[quanglang.com] bv690 bangdongtu batquytac

of 21 /21
Base Form Past Simple Past Participle Nghĩa Abide Abode Abode Chờ đợi, kéo dài Aby Abought Abought Hiệu chỉnh, sưả sai (tiếng cổ) Alight Alit Alit Xuống, bước xuống Arise Arose Arisen Nổi dậy, phát sinh Awake Awoke Awoken Đánh thức, tỉnh Backbite Backbit Backbitten Nói xấu, nói lén Backfit Backfit Backfit Tân trang bộ phận Backlight Backlit Backlit chiếu sáng mặt sau Backslide Backslid Backslid Tái phạm, lại sa ngã Be Was/were Been Thì, là, ở Bear Bore Born Sinh, mang, chịu đựng Beat Beat Beaten Đập, đánh Become Became Become Trở nên, trở thành Bedight Bedight Bedight Trang trí (tiếng cổ) Befall Befell Befallen Xảy đến Beget Begot Begotten Gây ra, sinh ra Begin Began Begun Bắt đầu Begird Begirt Begirt buộc quanh,

Upload: vananh

Post on 10-Dec-2015

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiếng Anh: Động từ bất quy tắc

TRANSCRIPT

Page 1: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa

Abide  Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài

 Aby  Abought  Abought  Hiệu chỉnh, sưả sai (tiếng cổ)

 Alight  Alit  Alit Xuống, bước xuống

 Arise  Arose  Arisen  Nổi dậy, phát sinh

 Awake  Awoke  Awoken  Đánh thức, tỉnh

Backbite  Backbit  Backbitten  Nói xấu, nói lén

 Backfit  Backfit  Backfit  Tân trang bộ phận

 Backlight  Backlit  Backlit  chiếu sáng mặt sau

 Backslide  Backslid  Backslid Tái phạm, lại sa ngã

 Be  Was/were  Been  Thì, là, ở

 Bear  Bore  Born Sinh, mang, chịu đựng

 Beat  Beat  Beaten  Đập, đánh

 Become  Became  Become  Trở nên, trở thành

 Bedight  Bedight  Bedight Trang trí (tiếng cổ)

 Befall  Befell  Befallen  Xảy đến Beget  Begot  Begotten  Gây ra, sinh ra Begin  Began  Begun  Bắt đầu

 Begird  Begirt  Begirt  buộc quanh, bao quanh

 Behight  Behight  Behight  Thề nguyền Behold  Beheld  Beheld  Nhìn, ngắm

 Belay  Belaid  Belaid Cột, cắm (thuyền) lại

 Bend  Bent  Bent  Cuối xuống, uốn cong

 Bereave  Bereft  Bereft Đoạt cướp, làm mất

 Beseech  Besought  Besought  Nài, van xin Beset  Beset  Beset  Nhốt, bao vây Bespeak  Bespoke  Bespoken  Đặt, giữ trước

Page 2: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Bestrew  Bestrewed  Bestrewed  rắc, rải, vãi

 Bestride  Bestrode  Bestridden  Ngồi, đứng giạng chân

 Bet  Bet  Bet  Đánh cuộc

 Betake  Betook  Betaken  Đi, dấn thân vào

 Bethink  Bethought  Bethought  Nghĩ, nhớ ra

 Beweep  Bewept  Bewept  Xem chữ "Weep"

 Bid  Bid  Bid  Đặt giá Bid  Bade  Bidden  Bảo, ra lệnh Bide  Bided  Bided  Đợi, chờ đợi

 Bind  Bound  Bound  Trói, buộc, làm dính vào

 Bite  Bit  Bitten  Cắn, ngoạm Blaw  Blawed  Blawn   Thổi ( chữ cổ) Bleed  Bled  Bled  (làm) chảy máu

 Blend  Blended  Blent  trộn lẫn, hợp nhau

 Bless  Blessed  Blest  Giáng phúc, ban phúc

 Blow  Blew  Blown  Thổi

 Bowstring  Bowstrung  Bowstrung  thắt cổ bằng dây cung

 Break  Broke  Broken  Đập vỡ Breed  Bred  Bred  Nuôi dạy Bring  Brought  Brought  Mang, đem Broadcast  Broadcast  Broadcast  Phát thanh Browbeat  Browbeat  Browbeat  Doạ nạt Build  Built  Built  Xây dựng Burn  Burnt  Burnt  Đốt, cháy Burst  Burst  Burst  Nổ Bust  Bust  Bust  phá sản, vỡ nợ Buy  Bought  Bought  MuaAbide  Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài

Cast  Cast  Cast  Liệng, ném Catch  Caught  Caught  Bắt được

 Cheerlead  Cheerled  Cheerled  Muá để cổ võ (một đội, đoàn thể thao…)

Page 3: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Chide  Chid  Chidden  Rầy mắng Choose  Chose  Chosen  Chọn lựa Clap  Clapped  Clapped  vỗ tay, vỗ Cleave  Cleft  Cleft  Bám víu vào Cleek  Claught  Cleeked  Nắm bắt Clepe  Cleped  Cleped  gọi tên; gọi Cling  Clung  Clung  Bám, giữ lấy Clothe  Clad  Clothed  Mặc (quần áo)

 Colorbreed  Colorbred  Colorbred   Tạo màu sắc cho gia súc sinh ra

 Colorcast  Colorcast  Colorcast  Nhuốm màu ánh sáng

 Come  Came  Come  Đến Cost  Cost  Cost  Trị giá

 Counterdraw  Counterdrew  Counterdrawn  Tô theo đường vẽ

 Counterlight  Counterlit  Counterlit  Chiếu sáng ngược

 Cowrite  Cowrote  Cowritten  Cùng viết, đồng sáng tác

 Creep  Crept  Crept  Bò, leo Crossbreed  Crossbred  Crossbred  Cho lai giống

 Crosscut  Crosscut  Crosscut  Tráo cảnh chớp qua lại (trong phim ảnh)

 Crosslight  Crosslit  Crosslit  Rọi ánh sáng từ nhiều phiá

 Crow  Crowed  Crowed  Gáy (gà) Cut  Cut  Cut  Cắt

Dare  Dared  Dared  Dám Daydream  Daydreamt  Daydreamt  Mơ màng Deal  Dealt  Dealt  Giao thiệp Dig  Dug  Dug  Đào

 Dight  Dight  Dight trang điểm, chuẩn bị

 Dispread  Dispread  Dispread  Xem chữ "Spread"

 Disprove  Disproved  Disproven  Bác bỏ Dive  Dived/Dove  Dived  Lặn, lao xuống Do  Did  Done  Làm

Page 4: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Dogfight  Dogfought  Dogfought  cắn xé, ẩu đả

 Dow  Dought  Dought Có khả năng, có năng lực, năng khiếu

 Draw  Drew  Drawn  Vẽ, kéo Dream  Dreamed  Dreamt  Mơ mộng Drink  Drank  Drunk  Uống Drive  Drove  Driven  Lái xe Dwell  Dwelt  Dwelt  Ở, trú ngụ

Eat  Ate  Eaten  Ăn

 Engird  Engirt  Engirt  đóng đai, bao quanh

 Engrave  Engraved  Engraved  khắc, trổ, chạm Enwind  Enwound  Enwound  cuộn tròn

Fall  Fell  Fallen  Rơi, té

 Farebeat  Farebeat  Farebeaten  Tránh trả phí tổn

 Feed  Fed  Fed  Nuôi Feel  Felt  Felt  Cảm thấy Fight  Fought  Fought  Chiến đấu Find  Found  Found  Tìm ra

 Fit  Fit  Fitted  làm cho hợp, vừa

 Flee  Fled  Fled  Tẩu thoát, chạy Fling  Flung  Flung  Ném, liệng

 Floodlight  Floodlit  Floodlit  Rọi, chiếu đèn pha

 Fly  Flew  Flown  Bay

 Flyblow  Flyblew  Flyblown  Làm ung thối do cài mầm mống xấu vào

 Forbear  Forbore  Forborne  Cử, kiêng Forbid  Forbade  Forbidden  Cấm Fordo  Fordid  Fordone  giết, khử

 Forecast  Forecast  Forecast dự đoán, dự báo

 Forefeel  Forefelt  Forefelt  có dự cảm, linh cảm trước

 Forego  Forewent  Foregone  Bỏ, chừa Foreknow  Foreknew  Foreknown  Biết trước

Page 5: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Forerun  Foreran  Forerun  báo hiệu, vượt lên trước

 Foresee  Foresaw  Foreseen  Thấy trước

 Foreshow  Foreshowed  Forshowed nói trước, báo hiệu

 Forespeak  Forespoke  Forespoken  Ráo đầu, mào đầu, tiên đoán

 Foretell  Foretold  Foretold  Nói trước Forget  Forgot  Forgotten  Quên Forgive  Forgave  Forgiven  Tha thứ Forlese  Forlore  Forlorn   Bỏ rơi Forsake  Forsook  Forsaken  Bỏ Forswear  Forswore  Forsworn  Thề bỏ Fraught  Fraught  Fraught   Chưá, tồn kho Freeze  Froze  Frozen  Đông lại

 Frostbite  Frostbit  Frostbitten  Tứ chi bị tàn phế do đông lạnh

 Base Form  Past Simple  Past Participle

 Nghĩa

Gainsay  Gainsaid  Gainsaid  Chối, cãi Geld  Gelded  Gelded  thiến (súc vật) Get  Got  Gotten  Được, trở nên

 Ghostwrite  Ghostwrote  Ghostwritten  Viết cho người khác đội tên, viết thuê.

 Gild  Gilt  Gilded  Mạ vàng Gin  Gan  Gan  đánh bẫy, tỉa hột Gird  Girded  Girded  Cuốn thắt Give  Gave  Given  Cho Gnaw  Gnawed  Gnawed  Gặm, ăn mòn Go  Went  Gone  Đi Grave  Graved  Graven  khắc, chạm, chôn Grind  Ground  Ground  Nghiền, xay Grow  Grew  Grown  Mọc, trồng

Hagride  Hagrode  Hagridden  Làm đau đớn

 Halterbreak  Halterbroke  Halterbroken  làm cho quen với việc đeo dây ở cổ

 Hamstring  Hamstrung  Hamstrung  Cắt gân cho què (Gân đùi) Handwrite  Handwrote  Handwritten  Viết tay (trái với đánh gõ

Page 6: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

bằng máy) Hang  Hung  Hanged  Treo, treo cổ Have  Had  Had  Có Hear  Heard  Heard  Nghe Heave  Heaved  Heaved  Nâng lên Hew  Hewed  Hewn  Đốn, chặt Hide  Hid  Hidden  Ẩn, trốn Hight  Hote  Hoten  gọi là, tên là Hit  Hit  Hit  Đụng, đập Hoise  Hoised  Hoised  kéo (cờ); nâng lên Hold  Held  Held  Cầm, giữ Housebreak  Housebroke  Housebroken  huấn luyện Hurt  Hurt  Hurt  (làm) đau

 Inbreed  Inbred  Inbred  bẩm sinh Indwell  Indwelt  Indwelt  ở trong, nằm trong Inhold  Inheld  Inheld  Nôi căn, có sẵn ở trong Inlay  Inlaid  Inlaid  Khảm, cẩn Input  Input  Input  Đưa vào Inset  Inset  Inset  ghép, dát Interblend  Interblended  Interblended  trộn lẫn Interbreed  Interbred  Interbred  giao phối, lai giống Intercut  Intercut  Intercut  xen cảnh Intergrave  Intergraved  Intergraved  Khắc vào  Interlay  Interlaid  Interlaid  đặt xen, dát xen Interset  Interset  Interset  Phối trí xen kẽ Interweave  Interwove  Interwoven  Trộn lẫn, xen lẫn Interwind  Interwound  Interwound  cuộn vào, quấn vào với nhau Inweave  Inwove  Inwoven  dệt lẫn Inwind  Inwound  Inwound  Quấn (cuốn) vàoKeep  Kept  Kept  Cầm, giữ Ken  Kent  Kent  nhận ra, nhìn ra Kneel  Knelt  Knelt  Quỳ gối Knit  Knit  Knit  Đan Know  Knew  Known  BiếtLade  Laded  Laden  Chất lên tàu Landslide  Landslid  Landslid  Lở (đá), thắng phiếu lớn  Lay  Laid  Laid  Đặt, để, đẻ Lead  Led  Led  Dẫn, đưa đến Lean  Leant  Leant  Dựa vào Leap  Leapt  Leapt  Nhảy

Page 7: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Learn  Learned  Learnt  Học Leave  Left  Left  Ra đi, bỏ Lend  Lent  Lent  Cho mượn Lep  Lept  Lept  nhảy qua, vượt qua Let  Let  Let  Để, cho Lie  Lay  Lain  Nằm Light  Lit  Lit  Thắp sáng

 Linebreed  Linebred  Linebred  Cho (cùng loại thú) ăn hàng loạt

 Lose  Lost  Lost  Mất 

 Base Form  Past Simple  Past Participle

 Nghĩa

 Make  Made  Made  Làm, chế tạo Mean  Meant  Meant  Ý muốn nói Meet  Met  Met  Gặp Melt  Melted  Molten  tan ra, cảm động Misbecome  Misbecame  Misbecome  không thích hợp

 Miscast  Miscast  Miscast  phân công đóng vai không thích hợp

 Mischoose  Mischose  Mischosen   Chọn sai Miscut  Miscut  Miscut   Cát sai, cắt xấu Misdeal  Misdealt  Misdealt  Chia bài sai Misdo  Misdid  Misdone  phạm lỗi Misfall  Misfell  Misfallen  Sự cố xảy ra Misfeed  Misfed  Misfed  Máy kẹt đầu vào Misgive  Misgave  Misgiven  Gây lo âu Mishear  Misheard  Misheard  nghe lầm

 Mishit  Mishit  Mishit  ném (bóng) một cách tồi

 Misknow  Misknew  Misknown  hiểu kém, không nhận ra

 Mislay  Mislaid  Mislaid  Để thất lạc Mislead  Misled  Misled  Làm lạc đường Mislearn  Mislearnt  Mislearnt  Học sai Misread  Misread  Misread  đọc sai Missay  Missaid  Missaid  Phát biểu sai, nhầm Missend  Missent  Missent  Gửi nhầm Misset  Misset  Misset  Đặt sai vị trí Misspeak  Misspoke  Misspoken  Nói sai, nhầm Misspell  Misspelt  Misspelt  viết sai chính tả Misspend  Misspent  Misspent  Lãng phí

Page 8: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Misswear  Misswore  Missworn  Thề ẩu, thề bưà bãi Mistake  Mistook  Mistaken  Phạm sai lầm

 Misteach  Mistaught  Mistaught   Dạy sai, không thích hợp

 Mistell  Mistold  Mistold  Cho biết sai sự thật Misthink  Misthought  Misthought  Suy nghĩ sai cách Misunderstand  Misunderstood  Misunderstood  Hiểu lầm

 Miswear  Misswore  Misworn  Ăn mặc sai, không thích hợp

 Miswed  Miswed  Miswed Lấy nhau sai, không xứng hợp

 Miswrite  Miswrote  Miswritten  Viết sai, không thích hợp

 Mow  Mowed  Mown  Xén, cắtOffset  Offset  Offset  đền bù, bù đắp Outbid  Outbid  Outbid  Trả giá cao hơn

 Outbreed  Outbred  Outbred  làm cho (động vật) giao phối xa

 Outdo  Outdid  Outdone  Làm quá

 Outdraw  Outdrew  Outdrawn  có sức thu hút mạnh hơn

 Outdrink  Outdrank  Outdrunk  uống quá chén Outdrive  Outdrove  Outdriven  Vượt lên Outfight  Outfought  Outfought  đánh giỏi hơn

 Outfly  Outflew  Outflown  bay cao hơn, xa hơn, nhanh hơn

 Outgrow  Outgrew  Outgrown  Lớn hơn Outlay  Outlaid  Outlaid  tiêu pha tiền Outleap  Outleapt  Outleapt  nhảy xa hơn, cao hơn

 Output  Output  Output Đầu ra, ngõ ra, sản lượng

 Outride  Outrode  Outridden  Cưỡi đi trước Outrun  Outran  Outrun  Chạy trước Outsee  Outsaw  Outseen  Xem quá rõ, quá nổi Outsell  Outsold  Outsold  Bán chạy hơn Outshine  Outshone  Outshone  Sáng hơn Outshoot  Outshot  Outshot  bắn giỏi hơn Outsing  Outsang  Outsung  hát hay hơn, to hơn Outsit  Outsat  Outsat  ngồi lâu hơn Outsleep  Outslept  Outslept  ngủ lâu hơn, muộn hơn Outsmell  Outsmelt  Outsmelt  Ngửi quá lố (nồng nặc) Outspeak  Outspoke  Outspoken  nói nhiều hơn

Page 9: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Outspeed  Outsped  Outsped  Đi, chạy nhanh hơn Outspend  Outspent  Outspent  tiền nhiều hơn Outspin  Outspun  Outspun  Quay quá lố Outspring  Outsprang  Outsprung  Bật, nẩy quá lố Outstand  Outstood  Outstood  chống lại, ở lại lâu hơn Outswear  Outswore  Outsworn  nguyền rủa nhiều hơn Outswim  Outswam  Outswum  bơi giỏi hơn Outtell  Outtold  Outtold  Nói quá lố, nói lấn át Outthink  Outthought  Outthought  nhanh trí hơn

 Outthrow  Outthrew  Outthrown  ném giỏi hơn; ném xa hơn

 Outwear  Outwore  Outworn  Bền hơn Outwind  Outwound  Outwound  làm cho thở dốc ra

 Outwork  Outworked  Outworked làm việc cần cù hơn; giỏi hơn

 Outwrite  Outwrote  Outwritten  Viết quá lố, viết lấn át Overbear  Overbore  Overborne  Đè xuống, đàn áp Overbid  Overbid  Overbid  trả giá quá cao

 Overblow  Overblew  Overblown  thổi (kèn) quá mạnh, thổi phồng quá mức

 Overbreed  Overbred  Overbred  Nuôi quá nhiều

 Overbuild  Overbuilt  Overbuilt  xây (nhà) quá nhiều, quá lớn

 Overbuy  Overbought  Overbought  mua nhiều quá Overcast  Overcast  Overcast  Làm u ám Overcome  Overcame  Overcome  Thắng, chế ngự

 Overcut  Overcut  Overcut  Chặt, cắt, đốn quá mức

 Overdo  Overdid  Overdone  Làm quá

 Overdraw  Overdrew  Overdrawn  Rút quá số tiền có trong ngân hàng

 Overdrink  Overdrank  Overdrunk  uống nhiều quá Overdrive  Overdrove  Overdriven  bắt làm quá sức Overeat  Overate  Overeaten  Ăn quá Overfeed  Overfed  Overfed  Cho ăn quá Overfly  Overflew  Overflown  bay qua Overgrow  Overgrew  Overgrown  Mọc nhiều quá Overhang  Overhung  Overhung  Treo lơ lửng Overhear  Overheard  Overheard  Vô tình nghe Overlay  Overlaid  Overlaid  Phủ lên Overleap  Overleapt  Overleapt  Nhảy qua Overlearn  Overlearnt  Overlearnt  Cố nhồi kiến thức

Page 10: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Overlie  Overlay  Overlain  Đặt nằm trên

 Overpass  Overpast  Overpast vượt qua (khó khăn...), vượt quá (giới hạn...)

 Overpay  Overpaid  Overpaid  Trả quá Override  Overrode  Overridden  Gạt ra một bên Overrun  Overran  Overrun  Tràn qua Oversee  Oversaw  Overseen  Quan sát

 Oversell  Oversold  Oversold  bán chạy mạnh, quá đề cao ưu điểm

 Overset  Overset  Overset  (lật) đổ nhào Oversew  Oversewed  Oversewn  may nối vắt Overshoot  Overshot  Overshot  Bắn trượt qua Oversleep  Overslept  Overslept  Ngủ quá Oversow  Oversowed  Oversown  Gieo hạt quá dầy

 Overspeak  Overspoke  Overspoken  Nói quá nhiều, nói lấn át

 Overspend  Overspent  Overspent  tiêu quá khả năng, tiêu quá lố

 Overspill  Overspilt  Overspilt Đổ, trút quá đầy, làm tràn

 Overspin  Overspun  Overspun  Quay quá nhiều, quá nhanh, quá lâu

 Overspread  Overspread  Overspread  phủ đầy, làm lan khắp Overspring  Oversprang  Oversprung  Nhảy quá cao Overstand  Overstood  Overstood  Ra giá quá cao Overstrew  Overstrewed  Overstrewed  Rắc (gia vị) quá nhiều Overstride  Overstrode  Overstridden  Vượt hơn, trội hơn Overstrike  Overstruck  Overstruck  đánh chồng, in chồng Overstring  Overstrung  Overstrung  Cột, kéo căng quá Overtake  Overtook  Overtaken  Vượt qua Overthink  Overthought  Overthought  Tính trước nhiều quá Overthrow  Overthrew  Overthrown  Phá đổ Overwear  Overwore  Overworn  mặc đến rách ra

 Overwind  Overwound  Overwound  lên dây (đồng hồ) quá chặt

 Overwithhold  Overwithheld  Overwithheld  Khấu trừ lố

 Overwrite  Overwrote  Overwritten  viết dài quá, viết đè lên

Partake  Partook  Partaken  Tham gia, dự phần Pay  Paid  Paid  Trả tiền Pen  Pent  Pent  viết, sáng tác, nhốt lại

Page 11: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Plead  Pled  Pled  bào chữa, biện hộ

 Potshoot  Potshoot  Potshoot  Bắn bất chợt (không định trước)

 Prebind  Prebound  Prebound  Đóng (sách) trước

 Prebuild  Prebuilt  Prebuilt  Xem chữ "Build" (Làm nhà tiền chế)

 Precut  Precut  Precut  Xem chữ "Cut" Predo  Predid  Predone  Xem chữ "Do"

 Premake  Premade  Premade  Xem chữ "Make" (Làm trước, làm sẵn)

 Prepay  Prepaid  Prepaid  trả trước

 Presell  Presold  Presold  Xem chữ "Sell" (Bán trước thời gian loan báo)

 Preset  Preset  Preset  thiết lập sẵn, cái đặt sẵn

 Preshrink  Preshrank  Preshrunk  Xem "Shrink" (Ngâm cho vải co trước khi may)

 Presplit  Presplit  Presplit  Xem chữ "Split"

 Proofread  Proofread  Proofread  Đọc dò (bản thảo trước khi in)

 Prove  Proved  Proven  chứng tỏ Put  Put  Put  Đặt, để

 Quit  Quit  Quit  Bỏ

 Rap  Rapped  Rapped  đánh nhẹ, gõ Read  Read  Read  Đọc Reave  Reft  Reft  cướp giật Reawake  Reawoke  Reawoken  Xem chữ "Awake" Rebid  Rebid  Rebid  Xem chữ "Bid" Rebind  Rebound  Rebound  buộc lại, đóng lại (sách) Rebroadcast  Rebroadcast  Rebroadcast  cự tuyệt, khước từ Rebuild  Rebuilt  Rebuilt  Xây lại Recast  Recast  Recast  Đúc lại Recut  Recut  Recut  cắt lại; băm (giũa) Redd  Redd  Redd  dọn dẹp, thu xếp Redeal  Redealt  Redealt  Xem chữ "Deal" Redo  Redid  Redone  làm lại, trang trí lại; tu sửa lại Redraw  Redrew  Redrawn  kéo lại; kéo ngược lại

Page 12: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Reeve  Rove  Rove  luồn, xỏ Refit  Refit  Refit  sửa chữa, trang bị lại Regrind  Reground  Reground  Xem chữ "Fix", "Fit" Regrow  Regrew  Regrown  Xem chữ "Grow" Rehang  Rehung  Rehung  treo lại

 Rehear  Reheard  Reheard  nghe trình bày lại (Xem chữ "Hear")

 Reknit  Reknit  Reknit  Xem chữ "Knit" Relay  Relaid  Relaid  Đặt lại Relearn  Relearnt  Relearnt  Xem chữ "Learn" Relight  Relit  Relit  Xem chữ "Light" Remake  Remade  Remade  làm lại Rend  Rent  Rent  Xé nát Repay  Repaid  Repaid  Trả hoàn lại Reread  Reread  Reread  đọc lại Rerun  Reran  Rerun  chiếu lại (phim), phát thanh lại Resell  Resold  Resold  bán lại Resend  Resent  Resent  Xem chữ "Send" Reset  Reset  Reset  Đặt lại, lắp lại Resew  Resewed  Resewn  Xem chữ "Sew"  Reshoot  Reshot  Reshot  Xem chữ "Shoot" Resit  Resat  Resat  thi lại, kiểm tra lại Resow  Resowed  Resown  Gieo hạt lại (Xem chữ "sow") Respell  Respelled  Respelled  đánh vần lại

 Restring  Restrung  Restrung  Căng giây khác( thay dây cũ, dây đứt…)

 Retake  Retook  Retaken  lấy lại, quay lại (một cảnh) Reteach  Retaught  Retaught  Xem chữ "tear" Retear  Retore  Retorn  Xem chữ "tell" Retell  Retold  Retold  Kể lại Rethink  Rethought  Rethought  suy tính lại, cân nhắc lại Retread  Retrod  Retrodden  lại giẫm lên, lại đạp lên

 Retrofit  Retrofit  Retrofit trang bị thêm những bộ phận mới

 Rewake  Rewoke  Rewoken  Xem chữ "wake" Rewear  Rewore  Reworn  Xem chữ "wear" Reweave  Rewove  Rewoven  Xem chữ "weave" Rewed  Rewed  Rewed  Xem chữ "wed" Rewet  Rewet  Rewet  Xem chữ "wet" Rewin  Rewon  Rewon  Xem chữ"win" Rewind  Rewound  Rewound  cuốn lại, lên dây lại Rewrite  Rewrote  Rewritten  viết lại, chép lại

Page 13: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Rid  Rid  Ridded  Giải thoát Ride  Rode  Ridden  Đi xe..., cưỡi Ring  Rang  Rung  Rung (chuông) Rise  Rose  Risen  Mọc, nổi lên Rive  Rived  Riven  Bổ, xẻ, bửa

 Roughcast  Roughcast  Roughcast  Tạo hình phỏng chừng (chưa có chi tiết)

 Run  Ran  Run  Chạy

Saw  Sawed  Sawn  Cưa, xẻ Say  Said  Said  Nói See  Saw  Seen  Trông thấy Seek  Sought  Sought  Tìm, soát Sell  Sold  Sold  Bán Send  Sent  Sent  Gởi Set  Set  Set  Lặn (mặt trời) Sew  Sewed  Sewn  May, khâu Shake  Shook  Shaken  Lắc Shave  Shaved  Shaved  cạo (râu, mặt) Shear  Shore  Shorn  Cắt bằng kéo Shed  Shed  Shed  Làm đổ, chảy Shend  Shent  Shent  Bỏ rơi, phế bỏ (nghiã tinh thần) Shew  Shewed  Shewn  cho xem, tỏ ra Shine  Shone  Shone  Chiếu sáng Shit  Shat  Shat  suộc khuộng đi đại tiện Shoe  Shod  Shod  Mang giày Shoot  Shot  Shot  Bắn

 Shortcut  Shortcut  Shortcut  Đi tắt, đường tắt, chữ tắt, lệnh tắt

 Show  Showed  Shown  Chỉ cho xem Shrink  Shrank  Shrunk  Co lại Shrive  Shrove  Shriven  Giải tội, ngồi toà Shut  Shut  Shut  Đóng

 Sidewind  Sidewound  Sidewound  Đi oằn oẹo, uốn mình như con rắn

 Sightsee  Sightsaw  Sightseen  tham quan Sing  Sang  Sung  Hát Sink  Sank  Sunk  Chìm, đắm Sit  Sat  Sat  Ngồi

 Skywrite  Skywrote  Skywritten  Vẽ chữ bằng vệt khói (bằng máy bay)

 Slay  Slew  Slain  Giết, sát hại

Page 14: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Sleep  Slept  Slept  Ngủ Slide  Slid  Slid  Trơn trượt Sling  Slung  Slung  Quăng ném Slink  Slunk  Slunk  Lẻn, chuồn Slit  Slit  Slit  Rạch, khứa Smell  Smelt  Smelt  Ngửi, bốc mùi Smite  Smote  Smitten  Đánh đập

 Snapshoot  Snapshot  Snapshot  Chụp lẹ (cho có hình, không cần đẹp)

 Sneak  Sneaked  Sneaked  trốn, lén Soothsay  Soothsaid  Soothsaid  tiên đoán, bói Sow  Sowed  Sown  Gieo hạt Speak  Spoke  Spoken  Nói Speed  Sped  Sped  Đi mau Spell  Spelt  Spelt  Đánh vần Spellbind  Spellbound  Spellbound  làm say mê, làm mê đi Spend  Spent  Spent  Tiêu, xài Spill  Spilt  Spilt  Làm đổ Spin  Span  Spun  Quay tròn Spit  Spat  Spat  Khạc nhổ Split  Split  Split  Chẻ, bửa Spoil  Spoilt  Spoilt  Làm hư hỏng Spoonfeed  Spoonfed  Spoonfed  Cho ăn bằng muỗng Spread  Spread  Spread  Trải ra Spring  Sprang  Sprung  Nảy, nhảy lên Stand  Stood  Stood  Đứng, dựng Stave  Stove  Stove  Bóp dẹp Steal  Stole  Stolen  Ăn cắp, trộm Stick  Stuck  Stuck  Gắn, dính Sting  Stung  Stung  Chích, đốt Stink  Stank  Stunk  Bốc mùi hôi Straphang  Straphung  Straphung  Treo bằng dây đai Strew  Strewed  Strewn  Rải, rải lên Stride  Strode  Stridden  Bước dài Strike  Struck  Struck  Đánh đập String  Strung  Strung  Cột dây Strip  Stript  Stript  cởi quần áo Strive  Strove  Striven  Cố gắng Sublet  Sublet  Sublet  cho thuê lại; cho thầu lại Sunburn  Sunburned  Sunburned  Rám nắng, cháy nắng Swear  Swore  Sworn  Thề thốt

Page 15: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Sweat  Sweat  Sweat  đổ mồ hôi Sweep  Swept  Swept  Quét Swell  Swelled  Swollen  Sưng, phù lên Swim  Swam  Swum  Bơi lội Swing  Swung  Swung  Đánh đu Swink  Swank  Swonken  làm việc quần quật, vất vả

Take  Took  Taken  Lấy, đem, dẫn Teach  Taught  Taught  Dạy học Tear  Tore  Torn  Xé rách Telecast  Telecast  Telecast  phát đi bằng truyền hình Tell  Told  Told  Nói, kể, bảo

 Test-fly  Test-flew  Test-flown  Bay thử (một máy bay mới chế tạo)

 Think  Thought  Thought  Nghĩ, tưởng Thrive  Throve  Thriven  Thịnh vượng Throw  Threw  Thrown  Liệng, ném Thrust  Thrust  Thrust  Đẩy mạnh, đâm Thunderstrike  Thunderstruck  Thunderstruck  Đánh mạnh vào Tine  Tint  Tined  Châm, chích, chọc Tread  Trod  Trodden  Chà đạp, giẫm Troubleshoot  Troubleshot  Troubleshot  sửa chữa

 Typecast  Typecast  Typecast  Cho đóng cùng một loại vai trò nhiều lần

 Typeset  Typeset  Typeset  sắp chữ Typewrite  Typewrote  Typewritten  đánh máy

Unbear  Unbore  Unborn  nới, cởi dây cương Unbend  Unbent  Unbent  Uốn thẳng, thẳng ra Unbind  Unbound  Unbound  Mở, tháo ra Unbuild  Unbuilt  Unbuilt  phá sạch, san phẳng Unclothe  Unclad  Unclad  cởi áo; lột trần Underbuy  Underbought  Underbought  Mua giá rẻ Undercut  Undercut  Undercut  chạm trổ, đưa ra giá rẻ hơn Underdo  Underdid  Underdone  làm ít, nấu chưa chín Underfeed  Underfed  Underfed  cho ăn đói, thiếu ăn Undergird  Undergirt  Undergirt  củng cố; ủng hộ Undergo  Underwent  Undergone  Chịu, trải qua Underlay  Underlaid  Underlaid  đỡ, trụ

 Underlet  Underlet  Underlet  cho thuê lại, cho thuê với giá quá thấp

 Underlie  Underlay  Underlain  nằm dưới, làm nền tảng cho

Page 16: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Underpay  Underpaid  Underpaid  trả lương thấp Underrun  Underran  Underrun  chạy qua phía dưới Undersell  Undersold  Undersold  Bán rẻ hơn Undershoot  Undershot  Undershot  không tới, không đưa... đến Underspend  Underspent  Underspent  Chi tiêu dưới mức Understand  Understood  Understood  Hiểu biết Undertake  Undertook  Undertaken  Đồng ý thực hiện Underthrust  Underthrust  Underthrust  Kê đẩy từ dưới Underwrite  Underwrote  Underwritten  Ký xác nhận ở dưới Undo  Undid  Undone  Tháo, cởi Undraw  Undrew  Undrawn  Làm ngược lại với "Draw" Undraw  Undrew  Undrawn  Làm ngược lại với "Draw" Unfreeze  Unfroze  Unfrozen  làm cho tan ra, chảy ra Unhang  Unhung  Unhung  hạ xuống, bỏ xuống Unhide  Unhid  Unhidden  Làm ngược lại với "Hide" Unhold  Unheld  Unheld  Làm ngược lại với "Hold" Unlay  Unlaid  Unlaid  tháo (dây thừng) ra từng sợi Unmake  Unmade  Unmade  phá đi; phá huỷ Unreeve  Unrove  Unrove  tháo rút (dây) Unsay  Unsaid  Unsaid  chối, nuốt lời Unsell  Unsold  Unsold  Làm ngược lại với "Sell" Unsew  Unsewed  Unsewn  tháo đường may Unsling  Unslung  Unslung  cởi dây đeo, dây móc Unspeak  Unspoke  Unspoken  Làm ngược lại với "Speak" Unspin  Unspun  Unspun  Làm ngược lại với "Spin" Unstick  Unstuck  Unstuck  bóc, gỡ Unstring  Unstrung  Unstrung  tháo dây, nới dây Unswear  Unswore  Unsworn  thề ngược lại Unteach  Untaught  Untaught  dạy điều ngược lại Unthink  Unthought  Unthought  Làm ngược lại với "Think" Untread  Untrod  Untrodden  đi ngược trở lại Unweave  Unwove  Unwoven  tháo ra  Unwind  Unwound  Unwound  Tháo ra Unwrite  Unwrote  Unwritten  Làm ngược lại với "Write" Upbuild  Upbuilt  Upbuilt  Xem "Build" Uphold  Upheld  Upheld  Ủng hộ Uppercut  Uppercut  Uppercut  đánh móc từ dưới lên Uprise  Uprose  Uprisen  thức dậy Upset  Upset  Upset  Lật, làm đổ Upspring  Upsprang  Upsprung  Xem "Spring" Upsweep  Upswept  Upswept  Xem "Sweep"

Page 17: [Quanglang.com] BV690 Bangdongtu Batquytac

 Uptear  Uptore  Uptorn  Xem "Tear"

Wake  Woke  Woken  (đánh) thức Waylay  Waylaid  Waylaid  Chờ, rình Wear  Wore  Worn  Mặc, đội, mang Weave  Wove  Woven  Dệt, kết lại Wed  Wed  Wed  Kết hôn Weep  Wept  Wept  Khóc Wend  Wended  Wended  Hướng về phía Wet  Wet  Wet  Làm ướt

 Whipsaw  Whipsawed  Whipsawn Cưa với hai người, mỗi người một đầu

 Win  Won  Won  Thắng, được Wind  Wound  Wound  Quanh co, uốn khúc

 Winterfeed  Winterfed  Winterfed  Cho thú ăn sẵn (ở chuồng) trong muà đông

 Wiredraw  Wiredrew  Wiredrawn  kéo (kim loại) thành sợi Wit  Wist  Wist  biết Withdraw  Withdrew  Withdrawn  Rút lại, kéo ra Withhold  Withheld  Withheld  Rút lại, kiềm chế Withstand  Withstood  Withstood  Chống, kháng cự Wont  Wont  Wont  quen Work  Worked  Worked  Rèn (sắt) Wrap  Wrapped  Wrapped  bao bọc, gói  Wreak  Wreaked  Wreaked  trút (giận...) Wring  Wrung  Wrung  Ép, vắt Write  Wrote  Written  Viết