pustinje svijeta

16
PUSTINJE SVIJETA PUSTINJE SVIJETA Autori: Autori: Lorena Lauš Lorena Lauš Antonio Međurečan Antonio Međurečan Ivona Nemec Ivona Nemec Paula Prlog Paula Prlog Rea Tot Rea Tot

Upload: steve

Post on 12-Jan-2016

97 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

PUSTINJE SVIJETA. Autori: Lorena Lauš Antonio Međurečan Ivona Nemec Paula Prlog Rea Tot. PUSTINJA. pustinja je područje koje zbog nedostatka padalina nema razvijenog biljnog pokrova u pustinjama prevladava suha (pustinjska) klima velika dnevna razlika u temperaturi zraka (0°C-40°C) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PUSTINJE SVIJETA

PUSTINJE SVIJETAPUSTINJE SVIJETA

Autori: Autori: Lorena LaušLorena LaušAntonio MeđurečanAntonio Međurečan

Ivona NemecIvona NemecPaula PrlogPaula Prlog

Rea TotRea Tot

Page 2: PUSTINJE SVIJETA

PUSTINJAPUSTINJA pustinja je područje koje zbog pustinja je područje koje zbog

nedostatka padalina nema nedostatka padalina nema razvijenog biljnog pokrovarazvijenog biljnog pokrova

u pustinjama prevladava suha u pustinjama prevladava suha (pustinjska) klima(pustinjska) klima

velika dnevna razlika u velika dnevna razlika u temperaturi zraka (0°C-40°C)temperaturi zraka (0°C-40°C)

približno 1/3 kopna čine pustinje i približno 1/3 kopna čine pustinje i njihova se površina njihova se površina svakim danom svakim danom povećavapovećava

Page 3: PUSTINJE SVIJETA

PUSTINJAPUSTINJA

mogu biti mogu biti pješčane pješčane (pješčane dine) i (pješčane dine) i kamene kamene

utjecaj vjetra na utjecaj vjetra na oblikovanje oblikovanje pustinjepustinje

Page 4: PUSTINJE SVIJETA

PUSTINJAPUSTINJA životni uvjeti su vrlo životni uvjeti su vrlo

teškiteški

okoliš u kojem se okoliš u kojem se malobrojne biljke, malobrojne biljke, životinje i ljudi bore za životinje i ljudi bore za preživljavanjepreživljavanje

biljke: kaktusibiljke: kaktusi

životinje: deve, zmije, životinje: deve, zmije, štipavci (škorpioni)štipavci (škorpioni)

Page 5: PUSTINJE SVIJETA

PUSTINJAPUSTINJA

mjesta s vodom : mjesta s vodom :

OAZA-plodno OAZA-plodno mjesto u pustinji s mjesto u pustinji s vodom (rastu vodom (rastu palme)palme)

VADI-povremeno VADI-povremeno riječno koritoriječno korito

Page 6: PUSTINJE SVIJETA

TIPOVI PUSTINJATIPOVI PUSTINJA

PUSTINJE PASATNIH VJETROVA–tamo pušu topli PUSTINJE PASATNIH VJETROVA–tamo pušu topli pasatni vjetrovi (Sahara)pasatni vjetrovi (Sahara)

PUSTINJE KIŠNE SJENE–nastaju zbog visokih PUSTINJE KIŠNE SJENE–nastaju zbog visokih planinskih lanaca koji zadržavaju oblake i kišuplaninskih lanaca koji zadržavaju oblake i kišu

PUSTINJE UMJERENIH ŠIRINA- područja jako udaljena PUSTINJE UMJERENIH ŠIRINA- područja jako udaljena od mora pa zračne mase gube vlažnost na putu do od mora pa zračne mase gube vlažnost na putu do njihnjih

OBALNE PUSTINJE- pustinje uz mora (Namib i OBALNE PUSTINJE- pustinje uz mora (Namib i Atacama)Atacama)

MONSUNSKE PUSTINJEMONSUNSKE PUSTINJE PLANINSKE PUSTINJEPLANINSKE PUSTINJE POLARNE PUSTINJE POLARNE PUSTINJE

Page 7: PUSTINJE SVIJETA

AZIJA:AZIJA:GOBIGOBI

pustinja u središnjoj Aziji (područje pustinja u središnjoj Aziji (područje Kine i Mongolije)Kine i Mongolije)

površina 1.295 000 kmpovršina 1.295 000 km22

najsjevernija pustinja na svijetunajsjevernija pustinja na svijetu okružena gorjem Altaj i mongolskim okružena gorjem Altaj i mongolskim

ravnicama i stepama na sjeveru, ravnicama i stepama na sjeveru, Tibetom na jugozapadu i Tibetom na jugozapadu i sjevernokineskom nizinom na sjevernokineskom nizinom na jugoistokujugoistoku

hladna pustinja (tragovi snijega na hladna pustinja (tragovi snijega na vrhovima dina)vrhovima dina)

temp.: - 40°C zimi +50°C ljetitemp.: - 40°C zimi +50°C ljeti mjesto otkrića mnogih fosila (jaja mjesto otkrića mnogih fosila (jaja

dinosaura) dinosaura)

Page 8: PUSTINJE SVIJETA

AZIJA:AZIJA:TAKLA MAKANTAKLA MAKAN

““Uđeš, a ne izađeš”Uđeš, a ne izađeš” smještena u središnjoj Aziji (Tarimska smještena u središnjoj Aziji (Tarimska

zavala)zavala) između mladih nabranih gorja: Kven između mladih nabranih gorja: Kven

Luna na jugu, Tian Šana na sjeveru i Luna na jugu, Tian Šana na sjeveru i Pamira na zapaduPamira na zapadu

površina 270 000 kmpovršina 270 000 km22

vrlo udaljena od moravrlo udaljena od mora reljefna zatvorenostreljefna zatvorenost - visoke planine - visoke planine

uzrokuju skretanje zračnih masa pa uzrokuju skretanje zračnih masa pa pada vrlo malo oborinapada vrlo malo oborina

malobrojno nomadsko stanovništvo malobrojno nomadsko stanovništvo uz rubne dijelove pustinjeuz rubne dijelove pustinje

Page 9: PUSTINJE SVIJETA

AFRIKA:AFRIKA:SAHARASAHARA

na arapskom znači pustinjana arapskom znači pustinja najveća pustinja na Zemlji najveća pustinja na Zemlji

(preko 9.000 000 km(preko 9.000 000 km2 2 )) u sjevernoj Africiu sjevernoj Africi dine visoke do 200 mdine visoke do 200 m područje Sahare nekada je područje Sahare nekada je

bilo vrlo plodno (zelena bilo vrlo plodno (zelena Sahara)Sahara)

postoji preko 3 500 godinapostoji preko 3 500 godina vadiji i oazevadiji i oaze problem širenja pustinje – problem širenja pustinje –

posebno je ugrožen Sahelposebno je ugrožen Sahel

Page 10: PUSTINJE SVIJETA

AFRIKA:AFRIKA:NAMIBNAMIB

na nama jeziku znači na nama jeziku znači ogromnoogromno

smatra se najstarijom smatra se najstarijom pustinjom (80 milijuna pustinjom (80 milijuna godina)godina)

velika pustinja u velika pustinja u jugozapadnoj Africijugozapadnoj Africi

površina 50 000 kmpovršina 50 000 km22

pruža se 1 600 km uz obalu pruža se 1 600 km uz obalu Atlantskog oceanaAtlantskog oceana

gotovo u potpunosti gotovo u potpunosti neplodnaneplodna

postoje privremena naseljapostoje privremena naselja

Page 11: PUSTINJE SVIJETA

AUSTRALIJA:AUSTRALIJA:SIMPSONOVA PUSTINJASIMPSONOVA PUSTINJA

naziva se “mrtvim naziva se “mrtvim srcem Australije”srcem Australije”

smještena u smještena u središtu Australijesredištu Australije

temperatura do temperatura do 58°C58°C

najdulje dine na najdulje dine na svijetusvijetu

dine visine 20 mdine visine 20 m pijesak crvene bojepijesak crvene boje

Page 12: PUSTINJE SVIJETA

AUSTRALIJA:AUSTRALIJA: VELIKA VIKTORIJINA PUSTINJA VELIKA VIKTORIJINA PUSTINJA nalazi se u južnom nalazi se u južnom

dijelu središnje dijelu središnje AustralijeAustralije

dobila ime u čast dobila ime u čast britanske kraljice britanske kraljice ViktorijeViktorije

povremeno kiši (200-povremeno kiši (200-250mm kiše)250mm kiše)

pješčane dine u obliku pješčane dine u obliku polumjesecapolumjeseca

Page 13: PUSTINJE SVIJETA

JUŽNA AMERIKA:JUŽNA AMERIKA:ATACAMAATACAMA

najsuša pustinja na svijetunajsuša pustinja na svijetu smještena duž obale Čileasmještena duž obale Čilea velik dio se proteže preko velik dio se proteže preko

Anda i ima veliku Anda i ima veliku nadmorsku visinunadmorsku visinu

hladna pustinja s hladna pustinja s prosječnom dnevnom prosječnom dnevnom temperaturom 0°C do 25°Ctemperaturom 0°C do 25°C

u nekim njenim dijelovima u nekim njenim dijelovima nikada nije padala kišanikada nije padala kiša

na većim nadmorskim na većim nadmorskim visinama ponekad pada visinama ponekad pada snijegsnijeg

Page 14: PUSTINJE SVIJETA

SJEVERNA AMERIKA:SJEVERNA AMERIKA:DOLINA SMRTIDOLINA SMRTI

najtoplije, najsušnije i najtoplije, najsušnije i najniže mjesto u najniže mjesto u Sjevernoj AmericiSjevernoj Americi

1933. proglešena 1933. proglešena nacionalnim parkomnacionalnim parkom

nalazišta srebra i zlatanalazišta srebra i zlata fenomen: kamenje fenomen: kamenje

koje klizikoje klizi nekada je u njoj klima nekada je u njoj klima

bila puno vlažnijabila puno vlažnija

Page 15: PUSTINJE SVIJETA

ŠIRENJE PUSTINJA JEDAN JE OD ŠIRENJE PUSTINJA JEDAN JE OD NAJVEĆIH SVJETSKIH IZAZOVANAJVEĆIH SVJETSKIH IZAZOVA

Page 16: PUSTINJE SVIJETA

KAKO SPRIJEČITI ILI USPORITI KAKO SPRIJEČITI ILI USPORITI ŠIRENJE PUSTINJAŠIRENJE PUSTINJA