r kc-a60eu ilmanpuhdistin suomi kc-a50eu kÄyttÖopas … · kÄyttÖopas suomi * tämä...

of 26 /26
R Tämä laite on Sharp Corporationin tuote. Plasmaklusteri (Plasmacluster) on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki. KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm 3 :ssä. Tämä mitataan sovellettavan alueen keskustan ympärillä (1,2 m korkeudella lattiasta), jossa on Plasmaklusteri 7000 -laite. Virtauksen määrä on kohtalainen kosteuttavassa ja ilmaa puhdistavassa tilassa, kun Plasmaklusteri- tekniikkaa hyödyntävä ilmankostutin tai ilmanpuhdistin on sijoitettu lähelle seinää. Tämä laite vastaa kyseistä kapasiteettia. Seisova malli

Author: others

Post on 02-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

R

Tämä laite on Sharp Corporationin tuote.Plasmaklusteri (Plasmacluster) on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

KC-A60EUKC-A50EUKC-A40EU

ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SU

OM

I

* Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä mitataan sovellettavan alueen keskustan ympärillä (1,2 m korkeudella lattiasta), jossa on Plasmaklusteri 7000 -laite. Virtauksen määrä on kohtalainen kosteuttavassa ja ilmaa puhdistavassa tilassa, kun Plasmaklusteri-tekniikkaa hyödyntävä ilmankostutin tai ilmanpuhdistin on sijoitettu lähelle seinää. Tämä laite vastaa kyseistä kapasiteettia.

Seisova malli

Page 2: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

HUOMAA

Ilmanpuhdistin imee huoneilmaa ilmanottoaukoista ja vie sen laitteen sisällä esisuo-dattimen, pestävän hajunpoistosuodattimen ja HEPA-suodattimen läpi. Lopuksi puh-distunut ilma tulee ulos laitteen takaosasta. HEPA-suodatin voi poistaa 99,97 % jopa 0,3 mikrometrin kokoisista pölyhiukkasista, jotka kulkevat suodattimen läpi. Se auttaa myös imemään hajuja.Pestävä hajunpoistosuodatin imee hajuja vähitellen, kun ne kulkevat suodattimen läpi.

Jotkut suodattimiin imeytyneet hajut voivat hajota ajan myötä, mikä lisää hajuja. Käyt-töympäristöstä riippuen, jos tuotetta käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (huomatta-vasti ankarammat olosuhteet kuin normaalissa kotikäytössä), tämä haju voi tulla vah-vaksi odotettua lyhyemmässä ajassa. Jos näin tapahtuu, suodattimet on vaihdettava.

• Ilmanpuhdistin on suunniteltu poistamaan ilmassa oleva pöly ja haju, mutta ei haitallisia kaasuja (esim. tupakansavun sisältämä häkä). Jos hajunlähde on edelleen olemassa, ilmanpuhdistin ei voi poistaa hajua kokonaan.

(Kuvassa malli "KC-A60EU".)

Lue ennen käyttöönottoa.

Esisuodatin

Hajunpoistosuodatin

HEPA-suodatin

Page 3: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-1

SUO

MI

SUOMI

Kiitos, kun ostit SHARPin Plasmaklusteri-ilmanpuhdistimen. Lue tämä käyttöohje huo-lellisesti ennen kuin käytät ilmanpuhdistinta.Pidä käyttöohjeet lukemisen jälkeen käte-vässä paikassa myöhempää käyttöä varten.

OMINAISUUDET SISÄLTÖTÄRKEÄT TURVAOHJEET .......................FI-2• VAROITUS• LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ • ASENNUSOHJEET• SUODATTIMETLAITTEEN KUVAUS .................................FI-6• ETUOSA/TAKAOSA• NÄYTTÖ• HAVAINNOLLISTAVA KAAVIOVALMISTELU.............................................FI-8• SUODATTIMEN ASENNUS• VESISÄILIÖN TÄYTTÖ KÄYTTÖ ...................................................FI-10• PUHDAS ILMA JA KOSTEUTUS• PUHDAS ILMA • PUHDAS IONI-SUIHKU• TUULETTIMEN NOPEUS• IONISUIHKU PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄHYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA ................FI-12• VALOJEN SÄÄTÖ• LAPSILUKKO• ÄÄNIMERKIN ASETUS• TUNNISTIMIEN ILMAISUHERKKYYDEN SÄÄTÖYLLÄPITO JA HUOLTO ......................FI-13• SUODATTIMEN ILMAISIN• PUHDISTETTAVAT OSAT• KOSTUTUKSEEN LIITTYVIEN OSIEN PURKAMINEN• VESISÄILIÖ• KOSTUTTAVA SUODATIN• KOSTEUTUSALUSTA JA SUOJA• TAKAPANEELI• HAJUNPOISTOSUODATIN• ULKOPINNAT• SUODATTIMEN VAIHTOVIANMÄÄRITYS .....................................FI-18TEKNISET TIEDOT ..............................FI-21

Ilmankäsittelytekniikoiden ainutlaatuinen yhdistelmäKolmoissuodatusjärjestelmä + Plasmaklusteri + Kostutus

IMEE PÖLYN* Pestävä esisuodatin imee pölyn ja muut ilmassa leijuvat suuret hiukkaset.VÄHENTÄÄ HAJUJAPestävä hajunpoistosuodatin imee monet kotitalouden hajut.VÄHENTÄÄ SIITEPÖLYÄ JA HOMETTA*HEPA-suodatin imee 99,97 %:sesti opa 0,3 mikrometrin kokoisista hiukkasista.RAIKASTAAPlasmaklusteri kohtelee ilmaa samalla tavalla kuin luonto puhdistaa ympäristöä lähettämällä positiivisten ja negatiivisten ionien tasapainoa.KOSTEUTTAAToimii jopa 10 tuntia täyttöä kohti.***Kun ilma kulkee suodatinjärjestelmän läpi.**Huoneen koko: enintään 48 m2 (KC-A60EU) enintään 38 m2 (KC-A50EU) enintään 26 m2 (KC-A40EU)Tunnist intekni ikka valvoo jatkuvast i ilmanlaatua ja säätää automaattisesti toimintaa havaitun ilman puhtauden ja kosteuden perusteella.

Page 4: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-2

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava turvaohjeita, sekä seuraavia ohjeita:

VAROITUS - Sähköiskun, tulipalon ja henkilövahinkojen estämiseksi:

• Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.• Käytä vain 220~240 V-pistorasiaa.• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai yhteys

pistorasiaan on löystynyt.• Poista pöly säännöllisesti pistokkeesta.• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoauk-

koihin.• Kun irrotat virtapistokkeen pistorasiasta, pidä aina kiinni pistokkeesta

äläkä koskaan vedä johdosta. Oikosulusta voi aiheutua sähköisku ja/tai tulipalo. • Älä vahingoita virtajohtoa, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, ylimääräistä

lämpöä tai tulipalon.• Älä koske pistokkeeseen käsiesi ollessa märät.• Älä käytä laitetta kaasulaitteiden tai takan lähellä.• Irrota virtapistoke ennen vesisäiliön täyttämistä. Irrota virtapistoke myös en-

nen suodattimen vaihtoa tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.• Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava Sharpin huoltoedus-

tajan tai muun pätevän sähkömiehen toimesta sähköiskun välttämi-seksi.

• Vain Sharpin jälleenmyyjän huolto saa huoltaa ilmanpuhdistinta. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään, jos laitteessa ongelmia tai se vaatii säätöjä tai korjauksia.

• Älä käytä laitetta, jos käytät aerosolihyönteismyrkkyjä. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Älä myöskään sijoita laitetta huo-neeseen, jossa on jäännöksiä öljystä, kemikaalihöyryjä, palavia tupakoita tai suitsukkeita.

• Ole varovainen puhdistaessasi laitetta. Voimakkaat syövyttävät puhdistus-aineet voivat vahingoittaa ulkokuorta.

• Kun kannat laitetta, irrota ensin vesisäiliö ja kostutusalusta ja pidä kahvois-ta kiinni molemmin puolin.

• Älä juo vettä kostutusalustasta tai vesisäiliöstä.• Älä altista laitetta vedelle. Tästä voi seurata oikosulku- ja/tai sähköisku.• Vaihda vesisäiliön vesi päivittäin raikkaaseen vesijohtoveteen ja puhdista

vesisäiliö ja kostutusalusta säännöllisesti. (Katso FI-14 ja FI-15). Kun laite ei ole käytössä, hävitä vesisäiliön ja kostutusalustan vesi. Jos vesi jätetään vesisäiliöön ja/tai kostutusalustaan, tästä voi aiheutua hometta, bakteereja ja pahaa hajua.

Harvoissa tapauksissa tällä bakteerilla voi olla haitallisia fyysisiä vaikutuk-sia.

Page 5: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-3

SUO

MI

• Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta aikuisen valvonnassa. Fyysisesti, psyykkisesti tai aisteiltaan rajoittuneet henkilöt voivat käyttää laitetta vain valvotusti ja heille tulee opettaa laitteen turvallinen käyttö ja vaaratekijät.

HUOMAUTUS – Radio- tai TV-häiriö

Jos ilmanpuhdistin aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-vastaanottimeen, yritä kor-jata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:• Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.• Kasvata laitteen ja radio-/TV-vastaanottimen välimatkaa.• Kytke laite eri lähtöön kuin mihin vastaanotin on kytketty.• Hanki apua ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televi-sioasentajaan.

LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ• Älä tuki ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.• Älä käytä laitetta uunin, lämmittimen tai muun kuuman tai höyryä kehittävän

laitteen läheisyydessä.• Käytä laitetta aina pystyasennossa.• Pidä laitetta kahvoista molemmin puolin sitä liikutettaessa. Älä liikuta laitetta, kun se on toiminnassa.• Liikuta laitetta sivusuunnassa pyörien pyörimissuunnan mukaisesti siirtäes-

säsi laitetta. • Sijoita laite tasaiselle, kestävälle lattiapinnalle. (ei matolle)• Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota vesisäiliö ennen laitteen

siirtämistä. Varo etteivät sormesi jää kannen väliin.• Älä käytä laitetta ilman suodattimia, ja varmista, että vesisäiliö ja kos-

tutusalusta on asennettu oikein. • HEPA-suodatinta ei voi pestä eikä uudelleenkäyttää. Tämä ei paranna suodattimen suorituskykyä, ja voi aiheuttaa sähköiskun

tai toimintahäiriön.• Puhdista laitteen ulkokuori pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä tulenarkoja nesteitä ja/tai pesuaineita. Laitteen pinta voi olla vaurioitunut tai haljennut. Tästä voi seurata antureiden toimintahäiriö.• Tarvittavan puhdistamisen tiheys (kalkinpoisto) riippuu käytetyn ve-

den kovuudesta tai epäpuhtauksista. Mitä kovempi vesi, sitä useam-min kalkinpoisto täytyy suorittaa.

• Pidä laite kaukana vedestä.• Kun täytät vesisäiliön, varmista, ettei siitä vuoda vettä.

Page 6: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-4

• Muista pyyhkiä ylimääräinen vesi pois vesisäiliön ulkopuolelta.• Kun kannat vesisäiliötä, pidä kiinni molemmin käsin niin, että vesisäiliön

aukko on ylöspäin.• Älä käytä kuumaa vettä (yli 40 °C), kemiallisia aineita, aromiaineita, likaista

vettä tai muita haitallisia aineita, koska nämä saattavat aiheuttaa rakenteel-lisia muutoksia ja/tai toimintahäiriöitä.

• Käytä vain tuoretta vesijohtovettä. Muiden vedenlähteiden käyttö voi edis-tää homeen, sienien ja/tai bakteerien kasvua.

• Älä ravista vesisäiliötä pitämällä kiinni kantokahvasta.• Älä irrota kostutussuodatinta suodattimen kehyksestä. • Vältä veden läikyttämistä, kun poistat tai puhdistat kostutusalustan. • Älä poista kelluketta tai rullaa. Katso ohjeet kohdasta FI-19, jos kelluke ja/tai rulla irtoavat.• Älä käytä pesuaineita kostutusalustan tai kannen puhdistamiseen. Nämä voivat aiheuttaa rakenteellisen muutoksen, tahraantumista, halkeilua

(vesivuoto).• Älä hankaa takapaneelia voimallisesti puhdistuksen yhteydessä. • Hajunpoistosuodatin voidaan pestä vain käsin. Älä kuivaa hajunpoistosuo-

datinta kuivausrummussa. • Vältä hajunpoistosuodattimen taivuttamista tai taittamista sitä pestessä. • Vältä hajunpoistosuodattimen kuivattamista ulkona sateessa tai pakkases-

sa. • Älä anna hajunpoistosuodattimen jäätyä. • Jos hajunpoistosuodatin kuivataan sisätiloissa, estä lattian vesivahingot

esim. asettamalla pyyhkeitä lattialle.

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

Page 7: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-5

SUO

MI

ASENNUSOHJEET• Kun käytät laitetta, aseta se vähintään 2 m etäisyydelle sähköaaltoja

käyttävistä laitteista, kuten televisiot tai radiot, jotta ne eivät aiheuta häiriöitä.

• Vältä paikkaa, jossa tunnistin altistuu suoralle tuulelle. Silloin laite ei ehkä toimi kunnolla.• Vältä käyttämästä sellaisissa paikoissa, joissa huonekalut, kankaat tai

muut kohteet voivat joutua kosketuksiin ja rajoittaa ilman siirtymistä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukoista.

• Vältä käyttämästä sellaisissa paikoissa, joissa laite on joutunut alttiik-si kosteuden tiivistymiselle tai äärimmäisille lämpötilan muutoksille. Asianmukaisissa olosuhteissa huoneen lämpötila on 5-35 ºC.

• Sijoita vakaalle alustalle, jossa on riittävä ilmankierto. Jos sijoitat laitteen runsaasti mattoja sisältävälle alueelle, laite saattaa täris-

tä hieman. Sijoita laite tasaiselle alustalle välttääksesi vesisäiliön ja/tai kostutusalustan

vuodon.• Vältä paikkoja, joissa on rasvaa tai joissa syntyy rasvaista savua. Laitteen pinta voi murtua tai tunnistin voi toimia väärin tämän seurauksena.• Sijoita laite noin 30 cm etäisyydelle seinästä ilmanvaihdon varmista-

miseksi. Ilman ulostulon takana oleva seinä saattaa likaantua ajan kuluessa. Kun

laitetta käytetään samassa paikassa pidemmän aikaa, puhdista seinä mää-räajoin ja suojaa seinä vinyylilevyillä tms. estääksesi seinää likaantumisel-ta.

SUODATTIMET• Seuraa tämän käyttöohjeen ohjeita suodattimien oikeasta puhdistuksesta ja huollosta.

Page 8: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-6

LAITTEEN KUVAUS

ETUOSA/TAKAOSA

1 Laitteen näyttö (Viite FI-7)2 Etumonitori3 Laite

1

3

1 Ilman ulostulo 6 Kelluke2 Kahva (2 paikkaa) 7 Kostutusalusta3 Tunnistin (Sisäinen)

• Pölytunnistin• Lämpötila-/kosteustunnistin• Hajutunnistin(VAIN KC-A60EU•KC-A50EU)

8 Pyörä (4 paikkaa)9 HEPA-suodatin (valkoinen)

10 Hajunpoistosuodatin (musta)11 Takapaneeli (esisuodatin)12 Ilmanotto

4 Vesisäiliö 13 Virtajohto/pistoke5 Kostuttava suodatin

12

34

5

7

2

8

9

10

11

6

13

(Pistokkeen muoto riippuu maasta.)

12

SISÄLTÄÄ• Käyttöopas

• Kumitassut x4

1 VIRTA PÄÄLLE -painikea PUHDAS ILMATILA -painike/MERKKIVALO (vihreä)b PUHDAS ILMA- JA KOSTUTUSTILA -painike / MERKKIVALO (vihreä)c PUHDAS IONI-SUIHKUTILA -painike/MERKKIVALO (vihreä)

2 VALONSÄÄTÖPAINIKE 5 Lapsilukkopainike/MERKKIVALO (vihreä)

3 Plasmaklusterin Ioni PÄÄLLÄ-/POIS PÄÄLTÄ -painike / MERKKIVALO (vih-reä)

6 Plasmaklusteri-merkki

4 SUODATTIMEN NOLLAUSPAINIKE/ MERKKIVALO (punainen)

7 TUULETTIMEN NOPEUS -painike MERKKIVALO (vihreä)

8 POIS PÄÄLTÄ -painike

Page 9: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-7

SUO

MI

PÄÄYKSIKÖN NÄYTTÖ

1 VIRTA PÄÄLLE -painikea PUHDAS ILMATILA -painike/MERKKIVALO (vihreä)b PUHDAS ILMA- JA KOSTUTUSTILA -painike / MERKKIVALO (vihreä)c PUHDAS IONI-SUIHKUTILA -painike/MERKKIVALO (vihreä)

2 VALONSÄÄTÖPAINIKE 5 Lapsilukkopainike/MERKKIVALO (vihreä)

3 Plasmaklusterin Ioni PÄÄLLÄ-/POIS PÄÄLTÄ -painike / MERKKIVALO (vih-reä)

6 Plasmaklusteri-merkki

4 SUODATTIMEN NOLLAUSPAINIKE/ MERKKIVALO (punainen)

7 TUULETTIMEN NOPEUS -painike MERKKIVALO (vihreä)

8 POIS PÄÄLTÄ -painike

2 3

4 5

1

HAVAINNOLLISTAVA KAAVIO

Kosteus PÄÄLLÄ

Kosteus POIS PÄÄLTÄ

täytyy lisätä vettä

vihreä

punainen

Puhdas

Epäpuhdas

a

KosteusmonitoriOsoittaa huoneen likimääräisen kosteustason.Kosteusasetuksia ei voi muokata.

Kostutusvalo

Hajun valvonta*Osoittaa huoneessa olevan hajun voimakkuuden 3:lla värillä.

vihreä punainen

Heikko Vahva

PölymonitoriOsoittaa ilman puhtauden tilan 5:llä värillä.

* VAIN KC-A60EU, KC-A50EU

b c

6 7 8

vihreä

pois

punainen(vilkkuu)

Page 10: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

1

2

FI-8

1 Irrota takapaneeli.

VALMISTELU

SUODATTIMEN ASENNUS

2 Irrota suodattimet muovipusseista.

3 Asenna suodattimet oikeassa jär-jestyksessä esitetyn mukaisesti.

4 Asenna takapaneeli.

5 Täytä käytön aloituspäivä päivä-määrätarraan.

HEPA-suodatin (valkoinen)

Hajunpoistosuodatin (musta)

Muista irrottaa pistoke pistorasiasta.

Napsauta

HEPA-suodatin (valkoinen) Hajunpoistosuodatin (musta)

Page 11: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

MAX

1

23

1

2

FI-9

SUO

MI

3 Asenna vesisäiliö.

HUOMIO

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

1 Irrota vesisäiliö.

2 Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä.

• Tarkista, ettei vettä vuoda. • Muista pyyhkiä ylimääräinen vesi vesisäiliön ulkopuolelta.

• Kun kannat vesisäiliötä, pidä säi-liöstä kiinni molemmin käsin niin että vesisäiliön aukko on ylöspäin.

Käytettäessä Puhdas ilma - ja kosteuta -tilaa tai Puhdas IONI-suihku -tilaa.

• Älä altista laitetta vedelle. Tästä voi seurata oikosulku- ja/tai sähköisku.• Älä käytä kuumaa vettä (yli 40 °C), kemiallisia aineita, aromiaineita, likaista vettä tai muita haitallisia aineita, koska nämä saattavat aiheuttaa rakenteellisia muutoksia ja/tai toimintahäiriöitä.

• Käytä vain tuoretta vesijohtovettä. Muiden vedenlähteiden käyttö voi edistää homeen, sienien ja/tai bakteerien kasvua.

Kiristä

HUOMIO

Napsauta

Page 12: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-10

KÄYTTÖ

PYSÄYTÄ

Tietoa automaattisesta kostutustilastaLämpötilan tai kosteuden tunnistimet havaitsevat ja säätävät kos-teutta automaattisesti huonelämpötilan muutosten mukaan. Kun tavoitekosteus saavutetaan (~ 50 %), tuulettimen nopeus vaihtuu automaattisesti alhaiseksi.Huoneen koosta ja kosteudesta riippuen kosteusarvona voidaan ehkä saavuta 55~65 %.Tällaisissa tapauksissa suositellaan, että tuulettimen nopeudeksi määritetään MAX (maksimi) CLEAN AIR & HUMIDIFY (PUHDAS ILMA JA KOSTEUTUS) -tilassa.

PUHDAS ILMA JA KOSTEUTUS

Lämpötila Ilmankosteus~18 ºC 65 %

18 ºC~24 ºC 60 %24 ºC~ 55 %

Käytetään ilman puhdistamiseksi, hajujen vähentämiseksi ja ilman kosteuttamiseksi.

• Valitse haluttu puhallinnopeus. (Viite FI-11)• Ellei virtajohtoa ole irrotettu, toiminta

käynnistyy edelliseen tilaan, jossa sitä käytettiin.

HUOMAA• Täytä vesisäiliö. (Viite FI-9)• Kun vesisäiliö on tyhjä, laite toimii "PUHDAS ILMA -TILASSA" ja vilkkuu (punainen).

KÄYNNISTÄ

PYSÄYTÄ

PUHDAS ILMAKäytetään, kun ylimääräistä kosteutta ei tarvita.

• Valitse haluttu puhallinnopeus. (Viite FI-11)• Ellei virtajohtoa ole irrotettu, toiminta käyn-

nistyy edelliseen tilaan, jossa sitä käytet-tiin.

KÄYNNISTÄ

Page 13: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-11

SUO

MI

PUHDAS IONI-SUIHKU

KÄYNNISTÄ

• Jos "Plasmacluster Ion " on POIS PÄÄLTÄ, Plasmaklusteri-ionia ei vapauteta.• Kun toiminta loppuu, laite palaa takaisin edelli-

seen toimintatilaan. Voit vaihtaa tästä tilasta toiseen kesken ohjelman.

Sensijaan PUHDAS IONI-SUIHKU ei toimi vaihto-tilan jälkeen.

PLASMAKLUSTERIN IONI-SUIHKU PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

TUULETTIMEN NOPEUSValitse haluamasi puhallinnopeus.

Vapauttaa tiheitä Plasmaklusteri-ioneja voimakkaalla ilmavirralla 60 minuuttia.

HUOMAA

POIS PÄÄLTÄ

Kun Plasmaklusterin Ioni-suihku on PÄÄLLÄ, sekä merkkivalo että Plasmacluster-merkkivalo syttyvät.

AUTO SIITEPÖLY MAKS. KESKI ALHAINEN

HUOMAAAUTO Puhaltimen nopeus kytkeytyy automaattisesti päälle (KORKEAN ja ALHAINEN

välille) ilmassa olevien epäpuhtauksien määrästä riippuen. Tunnistimet havait-sevat epäpuhtauksia tehokasta ilmanpuhdistusta varten.

SIITEPÖLY Yksikkö toimii korkealla tasolla 10 minuuttia, sitten se vuorottelee KESKITASOLLA ja KORKEALLA TASOLLA.

10 minuuttia: korkealla tuulettimen tasolla

20 minuuttia: keskitasolla tuulettimen tasolla

20 minuuttia: korkealla tuulettimen tasolla

PÄÄLLÄ

Page 14: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

kirkkaampi

tummempikytke pois päältä

FI-12

HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA

Korkea

Vakio

Alhainen

VALOJEN SÄÄTÖValitse tällä toiminnolla haluamasi kirkkaus.

LAPSILUKKOLaitteen näyttö lukitaan painamalla yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan lapsilukko-painiketta. Näytön toiminnot otetaan käyttöön samalla tavoin kuin lukittaessa; painamalla painiketta yhtäjaksoisesti 3 sekunnin ajan.PÄÄLLÄ PERUUTUS

ÄÄNIMERKIN ASETUSLaite voidaan asettaa antamaan äänimerkki, kun vesisäiliö on tyhjä.

(laite POIS PÄÄLTÄ)PÄÄLLÄ

TUNNISTIMEN ILMAISUHERKKYYDEN SÄÄTÖ

1

Jos PÖLYTUNNISTIN ja HAJUN SEURANTA -näytöt ovat jatkuvasti punaisina, on sensorit asennettu liian herkiksi. Sensorien herkkyys on tällöin liian korkea: alenna sensorien herkkyyttä. Jos taas PÖLYTUNNISTIN ja HAJUN SEURANTA -näytöt ovat jatkuvasti vihreät, on sensorien herkkyys liian alhainen ja sitä tulee nostaa.PUNAINEN•••säädä herkkyyttä alemmaksi arvoon "ALHAINEN" VIHREÄ•••säädä herkkyyttä korkeammaksi arvoon ”KORKEA”

23HUOMIO • Jos virrankatkaisupainiketta ei paineta 8 sekunttiin tunnistimen herkkyyden

säätämisen jälkeen, asetukset tallentuvat automaattisesti.• Tunnistimen herkkyyden asennukset tallennetaan, vaikka laite ei ole kytkettynä

virtalähteeseen.

3 s enemmän

(laite POIS PÄÄLTÄ)

3 s enemmän(laite POIS PÄÄLTÄ)

3 s enemmän

3 s enemmän 3 s enemmän

PERUUTUS

Page 15: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

1

2

3

FI-13

SUO

MI

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

PUHDISTETTAVAT OSAT

Merkkivalo syttyy noin 720 tunnin jälkeen. (30 päivää × 24 tuntia = 720)

Merkkivalo muistuttaa alla olevien osien puhdistamisesta.Kun olet suorittanut huollon, nollaa suodattimen ilmaisin. (Viite FI-14)

Kostuttava suodatin (viite FI-14)

KostuttavanAlustan kansi (Viite FI-15)

Vesisäiliö (Viite FI-14) Kostutusalusta (Viite FI-15)

Yksikkö (Viite FI-16)

HEPA-suodatin Ei voida huoltaa.

Hajunpoistosuodatin (Viite FI-16)

KOSTUTUKSEEN LIITTYVIEN OSIEN PURKAMINEN

kehyksen väri: harmaa

Muista asentaa osat huolellisesti takaisin paikoilleen puhdistami-sen jälkeen.

SUODATTIMEN ILMAISIN

Muista irrottaa pisto-ke pistorasiasta.

3 s enemmän

• Suodattimen merkkivalon palaessa. • Jos tunnet epämiellyttävää hajua tulevan ilmanpoistoaukois-ta, varaudu puhdistamaan Hajunpoistosuodatin ja uusimaan HEPA-suodatin.

• Jos huomaat suodattimen suorituskyvyn laskevan ja/tai hajua esiintyy, varaudu puhdistamaan Hajunpoisto-suodatin ja uusimaan HEPA-suodatin.

Takapaneeli (Viite FI-15)

Page 16: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-14

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

VESISÄILIÖHuuhtele sisäpuoli pienellä määrällä vettä.

• Älä ravista vesisäiliötä kantokahvasta.HUOMIO

HUOMAA jos lika on pinttynyttä ...

HammasharjaSäiliön korkki

Puhdista vesisäiliö sisältäpäin pehmeällä sienellä ja korkki pumpulipuikolla tai hammas-harjalla.

KOSTUTTAVA SUODATINHuuhtele runsaalla vedellä.

HUOMIO• Älä poista kostutussuodatinta suodattimen kehyksestä.• Vältä veden läikyttämistä kostutusalustasta.

HUOMAA jos lika on pinttynyttä ... 1. Liota kosteussuodatinta kalkinpoistoainetta sisältävässä vedes-

sä noin 30 minuuttia.

HUOMIO Sitruunamehua käytettäessä liotusajat ovat pidempiä.

2. Huuhtele kalkinpoistoaine pois runsaalla vedellä. Kalkinpoistoaine• Sitruunahappo (saatavilla apteekista) • 100-prosenttinen pullotettu sitruunamehu ilman hedelmälihaa.

<Sitruunahapon käyttöä varten>

<Sitruunamehun käyttöä varten>

sekoita hyvin!2 ½ kupillista vettä

3 tl

3 kuppia vettä

¼kuppia

sekoita hyvin!

Page 17: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-15

SUO

MI

Takapaneeli

KOSTUTUSALUSTA JA SUOJA

HUOMIO

1. Irrota kostutusalustan kansi.2. Huuhtele kostutusalustan sisäpuoli ja

kostutusalustan suoja vedellä ja hankaa hammasharjalla.

Muista irrottaa pistoke pistora-siasta.

• Älä poista kelluketta ja rullaa. • Jos kelluke ja/tai rulla irtoaa. (Viite FI-19)

HUOMAA pinttynyt lika...

TARJOTIN 1. Täytä lokero puoliksi vedellä.2. Lisää pieni määrä tiskiainetta.3. Liota 30 minuuttia.4. Huuhtele tiskiaine pois puhtaalla

vedellä.

KANSI 1. Liota noin 30 minuuttia vedessä, jossa on pieni määrä tiskiainetta.

2. Huuhtele tiskiaine pois puhtaalla vedellä.

Puhdista vaikeapääsyiset osat pumpulipuikolla tai hammasharjalla.

HUOMIO

ÄLÄ käytä kohdassa FI-16 kiellettyjä pesuaineita.Ne voivat aiheuttaa rakenteellisia muutoksia, tahraantumista, halkeilua (vesivuoto)

TAKAPANEELI

HUOMAA pinttyneelle lialle...

Poista pöly varovasti pölynimurin sopivalla suukappaleella.

Rulla

Kostutusalustan kansi

Kelluke

1. Liota vedessä tiskiaineen kanssa noin 10 minuuttia.

HUOMIO

Älä hankaa takapaneelia voimakkaasti.

2. Huuhtele tiskiaine pois puhtaalla vedellä.

3. Kuivaa suodatin kuivaksi hyvin ilmastoidussa tilassa.

Page 18: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-16

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

4 Kuivaa suodatin kuivaksi ilmastoidussa paikassa.

Jos mahdollista, kuivaa ulkona. (noin 6 tuntia)

• Vältä hajunpoistosuodattimen kuivattamista ulkona sateessa tai pakkasessa.

• Älä anna suodattimen jäätyä. • Jos hajunpoistosuodatin kuivataan sisätiloissa, estä

lattian vesivahingot esim. asettamalla pyyhkeitä lattialle.

1 POISTA PÖLY HAJUNPOISTOSUODATTIMESTA PÖLYNIMURILLA.

2 Huuhtele HAJUNPOISTOSUODATIN vedellä.

• Kun suodatin pestään ensimmäistä kertaa, huuhteluvesi voi olla ruskeaa.

Tämä ei vaikuta hajunpoistokykyyn.• Vältä suodattimen taivuttamista tai taittamista sitä

pestessä.

3 Poista kosteudesta mahdollisimman paljon huuhtelemisen jälkeen.

HUOMIO

HAJUNPOISTOSUODATIN

LAITE

VAIN KÄSINPESUUN!EI KESTÄ RUMPUKUIVAUSTA!

HUOMIO

Pyyhi kuivalla, pehmeällä liinalla.

• Älä käytä haihtuvia nesteitä Bensiinitinneri tai kiillostusjauhe voivat vaurioittaa pintaa.

• Älä käytä pesuaineita Pesuaineen ainesosat voivat vahingoittaa laitetta.

HUOMIO

Page 19: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

Vaihtosuodattimen malliOta yhteys jälleenmyyjään vaihtosuodattimen ostamiseen liittyen.

• HEPA-suodatin n. 10 vuotta avaamisen jälkeen• Hajunpoistosuodatin* n. 10 vuotta avaamisen jälkeen• Kostutussuodatin n. 10 vuotta avaamisen jälkeen

Käytä päivämäärätarraa muistutuksena seuraavasta vaihdosta.

FI-17

SUO

MI

Vaihdon ajoitusSuodattimen käyttöikä vaihtelee huoneympäristön, käytön ja laitteen sijainnin mukaan. Jos pöly ja haju eivät poistu, vaihda suodatin.(Katso "Lue ennen kuin käytät uutta ilmanpuhdistinta")Seuraavat suodattimen käyttöiät ja vaihtovälit perustuvat 5 savukkeen tupakointiin päivässä ja pölyn keräys/hajunpoistoteho on alentunut puoleen verrattuna uuteen suodattimeen.Suosittelemme suodattimen vaihtoa useammin, jos tuotetta käytetään huomattavasti ankarammissa olosuhteissa kuin normaalissa kotikäytössä.

Kostuttava suodatinSuodatinkehys (valkoinen)

Suodatinkehys (harmaa)

SUODATTIMEN VAIHTO

HUOMAA

ILMANPUHDISTIMEN MALLI

VAIHTOSUODATTIMEN MALLIHEPA-suodatin:

1 yksikköHajunpoisto-suodatin: 1

yksikkö

Kostutussuoda-tin: 1 yksikkö

KC-A40EU FZ-A41HFR FZ-A41DFRFZ-A61MFRKC-A50EU FZ-A51HFR FZ-A51DFR

KC-A60EU FZ-A61HFR FZ-A61DFR

HEPA-suodatin

Hajunpoistosuodatin

Suodattimien hävittäminenHävitä vaihdetut suodattimet paikallisten lakien ja määräysten mu-kaisesti.HEPA-suodattimen materiaali:

• Suodatin: polypropyleeni• Kehys: polyesteri

Hajunpoistosuodattimen materiaali:• Hajunpoistaja: aktivoi hiilen• Suodatin: polyesteri, viskoosi

Kostuttava suodatinmateriaali:• Suodatin: raion, polyesteri

* Pestävää hajunpoistosuodatinta voidaan käyttää toistuvasti pesun jälkeen tai se voidaan vaihtaa.

Page 20: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-18

VIANMÄÄRITYS

Oire KORJAAVA TOIMENPIDE (ei toimintahäiriö)

Haju ja savu eivät poistu. • Puhdista tai vaihda suodattimet, jos ne näyttävät olevan hyvin likaisia.

(Viite FI-13, FI-14, FI-16)

Etumonitori palaa vihreänä, vaikka ilma on epäpuhdasta.

• Epäpuhdas ilman voi johtua siitä, ettei laite ole ollut käynnissä. Sammuta laite, odota minuutti ja käynnistä laite uudelleen.

Etumonitori palaa oranssina tai punaisena, vaikka ilma on puh-dasta.

• Tunnistimen toimintaan vaikuttaa, jos pölytunnistimen aukot ovat likaiset tai tukossa. Puhdista pölyanturit kevyesti. (Viite-FI-6).

Laitteesta kuuluu napsuttava tai tikittävä ääni.

• Kun laite tuottaa ioneja, siitä saattaa kuulua napsuttava tai tikittävä ääni.

Poistoilmassa on hajua. • Tarkista, ovatko suodattimet erittäin likaisia. • Puhdista tai vaihda suodattimet.• Plasmaklusteri-ilmanpuhdistimet säteilevät pieniä määriä otso-

nia, joka voi aiheuttaa hajua.

Laite ei toimi, kun tupakansavua on ilmassa.

• Onko laite asennettu paikkaan, jossa tunnistimen on vaikea tunnistaa tupakansavu?

• Onko pölyanturi tukossa tai estetty? (Puhdista tässä tapauksessa aukot.) (Viite FI-6)

Suodatinilmaisimen valo palaa. • Kun olet vaihtanut suodattimet, kytke virtajohto pistorasiaan ja paina Filter Reset -näppäintä. (Viite FI-13)

Etumonitori sammuu. • Tarkista, ovatko valot valittuna. Jos näin on, paina valojen sää-töpainiketta merkkivalojen aktivoimiseksi.

(Viite FI-12)

Vesihuollon merkkivalo ei syty, kun säiliö on tyhjä.

• Tarkista epäpuhtauksien styroksikelluke. Puhdista kostutusalus-ta. Varmista, että yksikkö sijaitsee tasaisella pinnalla.

Veden taso säiliössä ei laske tai laskee hitaasti.

• Tarkista, onko kostutusalusta ja vesisäiliö asennettu oikein. Tarkista kostutussuodatin.

• Puhdista tai vaihda suodatin aina, kun se on hyvin likainen. (Viite FI-16 ja FI-17).

Etumonitorin valot vaihtavat väriä usein.

• Etumonitorin valot vaihtavat automaattisesti väriä, kun pölytunnistin ja hajutunnistin havaitsevat epäpuhtauksia.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tutustu vianmäärityskaavioon alla, sillä ongelmana ei aina ole lait-teen toimintahäiriö.

Page 21: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-19

SUO

MI

Oire KORJAAVA TOIMENPIDE (ei toimintahäiriö)

Kun rulla/kelluke poistettiin. • Asenna rulla/kelluke alla neuvotun mukaisesti.

AUTOM. UUDELLEENKÄYNNISTYSSähkökatkoksen jälkeen laite jatkaa auto-maattisesti toimintaa, kun virta palautuu.

Automaattinen käynnistys voidaan määrittää. • Jopa silloin kun pistoke on kytkemättä pistorasi-

aan ja nappuloita painellaan, laite muistaa alkupe-räiset asetukset ja palaa niihin virran palauduttua laitteeseen.

KELLUKE RULLA

1. Aseta kelluke tämän välilehden alle.

2. Pane kelluk-keen kieleke reikään.

3. Aseta välilehti kellukkeen toisella puolella kellukerei-kään.

Korjaa rulla lokeron sivusta.

HUOMAATarkasta rullan suunta.

Ylläpito-

Kieleke

Kelluke

Halkileikkauskuva

(laite POIS PÄÄLTÄ)PÄÄLLÄ

(laite POIS PÄÄLTÄ)PERUUTUS

(samanaikaisesti 3 sekuntia enemmän.)

Jos , , lamppu syttyy 10 se-kunnin ajaksi, asetus on valmis.

(samanaikaisesti 3 sekuntia enemmän.)

Page 22: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-20

VIANMÄÄRITYS

VIRHENÄYTTÖ Jos virhe toistuu, ota yhteys Sharpin jälleenmyyjään.

DIGITAALINEN NÄYTTÖ LAMPUN NÄYTTÖ VIRHEEN TIEDOT KORJAUS

Puhdas ilma ja kostutus-merkkivalon vilkkuminen

Epänormaali kostutussuodatin.

Tarkista, ovatko kostutussuodatin, kostutusalusta ja vesisäiliö asennettu oikein ja kytke virta PÄÄLLE uudelleen.

Tuulettimen nopeuden merkkivalon vilkkuminen " ".

Epänormaali tuulettimen moottoritoiminto.

Kytke virta POIS PÄÄLTÄ, odota minuutti ja kytke virta PÄÄLLE.

- Epänormaali lämpötila-kosteusanturi.

Irrota laite, odota minuutti ja kytke laite uudelleen.

-

Vilkkuva puhdas Ioni-suih-kumerkkivalo.

Ongelma piirilevyssä.

Puhtaan ilman merkkiva-lon vilkkuminen.

Tuulettimen nopeuden merkkivalon vilkkuminen " ".

Tuulettimen nopeuden merkkivalon vilkkuminen " ".

Page 23: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-21

SUO

MI

TEKNISET TIEDOTM

alli

KC

-A60

EU

KC

-A50

EU

KC

-A40

EU

Virta

lähd

e22

0~24

0 V

50

/60

Hz

Tuul

ettim

en n

opeu

den

säät

öM

AK

S.

KE

SK

IAL

HAIN

ENM

AK

S.

KE

SK

IAL

HAIN

ENM

AK

S.

KE

SK

IAL

HAIN

EN

PU

HD

AS

ILM

A

Tuul

ettim

en n

opeu

s (m

3 /tu

nti)

396

270

8430

621

660

216

168

48N

imel

liste

ho (W

)60

225,

342

184,

325

154

Mel

utas

o (d

BA

)49

4019

4941

1646

4016

PU

HD

AS

IL

MA

JA K

OS-

TEU

TUS

Tuul

ettim

en n

opeu

s (m

3 /tu

nti)

366

270

120

288

216

9018

014

460

Nim

ellis

teho

(W)

4424

936

207,

419

136,

8M

elut

aso

(dB

A)

4740

2447

4123

4235

20K

ostu

tus

(ml/t

unti)

*173

060

030

060

050

025

045

040

020

0S

uosi

telta

va h

uone

en k

oko

(m2 )

*2~4

8~3

8~2

6 Ti

heän

Plas

maklu

steri-

ionin

suos

iteltu

huon

een k

oko (

m2 )*3~3

5~2

8~2

1Ve

sisä

iliön

tila

vuus

(L)

4,0

3,6

3,0

Ant

urit

Pöl

y/ha

ju/lä

mpö

tila

ja k

oste

usP

öly/

läm

pötil

a ja

kos

teus

Valit

se ty

yppi

Pöl

ynke

räys

HE

PA m

ikro

bien

ohj

auks

ella

*4

Haj

unpo

isto

Pes

tävä

haj

unpo

isto

Johd

on p

ituus

(m)

2,0

Mita

t (m

m)

416

(L) ×

295

(S) ×

643

(K)

399

(L) ×

273

(S) ×

603

(K)

382

(L) ×

242

(S) ×

570

(K)

Pai

no (k

g)11

,09,

28,

1

*1 •

Kos

tutu

smää

rä m

uuttu

u si

sä- j

a ul

koilm

an lä

mpö

tilan

ja k

oste

uden

muk

aise

sti.

Kos

tutu

smää

rä k

asva

a lä

mpö

tilan

nou

stes

sa ta

i kos

teud

en la

skie

ssa.

Kos

tutu

smää

rä la

skee

, kun

läm

pötil

a la

skee

ja k

oste

us n

ouse

e.

• M

ittau

solo

suhd

e: 2

0 ºC

, 30

% il

man

kost

eus

(JE

M14

26)

*2

• S

uosi

teltu

huo

neko

ko o

n as

ianm

ukai

nen

laitt

een

käyt

töä

varte

n tu

ulet

timen

mak

sim

inop

eude

lla.

Suo

site

ltu h

uone

koon

alu

e ku

vaa

tilaa

, jos

sa ti

etty

mää

rä p

ölyä

voi

daan

poi

staa

30

min

uutis

sa.

*3

• Huo

neen

kok

o, jo

ssa

noin

700

0 io

nia

void

aan

mita

ta k

uutio

sent

timet

riä k

ohti

huon

een

kesk

ellä

(noi

n 1,

2 m

etriä

latti

asta

), ku

n tu

ote

sijo

iteta

an s

einä

n vi

eree

n ja

suo

ri-te

taan

KE

SK

I-käy

ttöas

enno

ssa.

*4

• S

uoda

tin p

oist

aa e

nem

män

kui

n 99

,97

% 0

,3 m

ikro

met

rin p

ölyh

iukk

asis

ta. (

JEM

1467

)

Valm

iust

ilaLa

ite k

ulut

taa

valm

iust

ilass

a no

in 0

,9 W

säh

köä.

Jo

s ha

luat

sää

stää

ene

rgia

a, ir

rota

virt

ajoh

to, k

un la

ite e

i ole

käy

töss

ä.

Page 24: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä

FI-22

Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Näille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)1. Euroopan unionissaHuomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätesäiliötä. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattaen lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen. Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen. *) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säädösten mukaisesti.Hävittämällä tuotteen asiamukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin vältytään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.2. Muissa maissa EU:n ulkopuolellaJos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen. B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.1. Euroopan unionissaJos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen,ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät).2. Muissa maissa EU:n ulkopuolellaJos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Page 25: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä
Page 26: R KC-A60EU ILMANPUHDISTIN SUOMI KC-A50EU KÄYTTÖOPAS … · KÄYTTÖOPAS SUOMI * Tämä teknologiamerkin numero osoittaa ilmaan johdetun arvioidun määrän ioneja 1 cm3:ssä. Tämä