„przyroda mojego regionu”

Click here to load reader

Download „Przyroda mojego regionu”

Post on 24-Feb-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Przyroda mojego regionu”. Mapa Wyżyny Lubelskiej. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. Lasy Janowskie informacje. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Przyroda mojego regionu

Przyroda mojego regionuMapa Wyyny Lubelskiej

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Lasy Janowskie informacje

Lasy Janowskie wielki obszar leny pooony w, Kotlinie Sandomierskiej w poudniowej czciwojewdztwa lubelskiego. Stanowi zachodni cz kompleksu lenegoPuszczy Solskiej. Lasy Janowskie rozcigaj si od okolic Borowa nad Wis do okolicBigoraja gdzie granicz z waciw Puszcz Solsk. Najwikszymi miastami regionu sBigorajiJanw Lubelski.W Lasach Janowskich przewaalas mieszanyz dominacjsosny. Liczna zwierzyna owiska. Miejsce lubiane przez mionikwgrzybobrania.W 1984 utworzonoPark Krajobrazowy Lasy Janowskie, a w 1994 Leny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie.

Informacje dla turystwLubelskie lasy s otwarte dla turystw i z pewnoci stanowi dogodne miejsce wypoczynku i rekreacji.W celu udostpniania obszarw lenych turystom, prowadzone s prace nad rozbudow odpowiedniej infrastruktury: parkingw, lenych miejsc postoju pojazdw, pl biwakowych, placw zabaw i izb edukacyjnych.Spdzajc wolny czas w piknych lasach naszego regionu, pamitajmy jednak o tym, e opuszczajc miejsce odpoczynku na onie przyrody, naley zostawi je w takim stanie, w jakim sami chcielibymy je zasta.

Konie Na mapie przyrodniczej Regionu Lubelskiego wyjtkowe miejsce zajmujLasy Janowskie". Te rozlege bory sosnowe z wyspowymi fragmentami jody i lasw mieszanych prezentuj ogromne bogactwo przyrodnicze. Wystpuje tu wiele cennych gatunkw rolin a lene knieje s schronieniem dla wielu zwierzt take tych chronionych. Lasy Janowskie s jednym z ostatnich w Polsce miejsc, gdzie wystpuje guszec.Nadlenictwo Janw Lubelski.ley w poudniowo-zachodniej czci wojewdztwa lubelskiego. W 1994 r. utworzono tutajLeny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie",jeden z 19 takich obiektw istniejcych obecnie w Polsce.

owiectwo

Gospodarka owiecka na obszarze dziaania Nadlenictwa Janw Lubelski jest prowadzona wedug opracowanego Wieloletniego Planu owieckiego oraz rocznych owieckich planw hodowlanych. Kadego roku w Nadlenictwie Janw prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny.

Na terenie Nadlenictwa Janw Lubelski istnieje moliwo zakwaterowania wOrodku Edukacji Ekologicznej w Leniczwce Wadysaww lub w leniczwce Cegielnia, gdzie przy kominku mona podzieli si z wraeniami po polowaniu z innymi myliwymi. Zasobne owiska w puszczaskich ostpach, waciwie utrzymane paniki, ambony i inne urzdzenia owieckie, komfortowe kwatery,organizacja polowa przez leniczego ds. owieckich, liczne trofea myliwskie zdobyte przez myliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim przyroda Lasw Janowskich, s gwarancj udanych oww i prawdziwej lenej przygody

Puszcza Solska Lasy Janowskie stanowi zachodni czPuszczy Solskiej- jednego z najwikszych kompleksw lenych w Polsce. Rozlege lasy i malownicze rzekisprawiaj, i cay jej obszar odznacza si wyjtkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znakiem rozpoznawczym tego regionu s skalne progi, tworzce mae wodospady, nazywane potocznie szumami. Jest to rwnie, tak jak w przypadku Nadlenictwa Janw Lubelski, kraina najwikszego lenego kuraka guszca. Na terenie gospodarujcych tutajnadlenictwJzefwiBigoraj, jest on objty programem aktywnej ochrony.

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowypark narodowypooony wwojewdztwie lubelskim, w polskiej czciPolesia, utworzony1 maja1990 r. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy lene z bogactwem flory i fauny, znajdujce si naRwninie czysko-Wodawskiej. Powierzchnia parku wynosi 9764,3071 ha, za jego otuliny 13624,25 ha[.Park wchodzi w skad Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" ktry od 2012 roku sta si rezerwatem transgranicznym po poczeniu z parkamiPribuskoje PolesieiSzacki Park Narodowy. Jest take chroniony przezkonwencj ramsarskjako wany obszar podmoky.

Informacja TurystycznaSzlaki turystyczne w Parku i w otulinie maj czn dugo109 km, z czego34 kmznajduje si na terenie Parku. Zostay wytyczone tak, aby umoliwi zwiedzajcym poznanie najciekawszych fragmentw Poleskiego Parku Narodowego i obejrzenie jego wyjtkowych walorw przyrodniczych.Wstp na szlaki turystyczne jest bezpatny. S to:Szlak Niebieski(Pieszowola - Wytyczno), jego trasa przebiega w pobliu cieki przyrodniczej Perehod";Szlak ty(Wooskowola - Muzeum PPN w Zauczu Starym);Szlak Czerwony Partyzancki(Urszulin - Muzeum PPN). Przy szlaku tym bierze swj pocztek cieka przyrodnicza Db Dominik";Szlak Czerwonyprzy kompleksie Bagna Bubnw;Szlak typrzy kompleksie Bagna Bubnw;Szlak Czarny historyczno - przyrodniczy Nacz"(Sosnowica - Jamniki). Trasa przebiega przez miejscowoci o ciekawej historii, miejsca pobytu sawnych postaci historycznych (Tadeusz Kociuszko), bitew i potyczek. Poza walorami przyrodniczymi prezentuje take walory kulturowe regionu. Na trasie szlaku Nacz" znajduje si kurhan kultury trzcinnickiej sprzed 3500 lat. Jest to jeden z najciekawszych obiektw historycznych PPN.Trzy Szlaki Czarne - cznikowe(Zawadwka, Kol. Wola Wereszczyska, Pieszowola).Wszystkie szlaki tworz system umoliwiajcy wielowariantowe projektowanie tras wycieczek zarwno pieszych jak i rowerowych. Niezwykle istotne z dydaktycznego punktu widzenia jest powizanie szlakw turystycznych ze ciekami przyrodniczymi i Orodkiem Dydaktyczno-Muzealnym PPN.

Ptaki w Poleskim Parku Narodowym

Due zdjcie :uraw (Grus grus)

Mae zdjcia po lewej od gry :Bocian czarny (Ciconia nigra)Rycyk (Limosa limosa)Krwawodzib (Tringa totanus)

Cietrzew, cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix syn. Tetrao tetrix) gatunek duego ptaka z rodziny kurowatych.

Poleski Park Narodowy - park narodowy pooony w wojewdztwie lubelskim, w polskiej czci Polesia, utworzony 1 maja 1990 r. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy lene z bogactwem flory i fauny, znajdujce si na Rwninie czysko-Wodawskiej.Park wchodzi w skad Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie". Jest take chroniony przez konwencj ramsarsk jako wany obszar podmoky.Powierzchnia parku wynosi 9764,3071 ha, za jego otuliny 13624,25 ha.Krajobrazy

Jezioro w Poleskim Parku Narodowym

Ogrd Botaniczny

Historia o Ogrodzie BotanicznymIdea utworzenia Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego wLubliniezrodzia si w1944roku. Profesorowie Jzef Motyka oraz Adam Paszewski utworzyli komisj, ktra sprawowaa piecz nad realizacj projektu jego utworzenia na terenie majtkuSawinek. Pocztkowo, w oczekiwaniu na akceptacj lokalizacji ogrodu, w ramach Planu WielkiegoLublina, utworzono na terenie miasteczka uniwersyteckiego "Ogrd dendrologiczny" tzw. "stary botanik", a dzisiejszy park. Intensywne starania Kazimierza Bryskiego o uzyskanie gruntw na Sawinku zaowocoway i uczelnia w1958roku uzyskaa prawo wasnoci do powierzchni liczcej 13hektarw. Jednak budowa Ogrodu Botanicznego przybraa realne ksztaty, dopiero kiedy Rektorem Uczelni zosta prof. dr Grzegorz Leopold Seidler.W latach1964-1970 powstay zasadnicze zrby dzisiejszego Ogrodu. Teren zosta ogrodzony, powsta budynek administracyjno-gospodarczy z kotowni orazszklarnie o powierzchni blisko 1000 m2. Powstay rwnie zbiorniki wodne i urzdzenia do spitrzania wody. Autorami wstpnej koncepcji zagospodarowania Ogrodu byli architekci Oscar i Zofia Hansen zKrakowaprzy konstruktywnej wsppracy z dr Mari Petrowicz i doc. Dominikiem Fijakowskim. W tym okresie powstay dziay rolinne o charakterze systematycznym, uytkowym, ozdobnym i ekologicznym. W 1964 roku Tadeusz Petrowicz, ktry w przej po Kazimierzu Bryskim funkcj kierownika organizacyjnego, zaj si sprawami zwizanymi z budow i organizacj zaplecza gospodarczego. Projektowaniem i wykonywaniem nasadze kierowa natomiast bezporednio prof. Dominik Fijakowski przy znaczcym udziale dr Marii Petrowicz i dr Kazimierza Kozaka. Utworzono kolejne dziay Ogrodu SystematykiRolin,Arboretum, Roliny Uytkowe, Roliny Ozdobne,Alpinarium, Roliny Tropikalne i Subtropikalne,FloryPolski, Pd. i Pd.-Wsch.Europyoraz dzisiaj ju nie istniejce Ameryki P.iAzji.23 lutego1965roku uznaje si za pocztek istnienia Ogrodu, kiedy to SenatUniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, w ramach Katedry Systematyki Rolin powoa jednostk organizacyjn pod nazw Ogrd Botaniczny.W1970roku kierownictwo Ogrodu przej dr Kazimierz Kozak, staraniem ktrego teren Ogrodu zosta powikszony do 25ha. W kolejnych latach trway intensywne prace zmierzajce do zakoczenia pierwszego etapu organizacji i otwarcia Ogrodu dla publicznoci, ktre miao miejsce30 kwietnia1974roku.W1995roku dyrektorem Ogrodu zosta dr in. Maciej Kwiatkowski. Wprowadzono zmiany w sposobie ekspozycji ogrodowych z uwzgldnieniem form architektury i krajobrazu, uzupeniono informacj dla zwiedzajcych oraz dokonano szereg inwestycji i remontw zmieniajcych wygld Ogrod

Dziay i Kolekcje Rolinne

Kolekcje Ogrodu licz ponad 1600 gatunkw drzew i krzeww, ponad 3300 rolin zielnych rosncych w gruncie oraz ok. 1600 gatunkw rolin szklarniowych. W parku ronie 106 drzew w wieku ponad 100 lat.Dzia Rolin Cebulowych i BulwiastychDzia Dendrologii (Arboretum)Dzia Rolin Poudniowej i Poudniowo-Wschodniej EuropyRoliny BiblijneDzia Flory PolskiRoliny ChronioneDzia Rolin Grskich (Alpinarium)Dzia Rolin Ozdobnych"Paacwka" i "Wwz Ozdobny"Roliny Ozdobne "Nad Stawami"Kolekcje BylinRosariumDzia Systematyki RolinDzia Rolin Tropikalnych i SubtropikalnychDzia Rolin UytkowychDzia Rolin Wodnych i Bagiennych

Zdjcie wczesnej wiosny w Ogrodzie Botanicznym

Szafran spiski (Crocus scepusiensis(Rehman et Wo.) Borbs)

Wawrzynek wilczeyko(Daphne mezereumL.)

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilisSchreb.)

nieyca wiosenna odm. karpacka (Leucojum vernumL. var.carpaticumBorbs)

Oczar poredni (HamamelisintermediaRehder)

Pomogy Strony: www.umcs.lublin.plwww.google.plwww.ogrodbotaniczny.lublin.pl