Proposal Permohonan Dana

Download Proposal Permohonan Dana

Post on 05-Dec-2014

164 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>SURAT PERMOHONAN DANA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR</p> <p>SDN NEGERI GEDANGAN II KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN II NO.393 DESA GEDANGAN KECAMATAN KUTOREJO MOJOKERTO 61383 Jln. Mayjen H.Soemadi No.48 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo 61383 Tlp. (0321)511758 Kepada Yth. Bpk. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Di Mojokerto No Perihal : : Proposal Permohonan Pembangunan Perpustakaan SD Melalui DAK Th. 2009 / 2010 Dengan hormat Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nip Tempat / Tgl lahir Jabatan : YAYUK SETIYANTI, S.Pd : 19630916 198201 2 001 : Magetan, 16 september 1963 : Ka. SDN Gedangan II Kec. Kutorejo</p> <p>Memohon dengan hormat untuk mendapatkan bangunan perpustakaan SD melalui DAK th. 2009/2010 yang ada di SDN Gedangan II. Diantaranya : a. Ruang Perpustakaan b. Buku / Alat peraga &amp; Peningkatan Mutu Untuk melengkapi permohonan pembangunan perpustaSD Melaalui DAK th. 2009/2010 ini. Kami lampirkan foto kosong tanah yang akan dibangun. Demikian permohonan kami agar dapat dikabulkan realisasi dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Menyetujui Ketua Komite SDN gedangan II Gedangan, 09 November 2009 Kepala SDN Gedangan II Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto YAYUK SETIYANTI,S.Pd Nip. 19630916 198201 2 001 Mengetahui / Menyetujui Ka. UPT Dinas Pendidikan Kutorejo</p> <p>AMININ Ket</p> <p>TULUS WIDAYAT,S.Pd,. MM Nip. 19610529 198112 1 001</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN II NO.393 DESA GEDANGAN KECAMATAN KUTOREJO MOJOKERTO 61383 Jln. Mayjen H.Soemadi No.48 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo 61383 Tlp. (0321)511758 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN II KECAMATAN KUTOREJO Nomor : 034/392.C2/416.114.13.23/2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN GEDANGAN II KEC. KUTOREJO KAB. MOJOKERTO Menimbang Memperhatikan :1 :1 2 3 Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran sekolah meningkatkan mutu pendidikan dana kemandirian mutu, sarana dipandang perlu membentuk panitia pembangunan perpustakaan Sekolah Dasar Perarturan Menteri Pendidikan Nasional No. : 392 / C2 / 2010 Surat Edaran Dirjen Menejement Pendidikan Dasar dan Menengah No: 1591/C/KU/2010 tentang tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 Petunjuk pelaksanaan pembentukan panitia serta laporan yang tertera dalam lampiran keputusan.</p> <p>Jabatan 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Bendahara</p> <p>MEMUTUSKAN PANITIA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH : Unsur / Personil : Yayuk Setiyanti, S.Pd (Ka. SD) : Nawawi, S.Pd (Guru) : Sri Suprapti,S.Pd ( Guru) 1. Aminien ( Komite) 2. Akhmad Affandi (Guru)</p> <p>5 Anggota a. Bidang rehabilitasi Gedung Sekolah</p> <p>Demikian Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ada perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.</p> <p>Ditetapkan di : Gedangan kutorejo Pada tanggal : 09 November 2009 Kepala SDN Gedangan II</p> <p>YAYUK SETIYANTI,S.Pd Nip. 19630916 198201 2 001 Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto 2. Kepala UPTD Kecamatan Kutorejo 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN II NO.393 DESA GEDANGAN KECAMATAN KUTOREJO MOJOKERTO 61383 Jln. Mayjen H.Soemadi No.48 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo 61383 Tlp. (0321)511758 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEDANGAN II KECAMATAN KUTOREJO Nomor : 034/392.C2/416.114.13.23/2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN GEDANGAN II KEC. KUTOREJO KAB. MOJOKERTO Menimbang Memperhatikan :1 :1 2 3 Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran sekolah meningkatkan mutu pendidikan dana kemandirian mutu, sarana dipandang perlu membentuk panitia pembangunan perpustakaan Sekolah Dasar Perarturan Menteri Pendidikan Nasional No. : 392 / C2 / 2010 Surat Edaran Dirjen Menejement Pendidikan Dasar dan Menengah No: 1591/C/KU/2010 tentang tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 Petunjuk pelaksanaan pembentukan panitia serta laporan yang tertera dalam lampiran keputusan.</p> <p>Jabatan 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Bendahara</p> <p>MEMUTUSKAN PANITIA PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU : Unsur / Personil : Yayuk Setiyanti, S.Pd (Ka. SD) : Nawawi, S.Pd (Guru) : Sri Suprapti,S.Pd ( Guru) 1. Mamiek Indayati, S.Pd ( Guru) 2. Miskan ( Komite)</p> <p>5 Anggota a. Bidang rehabilitasi Gedung Sekolah</p> <p>Demikian Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ada perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.</p> <p>Ditetapkan di : Gedangan kutorejo Pada tanggal : 09 November 2009 Kepala SDN Gedangan II</p> <p>YAYUK SETIYANTI,S.Pd Nip. 19630916 198201 2 001 Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto 2. Kepala UPTD Kecamatan Kutorejo 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan</p> <p>LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN SDN GEDANGAN II KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO</p>