,,przysz‚o›† mojego regionuâ€‌

Download ,,Przysz‚o›‡ mojego regionuâ€‌

Post on 20-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,,Przyszłość mojego regionu”. Moja Lubelszczyzna…. Chwal lubelskie!. Mimo zacofania spowodowanego historycznymi problemami to co lubelskie-najlepsze…my już to wiemy, jednak jak przekonać inne regiony do tego że warto inwestować w nasz rozwój?Że z Lubelszczyzną warto współpracować? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ,,Przyszo mojego regionuMoja Lubelszczyzna.

 • Chwal lubelskie!Mimo zacofania spowodowanego historycznymi problemami to co lubelskie-najlepszemy ju to wiemy, jednak jak przekona inne regiony do tego e warto inwestowa w nasz rozwj?e z Lubelszczyzn warto wsppracowa?Odpowiedz brzmi:od rodka pokaza co mamy najlepszego, co si dzieje na lubelszczyznie,jakie mamy pomysy na rozwjRealizowany dzi marketing Ziemi Lubelskiej nie przynosi spodziewanych efektw. Kolejne akcje promocyjne stanowi jedynie zapis po stronie kosztw wojewdztwa, nie generujc zyskw. Trudno wini za to wycznie gospodarzy regionu, jak chc niektre media, gdy aden z dotychczasowych rzdw RP nie spenia obietnic dawanych hojnie spoeczestwu Lubelszczyzny przed kadymi wyborami.

 • Znani jestemy gwnie z rolnictwarolnictwa niestety nie uprzemysowionego..takiego, ktrey nie rozwija i nie bierze tego co nasze ziemie mogyby da dlatego pierwszym punktem powinno by:1.Ewolucja tego co ju mamy-rozwj rolnictwaTymczasem notowania firmy Lubelskie" na rynku krajowym i unijnym daj nam nieodmiennie kocowe lokaty, tworzymy bia plam na mapie inwestycji, biznesu, nawet turystyki (cho ten wskanik powoli ronie). Sia nabywcza obywateli i wskanik ich konsumpcji s enujco niskie w porwnaniu do innych regionw Polski i UE. Wzrastajcy indeks bezrobocia poszerza wschodni cian" paczu.

 • Skoro naszym dobrodziejstwem s dary natury, wykorzystajmy je jako atut .promujmy to co zdrowe, to co nasze, a inne regiony docenia to co najlepszeLUBELSKI CECH SPOYWCZY CHCE, ABY CEBULARZ PROMOWA LUBELSZCZYZN W EUROPIE. PRZEDSTAWICIELE CECHU ZOYLI WNIOSEK O REJESTRACJ WYPIEKU JAKO PRODUKTU REGIONALNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ. - W EUROPIE JEST TERAZ MODA NA PROMOWANIE SWOICH REGIONW. UZNALIMY, E NIC LEPIEJ NIE POKAE TRADYCJI LUBELSZCZYZNY NI CEBULARZ, KTRY JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH PRODUKTW PIEKARSKICH NASZEGO WOJEWDZTWA - WYJANIA BARBARA KRZYSZCZAK, PRZEDSTAWICIELKA CECHU SPOYWCZEGO W LUBLINIE. CEBULARZ LUBELSKI OD PONAD 10 LAT ZAREJESTROWANY JEST JU JAKO WYRB TRADYCYJNY. TERAZ MIABY SI JESZCZE STA WYROBEM REGIONALNYM.

  2.Eksport regionalnych produktw poza granice LubelszczyznyChocia niektre drogi, ulice i fasady budynkw w wikszych miastach regionu prezentuj si okazale, nadal jestemy nonikiem biedy gorszej (przecitnie) ni za czasw PRL. W wielu wsiach regionu czasy "Konopielki" s aktualne. Dane z orodkw pomocy spoecznej potwierdzaj to.

 • Czy Lubelszczyzna musi wegetowa na "socjalu" w bogatej Unii Europejskiej? To ogromny paradoks w jej granicach. Ta ziemia kolebka "Lubelskiego Lipca 1980", ktry da pocztek polskim i europejskim przemianom zasuguje na lepsze. Z wielu naszych miast narodziy si w historii wane dla Polski orodki przypomnijmy sobie czasy ich wietnoci i wrmy do ,,zotego wieku3.Przypomnienie roli naszego regionu na tle innych wojewdztw

 • 4.Promowanie modych talentw

  Lubelszczyzna o wychowaa wiele osobistoci ktre zapisay si na kartach historii, polityki i sztuki tak jest do dzis,dlatego naley promowa wspczesnych twrcw z Lubelszczyzny

 • Nie naley zapomina o osobach z dowiadczeniem,dlatego z nadziej naley patrze na projekt ,,Chwal lubelskie ktry otrzymawszy dotacj z UE chce promowa nasz region i jego zalety

  Projekt "Zdobd Zawd Przyszoci"w ramach ktrego przygotowano bezpatne ksztacenie w Technikum Uzupeniajcym dla Dorosych w okresie luty 2011 - stycze 2014 w miastach woj. lubelskiego. Uczestnicy maj zapewniony m.in. zwrot kosztw dojazdu, opieki nad osobami zalenymi, posiki, podrczniki.

  5.Korzystanie z projektw dodatkowych

 • Na szczeblu rady powiatu czy gminy trzeba notowa fakty i rzeczy godne uwagi, istotne w propagowaniu miejscowizn". Zwaszcza te, ktre obejmuj lubelskie, regionalne aspiracje.

  Stwrzmy "bank atutw Lubelszczyzny", baz pomysw, ktre pomog nam lepiej prezentowa lokalne produkty: artystyczne i przemysowe, z zakresu ekologii, turystyki czy etnografii.

  Mog to by smakowite potrawy czy wypieki, unikalne produkty lub usugi, wytwory rzemiosa itp. tak jak przewiduj projekty marszakowskie.

  Ale nauczmy si tym chwali. Spoecznoci lokalne musz zacz tym y, by ich podmiotem.

  Silne i zasobne regiony Europy (jak Bawaria, Styria czy Tyrol w Austrii) imponuj swym zapleczem kulturowym i etnograficznym. Wida tam pewno siebie i optymizm ich mieszkacw.

  To robi bodaj wiksze wraenie na gociach, turystach oraz inwestorach, ni spektakularne akcje marketingowe. Dlaczego nie miayby to by cechy spoecznoci Roztocza, Polesia czy Powila?

  Istotny bdzie moment, gdy lubliniacy zaczn chwali si" bogat kultur, gdy do regionalnego banku ofert" trafi wydarzenia z tej sfery: koncerty, przegldy, festiwale nauki, rekonstrukcje historyczne, filmy, utwory, a nawet trafne hasa reklamowe lub piosenki sawice nasze miejsca.

  Wany bdzie szeroki nurt, a nie pojedyncze strumyki promocji tych miejsc.

  Jeli Lublin w 2016 roku ma zosta Europejsk Stolic Kultury", niech znajdzie oparcie w licznych inicjatywach regionalnych. Niech bdzie pikn figur na wspaniaym tle.

 • To jest 5 postulatw ktre by moe pomog z wiksz nadzieja i zapaem spojrze na rozwj naszego regionu i zachc do inicjatywy spoecznej-poniewa przyszo naszego regionu zaley od nas

 • Dzikuj za obejrzenie prezentacji

  KONIEC