qd58_2000

Download QD58_2000

If you can't read please download the document

Upload: nguyenminh

Post on 04-Oct-2015

219 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

QD58_2000

TRANSCRIPT

Y BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMTHNH PH H CH MINH c lp - T do - Hnh phc_________ ____________________________S: 58 /2000/Q-UB-T TP. H Ch Minh, ngy 25 thng 10 nm 2000

QUYT NH CA Y BAN NHN DN THNH PHV vic ban hnh quy nh v cp giy php xy dng (GPXD) trn a bn thnh ph H Ch Minh********Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH- Cn c Lut T chc Hi ng nhn dn v y ban nhn dn ngy 21 thng 6 nm 1994;- Cn c Ngh nh s 91/CP ngy 17/8/1994 ca Chnh ph ban hnh iu l Qun l quy hoch th; - Cn c Ngh nh s 52/1999/N-CP ngy 08/7/1999 ca Chnh ph ban hnh Quy ch Qun l u t v xy dng; Ngh nh s 12/2000/N-CP ngy 05/5/2000 ca Chnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 52/1999/N-CP;- Cn c Ngh nh s 26/1999/N-CP ngy 19/4/1999 ca Chnh ph v cc hot ng tn gio;- Cn c Ngh nh s 32/1999/N-CP ngy 05/5/1999 ca Chnh ph v khuyn mi, qung co thng mi v hi ch trin lm thng mi; - Cn c Ngh nh s 12/CP ngy 18/02/1997 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh Lut u t nc ngoi ti Vit Nam v Thng t s 01/BXD-CSXD ngy 15 thng 4 nm 1997 ca B Xy dng trin khai thc hin Ngh nh trn;- Cn c Thng t lin tch s 09/TTLT-BXD-TCC ngy 10 thng 12 nm 1999 ca B Xy dng-Tng Cc a chnh; Thng t s 03/2000/TT-BXD ngy 25 thng 5 nm 2000 ca B Xy dng v cp php xy dng v quyt nh s 17/2000/Q-BXD ngy 12 thng 8 nm 2000 ca B trng B Xy dng v qun l cht lng cng trnh xy dng; - Cn c T trnh s 635/TT-SXD ngy 14 thng 7 nm 2000 ca S Xy dng thnh ph H Ch Minh v cng vn ca B Xy dng s 1279/BXD-KTQH ngy 14 thng 7 nm 2000;QUYT NHiu 1.- Nay ban hnh km theo quyt nh ny bn Quy nh v cp giy php xy dng trn a bn thnh ph H Ch Minh.iu 2.- Quyt nh ny thay th quyt nh s 3217/Q-UB-QLT ngy 26/6/1997 ca y ban nhn dn thnh ph H Ch Minh v c hiu lc thi hnh k t ngy 01/11/2000. Cc quyt nh, quy nh tri vi quyt nh ny u c bi b. iu 3.- Chnh Vn phng y ban nhn dn thnh ph, Gim c S Xy dng thnh ph, Kin trc s Trng thnh ph, Th trng cc S Ban Ngnh thnh ph, Ch tch y ban nhn dn cc qun-huyn, phng-x, th trn cn c nhim v, quyn hn thi hnh quyt nh ny./.TM. Y BAN NHN DN THNH PHKT. CH TCHPH CH TCHV Hng Vit ( k)Ni nhn: - Nh iu 3- Vn phng Chnh ph- B Xy dng - TT/TU, TT.HND/TP- Thng trc UBND/TP- UBMTTQ v cc on th TP- Vin KSND/TP, Ta n ND/TP- Cc Bo, i thnh ph - VPUB: CPVP, cc T- Lu

Y BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMTHNH PH H CH MINH c lp - T do - Hnh phc_________ ____________________________S: 58 /2000/Q-UB-T TP. H Ch Minh, ngy 25 thng 10 nm 2000

QUY NHV cp Giy php xy dng (GPXD) trn a bn thnh ph H Ch Minh(Ban hnh km theo quyt nh s 58/2000/QD-UB-Tngy 25 thng 12 ca y ban Nhn dn Thnh ph)********

CHNG INGUYN TC CHUNG

iu 1.- Mc ch v yu cu ca vic cp GPXD:1- To iu kin cho cc t chc, h gia nh, c nhn (di y gi chung l ch u t) thc hin xy dng cc cng trnh nhanh chng, thun tin;2- m bo qun l vic xy dng theo quy hoch v vic tun th cc quy nh ca php lut c lin quan; bo v cnh quan thin nhin, mi trng, bo tn cc di tch lch s, vn ha v cc cng trnh kin trc c gi tr; pht trin kin trc mi, hin i, m bn sc dn tc v s dng hiu qu t ai xy dng cng trnh;3- Lm cn c gim st thi cng, x l cc vi phm v trt t xy dng, lp h s hon cng v ng k s hu hoc s dng cng trnh.iu 2.- i tng phi xin cp GPXD:i tng phi xin cp GPXD gm:1- Nh ring l ca nhn dn khng thuc i tng min GPXD quy nh ti khon 3-iu 39 Quy ch qun l u t v xy dng ban hnh km theo Ngh nh s 52/1999/N-CP ngy 08/7/1999 ca Chnh ph (sau y gi tt l Ngh nh s 52/1999/N-CP).2- Cc cng trnh thuc cc d n ca t nhn, t chc kinh t khng thuc doanh nghip Nh nc, khng s dng vn ngn sch Nh nc hoc tn dng do Nh nc bo lnh, vn tn dng u t pht trin ca Nh nc;3- Cc cng trnh ca cc c quan ngoi giao v t chc quc t, cc cng trnh tn gio.iu 3.- Qun l xy dng cc cng trnh c min GPXD:Vic qun l xy dng cc cng trnh c min GPXD quy nh ti iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP c thc hin nh sau:1- Ch u t phi m bo thc hin y th tc v u t xy dng v iu kin khi cng cng trnh, quy nh ti iu 45 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP mi c tin hnh xy dng.2- Quyt nh ph duyt thit k k thut v thit k thut cc cng trnh c min GPXD ca cp c thm quyn quy nh ti cc tit a, b, c, im 3.1 - khon 3 - iu 38 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP c dng kim tra, gim st qu trnh thi cng, x l cc trng hp vi phm trt t xy dng (nu c) v lm cn c lp h s hon cng.3- i vi cc cng trnh c min GPXD quy nh ti cc tit a, h, i, k - khon 1 - iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP, trc khi khi cng xy dng ch u t phi gi quyt nh ph duyt thit k (1 hay 2 bc) ca cp c thm quyn, km h s thit k (thnh phn h s nh thnh phn h s thit k xin cp GPXD), c trch t h s thit k k thut c duyt, n c quan cp GPXD c thm quyn theo di thi cng v lu tr.Trng hp c quan cp GPXD ng thi cng l c quan ph duyt thit k k thut cng trnh , m ch u t gi h s thit k k thut xin ph duyt ri th khng phi gi cc bn v theo quy nh ti khon 3 - iu 3, Chng I quy nh ny na.4- i vi nh ca h gia nh, c nhn t xy dng trong cc d n pht trin nh quy nh ti tit b - khon 3 iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP, ch u t tng d n pht trin nh chu trch nhim hng dn xy dng, t chc nghim thu, kim tra v mt quy hoch, kin trc v bo v mi trng, m bo ph hp vi thit k k thut ca d n u t c duyt.iu 4.- Cn c xt cp GPXD: xt cp Giy php Xy dng c quan cp GPXD phi da vo cc cn c sau y:1- Quy hoch xy dng c c quan Nh nc c thm quyn ph duyt:2- Thit k xy dng cng trnh c lp, thm nh v ph duyt theo ni dung quy nh ti iu 36 v iu 38 (khon 4) ca Ngh nh s 52/1999/N-CP v ti chng 2, quyt nh s 17/2000/Q.BXD.i vi nh ca h gia nh, c nhn c chiu cao t 3 tng tr xung (mt trt, 2 lu) v c din tch sn khng qu 200m2 th ch u t c th t lp h s thit k xy dng (nu ch u t khng c chuyn mn th phi thu Kin trc s hoc K s xy dng thit k) theo hng dn chung ca S Xy dng v phi t chu trch nhim trc php lut v an ton, bn vng cng trnh ca mnh xin cp GPXD.i vi cc loi nh ca h gia nh, c nhn c chiu cao ln hn 3 tng v c din tch sn vt qu 200m2, ch u t cng c th t lp h s thit k xy dng (hoc thu Kin trc s hay K s) nhng h s thit k xy dng ni trn phi c mt c quan t vn thit k xy dng c chc nng kim tra, xc nhn m bo tun th cc Quy chun, tiu chun, quy phm v kin trc, quy hoch, xy dng, v sinh mi trng, phng chy cha chy v cc vn bn php lut c lin quan c c quan Nh nc c thm quyn ban hnh, xin cp GPXD.H s xin cp GPXD do ch u t lp thnh ba b, mt b tr cho ch u t, hai b np cho c quan cp GPXD.iu 5.- Trch nhim ca c quan cp GPXD v cn b, cng chc lm th tc cp GPXD v hon cng cng trnh:1- i vi c quan cp GPXD:a) Phi tuyn dng cn b v cng chc theo quy nh ca php lut; b) S Xy dng v cc c quan cp GPXD phi thng xuyn ph bin cc quy nh ca php lut n cc i tng (ch u t, cc t chc t vn, thu xy lp... v cn b, cng chc lm th tc cp GPXD) trn cc phng tin thng tin i chng, c quan cp GPXD nim yt cng khai cc hng dn v iu kin, trnh t v cc th tc hnh chnh v cp GPXD v qun l thc hin theo GPXD trn a bn ti ni tip dn cc i tng trn hiu r trch nhim ca mnh v chp hnh y .c) C lch tip dn v gii quyt kp thi cc khiu ni, t co ca cc t chc v cng dn v vic cp GPXD, theo ng quy nh ti Ngh nh s 89/CP ngy 07/8/1997 ca Chnh ph ban hnh Quy ch t chc tip cng dn;d) Phi c cn b cng chc c nng lc chuyn mn v thm quyn tip nhn h s xin cp GPXD; nu c nhng thnh phn h s cha hp l th ngi tip nhn h s phi hng dn cho ngi xin cp GPXD bit b sung; hon chnh h s xin cp GPXD theo ng quy nh. Tuyt i khng c gy kh khn, bt p ngi xin cp GPXD phi dng bn v hoc thu thit k theo mnh.e) Sau khi cp GPXD phi t chc kim tra, theo di qu trnh thc hin xy dng theo giy php cp; phn cng qun l pht hin v c bin php x l theo thm quyn hoc bo co cho cp c thm quyn x l cc trng hp vi phm GPXD theo quy nh ca php lut.f) Phi m bo thi gian xt cp GPXD cng trnh:- Thi gian gii quyt cp GPXD cng trnh khng qu 30 ngy k t khi nhn h s hp l; ti a sau 30 ngy k t khi nhn h s hp l (c giy bin nhn h s hp l ca cn b th l h s), c quan cp GPXD phi gii quyt cp GPXD hoc c vn bn tr li l do khng cp GPXD. - i vi nh ring l bn kin c, thi gian gii quyt cp GPXD khng qu 20 ngy, k t khi nhn h s hp l.- Trng hp nh c nguy c sp , c xc nhn ca y ban nhn dn phng-x, th trn th thi gian xt cp GPXD khng qu 10 ngy k t khi nhn h s hp l. Ch u t phi thc hin chng v cc bin php phng nga m bo an ton cho ngi v mi trng, khng phi ch kin c quan cp php.g) Chu trch nhim v hu qu chuyn mn thuc lnh vc quy hoch xy dng, kin trc th v mi trng do vic cp GPXD gy ra;h) Thu, qun l v s dng l ph cp GPXD theo quy nh.i) Th trng c quan cp GPXD bo co vic cp GPXD v kt qu kim tra theo di tnh hnh thc hin xy dng theo GPXD c c quan mnh cp v S xy dng v Cc Thng k thnh ph vi ni dung v thi hn theo quy nh; bo co s kt 6 thng v tng kt hng nm v cng tc ny cho S Xy dng, S Xy dng tng hp bo co cho y ban nhn dn thnh ph v B Xy dng theo quy nh.2- i vi cc cn b, cng chc lm th tc cp GPXD:a) Cn b, cng chc c giao nhim v lm cc th tc cp GPXD l ngi c tiu chun chuyn mn, nghip v c tuyn dng theo quy nh ca php lut v phi qua lp tp hun nghip v v cp GPXD do y ban nhn dn thnh ph t chc;b) Phi nm vng php lut v xy dng v qun l th, trnh t, th tc hnh chnh v c nng lc t chc thc hin, gii quyt nhanh gn cng vic theo nhim v c phn cng; khng c gy kh khn, phin h cho ngi xin cp GPXD;c) Phi chu trch nhim v kt qu phn vic ca mnh c giao thc hin trong vic lm th tc cp GPXD v hon cng cng trnh ng theo quy nh ca php lut, trc c quan th l cp Giy php Xy dng.d) Khuyn khch vic th l h s nhanh hn thi hn quy nh v m bo ng php lut.iu 6.- Trch nhim ca ch u t xin cp GPXD:1- Chp hnh ng, y cc quy nh ca php lut v GPXD c cp;2- Bo co ng v kp thi cho c quan Nh nc c thm quyn bit v cc hnh vi gy phin h, sch nhiu hoc tiu cc c bin php x l i vi cc cn b, cng chc thuc c quan cp GPXD;3- c khi cng xy dng cng trnh sau 30 ngy k t khi:- np h s xin php xy dng hp l (c bin nhn h s hp l ca cn b th l h s) nhng khng c c quan cp GPXD tr li v l do khng cp GPXD;- bo vi y ban nhn dn phng-x, th trn s ti bit v ngy khi cng xy dng cng trnh bng vn bn.4- Chu trch nhim trc php lut v mi hu qu gy ra do thc hin khng ng GPXD c cp.5- Chu trch nhim trc php lut v mi thit hi do vic xy dng cng trnh ca mnh gy ra lin quan n cc cng trnh ngm, trn mt t v trn khng.- Trong khi xy dng, ch u t v nh thu xy dng phi m bo trt t, v sinh, che chn cng trnh, m bo an ton cho nhn dn v cc cng trnh xung quanh, nu gy ra thit hi ti quyn li, nh ca v cc cng trnh khc ca t chc v nhn dn th phi bi thng. Nu c tranh chp, khng ha gii c th hai bn (bn b thit hi v ch u t) a ni v ra ta n xt x.iu 7.- Trch nhim ca ch u t, cc t chc, c nhn t vn u t v xy dng, nh thu xy dng:Ch u t, t chc, c nhn t vn u t v xy dng v nh thu xy dng phi chu trch nhim v kt qu cng vic ca mnh theo quy nh ti iu 14, 15, 16, 46 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP v cc quy nh khc ca php lut c lin quan.CHNG IINHNG GIY T V QUYN S DNG T XIN CP GPXDiu 8.- Ch u t c mt trong cc loi giy t v quyn s dng t sau y th c cp GPXD:1- Giy chng nhn quyn s dng t do c quan Nh nc c thm quyn cp (do Tng Cc Qun l rung t trc y hoc Tng Cc a chnh pht hnh), k c giy chng nhn quyn s dng t cp cho h gia nh m trong c ghi din tch o c tm thi hoc ghi n tin s dng t, thu chuyn quyn s dng t, l ph trc b.2- Giy chng nhn quyn s hu nh v quyn s dng t c c quan Nh nc c thm quyn cp theo quy nh ca Ngh nh s 60/CP ngy 05/7/1994 ca Chnh ph v vic quyn s hu nh v quyn s dng t ti th;3- Quyt nh giao t, cho thu t s dng vo mc ch xy dng nh v cc cng trnh khc ca c quan Nh nc c thm quyn theo quy nh ca php lut v t ai;4- Nhng giy t c c quan Nh nc c thm quyn giao t, cho thu t s dng vo mc ch lm nh , chuyn dng, trong qu trnh thc hin cc chnh sch v t ai qua tng thi k ca Nh nc Vit Nam Dn ch Cng ha, Chnh ph Cch mng Lm thi Cng ha min Nam Vit Nam, Nh nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam, m ngi c giao t, thu t vn lin tc s dng t n nay;5- Giy chng nhn quyn s dng t tm thi do c quan Nh nc c thm quyn cp hoc c tn trong s a chnh m khng c tranh chp;6- Giy t do c quan c thm quyn thuc ch c cp cho ngi s dng t m ngi vn s dng t lin tc t n nay v khng c tranh chp gm: bng khon in th hoc trch lc, trch sao bn in th, bn phn chit tha; chng th on mi th thc, ng tch, sang tn ti vn phng Chng kh, Ty in a, Nha trc b.7- Giy t v tha k nh, t c y ban nhn dn x-phng, th trn xc nhn v tha k, v t khng c tranh chp;8- Bn n hoc quyt nh ca Ta n nhn dn c hiu lc php lut hoc quyt nh gii quyt tranh chp t ai ca c quan Nh nc c thm quyn c hiu lc php lut;9- Giy t chuyn nhng t ai, mua bn nh km theo quyn s dng t c y ban nhn dn cp x thm tra l t khng c tranh chp v c y ban nhn dn cp huyn xc nhn kt qu thm tra ca y ban nhn dn cp x;10- Giy t v quyn s hu nh theo hng dn ti Thng t s 47/BXD-XDCBT ngy 05/8/1989 v Thng t s 02/BXD-T ngy 29/4/1992 ca B Xy dng hng dn thc hin kin ca Thng trc Hi ng B trng v vic ha gi nh cp III, cp IV ti cc th t trc ngy 15/10/1993 hoc t ngy 15/10/1993 n trc ngy 05/7/1994 m trong gi nh tnh n gi t ca nh .11- Giy t hp l v nh , t quy nh iu 2, quyt nh s 38/2000/Q-UB-T ngy 19/6/2000 ca y ban nhn dn thnh ph H Ch Minh.iu 9.- Trng hp khng c cc loi giy t v quyn s dng t iu kin cp GPXD:Trong trng hp h gia nh khng c cc loi giy t quy nh ti iu 8 Chng II quy nh ny th phi c y ban nhn dn cp phng-x, th trn thm tra l t khng c tranh chp v c y ban nhn dn cp qun-huyn xc nhn kt qu thm tra th cng c cp GPXD.iu 10.- Chuyn i mc ch s dng t trc khi xin cp GPXD:Trng hp ch u t xy dng trn t ca mnh c giy t v quyn s dng t nhng khng ph hp mc ch s dng th phi lm th tc thay i mc ch s dng t (t t nng nghip, lm nghip, nui trng thy sn, lm mui... sang t xy dng) ph hp vi quy hoch xy dng c duyt, trc khi xin cp GPXD. CHNG IIITHM QUYN V PHN CNG TRCH NHIM TRONG VIC GII QUYT CP GPXDiu 11.- Gim c S Xy dng:1- Ch tch y ban nhn dn thnh ph y quyn cho Gim c S Xy dng cp GPXD tt c cc loi cng trnh xy dng mi v ci to trn a bn thnh ph H Ch Minh, tr cc cng trnh sau y:a) Cc cng trnh c min GPXD quy nh ti iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP.b) Cc cng trnh c Ch tch y ban nhn dn thnh ph phn cp cho Ch tch y ban nhn dn qun-huyn gii quyt vic cp GPXD.c) Cc cng trnh xy dng trong cc Khu th mi m cc khu th ny c Th tng ph duyt v c quy ch hot ng c ban hnh.2- nhng ni cha c quy hoch chi tit s dng t c duyt, Gim c S Xy dng, cn c vo quy hoch chung, l gii v cc quy chun, quy phm xy dng xt cp GPXD.3- i vi cc cng trnh c chiu cao trn 15 tng, hay xc nh c gi tr ln v vn ha, ngh thut, kin trc, S Xy dng tham vn Kin trc s Trng thnh ph, S Vn ha v Thng tin, sau trnh y ban nhn dn thnh ph cho kin trc khi cp GPXD. Trong khi ch kin ca cc n v ny, h s vn c c quan cp php xy dng xem xt i vi cc ni dung khc. 4- i vi cc cng trnh tn gio:a) Gim c S Xy dng xt cp giy php sa cha ln khng thay i kt cu, kin trc cng trnh ti c s th t, hoc khi phc cng trnh th t.b) Trng hp sa cha ln c thay i kt cu, kin trc hay xy dng mi cc c s th t v cng trnh th t (nh tng, bia, i, thp v cc cng trnh nhm phc v mc ch th t), cn c vn bn chp thun ca Ban Tn gio thnh ph v ca Ch tch y ban nhn dn thnh ph, Gim c S Xy dng xt cp GPXD.iu 12.- Ch tch y ban nhn dn qun-huyn:1- Ch tch y ban nhn dn thnh ph phn cp cho Ch tch y ban nhn dn qun-huyn thc hin vic cp GPXD cng trnh xy dng mi v ci to nh ring l ca nhn dn; cc cng trnh c tng din tch sn khng qu 1000m2 hoc c tng kinh ph u t khng qu 2 t ng thuc cc d n ca t nhn, cc t chc kinh t khng thuc doanh nghip Nh nc trn a bn qun-huyn.2- Ch tch y ban nhn dn qun-huyn c xem xt cp GPXD nhng ni cha c quy hoch chi tit s dng t c duyt theo ng quy nh iu 11 khon 2 ni trn. 3- Ch tch y ban nhn dn qun-huyn phi thc hin vic cp GPXD v qun l xy dng theo GPXD ng quy nh ca php lut v s ch o nghip v chuyn mn ca S Xy dng.iu 13.- Trng Ban Qun l u t v xy dng cc Khu th mi ( c quy ch hot ng c ban hnh):Ch tch y ban nhn dn thnh ph y quyn Trng Ban Qun l u t v xy dng cc Khu th mi thc hin vic cp GPXD tt c cc cng trnh xy dng mi v ci to trong phm vi ranh gii ca tng Khu th mi; ngoi tr nh ring, l, cc cng trnh khc phn cp cho Ch tch y ban nhn dn qun-huyn iu 12 ni trn v cc cng trnh c min Giy php Xy dng quy nh ti iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP.CHNG IVH S XIN CP GPXDiu 14.- Nh :1- H s xin cp GPXD mi nh (3 b) gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu) do ch u t ng tn.b) Bn sao c th thc, 1 trong nhng giy t v quyn s dng t, km theo bn trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh s ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- Mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200 - 1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100.- Mt bng mng, t l 1/100 -1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100 - 1/200.2- H s xin cp giy php sa cha, ci to, m rng nh ring l hin hu (3 b) gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn;b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t v quyn s hu nh (nu c) km theo trch lc bn o t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- Mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200-1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100.- Mt bng mng, t l 1/100-1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100-1/200.e) nh chp kh 9 x 12cm mt chnh cng trnh c khng gian lin k trc khi ci to sa cha v m rng.f) H s kho st hin trng (xc nh kh nng nng tng v bin php gia c) ca t chc t vn c t cch php nhn (trng hp c nng tng).3- H s xin cp giy php sa cha, ci to, m rng nh thuc s hu tp th (3 b) gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu) do i din hp php ca ch s hu nh ng tn v c s thng nht ca c quan qun l nh trn n v bn v xin php.b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t v quyn s hu nh, km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- Mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200-1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100.- Mt bng mng, t l 1/100-1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100-1/200.e) nh chp kh 9 x 12cm mt chnh cng trnh c khng gian lin k trc khi ci to sa cha v m rng.f) H s kho st hin trng (xc nh kh nng nng tng v bin php gia c) ca t chc t vn c t cch php nhn (trng hp c nng tng).iu 15.- Cng trnh cng nghip, dch v v cc cng trnh dn dng khng phi nh (3 b) gm c:1- H s xin cp GPXD cng trnh trn t mi c giao t hoc thu t:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn.b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- Tng mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200-1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct ch yu cng trnh, t l 1/100-1/200.- Mt bng mng, t l 1/100-1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100-1/200.2- H s xin cp GPXD mi, ci to, sa cha, nng cp cng trnh trn khu t hin hu ang s dng hp php (3 b) gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn;b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t v s hu cng trnh (nu c) km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- Tng mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200-1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100-1/200.- Mt bng mng, t l 1/100-1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100-1/200.e) i vi cc cng trnh ci to, sa cha phi c nh chp kh 9 x 12cm mt chnh cng trnh c khng gian lin k trc khi ci to sa cha.f) i vi cc cng trnh l di tch vn ha, lch s v danh lam thng cnh quc gia c Nh nc cng nhn, phi c giy php ca B trng B Vn ha-Thng tin v phi tun th cc quy nh ca php lut v bo v v s dng di tch lch s, vn ha v danh lam thng cnh.iu 16.- Cng trnh tn gio:1- H s xin cp GPXD mi hoc sa cha ln (c thay i kt cu, kin trc), cc cng trnh tn gio, 3 b gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu) do ch u t ng tn;b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t, km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) H s thit k gm c:- Tng mt bng trn l t, t l 1/200-1/500.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100-1/200.- Mt bng mng, t l 1/100-1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100-1/200.d) Vn bn chp thun ca Ban Tn gio thnh ph v ca y ban nhn dn thnh ph i vi cc cng trnh quy nh ti iu 11, khon 4, tit b.e) Trng hp sa cha, xy dng ti cc c s th t tn gio c Nh nc xp hng di tch lch s, vn ha, danh lam thng cnh ch u t phi c giy php ca B trng B Vn ha-Thng tin.2- Trng hp tu b v sa cha nh thng xuyn, khng thay i kt cu v kin trc cng trnh thuc c s th t c min GPXD. Ch u t t chc thc hin sau khi thng bo cho Ch tch y ban nhn dn cp phng-x, th trn s ti.3- Vic qun l u t, ci to xy dng v thm quyn cp GPXD cc cng trnh tn gio phi tun th cc quy nh ti iu 12 ca Ngh nh s 26/1999/N-CP ngy 19/4/1999 ca Chnh ph v hot ng tn gio.iu 17.- Cng trnh c s h tng k thut:1- H s xin cp GPXD cc cng trnh c s h tng k thut, nu l cng trnh nh nh ga, nh my nc, trm bin th, bu in, thp truyn hnh, v.v... th lp h s theo quy nh nh i vi cc cng trnh cng nghip, dch v v cc cng trnh dn dng.2- i vi cc cng trnh c s h tng k thut xy dng theo tuyn ng nh ng x, ng dy ti in, cc tuyn cp thot nc, dn kh, th h s cp GPXD, 3 b gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn;b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t, km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh. (Nu xy dng trn t c cng trnh chuyn ngnh th phi c vn bn chp thun ca c quan qun l chuyn ngnh).c) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).d) H s thit k gm c:- S v tr tuyn cng trnh.- Mt bng tng th cng trnh, t l 1/500-1/5000.- Cc mt ct ngang ch yu th hin b tr tng hp ng dy, ng ng ca tuyn cng trnh, t l 1/100-1/200.3- Cc trng hp sau y khng phi xin tha thun v hng tuyn;- Ci to cc tuyn ng, ng hin hu.- Lp mi cc ng cp nc 100mm; thot nc 600mm trong l gii ng giao thng.- ng dy in i ni trung v h th 15KV.- Cc cng trnh, hng mc cng trnh trong d n c ph duyt.iu 18.- Cng trnh tng i, tranh honh trng v qung co:1- i vi cng trnh qung co ngoi tri, ch u t phi tun th iu 20 (v sn phm, phng tin v a im qung co thng mi) Ngh nh s 32/1999/N-CP ca Chnh ph v quy nh ring ca y ban nhn dn thnh ph v quy hoch ca cc loi qung co ngoi tri trn a bn thnh ph. Trong thi gian chuyn tip (ch quy nh ni trn c ban hnh), h s xin cp GPXD cng trnh qung co tm thi quy nh nh khon 2 di y.2- H s xin cp GPXD cng trnh qung co ngoi tri (c din tch pan qung co ln hn 12m2), 3 b gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu).b) kin bng vn bn ca ch nh hoc ngi c quyn s dng t cho php ch u t xy dng cng trnh qung co.c) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s hu nh (nu t qung co trn nh); hoc quyn s dng t (nu t qung co trn t trng), km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.d) Giy php ca S Vn ha-Thng tin thnh ph v a im v ni dung qung co, theo quy nh chi tit ca y ban nhn dn thnh ph.e) H s thit k gm c:- Ha v tr cng trnh t l 1/500-1/1000, nu cng trnh qung co xy dng trn t trng; t l 1/200 nu cng trnh qung co t trn cng trnh kin trc hin c.- Ha thit k hnh dng v kt cu cng trnh qung co, bao gm mt bng, cc mt ng, mt ct, t l 1/50-1/100.f) nh chp v tr t qung co khong cch 50m v 200m. Chp hai gc 90o v 45o so vi mt tin cng trnh qung co.g) H s kho st hin trng ca t chc t vn thit k c t cch php nhn xc nh kh nng xy dng, lp t cng trnh qung co trn cng trnh kin trc hin hu (nu c), v bin php gia c.3- H s xin cp GPXD cc cng trnh tng i, tranh, honh trng 3 b gm c:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn;b) Giy php ca S Vn ha v Thng tin v a im v ni dung qung co; c) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t, km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh. d) Giy ng k kinh doanh (nu l cng trnh xy dng ca doanh nghip).e) H s thit k gm c:- S v tr cng trnh.- Mt bng cng trnh, t l 1/200-1/500.- Mt ng, mt ct ch yu cng trnh, t l 1/100-1/200.iu 19.- Cc cng trnh ca cc c quan ngoi giao v t chc quc t:1- Vic ci to, xy dng cc cng trnh thuc d n ca cc c quan ngoi giao t chc quc t v c quan nc ngoi khc u t ti Vit Nam c qun l theo Hip nh hoc tha thun c k kt vi Chnh ph Vit Nam (nu c).2- Khi c nhu cu ci to xy dng cc cng trnh thuc cc d n trn, ch u t phi lp h s xin cp GPXD, 3 b gm:a) n xin cp GPXD (theo mu), do ch u t ng tn;b) Bn sao c th thc mt trong nhng giy t v quyn s dng t, km theo trch lc bn t; hoc trch o trn thc a hoc xc nh ranh gii l t, cao v t l ng quy nh a chnh.c) Mi h s thit k gm - S v tr cng trnh t l 1/5000-1/25000.- Mt bng cng trnh trn l t, t l 1/200-1/500, km theo s v tr cng trnh.- Mt bng cc tng, cc mt ng v mt ct cng trnh, t l 1/100-1/200.- Bn v mt bng mng t l 1/100 - 1/200 v chi tit mt ct mng t l 1/50, km theo s h thng thot nc ma, x l nc thi, cp nc, cp in t l 1/100 - 1/200.iu 20.- Gia hn GPXD:1- Trong thi hn 12 thng k t khi nhn c GPXD m cng trnh vn cha c iu kin khi cng th ch u t phi xin php gia hn. Thi hn gia hn thm l 12 thng.Qu thi hn trn m ch u t vn khng khi cng xy dng cng trnh th GPXD khng cn gi tr.2- H s xin gia hn GPXD gm c:- n xin gia hn GPXD (theo mu);- Bn chnh GPXD c cp.3- Thi gian xt cp GPXD gia hn l 10 ngy, k t ngy ch u t np h s hp l.iu 21.- Cp ph bn GPXD:1- H s xin cp ph bn GPXD gm c:+ n xin cp ph bn GPXD (theo mu);+ n c mt GPXD xin cp ph bn GPXD c chnh quyn a phng xc nhn.2- Thi gian xt cp ph bn GPXD l 10 ngy, k t ngy ch u t np h s hp l.

CHNG VTRNH T CP GPXD V KIM TRA VIC THC HIN GPXDiu 22.- Tip nhn v phn loi h s xin cp GPXD:1- C quan cp c thm quyn cp GPXD c nhim v c cn b c thm quyn v nng lc tip nhn h s xin cp GPXD, kim tra ni dung v quy cch h s, sau phn loi ghi vo s theo di.2- Khi nhn y h s hp l, ngi tip nhn h s phi ghi m s vo phiu nhn, c ch k ca bn giao, bin nhn h s v c giy hn ngy gii quyt. Phiu nhn h s lm thnh 2 bn, mt bn giao cho ch u t v mt bn lu ti c quan cp GPXD.3- i vi h s cha hp l, trong thi gian ti a l 7 ngy k t ngy nhn c h s, ngi tip nhn h s phi trc tip thng bo bng vn bn cho ng s bit yu cu cn b sung v hon chnh h s. Ch u t c quyn ngh ngi tip nhn h s gii thch r nhng yu cu cn b sung v hon chnh h s hp l. Ngi tip nhn h s c trch nhim p ng ngh ca ng s. Thi gian hon chnh h s khng tnh vo thi gian th l h s.4- Trng hp t chi tip nhn h s xin cp GPXD (hoc hon cng), th ngi trc tip nhn h s phi tr li bng vn bn, trong nu r l do t chi cho ng s bit.iu 23.- Xin kin cc t chc c lin quan:1- Khi gii quyt cp GPXD, trong trng hp cn thit c quan cp GPXD c th gi vn bn cho cc t chc c lin quan nh: kin trc, quy hoch, a chnh, vn ha, y t, cng ngh mi trng, phng chy, cha chy, giao thng cng chnh, quc phng... v y ban nhn dn thnh ph xin kin.2- Sau 10 ngy k t khi nhn c cng vn xin kin, cc t chc v c nhn c hi kin c trch nhim tr li bng vn bn cho c quan cp GPXD. Qu thi hn nu trn, nu cc t chc v c nhn c hi khng tr li th c xem l ng , cc c quan cp GPXD tip tc xem xt gii quyt theo quy nh.iu 24.- Gii quyt cc khiu ni:1- Khi nhn c khiu ni trong phm vi cp GPXD th c quan cp GPXD phi c cn b c kh nng v thm quyn nhn n v tr li cho ch u t.2- Trng hp ch u t vn khng thng nht kin tr li ca ngi i din c quan cp GPXD, th th trng c quan cp GPXD phi trc tip gp v gii quyt khiu ni vi ch u t.3- Nu ch u t vn khng thng nht vi cch gii quyt ca Th trng c quan cp GPXD, th khiu ni ln c quan cp c thm quyn gii quyt. Vic khiu ni v gii quyt khiu ni phi thc hin ng Lut khiu ni, t co c Quc hi thng qua ngy 02/12/1998 v cc qui nh php lut c lin quan.iu 25.- Thm tra h s, quyt nh cp GPXD v thu l ph:1- Cn c vo h s xin cp GPXD, cc kin tham vn, chng ch quy hoch (nu c), quy chun, tiu chun v xy dng v cc vn bn php lut khc c lin quan, c quan c thm quyn cp GPXD thm tra h s, kim tra ti thc a quyt nh cp hoc t chi cp GPXD.2- GPXD c lp thnh 2 bn chnh, mt bn cp cho ch u t v mt bn lu c quan cp GPXD. Trng hp GPXD b mt, th ch u t phi thng bo cho c quan cp GPXD bit xt cp li ph bn.3- Trc khi giao GPXD cho ch u t, c quan cp GPXD thu l ph theo quy nh ca B Ti chnh. iu 26.- Kim tra, theo di vic thc hin GPXD:1- Cc ch u t phi chp hnh nghim chnh cc quy nh ti GPXD, c bit cc quy nh v qun l cht lng v an ton cho ngi v mi trng chung quanh.2- Khi c nhu cu thay i, b sung nhng ni dung ghi trong GPXD, th ch u t phi lm n xin php c quan cp GPXD, trong phi gii trnh r l do v ni dung cn thay i, b sung, km bn v thit k mi hp l.C quan c thm quyn cp GPXD xem xt v quyt nh cho php (hay khng) vic thay i, b sung GPXD trong thi gian khng qu 10 ngy k t ngy khi nhn c n gii trnh ca ch u t km bn v thit k mi hp l.3- Ch u t phi xut trnh GPXD cho chnh quyn s ti (cp phng x) trc khi khi cng xy dng v nim yt bo s giy php, tn ngi hoc n v thit k, n v thi cng, ngy hon thnh v phi cnh cng trnh (nu c) ti a im xy dng cng trnh.4- Khi tin hnh nh v cng trnh, xc nh cao nn ct 0,00 (theo QCXDVN); xy mng v cng trnh ngm, ch u t phi bo bng vn bn (c xut ngy gi kim tra) cho c quan cp GPXD bit trc mt tun c k hoch c cn b n kim tra ti hin trng v xc nhn vic thi cng cng trnh theo ng GPXD cp. Nu qu hai ngy so vi ngy gi hn trc trong giy bo ca ch u t m c quan cp GPXD khng c ngi n kim tra, xc minh ti hin trng, th ch u t c tip tc trin khai thi cng cng trnh. Mi sai st do vic kim tra chm tr gy ra, c quan cp GPXD phi chu trch nhim.5- i vi cc giai on thi cng cn li, ch u t phi thi cng theo ng GPXD c cp. Trng hp ch u t xy dng sai vi quy nh ca GPXD th phi c x l theo quy nh php lut, sau mi c tip tc thi cng.6- Khi cng trnh c xy dng xong th ch u t phi t chc nghim thu theo quy nh ca php lut v qun l cht lng cng trnh xy dng.CHNG VIHON CNG CNG TRNHiu 27.- Thm quyn:Cc c quan c thm quyn cp GPXD l cc c quan c thm quyn cp bin bn kim tra hon cng cc cng trnh do mnh cp GPXD.iu 28.- H s xin cp bin bn kim tra hon cng gm c:- 1 giy bo kim tra cng trnh hon thnh (theo mu).- 1 bn photo GPXD.- 1 bn photo cc bin bn nghim thu thc hin theo iu 26 ca qu trnh thi cng cng trnh.- 1 bn sao c th thc hp ng thi cng vi nh thu xy dng c t cch php nhn.iu 29.- Thm tra h s, quyt nh cp Bin bn kim tra hon cng:1- C quan cp GPXD cn c theo iu 26 ca quy nh ny quyt nh cp hoc t chi cp Bin bn kim tra hon cng. Thi hn thc hin cng tc ny ti a 30 ngy, k t ngy ch u t np h s hp l.2- GPXD c km theo bin bn kim tra hon cng mi c gi tr ng k quyn s hu cng trnh.iu 30.- Trng hp cng trnh xy dng khng ng vi GPXD cp: nhng c l do chnh ng v c c quan cp GPXD chp thun cho php iu chnh th ch u t phi lp h s hon cng. Thnh phn h s hon cng quy nh ti iu 28 ni trn km bn v hon cng (ch phi th hin li nhng bn v m thc t xy dng cng trnh c nhng thay i so vi GPXD).iu 31.- i vi cc cng trnh c min GPXD:Quy nh ti cc tit a, h, i, k khon 1, v ti tit b khon 3 iu 39 ca Ngh nh s 52/1999/N-CP, ch u t khng phi xin cp bin bn kim tra hon cng cng trnh, nhng phi t chc qun l cht lng cng trnh xy dng theo iu 17 ca Quyt nh s 17/2000/Q-BXD ca B trng B Xy dng. Bin bn tng nghim thu bn giao cng trnh c lp theo iu 19 ca quyt nh trn c c quan Nh nc c thm quyn qun l cht lng cng trnh xy dng kim tra xc nhn s l vn bn php l ch u t a cng trnh vo khai thc s dng hoc ng k quyn s hu cng trnh.n v c thm quyn cp GPXD s l n v thc hin nhim v qun l Nh nc v cht lng cng trnh xy dng.iu 32.- Lu tr h s xin cp GPXD v h s hon cng:1- C quan cp GPXD c trch nhim lu tr h s cp GPXD v h s hon cng qun l cht ch vic ci to v xy dng cc cng trnh. Cng tc t chc lu tr theo ng quy nh ca php lut.2- Sau khi cp GPXD v bin bn kim tra hon cng, y ban nhn dn qun, huyn v Ban qun l cc khu th mi phi gi mt b h s cp GPXD v hon cng (bn sao) v S Xy dng lu tr.

CHNG VIIT CHC THC HINiu 33.-- S Xy dng tip tc gii quyt th tc hon cng cho cc cng trnh do Kin trc s trng thnh ph hoc do S Xy dng cp Giy php khi cng, Giy php xy dng trc y theo Quyt nh s 204/Q-UB-QLT ngy 24/6/1991, Quyt nh s 1328/Q-UB-QLT ngy 06/9/1993 v Quyt nh s 3217/Q-UB-QLT ngy 26/6/1997 ca y ban nhn dn thnh ph.- Kin trc s trng thnh ph cng Trng Ban T chc Chnh quyn thnh ph v Gim c S Xy dng tin hnh lp k hoch bn giao nhim v, nhn s, h s ti liu, c s vt cht... S Xy dng c iu kin t chc, vn hnh b my cp GPXD v qun l xy dng theo GPXD trn a bn thnh ph.- Kin trc s trng c trch nhim ch tr phi hp vi Ch tch y ban nhn dn qun, huyn, cc c quan cp GPXD trin khai quy hoch chi tit s dng t c cn c cp GPXD; cng b quy hoch chi tit mi ngi dn v t chc c lin quan thc hin cng tc xy dng m bo quy hoch, cnh quan kin trc v mi trng th ca thnh ph H Ch Minh.- Kin trc s trng c trch nhim t chc kim tra nh k vic thc hin quy hoch - kin trc c ph duyt trn a bn.iu 34.- Gim c cc S, ban, ngnh lin quan c trch nhim to iu kin cho c quan cp GPXD c iu kin thc hin quy nh ny; tr li bng vn bn cho cc c quan cp GPXD khng qu 10 ngy, k t ngy nhn c vn bn xin kin ca cc c quan ny v cc lnh vc chuyn ngnh c lin quan.iu 35.- Gim c S a chnh - Nh t c trch nhim:- Hng dn thc hin v qun l cc bn t m bo ranh, cao v t l ng quy nh a chnh v kim tra nh k cc ch th s dng t xy dng m bo cc quy nh ca php lut v s dng t c lin quan, trong qu trnh s dng cng trnh.- Tr li cc c quan cp php xy dng v cc vn lin quan n mc a chnh cao khi c yu cu.iu 36.- Gim c S Ti chnh-Vt gi v Cc trng Cc Thu thnh ph hng dn nghip v vic thu v s dng l ph cho cng tc cp GPXD v hon cng cng trnh.iu 37.- Gim c S Xy dng c trch nhim t chc kim tra nh k cng tc cp GPXD ti cc c quan c thm quyn cp GPXD m bo vic cp GPXD v qun l thc hin theo GPXD ng quy nh ca php lut; theo di nm vng tnh hnh tng hp bo co v xut bin php y ban nhn dn thnh ph kp thi ra quyt nh gii quyt cc vng mc chung, x l cc vi phm php lut v ngn chn cc hnh vi tiu cc khc.Gim c S Xy dng v Trng Ban T chc Chnh quyn thnh ph phi hp t chc tp hun v mt nghip v v hnh thnh b my c nng lc gip Ch tch y ban nhn dn qun - huyn v Trng Ban qun l u t v xy dng cc khu th mi trong vic xt cp GPXD ng theo quy nh ca php lut.iu 38.- Trng Ban T chc Chnh quyn ch tr phi hp vi Gim c S Xy dng thnh ph v Ch tch y ban nhn dn qun huyn thit lp Quy ch t chc v hot ng cho cc i qun l trt t xy dng th ti cc qun huyn, trnh UBND.TP ban hnh, gip Ch tch y ban nhn dn qun huyn kim sot v chn chnh cng tc xy dng ng quy hoch v php lut, m bo trt t, an ton v v sinh th.Trong qu trnh t chc thc hin nu c kh khn, vng mc ngh cc c quan cp GPXD trn a bn thnh ph H Ch Minh phn nh kp thi v S Xy dng tng hp, trnh y ban nhn dn thnh ph nghin cu gii quyt hoc xin kin B Xy dng v Tng Cc a chnh./.Y BAN NHN DN THNH PH