proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

of 72 /72
Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera Prof. dr Mirko Blagojević, Miloš Matejić, asistent Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju Kragujevac, 2014.

Author: nguyenkhanh

Post on 05-Feb-2017

261 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

Prof. dr Mirko Blagojević,

Miloš Matejić, asistent

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju

Kragujevac, 2014.

Page 2: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1

Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

Prof. dr Mirko Blagojević,

Miloš Matejić, asistent

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

Autodesk INVENTOR

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 1

Page 3: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

U okviru programskog paketa Autodesk INVENTOR

postoji modul DESIGN ACCELERATOR namenjen proračunu mašinskih elemenata.

Ovaj modul je nastao integrisanjem softvera Mechsoft u program Autodesk INVENTOR.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

Mechsoft Autodesk INVENTOR

DESIGN ACCELERATOR

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 2

Page 4: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

Da bi se došlo do ovog modula, potrebno je, nakon startovanja programa, otvoriti novi fajl u okruženju

Assembly sa ekstenzijom .iam.

Modul DESIGN ACCELERATOR se nalazi u Assembly okruženju, u okviru kartice DESIGN.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 3

Page 5: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

U padujećem meniju Power Transmission nalazi se veoma detaljno napisano uputstvo za sve vrste proračuna (Engineer`s Handbook).

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 4

Page 6: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

U okviru Design Accelerator – a moguće je vršiti proračune: 1. Tolerancija, 2. Cilindričnih i koničnih zupčanika, 3. Pužnih prenosnika, 4. Zavrtanjskih veza, 5. Navojnih prenosnika, 6. Opruga, 7. Ležajeva,

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 5

Page 7: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

1. Uvod

8. Trapeznih kaišnih prenosnika, 9. Lančanih prenosnika, 10. Vratila, 11. Klinova, 12. Bregastih mehanizama, 13. Kočnica, 14. Čivija, 15. ...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 6

Page 8: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

DESIGN ACCELERATOR – om je obuhvaćen proračun cilindričnih zupčanika sa pravim i kosim zupcima sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem (Spur Gear), koničnih zupčanika (Bevel Gear) i pužnih prenosnika (Worm Gear).

Spur Gear Bevel Gear Worm Gear

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Neki važni pojmovi

Gear Ratio – prenosni odnos, Pressure Angle – napadni ugao, Helix Angle – ugao nagiba zubaca, Face Width – širina zupčanika, Strength Calculation – proračun čvrstoće, Bending Fatigue Limit – trajna dinamička izdržljivost

podnožja zubaca, Contact Fatigue Limit - trajna dinamička izdržljivost

bokova zubaca, ...

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 7

Page 9: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

PRORAČUN CILINDRIČNIH ZUPČANIKA

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Opšta procedura za pokretanje proračuna

Startovati program Autodesk Inventor Professional,

New,

Standard (mm).iam,

Snimiti fajl,

Design,

Spur Gear.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 8

Page 10: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

U okviru ovog prozora nalaze se dve kartice: DESIGN i CALCULATION.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kartica DESIGN

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 9

Page 11: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

U polju DESIGN GUIDE se bira način proračuna geometrijskih veličina.

Module and Number of Teeth (proračun modula i brojeva zubaca) na osnovu osnog rastojanja i ostalih ulaznih parametara.

Number of Teeth (proračun brojeva zubaca) na osnovu osnog rastojanja i ostalih ulaznih parametara.

Center Distance (proračun osnog rastojanja) na osnovu svih ostalih ulaznih parametara.

Total Unit Correction (proračun zbira koeficijenata pomeranja) na osnovu osnog rastojanja i ostalih ulaznih parametara.

Module (proračun modula) na osnovu osnog rastojanja i ostalih ulaznih parametara.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Module and Number of Teeth -

Proračun modula i brojeva zubaca

Unosi se:

•Željeni prenosni odnos,

•Osno rastojanje,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,

•Širine zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 1.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 10

Page 12: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Računa se:

•Modul,

•Brojevi zubaca zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 2, ...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Number of Teeth - Proračun brojeva zubaca

Unosi se:

•Željeni prenosni odnos,

•Modul,

•Osno rastojanje,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,

•Širine zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 1.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 11

Page 13: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Računa se:

•Brojevi zubaca zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 2,...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Center Distance - Proračun osnog rastojanja

Unosi se: •Željeni prenosni odnos,

•Modul,

•Broj zubaca zupčanika 1,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,

•Širine zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 1,

•Zbir koeficijenata pomeranja zupčanika 1 i 2.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 12

Page 14: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Računa se:

•Osno rastojanje,

•Broj zubaca zupčanika 2,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 2,...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Total Unit Correction- Proračun zbira koeficijenata pomeranja

Unosi se: •Željeni prenosni odnos,

•Modul,

•Osno rastojanje,

•Broj zubaca zupčanika 1,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,

•Širine zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 1.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 13

Page 15: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Računa se:

•Broj zubaca zupčanika 2,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 2,

•Zbir koeficijenata pomeranja zupčanika 1 i 2.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Module- Modul

Unosi se:

•Željeni prenosni odnos,

•Osno rastojanje,

•Broj zubaca zupčanika 1,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,

•Širine zupčanika,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 1.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 14

Page 16: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Računa se:

•Modul,

•Broj zubaca zupčanika 2,

•Koeficijent pomeranja zupčanika 2,

•Zbir koeficijenata pomeranja zupčanika 1 i 2.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kartica CALCULATION

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 15

Page 17: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

•Izabrati standard za proračun zupčanika,

Uneti:

•Ulaznu snagu,

•Ulazni broj obrtaja,

•Stepen iskorišćenja,

•Karakteristike materijala pogonskog i gonjenog zupčanika,

•Radni vek,

•Faktor radnih uslova (u kartici Factors),…

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

•Izbor materijala se može izvršiti na dva načina:

1. Čekiranjem polja SELECT A MATERIAL, materijal biramo iz

ponuđene baze materijala.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 16

Page 18: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

2. Ako koristimo opciju USER MATERIAL, sami zadajemo

karakteristike materijala.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Čekiranjem polja User Factors

(kartica Factors) mogu se uneti

vrednosti i ostalih faktora.

U suprotnom, program sam

računa vrednosti pomenutih

faktora.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 17

Page 19: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kada se završi sa unosom podataka, izabere se polje

CALCULATE.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

U slučaju da pojedini stepeni sigurnosti nemaju

zadovoljavajuće vrednosti, oni su sa desne strane prikazani

crvenom bojom.

U ovom slučaju potrebno

je ispraviti unete podatke

(povećati dimenzije,

modul, usvojiti kvalitetniji

materijal ili slično) i

ponovo izvršiti proračun.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 18

Page 20: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kada se dobiju zadovoljavajuće vrednosti stepena sigurnosti,

selektovanjem prikazanog polja RESULTS dobija se kompletan

izveštaj proračuna.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

IZVEŠTAJ

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 19

Page 21: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kada se čekira polje OK, dobija se 3D model proračunatog

zupčastog para.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

3D model

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 20

Page 22: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

PRORAČUN KONIČNIH ZUPČANIKA

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Proračun koničnih zupčanika je veoma sličan

proračunu cilindričnih evolventnih zupčanika.

Zato će ovde biti navedene samo osnovne

napomene i objašnjeni samo oni koraci koji se

razlikuju u odnosu na cilindrične zupčanike.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 21

Page 23: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Opšta procedura za pokretanje proračuna koničnih zupčanika

Startovati program Autodesk Inventor Professional,

New,

Standard (mm).iam,

Snimiti fajl,

Design,

Bevel Gear.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kartica DESIGN

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 22

Page 24: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

U okviru kartice DESIGN, unosi se:

•Brojevi zubaca zupčanika,

•Modul,

•Širina zupčanika,

•Ugao pod kojim se seku ose vratila,

•Napadni ugao,

•Ugao nagiba zubaca,...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Kartica CALCULATION

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 23

Page 25: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

U okviru kartice CALCULATION:

- Bira se standard za proračun zupčanika.

-Unosi se:

•Ulazna snaga,

•Ulazni broj obrtaja,

•Stepen iskorišćenja,

•Karakteristike materijala pogonskog i gonjenog

zupčanika,

•Radni vek,

•Faktor radnih uslova (u kartici FACTORS),...

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

Selektovanjem prikazanog polja RESULTS, dobija se

kompletan izveštaj proračuna.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 24

Page 26: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

IZVEŠTAJ

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

2. Zupčanici

3D model

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 25

Page 27: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

U modulu DESIGN ACCELERATOR moguće je izvršiti kompletan proračun vratila najsloženijeg oblika.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 26

Page 28: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

KARTICA DESIGN

Program odmah

posle startovanja

kartice SHAFT

nudi vratilo

uobičajenog

oblika sa nekoliko

segmenata

različitog oblika i

prečnika.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Svaki segment vratila ima svoj prozor.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 27

Page 29: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

слајд бр. 55

Leva ivica segmenta vratila

Oblik segmenta vratila

Desna ivica segmenta vratila

Umetanje klina, čivije,...

Opis segmenta vratila

Dimenzije segmenta vratila

Brisanje segmenta vratila

Umetanje novog segmenta

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Dimenzije pojedinih

segmenata vratila

(dužina, prečnik,...)

mogu se menjati i

direktno na samom

modelu pomoću

odgovarajućih

strelica i graničnih

tačaka

selektovanog

segmenta.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 28

Page 30: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Kartica CALCULATION

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

U okviru kartice CALCULATION bira se materijal vratila (ili

se zadaju njegove karakteristike) i zadaju se opterećenja i

mesta oslonaca.

Karakteristike materijala

Opterećenja i oslonci

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 29

Page 31: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Karakteristike materijala:

• Modul elastičnosti,

• Modul klizanja,

• Gustina.

Vrste opterećenja:

• Radijalna sila,

• Aksijalna sila,

• Kontinualno opterećenje,

• Moment savijanja,

• Moment uvijanja,

• Sila pod uglom.

Oslonci:

• Pokretni oslonac,

• Nepokretni oslonac.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Primer vratila sa zadatim karakteristikama materijala,

opterećenjima i osloncima

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 30

Page 32: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

3D prikaz

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

U okviru kartice GRAPHS mogu se dobiti dijagrami sila,

momenata, napona, ... u određenoj ravni.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 31

Page 33: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

Generisanje izveštaja

Izveštaj

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

IZVEŠTAJ

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 32

Page 34: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

3. Vratila

3D model vratila

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 33

Page 35: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Upoznavanje sa dijalogom za izbor ležajeva

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 34

Page 36: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Zadržavanjem kursora miša otvara se kratko uputstvo!

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Dijalog za izbor ležajeva sadrži: Poddijalog za izbor tipa ležaja Komande za pozicioniranje Prozore za izbor orijentacionih

dimenzija Listu ležaja koji odgovaraju

zahtevima

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 35

Page 37: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Vrste ležajeva dostupnih u Inventor-u

Dijalog za izbor tipa ležaja sadrži: Sve vrste radijalnih ležajeva Sve vrste aksijalnih ležajeva Sve vrste radio-aksijalnih ležajeva

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Ugradnja ležajeva Pozicioniranje ležaja: Cilindrična površina

Ravan postavljanja

Strana postavljanja

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 36

Page 38: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Izbor orijentacionih mera: Spoljašnji prečnik

Unutrašnji prečnik

Širina ležaja

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Pozivanje svih ležajeva koji odgovaraju orijentacionim merama.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 37

Page 39: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Proračun ležajeva po različitim kriterijumima

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 38

Page 40: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Izbor kriterijuma: Dimenzionisanje Provera nosivosti

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Podešavanje radnih uslova

Podešavanje radnih uslova: Podešavanje

opterećenja Podešavanje

faktora

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 39

Page 41: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Generisanje izveštaja proračuna

Generisanje izveštaja se vrši klikom na results.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Izgled generisanog ležaja

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 40

Page 42: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

4. Ležajevi

Izmene generisanog ležaja

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 41

Page 43: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

Upoznavanje sa dijalogom za generisanje kaišnog prenosnika

5. Kaišni prenosnici

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 42

Page 44: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Zadržavanjem kursora miša otvara se kratko uputstvo!

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Dijalog za generisanje kaišnog prenosnika sadrži: Poddijalog za izbor tipa kaiša Komande za pozicioniranje Komande za podešavanje broja

kaiševa, dužine kaiša i dr. Listu remenica sa izborom

njihovih parametara

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 43

Page 45: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Vrste kaiševa dostupne u Inventor-u

Dijalog za izbor vrste kaiša sadrži: Uske kaiševe Klasične kaiševe Nazubljene kaiševe

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Ugradnja kaišnog prenosnika

Pozicioniranje kaišnog prenosnika: Izbor ravni kaišnog

prenosnika

Izbor smera generisanja

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 44

Page 46: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Izbor parametara kaišnog prenosnika: Odstojanje od srednje

ravni

Broj remena

Standardna dužina kaiša

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Izbor načina generisanja remenice: Generisana Postojeća Virtuelna

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 45

Page 47: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Izbor tipa pozicije remenice: Fiksirana Fiksirana referentnim delom Slobodno zatežuća Linijski zatežuća Rotaciono zatežuća

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Izbor tipa remenice

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 46

Page 48: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Dodavanje još jedne remenice ili zatezača u kaišni prenosnik

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Dijalog za ručno podešavanje parametara remenice

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 47

Page 49: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Proračun kaišnog prenosnika po različitim kriterijumima

Tip proračuna može biti: Provera nosivosti Dimenzionisanje prema broju kaiševa

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Podešavanje radnih uslova kaišnog prenosnika i faktora koji utiču na rad

Načini unosa podataka za proračun kaišnih prenosnika. Ručno unošenje faktora u proračun.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 48

Page 50: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Prošireni dijalog za proračun kaišnih prenosnika.

Stepen korisnog dejstva.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Generisanje izveštaja proračuna kaišnog prenosnika

Komanda za generisanje izveštaja.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 49

Page 51: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

Izgled generisanog kaišnog prenosnika i njegove izmene

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

5. Kaišni prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 50

Page 52: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

Upoznavanje sa dijalogom za generisanje zupčastog kaišnog prenosnika

6. Zupčasti kaišni prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 51

Page 53: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Zadržavanjem kursora miša otvara se kratko uputstvo!

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 52

Page 54: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Dijalog za izbor i generisanje zupčastog kaišnog prenosnika sadrži: Poddijalog za izbor tipa kaiša Komande za pozicioniranje Komande za podešavanje broja

zubaca kaiša i dr. Listu remenica sa izborom

njihovih parametara

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Vrste zupčastih kaiševa dostupne u Inventor-u

Dijalog za izbor vrste kaiša sadrži: Jednostrano nazubljene kaiševe

Obostrano nazubljene kaiševe

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 53

Page 55: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Ugradnja zupčastog kaišnog prenosnika

Pozicioniranje zupčastog kaišnog prenosnika: Izbor ravni zupčastog

kaišnog prenosnika

Izbor smera generisanja

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Izbor parametara zupčastog kaišnog prenosnika: Odstojanje od srednje

ravni

Širina zupčastog kaiša

Broj zubaca kaiša

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 54

Page 56: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Izbor remenice: Generisana

Postojeća

Virtuelna

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Izbor pozicije remenice: Fiksirana Fiksirana referentnim delom Slobodno zatežuća Linijski zatežuća Rotaciono zatežuća

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 55

Page 57: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Izbor pozicije remenice

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Dodavanje još jedne remenice ili zatezača u zupčasti kaišni prenosnik

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 56

Page 58: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Dijalog za ručno podešavanje parametara remenice

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Proračun zupčastog kaišnog prenosnika po različitim kriterijumima

Vrsta proračuna može biti: Provera nosivosti Dimenzionisanje po širini zupčastog kaiša

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 57

Page 59: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Podešavanje radnih uslova zupčastog kaišnog prenosnika i faktora koji utiču na rad

Načini unosa podataka za proračun zupčastih kaišnih prenosnika. Ručno unošenje faktora

u proračun.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Prošireni dijalog za proračun zupčastih kaišnih prenosnika.

Prozor sa porukama oko dizajna.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 58

Page 60: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Generisanje izveštaja proračuna zupčastog kaišnog prenosnika

Komanda za generisanje izveštaja.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

Izgled generisanog zupčastog kaišnog prenosnika i njegove izmene

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 59

Page 61: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

6. Zupčasti kaišni prenosnici

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 60

Page 62: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

Upoznavanje sa dijalogom za generisanje lančanog prenosnika

7. Lančani prenosnici

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 61

Page 63: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Zadržavanjem kursora miša otvara se kratko uputstvo!

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Dijalog za generisanje lančanog prenosnika sadrži: Poddijalog za izbor tipa lanca Komande za pozicioniranje Komande za podešavanje broja

lanaca, broja karika i td. Listu lančanika sa izborom

njihovih parametara

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 62

Page 64: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Vrste lanaca dostupne u Inventor-u

Dijalog za izbor lanca sadrži: Razne standarde lanaca

Razne tipove lanaca

Lance sa raznim koracima

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Ugradnja lančanog prenosnika

Pozicioniranje lančanog prenosnika: Izbor ravni lančanog

prenosnika

Izbor smera generisanja

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 63

Page 65: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Izbor parametara lančanog prenosnika: Odstojanje od srednje

ravni

Broj lanaca (1,2 ili 3)

Broj karika lanca

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Tip generisanog lančanika: Generisani

Postojeći

Virtuelni

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 64

Page 66: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Izbor pozicije lančanika: Fiksirani Fiksirani referentnim delom Slobodno zatežući Linijski zatežući Rotaciono zatežući

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Izbor tipa lančanika

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 65

Page 67: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Dodavanje još jedne remenice ili zatezača u lančani prenosnik

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Dijalog za ručno podešavanje parametara lančanika

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 66

Page 68: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Proračun lančanog prenosnika po različitim kriterijumima

Tip proračuna može biti: Prema momentu i brzini Prema snazi i momentu Prema broju obrtaja i snazi

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Podešavanje radnih uslova lančanog prenosnika i faktora koji utiču na rad

Ručno unošenje faktora u proračun.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 67

Page 69: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Prošireni dijalog za proračun lančanih prenosnika.

Stepen sigurnosti.

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Generisanje izveštaja proračuna lančanog prenosnika

Komanda za generisanje izveštaja.

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 68

Page 70: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

Izgled generisanog lančanog prenosnika i njegove izmene

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

7. Lančani prenosnici

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 69

Page 71: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

TEMPUS IPROD

530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

IMPROVEMENT OF PRODUCT DEVELOPMENT STUDIES IN SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

web: http://iprod.masfak.ni.ac.rs

TEMPUS IPROD

TEMPUS - I P R O D Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Proračun mašinskih elemenata ... M. Blagojević, M. Matejić 70

Page 72: Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera