qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ... læse-og skrivepolitik 2018-2019 side...

Download Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ... læse-og skrivepolitik 2018-2019 Side 2…

Post on 21-Apr-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzmed udgangxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Paradisbakkeskolens lse- og skrivepolitik

2018-2019 Med udgangspunkt i kommunens literacymlstning

Paradisbakkeskolens lse-og skrivepolitik 2018-2019

Side 1 af 22 sider

Indhold af Paradisbakkeskolens lse- og skrivepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolens lse- og skrivepolitik ........................................ 1

At lse ........................................................................................................ 2

Lseglde ................................................................................................... 2

Skriveglde .................................................................................................. 2

Indhold ........................................................................................................ 3

Mlgruppe: ................................................................................................... 3

Mlet ........................................................................................................... 3

Srlige indsatsomrder for lsning og skrivning i skoleret 2018-2019: .............. 4

Beskrivelse af Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik i praksis ............................ 5

0. klasse ....................................................................................................... 5

1. klasse ....................................................................................................... 6

2. klasse ....................................................................................................... 7

3. klasse ....................................................................................................... 8

4. klasse ....................................................................................................... 9

5. klasse ...................................................................................................... 10

6.- 7. klasse ................................................................................................. 11

8.-9. klasse.................................................................................................. 12

M-klasser..................................................................................................... 14

Lsevejlederen ............................................................................................ 15

Klassekonferencer ........................................................................................ 15

Modtageklasser ............................................................................................ 15

DSA dansk som andetsprog ......................................................................... 16

Fokus p faglig lsning og skrivning ............................................................... 16

Udvidet dialogisk lsning .............................................................................. 17

Forldreopbakning ....................................................................................... 18

Projekt Lsehest ....................................................................................... 18

Aktiv Lsemakker ........................................................................................ 19

Dysleksi/ordblindhed ..................................................................................... 20

Kompenserende it-vrktjer .......................................................................... 20

Indstillinger til specielundervisning ................................................................. 21

Evaluering og videreudvikling af Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik .............. 21

Paradisbakkeskolens lse-og skrivepolitik 2018-2019

Side 2 af 22 sider

At lse

At lse er at vre i stand til at forst, anvende og reflektere over skrevne tekster. At lse er at tilegne

sig viden, skaffe sig oplevelser og f indsigt.

Lseglde

At lse en bog - svel skn- som faglitteratur - giver brn store oplevelser. Det er de voksne

omkring barnet, der kan vkke glden ved at lse.

Det er lysten, der driver vrket. Lysten til at lre at lse er en forudstning for at opn de

ndvendige lsefrdigheder.

Lysten til at lre at lse er en forudstning for at opn lsefrdighed - og lsefrdigheden

giver glde og lyst til at fortstte med at udvikle og anvende forskellige lseforstelsestrategier

og lseteknikker.

Det er vigtigt, at brnene har oplevet lseglde og lsefrdighed hvis bgerne droppes til fordel for

andre medier. Brns personlige lseoplevelser skal konkurrere med de oplevelser, de kan f andre

steder.

Der skal vre plads til begge dele.

MEN - brn har brug for mange forskellige oplevelser, for at bevare lysten til "at lse videre".

Skolebiblioteket/ biblioteket har det skatkammer, hvor brn og forldre kan g p jagt efter bger -

der giver lselyst.

Skriveglde

Brnene skal opleve skriveprocessen som meningsfuld at det de skriver for at kommunikere eller

reflektere over noget fx en oplevelse. Det betyder, at brnene skriver for at udtrykke et budskab og

henvender sig til en bestemt modtager. For brnene betyder det, at de tidligt lrer om genre, teksttyper,

komposition og sprog.

Forskning viser, at der er samspil mellem lsning og skrivning, hvilket i praksis betyder, at brn kan

skrive sig ind i lsningen og hermed til forstelse. Det tilsvarende gr sig gldende indenfor skrivning,

derfor skal skrivning vre en del af alle fag p samme mde som lsning.

Paradisbakkeskolens lse-og skrivepolitik 2018-2019

Side 3 af 22 sider

Indhold

Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik tager udgangspunkt i lseteorier og pdagogisk tkning.

Eleverne skal ud fra en etableret pdagogisk praksis opleve:

- engagement

- lselyst

- udvikling af lse-skrivefrdigheder

- forbyggende specielundervisning herunder lsekurser fra 0.-5. kl.

- anvendelse af evalueringsredskaber, som beskriver og flger elevernes lse-skriveudvikling og

som samtidig er vejledende ved tilrettelggelsen af den daglige undervisning, mlrettet den

enkelte elev

- der er et tt knyttet samarbejde mellem lsevejleder og specialundervisning i forbindelse med

lseprverne: resultat/evaluering/vejledning samt lsekurser.

- der afholdes lse- og klassekonferencer

- der er et samarbejde mellem STC, lsevejledere, matematikvejleder og lringsvejledere, med

henblik p flles lsetiltag for Paradisbakkeskolen.

Mlgruppe: alle elever p skolen

Mlet

Mlet for Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik er, at eleverne i lbet af deres skolegang fr udviklet en

lse-skrivekompetence, der giver den enkelte elev

- lselyst og lseglde

- brugbare lse-skrivefrdigheder, der er et hjlpevrktj alle skolens fag samt i den videre

uddannelse

- skrivelyst og skriveglde

- Brugbare kompetencer, som kan minimere antallet af elever, der kommer i

skriftsprogsvanskeligheder og dermed henvises til specialundervisning

Mlet skal vre tydeligt, og det skal kunne evalueres!

Mlet for Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik er ligeledes, at lrerne p skolen fr en lbende indsigt

i, hvordan lsning og skrivning skal implementeres i alle fag, via gruppemder, kurser og uddannelse

indenfor lsning.

Paradisbakkeskolens lse-og skrivepolitik 2018-2019

Side 4 af 22 sider

Srlige indsatsomrder for lsning og skrivning i skoleret 2018-2019:

- Front Read 3.-9. kl.

- Implementering af kompenserende it-vrktjer alle klassetrin

- Sprogkasser 0.kl.

- Aktiv Lsemakker 2.-4. kl.

- Ordblinderisikotest 0. + 1. kl.

- Udvikle samarbejdet med brnehaverne i lokalomrdet

- Screening m/ Elbros ordlister 3. kl.

Paradisbakkeskolens lse-og skrivepolitik 2018-2019

Side 5 af 22 sider

Beskrivelse af Paradisbakkeskolens lse-skrivepolitik i praksis

Indsatsomrderne er markeret med fed skrift vrige beskrivelser skal lses som ideer til

implementering af lsning i den daglige undervisning.

0. klasse

Ml

Se bilag 1

I praksis

Se bilag 1 Lse- og skrivebnd 15-20 min. dagligt Bibliotek Sprogkasser

Evalueringsmuligheder

Det gode lseforlb Sprogvurderingstest Test p de tre alfabeter (2 pro anno) Ordblinderisikotest Skriftsprogsprodukter Min uddannelse Klassekonference m. ledelse, lse-skrivekonsulent, tale-hrepd. & lsevejleder (2 pro anno) Ved den sidste konference tilstrbes det at kommende dansk og matematiklrer deltager

Skole-hjemsamarbejde

Information om den forberedende/begyndende lse- og skriveudvikling Lsevejleder fortller p frste forldremde om hjtlsning, sproglege, skrivning og lsning. Der udleveres endvidere folder med information, rd og vejledning til forldre. Derudover gennemgs spr

Recommended

View more >