (Diskusioni forum, Chat, Elektronska tabla, Web konferencija, Audiografička konferencija, E-mail u slučajevima kada su u realnom vremenu prisutni i tele-učenici i instruktor)

  2. On-line sinhrona jednosmerna komunikacija (Adaptivni virtuelni profesor konsultant nadomešta neprisustvo realnog profesora, pa e-učenik komunicira jednosmerno on-line sa virtuelnim sistemom - interigentnim sistemom, bazom znanja koja se razvija i može je ispitivati na osnovu pretrage B.P.)

  3. On-line asinhrona komunikacija (e-mail, kada je tele-učenik prisutan u e-nastavi a realni profesor - instruktor nije prisutan)

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  26

  17. POVEZIVANJE WEB LOKACIJE SA BAZOM PODATAKA

  Programeri Web lokacija često za opisivanje sadržaja koji se prikazuje na Web

  stanici koriste termine statičke stranice i dinamičke stranice. Statičke stranice koriste fiksno kodirane informacije; drugim rečima, informacije su ugrađene u HTML kod koji čini stranicu. Dinamičke stranice su ljuske u kojima se nalaze informacije koje se menjaju; drugim rečima, informacije dolaze iz spoljašnjeg izvora. Kada je spoljašnji izvor baza podataka, za Web lokaciju se kaže da je upravljana bazom podataka (engl. database driven).

  Web lokaciju koja je zasnovana na Microsoft FrontPage-u može se povezati sa

  bazama podataka koje su napravljene korišćenjem različitih formata, uključujući Microsoft Access, Microsoft Excel i Microsoft SQL Server. Baza podataka se može nalaziti na Web serveru, posebnom serveru datoteka ili na posebnom serveru baza podataka. Zbog ove fleksibilnosti je veoma jednostavno da se podaci pomeraju sa jedne lokacije na drugu, a da posetioci Web lokacije uopšte ne budu svesni da je došlo do bilo kakvih izmena.

  FrontPage pomoću čarobnjaka Database Interface Wizard koristi se za

  pravljenje obrazaca upravljanih bazom podataka i olakšava većinu poslova koji se na Web lokaciji odnose na baze podataka. Iako podaci iz baza podataka dolaze iz

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  27

  spoljašnjeg izvora, podaci se koji se prikazuju u ovim obrascima mogu se formirati s ciljem da se održi izgled i osećaj vaše Web lokacije.

  Faze se oslanjaju jedna na drugu. Zbog ovog razloga važno je da se faze radite u nizu, a ne bilo kojim redom.

  Faza I – kreiranje baze podataka

  Baza podataka je organizacija podataka u vidu integrisanih (potpunih, ispravnih, zaštićenih) podataka i predstavlja osnovu za dobijanje informacija. Baza podataka je veći skup međusobno povezanih datoteka. Postoje četiri logičke strukture baze podataka: hijerarhijska, mrežna, relaciona i objektna. Prilikom generisanja baza u virtuelnoj Internet učionici, koristila se objektna baza MS Access XP.

  a) Na primer za kreiranje nove baze podataka u folderu sa nazivom Primer sa nazivom baze Baza i sa tabelom koja se zove Tabela. Koraci za kreiranje baze i tabele su:

  - File\New\Blank Database - File name\Ime_fajla.mdb\Create - Tables\New\Design View\Ok - Filed Name (uneti atribute) - Data Type (odabrati Text,

  AutoNamber...) - Field Size (dužina sloga npr. 20

  karaktera) - Save\Table Name (uneti ime

  tabele)\Ok - Yes (na pitanje Do you want to

  create a primary key now?) - Save\zatvoriti prozor\otvoriti

  tabelu\uneti podatke\Save

  b) Na primer za kreiranje nove baze podataka Imenik sa tabelom Imenik

  koristi se čarobnjak (Wizard): - Prvo se kreira baza podataka, a

  zatim se bira način na koji će tabela biti kreirana.

  - U prozoru Database treba kliknuti na opciju Tables, a zatim birati Create table by using wizard

  - U prozoru Database može se kliknuti i na opciju New, čime se otvara prozor New Table, koji takođe služi za izbor načinastvaranja tabele (odabrati Table Wizard i aktivirati opciju Ok).

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  28

  Slika prikazuje prvi dijalog čarobnjaka za tabele. Ova opcija nudi veći broj

  primera gotovih struktura tabela (poslovnih ili ličnih) u kojima se nalaze raznovrsna gotova polja. Strukture novih tabela grade se preuzimanjem gotovih polja iz gotovih tabela.

  Primeri gorovih polja su poštanski brojevi, datumi, brojevi telefona, novčani

  iznosi i druga polja. Pri stvaranju tabele može se jedno polje preuzeti iz jedne a drugo iz druge gotove tabele.

  - Iz liste primeri tabela (Sample Tables) treba odabrati tabelu koja je

  najsličnija tabeli koja se kreira. Polja se biraju obeležavanjem u listi primeri polja (Sample Fields) i prebacivanjem u listu polja u mojoj novoj tabeli (Fields in my new table) pomoću dugmeta >. Kada je završeno prebacivanje svih potrebnih polja dugmetom Next prelazi se u sledeći dijalog (pomoću dijaloga koji slede imenuje se tabela, bira primarni ključ, određuju ID brojevi koji se upisuju pri dodavanju novih slogova, uspostavljaju relacije ili menja struktura tabele) ili se klikom na dugme Finish završava kreiranje strukture tabele.

  Faza II – uspostavljanje veze sa bazom podataka

  Postoji Web lokacija, a i baza podataka kreirana u Fazi I. Sada želimo da ih povežemo, tako da pošto Web lokaciju objavimo na Web serveru podaci iz baze podataka budu dostupni preko Interneta.

  Ako bazu podataka nameravamo da smestimo na Web server, može se i datoteka baze podataka smestiti u omotnicu Web lokacije. Tada će prilikom objavljivanja Web lokacije na Web serveru, zajedno sa ostalim datotekama biti objavljena i baza podataka i Web posetioci će putem servera moći da pristupe i bazi podataka. Gde god da se nalazi baza podataka, moraće da se poveže sa Web lokacijom, tako da joj se može pristupiti iz jedne ili više stranica Web lokacije. Jednom kada baza podataka postane dostupna, može se napraviti jedna ili više stranica koje ili prikazuju podatke iz povezane baze podataka ili od korisnika zahtevaju podatke koji se kasnije mogu smestiti u povezanu bazu podataka.

  Očigledno je da je za ispravno funkcionisanje ovog postupka potrebno da se

  pažljivo osmisli struktura i sigurnost baze podataka kako niko ne bi mogao da slučajno ili namerno pristupi podacima koje ne bi trebalo da vidi.

  Koraci za uspostavljanje veze sa bazom podataka su:

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  29

  - Aktiviranje FrontPage-a XP - Iz menija Tools izabere se Web

  Settings da bi se otvorio okvir za dijalog Web Settings.

  - U okviru za dijalg WebSettings pritisne se karticu Database koja je trenutno prazna što znači da nijedna baza podataka nije povezana sa otvorenom Web lokacijom.

  - Pritisne se Add da bi se otvorio okvir za dijalog New Database Connection.

  - U polju Name upiše se Veza. Može se koristiti bilo koje ime koje će

  jedinstveno određivati vašu bazu podataka. - U području Type of connectin izaberie se File or folder in current Web, a

  zatim pritiskom na Browse otvorite okvir za dijalog Database Files in Current Web.

  Faza III – objavljivanje Web lokacije koja se koristi sa bazom podataka

  Objavljivanje Web lokacije koja je povezana sa bazom podataka ne razlikuje

  se od objavljivanja ostalih Web lokacija. Uzeće se u obzir da se:

  - Faze (od I do VI) ne mogu završiti ako nemamo pristup do - Web lokacije smeštene na Web serveru (LocalHost tj. IIS ili Internet Server). - Web lokacija smeštena na discu (ona koja je smeštena na računaru a na

  kome nije instaliran LocalHost) ne može da se koristi za ovu svrhu.

  Da bi se Web lokacija mogla da objavi na serveru, potrebno je da imaom uspostavljenu vezu do računara označenog kao Web server (ovo može biti server koji održava neko preduzeće za dobavljanje Internet usluga) ili pomoću lokalne

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  30

  mreže ili veze sa Internetom. U svakom slučaju, da bi se prikazali podaci iz baze podataka, potrebno je da Web server podržava:

  - Aktivne serverske stranice (ASP) ili - ActiveX objekte podataka (ADO). - Server mora da ima proširenje Front Page Server Extensions 2002 ili - Shape Point Team Services (koji sadrži Front Page Server Extension u sebi i instalira se sa CD Office XP, preko foldera SharePt)

  Procedura za objavljivanje Web lokacije na LocalHost-u i udaljenom Web

  Serveru data je na 430 strani, ove autorske studije. Ukratko koraci su sledeći:

  - Otvoriti web lokaciju na lokalnom računaru u lokalnom folderu - Iz menija File izabere se opcija Publish Web - Aktivira se Change - U polju Enter publish destination ukuca se HTTP://Localhost a zatim OK - Pritisne se Publish (otvara se okvir za dijalog Publish FrontPage Components

  koji daje obaveštenje o komponentama koje možda neće moći da rade korišćenjem trenutne verzije Microsoft FrontPage Server Extensions. Primera radi možda se moraju instalirati nove Extensions)

  - Pritisne se Continue - Izabrati pogled na Publish Log (primetiće se da je prilikom perbacivanja

  datoteka Index.htm preimenovana u default.htm) - Zatvara se pretraživač - Pritisne se opcija Done

  Osnovni zadatak je da se Web lokacija smeštena na disku objavi na Web

  serveru, da bi mogla da se koristi sa bazom podataka. - Dva puta se pritise omotnica

  C:\Proba da bi se otvorila. - Izabere se Baza.mdb a zatim

  pritisnite OK da biste se vratili u okvir za dijalog New Database Connection.

  - Pritisnite OK da biste se vratili u okvir za dijalog Web Settings.

  - Pritisnite Verify. - Pritiskom OK zatvorite okvir za

  dijalog Web Settings. - Zatvorite Web lokaciju.

  Faza IV – dodavanje mogućnosti za pretraživanje baze podataka

  Jedanod osnovnih razloga da baza podataka bude javno dostupna preko Weba

  je da učenici mogu da traže specifične informacije.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  31

  Web stranica upravljana bazom podataka idealna je za prikazivanje kataloga

  informacija koji već postoji u bazi podataka. Svaki put kad se promene detalji tema, pošiljalac, datum, tekst, podaci se ažuriraju po bazi podataka tako da budu dostupni e-učenicima, a istovremeno, na odgovarajućoj stranici, ažurirane informacije postaju dostupne i posetiocima Web lokacije.

  Ova vrsta informacija se može učiniti dostupnim za posetioce korišćenjem

  čarobnjaka Database Interface Wizard, koji pravi aktivnu serversku stranicu ( ASP). Ove stranice su smeštene na serveru i generišu različite prikaze podataka, u zavisnosti od izvora koji posetioci naprave na Web stranici. Stranice se mogu pregeldati bilo kojim modernim pretraživačem, ali server na koje su stranice smeštene mora izvršavati Microsoft Windows XP.

  Zadatak je da se korišćenjem čarobnjaka Database Interface Wizard u Web

  lokaciji koja je objavljena na Web serveru napravi baza podataka za obeležja koja se mogu pretraživati. To će korisnicima omogućiti da pronalaze proizvode na osnovu kategorije.

  Uraditi sledeće:

  - Otvoriti okno poslova Mew Page or Web tako što ćete u meniju File pokazati na New, a zatim izabrati Page or Web.

  - U području New from Template izaberite Web Site Templates. Otvara se okvir za dijalog Web Site Templates.

  - U okviru za dijalog Web Site Templates pritisnite ikonu Database Interface Wizard.

  - U području Options potvrdite polje Add tu current Web da biste označili da otvorenoj Web lokaciji želite dodati stranicu za Interface prema bazi podataka (C:\Primer).

  - Mesto tekuće Web lokacije automatski se unosi u polje za vezu sa bazom podataka, ali je sivo (ne može se menjati).

  - Pritisnite OK. Otvara se čarobnjak Database Interface Wizard Baza podataka Northwind koja

  se spominje na prvoj stranici čarobnjaka Database Interface Wizard je uzrok baze podataka koja se isporučuje uz Microsoft Office XP i dostupna je svim aplikacijama paketa. Ako ne postoji ni jedna baza podataka koja je povezana sa ovom Web lokacijom druga opcija će biti zamagljena ili nedostupna.

  - Izaberite Use an existing database connection, proverite da li je u padaćujoj

  listi izabrana Veza, a zatim pritisnite Next da biste prikazali sledeću stranicu čarobnjaka.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  32

  - Da biste korišćenjem podataka iz tabele Tabela napravili katalog, pritisnite Tabela, a zatim pritisnite Next da biste prikazali sledeću stranicu čarobnjaka. Prikazana su dostupna polja baze podataka, zahedno sa vrstom kolone i vrstom polja iz obrasca. Ako želite da izmenite vrstu ulaznih polja iz obrasca, pritisnite Modify.

  - Pošto nisu potrebne nikakve izmene, pritisnite dugme Next.

  - Opbrišite sve opcije izuzev Results Page, a zatim pritisnite Next. Otvara se poslednja stranica čarobnjaka, u kojoj vam se saopštava mesto na kojem će stranica biti napravljena. Čarobnjak Databse Interface

  Wizard pravi novu omotnicu čije ime formira od imena veze sa bazom podataka iza kojeg slede znak podvlačenja i reč Interface.

  - Pritiskom na Finish napravite stranicu sa rezultatima. Omotnicu Primer_ Connect_ interface napravio je čarobnjak Database Interface Wizard. Ovoj omotnici ime je dato na osnovu imena veze sa bazom podataka i sadrži omotnicu Tabela kojoj je ime dato na osnovu tabele koju ste odredili u čarobnjaku Databnase Interface Wizard. Čarobnjak je u ovu stranicu smestio i stranicu za rezultate koja se zove results_page. asp.

  Za razliku od ostalih vrsta novih stranica koje se naprave u FrontPage-u , ASP

  stranica za rezultate automatski se snima kao deo vaše postojeće Web lokacije. Vi ne morate ništa da radite da biste snimili stranicu.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  33

  - Na paleti alatki Standard pritisnite dugme Save da biste snimili datoteku results_page.asp.

  - Na paleti Views pritisnite ikonu Navigation da biste prešli u prikaz Navigation. U lisiti folder list omotnica Veza_interface automatski se proširuje i možete odmah da vidite trenutno aktivnu datoteku results_page.asp.

  - Zatvorite Web lokaciju.

  Faza V – testiranje i usavršavanje stranice sa interfejsom za baze podataka

  Kada za pravljenje ASP stranice koja će na nekoj Web stranici prikazivati

  rezultate (Search) pretraživanja podataka koriste čarobnjaka Database Interface Wizard, dobijena ASP stranica će biti funkcionalna, ali možda neće zadovoljavati potrebe ili standarde u pogledu dizajna. Nekoliko izmena može uzrokovati poboljšanje izgleda stranice, a zbog toga i utisak koji ostavlja na posetioce.

  Definisaće se Web lokaciju koja je smeštena na serveru i usavršava ASP

  stranicu koja vraća podatke iz baze podatakla, tako da dobijeni rezultati budu korisniji.

  - Pritisnite desnim tasterom miša bilo gde u području Database Results koje je ograničeno sa dva žuta reda i i iz pomoćnofg menija izaberite Database Results Properties. Otvara se prva stranica čarobnjaka Database Results Wizard.

  - Pritiskom na Next prihvatite parametre koji su trenutno aktivni i otvorite sledeću stranicu.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  34

  - Pošto i dalje želite da podatke izvlačite iz tabele Products pritisnite Next, da biste prikazali sledeću stranicu.

  - Pritisnite dugme Edit List da biste otvorili okvir za dijalog Displayed Flelds.

  - U listi Displayed fields dva puta

  pritisnite svako od sledećih imena polja: Tema, Pošiljalac, Datum (to je nova tabela selektovano za Search)

  - Kada ih dva puta pritisnete, imena se pomeraju u listu Available fields.

  - Pritisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog i vratili se u čarobnjaka.

  - Pritisnite More Options i u okviru za dijalog More Options izaberite Criteria. Otvara se okvir za dijalog Criteria u kojem trnutno nije izabran nijedan kriterijum.

  - U okviru za dijalog Criteria pritisnite Add da biste otvorili okvir za dijalog Add Criteria.

  - U padajućoj listi Field Name

  izaberite Tekst da biste označili da Web posetiocima želite da omogućite da informacije o proizvodima mogu filtrirati na osnovu Teksta u forumu. Ne menjajte ostale parametre i pritisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog Add Criteria. (Pretraga Search se vrši na osnovu atributa Tekst)

  - Prizisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog Criteria.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  35

  - U okviru za dijalog More Options pritisnite Ordering da biste otvorili okvir za dijalog Ordering. U listi Available fields dva puta pritisnite Datum da biste ga pomerili u listu Sort order. Strelica usmerena na gore

  označava da će se podaci prikazivati u rastućem abecednom poretku na osnovu datuma foruma. Ako redosled želite da obrnete, dva puta pritisnite strelicu usmerenu nadole (koja se time pretvara u strelicu usmerenu nadole).

  - Pritisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog Ordering. - U okviru za dijalog More Options pritisnite Defaults da biste otvorili okvir za

  dijalog Defaults.

  - Dok je u listi Input Parameters izabrano CategorylD, pritisnite Edit, u polju Value udišite 1 i pritisnite OK da biste početni prikaz kataloga podesili tako da prikazuje sve slogove koji imaju broj kategorije 1.

  - Pritisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog Defaults.

  - U okviru za dijalog More Options obrišite polje Limit number of returned records to da biste označili da želite da se kao rezultat vrate svi slogovi koji zadovoljavaju kriterijum.

  - Pritisnite OK da biste zatvorili okvir za dijalog More Options, a zatim pritisnite

  Next

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  36

  - Pritisnite Next da biste prihvatili trenutno aktivne parametre i otvorili starnicu. Zbog vaših prethodnih izbora, u okviru za dijalog Criteria izabrano je polje za potvrdu Add search form. Da niste izabrali nijedan od kriterijuma za filtriranje, ova opcija bi bila zamagljena i nedostupna.

  - Izaberite Display all records together, a zatim pritisnite Finish. Ako vas FrontPage bude pitao da li želite da obnovite područje Database Results, izaberite Yes. Uzrok baze podataka je obnovljen i sada se na vrhu stranice prikazuje filtrirani upit koji prikazuje samo izabrana polja.

  - Pritisnite Save da biste snimili datoteku results_pege.asp

  - Zatvorite Web lokaciju.

  Faza VI – dodavanje funkcije za prikupljanje podataka

  Da bi se prikupili podaci od svjih tele-učenika, potrebno je da se čarobnjak

  Database Interfase Wizard ikoristi za pravljenje ASP stranice koja će delovati kao obrasac za podnošenje podataka. Obrazac prima podatke od e-učenika i kanališe ih u odgovrajuću bazu podataka.

  Napravi će se registracioni obrazac za diskusionu listu (engl. Mailing list) u

  Web lokaciji upravljanoj pomoću baze podataka. Na taj način će se podaci o dodavati u tabelu sa nazivom Tabela baze podataka.

  Uradite sledeće:

  - Pritisnite strelicu New Page i iz padajuće liste izaberite Web da biste otvorili okvir za Web Site Templates.

  - Izaberite ikonu Database Interface Wizard. - U području Options potvrdite polje Add to current Web i pritisnite OK. Otvara

  se čarobnjak Database Interface Wizard. - Izaberite Use an excisting database connection, proverite da li je u

  padajućoj listi izabrana veza Veza, a zatim pritisnite Next.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  37

  - Na sledećoj stranici prihvatite sve ponuđene parameter i pritisnite Next. - Pošto je ovo baza podataka u kojoj će se skupljati elektronske adrese,

  potvrdite samo polje za potvrdu Submission Form (ili obrišite ostla polja), a zatim pritisnite Next.

  - Pritisnite Finish da biste u svojoj Web lokaciji napravili obrazac za podnošenje. Čarobnjak Database Interface Wizard u postojećoj omotnici Veza_interface pravi omotnicu Tabela, kojoj je ime dato na osnovu tabele iz baze podataka kojoj se pristupa. Čarobnjak zatim u ovojomotnici pravi i snima datoteku submission_form.asp.

  - Snimite datoteku submission_form.asp.

  - Zatvorite pretraživača i vratite se u FrontPage. - Zatvorite Web lokaciju. - Ako ne želite da nastavite sa sledećim poglavljem, napustite FrontPage. Potrebno je napraviti hipertekstove između Report Form i Submission Form,

  kako bi postojala veza imeđu formulara za unos podataka (Submission Form) i izveštaja (Results Form).

  Mi ćemo se u ovom delu pozabaviti postupkom instaliranja dopuna tj.

  dodataka za LocalHost:

  - FrontPage 2002 Server Extensions i - SharePoint Team Services za podršku IIS - LocalHost Web servera u operativnom sistemu Windows XP

  kao i za podršku Windows Servera 2003 iz paketa Office 2003.

  18. POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI KORIŠĆENJEM

  SHAREPOINT TIMSKE WEB LOKACIJE

  Nova izvaredna mogućnost je SharePoint timska Web lokacija, to su u stvari potpune lokacije za saradnju timova koje se sastoje od sledećih stranica:

  - Stranica Home

  - Stranica Document Libraries

  - Stranica Discussion Boards

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  38

  - Stranica Lists

  - Stranica Create Page

  - Stranica Site Settings

  Uraditi sledeće:

  1. Na paleti alatki Standard pritise se strelica dugmeta Create a new normal

  page da bi se proširila lista elemenata koja se može napraviti. 2. Izabere se Web da bi se otvorio okvir za dijalog Web Site Templates. 3. Izabere se ikonica SharePoint – based Team Web Site. 4. U polju Specify the location of the new web upis http:///TeamSite,

  gde je ime Web servera. Zatim se pritise OK. FrontPage na zadatom mestu pravi novu timsku Web lokaciju. Ovaj postupak traje znatno duže od pravljenja ostalih Web lokacija zasnovanih na FrontPage-u.

  5. Kada se postupak pravljenja završi, proširie se omotnice iz liste Folder List da bi se videle sve datoteke.

  6. Otvori se Web pretraživač i u polje Address se upiše http:///TeamSite, gde je ime Web servera. Otvara se SharePointova timska Web lokacija.

  19. WEB LOKACIJA ZA PRAĆENJE PROJEKTA I TIMSKOG RADA

  Jedna od najtežih stvari prilikom upravljanja nekim projektom je da u svakom

  trenutku svi znaju ciljeve, planove i status projekta. Takođe je veoma važno da svi budu upoznati sa poznatim problemima i njihovim rešenjima.

  FrontPage-ov šablon Web lokacije za projekte može da pomogne, jer omogućava da napravi Web lokacija za vođenje računa o projektu. Kada se Web lokacija postavi na Intranet, stvara se centralna lokacija za upravljanje projektom i svima se omogućava da na brzinu pregledaju gde se projekat trenutno nalazi.

  Pored matične stranice, u kojoj su opisani čitav projekat, nedavne izmene i

  ključni događaji, FrontPage-ova Web lokacija za projekte sadrži šest stranica drugog nivoa:

  - Na stranici Members nalaze se podaci o svim članovima tima koji su uključeni

  u realizaciju projekta. Imena članova povezana su sa područjem za opis, u kojem se nalaze njihove fotografije, radna mesta i podaci za uspostavljanje veze.

  - Stranica Schedule prikazuje vreme dešavanja ključnih događaja u projektu i sadrži prostor za opisivanje dolazećih poslova.

  - Stranica Archive sadrži veze do arhiviranih dokumenata koji su potrebni članovima tima ili drugim zainteresovanim strankama. Trenutno veze nisu povezane sa sadržajem oznake su samo čuvari mesta.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  39

  - Stranica Search sadrži osnovnu funkcionalnost za pretraživanje lokacije; napravljena je korišćenjem jedne od FrontPage-ovih već gotovih komponenti.

  - Stranica Discussions sadrži veze do svih javnih diskusija o projektu koje bi mogle biti dostuupne timu za projekat. Ove diskusije su smeštene u posebno napravljenim Web lokacijama za vođenje diskusije i napravljene su korišćšenjem FrontPage-ovih šablona.

  - Stranica Contact Information sadrži kontakt podatke za projekat.

  1. Aktivira se FrontPage već nije pokrenut,

  2. Ako okno poslova New Page or web nije otvoreno, u meniju File pokaže se na New i zatim se izabere Page or web,

  3. U području New from template izabere se Web Site Templates da bi se otvorio okvir za dijalog koji je prikazan na slici:

  4. Izabere se ikona Project Web.

  5. Prelazi se u prikaz Folders da bi se videla velika listu datoteka koju FrontPage pravi za ovu vrstu Web lokacije. Kolona title pokazuje da su mnoge datoteke samo zaglavlja stranica i podbeleške, a ne prave Web stranice.

  6. Da bi se bolje videla puna veličina Web lokacije, potrebno je da se pređe u prikaz Navigation.

  7. Hiperlinkovi u organizacionoj strukturi Web lokacije virtuelne Internet učionice, prikazaće se na prvom nivou veza.

  Hipertekst se opisuje kao nelinearni ili nesekvencijalni tekst. Čitanje hiperteksta liči na stalno menjanje teksta u knjizi, fusnota i rečnika.

  Hipertekst sistemi se sastoje iz sidra (ankera), nodova (čvorova) i linkova.

  Relacije ili u programu čvrsto povezana čvorišta se nazivaju staze. Ukupna slika koja se sastoji iz ankera, čvorova, povezivanja i staza se obeležava kao Web mreža.

  20. (MAILING LIST-A)

  Studenti će ubrzo elektronskom poštom (E-mail) dobiti odgovor. Polja formulara su:

  - Ime

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  40

  - Prezime - Proj indeksa - E-mail - Poruka Opcijom OK studenti svoje poruke šalju u Bazu podataka koja se nalazi na

  Serveru. Opcijom Reset mogu opozvati unete podatke, koji još uvek nisu prosleženi do Servera (Baze podataka).

  Hipertekstom Povratak na Informacionu tablu dobija se sledeći ekran Report

  (Potvrđeno): U formi ID (identifikacija br. pitanja studenta, kada se unese, npr. 1),

  aktiviranjem opcije Submit Query, dobili smo izveštaj pretrage (Search) iz baze poruka o poslanoj poruci:

  Ako se u formi ID (identifikacija br. pitanja studenta, kada se unese, npr. 2),

  aktiviranjem opcije Submit Query, dobili smo izveštaj pretrage (Search) iz baze poruka o poslanoj poruci:

  Da bi se pojednostavio postupak pronalaženja informacija na Web lokaciji,

  posebno na velikim lokacijama koje se sastoje od nekoliko stranica ili nivoa stranica, potrebno je da se obezbedi stranica za pretraživanje pomoću koje se e-studentima omogućava pronalaženje potrebnih informacija.

  FrontPage sadrži dva načina za umetanje mogućnosti za pretraživanje u Web lokaciju:

  - komponentu Current Web Search (pretraživanje trenutno aktivnog Weba) i - šablon Search Page (pretraživanje stranice).

  21. VIRTUELNI KONSULTANT

  Jedan od osnovnih problema koji se javlja pri postavljanju sistema za transfer znanja na Internet, jeste mera prisutnosti sihronih podsistema u odnosu na asinhrone. Sinhroni (on-line) pristup podrazumeva interaktivnost, direktnu Internet vezu, kao i istovremenu prisutnost na Internetu studenata i profesora. Asinhroni (off-line) je smetnja za interaktivnost student-profesor, ali dozvoljava slobodu neistovremenog prisustva na Internetu. I jedan i drugi pristup imaju prednosti i mane koje se odmah naslućuju, a u čiju se detaljniju analizu ovde nećemo upuštati.

  Pomenuta dilema sinhrono-asinhrono, u virtuelnoj Internet učionici je rešena

  postavljanjem među-pristupa, koji po našem mišljenu, na valjan način miri prednosti i mane jednog, odnosno drugog.

  Taj pristup smo razvili i nazvali Virtuelni profesor-konsultant, a implementirali

  pod skraćenim nazivom Virtuelni konsultant. Osnovna ideja koja stoji iza Virtuelnog konsultanta-a je simulacija konsultativnog učenja.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  41

  22. (DISKUSIONI FORUM)

  Jedna od prednosti World Wide Weba je činjenica da ljudima, koji inače nikada ne bi mogli da razgovaraju, omogućava da formiraju zajednicu koja se bavi zajedničkim temama. Bez obzira da li je tema dovoljno opšta da bude zanimljiva za javnost, ili je specifična za određeni projekat ili određeni tim, Front Page može pomoći prilikom pravljenja foruma koji olakšava komunikaciju.

  Korišćenjem Front Page-ovog šablona za vođenje diskusije na Webu, može se

  napraviti Web lokacija u kojoj učenici komuniciraju podnošenjem, ili slanjem poruka, ili članaka. Web lokacije za vođenje diskusije sadrže sledeća svojstva:

  - Obrazac Submission je obavezan obrazac pomoću kojeg posetilac šalje

  članak koji se sastoji iz reda za naslov, red za autora i komentare. - Stranica Table of Contents prikazuje sve članke koji su podneseni do danas. - Obrazac Search je standardni obrazac za pretraživanje lokacija koji

  pretražuje članke podnesene tekući diskusiju. - Stranica Threaded Replies prikazuje sve članke po predmetima diskusije. - Stranica Confirmation se otvara pošto posetilac podnese članak, i od njega

  traži da osveži glavnu stranicu kako bi video svoj članak koji je podneo.

  Zahteva se da postoji pristup Web serveru na kojem se izvršavaju servisi SharePoint Team Services.

  Virtuelna Internet učionica ima On-line diskusioni forum namenjen studentima

  i profesorima. Forum podržava diskusiono učenje. Obeležja foruma su:

  - Tema foruma - Pošiljalac - Datum (realni datum) - Tekst foruma

  Aktiviranjem opcije OK komentari diskusionog foruma se prosleđuju sa

  studentovog PC – terminala u Bazu podataka virtuelne Internet učionice koja se nalazi na Internet Serveru (ili LocalHost-u).

  Opcijom Izveštaj diskusije studenata, može se dobiti listing podataka iz baze

  podataka sa Servera. Diskusioni forum raspolaže sledećim funkcijama:

  - čitanje diskusije - unošenje sopstvenog teksta koji se odmah automatski pojavljuje u forumu

  na Internetu - pretraživanje postojećih diskusija u nastojanju da se pronađe željena

  diskusiona tema

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  42

  23. KOMPONENTA SA ZADACIMA Uspostavljanjem linka iz menija pomoću opcije Zadaci dolazi se do strane sa

  zadacima. Vežbe su prevashodno namenjene za uvežbavanje gradiva u formi pitanja.

  Potrebno je zadatke preuzeti sa Servera na Vaš lokalni disk pomoću Download-a u PDF, ZIP i PPS formatu.

  Zastupljeno učenje izvršavanjem zadataka. Razlikujemo sledeće vrste zadataka:

  - Zadaci alternativnog tipa. Studenti zaokružuju T iza tvrdnje ako smatraju da je ona tačna, odnosno N ako smatraju da je ona netačna. Tačan odgovor se vrednuje 1 poenom.

  - Zadaci višestrukog izbora. E-studenti treba da zaokruže sve tačne ponuđene alternative. Tačan odgovor se vrednuje sa 2 poena.

  - Zadaci tipa dopunjavanja. Na liniji iza postavljenog zadatka tele-učenici treba da dopišu odgovor. Tačan odgovor se vrednuje sa 3 poena.

  24. WEB TELEKONFERENCIJSKI SISTEM Terminom telekonferencije označava se sastanak geografski udaljenih

  pojedinaca i grupa pomoću elektronskih veza. U praksu su uvedene zahvaljujući napretku informatičke tehnologije koja omogućava pojedincima iz različitih međusobno udaljenih mesta da održe skupnu raspravu ostajući fizički tamo gde jesu čime se štedi vreme i novac, a rad znatno ubrzava i čini efikasnijim. Prema medijima koji se za tu svrhu koriste, svrstavamo ih u tri grupe:

  - Audio konferencija - Audiografička konferencija - Video konferencija.

  Iako se tehnološki i metodski mogu razlikovati, svim telekonferencijama je

  zajedničko:

  - Korišćenje telekomunikacionog kanala - Povezivanje geografski udaljenih pojedinaca - Interaktivna dvosmerna komunikacija - Dinamičko učešće korisnika

  Prema vremenskom i prostornom parametru, telekonferencijski sistem spada u

  sub modul sistema virtuelne Internet učionice, iz razloga što se prilikom uspostavljanja telekonferencije mora zakazati vreme konferencije a mesto dislociranih pojedinaca može biti bilo koje. Virtuelna Internet učionica je najsofisticiraniji oblik obrazovanja na mreži, i kod nje se prema parametru vreme i mesto, obrazovni proces odvija po principu na bilo kom mestu u bilo koje vreme.

 • Projektovanje i implementacija ASP modela – Doc. dr Željko Marčićević __________________________________________________________________

  43

  Nivo interakcije korišćenjem Web videokonferencijskog sistema NetMeeting je veoma visok. Uspostavlja se on-line sinhrona komunikacija u realnom vremenu i dvosmernom interakcijskom kanalu. Zastupljena je satelitska i računarska interakcija. Tehnologija omogućuje interaktivisanje sa svakim pojedincem u informacionom deljenom kiber prostoru Interneta.

  Pomoću linka Konferencija u virtuelnoj Internet učionici tele-učenici mogu da:

  - Download-uju program Net Meeting® za Web konferenciju - Download-uju uputstvo za podešavanje Net Meating®-a - Download-uju uputstvo za prenos teksta, zvuka i slike preko Interneta

  pomoću Net Meating®-a - Download-uju program Bridgit™ Data Conferencing Software

  25. KOMPONENTA - EVIDENCIJA STUDENATA

  Svi sistemi obrazovanja bili oni organizovani na tradicionalnim osnovama,

  dopisni sistemi obrazovanja, sistemi udaljenih učionica, tako i virtuelni sistem Internet učionice obezbeđuje mogućnost da se studenti, prijave, budu evidentirani, i da se njihovim podacima može manipulisati, ažurirati, obrađivati, distribuirati i slično.

  Formular koji obezbeđuje evidenciju studenata u virtuelnoj Internet učionici

  obuhvata sledeće relevantne atribute:

  - Prezime studenta - Ime studenta - Adresa - Grad u kome žive - Region u kome se nalaze - Poštanski broj - Zemlja iz koje potiču - Telefon Nakon ažuriranja podataka oni se smeštaju u bazu podataka koja se nalazi na

  Serveru virtuelne Interet učionice. Ukoliko se aktivira opcija OK od strane tele-učenika, javlja se privremeni konfirmacioni pregled podataka, i ako je student siguran u njihovu ispravnost oni se pohranjuju u objektnu bazu podataka. U slučaju da ne đeli dalje prosleživanje podataka valjano je upotrebiti opciju Reset.

  Podaci studenata su potredni radi postavljanja na oglasnu tablu, radi

  evidencije o kreditima i stipendijama. Osnovna funkcija prihvata podataka je evidencija prilikom studiranja.

  Podaci iz baze se mogu pogledati u selektovanom i neselektovanom obliku. Kvalitativan pomak u ovakvom slanju podataka studenata prema virtuelnom

  sistemu se ogleda u racionalizaciji vremena, materijalnim troškovima putovanja, korišćenjem distributivnih servisa i usluga pošte, racinalizacija vremena brzina slanja, mogućnost korišćenja neradnih dana i slično.

 • Projektovanje