propuneri pentru temele de cercetare ... -...

of 25/25
Nr. Crt. Propuneri pentru temele de cercetare doctorala Bibliografie Conducator stiintific, Prof. univ. dr. / Conf. univ. dr. / Lect. Univ. dr Domeniul de doctorat Scoala Doctorala Facultatea Voineagu, V. Ţiţan, E., Şerban, R., Ghiţă, S., Todose, D., Boboc, C., Pele, D., 2007. Teoria şi practica econometrică , Ed. Economică, Bucureşti. Andrei, T., Stancu, S Iacob, A. I., Tusa, E., 2008, Introducere in econometrie utilizand EViews , Ed. Economica, Bucuresti. Maddala, G. S., 2001. Introduction to Econometrics , 3rd ed. John Willey & Sons Ltd, UK. Săvoiu G., 2011. Statistică pentru afaceri Editura Universitară Bucureşti. Săvoiu, G., 2001. Universul preţurilor şi indicii interpret , Ed. Independenţa Economicǎ, Piteşti Trebici, V.1985. Mică enciclopedie de statistică , Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti. Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, a redacta și a publica un articol științific. Oabordare în contextul cercetării economice. Editura ASE, București. Economie si Administrarea afacerilor Științe Economice Colasse, B, 2008. L’analyse financiere de l’entreprise, collection Reperes, Ed. La Decouverte, Paris. Propuneri pentru temele de cercetare doctorala, in vederea inscrierii la colocviul de admitere pentru anul universitar 2019-2020, anul I de studii doctorale 1 Construcția statistică a unui nou indice general al inflației (IGI) pentru evaluarea corectă a puterii de cumpărare a veniturilor populației în România și Uniunea Europeană Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economică Științe Economice Economie si Administrarea afacerilor

Post on 25-Oct-2019

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nr. Crt.

  Propuneri pentru temele de cercetare doctorala Bibliografie

  Conducator stiintific,Prof. univ. dr. / Conf. univ. dr.

  / Lect. Univ. drDomeniul de doctorat Scoala Doctorala Facultatea

  Voineagu, V. Ţiţan, E., Şerban, R., Ghiţă, S., Todose,D., Boboc, C., Pele, D., 2007. Teoria şi practicaeconometrică , Ed. Economică, Bucureşti.

  Andrei, T., Stancu, S Iacob, A. I., Tusa, E., 2008,Introducere in econometrie utilizand EViews , Ed.Economica, Bucuresti.

  Maddala, G. S., 2001. Introduction to Econometrics ,3rd ed. John Willey & Sons Ltd, UK.

  Săvoiu G., 2011. Statistică pentru afaceri EdituraUniversitară Bucureşti.

  Săvoiu, G., 2001. Universul preţurilor şi indiciiinterpret , Ed. Independenţa Economicǎ, PiteştiTrebici, V.1985. Mică enciclopedie de statistică , Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

  Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. Oabordare în contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Economie si Administrarea

  afacerilor

  Științe EconomiceColasse, B, 2008. L’analyse financiere del’entreprise, collection Reperes, Ed. La Decouverte,Paris.

  Propuneri pentru temele de cercetare doctorala, in vederea inscrierii la colocviul de admitere pentru anul universitar 2019-2020, anul I de studii doctorale

  1

  Construcția statistică a unui nouindice general al inflației (IGI)pentru evaluarea corectă a puteriide cumpărare a veniturilorpopulației în România și UniuneaEuropeană

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU

  Cibernetică şi statistică economică

  Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea afacerilor

 • Tabără, N. 2014. Sisteme contabile comparate , Ed.TIPO Moldova, Iasi.Săvoiu, G., 2013. Situaţii statistice financiar -contabile si sisteme de indicatori statistici derivaţi,Ed. Universitară, Bucureşti.Ghereş, M., Săvoiu, G., 2010. Economia mediului.

  Tratat, Ed. Universitară, Bucureşti. Săvoiu G., 2007. Statistica - un mod ştiinţific degândire, Ed. Universitară, Bucureşti. Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Swires – Hennessy, Ed, 2014. Presenting Data. Howto Communicate Your Message Effectively . JohnWilley & Sons Ltd, UK.Gujarati, D. N., Porter, D.C., 2009. Basiceconometrics , Boston: McGraw Hill, 5th Edition.Friedman T. L., 2005. The world is flat. New York:Farrar, Straus and Giroux.Săvoiu, G., 2007. Statistica - un mod ştiinţific degândire , Ed. Universitară, Bucureşti.Development and Globalization: Facts and Figures2016. UNCTAD/WEB/GDS/DSI/2016/2United Nations PublicationVirgil Sora, V., Mihăescu, C., 2002. Demografie şistatistică socială , Editura Lucman, BucureştiDunning, J. H. 1993. The globalisation of business .London-NY: Routledge.Trebici V.1975. Mică enciclopedie de demografie ,Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

  Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Korka, M., Tuşa, E., 2004 Statistică pentru afaceriinternaţionale, Ed. ASE, Bucureşti. Biji, M., Biji, E.M., Lilea, E., Anghelache, C., 2002,Tratat de statistică , Ed. Economică, Bucuresti.

  2

  Sisteme de indicatori statisticifinanciari contabili cu impactconjunctural si pe termen scurt înanaliza echilibrelor economicemajore în România și UniuneaEuropeană

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economică Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea afacerilor

  3 Statistica globalizării și globalizarea statisticii Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică

  economicăȘtiințe Economice

  Economie si Administrarea

  afacerilor

 • Gujarati, D. N., Porter, D.C., 2009. Basiceconometrics , Boston: McGraw Hill, 5th Edition.

  Andrei, T., Stancu, S Iacob, A. I., Tusa, E., 2008,Introducere in econometrie utilizand EViews , Ed.Economica, Bucuresti.Tabără, N. 2008. Contabilitate națională , Ed. TIPOMoldova, Iasi.Săvoiu, G., 2013. Modelarea Economico -Financiară: Gândirea econometrică aplicată îndomeniul financiar , Editura Universitară, BucureştiTrebici, V.1985. Mică enciclopedie de statistică , Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

  Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Gujarati, D. N., Porter, D.C., 2009. Basiceconometrics , Boston: McGraw Hill, 5th Edition.

  Greene, W. H., Econometric Analysis , 2000. 4th ed.,Prentice Hall International.Dunning, J. H. 1993. The globalisation of business .London-NY: Routledge.Dunning, J.H. 2004. An evolving paradigm of theeconomic determinants of international businessactivity . In Cheng, J.L.C. & A. Hitt, editors,Managing Multinationals in a Global Economy:Economics, Culture and Human Resources.Amsterdam: Elsevier.Săvoiu, G., 2013. Modelarea Economico -Financiară: Gândirea econometrică aplicată îndomeniul financiar , Editura Universitară, Bucureşti

  Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  4

  Metode de analiză statistică și modele econometrice ale comerțului internațional al României, in ultimul sfert de veac

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economică Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea afacerilor

  5

  Impactul investitiilor strainedirecte și al datoriei publiceasupra creșterii și convergențeieconomice în statele exsocialisteale Uniunii Europene după 2000

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economică Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea afacerilor

 • Swires - Hennessy Ed, 2014. Presenting Data. How toCommunicate Your Message Effectively . John Willey& Sons Ltd, UK. Matei, G., 2007. Protecția socială în România ,Editura Didactică și Pedagogică, București, Săvoiu G., 2007. Statistica - un mod ştiinţific degândire , Ed. Universitară, Bucureşti.Săvoiu G., 2011. Econometrie , Editura UniversitarăBucureşti.Cristea, A., Săvoiu G., 2005. Coeziunea socială-concept şi măsurare , Ed. Universitară, BucureştiTrebici, V.1985. Mică enciclopedie de statistică , Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.Vergil Voineagu, Emilia Ţiţan, Radu Şerban, SimonaGhiţă, Daniela Todose, Cristina Boboc, Daniel Pele,2007. Teoria şi practica econometrică , Ed.Economică, Bucureşti.Pecican, Eugen, Econometrie ... pentru economişti ,2004. Ed. Economică, Bucureşti. Virgil Sora, V., Mihăescu, C., 2002. Demografie şistatistică socială, Editura Lucman, BucureştiSwires - Hennessy Ed, 2014. Presenting Data. How toCommunicate Your Message Effectively. John Willey& Sons Ltd, UKSăvoiu, G., 2006.Populaţia lumii între explozie siimplozie demografică , Ed. International UniversityPress, Bucureşti.Săvoiu G., 2010. Gândirea statistică aplicată.Sisteme de indicatori rezultaţi din documente şisituaţii statistice financiar contabile , EdituraUniversitară, Bucuresti.Ghețău, V., 1979, Perspective demografice, Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Swires - Hennessy Ed, 2014. Presenting Data. How to

  Economie si Administrarea

  afacerilor

  6

  Analiza statistică a impactuluiinfracționalității în coeziuneasocială, ecologia umană şisocietatea civilă din România

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economicăȘtiințe Economice

  Economie si Administrarea

  afacerilor

  7

  Continuitate și discontinuitate înrecensămânrtul modern în raportcu nevoia de adaptare aconținutului și variabelor

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Cibernetică şi statistică economică Științe Economice

 • Pecican, Eugen, Econometrie ... pentru economişti ,2004. Ed. Economică, Bucureşti.

  Biji, M., Biji, E.M., Lilea, E., Anghelache, C., 2002,Tratat de statistică , Ed. Economică, Bucuresti.

  Virgil Sora, V., Mihăescu, C., 2002. Demografie şistatistică socială, Editura Lucman, Bucureşti

  Săvoiu, G., 2006.Populaţia lumii între explozie siimplozie demografică , Ed. International UniversityPress, Bucureşti.

  Ghețău, V., 1979, Perspective demografice, Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

  Trebici V. 1975. Mică enciclopedie de demografie ,Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.

  Ţarcă M. 1997. Demografie , Editura Economică,Bucureşti. Săvoiu Gheorghe, 2011. Econometrie , EdituraUniversitară Bucureşti.Săvoiu, G., 2013. Modelarea Economico -Financiară: Gândirea econometrică aplicată îndomeniul financiar , Editura Universitară, Bucureşti

  Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D-C, 2016. A concepe, aredacta și a publica un articol științific. O abordareîn contextul cercetării economice. Editura ASE,București.

  Cibernetică și statistică 8Analiza statistică asociativă a religiei cu bunăstarea şi demografia în plan internațional

  Prof.univ dr. Gheorghe SĂVOIU Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea afacerilor

 • 9

  METODE BIO-MIMETICE DE MODELARE SI PREDICTIE, CU APLICATII IN FINANTE

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V.,Time series analysis, Ed. SITECH, Craiova, 20153. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic

  Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  10

  METAEURISTICI DE OPTIMIZARE SI APLICAREA LOR IN PREDICTIA SERIILOR FINANCIARE

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V., Time series analysis, Ed. SITECH, Craiova, 20153. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic

  Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  11

  INSTRUIREA MAŞINILOR PREDICTIVE PRIN METODE EVOLUTIVE, CU APLICAŢII IN FINANŢE

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V., Time series analysis, Ed. SITECH, Craiova, 20153. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic

  Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  12

  METODE SI ALGORITMI HIBRIZI CU APLICATII IN MODELAREA ECONOMICO-FINANCIARA

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V., Time series analysis, Ed. SITECH, Craiova, 20153. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic

  Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

 • 13

  TEHNICI DE INTELIGENŢĂ COMPUTAŢIONALĂ CU APLICAŢII ÎN E-MARKETING

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V., Applied econometrics: time series analysis, Ed. Universitaria, Craiova, 20053. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic Prof.univ.dr. Vasile

  GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  14TEHNICI DE INTELIGENŢĂ COMPUTAŢIONALĂ CU APLICAŢII ÎN E-BUSINESS

  1. Georgescu V., Curs de econometrie, Ed. Sitech, Craiova, 20142. Georgescu V., Time series analysis, Ed. SITECH, Craiova, 20153. Georgescu V., Analiza datelor si extragerea automata a cunostintelor, Curs in format electronic

  Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU Cibernetica si Statistica Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  15 Metode si tehnici de control optimal cu aplicatii economice.

  1. S. Calogero, Notes on optimal control theory with economic models and exercices, University of Milano,

  2017.2. M. Caputo, Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and

  Applications, Cambridge University Press, 2005.3. L. Popescu, Lie geometric methods in the study of

  optimal control and variational calculus with economic applications, Ed. Universitaria, 20134. L. Popescu, Applications of driftless control affine systems to a

  problem of inventory and production, Studies in Informatics and Control, vol. 28, nr.1 (2019), 10 pag.5

  S. M. LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006

  Conf. univ.dr. Liviu Popescu Cibernetică şi statistică economică Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 16Contributii la studiul sistemelor de control neliniare cu aplicatii

  economice.

  1. S. Calogero, Notes on optimal control theory with economic models and exercices, University of Milano,

  2017.2. M. Caputo, Foundations of Dynamic Economic Analysis: Optimal Control Theory and

  Applications, Cambridge University Press, 2005.3. L. Popescu, Lie geometric methods in the study of

  optimal control and variational calculus with economic applications, Ed. Sitech, 2013.4. L. Popescu,

  Applications of driftless control affine systems to a problem of inventory and production, Studies in Informatics and Control, vol. 28, nr.1 (2019), 10

  pag.S. M. LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006

  Conf. univ.dr. Liviu Popescu Cibernetică şi statistică economică Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 17Metode Lie geometrice in

  studiul sistemelor de control optimal in economie.

  1. A. Agrachev, Y. Sachkov, Control theory from the geometric viewpoint, Encyclopedia of Math. Science, 87, Control Theory and Optimization, II Springer, 2004.2. R. Brocket, Lie algebra and Lie groups in control theory, Geometrical Methods in Control Theory, Dordrecht, (1973), 43--82.3. L. Popescu, Lie geometric methods in the study of

  optimal control and variational calculus with economic applications, Ed. Sitech, 2013+C19.4.

  L. Popescu, Applications of driftless control affine systems to a problem of inventory and production, Studies in Informatics and Control, vol. 28, nr.1

  (2019), 10 pag.5. S. M. LaValle, Planning Algorithm, Cambridge University Press, 2006

  Conf. univ.dr. Liviu Popescu Cibernetică şi statistică economică Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  18Valenţe ale guvernanţei corporative în îmbunătăţirea performanţelor financiare ale companiilor

  Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ Contabilitate Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  19Corelația rentabilitate - riscuri și impactul său asupra valorii companiilor

  Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ Contabilitate Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  20Elaborarea profilului de risc al companiilor pe baza informațiilor financiar-contabile

  Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ Contabilitate Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  1. Siminică M., Diagnosticul financiar al firmei, Ed. Sitech, Craiova, 2010;2. Achim M., Borlea S., Ghid pentru analiza diagnostic a stării financiare, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2016;3. Anghel I. (coordonator), Analiză și evaluare economico-financiară, Ed. ASE, București, 2016; 4. Buglea A., Lala Popa I., Analiză economico-financiară, Ed. Mirton, Timișoara, 2009;5. Bușe L., Siminică M., Cîrciumaru D., Simion D., Ganea M., Analiză economico-financiară, Ed. Sitech, Craiova, 2011;6. Cîrciumaru D., Analiza riscului firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2013;

 • 21Studiu relației investiții - inovare - performanță la nivelul companiilor, din perspectivă financiar-contabilă

  Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ Contabilitate Științe EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  22

  Valente praxiologice ale informatiei contabile in analiza pozitiei financiare si a performantei in intreprinderile mici si mijlocii

  Avram, M. - (2009) Contabilitatea financiară a firmei, Ed. Universitaria,Craiova;Revista Audit Financiar www.cafr.ro;Revista Audit Financiar, www.cafr.ro;Revista Contabilitate, Expertiza si Audit, www.ceccar.ro

  Prof.univ.dr. Avram Marioara Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  23

  Politici si tratamente contabile in silvicultura Avram, M. - (2009) Management contabil, Editura

  Universitaria, Craiova;Avram, M. - (2009) Contabilitatea financiară a firmei, Editura Universitaria, Craiova;CECCAR -(2005) Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), inclusiv Standarde -Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretări la 1 ianuarie 2005, Bucureşti, Editura CECCAR;Iacob, C., Ionescu, I., Avram, M. - (2011) Contabilitate de gestiune. Sinteze şi aplicaţii. Editura Universitaria Craiova, 2011;IASB - 2010, Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi Raportare Financiarăwww.iasb.org. ;Revista Audit Financiar 2014-2019 www.cafr.ro;Revista Contabilitate, Expertiza si Audit 2014-2019, www.ceccar.ro

  Prof.univ.dr. Avram Marioara Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  , ;

  7. Gherghina S.C., Guvernanța corporativă și valoarea întreprinderii, Ed. ASE, București, 2017;8. Guda Iancu, De ce eșuează companiile?, Ed. Publica, București, 2018.9. Pantea M.I., Analiza economico-financiară – instrument al managementului întreprinderii, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2017;10. Robu V., Anghel I., Șerban E.C., Analiza economico-financiară a firmei, Ed. Economică, București, 2014;

 • 24

  Valorificarea complexa a informatiilor financiare si nonfinanciare privind drepturile salariale

  Avram, M. - (2009) Management contabil, Editura Universitaria, Craiova;Revista Audit Financiar, www.cafr.ro;Revista Contabilitate, Expertiza si Audit, www.ceccar.ro

  Prof.univ.dr. Avram Marioara Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  25

  Tehnici si proceduri utilizate in auditul proiectelor finantate din fonduri structurale europene

  Avram, M. - (2009) Contabilitatea financiară a firmei, Editura Universitaria, Craiova;Revista Audit Financiar, www.cafr.ro;Revista Contabilitate, Expertiza si Audit, www.ceccar.roStandardele Internationale de Audit (ISA)

  Prof.univ.dr. Avram Marioara Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  26

  CONTABILITATEAMEDIULUI- INSTRUMENTAL DEZVOLTARIIDURABILE

  • Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă aRomâniei Orizonturi 2013–2020–2030http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/ • OMFP 1802/2014 pentru aprobareaReglementărilor contabile privind situaţiilefinanciare anuale individuale şi situaţiilefinanciare anuale consolidate (M.Of. 963/ 30decembrie 2014, modificat prin OMFP 1938/2016(M.Of. 680/ 2 septembrie 2016)• Chirața Caraiani, Cornelia Dascălu, Camelia I.Lungu, Raluca G. Gușe, Contabilitatemanagerială: tehnologii contabile integrate deraportare și decizie, Editura ASE, București, 2010.

  Prof.univ.dr. Mariana MAN Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 27

  IMPACTUL ECONOMIEIDIGITALE ASUPRAPROFESIEI CONTABILE SICOMPORTAMENTULUIMANAGERIAL

  Philippe Arraou, Expertul Contabil si EconomiaDigitala, http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2016/10/expert-comptable-economie-numerique_ENG.pdf ; Robert AurelianȘova, Florin Dobre, Profesia contabilă îneconomia globală și digitală, Expertiza și auditulafacerilor , nr. 37/ 2016,http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/profesia-contabila-in-economia-globala-si-digitala-a1382/ ;ICAEW (Institute of Chartered Accountants inEngland and Wales), Artificial intelligence and thefuture of accountancy, https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx ; Chirața Caraiani, Cornelia Dascălu,Camelia I. Lungu, Raluca G. Gușe, Contabilitatemanagerială: tehnologii contabile integrate deraportare și decizie, Editura ASE, București, 2010.

  Prof.univ.dr. Mariana MAN Contabilitate Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  28Implicațiile pieței de asigurări asupra creșterii economice la

  nivelul Uniunii Europene

  1. Arena, M., 2006. Does Insurance Market Activity PromoteEconomic Growth? A Cross-Country Study for Industrializedand Developing Countries, World Bank Policy ResearchWorking Paper 4098, December 2006, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2006/12/14/000016406_20061214120343/Rendered/PDF/wps4098.pdf.2. Baroo, R., Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, 1995,New York, McGrow-Hill, Inc3. Liedtke, P.K. (2007) ‘What's insurance to a moderneconomy?’ The Geneva Papers on Risk and Insurance—Issuesand Practice 32(2): 211–221.4. Outreville, J.F. (1990) ‘The economic significance ofinsurance markets in developing countries’, Journal of Risk andInsurance 57(3): 487–498.5. Ward, D. and Zurbruegg, R. (2000) ‘Does insurance promoteeconomic growth? Evidence from OECD economies’, Journalof Risk and Insurance 67(4): 489–506.

  Prof. univ. dr. Mirela Cristea Economie Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 29Implicațiile bioeconomiei asupra dezvoltării economice în Uniunea Europeană

  1. Adamowicz, M. (2017). Bio-economy as a concept ofdevelopment strategies in the European Union. Journal ofInternational Business Research and Marketing, 2(4), 7-122. Bildirici, M., & Ozaksoy, F. (2018). An analysis of biomassconsumption and economic growth in transition countries.Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 386-405.doi: 10.1080/1331677X.2018.14276103. BIOEAST. (2018). BIOEAST Vision Paper. BIOEAST-Central and Eastern European Initiative for Knowledge-BasedAgriculture, Aquaculture and Forestry in the Bioeconomy.http://www.bioeast. eu/article/bioeastvisionpaper230220184. Birner, R. (2018). Bioeconomy concepts. In: Lewandowski,I. (Ed.) (2018) Bioeconomy: Shaping the transition to asustainable, biobased economy. Cham: Springer.http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68152-85. Bracco, S., Calicioglu, O., Gomez San Juan, M., &Flammini, A. (2018). Assessing the contribution of bioeconomyto the total economy: a review of national frameworks.Sustainability, 10(6), 16986. European Commission. (2018). A sustainable Bioeconomyfor Europe: strengthening the connection between economy,society and the environment, Updated Bioeconomy Strategy.European Commission: Brussels, Belgium.https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none7. OECD. (2018). Meeting policy challenges for a sustainablebioeconomy. Paris: OECD Publishing.https://doi.org/10.1787/9789264292345-en8. Pyka, A., & Prettner, K. (2018) Economic growth,development, and innovation: The transformation towards aknowledge-based bioeconomy. In: Lewandowski I. (eds)Bioeconomy. Cham: Springer

  Prof. univ. dr. Mirela Cristea Economie Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 30Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană – noi provocări

  1. Béla Galgóczi, Janine Leschke, EU Labour Migration in Troubled Times: Skills Mismatch, Return and Policy Responses, Routledge, 2016 2. Béla Galgóczi, Janine Leschke, EU Labour Migration Since Enlargement: Trends, Impacts and Policies, Routledge, 2016 3. OECD/European Union, Matching Economic Migration with Labour Market Needs, OECD Publishing, 2014 4. Pociovalisteanu Diana Mihaela, Workforce Movement: Romania and the EuropeanUnion, Proceedings of FIKUSZ ’12 Symposium for Young Researchers, 2012, 69-80 pp, http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz 5. Pociovalisteanu Diana Mihaela, MIGRATION FOR EDUCATION NOWADAYS, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2012, p. 82-87

  Tirca (Pociovălișteanu) Diana Mihaela Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

 • 31 Intercondiționări între piața muncii și oferta educațională

  Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C., Ocuparea și șomajul. Politici de ameliorare a ocupării în Economie, Editura Tribuna Economică, București, 2004Chenic (Crețu), A.Ș., O analiză de actualitate a evoluţiilor şi structurilor pe piața muncii în Uniunea Europeană în corelaţie cu cerinţele flexicurităţii pieţei muncii, Economie teoretică și aplicată, Volumul XIX (2012), No. 3(568)Pîrvu Gh., Macroeconomie, Ed. SITECH, Craiova, 2019Popescu C., Ciucur D., Băbeanu M., Popescu I., Echilibrul înaintării, Ed. Eficient, București, 1998Becker, G., Capitalul uman. O analiză teoretică şi empirică cu referire specială la educaţie, Editura All, Bucureşti: 1997.Taylor, Edward J., The New Economics of Labour Migrațion and the Role of Remittances în the Migrațion Process, Internațional Migrațion Vol.37 (1): 63-88, 1999

  CONF.UNIV.DR. PÎRVU RAMONA Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  afacerilor

 • 32

  Mobilitatea forței de muncă și efectele acesteia asupra dezvoltării economice și

  modernizării structurale a economiei

  Pîrvu Ramona, Circulația internațională a forței de muncă și efectele fenomenului migrației asupra dezvoltării economice și modernizării structurale a economiei, Ed. Universitaria, Craiova, 2013Avram C., Pîrvu Gh., Radu R., Pîrvu Ramona, România şi exigenţele integrării europene, vol I, Editura ALMA, 2007Pîrvu Gh., Macroeconomie, Ed. Sitech, Craiova, 2019Pirvu Gheorghe, Lolescu Elena, Pîrvu Ramona, Tănasie Anca, Economie europeanĂ, Ed. Universitaria, 2018Stoiciu V. (coord), Impactul crizei asupra migrației forței de muncă românești, București 2011

  CONF.UNIV.DR. PÎRVU RAMONA Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  afacerilor

  33

  Cercetări privind importanțacompetitivității și a inovăriipentru dezvoltarea economieinaționale

  Bogliacino, F., Pianta, M. (2011). “Engines of growth. Innovation and productivity in industrygroups”, Structural Change and Economic Dynamics 22, pp. 41-53Cassia, L., Colombelli, A., Paleari, S. (2009). Firms’ growth: Does the innovation systemmatter, Structural Change and Economic Dynamics 20 (2009), pp. 211-220Drucker, P. F. Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993Ganea V., Bujor O. Politica inovațională și factorii actuali de creștere economică: interacțiune și integrare. În revista Academos, nr 3(34) 2014, Chişinău, AȘM, p. 56-63. Russu C. Creşterea competitivităţii. Managementul performanţei. Note de curs, Bucureşti, 2008.

  CONF.UNIV.DR. PÎRVU RAMONA Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

 • 34Cercetări privind investițiilestrăine directe și climatulinvestițional

  Anghelache, C., Partachi, I. et al. (2016). Using econometric models in the correlation between the evolution of the Gross Domestic Product and Foreign Direct Investments. Romanian Statistical Review, Supplement, 10, 124-129Jones, J. and Wren, C. (2006). Foreign Direct Investment and Regional Economy, Ed. Ashgate Publishing Limited, HampshirePîrvu Gh., (2019) Macroeconomie, Ed. Sitech, CraiovaPîrvu Gheorghe, Pîrvu Ramona, Nanu Roxana, (2008) Romania’s Strategy of Attraction of Foreign Investments, Analele Universităţii din PetroşaniBratu Ştefan, Pîrvu Ramona, Bratu Raducu, (2008) Foreign Investment In Developing Countries. Case Study: Romania, International Conference on Applied Business and Economics (ICABE

  CONF.UNIV.DR. PÎRVU RAMONA Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

 • 35

  Evaluarea impactului economiei subterane asupra economiei naționale

  Craiu N, (2004) Economia subterană între „Da” şi „Nu”, Editura Economică, Bucureşti, 2004Mungiu-Pippidi, A. (ed). (2013, 2014 and 2015), The Anticorruption Report; Volume 1: Controlling Corruption in Europe, Volume 2: The Anticorruption Frontline; and Volume 3: Government Favouritsm in Europe, Barbara Budrich Publishers: Berlin.Balaban, C. (2003) Evaziunea Fiscală –aspecte controversate de teorie şi practică judiciară, Editura Rosetti, 2003, BucureştiNedelcu M.V. şi colaboratorii, (2009) Corelații între caracteristicile socio – economice ale regiunilor de dezvoltare şi nivelul economiei informale: estimări, analize şi scenarii, Raport de cercetare, BucureştiCoşea M., (2004) România subterană, Editura Economică, Bucureşti, 2004

  CONF.UNIV.DR. PÎRVU RAMONA Economie Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  36

  Politica fiscala in …..in contextul globalizarii

  1.Madalin Irinel Niculeasa-Politica fiscala.Aspecte teoretice si practice, Editura C.H.Beck, Bucuresti 2009 2. Laura Obreja Brasoveanu-Impactul politicii fiscale asupra cresterii economice, Editura ASE, Bucuresti 2007 3. Melania IONECI-Politica fiscala-Miza a dezvoltarii economiei romanesti, Editura Universitara, Bucuresti 2009 4.Virginia GRECEANU-COCOS-evolutia politicii fiscale intre anii 2016-2018, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2018 5.Iulian Viorel BRASOVEANU-Analize ale politicii fiscale in Romania si in statele membre ale UE, Editura ASE, Bucuresti 2009

  Prof.univ.dr.Gheorghe Matei Finante Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 37Contribuţii la analizamulticriterială a pieţeiachiziţiilor publice din România

  g Assessing Public Procurement Systems in 77Economies, Washington, DC: World Bank, 20162. Study on “Strategic use of public procurementin promoting green, social and innovationpolicies” Final Report DG GROW, PwC, 20163. Khi V. Thai, Global Public ProcurementTheories and Practices, Spinger, 20174. Tomasz Zalewski, EU Public ProcurementReform Guide , 20165. Agenția Națională pentru Achiziții Publice,Strategia națională în domeniul achizițiilorpublice, 20156. Pîrvu Daniela, Tolea Claudia, The reform of theEuropean public procurement system, SEA –Practical Application of Science, ISSN: 2360 –2554 Editor: Fundaţia Română pentru InteligenţaAfacerii, Volum II, nr. 3 (5) /2014, p. 505-5101. Benchmarking Public Pro-curement 2016:Assessing Public Procurement Systems in 77Economies, Washington, DC: World Bank, 20162. Study on “Strategic use of public procurementin promoting green, social and innovationpolicies” Final Report DG GROW, PwC, 20163. Khi V. Thai, Global Public ProcurementTheories and Practices, Spinger, 20174. Tomasz Zalewski, EU Public Procurement

  Conf. univ. dr. Pîrvu Daniela Finanțe Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  38

  Problematica consolidarii autonomiei finantelor publice locale in Romania Andreas Ladner, Nicolas Keuffer & Harald

  Baldersheim (2016) Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990–2014), Regional & Federal Studies, 26:3, 321-357; T. Hansen &J.E. Klausen, Between the Welfare State and Local Government Autonomy, Pages 47-66, 2010; Legea finanţelor publice locale nr.273/2006; David Berman, Local Government and the States: Autonomy, Politics and Policy, Routledge, 2015; Hubert Heinelt, Nikolaos-K. Hlepas, Typologies of Local Government Systems, The European Mayor pp 21-42, 2006

  Conf. univ. dr. Pîrvu Daniela Finanțe Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

 • 39Stabilizatorii automați și sustenabilitatea finanțelor publice românești

  1. Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul României strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021 2. Eyraud, L., and T. Wu (2015),"Playing by the rules: Reforming fiscal governance in Europe". IMF Working Paper No. 15/673. Escolano, J., 2010. A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates. Technical notes and Manuals. International Monetary Fund4. Inceu, Adrian; Mara, Eugenia Ramona; Lungu, Anamaria; Zai, Paul, The sustainability of public finance in new members states of european union source, Transylvanian review of administrative sciences; 2011, issue 34e, p1275. Banca Nationala a Romaniei, Rapoarte asupra sustenabilitatii financiare6. Consiliul Fiscal, Rapoarte anuale

  Conf. univ. dr. Pîrvu Daniela Finanțe Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  40

  Studiu empiric comparativprivind comportamentul pietelorbursiere emergente

  Prof.univ.dr.habil. Cristi Spulbăr Finanțe Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  41

  Studiul activității de creditare. Analiza comparativă a modului în care sistemele bancare din ţările emergente / ţările dezvoltate influenţează evoluţia economiilor din aceste ţări.

  Prof.univ.dr.habil. Cristi Spulbăr Finanțe Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  42Abordari cantitative privind integrarea financiara in ASEAN Prof.univ.dr.habil. Cristi Spulbăr Finanțe Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  1.Spulbăr, C., & Nițoi, M. (2012). Sisteme bancare comparate. Comparative analysis of banking systems. Editura Sitech, Craiova; 2.Spulbăr, C., & Niţoi, M. (2014). Determinants of bank cost efficiency in transition economies: evidence for Latin America, Central and Eastern Europe and South-East Asia. Applied Economics, 46(16), 1940-1952; 3. Dima, B., Dincă, M. S., & Spulbăr, C. (2014). Financial nexus: Efficiency and soundness in banking and capital markets. Journal of International Money and Finance, 47, 100-124; 4.Spulbăr, C., Niţoi, M., & Anghel, L. (2015). Efficiency in cooperative banks and savings banks: a stochastic frontier approach. Romanian Journal of Economic Forecasting, 18(1), 5-21; 5. Niţoi, M., & Spulbăr, C. (2016). The relationship between bank efficiency and risk and productivity patterns in Romanian banking system. Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(1), 39-53.

 • 43

  Derivatele financiare - aplicații în gestiunea riscurilor bancare și managementul performanțelor bancare. Prof.univ.dr.habil. Cristi Spulbăr Finanțe Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  44

  Impactul tradițiilor șiobiceiurilor asupramanagementului organizațiilorculturale

  Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  45

  Studiu privind managementulriscului în organizațiile dindomeniul apărării naționale

  Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  1. IDOWU S., VERTIGAS St., BURLEAŞCHIOPOIU A., (editors), 2017, Corporate SocialResponsibility in Times of Crisis, Springer.2. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2016,L’entrepreneuriat social: un défi et un pilier pourla protection sociale, in Croissance, population etprotection sociale. Faites et Théories face auxenjeux. Sous la direction de Alain Redslob, pp.229-243, Editions Panthéon-Assas.3. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2014, TheChallenges of the Prosumer as Entrepreneur in IT,in Frameworks of IT Prosumtion for BusinessDevelopement, editor - Malgorzata Pankowska,IGI-Global, pp. 1-16.4. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2014, TheDichotomy of Entrepreneurship between Businessand Social, in Economics and BusinessCommunication Challenges, editors – WojciechDyduch, Malgorzata Pankowska, PublishingHouse of University of Economics in Katowice,pp.47-56.5. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2013, The EthicalIssue in Internet Communication, in InternetCommunication Management. International Week,edited by M. Pankowska and W. Dyduch,Publishing House of University of Economics inKatowice.

 • 46

  Provocările etice ale tehnologiilor informaționale pentru organizațiile agile

  Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  47

  Responsabilitatea socială a organizațiilor în contextul dezvoltării economiei verzi și al promovării politicilor de mediu

  Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  6. BURLEA ŞCHIOPOIU A., MAHON J., 2013,Management, in Encyclopedia of Corporate SocialResponsibility – PART - Management, EditorsSamuel O. Idowu, Nicholas Capaldi, LiangrongZu, Ananda das Gupta, Springer-Verlag BerlinHeidelberg, pp. 1609-1616. 7. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2013, AnAristotelian approach to sustainable management,in Encyclopedia of Corporate SocialResponsibility, Editors Samuel O. Idowu,Nicholas Capaldi, Liangrong Zu, Ananda dasGupta, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,8. BURLEA ŞCHIOPOIU A., Nastase M, DobreaR.C., 2013, Ethical CSR, in Encyclopedia ofCorporate Social Responsibility, Editors SamuelO. Idowu, Nicholas Capaldi, Liangrong Zu,Ananda das Gupta, Springer-Verlag BerlinHeidelberg, pp. 1059-1065, 9. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2013, GlobalEnvironmental Management Initiative, inEncyclopedia of Corporate Social Responsibility,Editors Samuel O. Idowu, Nicholas Capaldi,

 • 48

  Antreprenoriatul social -Premisă a dezvoltării durabile

  Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  49Cercetări privind relația între etica în afaceri și responsabilitatea socială

  1. Chandler, David, Corporate Social Responsibility: A Strategic Perspective, Business Expert Press, 2014.2. Crane, A. et al. - editors, The Oxford handbook of corporate social responsibility, London, Oxford University Press, 2008.3. Crowther, David, Aras, Guler, Corporate social responsibility, bookboon.com, 2008.4. Idowu, S.O., Capaldi, N., Zu, L., Das Gupta, A. - editors, Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Spriger Verlag, Heidelberg, New York, 2013.

  Prof. univ. dr. Bocean Claudiu George Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  , p ,Liangrong Zu, Ananda das Gupta, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 1241-1248. 10. BURLEA ŞCHIOPOIU A et Lefter V., 2011,Les pratiques de leadership dans les organisationsroumaines, in Tous Leaders, coordonnée par JeanMarie PERETTI, Eyroles, Editions d’Organisation.11. BURLEA ŞCHIOPOIU A., BACHELARDO., 2010, Risque social et dirigeant, in La GRHdans les PME, coordonnée par VILETTE M.A.,LOUART P., Les éditions Vuibert, collectionAGRH – Recherche.12. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2010. Ethics ofInformation in Distributed Business Environments– in Infonomics for Distributed Business andDecision-Making Environments: CreatingInformation System Ecology, editor - MalgorzataPankowska, IGI-Global.13. BURLEA ŞCHIOPOIU A et SANDU Al.,2008, Les paradigmes du talent dans lesorganisations roumaines in Tous Talentueuxcoordonnée par Jean Marie PERETTI, Eyroles,Editions d’Organisation.14. BURLEA SCHIOPOIU A., 2008, AuditSocial. De la teorie la practică. Editura SITECH,Craiova.15. BURLEA ŞCHIOPOIU A., 2008,

 • 50Analiza cauzelor primare ale satisfacției și insatisfacției angajaților

  1. Armstrong, M. , Taylor, S., Human resource management practice, 13th edition, Kogan Page, London, 2014.2. Bocean, Claudiu George, Managementul resurselor umane, Editura Pro Universitaria, 2015.3. Jyothi, P., Venkatesh, D.N., Human Resource Management, Oxford University Press, 2006.4. Mathis, Robert L., Jackson, John H., Valentine, Sean R., Human Resource Management, Cengage Learning, London, 2013.

  Prof. univ. dr. Bocean Claudiu George Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  51Integrarea managementului carierei în culturaorganizațională

  1. Cameron,K.S., Quinn, R.E., Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. 3rd edition. Jossey-Bass: SanFrancisco, 2011. 2. Schein, E., Organizational Culture and Leadership. 3rd edition. Jossey-Bass: SanFrancisco, 2004.3. Vlăsceanu , M., Organizații si comportament organizațional. Polirom: Iasi, 2003.4. Aubrey C. D., Managementul performanţei. Strategii de obţinere a rezultatelor maxime de la angajaţi. Polirom: Iasi, 2007. 5. Bocean, C.G., Managementul resurselor umane, Craiova:Editura Pro Universitaria, 2015.

  Prof. univ. dr. Bocean Claudiu George Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  52Dezvoltarea resurselor umane în cadrul învățământului preuniversitar românesc

  1. Lefter, V., Deaconu, A. Manolescu, A. (coordonatori), Managementul resurselor umane, Editura ProUniversitaria, București, 2012.2. Bocean, C.G., Managementul resurselor umane, Editura Universitaria, Craiova, 2015.3. Armstrong, M. , Taylor, S., Human resource management practice, 13th edition, Kogan Page, London, 20144. Beardwell I., Holden L. , Human resource management, a contemporary approach, 4 edition, Financial Times, Prentice Hall, 2003.5. Pell A.R., Human resource management, Pearson Professional Education, 2001.

  Prof. univ. dr. Bocean Claudiu George Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  53

  Perspectiva schimbarii organizationale - implementarea achizitiilor publice sustenabile Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  1. C. Sitnikov, Managementul Calitatii Organizatiilor, Universitaria 2014; 2. Oakland, John S., Total Quality Management and Operational Excellence : Text with Cases, Routledge, 2014; 3.

 • 54

  Îmbunătățirea eficacității achizițiilor – identificarea și imbunatatirea factorilor cheie determinanți

  Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  55

  Rolul relațiilor publice în cadrul proceselor și rezultatelor inițiativelor de responsabilitate socială corporatistă

  Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  56

  Practicile managementului proiectelor in cadrul organizatiilor sectorului public Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  57

  Managementul proiectelor IT din perspectiva echipelor – construirea echipei si succesul proiectului

  Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  58

  Evaluarea utilizarii site-urilor retelelor sociale in comertul electronic la nivelul firmelor Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte Economice

  Economie si Administrarea

  Afacerilor

  59Cultura organizationala si proiectele IT din perspectiva factorilor cheie de succes

  Prof.univ.dr.Catalina Sitnikov Management Stiinte EconomiceEconomie si

  Administrarea Afacerilor

  Director Scoala Doctorala de Stiinte Economice Prof.univ.dr. Gheorghe MATEI

  Bizmanualz, ISO 9001 Quality Procedures for Quality Management Systems : The Professional's Ready-to-Use Guide to Creating a Quality Management System Based on teh ISO 9001 Standard, 2012 4. Barrie G. Dale, Ton van der Wiele and Jos van Iwaarde, Managing Quality, Blackwell Publishing, 2012

  Teme doctorale 2019_2020